Tidigare hemligstämplad rapport visar att 5G-liknande strålning skadar dig

27
Alla generationer påverkas av smartphones och det kommande 5G. Foto: Gerd Altmann. Licens: Pixabay.com
Alla generationer påverkas av smartphones och det kommande 5G. Foto: Gerd Altmann. Licens: Pixabay.com

Enligt en tidigare hemligstämplad rapport från USA visade ryska forskare före 1977 att millimetervågor, liknande de som 5G avser använda, är skadliga och påverkar många kroppsliga funktioner. Trots endast 15 minuters exponering om dagen under 60 dagar, sågs skadlig påverkan på huden, centrala och autonoma nervsystemet, hormonsystemet, ämnesomsättningen och immunförsvaret.          

Rapporten från USA (från regeringsorganet JPRS- Joint Publication Reserach Service) offentliggjordes först 2012 men var författad 1977.

Slutsatsen av rapporten är att forskningen visat att millimetervågor har stor skadlig påverkan och baseras på både djurförsök och studier av exponerade människor. Graden av skadlig påverkan beror på exponeringstidens längd och individuella egenskaper.

I rapporten beskrivs resultaten av djurförsök där råttor exponerades 15 minuter om dagen i 60 dagar för 37,5-60 GHz vid 10 W/m2.

Det är samma nivå som det referensvärde som Strålsäkerhetsmyndigheten hävdar skyddar alla vid dygnetruntexponering under obestämd tid med 50 gånger marginal till ”påvisade” hälsoeffekter, innebärande att inga skadliga effekter hittills skulle observerats under 500 W/m2.

Post- och Telestyrelsen beviljade i april 2018 Ericsson tillstånd för 5G-tester i Sverige med 26 GHz.

Skadliga effekter som observerades

Bland de skadliga observerade effekterna i djurförsöken fanns:

 1. Nerver i huden påverkade och skadade. I huden uppstod påverkan på nerver med förtjockning av nerverna. Myelinskiktet, dvs det skyddande skikt som finns runt alla större nerver i kroppen, var skadat i ytliga nerver.
 2. Vävnader i hjärtmuskeln, levern, njurar och mjälte var påverkade. I dessa vävnader uppstod också små döda partiklar och förändrad vävnad.
 3. Försämrat immunförsvar. Den blodbildande förmågan i benmärg och lymfvävnad var försämrad. De röda blodkropparna och de vita blodkopparna, lymfocyterna,  minskade medan de vita blodkropparna eosinofila och neutrofila ökade. I benmärgen hade omogna röda blodkroppar ökat och omogna vita blodkroppar minskat. Proteinspektrat påverkades i blodet. Albumin minskade och antalet globuliner ökade. Fria aminosyror minskade med 22%.
 4. Centrala och autonoma nervsystemets funktion hämmades.
 5. Påverkan på hormonsystemet. Halten av kortison ökade. Nivåerna av askorbinsyra (C-vitaminnivåerna) i binjurebarken där kortison produceras föll några procent. Detta indikerar att millimetervågor påverkar hypothalamus- hypofyssystemet i hjärnan, där olika hormoner produceras eller stimuleras. I hypothalamus i hjärnan ökade adrenalin medan noradrenalin sjönk. I binjurarna dubblerades mängden adrenalin medan noradrenalin sjönk 11%. I binjurarna var adrenalin förhöjt med 60 % i 10 dagar efter att exponeringen upphört.
 6. Påverkad ämnesomsättning. Strålningen hämmade syrekonsumtionen och energiomvandlingen i mitokondrierna i lever, njurar, hjärta och hjärna på råttorna. Fosforyleringen av ATP minskade med 64 % i lever och njurar vilket innebär att metabolismen påverkades i dessa organ. Ett par enzymer som deltar i denna energiomvandling minskade.
 7. Hämning av alla funktioner. Reduktionen av energinivåerna orsakade en hämning av alla kroppsliga funktioner.

Liknande effekter på människor

USA-rapporten redovisar även att resultaten av djurförsöken jämfördes med studier av 97 människor som i sitt arbete exponerades för millimetervågor och som bekräftade påverkan av radiovågor på ämnesomsättningen i organismen. Speciellt observerades påverkan på ämnesomsättning samt störningar av immunförsvaret.


Slutsats

Forskningen indikerar på en hög biologisk aktivitet och skadlig påverkan av exponering för millimetervågor på organismen. Påverkan på biologiska reaktioner ökade med ökad exponeringstid och var beroende av individuella egenskaper.


Strålskyddsstiftelsen kommentar:

Enbart denna rapport visar att 5G är ett hälso- och miljöfarligt projekt som bryter mot miljöbalkens stoppregel, 2 kap. §10 eftersom resultaten indikerar att 5G kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet. Projektet måste därför stoppas med stöd av svensk lagstiftning som även lägger bevisbördan på verksamhetsutövaren som har att visa att 5G inte kommer att försämra hälsotillståndet. Detta har industrin inte avkrävts ännu.

Denna rapport ska läggas till de fakta som redan föreligger i ärendet:

 1. Ingen forskning finns publicerad som visar att 5G är säkert för hälsan eller för miljön. Det innebär att 5G är ett oacceptabelt experiment med hela svenska folkets hälsa och med vår gemensamma miljö. [US Senate]
 2. Över 220 forskare och läkare anser att 5G kan orsaka allvarliga potentiella hälso- och miljökonsekvenser och att 5G därför måste stoppas. [5G appeal]
 3. Över 240 vetenskapsmän verksamma på området konstaterar att det finns växande belägg för att redan befintlig strålning orsakar skadliga hälsoeffekter. 5G kommer att öka denna form av strålning kraftigt. [EMf Scientists]
 4. Redan befintlig strålning från redan befintliga trådlösa system i vår miljö kan befaras ha orsakat ökad cancerförekomst och ökad psykisk ohälsa/stressrelaterad ohälsa. [Rapport]
 5. Forskning visar att 5G kan orsaka omedelbara vävnadsskador även om gällande gränsvärde i Sverige som ska förhindra omedelbara vävnadsskador respekteras. [Forskning]
 6. Ericsson har redovisat att gällande skyddsvärden i Ryssland, Polen, Italien och Schweiz kan komma att överskridas inom 115 meter från en basstation i stadsmiljö i Sverige. [Artikel]
 7. I Sverige saknar vi skyddande gränsvärde för de effekter som visats i den ryska rapporten. Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde, som är 100 gånger högre än det ryska, skyddar enbart mot omedelbara effekter då strålningen är så intensiv att den inom 30 minuter värmer upp vävnad. Det utesluter effekter av långtidsexponering exempelvis cancer och psykisk ohälsa. [Så här högt är Sveriges tillåtna värde]

Text: Strålskyddsstiftelsen

Källor

 • USA-rapport 1977, sid 61-65: Länk
 • USA-rapport 1977, hela rapporten: Länk
Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
27 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Torbjörn Sassersson
Admin
6 mars 2019 kl 13:30

Kommentarsfältet stängs efter klagomål från skribenten Mona Nilsson som meddelar att det är överhuvudtaget inte ens relevant att jämföra pulsad mikrovågsstrålning och liknande med ljus. Jag håller med.

Kommentarsfältet på NewsVoice får inte likna ett skeptikerforum där alls ska rivas ner, oavsett vad som presenteras.

Artikeln och forskningen som artiklen avhandlar är högst relevant.

Med risk för att vi riskerar att förlora möjligheten att fortsatt få publicera Mona Nilssons artiklar väljer jag att stänga kommentarsfältet.

Gnäll nu inte på att man: minsann inte får kritisera innehållet i artiklar på NewsVoice. Det är ju precis det som hela tiden tillåts tex denna artikel ovan.

(Kommentarerna har eftermodererats. Icke relevanta kommentarer i relationen till artikelns innehåll och nedsättande kommentarer har raderats.)

Redaktören

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
6 mars 2019 kl 09:44

Karl W. Problemet med just licenser och tillstånd är just att dessa har förmågan att begränsa spridning av gränsöverskridande kunskap mellan discipliner. Man bygger istället upp ett skråsystem och kallar allt nytänkande utanför lådan för konspirationsteorier som för övrigt var ett ord uppfunnet av CIA i samband med berättigad kritik av det som beskrivs och framställdes som ett förlopp i JFK-mordet. Skall man tillbaka till sammanhängande vetenskap och inte tårtbitsexamina så måste man tillbaka till 1920-talets forskning. En stor del av dagens scientism implementerades då av det belgiska multinationella kemiföretaget Solvay genom konferenser där man antog deras kommersiella modell. Vad som gäller absorbenter och reflektion av signaler så beter sej vätskor helt annorlunda än fast materia. Vi består som jag skrev ovan till ca 75% av vatten. De nuvarande teorierna om materia och magnetfält är behäftade med hål så stora att man kan kasta in en sombrero. För att sticka ut hakan en bit till över ankdammen; Det finns ett stort samband mellan 5G, chemtrails och vaccin där just aluminium är den stora boven. Kroppens organ liksom den mentala kapaciteten kan styras via pulsade högfrekventa signaler där 5G är det ultimata verktyget, både på gott och på ont. Aluminium verkar vara det perfekta styrverkyget då blodets normala järninnehåll inte är lika flexibelt. Jag rekommenderar studie av de frekvenstabeller som togs fram av dr Royal Rife redan på 1930-talet.

Jan Norberg
5 mars 2019 kl 23:04

Jag har inte haft för avsikt att lägga mig i debatten om hur farligt 5 G är eller inte (kan alldeles för lite), men om man för en sansad debatt i kommentarsfältet tycker jag inte att man helt kan räkna med att få stå oemotsagd.

Dynamiken i ett kommentarsfält måste ha högt till tak och debattörerna måste tåla mothugg, däremot så är det en brist om allt som förs fram endast är tyckande utan backning av fakta eller åtminstone referenser till själva källan där man hämtar sitt underlag för eget tyckande.

Bli inte skitnödig om debattens vågor går lite höga från tid till annan, vi behöver leva upp till målsättningen att åsikts och yttrandefriheten inte kuperas mer än nödvändigt. Newsvoice är inte MSM!!

I själva sakfrågan “tycker” jag att försiktighetsprincipen skall gälla i alla väder, dvs inget skall kunna säljas utan att tillverkaren kan bevisa att produkten är ofarlig. Om 5 G tekniken blir lite fördröjd eller till och med stoppas till förfång för de vilka på olika sätt har investerat i detta är priset vi måste vara beredda att betala. Oavsett om man bor i Sverige, Kina eller någon annanstans.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
5 mars 2019 kl 22:49

Självklart är den rapport som Mona Nilsson presentar av största vikt.

Om detta kommentarsfält används för att misskreditera henne eller de som tar rapporten, som artikeln handlar om, på allvar kommer jag att stänga kommentarsfältet.

Gabriel
Gabriel
Gäst
5 mars 2019 kl 11:50

Detta är helt sjukt, jag hoppas att Stefan Löfven tänker om när det gäller 5g nu, och alla andra nordiska länder också för den delen. Dem har ju sagt (Stefan Löfven och de andra nordiska statsministrarna) att norden ska vara den främsta regionen i världen när det gäller 5G, så de vill skada sina medborgare eller.

Men nu när denna information kom ut som jag redan för länge sen har vetat (att 3G och 4g släpper ut skadlig strålining och inte minst 5G som kommer släppa ut ännu skadligare strålning.). Nu när denna information kom ut som sagt, så hoppas jag att de tänker om.

Visst man kan använda sig av skyddat 5G i forskning eller vetenskap. Men inte ute i samhället. #SverigeBehöverInget5G. #NordenBehöverInget5G. 5G påverkar oss medborgare och människor negativt. Det är skadligt och gör oss sjuka om vi är för nära det (5G mast m.m). 5G släpper ut skadlig strålning, som påverkar oss medborgare och människor negativt. Tänk om nu… Sverige.

Jan Rosbäck
Jan Rosbäck
Gäst
5 mars 2019 kl 11:35

5G-experimentet närmar sej våglängder där den mänskliga organismen påverkas direkt. Nu är det inte alltid fråga om direkt påverkan av en våg som sprids mot den biologiska kroppen utan vågen reflekteras kontinuerligt mot väggar, föremål och även ben i den egna kroppen. Det finns något som heter interferens, nya vågor bildas som endera additioner eller som subtraktioner av mötande vågor. Då bildas just de frekvenser som kan störa och stör den mänskliga organismen. Frekvenser i mikrovågsbandet påverkar vatten och vi består just av till cirka 75% av vatten. Att introducera ett 5G-nät utan att ha kollat konsekvenser innebär att en annan agenda än nedladdning av ytterligare infantil underhållsdynga står för projektet.

Karl W
Karl W
Gäst
Reply to  Jan Rosbäck
6 mars 2019 kl 03:03

De frekvenser där vi vet att människan börjar påverkas ligger 6 nollor bortom 5G frekvenserna, dessutom när det gäller styrkan miljoner gånger borta. Dom högre 5G frekvenserna reflekteras inte mot väggarna utan absorberas, vilket är just varför man måste använda ett större antal basstationer som har direktkontakt, ”line of sight” med mobilen utan att reflekteras. Dessutom minskar styrkan på signalen med kvadraten på avståndet, så all signal som eventuellt reflekterats betyder det styrkan minskat till 25%, förutsatt att 100% har reflekterats, vilket inte är fallet. Avståndet tycks ganska betryggande. Du har redan bestrålats med detta hela ditt liv. Hur sjuk är du nu.

Ulrik T
Ulrik T
Gäst
5 mars 2019 kl 07:58

Varför sitter det en dörr på en mikrovågsugn? är det bara ett stänkskydd?? eller en medveten kostnadsökning av tillverkaren.. för man gillar att fördyra sina produkter.. https://computersweden.idg.se/2.2683/1.650672/uppkopplade-prylar-iot när det här blir vår verklighet så kommer många drabbas av strålskador..

Karl W
Karl W
Gäst
Reply to  Ulrik T
5 mars 2019 kl 10:35

Du har en dörr på mikrovågsugnen av liknande orsak som du har en dörr på en vanlig ugn. På en vanlig ugn vill du stänga inne värmen, på mikrovågsugnen vill du stänga inne mikrovågorna. Dessutom är det inte rådligt att sticka in handen i en vanlig ugn, och inte heller i en mikrovågsugn. Själv är jag inte förtjust i IOT men det gör nog ingen större skillnad när det gäller strålning. Har du WiFi hemma nu har du redan 2.4 GHz i hemmet, Bluetooth och WiFi i din telefon går även det på 2.4 GHz. Din 4G mobil använder troligen någonting som 0.8 GHz, 2.3 GHz och 2.5 GHZ. 5G använder 0.6 GHz, 4GHZ, så där är det ingen skillnad. Dessutom 28 GHZ och 40 GHZ. Allt ungefärligt och detta varierar beroende på land. Med andra ord, du har redan sedan länge vandrat omkring i den strålning en del är nu så panikslagna över. Hur mår du. (Det finns en artikel om mikrovågor här för den som ar vetgirig. https://en.wikipedia.org/wiki/Waveguide )

Marie
Marie
Gäst
5 mars 2019 kl 00:18

ang kommentar här ovan “Glöm inte att envar exponeras med 1,367 watt per kvadratmeter bara genom att gå ut och sola sig på balkongen och det i betydligt högre frekvenser”: när det gäller radiovågsfrekvenserna och microvågsfrekvenserna så är nästan all strålning, som vi utsätts för, konstgjord dvs tillverkad av människan. Solens strålning i dessa frekvenser ligger på 0,1 pica watt på natten och ca 0,5 picawatt på dagen och enbart väldigt sällan vid kraftiga solstormar, kommer det upp i nån mikrowatt.
1 picawatt = 0,000 001 mikrowatt = 0,000 000 000 001 W. Människan har alltså inte utsatts för detta naturligt innan 1900 talet.

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
4 mars 2019 kl 23:42

Det är nu mycket viktigt att ta till sig dessa rapporter som nu kommer ut, vi har som mänskliga varelser bestrålats med radiovågor under långa tider, även naturen i övrigt, nu börjar vi se resultaten av sjukdomar i många olika “valörer”…vi ska vara tacksamma att det finns forskning, men då ska vi också kunna kräva “sann” forskning som i detta fall när det gäller 5G, vi kommer säkert alltid ha “flera läger” som talar för och emot i ämnet, men som nu är finns det inget bevis för att mikrovågsstrålning/radiovågor är oskadliga!!! Vi vet ju vid det här laget att en mikrovågsugn värmer ju upp maten inifrån, och med oss människor, djuren, växter, vatten, blir det likadant med, vi blir till slut “kokta” inifrån!!! Kroppen jobbar febrilt för att “hålla ställningarna”/ balansen, genom sitt immunförsvar. Vi kan inte längre tänka, att detta att bli sjuk av strålning, det händer inte mig…Det drabbar oss alla!

Karl W
Karl W
Gäst
Reply to  Kerstin Carlsson
6 mars 2019 kl 02:34

Jag har för vana att kalla en spade en spade, och det finns många platser på webben jag kan göra det.

Mjölner
Mjölner
Gäst
4 mars 2019 kl 13:17

Om man åtminstone kunde sluta med att kalla GHz för millimetervågor. Otroligt enerverande.

Karl W
Karl W
Gäst
Reply to  Mjölner
5 mars 2019 kl 06:38

60 GHz, högsta frekvensen på 5G, blir ungefär en våglängd på 5 mm.

John Verité
John Verité
Gäst
4 mars 2019 kl 12:27

Gällande Karl W: Varning för den fördummande argumentationen från Karl W. Om människan hade argumenterat på samma sätt genom årtusenden hade vi varit utdöda, vi hade fortsatt att äta giftig svamp eftersom det ju bara var svamp och kantareller, champinjoner mm har vi ju ätit länge så…..Vi hade struntat i alla observationer att viss svamp var riktigt giftig. Det är skillnad på strålning och strålning precis som det är skillnad på svamp och svamp. Och menar Karl W. verkligen att USA-rapporten är författad av och baserad på forskning från “de mest okunniga”? Seriöst?

sten bjorsell
sten bjorsell
Gäst
4 mars 2019 kl 12:15

Råttförsök jag tagit del av visar skador på kroppsfetter på de råttor som dagligen exponerades av mikrovågor, typ intensiv mobilanvändare, men ej på de som inte exponerades. Skadorna kvantifierades med hjälp av mängden Malondialdehyd (MDA) som bildades. Det är ett gift som bidas då fett bryts ned. Fleromättade fetter är instabilare och bryts ned tidigt och ger upphov till mer MDA. Alltså är skadorna en kombination av strålningsexponering och hur mycket av de mest utsatta fetterna man har i kroppen. Hur mycket (fler-)omättat fett man ätit sista åren är alltså viktigt. Så om myelin, vår nervisolering, byggs upp av lättoxiderade fetter bör mikrovågstrålning ge liknande symptom som Parkinsons, skakningar till att börja med. Parkinsons is increasing, yet avergae life expectancy is not increasing, at the moment.

Om nedbrytning av fetter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3819496/
Om ett “motgift” (NAC): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4938103/
(Mättat fett skyddar naturligtvis också).

Karl W
Karl W
Gäst
Reply to  sten bjorsell
5 mars 2019 kl 06:14

Inget problem alls att visa på skador, man drar bara upp styrkan och frekvensen. För att jämföra. Kollisioner är ju farliga. Eller hur. därför måste du ha bilbälte och har kanske krockkudde. Att påpeka att slutresultatet blir olika att kollidera med en fluga i full fart och ett godståg i full fart är naturligtvis ganska ofint, men det är sådana skillnader vi talar om.

sten bjorsell
sten bjorsell
Gäst
Reply to  Karl W
5 mars 2019 kl 11:04

Karl W: Studien var med vanliga mobiltelefoner med normalanvändning.

sten bjorsell
sten bjorsell
Gäst
Reply to  Karl W
5 mars 2019 kl 11:49

Här länk till en studie. Frekvens 1.8GHz. Effekt 0.6 W/kg 2 timmar per dag under
3 månader. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27474378
Är detta ett exempel på studie med förhöjd frekvens och effekt för att få fram tydliga skador? Om inte, kan du länka till någon sådan studie?
Var ligger säkerhetstaket enligt olika källor som Industrin och Svenskt/utländskt Strålskydd?
Vad är en normalexponering av mobiltelefon idag och vad kommer den bli med 5G?

Karl W
Karl W
Gäst
Reply to  sten bjorsell
6 mars 2019 kl 02:26

Såvida du inte är född före 1925 har du ”bestrålats” hela ditt liv, så hur sjuk är du nu. 5G systemet kommer att ge dig mindre strålning än idag, dels därför att telefonerna blir smartare och effektivare. Drivkraften är att batteriet räcker längre då. Dessutom, 5G använder fler basstationer, det betyder att dom kommer att finnas närmare användaren, eftersom styrkan på signalen minskar med kvadraten på avståndet betyder det att både telefonen och basstationen behöver lägre energi för att kommunicera, och då minska alltså strålningen. ”Exponeringen” kommer alltså att bli mindre.

Lars P
Lars P
Gäst
Reply to  Karl W
6 mars 2019 kl 11:26

Karl W#
“Dessutom, 5G använder fler basstationer, det betyder att dom kommer att finnas närmare användaren, eftersom styrkan på signalen minskar med kvadraten på avståndet betyder det att både telefonen och basstationen” behöver lägre energi för att kommunicera, och då minska alltså strålningen. ”Exponeringen” kommer alltså att bli mindre.

Den totala exponeringen kan väl bli hög/högre p ga att man använder fler basstationer än vid 4G.
Har inte sett någon information om hur många fler basstationer 5G kräver kontra 4G
Svara

Karl W
Karl W
Gäst
Reply to  sten bjorsell
6 mars 2019 kl 02:30
Ulrik T
Ulrik T
Gäst
4 mars 2019 kl 08:12

Karl W du är skapt för att tåla solen till viss del men inte pulserande mikrovågstrålning.. om du har en apparat som kommunicerar med en mast eller hundratusentals till flera miljoner som kommer bli fallet i städerna.. så blir det samma som koncentrerad solstrålning som i ditt exempel och du kan inte gömma dig utan blir bombad av detta dygnet runt.. blir solen för stark så kan du alltid sätta dig i skuggan..

Karl W
Karl W
Gäst
Reply to  Ulrik T
5 mars 2019 kl 05:56

@Ulrik T Solsken och vad du kallar ”pulserande mikrovågstrålning” är inte två olika saker utan exakt samma fysikaliska fenomen, elektrisk och magnetiskt alternerande, pulserande om du vill, fält. Det enda som skiljer från fall till fall är hur ofta fältet alternerar, kallas frekvens vilket är inversen av våglängden, och styrkan. Nej – det blir inte samma som att koncentrera solstrålning. 5G strålningen följer ungefär samma lagar som synligt ljus, så om jag skulle hitta en plats med miljoner av basstationer inom synhåll skulle jag bli rätt förvånad, dessutom är styrkan inte en nära solljuset. För att få det rätt i tanken. Du står i Kungsträdgården. Det är absolut becksvart, inget ljus alls. Ta en gammaldags ficklampa, plocka bort reflektorn, tänd den och placera den på taket på en närliggande byggnad. Hur mycket lyser den upp Kungsträdgården? Hur många sådana lampor måste du sätta upp runt parken för att få samma styrka som solsken.

Karl W
Karl W
Gäst
4 mars 2019 kl 06:05

Vad dom gör i sådana försök är att öka strålnings koncentrationen, alltså styrkan. Det är ofta gjort så för att försöka få fram eventuella effekten under en kort tid. Det fungerar så här. Först sträck ut handen i solljuset. Inte mycket händer.

Ta nu och koncentrera solljuset med ett förstoringsglas. Nästan omedelbart uppstår det en brännskada på huden. Den elektromagnetiska strålningen skadar alltså. Det är absolut inget problem alls att få fram skador på människan med elektromagnetisk strålning. Men det är först när vi kommit upp i frekvenser av UV ljus, röntgen och gammastrålning vi ser några förändringar, och då gäller det många miljoner gånger större energier än vid det 5G som används för kommunikation.

Glöm inte att envar exponeras med 1,367 watt per kvadratmeter bara genom att gå ut och sola sig på balkongen och det i betydligt högre frekvenser. En högre frekvens betyder mer energi som kan skada. I alla fall jag har överlevt den behandlingen ganska länge nu. Sedan minskar styrkan med kvadraten på avståndet.

Om effekten är 100 millwatt till antennen (omnistrålande), då blir den 3,600 gånger mindre på 10 mm håll, och på en meter sådär 3.6 miljoner gånger mindre. Eftersom antennerna på mobiler är riktningsantenner riktade bort från användaren blir det avsevärt mindre i verkligheten. UV ljus är den lägsta frekvens vi känner som ger några ”skador”, vi blir brunbrända, och då är frekvensen sådär 2,500 gånger högre än 5G, och 136 gånger starkare. De ger en skillnad på 340,000. Känns rätt betryggande marginal. Detta är bara kejsarens nya kläder.

[Ett inledande stycke har raderats eftersom det ger en tråkig anklagande ton i debatten om riskerna med 5G. Kom ihåg regeln att följa god ton. / red]

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Karl W
4 mars 2019 kl 23:25

Tack för info. Det är viktigt att minska inkompetent alarmism, helt oavsett vad det är. Det handlar om att vi inte ska varna för vargen om allting, när inga evidens om varg finns, för till slut lyssnar ingen när det väl gäller.

De av oss som har kompetens måste lugna på rätt sätt! Jag uppmanar alltid människor i de här sammanhangen att minska avståndet till strålningskällan.

https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/07/12/vetenskap-och-forskning-sa-har-skyddar-du-dina-barn-mot-den-farliga-mobilstralningen/

Och så behöver man ju inte köpa ny smartphone jämt heller. Varför göra sig själv till experimentkanin? Vad ska man ex. med 4G eller 5G till? 3G fungerar väl bra, eller? Bättre då att satsa på en mobil med öppen och fri hårdvara och mjukvara när man väl köper en, så räcker den nog lite längre dessutom.

Då kan inte tillverkarna tanka in sina egna spion-programvaror hursomhelst och heller inte slöa ned den eller göra den obrukbar i syfte att du ska köpa en ny.

För de av er som är oroliga för er hälsa! Använd handsfee, håll telefonen ifrån er! Bekymra er sedan mer över kärnvapen, landets beredskap, nedväxt av population för att rädda miljön och civilisationen eller er metabola hälsa!