Forskningsprogram om genusbaserad utsatthet lanseras

publicerad 8 mars 2019
- av NewsVoice
HBTQ och genusbaserad utsatthet. Foto: Robert Couse-Baker. Flickr.com

I dag lanserar KI, KTH och Malmö Universitet ett samverkans- och forskningsprogram om genusbaserad utsatthet på högskolor och universitet. Det sker på den internationella kvinnodagen. Anledningen är att problemen med sexuella trakasserier inom akademin är större än vad som vi tidigare anat.

Vittnesmålen från #metoo-uppropen bekräftas av forskning som visar att problemet med sexuella trakasserier i akademin är omfattande och forskningen i Norden är bristfällig. Därför finns ett stort behov av ett nytt samverkans- och forskningsprogram som undersöker den genusbaserade utsattheten inom svenska universitet och högskolor, skriver KI.

Nya studier på genusbaserad utsatthet

  • Hur, var och när sker sexuella och andra trakasserier inom högskolan?
  • Hur påverkas studie- och arbetsmiljön, för de utsatta och för andra inblandade?

Det samverkans- och forskningsprogrammet som idag lanseras samtidigt med ett seminarium ska undersöka de situationer, beteenden och relationer som omger trakasserier i akademin och om dess konsekvenser för forskningens och utbildningens kvalitet, fortsätter KI.

Karin Dahlman-Wright - Pressfoto: KI.se
Karin Dahlman-Wright - Pressfoto: KI.se

Karolinska Institutet, KTH och Malmö Universitet är initiativtagare.

"Med ett samlat grepp får vi aktuell kunskap om förekomsten och konsekvenserna av utsatthet och även hur de som utsätter andra ser på sina beteenden", säger Karin Dahlman-Wright, prorektor vid Karolinska Institutet.

Inom ramen för programmet planeras en nationell, sektorsövergripande prevalensstudie och specifika delundersökningar som tar hänsyn till lärosätenas olika förutsättningar. Studierna ska samordnas för att möjliggöra en kollektiv kunskap och en hållbar organisering kring frågor om utsatthet i akademin.

Seminariet inleds av ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. Vetenskapsrådet presenterar en internationell forskningsöversikt om sexuella trakasserier i akademin. Universitets- och högskolerådet redovisar erfarenheter från sitt regeringsuppdrag på samma tema.

Källa: Peter Andréasson, Karolinska Institutet, pressmeddelande | Bild: HBTQ och genusbaserad utsatthet. Foto: Robert Couse-Baker. Flickr.com

Relaterat