United People (UP) kan bryta konflikterna mellan religion, politik och ekonomi

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 29 mars 2019
- NewsVoice redaktion
Jan Hard af Segerstad -Pressfoto
Jan Hård af Segerstad - Pressfoto
Jan Hård af Segerstad – Pressfoto

DEBATT. Det är min förhoppning att enskilda människor kan göra krävande konsekvensanalyser och därmed komma till insikt om att UP har den enda logiskt fungerande genomförandeplanen för att bryta pågående svåra konflikter inom och mellan intressesfärerna religion, politik och ekonomi, vilka lider av omätliga, nedbrytande skadekonsekvenser, omöjliga att värdera och komma åt.

Text: Jan Hård af Segerstad, initiativtagare bakom United People

Grunden är att en överväldigande majoritet av enskilda människor vill och har den demokratiska rätten att leva i fred, ända ner på gräsrotsnivå, så att vi alla faktiskt kan gå ut på stan utan att bli rånade eller ihjälslagna.

Genom internetmarknadsföringen av UP skall människor göras medvetna om att det är de själva, både som löntagare och företagare, som hela tiden ekonomiskt bidrar till ett pågående otyglat ofred i striden mellan sagda intressen. Skattepengar som olika hetsporrar använder för att tillskansa sig fördelar genom förödande krig.

Som majoritetsföreträdare kommer UP också att ha demokratisk rätt att kräva:

  • Att delar av enskildas och företags beskattningar i respektive land skall fonderas för att finansiera UP:s implementering; och
  • att UP med tiden inordnas under FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter.

Majoriteten av svenska skattebetalare kan tex kräva att regeringen avsätter 1 promille av svenska försvarsbudgeten till UP, som idag är cirka 42 miljarder kronor således 42 miljoner kr. För dessa pengar kan UP komma långt, om man är klok nog att anlita de bästa experterna på alla implementerings- och driftsområden.

Allt som idag investeras i krigs- och polisresurser kan i land efter hand gradvis reorganiseras för att tjäna UP:s syften.

Endast ett tillräckligt finmaskigt nät av fredsbevarande och polisiära resurser, som regleras med civillagar (efter att man efter hand avvecklat gällande krigslagar) kan på lång sikt självtvinga världssamfundet till fredlig, demokratisk samexistens, med frigörande av enorma resurser till världens sämst ställda.

Se utkast till UP:s fredsdeklaration

Jag letar efter frivilliga hemsidekonstruktörer. Hemsidan borde kunna generera stora annonsintäkter, som går att förhandla. Intresserade – vänligen kontakta undertecknad.

Text: Jan Hård af Segerstad, jan[snabel-a]hafs.se


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq