Fokumlah: Relationer mellan svarta män och vita kvinnor ingen enkel sak

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 14 mars 2019
- NewsVoice redaktion
Stanley Fokumlah den 22 feb 2019. Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

KULTUR. Fokumlah S. Nchungong sitter inne på flera pusselbitar för hur integrationen mellan svarta och vita kan bli smidigare i Sverige. Han har en särborelation och två barn med en svensk kvinna. Flera av hans manliga bekanta har gett upp hoppet om Sverige och de reder sig själva bättre i Kanada och USA. NewsVoice har träffat Fokumlah och publicerar de 11 kärnfrågor som han ställer i sin första och nyligen lanserade bok om mixade relationer.

Text och foto: Torbjörn Sassersson | Bild: Fokumlah S. Nchungong, Fokumlah.com | Bok 1: ”Not Always the Best of Both Worlds – This was supposed to be Love”

Fokumlah har bott i Sverige över tio år och han kom hit som student. Han arbetar idag inom vården och utbildas just nu inom psykiatrin. Hans privatliv kännetecknas av ett rikt, utåtriktat och socialt liv med afrikaner, svenskar och andra nationaliteter. Många diskussioner i möten med andra människor handlar om integration, anpassning, multikulturella möjligheter och problem, förklarar han.

Pressfoto: Fokumlah.com
Pressfoto: Fokumlah.com

Han har observerat hur vanligt det blivit att män och kvinnor med varierande nationell härkomst lär känna varandra. Den svenska demografin utsätts för en ”hugh impact”, säger Fokumlah. Han har subjektivt observerat att upp till fyra av fem barn kan vara resultatet av mixade parrelationer som burit frukt.

Fokumlah skriver i sin första e-bok ”Inte alltid det bästa av två världar”:

”At many of those social events – parties, BBQs, and the like; it was commonplace to see Black men with Caucasian ladies or vice versa. There is something pleasing about the sight of different racial groups mingling together. Most often and unavoidably, the circumstance of such relationships leads to a biracial baby coming into this world.”

Han skriver i sin bok att alla dessa nya relationer och nytillkomna barn sällan innebär harmoniska och bestående relationer. NewsVoice redaktör som många gånger träffat Fokumlah och ett antal manliga afrikaner som försökt bilda familjer i Sverige med vita kvinnor kan konstatera att de flesta relationer, när barn inte blivit till, tyvärr leder till att dessa afrikaner väljer att lämna Sverige.

Männen säger att de inte trivs med det svenska sociala, mentala och känslomässiga klimatet. Svenskar uppfattas som trevliga, men samtidigt kalla och slutna. De afrikanska männen uppger även att de upplever svenska kvinnor alltför ofta som ”knepiga”, oförutsägbara och även aggressiva.

Barnen i mixade relationer

Fokumlah säger att barn i mixade relationer riskerar att fara mycket illa. Han hänvisar till statistiska uppgifter som visar att relationerna mellan vita män och kvinnor är alarmerande korta och ännu kortare när det gäller relationer mellan svarta och vita föräldrar.

”I have become increasingly aware of varying degrees of dis-functionalities in such cross-cultural relationships, which thereby thus have the potential to create psychological harm in the minds of the children of such couples.”

Barnen tar skada av dessa korta relationer, säger han. Problemen måste adresseras och fullt ut förstås av de inblandade parterna.

”A new-born child coming into the world is always a wonderful, remarkable and life-changing experience that creates an emotional watershed for all concerned. It is just simply beautiful. It should not be as complicated or fraught with incertitude as the cases I have experienced or come across.
That is the main reason why a critical understanding of the biracial phenomena must be thoroughly understood by everyone, particularly in the Nordic countries.”

Nchungong Fokumlah. Pressfoto: Fokumlah.com
Fokumlah S. Nchungong. Pressfoto: Fokumlah.com

Fokumlah S. Nchungong förklarar att när han startade sin undersökning kring relationer mellan svarta och vita trodde han att det skulle gå att få fram rationella svar på de flesta frågorna. Istället blev resultatet det omvända. Nya frågor tillkom som var ännu svårare att besvara. NewsVoice sammanställer 11 av dessa kärnfrågor översatta till svenska.


Svaren på Fokumlahs frågor kan antas vara behjälpliga för att förstå den massiva utmaning som både det svenska ”etniska folket” och alla nykomlingar måste ta tag i. Ingen individ lämnas oberörd eller utan ansvar i denna nya supermix av människor från olika kulturer som nu ska leva tillsammans i samma land.


Fokumlahs 11 kärnfrågor

 1. Är det inte nödvändigt att båda parter har en klar förståelse över karaktären på den tvåkulturella mixade relation de båda är på väg att gå in i?
 2. Kommer de män och kvinnor som migrerat från sina hemländer, i sökandet efter ett nytt liv i Sverige, att uppmana sina tvåkulturella barn att återvända till sitt andra hemland för att där etablera permanenta livsuppehällen?
 3. Varför väljer vissa afrikanska och karribeanska män att lämna sina barn med vita kvinnor för att sedan välja att inte ha någon kontakt med sina barn överhuvudtaget efter separationen?
 4. Inser par av mixad karaktär innan de skaffar barn, att skilsmässa eller separation har en mycket högre sannolikhet, än om de skaffat barn med en partner från samma eller liknande kultur?
 5. Är svarta män enkla byten för vita kvinnor som vill ha ett blandbarn helt enkelt för att dessa män och deras mixade barn uppfattas som exotiska och därför tilldrar mamman mycket uppmärksamhet från familj och vänner, vilket ger kvinnan en stolt känsla av att vara speciell?
 6. Är det en möjlig och till och med fördelaktig lösning att tvåkulturella par, tillsammans med sina blandbarn, återvänder till migrantens hemland?
 7. Varför förekommer det ofta ett intensivt hat mellan föräldrarna efter att deras relation brutits upp?
 8. Hur vanligt är det att vissa personer bara är ute efter extrafinansiering och förmåner från det sociala för att locka in en utnyttjad partner i ett föräldrarskap?
 9. Hur integreras blandbarn om den ena biologiska förälderns saknas i relationen?
 10. Borde inte blandbarn ha rätten till finansiellt stöd för att få möjligheten att åtminstone en gång per år få besöka den utländska förälderns hemland med avsikten att underlätta integrationen med de båda hemländerna?
 11. Fastnar vissa migranter i ett beroendeförhållande där barn skaffas med avsikten att erhålla uppehållstillstånd i det land till vilket de rest?

Varnar för den politiska korrektheten

Fokumlah påpekar att alltför många unga i de så kallade ”utvecklingsländerna” ofta har en alltför stereotyp bild av Europa. Många ser Europa som ett Eldorado med löften om snabba finansiella vinster, sociala trygghetsnät och politisk liberalism. Dessa föreställningar frestar miljontals migranter att försöka realisera ett bättre liv i Skandinavien och övriga Europa.

Fokumlah skriver för Nordic Africa News
Fokumlah S. Nchungong skriver för Nordic Africa News, 9 mars 2019

Fokumlah efterlyser mer insikt och kunskap vad det innebär att försöka integrera sig och bilda familj med svenskar och andra européer. Han varnar här för den politiska korrektheten vars röster hela tiden höjs. Dessa röster vill hålla upp alla likheter som finns mellan olika människor med olika kulturell bakgrund. Ivern att betona likheterna gör dock att alla olikheter som faktiskt existerar osynliggörs. Det bäddar inte för en beredskap hos de som reser till Europa och det bådar inte gott för de barn som föds i de mixade relationerna.

”It is clear that the dynamics and societal norms of the country are changing, and as a result, politically correct expressions of emphasizing commonalities among different racial and ethnic groups are being made heard with ever-greater frequency. However, this creates the danger of ignoring crucial basic differences and does not allow biracial children to grow up with a strong sense of self-worth and group identity.”

Han varnar även för den tendens som blivit populär i sociala medier där det förekommer att föräldrar visar upp sina mixade barn som om de önskar att de ska bli gillade som nästa generation av potentiella fotomodeller.

”Could the now-common practice of seeking to showcase biracial children on social media, with the intention of securing “likes” and other forms of approval, create the danger of misinterpretation? What about the phenomena of many parents of biracial youngsters seeking to have them taken-on to be models or icons in magazines, advertisements and in other media?”

Swisha Sassersson valfri summa

Fokumlah S. Nchungong har i dagarna kommit ut med en första bok på engelska där han samlar erfarenheter från svenska kvinnor i mixade relationer. Den andra boken kommer att handla om männens perspektiv och den tredje tar upp barnens berättelser.

Fokumlah meddelar att han gärna ställer upp i intervjuer i medier som är intresserade av att skriva om integration, relationsproblem och det nya mångkulturella Sverige.

”Vi kan bara vara i fred med våra personliga beslut om vi helt och fullt förstår omständigheterna som föranledde besluten” – Nchungong Fokumlah

En sak är klar, förmodar undertecknad, att om Sverige lyckas med att integrera alla dessa individer och kulturer beror det inte på politikerna, deras visioner och ideal utan på alla de vanliga människornas långsiktiga ansträngningar, uthållighet, tolerans och goda vilja.

Text: Torbjörn Sassersson

Trilogin

 • Bok 1: ”Not Always the Best of Both Worlds – This was supposed to be Love” (svenska kvinnors perspektiv)
 • Bok 2: ”Not Always the Best of Both Worlds – I hate my Life” (afrikanska mäns perspektiv)
 • Bok 3: ”Not Always the Best of Both Worlds – We will never Understand” (de mixade barnens perspektiv).
 • Fokumlah.com


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq