Professor i civilrätt: Politikerna gör Sverige till ett smitarsamhälle

publicerad 5 mars 2019
- Torsten Sandström
Fiktiv politiker som lämnat politiken bakom sig långt bortom smitarsamhället. Foto: Flickr.com. Montage: NewsVoice
Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

Ett civiliserat samhälle kännetecknas av krav på ansvar å ena sidan och solidaritet å andra. Innebörden är att rimliga krav ska ställas på medborgarna i samhällslivet, samtidigt som man bör ge alla stöd i skälig utsträckning. Jag menar att Sverige sedan ett antal decennier utvecklas bort från dessa grundläggande ideal. Vi befinner oss i ett smitarsamhälle. 

Text: Torsten Sandström, professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt. Sandström skrev boken “Ceremonimästarna – en berättelse om rit och rätt” och han driver Anti-pk-bloggen.se | Bild ovan. Fiktiv politiker som lämnat politiken bakom sig långt bortom smitarsamhället. Foto: Bernard Fidel, Flickr.com. Montage: NewsVoice

Som alla vet kan smitning betyda såväl att en person undviker ansvar som att han eller hon tränger sig före. Min uppfattning är att både dessa allvarliga tendenser syns i vårt land. Låt mig förklara.

ISIS

Den pågående debatten om svenskar som rest till Syrien och Irak för att kriga för IS är ett exempel. Trots att personerna ifråga tagit avstånd från rättsstatens krav och deltagit i extrema våldshandlingar finns det svenska politiker som talar för att vi ska hjälpa dem till Sverige. Personer som under IS regi inte har visat minsta tecken på förståelse för oskyldiga människor. Är det rimligt att de ska undgå ansvar och smita tillbaka till det land som man begabbat?

Väl där kommer brott inte att kunna styrkas – alla tycks nämligen ha kört ambulans för IS räkning. Ska vi förlåta dem – och satsa stora resurser på deras ytterst problemfyllda återfärd till samhället? Dessa vettvillingar, som förlorat ett skrämmande krig, kan inte tillåtas bli vinnare i Sverige, det land som de med öppna ögon lämnat för islams ruskiga kalifat. Ändå tror jag vi kommer att få se deras återvändande. Detta sammanhänger med smitarsamhällets logik.

ArcanumSkolan 2024

Skolan

Smitning är givetvis främst en mer vardaglig svensk företeelse. Jag tänker på den svenska skolan och på rättsvården här i landet. Att hävda förekomsten av en fundamental kravlöshet inom skolan är som att slå in öppna dörrar. Sedan 1970-talet kan man faktiskt tala om en planerad strävan mot krav på kunskaper, prov och betyg i skolan. Det är nämligen skrivet i utbildningsplaner. I praktiken är även syftet att eleverna ska kunna smita sig till studentexamen.

Brottsligheten

Lika illa är det i kampen mot brottsligheten. Visst finns det regler i brottsbalken, men i praktiken fungerar rättssystemet som kraftigt förlåtande. Inte bara vid första resan. Utan för personer med dussintals återfall. Polisen förmår inte ingripa mot ungdomsgängen i förorterna. Domstolar och socialarbetare lägger huvudet på sned och förstår att brottslingen ifråga haft en svår bakgrund och uppväxt. Personen är ett offer för omständigheter som han inte rår över, och så växer kriminaliteten.

Smitning har blivit något av ett credo i det svenska samhället. Detta syns varje dag i mediernas hantering av bråk, drogmissbruk och svåra familjerelationer. Okej att vi alla måste visa förståelse och erbjuda stöd i skälig utsträckning, men denna samhällsattityd framstår som enkelriktad. Den viktiga idén om den enskildes eget ansvar hamnar utanför kalkylen.

Den eviga förståelsens budskap

Nästan aldrig möter vi en medial framställning som går ut på att familjerna och avvikaren själv måste ta sig samman. I stället är det den eviga förståelsens budskap som predikas. Om det är någon som ska skärpa sig, enligt mediernas syn på saken, så är det samhället. Myndigheterna har inte agerat tillräckligt snabbt och fast. Därför har avvikaren (”offret”) hamnat i klistret. Trots att myndigheterna endast beter sig enligt gängse mönster för smitning.

Landets ledare

I denna dystra rapport över tillståndet i Sverige kan jag inte hoppa över landets ledare. Det vill säga personer som bör agera som föredömen. Inte kan man väl påstå att dom smiter från ansvar eller smiter före andra till ett gott liv? Tyvärr är det just denna utveckling vi ser inom landets politiska elit.

Om jag börjar med ansvarsaspekten så är det uppenbart att vallöften inte hålls. Bara det faktum att samma löften dyker upp valrörelse efter annan är ett tecken på en form av ansvarslöshet. Skola, bostäder och försvar är praktexempel på politikområden där svåra problem faktiskt under lång tid skapats av makthavarna själva. Kloka människor inom- och utomlands vet hur dessa politiska behov ska hanteras effektivt. Men det svenska politiska etablissemanget bekämpar främst varandra och låter därför reformpolitiken ligga i träda.

Därför går tiden under kaskader av utredningar och stolta förklaringar, alltså massor av ord och ingen rejäl verkstad. Är inte detta prov på ansvarslöshet så säg? Politikerna smiter helt enkelt från sina viktiga uppgifter.

Extraknäck och sidoförmåner typiskt för ett smitarsamhälle

Lika tragisk är den politiska elitens ambition att smita före till ekonomiska godbitar av olika slag. Trots de ständiga grälen mellan partierna så har etablissemanget gemensamma intressen.

Det främsta är att bevara makten i de egna händerna. Ambitionen är att bli kvar vi de köttgrytor som man brukar tala om. Yrkespolitik har allt oftare blivit en familjeangelägenhet – särskilt inom S-partiet jobbar man och hustru för ”rörelsen”. Detta innebär att stora belopp från skattebetalarna destineras till den svenska politiska klassen.

Dolda nätverk arrangeras för hålla klassens medlemmar igång på folkets bekostnad. Det är uppenbart att politikerns löner ökar snabbare än folkflertalets. Det myllrar av extraknäck och sidoförmåner. Pensionsreglerna för politiker är mer förmånliga än för allmänheten. Och sist men inte minst möjligheten till en golden handshake, genom flytt till en flott och lågbeskattad syssla på någon internationell organisation.

Varje år smiter en rad svenska politiker före mer kompetenta medborgare till guldjobb i New York, Paris, Genève, Bryssel, Rom osv. En bunt andra får nöja sig med att bli ambassadörer eller andra låtsasjobb i Reykjavik, Amman, Seoul eller Porto Novo.

Någon tror kanske att jag genom smitningsmetaforen vill göra mig lustig. Så är det inte alls. Jag menar nämligen att den svenska samhällsmoralen genomgår en påtaglig och allvarlig förändring. Nödvändiga samhällsmål omvänds till motsatsen – smitning. En nation kan aldrig bli framgångsrik om den inte hyllar såväl krav som solidaritet. Det räcker inte med förståelse och tomma ord.

Text: Torsten Sandström, Anti-pk-bloggen.se

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Så skall det tas om igen, jakten på skatter
  Privatekonomi Just nu pågår diskussioner såväl om att höja dagens fastighetsavgift, som att återinföra den gamla fastighetsskatten. Något som skulle kunna slå hårt mot många bostadsägare.
  De yngre vet nog inte hur sjukt systemet var under sossetiden. Skatt på kakelklätt badrum, treglasfönster, ja mer men minnet felar lite.

 • En sann smitare, i Torsten Sandströms ovan anförda anda, utgör den nu så media-aktuella mupparen och före detta, under 10 år, riksdagis-fröken Maria Wetterstrand, som just nu försöker balansera sig fram i snålblåsten på en-hjuls cykel på slak lina. Flygbiobränsle har hon tänkt ut, skall förgylla återstoden av hennes liv med en dräglig materiell tillvaro: som varande c a 45 år, återstår mänskligt sett, ett långt liv och som en del av den svenska nomenklaturan, är hon numera väl insatt i det faktum, att svenska folket i största allmänhet, tvärt emot, inte har så mycket materiellt överflöd att se fram emot. Det har ju hon och hennes gelikar sett till.
  Fast huvudargumentet för att införa s k biobränsle inom flygtrafiken, var ju att när det för sådär 20 år sedan dök upp, skulle det vara en ersättning för den fossila olja som då höll på att ta slut. “Peak Oil” kallade man det: jordens nyupptäckta oljetillgångar skulle snart vända nedåt och “peaken” skulle nås sisådär 2010, sa’ man då. Istället blev det 9/11 och krig efter krig i MENA. Bensinpriset sköt först i höjden efter det att Irak slagits sönder och samman och vi gick flyktingströmmar som b lev till ekonomiska migranter, som Soros riktades mot oss, i norra Europa.
  Men oljan tog INTE slut. Tvärtom: tillgångarna växte istället, vilket måste ha varit en missräkning för Marias vänner i biobränsleindustrin. Dessa biobränslen avger lika mycket CO2 som vanligt flygbränsle och måste ha samma energiinnehåll för att inte försämra flygplanets prestanda. Så vad är vinsten?

 • Professor Sandström må ha alldeles rätt.
  Men faktum kvarstår. Den svenska valmanskåren har ingen möjlighet att SPARKA korrupta politiker som missbrukar väljarnas mandat.
  Dessutom är det tabu att diskutera huruvida man skall ge medborgarna ”initiativrätt” för att komma till rätta med socialistiska vulgariteter som t.ex. stöld av egendom, genom utplundring av skatter.

 • Extraknäck och sidoförmåner

  Trots det uppenbara fenomenet att politikeradeln berikar sig på en mängd olika vis, undantaget Vänsterpartiet som ger allt över 27700kr i politikerlön till sitt parti, samt inte kan förvänta sig positioner i svenskt näringsliv efter avslutade uppdrag, så röstar folket till 92% på alla de politiker som inte gör motsvarande. (sic)

 • Laglydighet

  Brottsligheten har visat sig ha samband med ojämlikheten i samhället. De flesta studier som undersöker sambandet har koncentrerat sig på mord – eftersom mord nästan är identiskt definierade över alla nationer och ansvarsområden. Det har gjorts femtio studier som visar tendensen till att våld är vanligare i samhällen där inkomstskillnaderna är större. Forskning har utförts som jämför utvecklade länder med outvecklade länder, såväl som att studera områden inom länder. Daly et al. 2001[80] fann att bland förenta staterna och de kanadensiska provinserna är det en tiofaldig skillnad i mordfrekvens relaterad med ojämlikhet.

  ”Crime rate has also been shown to be correlated with inequality in society. Most studies looking into the relationship have concentrated on homicides – since homicides are almost identically defined across all nations and jurisdictions. There have been over fifty studies showing tendencies for violence to be more common in societies where income differences are larger. Research has been conducted comparing developed countries with undeveloped countries, as well as studying areas within countries. Daly et al. 2001[80] found that among U.S States and Canadian Provinces there is a tenfold difference in homicide rates related to inequality”
  http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_inequality#Crime

  Vill vi öka laglydigheten är det förmodligen bra att importera laglydiga människor, men också att rösta för ett allt mer jämlikt samhälle, som vi kan få efter ett Swexit och en återställd vänsternationell demokrati.

  Alltså en kombination av människor som är integrerbara och känner enhet, kombinerat med ett mer jämlikt samhälle borde alltså öka laglydigheten.

 • För elever i grundskolan tycks mer hemläxa än 1-2 timmar i veckan vara dåligt: https://www.livescience.com/19379-homework-bad-kids.html

  Sudenter som inte betygsätts är mer benägna att fortsätta undersöka saker som de lär sig, söka utmaningar, samt vara mer benägna att tänka djupare. https://www.education.com/magazine/article/Grades_Any_Good/

  Att senarelägga skoldagen är också fördelaktigt för eleverna:
  https://blogs.scientificamerican.com/observations/sleepy-teens-high-school-should-start-later-in-the-morning/

  Slopandet av betyg och examina samt istället fokusera på godkända kurser, innan eleven får knalla vidare till nästa kurs, vore således sannolikt bättre för eleverna, lärarna och PISA-resultaten.

 • Sverige är genomkorrupt vad avser offentlig verksamhet såsom politik mm. Leif Östling förutspådde i en nylig intervju en samhälls kollaps inom 5-10 år. Låter troligt.

 • Tack för en upplyftande artikel, som glädjer en gammal 40-talist ända in i själen.
  De senaste smitarna, utan moraliskt ansvar är Emma Carlsson Löfdahl, riksdagskvinna för liberalerna, som lurade till sig > 400.000 av skattebetalarna för övernattningslägenhet. Tänk så påpassligt att hennes man hade en tillreds, som han tog > 12.000/månad för. Hennes smitaransvar: Vi har skilda ekonomier…hur han sen sköter det, det är ju inte mitt problem…
  Cecilia Wikström, EU kommissionär extraknäcker som styrelseproffs utöver sitt uppdrag i EU för 70.000 i månaden, förmodligen är inte hennes insatser i EU så betungande. Den särskilda utredaren Maria Wetterstrand överlämnade i går utredningen om biobränsle för flyget, till en nöjd Isabella Lövin. Jag undrar om utredaren nämnde sitt aktieinnehav hos producenterna? Så smitare utan ansvar finns det gott om, självklart är deras girighetsupplägg helt lagliga.

 • Mycket bra analys.Min fråga är,varför händer allt detta ? Samma sak händer i de övriga västeuropeiska länder med.Det verkar att alla har fått i uppdrag att köra ner deras länder i botten. Inte förgäves växer nationalismen i Europa,folk vill inte att deras länder utvecklas till U-land och hamnar på migranternas händer som kommer omvandla dessa länder enligt deras kultur och standard. Vem vill det bland normal tänkande urinvånarna i dessa länder. De flesta vill inte det men landsförrädarna till politiker endå köra sina länder till botten.

  • Det hela tycks vara orkestrerat av psykopater, och andra förvillade i olika sekter. Metoden tycks vara att skapa konflikt mellan olika folk, olika åskådningar, män och kvinnor, homo och hetero, profitera på konflikten, samt undvika rationellt beteende och fokusera på känsloargument.

   Målet är världsherravälde.

   Lögnerna de använder bekämpas förmodligen bäst genom att känna till dessa lögner och söka sanningen på ett vetenskapligt sätt, samt att förmedla den kunskap man besitter om detta.

 • Naturligtvis har Torsten Sandström rätt i sin analys av Sverige och landets monotona nedgång på snart sagt alla områden. Född som jag är 1945 och stolt över mitt fädernesland i min ungdom, så har jag alltsedan åren 1964/65 med stor olust bevittnat samhällets många försämringar och då oftast i en klart uttalad vänster/liberal riktning. Förändringarna har som regel kommit utifrån: vänstervågen, Vietnamrörelsen, droghandel, popkultur, aborter, HBQT, Hollywood’s våldsförhärligande, etc, mm.

  Läget är tyvärr mer allvarligt och illavarslande än vad artikeln ovan antyder. Folkmordet på oss svenskar artikulerades redan i februari 1975, när riksdagen godkände att Sverige skulle vara ett multikulturellt land.

  [Ajabaja Clareus. Raderade stycken om judarna som inte har med debatten att göra. / redaktören]

  Fast fortfarande har få orkat inse, att vi sedan 11/9 2001 lever i en DIKTATUR. Varför inte? Den stirrar oss rakt i nyllet, ju. Här, liksom i övriga väst, har MSM ljugit och fört fram LÖGNER som sedan bra länge har kunnat vederläggas som tramsiga sagor. Jag skall inte gå in på 9/11 igen. Det räcker så gott, så det blir över, med att se på World Trade Center nummer 7 och dess ändalykt medelst “controlled demolition”, 7-8 timmar efter tvillingtornen hade kollapsat, m h a mini-nukes (troligen).

  Svenska regeringar har därefter accepterat att åtminstone SR och SVT har tillåtits mörka och ljuga om det mesta som inträffat i storpolitiken under snart 18 år. Alla val under denna tid borde således ogiltigförklaras, ty folket är felinformerade om det mesta.

  Krigen efter 9/11 är ju helt falska och västmaktsledarna måste ställas inför en slags upprepning av IMT-rättegångarna i Nürnberg och dömas på likartat sätt, som hände 1946. Då bestraffades 1. Brott mot freden, 2. Brott mot mänskligheten och 3. Krigsförbrytelser.

  Detta har svenska toppolitiker godkänt genom sina förbindelser med och önskan att bli en del av det Västliga Världsherraväldet och även deras militära del, NATO alltså.

  • Vi måste skärpa oss väsentligt och omedelbart när det gäller språkbruket. Språket, språkkonstruktionen och ordvalet ligger kvar på en nivå som det var långt tidigare då världen var hårt indelad i etniska grupper, folk, och ”raser” som bebodde olika territorier. Så är det inte längre. Säger vi ”ryssarna” reflekterar det på samtliga personer i Ryssland, trots att det rör sig om många olika folk, samma sak med ”tyskarna”, ”italienarna” eller ”judarna”. Vi ska inte koppla ordet ”tyskarna” med nazister, ”ryssarna” med kommunister eller ”italienarna” med fascister. Det stämmer inte. Jag hör ofta klyschor att ”muslimerna” beskrivs som några våldsamma parasiter, eller att ”judarna” vill ta makten i världen, vilket då betyder att sådär 15 miljoner medlemmar av ett folk skulle alla ligga bakom något slags internationell statskupp för att etablera en slags enväldig diktatorisk världsmakt. Det stämmer helt enkelt inte och är totalt orealistiskt och oansvarigt att uttrycka sig så. Vad som pågår är att ett mindre antal radikala personer från olika folk, judarna är ett, svenskarna ett annat, ingår i en större radikal grupp vi kallar för globalisterna som strävar efter en ny världsordning med den gruppen, oavsett etnisk tillhörighet, som de facto synarkistisk (att arbeta i synergi, hemligt samförstånd) kollektiv envåldshärskare utan formellt utsedda medlemmar som kan hållas ansvariga, och till den gruppen vill jag även räkna ett flertal svenska politiker, ett flertal EU politiker, och även personer som Frankrikes Macron. Jag växte upp tillsammans med flyktingarna från Tyskland, och jag kommer ihåg dom som vanligt hederligt folk som var rejäla och trovärdiga, och som både ville och gjorde rätt för sig utan att försöka omstöpa samhället dom levde i, eller utnyttja någon annan. Faran idag är maktgruppen globalisterna, där svenskar och svenska politiker ingår, och som styr eller påverkar domstolar, och som gjort främst SVT/SR och Bonniermedia till sina verktyg. Det är den gruppen vi skall fokusera på, inte på de hela folk som råkar ha några av sina medlemmar inom globalisterna, vilket för övrigt svenskarna är ett.

   • Mycket bra skivit Karl, Tack! Efter Hegelska teorin använder Globalister att söndra och härska vilket de flesta falla in på.
    Jag återkommer angående ovannämnda tema med ditt förslag om uppfostrings läger som många tidigare angrep, då det inte kan skilja mellan muslim och radikal fundamentalist inom muslimska värden. Fundamentalister finns i alla religioner även den christna. Det viktiga är som Torsten föreslog så föredömlig att avskaffa smittarsamhället och börjar ta och kräva ansvar. Att reagerar som i gammla testamentet och i Koran ” öga för öga tand för tand” kommer bara att leda till mer våld. Fanatiker kan man inte omvända genom att behandla dem snäll, det blir ett fribrev för att fortsätter, att executerar dra alla anhöriga in i våldsspiralen, då det dessutom är tradition inom muslimska tron. Men att genom omskolning visar att det finns en annan väg som kan leda till att bli samhällsmedlemmar som kanske ställer upp för det samhället som har hjälpt dem på en mer gemensam väg som samhället vill gå. Vi kan aldrig utrota det onda här i världen för vi lever i en polariserat värld, men vi kan blir medvetna att det existerar och ta avstånd på ett aktiv sätt.

 • Torsten, du är något så ovanligt som en sanningssägare och det tackar vi för. Det tråkiga är bara att vi behöver fler som står upp för sanningen utan att ta ovidkommande hänsyn.

  Kravlösheten i Sverige är monumental och har präntats in i den svenska samhällsapparatens medvetande så att den numera är norm överallt.

  Jag gillade din metafor så jag bjuder på en personlig upplevelse som visar på den långvariga utveckling vi nu ser resultatet av.

  Tidigt 70-tal och jag parkerade bilen på en parkeringsruta och vid sidan av bilen står en sk parkeringsvakt, hon möter min blick när jag lägger pengar i parkeringsautomaten och säger inget. När jag ca 5-10 minuter senare återkommer sitter det en bot på framrutan, trots att jag betalat avgiften.

  Självklart brister det för mig och jag hittar ganska snabbt samma parkeringsvakt några kvarter bort, givetvis frågar jag varför hon satt en lapp på framrutan? Hon svarar då att jag stått några centimeter utanför rutans gula markeringar.

  När jag frågar varför hon då inte påpekade detta, hon stod ju alldeles utanför bilen, så svarade hon grötmyndigt att det minsann inte var hennes jobb att hjälpa bilister.

  Nu for hela proppskåpet till marken för min del och jag fick väl ur mig några mindre väl valda ord till denna kvinnliga parkeringsvakt. Jag betalade dock min p-bot och trodde att saken var ur världen, men se det var den inte.

  Jag blev efter polisförhör instämd till Tingsrätten och där sedermera bötfälld för missfirmelse mot tjänsteman.

  Detta var för ca 35-40 år sedan och ännu hade inte pk-ismen slagit så djup rot i den svenska samhällsstrukturen.

  Så tillbaka till de IS-mördare vilka Sverige nu med öppna armar vill ta tillbaka. OM de dyker upp i Sverige så kommer de att behandlas med helt andra måttstockar än de vilka drabbade mig för en felparkering.

  De kommer inte ens att bli fällda för missfirmelse än mindre behöver de riskera straff för sitt omfattande mördande.

  Sensmoralen blir att IS-mördare går fria alltmedan en normal svensk blir bötfälld för att gå mot röd gubbe vid övergångsstället.

  Det svenska rättsväsendet har ju blivit så genompolitiserat under dessa 40 år att det saknar jämförelse någon annanstans. Sverige kritiserar tex Polen och Ungern för att vilja politisera sina resp rättsväsenden.

  I Sverige är ju rättsväsendet sedan många år helt politiskt styrt, tex så är det ju regeringen som i slutänden beslutar om tillsättningar inom rättsväsendet.

  • Du beskriver på ett uppriktigt sätt varför jag själv inte vill bo i Sverige. Landet är helt kravlöst, journalister tycks ha full rättighet att mobba folk till döds, det ställs nästan inga krav alls någonstans, på allt från skola till myndigheter till media. Jag brukar ställa upp som volontär för att folk skall få tillfälle att praktisera engelska, och olika yrkesgrupper kommer, som poliser, väktare eller journalister. En gång besökte jag en polisstation i ett rutinärende, och blev väldigt väl behandlad. En polis berättade, det är kravet. Hade du klagat hade den polisen kallats till en slags intern domstol och fått förklara sig, kanske tvingas be om ursäkt eller blivit bötfälld. Om polisen omhändertar någon har dom fyra timmar på sig att dra det inför en annan intern domstol, precis som en häktningsförhandling. Missar dom det kan det bli anmärkning, böter, suspension, avsked eller yrkesförbud. Står du felparkerad har polisen skyldighet att upplysa dig om det och ge dig tillfälle att flytta bilen. En väktare är underordnad polisen. Dom får inte höja rösten, vidröra eller förfölja någon. Springer någon sin väg kan dom inte göra något. Alla journalister skall registrera sig och är sin egna ansvariga utgivare med personligt ansvar. Sprider dom förfalskad information kan dom bestraffas. Överallt ställs klara och personliga krav. Det gör samhället väldigt trevligt att leva i.

   • Karl, jag skulle tro att vi båda är ungefär lika gamla/unga (välj själv). Vi delar som jag förstått det i stora drag uppfattning i mångt och mycket.

    Jag skulle därför vilja utveckla en iakttagelse som jag gjort vid mina resor runt om i världen, bla i Kina.

    Asiater i allmänhet och kineser i synnerhet är väldigt präglade av sin auktoritetstro, jag råkar känna några kineser också på en mer privat basis och de är betydligt mer öppna och avspända i privata miljöer.

    Vad tror du det beror på?

    Jag har i en av slingorna här vädrat uppfattningen att Kinas politiska ledning ännu inte prövats på allvar vid en ordentlig sättning av världsekonomin. Så länge den ek utv rullar på och kineserna upplever den tillväxttakt som de blivit bortskämda med så är det ju lugnt, men vad händer med Kina om kineser liksom på andra håll skulle utsättas för stora konjunkturella och privatekonomiska konsekvenser?

    Skulle kinesernas kynne ha hunnit påverkas så att de på allvar skulle protestera och ställa ansvariga politiker till ansvar? Skulle en Gula Västar proteströrelse kunna etablera sig i Kina?

    • Då får jag försöka förklara igen. Som jag tidigare sagt, det spelar ingen roll hur många gånger du semestrar på Rhodos och reser dit, du blir ändå inte Greklands expert på det sättet. Samma sak med Kina, det det är först när du bor i samhället, blir en del av det, och deltager aktivt i samhällets funktioner du lär dig. ”väldigt präglade av sin auktoritetstro”, det stämmer på de äldre, vill du ha en ordentlig avhyvling, bara kritisera Mao och kommunismen framför en 85- åring. Att man är betydligt mer avspända i privat stämmer, där kommer detta med Guanxi in, det är det ”det beror på”. De yngre har absolut noll auktoritetstro. Misstron är massiv ibland. Brytpunkten ligger ungefär vid dom som upplevde kulturrevolutionen. Kineserna upplever idag mindre än hälften av den tillväxttakt man blivit van vid, ibland även fjärdedelen. Man bara anpassar sig. ”stora konjunkturella” omställningar pågår just nu, massiva sådana, hela kolindustrin avvecklas, all ökning i konsumtion har gått till nya webb företag, transport systemet är radikalt omformat, snabbtåg, elbilar, tåg, flodtransporter, energi, tidigare service från statliga och kommunala serviceföretag är nu privata, bank och betalningssystem, osv. Det har medfört stora ”privatekonomiska konsekvenser” – just nu. Jag träffade en 50 årig dam just i går. Hon driver ett serviceföretag. Hon hade tjänat 9,000 kronor den dagen, ”jag vill inte tjäna mer pengar, jag vill sova” var hennes kommentar. ”Gula Västar proteströrelse kunna etablera sig i Kina” – nej, det behövs inte, Kina har hunnit betydlig längre i samhällsutvecklingen än att arbeta med skrikande lynchmobbar på gatorna. Sverige och väst ligger 50 år eller mer efter. ”protestera och ställa ansvariga politiker till ansvar”, det är precis vad man gör, mycket frekvent. Uppstår en fråga kan man kalla in de ansvariga, politiker eller tjänstemän, till ”förhör”, dom måste infinna sig, om dom vägrar kan man begära polishandräckning, om dom ändå trilskas är det grovt tjänstefel, dom kan avskedas och få yrkesförbud. Där ställs dom till svars ansikte mot ansikte, kanske flera dagar, med de som berörs av deras beslut, kritiseras och får förklara sig, och avkrävs att lyssna och följa folkviljan. Yrkesaktivister och kringresande bråkmakare är portade. Det kan bli väldigt hett. Kina ligger helt enkelt generationer för Sverige i utvecklingen. Gatumobbarna och journalist aktivisterna är historia. Alla dina frågeställningar, och hela grunden för dom, helt naturligt, är baserat på hur svenskar tänker och fungerar, på de misslyckade uråldriga formerna av ”demokratin” med gatuprotester, motsättningar, demonstrationsrätt, journalistisk, osv men Kina har hunnit betydligt längre i samhällsutvecklingen.

     • Tack Karl du bekräfta det jag misstänkte, inte därför att jag har varit i Kina, men har uppmärksam läst på, först historia sedan nutid.
      Kina har med MaoZedong bl. andra genomgått ett stålbad och lärt sig av detta. Att gamla människor har svårt att ändra sig finns överallt.
      Kina förtjäna att bli framtidens ledande nation, vilket de verkar inte genomföra enligt den västerländska principen,som visar sig helt misslyckat, snarast efter österländsk modell. Kina har en gammal kulturell tradition med Konfuzius m.flera vilka verkar har fått en renassance. Detta ger hopp för framtiden.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *