Engellau: Folk har ännu inte nått insikt om politikerväldet

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 april 2019
- NewsVoice redaktion
Patrik Engellau - Foto: Den Nya Välfärden, Wikimedia Commons, CC BY 3.0
Patrik Engellau - Foto: Den Nya Välfärden, Wikimedia Commons, CC BY 3.0
Patrik Engellau – Foto: Den Nya Välfärden, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Nyligen skrev jag en text om att det inte är globalisterna – Rockefeller, Soros, de multinationella företagen, EU, kanske FN och så vidare – som är mina huvudfiender utan i stället det svenska politikerväldet. Där fick jag en hel del mothugg av läsare för vilka det internationella kapitalet et consortes är den makt som verkligen styr världen. För dem saknar det svenska politikerväldet självständig betydelse och är bara globalisternas nickedockor.

Text: Patrik Engellau, artikeln har tidigare publicerats i Det Goda Samhället

Det är svårt att bevisa att det inte ligger till på det sätt som globalistteoretikerna menar men det är lätt att förklara varför man, jag i det här fallet, inte gillar globalistteorierna. Min motvilja beror inte på att dessa teser skulle vara konspirationsteorier, vilket man med visst fog skulle kunna hävda, utan på att de, om de togs på allvar och blev en dominerande tankeriktning, skulle dra undan mattan för allt hopp om en fredlig och demokratisk vändning mot sundare förhållanden i svensk politik.

Förklaringen till detta är att jag som svensk medborgare har noll och intet inflytande över Bilderberggruppen, Soros och de andra globalisthärskarna – jag säger inte att de skulle sakna makt, fattas bara – och det har inte du heller. Vårt enda sätt att påverka dem, vad jag kan se, är via marknadskrafterna. Jag kan till exempel köpa en Renault i stället för en Skoda vilket är en signal som direktör Skoda möjligen skulle uppfatta, i varje fall om vi vore många som fattat samma beslut.

Men som svensk medborgare har jag ett visserligen obetydligt men ändå faktiskt existerande inflytande över den svenska politiken. Jag kan rösta och om många svenskar tycker som jag så får vi ett avsevärt inflytande. Hur mycket det än pratas om att politikerna inte längre bryr sig om folket så får politikerna faktiskt stora skälvan när det drar ihop sig till val.


Att mina uppfattningar än så länge inte fått något genomslag i politiken beror inte på att politikerna struntar i folkviljan utan på att folkviljan ännu inte nått en tillräcklig grad av insikt och mognad.


Du kanske tycker att min tilltro till demokratin är naiv. Det kan jag till nöds gå med på, men vad har vi för alternativ? För en skeppsbruten kan en halvrutten åra vara ett bättre flytetyg än inget alls. För övrigt är demokratin ingen halvrutten åra utan en våldsam, eldsprutande drake som härskare har all anledning att frukta. Nog förekommer det att härskare fattar försåtliga beslut i syfte att kringskära demokratin, helst utan att folket märker något.

Men det är inte bara rätten att rösta vart fjärde år som ger mig större inflytande över det svenska politikerväldet än över det globalistiska kapitalet. I demokratin ingår även yttrandefriheten, möjligen här och där naggad i kanten, men fortfarande med en levande och potentiellt vulkanisk kraft. Medborgarna i demokratin har rätten att fritt prata med varandra, övertyga, resonera, ta skäl och kanske bli övertygade om nya synsätt.

Du kanske invänder att den rätten är en chimär med tanke på att medborgarna drar sig för att utnyttja yttrandefriheten eftersom de tror att full uppriktighet skulle skada deras livschanser. Så må det vara men det är inte demokratins fel. Demokratin står inte på egna ben utan måste upprätthållas av människor som törs utnyttja sina rättigheter. Om jag kunde så skulle jag göra om yttrandefriheten till en skyldighet ungefär som att folk i en del länder är skyldiga att ingripa till nästans hjälp om nästan har hamnat i allvarlig fara.


Själv yttrar jag mig med gradvis ökande förbehållslöshet vilket leder till att jag en bra dag får 5000 läsare, ibland till och med fler. Alltid påverkar det någon som kanske får vatten på sin kvarn. Men en sak är säker: globalisteliten kommer aldrig att högläsa ur mina texter på mötena i Davos.


Ej heller kommer globalisteliten att fästa minsta uppmärksamhet vid medborgare i olika länder som försöker avslöja Bilderberggruppen som världens överhuvud.

Sedan bör vi notera en lurig sak, nämligen att folk rimligen tappar tron på den nationella demokratin i samma mån som de får för sig att det ändå är Soros och hans kumpaner som styr världen. Varför ska man i så fall ens bry sig om att rösta när riksdag och regering i vilket fall inte har något att säga till om? På det viset berövas folket det enda vapen det har, nämligen demokratin.

Om jag får avsluta med en konspirationsteori så är den att det är politikerväldet som uppfunnit föreställningen om globalkapitalets allmakt. Skyll inte på oss, säger politikerväldet när det blir ansatt av arga medborgare, det är inte vi som har ansvaret utan det har någon som är större än vi.

Se på statsminister Stefan Löfven när han ska förklara att skälet till att vi har så många migranter i Sverige är att EU inte fått de andra europeiska länderna att ta sitt ”ansvar”. Även för en statsminister kan det vara behändigt att ha en globalistmakt att skuldbelägga för sina egna tillkortakommanden.

Text: Patrik Engellau, Det Goda Samhället


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Den återkommande frågan är varför kanslihushögern, globalist-högern och nögern som skapat problemet i maskopi med medierna, och de monopolkapitalister som ägt och kontrollerat dem, under flera decennier, alltid ska anförtos att leverera lösningen varje val?

  Någon gång borde väl ändå poletten trilla ned hos folket att de måste byta typ av medier och typ av politiker om det ska kunna bli förändring?

  Psykopatin måste bort! Vi behöver nya partier som valsamverkar sig förbi 4% och ersätter den psykopatiska korruption som skapat problemet givetvis.

 • Dom som ovan diskuterar banksystemet bör vara medvetna om att för väldigt länge sedan förgrenade sig makten i olika grenar varav endast en syns tydligt framträda i form av (ofta) judiska finansmän. Orsaken till förgreningen var att man(överklassen) behövde osynliga grenar av makten för att kunna skydda sig mot både kungar och befolkningar.
  Magna Carta förskjöt makten till en oligarki som fick rätt att starta privata krig med förödande konsekvenser för England under lång tid.
  Frimurarna och dess föregångare var en av de mindre synliga grenarna av makten.
  Från den tiden var de nominellt kristna aristokraterna (av varierande etnicitet) en tung men mindre uppenbar aktör och den grenen spelar sannolikt fortfarande den ledande rollen. Påven och den katolska kyrkan är troligen inte lika centrala i det sammanhanget trots att rykten om dom sprids ihärdigt. Påven mördades 1978 när han motsatte sig de hemliga sällskapen. Det är också från katolska länder som det kommit fram mer om frimureriets inblandning i diverse omstörtningar.
  Usa var från början en skapelse av frimurare och Us/Uk dominerar frimurarnätverken.
  Vill man således ändra på det nuvarande paradigmet med ett privat bankväsende, bör man visa de hemliga sällskapen större uppmärksamhet. EU styrs av frimurare.
  Jan Stenbäck kritiserade frimureriet i Sverige. Och dog.

 • Japp Andersson jag håller med
  “globalistteoretikerna” ha ha ha. ok så CFR, Soros EU, FN, BIS m.fl är teorier….. Farbror Soros som går som barn i huset nere i EU, statsministrar får inte bråkdelen så mycket tid med den inre cirkeln där.
  teoretiker, Pfft.

  Han försöker rättfärdiga den rådande globaliststyrda ordningen med en massa ordbajseri.
  Så skriver de globalisterna, de insatta förstår precis då de lärt sig att läsa mellan raderna och vi andra ser en prydlig textmassa skriven av en “viktig” person.

 • Patriks älsklingskusin var gift med Per Gyllenhammar, själv har Patrik varit engagerad i diverse nyliberala tankesmedjor. I mina ögon är Patrik en nyliberal globalist och det hjälper inte hur han försöker vrida och vända på sina formuleringar, jag delar inte hans åsikter oavsett hur han paketerar dem.

 • I morse på SR P1 fick vi bl a höra att 1200 personer har utfrågats om deras uppfattning om “förintelsen” och förnöjt hörde vi, att 98 procent trodde den hade ägt rum. Man trodde, alltså, så som vi brukar tala om religionstillhörighet. Den tron kallar somliga för “Holocaustianity” och kan på sätt och vis kallas för Sveriges nya statskyrka, då den ju har en egen Överstepräst, tjänsteställe och budget. Jämfört med läget för drygt 20 år sedan, då en likartad undersökning av skolelevers kunskaper om “förintelsen” gjordes; då betraktades resultatet med stor fasa, ty det var mindre än 80% som trodde. Göran Persson m fl lät då, med buller och bång, ta’ fram en skrift med namnet “Om detta må ni berätta”, ett häfte, som trycktes upp i rekordstor upplaga och på en massa olika språk och delades ut till alla skolelever, plus en hel del till. Dessutom ordnade G P så, att tre stora internationella konferenser gick av stapeln åren 2000 t om 2002, som handlade om 1. Förintelsen, 2. Tolerans och 3. Folkmord.
  Jaha, är det då dessa sammandragningar av experter till Folkets Hus och Stockholm, som har bringat kunskaper till våra landamärer? Tror jag inte, då konferenserna inte var publika tillställningar. Hölls för de redan invigda! (G P:s efterträdare Stefan Löfven har dock gått ut och sagt att nya “förintelse”-konferenser snart skall hållas, samt att “100 miljoner” skall avsättas för ett Holocaust Memorial Museum. Fast relevansen för detta, för svenska folkets vidkommande, måste han besvara).
  Dagens resultat med 98% troende är förvånande och frågan inställer sig, skall vi tro på det? Det har ju sedan förra undersökningen tillkommit minst 1.5 miljoner nyanlända hit, varav väldigt många är muslimer. Dom brukar ofta anse “förintelsen” för att vara överdriven och hela samhällsklimatet har ju totalt förändrats p g a 9/11, the War on Terror och alla krig i MENA, migranter mm.
  Då, i slutet av 90-talet kom Göran Persson att i grunden förändra sossarnas Israel-uppfattning, från att ha varit Palestina/Arafat vänlig tillsammans med viss kyla mot visavi Israel. Många gamla sossar fick av detta, fullständigt spader och hämtade sig nog aldrig.

 • @ Sverker du har rätt, där ligger pudelns kärna. Just nu hänger man gärna ut Svedbanken efter principen ” pekar åt ett annat håll och skrika håll tjyven medan man i lugn och ro stjäl själv”. Undrar hur många andra banker gör likadant men, det har inte uppdagats än.
  Enligt media har penningtvätt varit i miljardbeloppen, var kom de ifrån?
  När jag häromdagen skulle betala en faktura på 15000;- med mer än detta beloppet på min lönekonto, vägrade banken att genomföra pga “rädsla för penningtvätt”, som jag fick höra, när jag ilsket ringde banken. Det var min lönekonto som jag skulle betala och inga pengar som kom ur tunna luften. Jag skällde ut dem, fick då höra det var en slumpmässig kontroll från datorn!! Pyttsan, enligt min mening, man vill ge oss små människor intrycket att banken inte håller på med penningftvätt, vilket är ju rent av ologiskt då pengarna från fakturan kom från ett lönekonto. Dessa penningtvätt rör sig säkert inte om summor som 15000. Beware för kontantlösa samhället! Tycks vara så, att det finns en diskrepans mellan det vad kontoinnehavaren tror är hans/hennes pengar och vad banken tror är deras pengar! Globalisterna har säkert tidigare planerat att krascha ekonomin när de inte få som de ville, ryckten löpte het förra året, men har dragit den plan på sparlåga tills, alla tror att det är frid och freud igen.

 • Konstaterar att Engellau inte gillar Globalist-teorin, för att han tycker att det innebär att det känns för jobbigt/tröstlöst/hopplöst. Inget faktaargument alltså, utan en emotionell grej.
  Emotionella grejer har inte i debatten att göra. Det kan känslostyrda kärringar kackla om.
  Skall vi lösa problemet gäller kalla fakta, för då kan man lösa det.
  Emellertid är Engellaus taktik, att rösta bort ”våra” hor-politiker, möjlig, om världen vore perfekt med fungerande röst-system.
  Behöver tydligen påminna om Stalins visdomsord. ”Det viktiga är inte hur några röstar, utan vem som räknar rösterna”.
  Naivt önsketänk med röstning som metod, således.
  Vilken metod skulle man då kunna använda istället?
  Attackera penningsystemet, så lär ni bli varse om dels att man träffat den gömda fienden mitt i prick, dels att det är där Akilleshälen är.
  Alternativ metod har redan några skrivit om här, 911, för den leder i förlängningen till kärnan, d.v.s penning/banksystemets ägare.
  Fler metoder finnes, men är ännu tabu.

  • Sverker, kan du inte beskriva mer konkret hur man skall attackera penningsystemet? Att bara skriva attackera låter ju enkelt, men hur är din tanke att man skall göra?

   Jag kan dock hålla med om att penningsystemet är extermt förrädiskt.

   • Bra att du frågar. Men först måste jag fråga, så jag kan svara så kort och koncist som möjligt. Vet du hur penning/banksystemet fungerar, i verkligheten? Eftersom detta system är medvetet och avsiktligt komplext, med motivet att folk inte skall orka förstå det, så gör jag frågan mer snäv och precis, för undvikande av missförstånd.

    De flesta har väl en vag uppfattning om att penningmängden hela tiden växer.
    Få ställer sig då frågan, vart kommer dom nya pengarna ifrån.
    Vet du vart ”nya” pengar kommer ifrån, alltså pengar som inte fanns innan, utan bara hux-flux finns nu och dessutom kontinuerligt växer?

    • Jag har nog en del kunskap om det iaf, men inte så djup kanske. Så frågan kvarstår, hur anser du att man skall attackera penningsystemet?

 • @ Patric Engellau

  Vad jag kan utläsa av din text så är alltså din ståndpunkt angående globalister vs svenska politiker mer en förhoppning än resultat av ett övervägt resonemang. Dvs , om vi inte tror på att vi kan påverka så drar vi alltså undan mattan för oss själva. Ja , det låter ju rätt insiktsfullt men det förutsätter ju att det är just svenska politiker som har den makten över Sveriges suveränitet. Och som stöd för den tesen har du inget annat än just detta önsketänkande. En form av cirkelresonemang.

  Jag hävdar att den där mattan redan är avlägsnad , och det är nog i mångt och mycket vi medborgare som kan ses som ansvariga för det , det är ju ytterst vi som låtit det ske. Jag kan ju ta ditt eget exempel om Löfvén´s hänvisning till EU:s svårigheter att få vissa medlemsländer att ta sitt “ansvar” i migrationsproblemet. Om Sverige nu är så fritt från yttre krafters påverkan skulle han ju inte ens behöva nämna EU i sammanhanget. Eller tror du att svenska politiker är så väldigt intresserade av att överlasta landet med migranter bara för att de är så brydda om deras situation , trots alla motsättningar det skapar ?

  @ Pål Bergström

  Håller med dig om 9 /11. Jag betraktar det som ett lackmustest. Har man satt sig in i den historien och fortfarande viftar undan konspirationsteorier som bara just det , är man inte trovärdig.

  @ Jan Norberg

  Vad är det du ska åtgärda i nästa val , som du uttrycker det ? Dessutom är vår “demokratiska rättighet” redan att betrakta som en skyldighet , därav uttrycket “soffliggare” t.ex. , dom vill bunta ihop alla röstvägrare och få det att låta som att dom bara inte orkar bry sig. Men det skulle ju inte vara vidare konstruktivt att gå ut med inför valen. Det skulle ju få det att låta som att dom var tvungna att tvinga dit folk för att alls få någon att intressera sig.

  För övrigt undrar jag när du ska överge dina villfarelser om svenska politikers makt. “…lättast att åtgärda genom att gå ut ur FN…”. Jag kommer på mig själv med att sitta och småle åt din naivitet. Ska vi inte passa på att gå ur EU också när vi ändå håller på ? Två flugor i en smäll , liksom. Det är väl bättre än bara en ?

  • Visst, gå ur både FN och EU är nödvändigt, och det tror jag att även Jan Norberg anser. Men FN är värst, så kanske vi skall börja där. FN är betydligt mer globala (i bemärkelsen förrädare) än EU är.

   Min egen uppmaning blir: Gå ur FN och EU nu!

  • Kenneth, du får småle hur mycket du vill. Jag står fast vid min uppfattning att vi bör gå ur FN.

   Betr ditt förslag om att också gå ur EU är nog en lösning vi måste överväga om sammansättningen av EU efter valet i Maj fortsätter att bestå av mutade flumliberaler och socialister vars mål det är att fortsätta massinvasionen.

   Svenska politikers makt i Sverige är ju betydande men om de fortsätter att ständigt hänvisa till Sveriges skyldigheter pga de traktat vi skrivit på inom ramen för FN så är detta enklast avhjälpt genom att gå ur FN. Samma sak med EU men det kommer som steg 2, låt oss först invänta Brexit och det EU-val som står för dörren.

   Jag misstänker att du tillhör dem som vägrar rösta och hänvisar till Kabal osv, men precis som Patric E säger så finns det ingen större mening med att inta den attityden när vi kan gräva där vi står. Du gör dig i alla fall som anarkist!!!

  • Vart är mänskligheten på väg?
   Spelar det egentligen någon roll vilken av de skenbara politiska ytterligheternas företrädare (socialism eller kapitalism) som styr världen mot en katastrof för mänskligheten?
   En globalistiskt, socialistiskt, imperialistiskt styrd världsordning är lika skrämmande som en globalistiskt, kapitalistiskt, imperialistiskt styrd världsordning. De är som siamesiska tvillingar, som båda är lika skrämmande och förgörande för mänskligheten. New World Order är det nya globala systemet, New Age med alla människor microchipade och globala skatter.
   Rothschilds som redan äger halva världen vill operera in microchips i alla människor och äga dem alla. Rothschids äger så mycket media så att de kan göra chip-implantat trendiga.
   Socialistiska Sverige är ett Rothschild-experiment i tankekontroll. Makten betyder allt. Söndra för att härska. Sveriges media och politiker, med Socialdemokraterna i spetsen har blivit Rothschilds bästa allierade. De vill nu ändra strategi och skapa en vanlig lägre klass som kommer att inkludera de flesta människor, en förberedelse för den kommande världsregeringen där medelmedborgaren får jobb, men inte är mer än en lägre klass-slav med låg lön utan möjlighet att motsätta sig systemet.
   Tredjevärlds-länderna kommer att öka sin levnadsstandard, medan de utvecklade ländernas standard kommer att sänkas, tills allt fallit på plats och blir grundstenen i den framtida globala staten, där det vanliga folket inte längre har några rättigheter.

 • Bra sagt. Patrik Engellau gör ett bra och uppskattat arbete. Även om vi är en del av ett större system behövs en påverkan både i det lilla och det stora.

  Själv letar jag efter sprickor i det kollektiva medvetandet som omfattar båda maktsfärerna. Människor tenderar att öppna sina sinnen när deras världsbild plötsligt blir skakat i grunden. Jag har hela tiden sagt att 11 september är nyckeln. Det är mitt sanningsankare som jag envist håller fast vid.

  Vad gäller större konspirationer är jag försiktig med att dra slutsatser men har några säkra kort under bordet. För mig är det tydligt att svenska politiker och ledande personer som Soros i det tysta arbetar för att nå en världsregering. Förklarar så mycket av det som sker. Den strävan måste utmanas var den än finns. Med fredliga medel. Något annat existerar inte.

  • Just, och ett av de fredliga och ofta effektiva medlen är ordet! Därför får det aldrig tystas eller ens censureras.

   Ett av skälen till att Newsvoice finns som jag ser det.

 • Om Engellau är har så stark tilltro till yttrandefriheten så frågar jag mej varför jag blev utestängd från hans sajt Det Goda Samhället. Jag hade bara postat 1-2 meddelanden och inte ens sagt något kontroversiellt. Jag blev också utkastad från Ledarsidorna efter att ha postat många uppskattade meddelanden. Man blir utestängd utan någon förklaring. De här personerna är sossar, vilket kanske förklarar saken.

  Bara för att man säger att man gillar yttrandefrihet, så betyder det ej att man tillämpar det i praktiken, om man själv får en maktposition. Det här fenomenet är samma sak som utfrysning och mobbning, något som tycks sitta i personligheten och inte har något med “åsikter” att göra.

  • Blev också utslängd av Engellau, när jag ifrågasatte den högerextremistiska och öppet rasistiska dominansen i kommentarsfälten.
   Yttrandefrihet är nog inte riktigt Engellaus grej tror jag, men det låter ju bra att bekänna sig till den.

 • S räknar med differentiella fördelar röstmässigt av invandringen och Reinfeldt räknade med att provocera fram motstånd mot s-märkt politik från ursprungsbefolkningen.
  Reinfeldt önskade därför framväxten av den populism som han sade sig vara motståndare till. Provocerade fram ett önskat förlopp och spelade oskyldig.
  Båda lyckas med gemensamma ansträngningar förändra Sverige så mkt att det tycks oåterkalleligt.
  Reinfeldt gillades visst av Karl Rove. Om man ska se denne Rove som Reinfeldts handledare vet jag inte men under Reinfeldts styre fick även Usas konsulter fria händer att förstöra det svenska försvaret och göra om det till en del av Usas aggressiva geopolitik.
  Jag har svårt att uppfatta saken som av ngt genuint svenskt intresse vare sig av borgerligt eller S-karaktär. Således förefaller det mig som om vår politiska elit är fjärrstyrd i sina tankemönster.
  Vad S beträffar avviker dom ju så starkt från folkhemstiden att där också måste finnas ett inplanterat virus. Under Palme’s karriär tycks Romklubben ha vunnit sympati. Troligen var engagemanget äkta. Domedagspredikningar som dom uppmuntrade slår an på den som drivs av rättvisepatos.
  Min tes är att vår politiska elit faktiskt är hjärntvättade av globaliserarna och deras mediaägande sympatisörer. Både Reinfeldt och S har allvarligt underminerat Sverige maktmässigt. S hoppas att det ska gynna dom men globaliserarnas plan med islamiseringen är troligen att deras medarbetare, ‘frimurar’-grenen muslimska brödraskapet (MB) medelst nativitet ska ta maktandelar i globaliserarnas intresse.
  Det vore märkligt om Israels sympatisörer (som en del av dom går ut med offentligt) skulle medverka till massinvandring av potentiella framtida fiender om det inte var ngt lurt med den fiendens verkliga lojaliteter. MB anses nog Us/Uk ha kontroll över. Britternas elit låg bakom MBs tillkomst.
  Jag lägger min röst i valen men misstänker att fusk i globaliserarnas intresse förekommer.

 • Helt korrekt Per, jag uttryckte mig slarvigt i min kommentar.

  Jag menar att det bästa för att INTE ge dessa svenska politiker möjligheten till dessa undanflykter är att gå ut ur FN.

  Se där Prillige Per, vi kan trots allt vara överens om något!!

 • Patric Engellau lika träffsäker som vanligt, tack är väl det minsta jag kan säga.

  PE sätter fingret på det som också frustrerat mig själv många gånger, jag gillar verkligen detta citat.

  “Om jag kunde så skulle jag göra om yttrandefriheten till en skyldighet ungefär som att folk i en del länder är skyldiga att ingripa till nästans hjälp om nästan har hamnat i allvarlig fara.”

  Jag har mer än en gång sagt att alldeles oavsett globalisternas inflytande så måste vi själva börja gräva där vi står, dvs utnyttja vår demokratiska rättighet att påverka varandra och våra valda ombud (politikerna).

  Det finns alldeles för många som frivilligt väljer att abdikera från sin möjlighet att försöka påverka utvecklingen, ingen tjänar på detta.

  Att rösta i demokratiska val är en skyldighet som jag ser det, att det sedan blir ett h-es kattrakande när drygt 1 miljon väljare “röstar fel” är ju något vi kan åtgärda i nästa val.

  Det finns dock en sak som jag tycker att PE har missat, dvs att våra svenska politiker själva skyller på den globala utvecklingen för att undkomma eget ansvar.

  Det är lättast att åtgärda genom att snabbt gå ut ur FN som är globalisternas veritabla klondyke där man kan muta och påverka i alldeles för stor utsträckning.

  • En totalitär stat eller diktatur som det också kallas, kan mycket väl kalla sig demokratisk, ha ett parlament och hålla val. Alla partier som ställer upp i en diktatur har ungefär samma åsikter. Friheten att tänka och tycka är inskränkt, staten bestämmer vad man får lov att tycka och offentligt ge uttryck för. Media i form av tidningar, radio och TV är kontrollerade av staten eller samarbetar med staten på så sätt att en sorts självcensur uppstår, man låter inte oppositionella komma till tals helt enkelt.

   Angiveri är vanligt i denna typ av samhällen, staten uppmanar medborgarna att hålla koll på varandras åsikter och ange dem som hyser avvikande åsikter. I en totalitär stat kan medborgarna straffas i en domstol för att de gett uttryck för fel åsikter eller har fel religion. En diktatur kan också vara en religiös diktatur styrd av präster och där lagarna baseras på religiösa påbud.

   FN planeras bli den nya världsregeringen. De må stegens tyranni öppnar vägen till en totalitär superstat där alla militära- och polisstyrkor kommer att överföras under FN:s kommando. Vänster och höger flyter ihop. Kommunism och kapitalism uppgår i varandra.

   De politiska ledarna deltar i samverkan med finansvärldens oligarker. Enligt frimuraren general Wesley Clark finns det ingen plats i det moderna Europa för homogena nationella stater. Det var en idé från 1800-talet och vi kommer att genomföra mångkulturalismen på 2000-talet.

   Vi kommer att skapa multietniska stater. Det är en tes som inte bara gäller Europa utan är en väg för en allmän internationalism och en enda dominerande regering med en polisiär kontroll för den sociala och politiska omställningen. (1984: är en roman av den brittiske författaren och journalisten George Orwell som publicerades den 8 juni 1949. Romanen handlar om ett samhälle styrt av en totalitär diktaturstat).

  • Europa strävar efter en ny totalitarism.
   EU har implementerat program som ämnar influera allmänna nyhetsmedier och journalister med sin egen agenda – till exempel när det gäller massmigrationen till Europa från Afrika och Mellanöstern. För detta ändamål finansierade Europeiska kommissionen nyligen utgivningen av en handbok med riktlinjer för journalister om hur man ska skriva om migranter och migration. Det verkar vara i dessa medierepresentanters intresse att sätta etiketten “fake news” på konkurrenter från alternativ eller ny media. En föreslagen fransk lag skulle låta myndigheterna blockera hemsidor under valsäsongerna – en drakonisk åtgärd för att bekämpa politiska motståndare som skulle placera Frankrike i samma kategori som länder som Kina och Iran som blockerar hemsidor som inte passar deras regimers agendor. https://sv.gatestoneinstitute.org/11854/europa-ny-totalitarism
   EU intensifierar sina försök att censurera och marginalisera röster som inte håller med om deras politik, under den lägliga eufemismen att de bekämpar “fake news”.
   “Kommissionen behöver granska utmaningarna som plattformar på nätet medför för våra demokratier med tanke på spridandet av falsk information, samt initiera en reflektion över vad som skulle behövas på EU-nivå för att skydda våra medborgare”, skrev Jean-Claude Juncker, ordförande i Europeiska kommissionen i maj, 2017. Vad omtänksamt att Juncker, på totalitärt manér, önskar skydda EU:s invånare från nyheter som inte passar kommissionens agenda.
   https://sv.gatestoneinstitute.org/11854/europa-ny-totalitarism

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *