Filosofisk kosmologi: Fotonbältet kan “uppgradera” människans DNA

publicerad 18 mars 2019
- av NewsVoice
Erik Wiklund, eget verk

DEBATT & FILOSOFI. Hur ska vi få stopp på alla orättvisor, oroligheter och ondska som pågår i världen, som varje dag rullas upp på olika nyhetssidor? Och det verkar ju bara bli allt värre. För folket kan nog inte stoppa denna destruktiva utveckling som eliten har skapat, en elit som alltså har sina tentakler överallt i vårt samhälle.

Att stoppa denna mäktiga elit och dess politik är nära nog en omöjlig uppgift för ett hjärntvättat folk, som fortfarande tror att eliten vill folket väl, så, hur kommer det gå med vår värld när det ser allt mörkare ut för varje dag som går?

Med all säkerhet kommer det fortsätta att gå åt fel håll om denna utveckling får fortgå, annars kommer det behövas någonting alldeles extraordinärt för att vända på den här utvecklingen. Det kommer att behövas ett mirakel. Och det fina här är att ett stort mirakel faktiskt redan står för dörren och det kommer att vara någonting mycket märkvärdigt, något som kommer att sätta stopp för mörkrets/elitens framgångar på jorden.

Det verkar faktiskt som att den kastade eldens tid är här. En av Nostradamus profetior säger: "Freden blir oss påtvungen av den kastade elden", vilket skulle kunna betyda slutet på alla krig på jorden. Även bibeln säger; när striderna och oroligheterna på jorden når sin klimax - och det ser som värst ut på jorden då kommer Jesus tillbaka - och som i ett trollslag stoppas alla krig.

Fotonbälte

Den 21 mars 2019 kommer att gå till historien som det stora miraklets dag, för då kommer nämligen ett fotonbälte in över jorden som innehåller en serie magnetiska joniserade plasmaljusvågor. Dessa högre ljusenergier kommer från centralsolen i vår galax - och när de kommer in över jorden kommer människans DNA förändras och uppgraderas. Detta kommer att bli en märklig upplevelse för mänskligheten och samtidigt en mycket positiv upplevelse.

Detta fotonbälte, detta galaktiska moln med högre ljusenergier, som har en stark elektromagnetisk puls i sig, sträcker ut sig från centrum av vår galax till vårt solsystem. Fotonbältet har till viss del redan kommit till vårt solsystem. NASA upptäckte det år 2009 och kallar det "local interstellar cloud" som är 30 ljusår bred.

Läs mer på NASA: A Major Step Forward in Explaining the Ribbon in Space Discovered by NASA's IBEX Mission

Vår sol har sedan en tid börjat reagera på denna ”superwave” eller "ribbon of magnetics", som den också kallas. Detta galaktiska moln har hållits i schack precis utanför kanten av solsystemet av solens magnetfält, heliosfären, som är uppblåst av solvinden till en magnetisk bubbla som har bildat en "vätevägg" som är mer än 10 miljarder kilometer bred. Denna vätevägg fungerar tills vidare som en sköld och ”skyddar oss” från denna galaktisk-kosmiska strålning.

Men dessa galaktiska energier har till viss del redan börjat läcka in över vårt solsystem, och med solen som katalysator av dessa energier så får nu jorden ta del av en allt ökande tillströmning av dessa högfrekventa ljusenergier. Datumet då dessa energier kommer in över jorden med full kraft kommer alltså att vara den 21 mars 2019. Under de kommande tvåtusen åren kommer vårt solsystem att befinna sig inom detta fotonbälte med dessa högvibrerande ljusenergier.

Ascension

De tunga, tröga och täta 3D-energierna som finns i kroppens alla celler håller redan nu successivt på att tunnas ut, bytas ut, så att cellerna kan lagra mer högre energier. En helt ny kroppskonstitution för både människan och jorden är således under uppbyggnad. Det handlar alltså om en ökning av ljus och vibrationsnivån inom den fysiska kroppen och inom alla livsformer på jorden och av planeten själv.

När de nya högre energierna fullständigt har kommit in över jorden då förändrar människokroppens atomer sin rotation för att anpassa sig till de nya förhållandena. Det kommer då att ske en sammanslagning mellan partiklar och antipartiklar i atomerna och detta skapar en tredje partikel som är neutral. Detta gör att balansen mellan elektronen och protonen förändras och ändrar det magnetiska fältet i människokroppen och på vår planet.

Denna händelse gör att tidslinjerna kollapsar (löser upp det tunna membranet mellan dimensionerna) och öppnar människans medvetande på ett sätt som aldrig tidigare har hänt människan på jorden.

Resultatet av dessa energivågor kommer att vara att mänskligheten får en klarsynthet och ett uppvaknande som aldrig förr, t.ex. en utvidgad medvetenhet om den falska värld vi nu lever i - och denna medvetenhet kommer att bli startskottet på ett folkligt uppror mot elitens falska politik. Det här kommer att vara nödvändigt för att, en gång för alla bryta mörkrets krafter på jorden vilka fortfarande styr på jorden.

Summa summarum - ingen maktfullkomlig ledare kommer att kunna stå emot ett uppvaknat och sanningstörstande folk.  Detta kommer att vara den historiska dagen då mörkrets dagar på jorden är slut och ljuset tar över på jorden.

Text: Erik Wiklund