Gizas okända och hemliga undre städer – Pseudoarkeologi?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 26 mars 2019
- NewsVoice redaktion

KULTUR. Denna video som publicerades på Youtube i mars 2019 tar spekulationer om påstådda fynd under Gizaplatån till nya högre nivåer av ny kunskap eller längre ner i ren pseudovetenskap. NewsVoice kommenterar inte denna video. Det får du göra.

Förkasta det som påstås om du har fog för det eller presentera faktaunderlag som stödjer de påståenden som presenteras i videon.

Pseudoarkeologi är en del av den samtida kulturen, men det är även arkeologiska fynd som tvingar forskare att revidera gängse teorier. En fråga är om de rön som presenteras i denna video har den dignitet som krävs för att ändra redan etablerade uppfattningar.

Använd kommentarsfältet för att föra dialog, förkasta, undersöka eller presentera underlag som ger stöd.

Text: NewsVoice

ArcanumSkolan 2024
Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Giza