5G stoppas i Vaud (Schweiz) i väntan på utredning om hälso- och miljörisker

publicerad 10 april 2019
- Mona Nilsson
5G Sacramento installation 2018 - 13 CBS Sacramento

Kantonen Vauds folkvalda parlament (Grand Council Vaudois) röstade den 9 april 2019 för ett moratorium av 5G-utbyggnaden. Detta mot bakgrund av att välrenommerade vetenskapsmän och läkare kritiserat 5G samt att  en utredning av hälso- och miljökonsekvenser från Schweiz miljömyndighet (Swiss Federal Office for the Environment) ännu inte är klar. Stoppet för 5G gäller tills utredningen offentliggjorts.

Beslutet fattades med klar majoritet, 95 röstade för och 9 mot ett förslag från de grönas ledamot (le Vert) Raphaël Mahaim och 28 andra ledamöter.

I förslaget konstaterar ledamöterna att trots att 5G har mötts av kritik från välrenommerade vetenskapsmän, från läkarföreningar i Schweiz (Schweiz läkarförbund samt Läkare för miljön) har utbyggnaden av 5G inte föregåtts av någon politisk eller medborgerlig debatt. Samtidigt gör miljömyndigheten, Swiss Federal Office for the Environment, en utredning om 5G, vars resultat ännu inte är offentliggjorda. Operatörerna meddelar att de kommer att respektera gällande gränsvärden men det är inte etablerat att de gränsvärden som gäller i dag skyddar mot hälso- och miljörisker på grund av 5G, skriver ledamöterna.

Detta tillvägagångssätt är inte förenligt med hur man i Schweiz normalt hanterar miljö- och hälsorisker inte heller  med försiktighetsprincipen som är inskriven i lagen. Enligt schweizisk demokratisk tradition brukar man fatta beslut som bygger på full kännedom om de sakfrågor som orsakar oro och motstånd, skriver ledamöterna.

Raphaël Mahaim uppmanade under debatten före omröstningen till försiktighet och eftertanke med hänsyn till den oro, osäkerhet och ekonomiska påtryckningar som kännetecknar 5G-utbyggnaden. Han efterfrågade oberoende utredningar av 5G-utbyggnadens påverkan på hälsan, på naturen och energikonsumtionen.

Beslutet i Vaud kommer endast en vecka efter att miljöministern i Bryssel meddelat att 5G tillfälligt stoppats i Bryssel på grund av oro för hälsokonsekvenser och osäkerhet hur gränsvärden ska kontrolleras.

Text: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen, pressmeddelande

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: 5G