Fokumlah: Relationer mellan svarta män och vita kvinnor ingen enkel sak

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 14 mars 2019
- NewsVoice redaktion
Stanley Fokumlah den 22 feb 2019. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

KULTUR. Fokumlah S. Nchungong sitter inne på flera pusselbitar för hur integrationen mellan svarta och vita kan bli smidigare i Sverige. Han har en särborelation och två barn med en svensk kvinna. Flera av hans manliga bekanta har gett upp hoppet om Sverige och de reder sig själva bättre i Kanada och USA. NewsVoice har träffat Fokumlah och publicerar de 11 kärnfrågor som han ställer i sin första och nyligen lanserade bok om mixade relationer.

Text och foto: Torbjörn Sassersson | Bild: Fokumlah S. Nchungong, Fokumlah.com | Bok 1: “Not Always the Best of Both Worlds – This was supposed to be Love”

Fokumlah har bott i Sverige över tio år och han kom hit som student. Han arbetar idag inom vården och utbildas just nu inom psykiatrin. Hans privatliv kännetecknas av ett rikt, utåtriktat och socialt liv med afrikaner, svenskar och andra nationaliteter. Många diskussioner i möten med andra människor handlar om integration, anpassning, multikulturella möjligheter och problem, förklarar han.

Pressfoto: Fokumlah.com
Pressfoto: Fokumlah.com

Han har observerat hur vanligt det blivit att män och kvinnor med varierande nationell härkomst lär känna varandra. Den svenska demografin utsätts för en “hugh impact”, säger Fokumlah. Han har subjektivt observerat att upp till fyra av fem barn kan vara resultatet av mixade parrelationer som burit frukt.

Fokumlah skriver i sin första e-bok “Inte alltid det bästa av två världar”:

“At many of those social events – parties, BBQs, and the like; it was commonplace to see Black men with Caucasian ladies or vice versa. There is something pleasing about the sight of different racial groups mingling together. Most often and unavoidably, the circumstance of such relationships leads to a biracial baby coming into this world.”

Han skriver i sin bok att alla dessa nya relationer och nytillkomna barn sällan innebär harmoniska och bestående relationer. NewsVoice redaktör som många gånger träffat Fokumlah och ett antal manliga afrikaner som försökt bilda familjer i Sverige med vita kvinnor kan konstatera att de flesta relationer, när barn inte blivit till, tyvärr leder till att dessa afrikaner väljer att lämna Sverige.

Männen säger att de inte trivs med det svenska sociala, mentala och känslomässiga klimatet. Svenskar uppfattas som trevliga, men samtidigt kalla och slutna. De afrikanska männen uppger även att de upplever svenska kvinnor alltför ofta som “knepiga”, oförutsägbara och även aggressiva.

Barnen i mixade relationer

Fokumlah säger att barn i mixade relationer riskerar att fara mycket illa. Han hänvisar till statistiska uppgifter som visar att relationerna mellan vita män och kvinnor är alarmerande korta och ännu kortare när det gäller relationer mellan svarta och vita föräldrar.

“I have become increasingly aware of varying degrees of dis-functionalities in such cross-cultural relationships, which thereby thus have the potential to create psychological harm in the minds of the children of such couples.”

Barnen tar skada av dessa korta relationer, säger han. Problemen måste adresseras och fullt ut förstås av de inblandade parterna.

“A new-born child coming into the world is always a wonderful, remarkable and life-changing experience that creates an emotional watershed for all concerned. It is just simply beautiful. It should not be as complicated or fraught with incertitude as the cases I have experienced or come across.
That is the main reason why a critical understanding of the biracial phenomena must be thoroughly understood by everyone, particularly in the Nordic countries.”

Nchungong Fokumlah. Pressfoto: Fokumlah.com
Fokumlah S. Nchungong. Pressfoto: Fokumlah.com

Fokumlah S. Nchungong förklarar att när han startade sin undersökning kring relationer mellan svarta och vita trodde han att det skulle gå att få fram rationella svar på de flesta frågorna. Istället blev resultatet det omvända. Nya frågor tillkom som var ännu svårare att besvara. NewsVoice sammanställer 11 av dessa kärnfrågor översatta till svenska.


Svaren på Fokumlahs frågor kan antas vara behjälpliga för att förstå den massiva utmaning som både det svenska “etniska folket” och alla nykomlingar måste ta tag i. Ingen individ lämnas oberörd eller utan ansvar i denna nya supermix av människor från olika kulturer som nu ska leva tillsammans i samma land.


Fokumlahs 11 kärnfrågor

 1. Är det inte nödvändigt att båda parter har en klar förståelse över karaktären på den tvåkulturella mixade relation de båda är på väg att gå in i?
 2. Kommer de män och kvinnor som migrerat från sina hemländer, i sökandet efter ett nytt liv i Sverige, att uppmana sina tvåkulturella barn att återvända till sitt andra hemland för att där etablera permanenta livsuppehällen?
 3. Varför väljer vissa afrikanska och karribeanska män att lämna sina barn med vita kvinnor för att sedan välja att inte ha någon kontakt med sina barn överhuvudtaget efter separationen?
 4. Inser par av mixad karaktär innan de skaffar barn, att skilsmässa eller separation har en mycket högre sannolikhet, än om de skaffat barn med en partner från samma eller liknande kultur?
 5. Är svarta män enkla byten för vita kvinnor som vill ha ett blandbarn helt enkelt för att dessa män och deras mixade barn uppfattas som exotiska och därför tilldrar mamman mycket uppmärksamhet från familj och vänner, vilket ger kvinnan en stolt känsla av att vara speciell?
 6. Är det en möjlig och till och med fördelaktig lösning att tvåkulturella par, tillsammans med sina blandbarn, återvänder till migrantens hemland?
 7. Varför förekommer det ofta ett intensivt hat mellan föräldrarna efter att deras relation brutits upp?
 8. Hur vanligt är det att vissa personer bara är ute efter extrafinansiering och förmåner från det sociala för att locka in en utnyttjad partner i ett föräldrarskap?
 9. Hur integreras blandbarn om den ena biologiska förälderns saknas i relationen?
 10. Borde inte blandbarn ha rätten till finansiellt stöd för att få möjligheten att åtminstone en gång per år få besöka den utländska förälderns hemland med avsikten att underlätta integrationen med de båda hemländerna?
 11. Fastnar vissa migranter i ett beroendeförhållande där barn skaffas med avsikten att erhålla uppehållstillstånd i det land till vilket de rest?

Varnar för den politiska korrektheten

Fokumlah påpekar att alltför många unga i de så kallade “utvecklingsländerna” ofta har en alltför stereotyp bild av Europa. Många ser Europa som ett Eldorado med löften om snabba finansiella vinster, sociala trygghetsnät och politisk liberalism. Dessa föreställningar frestar miljontals migranter att försöka realisera ett bättre liv i Skandinavien och övriga Europa.

Fokumlah skriver för Nordic Africa News
Fokumlah S. Nchungong skriver för Nordic Africa News, 9 mars 2019

Fokumlah efterlyser mer insikt och kunskap vad det innebär att försöka integrera sig och bilda familj med svenskar och andra européer. Han varnar här för den politiska korrektheten vars röster hela tiden höjs. Dessa röster vill hålla upp alla likheter som finns mellan olika människor med olika kulturell bakgrund. Ivern att betona likheterna gör dock att alla olikheter som faktiskt existerar osynliggörs. Det bäddar inte för en beredskap hos de som reser till Europa och det bådar inte gott för de barn som föds i de mixade relationerna.

“It is clear that the dynamics and societal norms of the country are changing, and as a result, politically correct expressions of emphasizing commonalities among different racial and ethnic groups are being made heard with ever-greater frequency. However, this creates the danger of ignoring crucial basic differences and does not allow biracial children to grow up with a strong sense of self-worth and group identity.”

Han varnar även för den tendens som blivit populär i sociala medier där det förekommer att föräldrar visar upp sina mixade barn som om de önskar att de ska bli gillade som nästa generation av potentiella fotomodeller.

“Could the now-common practice of seeking to showcase biracial children on social media, with the intention of securing “likes” and other forms of approval, create the danger of misinterpretation? What about the phenomena of many parents of biracial youngsters seeking to have them taken-on to be models or icons in magazines, advertisements and in other media?”

Swisha Sassersson valfri summa

Fokumlah S. Nchungong har i dagarna kommit ut med en första bok på engelska där han samlar erfarenheter från svenska kvinnor i mixade relationer. Den andra boken kommer att handla om männens perspektiv och den tredje tar upp barnens berättelser.

Fokumlah meddelar att han gärna ställer upp i intervjuer i medier som är intresserade av att skriva om integration, relationsproblem och det nya mångkulturella Sverige.

“Vi kan bara vara i fred med våra personliga beslut om vi helt och fullt förstår omständigheterna som föranledde besluten” – Nchungong Fokumlah

En sak är klar, förmodar undertecknad, att om Sverige lyckas med att integrera alla dessa individer och kulturer beror det inte på politikerna, deras visioner och ideal utan på alla de vanliga människornas långsiktiga ansträngningar, uthållighet, tolerans och goda vilja.

Text: Torbjörn Sassersson

Trilogin

 • Bok 1: “Not Always the Best of Both Worlds – This was supposed to be Love” (svenska kvinnors perspektiv)
 • Bok 2: “Not Always the Best of Both Worlds – I hate my Life” (afrikanska mäns perspektiv)
 • Bok 3: “Not Always the Best of Both Worlds – We will never Understand” (de mixade barnens perspektiv).
 • Fokumlah.com


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Nu ser jag att det var längesedan du skrev detta inlägg men jag finner den mycket intressant. Jag är en vit kvinna som är svensk och min man kommer från Burundi. Vi har vuxit upp i två olika kulturer och religioner. Vi träffades när jag bara var 15 år och han några år äldre än mig. Idag har vi varit tillsammans i 15 år och har 4 barn. Vi har aldrig separerat eller haft särskilt stora problem i vår relation. Vi diskuterar vår relation ofta och försöker reda ut varför det gått så bra för oss. Det är flera faktorer. 1 båda vill vara i relationen 2 vi älskar varandra 3 är aldrig långsura 4 accepterar våra olikheter 5 älskar att umgås vi är varandras bästa vänner 6 vi låter varandra växa på varsitt håll men även ihop. Våra kulturer har aldrig varit ett problem bara en tillgång

 • @ Fakumlah thanks for your article and insights and these wonderful questions that everyone who flirts with the idea of an interracial relationship should ask oneself. With interracial relationships, even if you believe, that it is love, you should really try to learn about the culture your spouse comes from, even visit the country and learn to know how life functions in that environment.
  Culture is hardwired in our brain, because of the influence of early childhood.
  @ Pelle has the right idea about real love, which is mostly unknown in today’s society thereof the catastrophic result of any partnership that does not succeed and the incredible misery that the children have to endure. If both partners are conscious in their choice with eyes wide open then it can be a very enriching experience, both for adults and children. But as you write we have a long way to go, because most people make no mature and conscious decisions.

 • LOVE is not understood as concept, or we would not have the problems we have. Love has been a label for desire. A desire to own, control, use/misue, exploit the other part, In only a few situations World wide during the last 200 years, has LOVE been the factor that has united two people, irrespective of gender.
  LOVE is first of all absolute respect. Secondly it is care without thoughts of recompensation. And thirdly, it is allowing the other part absolute freedom.

 • It is a right to say that love and kids are innocent In intercontinental relation and I strongly agree with that. Because most ofter they are the victims when these relationships goes wrong. Anyways it does happen even with a one one race relationship too. Colour is not barrier to love.

  • But thats not the point. Cultural differences is a barrier against a working relationship, which is bad for the childrens.

  • Anne Marie, Colour shouldn’t be a barrier to love. Civilism and social acceptance of inter colour marriages has greatly improved over the years due to awareness and persistence. More still needs to be done. The U.K., USA,… went through turmoils in accepting the reality of coloured mix love. The phenomenon is picking up pace here. We need to start creating solutions for its betterment so as to be comfortable without fear of disfunctionalities.

 • “upplever svenska kvinnor alltför ofta som “knepiga”, oförutsägbara och även aggressiva.” Visst, förstörda av feminism i huvudet som de är. Yngre svenska kvinnor går dessutom sen tonåren i förfärande hög grad på antidepressiva. Tillkommer div. fyrkantiga svenska attityder till religion och manlig sexualitet. Utmärkt om Fokumlah kan rädda landsmän från att ge sig in i dessa relationer, eller överhuvud inte låta sig lockas upp till väst.

  • Ok. Bra. Jag vill bara förtydliga att jag INTE ser sådana känslor och uppfattningar som något nedsättande. Ingen rår för känslor och slutsatser efter egna dåliga upplevelser eller egna analyser. Dessa slutsatser kan vara både fullt rationella och känslomässigt korrekta för alla dessa individer.

   • Bara för att rasism är naturligt så är det väl inget som vi bara behöver acceptera? Det är många av våra drifter/rädslor/infall som kan ses som ett resultat av vår biologiska hjärna – men dessa kan ändå vara oönskade i ett samhälle. Det som skiljer oss från djuren är att vi oftast kan undertrycka dessa primala egenskaper, och skapa ett civiliserat kulturellt skal.

    En vilja att våldta skulle säkert kunna förlåklaras biologiskt/psykologist men knappast en utlevelse de flesta av oss accepterar.

    Vad i rasism tycker du är positivt? Varför bör vi inte motarbeta den?

    • Antirasist, I do appreciate your observation. It is vital not to be caught up with the rethorics of colour differences. Love is innocent as well as kids. Providence places us in unknown circumstances. My quests resonates on adaptability and functionality in cultural differences when love and offsprings get involved.

     • To acquire immunity to eloquence is of the utmost importance for us all, and for the future generations.

      Let’s not confuse the higher love within us, s.c. compassion, with the lower passions!

      Knowing the difference we can hardly call ourselves innocent. Therefore I think what you are doing is great. Increasing awareness.

      You are giving other people a choice to investigate a culture before accepting it fully, or leaving it, BEFORE making babies.

      • Martin, Precisely! It is always good to fall in love and even better to understand the nature and complexities the love could offer before offsprings could appear.

    • Du har höga tankar om människoapans s.k. “civilisation”, men så civiliserad är inte människoapan.

     Antalet rasistiska tillmälen, kriminalitet och våltäkter har ökat i samhället de senaste decennierna.

     Mitt eget sätt att motverka detta är att verka för högre nivå av jämlikhet människor emellan, samt assimilation in i varje nations kultur och motverka “mångkultur”.

     Det beror på både logik och medkänsla, även med de som flytt repressiva kulturer till Sverige och älskar svensk kultur.

     En partner kan ex. inte tro på diktatur och demokrati samtidigt, inte på kvinnans frihet och hennes underkastelse samtidigt. Man kan inte tro på dödsstraff för apostasi och religionsfrihet samtidigt. Då leder det till konflikt och balkongflygningar.

     Våldtäkt handlar om makt. Om en person tror på dominans och våld som maktmedel så söker denne dominans genom våld.

     Känslor av rasism är naturligt, särskilt om man drabbas av något sådant i sin familj eller vänkrets. Det är ofrånkomligt.

     Vi bör inte fördöma den känslan, men förstå den och vidta åtgärder för att minska den, nu när det är som det är. För mig är det antirasism.

     Att förvärra det hela med ohövliga tillmälen har inte fungerat, men stärkt högerpartiet SD, och högerpolitik ökar ojämlikheten i samhället ytterligare, vilket ökar konflikter i samhället ytterligare, vilket ökar rasimen ytterligare.

     Vi bör motarbeta rasism, men på ett förståndigt långsiktigt sätt. Politikeradeln förvärrar den istället. De tycks få pengar för att skapa och livnära konflikten som splittrar samhället. De kan i konflikten anspela på olika känsloargument, allt medan folket glömmer bort deras höga arvoden, deras korruption och utförsäljning av folkets/statens kassakor till riskkapitalister i EU-racet och globaliserings-racet mot välfärdsbottnen.

 • Trevligt inlägg i dessa tider då “Rasism!” och “Högerextremism!” blivit nedsättande kontrollord som klistras på folk, härs och tvärs helt utan grund.

  Enligt frågorna tycks Fokumlah ha blivit både etnocentrisk och emot mångkultur p.g.a. sina upplevelser. Vore absolut intressant att veta vilka kulturella problem som Fokumlah själv, eller hans vänner, anser sig ha drabbats av.

  Kvinnors enorma vilja att vara speciella kan jag enbart bekräfta. Sannolikt kan det vara en drivkraft, men det finns nog fler, ex. idealiseringen av svarta barn, genom att visa upp de allra sötaste i hjälporganisationers medier, samt givetvis blandade barn såsom alibin för att de inte är rasister, men att välja man och barn p.g.a. ras är naturligtvis en slags rasism om rasen är ett kritierie.

  Det man sällan talar om är att känslor av etnocentrism och rasism ofta är naturliga och inbyggda i oss biologiskt enligt psykiatriprofessorn Tara Swart (TED Nationalism)

  • Martin, Thanks for your observations and commentary. The idea and purpose of my write-up is to diagnose the underlying difficulties which rapid intergeneration and love could face. My aim in this project is to outline the uncomfortabilities in intercontinental relationships, thereby creating awareness of the already known issues with an objective in harmonizing solutions that could be a blend for a lasting relationship.

   • Thanks for your own efforts, Fokumlah. I understand that it is uncomfortable for intercontinental relationships and a big problem for the children.

    Because ecological sustainability is the core in my political party I can not endorse economical contributions for children to visit their parents internationally today. I do however see Internet as a great tool for communication. But be careful to learn our culture and not confuse the children!

    But who knows where the future will take us? Maybe solar driven airplanes or sailing-vessels will solve this little problem in the future?

    Another way could be that the Swedish woman, who is also responsible for the situation, give up her culture out of true love for her child and assimilate into your culture, since Sweden is getting worse and worse for children. Violence is growing here because of the policies that people vote for.

    Sweden is also a very dark gloomy place in the winter for a child with a skin better suited for the warmth of the sun. Even the Vikings preferred to go away from Swedish winter to plunder other people. Maybe that is why many swedes go very brown in the summer, even if many of us have blond hair and blue eyes that often can see very good in almost complete darkness?

    • Martin, interesting enough- l studied Eco technology and sustainable development at the university in ostersund. Mittuniversitetet to precise. I understand your stand point and l admire your political views.

     Supporting biracial kids with travelling aids to acquire multicultural balances might just be a dream quest. The dynamics in political regulations are changeable when the issue at stake calls for concern. I don’t think we are there yet with this multi-intercontinental kids. The proposal is simply a touch to be considered.

     I will personally not place the Swedish women or Caucasian man or woman in the scale of responsibility. It is a mutual crisis in understanding the utmost aches in the relationship. Love is the factor to be diagnosed and prescribed appropriate remedies.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *