Kalle Hellberg – ingenjör: Vad kan i realiteten ersätta kärnkraften?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 mars 2019
- NewsVoice redaktion
Kärnkraftanläggning - Foto: Wolfgang Stemme. Licens: Pixabay.com (free use)

ENERGI & DEBATT. I den pågående debatten om miljö- och klimatproblem så talas ofta om att vi snarast måste skrota alla fossildrivna fordon (bensin och diesel) och ersätta dessa med elfordon. Samtidigt talas det om att vi måste ersätta olja och kol med el i tex cementindustrin och i stålindustrin. Bakom denna inriktning står miljömuppar och industrivänliga forskare, som verkar ha en otroligt stor påverkan på våra politiker.

Text: Kalle Helleberg (Maxicom.se) | Kärnkraftanläggning – Foto: Wolfgang Stemme. Licens: Pixabay.com (free use)

Kalle Hellberg
Kalle Hellberg

Enligt Lars Bern så skulle det innebära att det behövs el motsvarande 2 kärnreaktorer för omställning av industrin från fossil energi till elenergi. Det skulle behövas motsvarande 3 reaktorer för transportomställningen. För att tillverka batterier till alla dessa elfordon fordras ca 0,5 kärnreaktorer, i den mån man nu kan få fram de metaller och andra ämnen som behövs för denna tillverkning.

Totalt behövs alltså minst 5,5 nya kärnreaktorers produktion av el, bara för denna omställning.

Varifrån ska elen komma?

Men nu finns ett problem till att lösa. Vissa politiska krafter vill snarast skrota befintliga åtta kärnreaktorer i Sverige. Dessa är dessutom så gamla att de snart måste skrotas eller bytas ut, vilket kommer att ta många år, så hur ska det gå till att omställa våra industrier och transportsystem? Varifrån ska elen komma? Att köpa el från andra länder är en omöjlighet, dessa natio    ner ska också ställa om sin energianvändning och behöver all el de själva kan producera.

Hela 66% av svenska folket verkar nu vilja satsa på mer kärnkraft, enligt opinionsundersökningar, de är lurade av media som i åratal basunerat ut att kärnkraft är en ren och säker energiform! Givetvis kommer den informationen också från industrin, men är den sann? Ja, om man endast ser till vad som kommer ur ”två hål i väggen”.

Men hur ser hela kärnbränslecykeln ut i verkligheten? Betrakta helheten i denna cykel i diagrammet! I alla steg i cykeln så bildas miljöförstörande komponenter i stor grad.

Kärnkraft och bränsle. Diagram: Kalle Hellberg

Har du aldrig undrat över varför det finns en 80 meter hög skorsten på våra kärnkraftreaktorer? Där släpps det ut radioaktiva mycket giftiga komponenter (gaser och partiklar) dygnet runt, men mest på natten. Det sker ett övertryck i reaktorn som måste släppas ut, annars så exploderar den.

Myten om Sveriges ”rena” kärnkraft

Via kylvattnet ut i havet så medföljer höga värden av radioaktiva ämnen, av den orsaken är t ex Östersjön världens mest radioaktiva hav och det är svenska reaktorer som står för merparten. Bara 30 procent av till exempel Cesium-137 beror på Tjernobylkatastrofen.

Den största delen, som hela tiden ökar, kommer från kärnkraftverkens utsläpp av kylvatten och från kärnavfallshanteringen i Studsvik, nära Nyköping. Myten om Sveriges ”rena” kärnkraft krossas fullständigt då Forsmark och Oskarshamn vardera släpper ut 100,000 gånger mer radioaktiva ämnen i Östersjön än exempelvis kärnkraftverken i S:t Petersburg och Ignalina (källa: Helsingforskommissionen).

Detta gäller för nuvarande teknik, alltså våra befintliga kärnreaktorer, vad det skulle innebära med den senaste kärntekniken vet jag inte.

Jag är personligen mycket emot kärnkraft och jag har inte den fobi mot koldioxid som många verkar ha. Koldioxid är ju en nödvändig gas som alla växter behöver, men varför detta vurmande för kärnkraft? Vi vet ju vad som kan hända, närsomhelst . Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima, och den kontinuerliga ökningen av radioaktivitet i luft och vatten. Räcker inte det?

Text: Kalle Hellberg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq