Greenwald: Mueller-rapporten både avfärdar och utplånar konspirationsteorin att Ryssland samarbetade med Trump

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 april 2019
- Torbjörn Sassersson
Mueller-rapporten. Foto: RT.com
Mueller-rapporten. Foto: RT.com
Mueller-rapporten. Foto: RT.com

NOTERAT. Den prisbelönte och oberoende undersökande journalisten Glenn Greenwald, som visslaren Ed Snowdens valde att samarbeta med för att offentliggöra information om NSA signalspaning, säger att den nu offentliggjorda Mueller-rapporten inte bara avfärdar utan även utplånar konspirationsteorin om att Ryssland samarbetade med Trump för att påverka USA-valet 2016.

Text: Torbjörn Sassersson

Med Glenn Greenwalds egna ord:

“The two-pronged conspiracy theory that has dominated U.S. political discourse for almost three years – that (1) Trump, his family and his campaign conspired or coordinated with Russia to interfere in the 2016 election, and (2) Trump is beholden to Russian President Vladimir Putin — was not merely rejected today [18 April] by the final report of Special Counsel Robert Mueller. It was obliterated: in an undeniable and definitive manner.”

Greenwald fortsätter i sin artikel i The Intercept att förklara vad rapporten avslöjar om vad som egentligen hände under USA-valet. Mueller-rapporten slår till och med fast att det inte gått att finna några bevis för att en enda amerikansk medborgare överhuvudtaget kunnat kopplas till samröre med ryska “Internet Research Agency” (IRA) som utpekats som aktör i sammanhanget. Organet IRA existerar onekligen, men inga kopplingar har kunnat bevisas.

Debatt

Detta visar att de 1000-tals artiklar som publicerats under 3 år i massmedier som hävdat ett samröre (Russia collusion) mellan Trump-administrationen och Ryssland är inget annat än fake news, falsk propaganda eller falskt PR-spinn.

Nu bör debatten handla om detta enorma problem, men tex de svenska medier som gjort sig skyldiga till spridning av falska nyheter kommer naturligtvis inte att vilja ha den debatten. Den uteblivna debatten är i sin tur ytterligare ett problem ovanpå det första enorma problemet.

Man kan därför fråga sig vad vi ska ha dessa medier till om de så lättvindigt och utan skam kan vilseleda så många och så länge. Om mediekonsumenterna måste “simma” igenom så mycket fake news för att emellanåt finna sanna nyheter kan vi fråga oss om det inte är bättre att istället vända sig direkt till de nya nätmedier som faktiskt gör seriösa försök att sortera fram de nyheter som innehåller mer sanning i ett hav av vilseledande “nyheter”.

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • På frågan vad som hotar Trump mest, är svaret: FED!

  “If you ask President Donald Trump, the biggest threat to his presidency isn’t special counsel Robert Mueller’s Russia investigation, or a potential insurgency by Democrats in the November midterm elections: It’s the Federal Reserve.

  “My biggest threat is the Fed,” Trump said on Tuesday during an interview with FOX Business’ Trish Regan. “Because the Fed is raising rates too fast, and it’s too independent,” he complained.

  På svenska:

  “Om du frågar president Donald Trump, är det största hotet mot hans presidentskap inte Robert Muellers Rysslandsutredning eller ett potentiellt uppror av demokraterna i novembermånadersvalet: Det är Federal Reserve. “Mitt största hot är Fed,” sa Trump på tisdag under en intervju med FOX Business “Trish Regan. “Eftersom Fed höjer priserna för snabbt, och det är för självständigt,” klagade han.

  Omvänt gäller att största hotet mot FED, är Trump.

  https://www.foxbusiness.com/politics/trumps-biggest-threat-the-federal-

 • Slutar vi att överhuvudtaget att samtala om vad SMS påstår hit och dit, så ger vi dem samtidigt inget existensberättigande heller. Finns inget skäl att alls ta del av deras Fake News alls.

