Statsterrorismen dödar miljontals fler människor än terroristerna

publicerad 15 mars 2019
- Hans Myrebro
Montage: Statsterrorism planeras ofta i exklusiva kontor i stater i Väst. Bild: Rawpixel.com. Licens: Pexels.com

DEBATT. Ofantligt fler människor dödas av internationell statsterrorism än av lokala terrorgrupper, konstaterar historikern Hans Myrebo, men i informationskriget placerar massmedierna istället fokus på den förenklade bilden av den enskilda terroristen. I detta infokaos utses sedan statsterroristerna som “hjältarna”. Låter detta komplicerat? Myrebo förklarar.

Text: Hans Myrebro, Historisktkorrekt.se | Bildmontage: Statsterrorism planeras ofta i exklusiva kontor i stater i Väst. Bild: Rawpixel.com. Licens: Pexels.com | Läs mer av Hans Myrebo i NewsVoice |

Terrorgruppen IS anses vara i det närmaste besegrad och frågan på allas läppar är hur man ska behandla de tusentals terrorister som nu hålls fångna i Syrien. Jag vill inte utveckla den frågeställningen här, men anser spontant att de under sträng bevakning borde få återuppbygga de städer som de gjort sitt  bästa för att smula sönder.

Detta arbete borde de i så fall få utföra tillsammans med amerikanare, engelsmän och fransmän utan vilka den enorma förstörelsen inte kunnat verkställas. Israeler som intill idag fortsätter att flygbomba Syrien skulle naturligtvis inte slippa undan.

Rysslands instats

Ryssland är redan igång med ett massivt reparationsarbete i bland annat i Aleppo, men vilken roll har Ryssland spelat under kriget?  Ryssland tvekade länge att blanda sig i det proxykrig som västerländska stater puffat igång, men när IS 2015 höll på att ta över hela Syrien gjorde ryssarna en kraftfull insats, stoppade och drev tillbaka terroristerna främst genom att bomba deras lömska gömslen som de etablerat i befolkningstäta områden.

Utan ryssarnas kraftfullhet hade Syrien nu varit en gigantisk terrorcentral.

Koalitionens insats

Vi skall aldrig glömma, att Rysslands närvaro i Syrien är legitim och önskad medan USA, England och Frankrike genom ett folkrättsvidrigt intrång i landet har ställt sig på de multinationella terroristernas sida.

USA med allians har alltså stridit tillsammans med IS. Ingen tänkande varelse inbillar sig nämligen att USA har varit och är i Syrien för att stötta Assad-regimen.

Statsterrorism

Sedan 1945 har USA bedrivit självpåtagna krig i 37 stater. I dessa krig har 20-30 miljoner människor dödats. Daniel Svensson har i en artikel i Gefle Dagblad från den 15:e oktober 2017 räknat upp några av dem: Angola, Afghanistan, Kambodja, Colombia, Kongo, Guatemala, Irak, Nord-och Sydkorea, Pakistan, Vietnam och Jugoslavien.

Jemen, ortografisk projektion. Källa: Wikipedia Commons
Jemen, ortografisk projektion. Källa: Wikipedia Commons

Sedan han gjorde denna uppräkning har även Jemen tillkommit. Det är bedrövligt att se hur svenska massmedia rapporterar om kriget i Jemen. I den mån de ens nämner det så redogörs aldrig för USA:s helt dominerande roll i kriget. Detta i kontrast till jättelika amerikanska och kanadensiska sajter bland annat The American Conservative och Global Research som i ett flertal artiklar klart utpekar USA som den terrorstat som med flaggan i topp driver 20 miljoner jemeniter in i svältdöden och detta medan man samtidigt ojar sig över den venezuelanska befolkningens delvis USA-fabricerade problem.

Jämförelse: 20-30 miljoner dödade mot 5000 dödade

Daniel Svensson vill genom sin artikel ge oss en proportion, en måttstock när vi bedömer det internationella terrormaskineriet. Han fastslår att 20-30 miljoner döda på 70 år är facit för USA:s agerande. Det blir ganska exakt 1000 människor per dag som dör eller har dött i krig där USA har deltagit. Den officiella siffran för antalet som dödas per år av terrorister ligger kring 5000.

Detta betyder att fler människor dör på en vecka i krig där USA deltar eller har deltagit än IS- terroristerna dödar under ett helt år.”

NATO ett monster på katastrofkurs - Hans Myrebro
NATO ett monster på katastrofkurs finns på Historisktkorrekt.se

IS var i stort sett begränsat till Syrien och Irak medan USA under många år haft förmåga att slå till globalt på grund av att man har ett väl utvecklat system av militärbaser i ett stort antal länder. I Tyskland finns 174 st US/NATO-baser, i England 27, i Italien 50, i Japan 113, i Sydkorea 83, i Rumänien 5, i Bulgarien 4, i Turkiet 17, i Irak 6, osv. Ryssland är omringat av dessa provokationsenheter utan vilkas existens det väldiga militärindustriella komplexet skulle ha svårt att producera miljardvinster.

I ett större perspektiv framstår alltså IS som en kräftsvult på den väldiga terrorkroppen varifrån den hela tiden hämtat sin näring. Senast skedde denna näringstillförsel i större omfattning under Obamas sista regeringsdagar då han beviljade ett anslag till IS på 300 miljoner dollar förmedlat genom Fria Syriska armén, men det var inte den sista leveransen.

I undertecknads bok om NATO finns dessa verksamheter mer utförligt beskrivna.

Till denna terrorenhet, även benämnd US/NATO och som hela tiden varit förutsättningen för IS med flera att kunna verka, vill våra politiker att vi visar vår uppskattning genom ett närmare samarbete. 

Text: Hans Myrebro, Historisktkorrekt.se | Läs mer av Hans Myrebo i NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Förr såg jag USA och Nato som dom stora räddarna av världen, men på senare år har jag ändrat mig i den uppfattningen. Förr tyckte jag att det var självklart att Sverige skulle vara med i Nato, men inte nu längre, eftersom det inte bara ger ett “beskydd”, utan det kräver också åtaganden och skyldigheter. Lilla Sverige har dessutom ingenting att säga till om i en sådan allians.

  • @Mvh Skogåsbon.
   “Förr såg jag USA och Nato som dom stora räddarna av världen, men på senare år har jag ändrat mig i den uppfattningen.” OM du överhuvudtaget satt din fot i någon av öststaterna före 1989 så tror jag du hade behållit denna uppfattning, DET har inte ändrats.
   Däremot har tiden gått och saker förändrats förstår du….
   Jag får ju också gratulera till att du vaknat upp ur din FP dröm där DU skall ha helgongloria utan att behöva betala………

 • Inga fler kommentarer om zionism nu tack. Det blir bara problem för mig som redaktör och hela NewsVoice som tidning eftersom kritik mot zionism konsekvent kopplas samman med antisemitism.

  Om fler kommentarer om zionism postas raderas hela kommentaren.

  • Du är plötsligt lite orolig för argumentationsfelet “skuld genom sammankoppling”, tror jag? Var inte det! Den f.d. Rotschild-bankiren Macron som blandar samman ord i ren panik ska du inte vara rädd för, men visst ska man vara tydlig.

   Det som avses är givetvis det nazi-lika beteendet från vissa ur just denna grupp. Nazister får kritiseras fritt utan att någon försöker sig på kontrollordet “Antiarianism!” Så varför får inte en liknande företelese från Israel kritiseras?

   Varför inte lägga till nazi- framför ordet, för tydlighetens skull? Så kommer det INTE kunna missuppfattas som trångsynt rasism av en enda kotte. Det är ju kritik mot en extrem och fachistisk rasism som olagligen ockuperar och rensar etniskt som faktiskt avses.

   General Golan från Israel har pekat med hela handen på fenomenet.

   • Orkar egentligen inte kommentera MEN då jag arbetat med israelerna har jag väldigt klart för mig ett par skillnader du förnekar för att du är en elitist blind för vad demokrati är för strävan.
    Israels svaghet och styrka är ju att det är en hyfsat fungerande demokrati, långt bättre än någon annan stat i närheten.
    Fast det är ju klart som Bukowski lär ha sagt:
    “Skillnaden mellan en demokrati och en diktatur är att i en demokrati så röstar man först och lyder sedan order – i en diktatur behöver man inte spilla tid på att rösta”

 • Det är under fredliga tillstånd i jordens länder som socialisterna ödelägger befolkningar och störtar länderna i grus.
  Sverige är typexemplet!

  • Att ansvarig inte plockar bort ditt internettrollande är aningen märkligt.

   Socialism är en ekonomisk teori som eftersträvar kooperativa styrelseformer. Alla partier i riksdagen gör motsatsen. De privatiserar allt och säjer ut statens/folkets kassakor och för en politik som gynnar fåtalet monopolkapitalister allra mest. Den vanlige hederlige kapitalisten är likt fixaresorkarna i Bamse, d.v.s. grundlurad av Krösus sork.

   Vanligtvis beskrivs socialism i marxistisk bemärkelse som en politisk och ekonomisk doktrin som syftar till att skapa det klasslösa kommunistiska samhället. I detta samhälle ägs och kontrolleras produktionsmedlen offentligt. Dess omedelbara strävan är att upprätta arbetarmakt, en planerad hushållning och gemensamt ägande av produktionsmedlen.

   Monopolkapitalism är raka motsatsen.

  • Exakt och bra formulerat.

   Medans du, herr Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet, borde försvinna från det sk “vetenskapliga partiet och sälla dig till de dina i något av elitistpartierna som förnekar demokratin,
   V eller L. Bägge förordar elitens makt över de dumma

 • I flera år har president Putin upprepade gånger visat sitt tålamod och återhållsamhet när han såg president George Bush jr., Och senare president Barack Obama, order amerikanska militär bombningarna av Afghanistan (2001), Irak (2003) och Libyen (2011); vilket resulterade i att dessa länder sjönk i kaos, anarki och inbördeskrig.
  President Putin, hans ambassadörer och generaler har upprepade gånger varnat för den amerikanska regeringen att det i slutändan är hänsynslös militär handling i Mellanöstern kan leda till andra världskriget. Förutsägbart skulle inte den amerikanska regeringen, och fortfarande inte, lyssna på varningar från presidenten Putin. Faktum är att det amerikanska militäret i 2016 släppte 26 171 bomber på folket i Syrien, Irak, Libyen, Afghanistan, Pakistan, Jemen och Somalia. Varför kommer inte den amerikanska regeringen att lyssna på varningarna från president Putin? Eftersom den amerikanska regeringen kontrolleras av zionisterna som är fast beslutna att få kontroll över Mellanöstern för den nya världsordningen, som beskrivs i Wolfowitzs-doktrinen (1992) och den sionistiska krigsdeklarationen med titeln “Uppbyggnad av USAs försvar,(2000) .
  Men när USA: s regering attackerade Syrien med 59 kryssningsmissiler förra året var president Putin tvungen att agera. Han hade inget val. Om han fortsatte att försöka diplomatiska kanaler för att få fred till regionen, visste han att den sioniststyrda amerikanska regeringen skulle fortsätta att ignorera honom, eftersom de följer Wolfowitzs doktrin. vilket innebär att den amerikanska militären i slutändan skulle störta den syriska regeringen och sedan attackera Iran. Och genom att följa den sionistiska krigskriget, som skrivet i ” Uppbyggnad av USA:s försvar, Strategier för ett nytt århundrade” skulle Ryssland slutligen invaderas av NATO-styrkor. Följaktligen måste president Putin agera och för att rädda moder Ryssland och världen från den nya världsordningen, genom att vidta militära åtgärder i Syrien för att stoppa zionisterna från att ta bort president Assad från makten och sedan utföra honom.
  President Putins tålamod med den amerikanska regeringen har blivit utmattad. Efter president Trump gav sig till kraven från sina zionistiska mästare och beordrade 59 kryssningsmissiler avfyrade på en flygbaser i Syrien valde president Putin att konfrontera och besegra med militär styrka, The New World Order och det är den zionistiska agendan i Syrien, oavsett kostnad .

  • Putin har äntligen lärt sig, till sin besvikelse, att den amerikanska regeringen kan man inte lita på.
   Putin kommer ihåg den amerikanska regeringens förräderi då president George HW Bush lurade dåvarande ryska presidenten Mikhail Gorbatsjov att om Gorbatsjov fick ett återförenat Tyskland att vara i linje med USA skulle NATO inte utvidgas “en tum österut” mot Ryssland. Historien visar emellertid att den amerikanska regeringen ljög.
   Faktum är att sedan president Bush garantier till Gorbachev 1990, har den amerikanska regeringen övertalat, köpt och betalat flera länder att ansluta sig till Nato och ta emot av tanks och missiler, för miljarder dollar, liksom USA trupper, på deras land. Så småningom kommer dessa vapen och trupper att användas för att attackera Ryssland på begäran av New World Order.
   Putin förstår äntligen att han inte kan förhandla med, eller lita på, den amerikanska regeringen och den nya världsordningen är Rothschilds Banking Cabal och International Zionism, som inte kommer vila innan den har krossat alla länder som motsätter sig det genom ekonomisk manipulation och ekonomisk förstörelse, eller militär erövring så att den kan styra över alla nationer i världen.
   Den Nya Världsordningen hatar president Putin av flera skäl.. som bildandet av BRICS-föreningen mellan Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika som etablerat sin egen bank som kommer att konkurrera internationellt med den zioniststyrda Internationella valutafonden, Världsbanken och Rothschilds Bank for International Settlement. BRICS erbjuder världens nationer en flykt från den finansiella regeln och förstörelsen av Rothschilds internationella bankkartell.
   Putin fängslade oligarker som stal miljarder från det ryska folket. Men i USA kontrollerar zionistiska oligarker 6 nationella tv-nyhetsnät, alla de stora tidningarna och tidskrifterna, Federal Reserve Bank och genom den amerikanska israeliska offentliga utrikesutskottet (AIPAC), både kongresshus och till och med landets president.
   2014 samarbetade sionister i den amerikanska regeringen med CIA att finansiera, organisera och orkestrera kuppen mot den demokratiskt valda presidenten i Ukraina. Efter kuppen insåg Putin att ett av målen för USA förutom att få kontroll över den ukrainska regeringen var att etablera sjö- och flygbaser på Krimhalvön som skulle ge amerikanska militären tillgång till Svarta havet och därigenom öka USA:s hot mot Ryssland. Följaktligen måste Putin stoppa planerna för den amerikanska militärens expansion på Krim direkt.
   Låt oss nu föreställa oss hur USA:s regering skulle reagera om Ryssland placerar kärnmissiler nära Amerika, exempelvis på ön Kuba. Men vi behöver inte föreställa oss vad som skulle hända eftersom många av oss levde genom den mardrömmen. En översyn av historien visar oss att den amerikanska regeringen var villig att starta WW3 om inte Khrusjtjov tog bort de missiler som han klokt gjorde. Jag tycker att det är hyfsat och till och med en fientlig krigssituation att placera de amerikanska kontrollerade NATO-nukleära missilerna bredvid Rysslands gränser när Ryssland inte får placera sina kärnvapenmissiler bredvid de amerikanska gränserna.

   • Avslut.. President Putin kan inte köpas eller skrämmas, som amerikanska politiker.
    President Kennedy undertecknade sin egen döds-dom när han uttryckte sin beslutsamhet att “splittra CIA i tusen bitar och sprida den i vinden”. President Kennedy mördades den 22 november 1963.
    Hans efterträdare Lyndon Johnson visade sig vara en feg förrädare för det amerikanska folket och den amerikanska konstitutionen när han vände ut och in på alla president Kennedys order, då han tillsatte sitt ämbete. Han återställde den privatstyrda centralbanken och uttryckte sitt engagemang för att vinna kriget i södra Vietnam och beställde en ökning av amerikanska trupper som skulle skickas dit. Han vägrade också att stoppa Israels utveckling av kärnvapen och han störde inte CIA:s strävan att störta regeringarna runt om i världen som inte skulle överlåta kontrollen.
    Vidare bevisade president Johnson sin lojalitet mot Israel när han beordrade US Navy att inte svara på uppmaningen till hjälp från USS Liberty besättning när de attackerades av Israels militära styrkor i internationella vatten i 1967. I den attacken mördades 34 amerikanska sjömän och 171 skadades. Men medlemmarna i den amerikanska kongressen gjorde ingenting av rädsla för att bli märkta som “antisemitiska” om de kritiserade Israel.
    Trots att Lyndon B. Johnson var en egoistisk, makthungrig och feg amerikansk president eftersom han visste att om han motsatte sig den NWO styrda kongressens, eller Federal Reserve Bankens direktiv, eller CIA, då skulle han avlägsnas från politisk makt eller till och med mördas som president Kennedy. Följaktligen borde det inte vara någon överraskning för någon att sedan presidenten Kennedy har mördats har ingen amerikanska presidenten försökt att avskaffa eller ens granska den privatägda centralbanken, Rothschild International Banking Cabal.
    President Kennedy fruktade att hemliga samhällen, som den nya världsordningen, MIC och CIA i slutändan skulle få mänskligheten till randen av andra världskriget och det är här mänskligheten står nu.
    Thomas Lister.. http://www.pravdareport.com/opinion/137906-russia_putin_world_war/

    • Tack moder Ryssland, för att du sätter Israel på plats.
     Rubriken är hämtad från den israeliska tidningen Haaretz den 28 september 2018. Det är journalisten Gideon Levy som har en för journalister unik förmåga att uttrycka sig i klartext. Och här formulerar han sig väldigt tydligt inför världen och inför sina israeliska överordnade. Han talar om ett Israel som är utan kontroll och som inte erkänner något överstatligt kontrollorgan medan man fortsätter att demolera grannländerna.
     Gideon Levy skriver: “En stråle av hopp bryter ut bakom molnen: någon ställer in ramarna för vad som är tillåtet för Israel. För första gången på många år gör ett annat land det klart för Israel att dess inflytande har gränser, att det är onormalt att göra allt som det gillar, att det inte är ensamt inblandat i spelet, att Amerika inte alltid kan täcka det och att det inte kan skada oändligt ” .
     Om du som läsare funderar över vilket land som Levy åsyftar här, så sluta fundera på USA, som i det här sammanhanget mest kan liknas vid en dompterad cirkuselefant med en clown på ryggen. Nej det är naturligtvis Ryssland som beskrivs här.
     Levy fortsätter: “Plötsligt stod någon upp och sa:” Tja, sluta det. Åtminstone i Syrien är allt tillräckligt. Tack, mamma Ryssland, för att begränsa barnet, som inte har pacifierats länge … Ryssland har visat för världen ett sätt att hantera Israel, och använder endast det språk som det förstår. Låt de som verkligen bryr sig om Israels välfärd och rättvisa lära sig hur det görs: bara med hjälp av våld. ”
     Gideon Levy sammanfattar sin bedömning med att säga: “Om en sådan rysk” Njet “också hänger över Gazas sken hade så många värdelösa dödsfall och förstörelse undvikits. Om de internationella krafterna avvärjde den israeliska ockupationen skulle det sluta länge sedan. I stället har vi Donald Trump i Washington och rörliga fördömanden från EU på grund av utvisning av Khan al-Ahmar-boende “. (Palestinska området nära Jerusalem förstört av israeler).
     Ett par veckor tidigare uttryckte sig Syriens utrikesminister, Walid Moualem, inför FN:s generalförsamling enligt samma mönster när han yttrade: ”Thanks to Russia´s help, no effort will be spared for assuring the return of the refugees and satisfying their basic needs.” Han fortsätter så att tacka Ryssland för dess hjälp, men säger också att andra länder är välkomna att arbeta med rekonstruktionen av det sargade landet. Men han tillägger också att, ”the countries that offer only conditional assistance or continue to support terrorism, they are neigher invited nor welcome to help”. Det sista var naturligtvis en känga till vissa Nato-länder.
     Vad kan då USA svara på dessa kängor. Naturligtvis på sedvanligt sätt med en illaluktande uppkastning.. Den levererar man genom sin nya envoyaje för Syrien, Jim Jeffrey, som beskriver den syriska regimen som, ” flopping cadaver of a regime”. Denna regim passar han på att hota med sanktioner och han lovar att göra livet för dem, ” as miserable as possible.” Det här är inget överraskande när det gäller USA:s utrikespolitik, nämligen att man vill göra livet för meningsmotståndare så miserabelt som möjligt. Men det är inte ofta som man offentligt uttrycker sig så vulgärt. Kan möjligtvis vara en Trump-effekt.
     Källor: Gideon Levy, Haaretz sept. 28
     https://www.vaken.se/thank-mother-russia-putting-israel-place/

    • https://www.vaken.se/vilka-terrorister-talar-vi-om/
     Vilka terrorister talar vi om? Terrorgruppen IS anses vara i det närmaste besegrad och frågan på allas läppar är hur man ska behandla de tusentals terrorister som nu hålls fångna i Syrien. Jag vill inte utveckla den frågeställningen här, men anser spontant att de under sträng bevakning borde få återuppbygga de städer som de gjort sitt bästa för att smula sönder. Detta arbete borde de i så fall få utföra tillsammans med amerikanare, engelsmän och fransmän utan vilka den enorma förstörelsen inte kunnat verkställas. Israeler som intill idag fortsätter att flygbomba Syrien skulle naturligtvis inte slippa undan.
     Ryssland då? Ja ryssarna är redan igång med ett massivt reparationsarbete i bland annat i Aleppo. Men vilken roll har Ryssland spelat under kriget? Jo, Ryssland tvekade länge att blanda sig i det proxy-krig som västerländska stater puffat igång. Men när IS 2015 höll på att ta över hela Syrien gjorde ryssarna en kraftfull insats, stoppade och drev tillbaka terroristerna främst genom att bomba deras lömska gömslen som de etablerat i befolkningstäta områden. Utan ryssarnas kraftfullhet hade Syrien nu varit en gigantisk terrorcentral. Och vi skall aldrig glömma, att Rysslands närvaro i Syrien är legitim och önskad medan USA, England och Frankrike genom ett folkrättsvidrigt intrång i landet har ställt sig på de multinationella terroristernas sida. USA med allians har alltså stridit tillsammans med IS. Ingen tänkande varelse inbillar sig nämligen att USA har varit och är i Syrien för att stötta Assad-regimen.
     Åter till rubrikens fråga?, vilka terrorister talar vi om?
     Sedan 1945 har USA bedrivit självpåtagna krig i 37 stater. I dessa krig har 20 – 30 miljoner människor dödats. Daniel Svensson har i en artikel i Gefle Dagblad 15 okt. 2017 räknat upp några av dem: ”Angola, Afghanistan, Kambodja, Colombia, Kongo, Guatemala, Irak, Nord-och Sydkorea, Pakistan, Vietnam och Jugoslavien.” Sedan han gjorde denna uppräkning har även Yemen tillkommit. Det är bedrövligt att se hur svenska massmedia rapporterar om kriget i Yemen. I den mån de ens nämner det så redogörs aldrig för USA´s helt dominerande roll i kriget. Detta i kontrast till jättelika amerikanska och canadensiska saiter bland annat The American Conservative och Global Research som i ett flertal artiklar klart utpekar USA som den terrorstat som med flaggan i topp driver 20 miljoner yemeniter in i svältdöden. Detta medan man samtidigt ojar sig över den venezuelanska befolkningens delvis USA- fabricerade problem.
     Daniel Svensson vill genom sin artikel ge oss en proportion, en måttstock när vi bedömer det internationella terrormaskineriet. Han fastslår att: ” 20-30 miljoner döda på 70 år är facit för USA agerande. Det blir ganska exakt 1000 människor per dag som dör eller har dött i krig där USA har deltagit. Den officiella siffran för antalet som dödas per år av terrorister ligger kring 5000. Detta betyder att fler människor dör på en vecka i krig där USA deltar eller har deltagit än IS- terroristerna dödar under ett helt år.”
     IS var i stort sett begränsad till Syrien och Irak medan USA under många år haft förmåga att slå till globalt på grund av att man har ett väl utvecklat system av militärbaser i ett stort antal länder. I Tyskland finns 174 US/NATO baser, i England 27, i Italien 50, i Japan 113, i Sydkorea 83, i Rumänien 5, i Bulgarien 4, i Turkiet 17, i Irak 6, osv. Ryssland är omringat av dessa provokationsenheter utan vilkas existens det väldiga militärindustriella komplexet skulle ha svårt att producera miljardvinster.
     I ett större perspektiv framstår alltså IS som en kräftsvulst på den väldiga terrorkroppen varifrån den hela tiden hämtat sin näring. Senast skedde denna näringstillförsel i större omfattning under Obamas sista regeringsdagar då han beviljade ett anslag till IS på 300 milj. dollar förmedlat genom Fria Syriska armén. Men det var inte den sista leveransen.
     Hans Myrebro

 • Den amerikanska regeringen vägrar att förstå det ryska folket, som är skrivet i deras blodiga, men alltid segrande historia. Ryssland krossade Napoleons armé, när han invaderade Ryssland 1812 och 130 år senare krossade Ryssland Adolf Hitlers armé, när han invaderade Ryssland. En segern som krävde över 26 miljoner döda ryssar och förstörelsen av tusentals städer. Det är därför som Ryssland inte vill kämpa mot ett annat krig någonsin igen.
  Den nya världsordningen (NWO) som är orkesterad av Rothschilds Banking Cabal och International Zionism manipulerar dock den amerikanska regeringen, som en marionett på zionistiska strängar till att störta Syriens regering till varje pris.
  Sedan den “falska flaggan” 911 angrepp på World Trade Center 2000 har amerikanska regeringens militära invasions i Mellanöstern aldrig varit till nytta för det amerikanska folket. Istället har dessa invasioner följt Wolfowitzs doktrins direktiv , som skrevs 1992 av den zionistiska Paul Wolfowitz, och även NWO: s krigsplan som skisseras av papperet, ombyggande av USAs försvar. Strategier för ett nytt århundrade, skrivet av zionisterna William Kristol och Robert Kagan år 2000. Dessa två zionistiska krigsplaner kräver att USA:s militär störtar regeringarna i 7 länder i Mellanöstern så att Israel kommer att bli supermakt i regionen och slutligen styra landet från Nilen till Eufrat floden.
  Det är därför som zionisterna, som nu kontrollerar USA: s regering, Federal Reserve och de amerikanska nyhetsmedierna, hatar president Putin och demoniserar honom dagligen i nationella nyhetsrapporter på TV, i tidningar och i tidningar. Enligt den sioniststyrda amerikanska regeringen, och det är propagandamedier, allt som president Putin gör är “dåligt”; medan allt som Israel och den amerikanska regeringen gör är “bra”.

 • Intressant, men också nödvändigt att få del av en USA-kritisk text. Många av oss, speciellt äldre, har under årtionden sett och förstått USA:s/CIA:s intrigerande för att starta revolutioner och krig. Man har försökt hemlighålla tortyr och narkotikahandel och i nutid spionerat och avlyssnat viktiga politiker och haft väst-
  journalister på sina lönelistor. USA har på alla uppkommliga sätt uppträtt ohederligt, lömskt och skurkaktigt.
  Sedan 1776 har USA haft fred i 26 år. Trots USA:s alla krig har det knappast förekommit någon kritik. Lite debatt såg vi i samband med Irakkriget, men de förda krigen har av väst accepterats. Det har ju varit geopolitiskt viktigt av säkerhetsskäl för USA att agera, men då Ryssland agerar av samma skäl sluter sig hela väst samman med fördömanden och sanktioner.

  Vi vet och förstår att Europa är i viss beroendeställning till USA och inte vill riskera att bli ovänner. Därför det utbredda vasallstatssystemet. Men varför gick det så långt? Varför denna omoral, detta hyckleri?

  Jag vet inte när det tidigast blev känt att USA i samband med Nûrnbergrättegångarna smugglade tusentals nazister och krigsförbrytare till USA. Om jag minns rätt hade Sovjetunionen synpunkter på rättegångarna men i väst var det tyst. Har USA:s insats i WWII gett dem carte blanche? Eller har musikstilar, dans och film, som vi tagit till oss från USA , förlåtit allt?
  Oavsett uppträder omvärlden ryggradslöst emot USA. Jag har svårt att se något USA-krig efter 1945 som rättfärdigt.

 • Vad jag förstår så lyder USA vadän Israel behagar att påkalla som ett hot mot Israel. Israel vill ha en “buffert” mot sina egendomligt benämda “våldbejakande” grannar. Såsom Irak, Syrien, Somalia, Libyen, libanon osv.
  Många av dessa människor har flytt till Sverige. Från Iran också. När USA, på order av Israel, har pulveriserat många av dessa länder så kan eller vill inte många bo kvar där. Alla dessa länder var inte perfekta, men de fungerade i alla fall. När Israel känner sig tillräckligt hotade utav Iran så kan det landet också snart nog befinna sig i stenåldern som många andra länder som blivit tillrättalagda av USA´s humanism.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *