Tulsi Gabbard ställer både demokrater och republikaner mot väggen för USA-krigen

publicerad 7 mars 2019
- av NewsVoice
Tulsi Gabbard - Pressfoto: US Congress, Public Domain

Kongresskvinnan Tulsi Gabbard som själv är veteransoldat anser att USA ska dra sig ur alla meningslösa krig ute i världen som amerikanska trupper deltar i. För den åsikten får hon kritik från båda de två största partierna i USA, demokraterna och republikanerna. Tucker Carlson på Fox News intervjuar.

Tulsi Gabbard har arbetat i 15 år som soldat för The National Guards och gjort två turer till Mellanöstern. Hon säger att hon som förstahandsvittne sett priset för krigen. De senaste 6 åren inom politiken har hon arbetet vid Foreign Affairs Committee. Gabbard säger att hon sett hur toppolitiker från båda partierna fortsätter att konstant driva en egennyttig utrikespolitik med syftet att genomföra regimstyren runt om i världen, med andra ord att byta ut statsledare som USA inte gillar.


Hon fortsätter med att säga att dessa krig kostar amerikanska skattebetalare åtskilliga miljarder dollar och orsakar mer lidande i de länder där USA driver krigen. Dessa krig skapar dessutom mer otrygghet för USA, påpekar hon.


Både Tucker Carlson och Tulsi Gabbard tycks vara eniga om att krigen som USA startat sedan terrorattacken mot World Trade Center i New York den 11 september 2000 (WTC 911) inte fungerat bra för varken USA eller omvärlden. Gabbard indikerar att det militärindustriella komplexet är den stora vinnaren allt medan det amerikanska folket har trott att krigen startats av "humanitära" skäl.

Tucker Carlson konstaterar att många av Gabbards fiender, inklusive reportrar på Fox News, anklagat Gabbard för att stå på diktatorernas sida. Han frågar om någon av hennes kritiker någonsin debatterat mot henne i sakfrågorna.

Gabbard svarar att de individer som angripit henne enbart har nedsättande ord och ytliga argument att komma med.

Text: NewsVoice | Video: Fox News på YouTube | Mer om Tulsi Gabbard i NewsVoice