 • Naturligtvis hade Trump kontakt med både Rysslands Putin och Kinas Xi Jinping innan valet. Jag tror Mueller är satt under utpressning, vilket bara är bra. Ska man käcka FED krävs att hela värdens mäktigaste ställer upp och gör gemensam sak tillsammans. Vad är egentlig alternativet? Både Putin och Xi Jinping vet hur familjen Rothschild har kontroll på nästan varenda riksbank världen över – genom att kräva av regeringar att en skall vara under privat ägo. Så är inte fallet i Ryssland eller Kina.

  • Hej Åke, jag har ganska länge försökt få lite grepp om var du står egentligen, dina kommentarer är en smula kryptiska och efter att ha läst den länk du gav oss här ovan så blir jag inte riktigt klok över vad du egentligen menar.

   Kan du inte vara hygglig och utveckla dina tankar?

   Att Comey uttrycker sig kryptiskt är nog ett kodspråk för att slippa bli anklagad för ytterligare läckor, men av just den anledningen bör den killen granskas betydligt mer närgånget.

   • Lyssna av denna video från Mikael Säflund, så får du en ingång i mitt tänkande. Framför allt den sista 3:e delen av rullen. Sedan gäller att inhämta kunskap ur praktiskt görande och själv se med egna ögon hur världen är annorlunda än det som trycks in i kunskapsboxen. Jag håller med honom i den praktiska delen men har diskrepanser i teori.
    Gary Craig har en variant på detta.

    • Tack Åke för länken, jag är väl enligt den här killens uppfattning en typisk man med obalans i hjärnan.

     Jag är ingen hjärnforskare och jag får väl finna mig i mitt öde att vara typisk man med lite obalanser mellan höger och vänster hjärnhalva.

     Frågan man måste ställa sig är hur balansen tex ser ut i hjärnan på svenska politiker.

     Vore intressant att få din och Säflunds analys av tex Margot Wallströms balans mellan hjärnhalvorna.

     • Min och Mikaels upp fattning skiljes här, eftersom jag har sett att hjärnan är struktur och inte kan skapa mental energi (intention). Hjärna är en knutpunkt, som en telefonväxel, men är ej telefonissan. I videon motsäger Micke sig själv på denna punkt, men hans terapi fungerar. Man behöver inte kunna bygga en generator för att tända lyset i ett mörkt rum. Han motsade sig på ett ställe, att en hjärna behövs inte för att tänka(UKU). Således, här finns en agent ytterligare!
      Vad gäller M.W. kan man likna hennes (S)-tankemönster vid innehållet på en USB-sticka. Någon annan har gjort innehållet och kroppen lyder.
      Lyssna igen på M:s utläggningen om elektronen, helst flera ggr. Här är vi inne på ett helt “nytt” tänkande.
      Publikum måste hållas i Vänster/Högerfållan så striden dem emellan blir evig. (V) resp.(H)-programmet är som att endast spela på två bastangenter på ett piano. Frekvensspannet är mycket stort både nedåt och mest uppåt. Tuning out!
      Nu går snart Red. bananas!!

    • Åke, Mikael hoppar från den ena disciplinen till den andra: hjärnforskning, filosofi, psykologi samt kemi.

     För att kunna knyta ihop säcken avslutar han med hemmasnickrade solipsismfilosofiska tankar och försöker knyta det till kvantmekaniken. Antagligen för att få det hela att låta lite mera naturvetenskapligt, därför mer trovärdigt?

     Låt oss reda ut ett och annat här: De solipsistiska tankarna eller filosofin, är ett bra verktyg att starta med men ganska snart måste man överge den för att hitta bättre verktyg. Det Mikael säger är att tankar skapa materia och solipsismen hävdar att allt bara finns i din hjärna, och att det inte finns en yttre verklighet som existerar utan att den uppfinns i samma stund man observerar den. Som belägg lutar de solipsistiska filosoferna mot dubbelspaltexperimentet inom kvantfysiken.

     Inget kan vara mer fel.

     Om allt bara gestaltar sig i hjärna, så skapar man själv sin egen verklighet, och då förstår jag inte varför de solipisiska filosoferna överhuvud taget ens bryr sig att försöka kommunicera med andra människor, om ändå allt bara gestaltar sig i deras egna hjärnor? Kunde det då inte räcka med att de kommunicerar enbart med sig själva, varför gå en omväg? Och hur förklarar dem att det finns andra människor som inte tycker som dem, om alla människor bara är fantasifoster i deras egna hjärnor?

     Om en solipsistisk filosof blickar upp mot himlen en mörk, molnfri natt, och ser stjärnor måste de även tro att universum skapades i samma stund de observerar den och då kommer frågan om universum fanns innan dem observerade universum? Svaret är att hade inte andra människor gjort samma ska, och sett himmel före dem, hade inte dessa filosofer den kunskap de nu har i dag, och de hade till och med saknat ordet “universum”. En utvikning som inte har någonting med Muellers rapport att göra. Sorry.

 • Efter att ha ägnat en stund åt att kolla vad MSM runt om i världen skriver om det faktum vad denna sk Mueller rapport kommit fram till så är Torbjörn Sasserssons slutsats också helt logisk och korrekt.

  Men kommer vi verkligen att få igång en debatt om all fake news som MSM sprider??

  Knappast blir min personliga gissning, övervägande därför att MSM:s fake news ingår i ett narrativ styrt av de mörka krafter som äger och styr över en bedövande stor del av MSM.

  Utan att med säkerhet kunna bevisa att de globalistiska krafter som huvudsakligen, direkt eller indirekt, äger MSM har kunnat dominera inriktningen för alla dessa fake media kanaler så har dessa mörka krafter sett Donald Trump som opålitlig och icke möjlig att helt styra.

  Trump är tillräckligt rik själv och med ett extremt ego som gör honom icke styrbar, kort sagt han går inte (åtminstone inte medvetet) globalisternas ärenden och då de inte kan besticka honom på ekonomiska grunder så blir han ett hinder i den globalistiska konspirationen om NWO.

  Detta inte sagt som någon veritabel hyllning till Donald Trump, mer därför att han har en stor svaghet som stavas fåfänga. Han är otroligt beroende av andra människors gillande, får han inte deras gillande blir han frustrerad och utvecklar då snabbt, och ibland oöverlagt, en inställning att han till varje pris vill vinna över de vilka inte gillar honom.

  Han verkar inte förstå att man aldrig behöver andras gillande för att kunna stå upp för sina egna åsikter.

  Inte heller verkar Trump ha insett vilka mörka krafter det är som ligger bakom och styr MSM, därtill lite förblindad att han själv varit sk TV-star i the Apprentice.

  Globalisterna har genom att promota ett vänsternarrativ ganska enkelt fått en lång rad karriärsugna socialister med bakgrund från journalistutbildningar med öppet socialistisk värdegrund som ledstjärna att agera som bulldozers mot alla med konservativa uppfattningar.

  Detta har pågått under många år (titta bara på SVT) så nu när Trump vunnit folkflertalets gillande i demokratiska val så riskerar hela NWO-upplägget att spricka.

  Något som inte fick ske 2016, men framför allt så får det inte hända igen. Därför fortsätter MSM och deras tydliga narrativ att göra allt för att hindra Trump från att bli omvald 2020.

  Jag har sagt det innan och jag säger det igen, det amerikanska folksjälen är så beskaffad att flertalet hatar orent spel. Ju mer MSM drar ned byxorna på sig själva desto mer kommer sympatierna för Trump att växa.

  Fortsätter nu MSM, vilket allt talar för, att driva sim smutsiga och hätska kampanj mot Trump så ökar hans möjligheter att bli omvald i nästa val.

  Det som från MSM syftar till att smutsa ned Trump blir därför kontraproduktivt och kommer sannolikt att utnyttjas av Trump själv när det blir dags för ny valkampanj.

  Det är därför viktigt att vi läsare av alternativmedia också supporterar tex Newsvoice så att denna kanal kan fortsätta med sin kritiska granskning av maktens olika kreatur.

 • -Ja, Muellerutredningen, som till vissa delar nu har släppts, visar på att Trump inte har haft samröre med Ryssland. Men svenska massmedia vill ändå inte släppa de små spillror av osäkerhet som ändå verkar finnas kvar om att Trump skulle ha begått kriminella handlingar under sin tid som president.

  Men jag tror att Mueller-utredningen kan innehålla andra saker, t.ex. avslöjanden om Demokraternas bedrägliga aktiviteter mot Trump – och detta skulle kunna vända upp o ner på hela saken.

  Se bara på den här videon som publicerades den 15 april, som heter: ”Two thirds of Congress just indicted for trafficking”. Se den ifrån 9.00 minuter in i videon – till 15.40. Där berättar man bl.a. att 88.000 höga tjänstemän och politiker nu är anklagade för allvarliga brott. Och till stor del är detta Donald Trump,s förtjänst !

  http://www.stateoftoday.com/david-zublick-truth-unsealed/

  • Jovisst, Robert Müller belägger helt klart att Trump inte har haft samröre med Ryssland, men när skall svenska media kräva ordning på torpet i sanningens namn och även redovisa USA:s collusion, nej, jag menar rena knähundsattityd gentemot Israel, som vi har kunnat se tydligt allt sedan 1967, när LBJ tystade ned de israeliska, falskflaggade flygattackerna mot USS Liberty, som kostade 37 amerikanska sjömän livet under sexdagarskriget. Sedan dess betraktar många analytiker USA som en israelisk koloni och mången äro de som öppet har kritiserat detta faktum, och oftast har de sedan tvingats att helt passivt, se livet passera uppifrån läktaren.
   F ö visste vi hur det förhöll sig med Russia Gate redan för drygt 2 år sedan (Ref till Devin Nunes), men tidsutdräkten har tveklöst hjälpt SVT:s Carina Bergfeldt, att förfina sina hat-reportage om Trump.

 • I USA anser Deep State och många politiker att man har rätt att lägga sig i andra länders val och vilka ledare de ska välja! Dubbelmoralen är ju skriande men de anser på fullt allvar att USA är det enda viktiga landet i världen (utsedda av en påhittad gud) och att de därför anser sig ha rätten att lägga sig i och bryta internationella konventioner och även bomba sönder andra länder som inte lyder! Och vasallstaterna USA har runt om i världen har politiker som tydligen anser att så ska det vara, det är uppenbart! Sverige är ett bra exempel på denna undfallenhet för den kollapsande stormakten USA som desperat försöker hålla ihop det snabbt sönderfallande imperiet. En viss tillnyktring kan skönjas i Europa men Sverige verkar gå åt andra hållet dvs bli än mer servil och tjänande mot Washington. Givetvis finns det länder som Kina och Ryssland men även andra som bara visar fingret när USA försöker med sina vanvettiga planer.

 • På Rapport i går, den 18/4, var stämningen låg. Carina Bergfeldt försökte tillsammans med nyhetsuppläsaren ge sken av att rapporten inte stämde och att demokraterna rustar sig för hämd, då fick deras ansiktsuttryck lite av livsgnista igen. SVT:s objektiva nyhets förmedling ett skämt!

 • Delar av Mueller-rapporten är fortfarande hemlighållna (redacted). Wikileaks som anklagats för att ha medverkat i en sk Russia collusion begär i ett tweet att all svärtad text i rapporten ska av-svärtas.

  “WikiLeaks has always been confident that this investigation would vindicate our groundbreaking publishing of the 2016 materials, which it has. We disapprove of the large redactions which permit conspiracy theories to abound. Full transparency please”.

  https://twitter.com/wikileaks/status/1118930828850016257

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *