Vad vet egentligen skolmedicinens sakkunniga om cancer och vacciner?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 mars 2019
- NewsVoice redaktion
Jan Hard af Segerstad -Pressfoto
Jan Hård af Segerstad - Pressfoto
Jan Hård af Segerstad – Pressfoto

INSÄNDARE. Jag uppmanar alla att ta sig rätten att själv bestämma sina medicinska val och behandlingsmetoder. Därför, läs alltid en medicins bipacksedel och ta den på största allvar, men det kan tyvärr vara mycket värre än så.

Det finns arméer av oberoende forskare som har en djupare, restriktivare och mer objektiv kunskap kring läkemedel och dessas förödande bieffekter.

Bakom följande dokumentärer finns ett hundratal oberoende experter och forskare. För att till exempel förstå allvaret kring cancer se dokumentärserien ”TTAC first episode” (The Truth About Cancer) och sedan allvaret kring vacciner: ”TTAV first episode” (The Truth About Vaccines).

Detta är bara toppen på ett isberg. Om du tycker att alla borde ha rätten till dokumentärernas helt objektiva kunskap, kräv att SVT sänder dessa dokumentärer översatta till svenska.

Mejla: svtnyheter[snabel-a]svt.se samt Läkemedelsverkets ansvariga för läkemedelssäkerhet: kerstin.jansson[snabel-a]lakemedelsverket.se!

Om du vill få kunskap om vetenskapen bakom verksamma behandlingsmetoder, som avancerad avgiftning, nutrition, motion och kiropraktik, för behandling av vilken sjukdom det vara må, UPA, mejla mig. Sakkunniga inom svensk sjukvård har ingen eller undermålig kunskap inom alla dessa kvästa, konkurrerande vetenskaper.

Text: Jan Hård af Segerstad, jan[snabel-a]hafs.se


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Företagare har en möjlighet att utföra ett jobb som vaccinindustrin vägrar utföra. På arbetsplatser finns idag provaxxers och antivaxxers anställda. Eftersom då inte alla tar “rekommenderade vacciner” (vilket är bra) kan arbetsgivare jämföra vilka som är mer sjuka av de två grupperna, de som tar dem eller de som inte tar dem, men inte under 1 år utan under en 10-års period, minst.
  Testet är inte perfekt men det kan ge en fingervisning om hur det ligger till. Det bästa resultatet uppkommer om de anställda berättar vilka vacciner de också tagit tidigare i livet och när de tog dem eftersom skadorna inte alltid är omedelbara och uppkomna skador alltför ofta beskylls på dåliga gener.

 • Skolmedicinen vet inte mer än vad företagens representanter berättar och de som vill veta mer får göra egna efterforskningar i ämnet. Med en patient var femte minut så räcker i många fall tiden helt enkelt inte till.
  Vi kan ta Gardasil som ett exempel där det i bipacksedeln vid vaccinets introduktion stod att utrustning för återupplivande måste finnas på vaccinationsstället. Säg den mor eller far som inte skulle reagera negativt på de orden om de själva läst dem.

  Vi har idag tillgång till ofantligt mycket fakta och har även rätten att tillskriva tillverkarna för att ställa de frågor som vi inte finner svaren på. Det enda som sätter stopp för inhämtande av information är bekvämlighet eller att man har så mycket annat att göra. En annan rädsla handlar om att man inte vågar skilja sig ifrån gruppen.

  Vi bär alla ansvaret för vår familj och för oss själva. Hur gärna vi än vill så måste vi i slutändan ta konsekvenserna av vårt handlande. Det enda vi kan göra är att inhämta så mycket fakta som möjligt och sedan stå vid fast vid vårt välgrundade beslut även om det skulle visa sig vara felaktigt. Ingen annan bär vare sig skuld, lidande eller sorg för oss.

  Oberoende forskare får inte lov att studera ett läkemedel utan tillverkarens godkännande. Lite olyckligt att bestämmelserna är sådana att kontrollen skall ligga på det tillverkande företaget och detta är kanske anledningen till att vi har så många konflikter, hot och föreläggande världen över.

  • Dr. Joseph Mercolas fru har haltat sin professur för att spåra namngivna 60 forskares banemän, som enligt de flesta har en relation till FDA. Om Du såg dokumentären i min artikel, The Truth About Cancer, så ägnar sig FDA åt att spränga konkurrenternas laboratorier i luften och stjäla vetenskaplig dokumentation!

   • Jag har prenumererat och lyssna på samtliga videos och dokumentärer som TTAC har släppt. En mycket smutsig industri. Tack för att du lyfter ämnet då många tycks bortse ifrån egenansvar.

 • Jag läste nyss en skrämmande artikel om vilken skada vaccin kan göra.
  https://worldtruth.tv/all-found-murdered-doctors-who-discovered-cancer-enzymes-in-vaccines/

  Under endast ett års tid har över 60 amerikanska doktorer “avlidit”(mördats ?) efter att ha forskat i vaccinmysteriet där många människor som har tagit vaccin har fått cancer eller autism, där doktorerna har funnit bevis för att det är ingrediensen Nagalese som ingår i vaccinet som har givit patienterna dessa sjukdomar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *