Prof. Torsten Sandström: Är individen eller samhället psykiskt sjukt?

publicerad 3 april 2019
- Torsten Sandström
Oro för Trump
Är individen eller samhället psykiskt sjukt?
Är individen eller samhället psykiskt sjukt?
Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

DEBATT. Psykisk sjukdom är på mångas läppar. Politikerna talar om ett sjukt folk som de ser framför sig. Snart har vi alla en diagnos. Varför har det blivit så här? Är det svenska folket sjukare idag än för tjugo år sedan? Eller är det särskilda samhällsförändringar som skapar psykisk sjukdom?

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt.

Det moderna samhället är sannolikt den främsta förklaringen. Familjeliv, skola och arbete har blivit annorlunda. Dubbelarbetande föräldrar och ett kraftigt ökat antal skilsmässor är en viktig anledning, som naturligtvis också spiller över på barnen. Barnens roll har förändrats rejält.

Ungdomar som förr var självgående placeras idag på dagis och sitter stilla timvis framför våldsamma datorspel. Eller så skjutsas de till olika föreningsaktiviteter av uppvaktande vuxna, som vänder ut och in på sig själva för att vara barnen till lags.

Barnen blir alltmer curlade och bortskämda. När de möter en svensk skola med kunskapsmål, prov och sortering – även om kraven är på en låg nivå – får några svårt att hänga med och gillar inte läget. Det är naturligt. Men frågan är om deras olust eller oro ska ses som psykisk sjukdom som kräver vård?

Arbetslivets förändring skapar liknande effekter av illamående. Majoriteten av nutida jobb är monotona, ganska okvalificerade och tidspressade. I och med att arbetsmiljön granskats under lupp blir det svårt att tala om fysiskt slitage. Det blir mera en fråga om olust och trötthet. Resultatet blir naturligt nog missnöjda anställda. Men än en gång uppkommer frågan om detta kan sägas ge upphov till psykisk sjukdom i traditionell mening.

Påtagliga ändringar i familj, skola och arbete skapar alltså illamående som måste förklaras. De negativa effekterna ges av politiker samt vård- och skolpersonal etiketten ”psykisk sjukdom”. Med andra ord kopplas själsliga symptom till en psykisk diagnos. Nu måste vi givetvis bortse från allvarliga psykoser eller svåra depressioner och liknande.

Gruppen svåra psykiska avvikelser har inte ökat påtagligt. Den lavinartade ökningen avser psykiska diagnoser som tar sikte på mer diffusa åkommor. Vi ställs idag inför en rad fantasifulla och skiftande nya etiketter och bokstäver. Varför har det blivit så?

En förklaring rör läkarvetenskapens specialisering och dess ökade kunskapsbas. Till bilden hör förstås att psykiater och psykologer har en given svårighet att hantera krämpor som finns i en vårdsökandes hjärna. Om patienten berättar om oro, frustration och ångest pressas därför psykvetenskapens män och kvinnor att ge ett svar. Här har vi grunden till floran av nya diagnoser. Jag påstår inte att de är felaktiga, men jag menar att de baseras på en rejäl portion av oklarhet, genom att mätbara data i blodprover, elektriska impulser och liknande hårda fakta saknas.

Läkaren och psykologen känner sig ändå tvungna att gå patienten till mötes. Och så utfärdas en diagnos. Denna läggs sedan till grund för medicinering, behandling och eventuell sjukskrivning.

En annan viktig samhällsförändring rör politikerna makt över vården. Även dessa personer vill gå den som känner sig sjuk till mötes. Det finns dessutom en särskild benägenhet hos makthavarna att vilja belägga individen med diagnos. Den hemska tanken är nämligen annars att krämporna har sin grund i det samhälle som politikerna byggt.

Kombinationen av curling, välvilja och oklarhet rörande diagnoser har i Sverige fått en kraftig hävstångseffekt på individernas känsla av sjukdom. Politikerna larmar dag efter dag. Medierna eldar på.  Och läkarna skriver på för brinnande livet ut sjukintyg och piller. Det är alltså självklart att de psykiska diagnoserna eskalerar.

 • Men rör det sig om faktisk sjukdom?
 • Är det inte individers och familjers sociala val som styr utvecklingen?
 • Och ytterst samhällets inriktning?

Diagnoshysterin

Många gånger bottnar patientens oro eller ångest i faktorer som rör hennes familj, uppfostran, arbete, sällskapsliv osv. Dessa bakgrundsmoment är naturligtvis svåra att ändra. Men det är inte en omöjlig uppgift, om bara politiker och läkare mfl vågar tala rakt ut och agera. Förr pratades inte så ofta om vardagslivets själsliga krämpor. ”Ta dig samman”, ”ryck upp dig” hördes ofta. Det var inte alltid lyckat. Men själva tvekan inför att sjukdomsbelägga stress, oror och ångest hade nog en nyttig sida.

Den drabbade individen tvingades förr ofta själv ta tag i saken. Detta gick ofta bra, men inte alltid förstås. Dagens lösning genom en heltäckande palett av psykiska diagnoser innebär normalt bara att roten till det onda – själva problemet – sopas under mattan. Du förklaras sjuk och har inte själv lösningen i din hand.


För barn och familjer finns en risk för att diagnoser kapslar in den ”sjuke” och att viktiga förändringar rörande barnuppfostran, parrelationer, fritid osv uteblir. Diagnoshysterin får på så vis förödande verkan på samhällskroppen. Själva orsaken till individens vådor döljs.


Det människan inte klarar av i vardagens ofta komplicerade slit får till resultat att själen lindas in i gasbinda och förses med en sjukdomslapp. Samhälle, läkare och psykologer har gjort sitt. Men till vilken nytta, mer än kanske för tillfället, så länge pillren verkar? Viktiga orsaker glöms bort. Den viktiga frågan är hur mer stabila familjerelationer ska byggas. Dels hur barnen ska leka och idrotta tillsammans. Dels hur de ska ges mindre tid för dataspel och mediala timekillers för att i lugn och ro hinna med läxor och annat nyttigt.

Ifall problemet ligger i trista, upprepade och dåligt betalda arbetsuppgifter kan man knappast finna en lösning genom att slopa sådana jobb eller betala dem dubbelt så bra för att muntra upp den anställde. Ett trist faktum är att detta får svårartade effekter på arbetsmarknaden som helhet. Den lösning jag ser på detta dilemma är inte sjukskrivning med psykisk diagnos, utan goda möjligheter till studier och kompetensutveckling för mer utvecklande arbetsuppgifter.

De på sikt klart allvarligaste effekterna av diagnoshysterin syns dock på skolans område. I dagarna ondgör sig nämligen många psykiatrer, psykologer och lärare i media över att elever stressas av prov och betyg. Som bevis anförs köer hos ungdomsmottagningar och ökningen av psykiska diagnoser. Intryck skapas av att kraven i skolan måste dämpas så att eleverna blir friskare. Vi talar nu om en svensk skola där elevernas kunskapsnivå redan idag sackar efter många länder i västvärlden.

Enligt min mening tycks politiker, läkare och psykologer ha kapitulerat vad gäller möjligheten till en kritisk diskussion om hur människorna bör leva tillsammans i det moderna samhället. Jag tänker inte nu på ett samtal som enbart går ut på att samhället bär ansvar. I centrum står tvärtom frågan om individens ansvar.

Vi alla måste avsätta större tid åt att vårda den vardagliga gemenskapen och försöka fylla den med relevanta uppgifter.

Individen måste träna sig på att själv söka efter välbefinnande. Annars kommer vi att få se en bredare flod av psykiska diagnoser och piller mot själsliga våndor. Och en ytterligare förflackning av framför allt familjeliv och skola.

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Det gläder mig att se en hel palett med olika reaktioner. Samhällsstyrd galenskap engagerar. Vi kommer att få se mer av detta. Som några påpekat är läkarnas hantering av sk könskorrigering början till en större skandal. Den vidare problemtiken kallas ibland identitetspolitik. Det är ju PK att få välja identitet. Plötsligt upptäcker ett naivt samhälle att problem uppstår då någon bestämmer sig för en ny identitet. Snart kommer vi antagligen att få se skadeståndsprocesser mot det offentliga som lättvindigt ställt upp på en ung persons dröm om en ny identitet.

  • Det finns här en kraftigt förnekad verklighet och det är tidigare liv. Man ser det i “back engineering” på kanske bortåt 80 % av klienter, när man följer ett emotionellt spår bakåt i tid av emotionsrelaterade händelser. Man måste hålla sig till ett emotionellt spår. Sinnets logik är så korkat enkel som sagans brödsmulor i skogen.
   Då, om en dagens flicka vill bli pojke, kan det bero på en kraftig förlust av en manskropp i ett tidigare liv. Manskroppen var/är förbunden med något, som man inte släpper taget om i nutid. Detta något gör att man i sin tur vill återskapa det förlupna varandet i nutid. Alla problem med sinnet är data i fel tid.
   Varför man inte finner dessa ting själv är, att de är vanligen förbundna med en enorm smärta, och, försök att återkalla smärta på egen hand? Är det något man undviker är det just smärta.
   Med en “pådrivare” kan man putta in klienten i händelser av detta slag, men var beredd på tårar, floder!
   Den emotionella laddningen går snabbt bort. Och resultatet kan bli: “Vad var det vi höll på med”. Och nutidsrollen gäller framöver. Emotionsklustret som raderats har även funkat som ett filter mot intelligens, så även där vinner man några poäng.
   Så ställ inte upp några på könsbyten, ty de skapar enbart ett nytt trauma.

   • Detta vet jag ingenting om. I stället tror jag det är mer närliggande orsaker.

    Att samhället inte tolererar hur man är. Att en flicka inte får vara för manlig och en pojke för kvinnlig.

    Det kan förvilla en ung människa att hen inte passar in i normen för hur manlig/kvinnlig man ska vara.

    Dessutom anser jag att psykiska problem hänger ihop med hur frisk kroppen är.

 • När “refugee welcome” generationen vuxit till sig och blivit 40/50 och deras barnbarn drabbas av allt detta våld på alla nivåer, då blir terapitimmar.

 • I morse tittade jag av en händelse på reprisen av “Uppdrag granskning” som handlade om könskorrigering.

  Där ser man, jag hade rätt fast mycket värre. Också denna sjukdom är orsakad av näringsbrister. De här barnen och ungdomarna har andra problem med hälsan och sådana hälsoproblem påverkar också psyket. Att man har en felaktig syn på sig själv och kroppen. Det är ju samma med dem som har ätstörningar.
  Heder åt de doktorer som såg det här sambandet.
  Bu åt svenska doktorerna som försvarar sig med att det är ett lidande för de patienterna som tror de vill vara det andra könet.Det blir ju lidande sen också när de ångrat sig.

  Ännu mer bu att Sverige ändrar lagar för att slå klorna i så unga som möjligt.
  Usch fy jag kan inte se dem som annat än doktor Mengeles efterträdare.

  Dessutom undanhåller de att många har ångrat sig.

 • Om skolan igen.
  Otaliga elever får gå till BUP och det betyder inte att eleven verkligen ska få hjälp utan först ska det utredas om eleven har tillräckligt med problem för att få hjälp. Jag var med mitt barnbarn 15 år till en BUP mottagning.

  Jag satt bara i väntrummet medan barnbarnet fick svara på frågeformulär. Jag har bekostat en hårmineralanalys och kuren till, för några år sedan. Barnet hade brist på det mesta. Vi skulle fortsatt att göra ny analys men det blev skilsmässa och vi bor 30 mil från varann. Inget intresse från föräldrarna heller.
  Så nu satt vi på BUP där man i väntrummet bullat upp med halloweengodis !
  Träffa läkaren läggs sist i utredningen. Det borde vara det första man kollar upp. Dessvärre kommer skolmedicinens tester inte visa så noga som en hårmineralanalys och inte heller räkna ut vad som behövs.
  Vad kostar inte detta taffliga förfarande skattebetalarna ?

 • @ Maj Rehnberg 6 April, 2019 at 00:18

  Din kommunistiska grundsyn smutsar ned dina annars ganska relevanta iakttagelser, släpp kommunistsargen Maj och kom med i matchen utan ditt eviga kommunisttjat.

  Jag avstår från att kommentera alla dina utsagor utan fokuserar på din avslutande fråga, dvs att ett hållbart samhälle inte kan byggas om man har fri företagsamhet.

  Du kritiserar med rätta de statliga tillsynsmyndigheter för att vara korrupta, men säger i samma andetag att fri företagsamhet är av ondo.

  Hur logiskt är det Maj??

  Eller är det så logiken fungerar hos en kommunist som inte själv för bestämma när hon skall bli sjukskriven???

  • Om det är någon som tjatar så är det väl du !
   Myndigheterna är inte korrupta utan de är styrda av ekonomiska intressen.

   Det stora problemet är att ha ett samhälle som styrs av vad som är sanning. Att vi har industri och näringar i Sverige. Att vi kan klä och försörja hela befolkningen med mat utan att vara beroende av andra länder.

   Exempel på fri företagsamhet
   Skövlingen av regnskogen. Vi uppmanas att inte köpa möbler av regnskogens träd. Det ska göra att efterfrågan sjunker och man slutar hugga ner skogen. Det är ju löjligt. Det ska aldrig komma hit sådana möbler.

   Likaså nanotekniken. Vi vet inte hur dessa vassa partiklar påverkar humusämnena i vattendragen ändå är de ute på marknaden i bland annat bilschampo.

   Att vi utarmar jorden med konstgjord gödning. Myllan ska vara fet och mjuk. Nu är den torr och blåser iväg.

   Djurplågeri för det ska vara så mycket av allt. Vi överkonsumerar.

   Lövskogen minskar och därmed fåglar och bin. Lövskogen använder vi till pappersmassa. Förbjud pappersreklam!

   Det är rapporter om att vissa metaller sinar. Ska då olika bolag få tillverka en massa elektronik som dessutom kräver trådlöst och är en fara för befolkningen?

   Det här med sjukskrivningen. Då undrar jag vad du har för glasögon och vilken kaka du ätit?
   Fattar du inte att skolmedicinens doktorer inte kan bota Borrelia, Candidiasis och andra metabola sjukdomar. Att man får sjukskrivning om man snällt tuggar i sig antidepressiva piller som göder mikroberna.
   Tack och lov läste jag en artikel i ” 2000-talets Vetenskap” av Lena Dicksson. Jag tog kontakt med henne och fick bot. Och därmed har jag inte legat samhället till last. Jag är trött på att betala skatt till skolmedicinen som dödar och lemlästar.

   • Corrumpio = för-, därva, inta, störa, öda, fuska, falska, vränga, göra obrukbar. Detta som ett smakprov ordet korrupt. Citat taget från “Svensk- Latinsk ordbok” från 1945.

 • Vi är inte nöjda med hur vårt samhälle utvecklats. Hur ska vi stoppa det?
  Livsmedelsverket och läkemedelsverket instiftades väl för att skydda individen men skyddar nu i stället företagen. Lika med socialstyrelsen som motarbetar amalgamskadade, de som påverkas av elektromagnetisk strålning och Candidiasis.
  Ni blir inte upprörda över att socialstyrelsen påstod att det var ofarligt att ha amalgam i munnen när det var riskavfall utanför ?
  Mats Hansson som forskade om amalgamet på 80-talet blev fråntagen sin forskartjänst. Ralf Sundberg har skrivit en bok om forskningsfusket.
  Varför kan inte skolmedicinen ta till sig nya/ eller alternativa metoder ?
  Inte blev det något rabalder av att Nestlé stoppade socker i barnmaten.
  Det är så mycket felaktig forskning som politikerna indoktrineras att den är rätt och mycket bra forskning som går förlorad.
  Det här gäller inte bara forskning inom hälsa och sjukdomar utan också jordbruk, ekonomi och klimat etc.
  Nu är det de som har pengar och som kommer att tjäna på den forskningen som kan lansera fram något som är förödande för samhället.
  Det borde vara ett råd av kloka människor som inte ska ha några som helst ekonomiska intressen och som kan bestämma vilken forskning som gagnar mänskligheten.
  Det måste också finnas en kontroll och utvärdering av hur en regering har lyckats med sitt regerande under en period.
  Sen är det media som ska förmedla korrekt vad som händer i världen. Reklam borde begränsas.
  Det betyder att arbetstillfällen försvinner men samtidigt kan man skapa nya.
  Jag tror inte att ett hållbart samhälle kan byggas om man har fri företagsamhet.
  Vad tror ni?

 • Man måste kunna skilja makt från mandat, förtroende, skyldighet och rättighet o.s.v. Det du skrev om Myrdals och andras försök att forma folkmassan till något som uppfattades som optimalt handlar bara om makt. Det går inte att eliminera individens eller gruppens inflytande vare sig den vill eller inte (dess blotta existens är inflytande). Det är i bearbetandet av inflytandet som jobbet ligger. Hur stort inflytande ska ett motstående intresse till ditt eget ha? (motivera helst utan hänsyn till ditt eget intresse). Mer eller mindre kryptiskt?

 • Den kraftigaste påverkan på psyket i negativ riktning är skapat av en själv, efter att ha gjort skadlig handling mot annan/t. Ånger och/eller “cover up” tar all energi från sunt tänkande. man kan göra skadlig handling mot sig själv. Kroppsligt eller andligt.
  Katolska kyrkan har faktiskt en liten aning av det, men det kan missbrukas (confessions) tyvärr.
  Intressant är att en US Demokrat uppmanar sina partikollegor att gå i terapi. Faktorn “make up the damage” kommer de aldrig klara av i denna livstid. En liten blänkare i videon nedan.
  Här ett litet exempel på vad som individer har gjort och klara ut det, när kanske en förräderidom hägrar.
  https://beforeitsnews.com/v3/economics-and-politics/2019/2517646.html

 • Mycket underhållande läsning. Att skriva av sig och ha en engagerad läsarkrets som mottagare kan vara ett sätt att hålla den psykiska hälsan i gott skick. Jag vill bara säga att det är skillnad på makt och inflytande: makt är dåligt, inflytande är bra. Inflytande inbjuder och makt utestänger. Inflytande behövs hos både avsändare och mottagare. Makt behövs inte.

 • Jan. Om ???? handlar om min kommentar så uppskattar jag ditt raka svar. Du och artikeln är ju inne på samma saker egentligen, och din senaste kommentar. Vi, folket, har lämnat ifrån oss makten och livet för vi förstår det inte. Jag försökte bara lyfta fram vägen tillbaka mha. några frågor. Tycker det borde vara mer fokus på grundorsaker så vi hjälper varandra att få mer klarhet. Livet är egentligen superenkelt. Det krävs nåt vi kanske aldrig gjort tidigare tex. vara 100% ärlig i alla situationer, främst mot sig själv och sen mot andra. Brutal ärlighet är härligt, konstruktivt och extremt kraftfullt.

  • Jpnorlin, då får jag väl tacka för berömmet och jag kan räkna in ännu en individ som har den erforderliga insikten att vi alla som individer har ett eget ansvar.

   Livet är väl kanske inte “superenkelt” men om vi alla är ärliga mot oss själva och andra och inte ständigt söker bortförklaringar som till slut landar i att vi själva inte vill ha ett eget ansvar då är vi nära branten där avgrunden snabbt närmar sig.

 • Artikel och kommentarer i all ära men liknar en svensk dagens lunch av symptom, reaktioner och vänsterhjärnans vattengympa.

  Vem har ledarskapet i ditt liv? Vem äger din kropp? Vem tillfredställer ditt liv? Vem är du?(PERSONA eller MÄNNISKA) Vad är meningen med ditt liv? Varför är du här? Vem har kraft att förändra hela världen?

  Vi måste sluta reagera för att kunna agera. För att agera behöver dessa frågor Ditt svar. Och de finns bara på ett ställe. När vi kan förstå svaren då försvinner de flesta av dagens symptom och problem automatiskt. Det är hållbarhet på riktigt, att veta att du är hållen av din egen existens. Om du inte redan börjat, börja idag med ditt inre miljöarbete. Paradis börjar inom oss.

  • Av erfarenhet vet jag att nästan enbart ingenjörer, som läst på lite om kvantfysik kan förstå din text. För mig är den solklar, Lite kunskap om Einsteins 4:de dimension platsar också, eftersom ande, själ, karma osv inte har en massa. Testa med att helst tala med elektriker. De brukar förstå direkt om man är lite populärvetenskaplig.

  • Se vad denna lilla dam, nästan blind kan åstadkomma för sin omgivning. Musikstil Cumbia.
   https://www.youtube.com/watch?v=K_hdQTYjyxc
   Se hur hon växlar instrument, stilar och hanterar en synt som en hel orkester. Här är ett exempel på andlighet långt utöver det vanliga.
   Och se på kvinnorna, som dansar och fortfarande är feminina!!

 • @ Helena 4 April, 2019 at 09:14

  Intressant reflektion Helena, det enkla svaret är ju att det är individens eget fel att det nu ser ut som det gör i det sjuka samhället. Dvs det finns mycket sanning i ditt påstående om att vi frivilligt givit bort makten över oss själva för att de valda ledarna skall “frälsa” oss.

  Jag vet inte säkert men förklaringen till den situation som Torsten S så måleriskt beskriver ligger nog i det faktum att vi som individer i en långsamt pågående process låtit oss domesticeras av de valda ledarna.

  Tittar vi på olika valda ledare i olika forum, alltifrån FN ned till minsta kommunala församling, så har partipolitiken och de av dem utsedda representanterna gjort allt för att inte vara beroende av sina väljare (individerna). Statliga partistöd, osv.

  Med lockrop och löften om en bättre materiell standard och garanterad trygghet från de vilka vill bli valda som ledare så har individen varit beredd att villkorslöst lägga sitt eget öde i händerna på de vilka lovat mest och krävt minst.

  Precis som när man skall domesticera hundar så använder man manipulerande metoder, dvs belöning och bestraffning intill dess att hunden är helt beroende av sin matte eller husse.

  När så vi som individer, åtminstone några av oss, kommer till insikt och protesterar så försöker våra valda ledare att bestraffa oss genom olika tilltag som skall skrämma oss till underkastelse, precis som hundarna.

  Tittar man historiskt på detta så kommer detta att pågå till dess en “stark ledare” kliver fram och lovar alla missnöjda en helt annan utveckling. Hitler och nazityskland är väl det mest kända exemplet, men även Donald Trump kan ses som ett modernt svar på ropen efter en stark ledare.

  USA är nu föremål för en veritabel maktkamp mellan etablissemangets alla företrädare vilka nu ser sin ställning hotad och folkflertalets ilska/frustration över att ha blivit så manipulerade att deras tidigare valda ledare är beredda att genomföra en statskupp (försöka avsätta Trump) och på så sätt införa diktatur och sätta demokratin på undantag.

  Det som händer i USA brukar senare också sprida sig till Sverige, så vi får väl se hur det går i USA.

 • För att det skall finnas ledare måste det finnas följare. Det är väldigt lätt att utse syndabockar för att världen ser ut som den gör idag… Allt från Alva Myrdal till dagens läkare och politiker. …och undra om det är individen eller samhället som är psykiskt sjukt. Låt säga att svaret är det ena eller det andra i denna frågeställning – men hjälper det oss att få svar på frågan Hur gör vi för att minska på det sjuka som pågår? Är det inte så att vi givit bort makten över oss själva till olika ledare i tron på att de ska “frälsa oss” ? Och att vi nu, när det visar sig att ledarna inte kan frälsa oss, står här och kräver ett svar på frågan om det är individen eller samhället som är psykiskt sjukt???

 • Idag har människor så mycket sjuka idéer i huvudet så de blir sjuka. Tidigare fick vi lära oss den sundaste och mest välgörande idén som uppenbarats i mänsklighetens historia, nämligen kristendomen. Idag är det multikultur, multi-ideologi, och maximal splittring som gäller. Det finns inget koherent värdesystem, ingen riktning för samhälle och individ. Floden flyter inte i en riktning längre, utan det råder förvirring.

  Svenskarna är ett mycket sjukt folk. Att de i riksdagsvalet röstar för sin egen utrotning är bevis för detta. Det är osannolikt att man ska träffa en normal människa i Sverige, eftersom befolkningen är så neurotisk och lider av personlighetsstörningar. Man är idag omgiven av autister, narcissister, psykopater och neurotiker. Det enda sättet att klara den psykiska hälsan är att så lite som möjligt umgås med andra människor. Men folk tar inte det steget, trots att umgänget är tråkigt, eftersom de är så pass indoktrinerade med tankar om social gemenskap samt att alla avarter skall tolereras. Om de bara kunde tömma sina huvuden på alla sjuka idéer och sluta umgås med störda individer, så skulle de må bättre.

 • En mycket bra och läsvärd analys av Torsten Sandström – men den omfattar bara den rent sociala aspekten. Själv observerade jag skolans utförsbacke och då fick jag lägga till två viktiga faktorer.
  https://newsvoice.se/2014/03/rapport-fran-ett-klassrum-skolan-i-fokus-efter-pisautredningen/
  En av dessa var det försämrade kosthållet, föredömligt medtaget av Maj Rehnberg ovan. Den tredje orsaken är de nya artificiella fälten som alla vistas i. Momentant påverkar de vår koncentrationsförmåga, på sikt leder det till cellförändringar; cancerstatistiken ger belägg för det.
  Ingemar Ljungqvist, redaktör http://www.almanova.eu

 • Om man vill veta någonting om psykiatriska “mediciner” så ska ni titta på kmr.nu. Kmr står för Kommittén för Mänskliga Rättigheter. Den amerikanska heter CCHR.org och den har en del filmer bl.a. Men det mesta har svensk text. Big Pharma vill inte ha några botade patienter, de vill livtidslånga patienter, som troget köper sin “medicin”. “Kemisk obalans i hjärnan” har sålt mycket piller. Påhittade diagnoser med fantasifulla namn har aldrig botat någon.

  Jag tror att vår nuvarande situation bl.a beror på att dagens föräldrar har inte en chans att skapa en riktig kärnfamilj, som tyvärr är ett utdöende fenomen. Med dagens politiska jämmerdal så lär det inte bli lättare. Jag läste i dag i Nya Tider om en kille som ville utöka samarbetet mellan våra nordiska grannar och kanske därigenom minska EU´s inflytande på vår tillvaro. Dessa fantasilöner som de har där är ju hårresande och någon närvaro verkar inte heller krävas. Jag undrar om Big Pharma har blandat nåt i politikernas dricksvatten eller hur kan man så totalt tappa huvudet efter att man har baxat sig upp i det s.k. samhällets topp. Jag menar nån form av konsekvensanalys inför något beslut verkar ju att totalt lysa med sin frånvaro.
  Och alla landsförrädare hur många orkar vi med ???

 • Lars Bern har gjort ett jättejobb med den boken, en måste-läsa för alla, men tyvärr vill alla ha en quick-fix som bara big pharma säger sig kunna leverera. En lustig jämförelse; för veterinärer är fokus lagt på kosten, den grundläggande zoofysiologin är säkert densamma men sedan blir näringsläran viktigare för djurläkarna än människorna. Varför då?
  Skolmedicinen är så genomkorrupt att det saknas motstycke, endast matindustriella komplexet kan konkurrera om förstaplatsen, men dom byter plats, varje dag. Så ät dig sjuk, knapra piller dig frisk…
  Diabetes? Inga problem, insulin fixar ditt osunda leverne, nåja till sist får du cancer men vafan jag som ordinerar kör ju ferrari till golfbanan, du e en looser.

 • Nu är könskorrigering på tapeten. Åter igen klampar skolmedicinen på. De här barnen borde få göra en hårmineralanalys och äta de tillskott som behövs för att rätta till obalanserna i kroppen så blir det rätt med könstillhörigheten också.

  • Nja Maj, här är du nog inte helt rätt på det om man säger så.

   Jag skulle inte tro att man via en håranalys kan avgöra eller påverka denna fråga. Den är betydligt mer komplicerad än så, men respekt skall du ändå ha att du tänker själv. Inför framtiden kanske du skulle tänka lite till innan du sätter fingrarna på tangentbordet.

   • Säg inte det du.
    Sture Thorngren som tog hit hårmineralanalys från USA utbildade sig till läkare men tog aldrig examen för han ville hellre bota patienter med hårmineralanalys. Han visade mig hur en 10-årig pojkes handstil förändrades till det sämre när hans kropp hade för lite och för mycket av viktiga ämnen i kroppen. När allt var perfekt var handstilen fin.

    Jag frågade om homosexualitet och enligt honom kunde det bero på för mycket koppar.

    • Men Maj vad sysslar du med på fredagkvällarna?? Tar du inte lite väl mycket av morotskakan??

     Att Sture Thorngren inte erhållit någon läkarlegitimation har sannolikt en annan förklaring, han insåg att han skulle troligen skulle bli av med denna legitimation så snart han som leg läkare började använda hårmineralanalys för att diagnostisera tex homosexualitet.

     Jag säger inte emot att den kemiska balansen i kroppen är viktig samt att man därför bör ta en del tillskott och vitaminer (gör jag själv för övrigt), men du är som många andra kommunister lite väl kategoriska. Vad är det fel på olika former av blodanalys??

     • Sture Thorngren insåg att om han ville kurera människor skulle han inte arbeta inom skolmedicinen. Han VALDE bort läkarlicensen. Vad skulle en annan förklaring vara?

      Du säger att den kemiska balansen är viktig, varför har inte skolmedicinen då bättre metoder att analysera med ?

      Har jag sagt att jag är kommunist?
      Jag vill ha demokrati och sanning. Jag vill inte ha kapitalism.

      • Ditt sätt att uttrycka dig leder mig till slutsatsen att Du är veritabel kommunist.

       Vad du i självförnekelsens tecken själv anser dig vara är en helt annan sak.

       Du kan möjligen lura dig själv men du lurar inte mig.

 • Det är skolmedicinen som är en av orsaken till det samhälle som du beskriver.
  Jag har just börjat läsa Lars Berns bok “Den metabola pandemin” och där skriver han att även fast utbildningen är 7 år lång får inte läkaren lära sig det viktigaste som är sambandet mellan kosten livsstilen och hälsan.
  Det är den stora skillnaden mellan skolmedicinen och alternativa läkekonster.
  Och de alternativa har mycket bättre metoder att diagnostisera och behandla. Psykisk ohälsa går att bota med vitaminbehandling. Vilket Adam Hoffer gjorde med sina patienter som led av schizofreni.

  Amalgamskadade kan ju inte skolmedicinen behandla. Alla prover visade bra fast man mådde skit och då hittade de på att det var psykiskt. Jag hade Borrelia och blev botad av örter. Doktorn påstod att jag var stressad och deprimerad och ville att jag skulle äta antidepressiva.

  Samhället har förändrats. Det går inte för en familj att leva på en lön. Här får ni väl också väga in feminismen som går ut över barnen. Kapitalet vill ha ut kvinnorna på arbetsmarknaden och de ska inte vara hemma hos sjuka barn. Så därför hittas det på att barnen måste vaccineras mot barnsjukdomar. Man äter färdigmat som värmts i mikron. Inte mycket näring där.
  Vi har byggt ett samhälle där det inte finns naturliga lekmiljöer. Det är ju också en trafikfarligare miljö som begränsar barnens möjligheter till lek.

  Barnen är inte bortskämda. Jag vill mena att de har näringsbrister och obalanser i kroppen och det påverkar barnets förmåga att ta in kunskaper. De är också belastade med bakterier, svampar, virus , tungmetaller. Men sådant vet skolmedicinen inget om.

  Det är här olika bokstavsdiagnoser kommer in. Bara man får en diagnos så blir det en förklaring och man slipper ta ansvar för sin dåliga livsstil. Men det är fel att klandra individen för det. Det är politikerna som går i kapitalets ledband och ser till att servera osanningar till folket.

  Mitt bonusbarnbarn Oscar var till skillnad från sina äldre halvsyskon petig med maten. Man fick truga honom att få i sig mat. När han skulle sova på kvällarna tog det tid och föräldrarna fick massera/klia honom. Det är så att mikrober ger sig till känna på kvällarna och orsakar klåda och restless legs. Hos barn kallas det växtvärk.

  Oscar fick äta piller för att han skulle orka med skolan. Piller som antagligen satte ner hans aptit ytterligare. När han var 13 år var han så mager så skulderbladen stack ut rejält och det upptäcktes att han hade skolios. Han fick ha korsett 18 timmar om dygnet i 4 år. Och man gödde upp honom på socker så han blev överviktig. Han hade ryckningar . Till slut tog han sitt liv 23 år.

  När det gäller arbetslivet så är det bara vinst till ägarna som gäller. Jag jobbar i kollektivtrafiken med att köra buss. Tiderna blir tajtare och tajtare. På pappret ser det ut som om kör och vilotider är bra men i verkligheten har det blivit sämre med tid att återhämta sig. Att ständigt uppleva stress och sätta i gång adrenalinet bränner ut binjurarna.

  Innan jag visste att min ohälsa berodde på Candidainfektion i hela kroppen och Borrelia fick jag vara sjukskriven 50%. På intyget stod det yrsel vid busskörning. Nu blir det väl ett liv trodde jag. Men inte ett ljud från någon. När jag sedan via naturläkare visste att det var Borrelia och att jag skulle bli botad med örter försökte jag få en sjukskrivning men då hade sossarna och sedan borgarna börjat med åtstramningar. Så jag blev nekad sjukskrivning för det var viktigt att jag var social och hade kontakt med arbetsmarknaden. Så där hade doktorn fått tydliga direktiv från myndigheterna vad som gällde. Jag klarade mig tills örterna verkade genom att stänga av allt socialt liv med alla nära och kära så orkade jag nicka god dag till de som klev på bussen.

  Det är en pandemi som pågår och kraschade förhållanden och misshandel i hemmen beror på metabola sjukdomar som inte skolmedicinen kan behandla. Tänker på den pappan som misshandlade sin bara några månader gamla son till döds. Vad var det som inte media talade om för oss? Gick pappan på någon medicin eller anabola?
  Jag skulle kunna skriva mängder om hur tafflig skolmedicinens så kallade vetenskap är. Läs “Den metabola pandemin”!

  Något måste göras åt skolmedicinen som är en kvarnsten runt halsen på oss. Vi måste låta alternativa utövare få samma rättigheter som skolmedicinen.

  • Fan Maj, du tar dig som skribent. Riktigt väl strukturerat och i sak inte så väldigt mycket att argumentera emot.

   Det där med din sjukskrivning lämnar jag obemärkt även om jag skulle kunna ha synpunkter på din inställning.

   • Tack för berömmet !
    Min inställning är att läkaren ska avgöra om det behövs sjukskrivning, inte försäkringskassan och andra myndigheter. Åtstramningarna kom när allt fler sjukskrevs därför att skolmedicinen inte botar oss.

 • Ett folk som lever som ovan beskrivet går lättast att styra. Genom sönderslagning av familjen ( Gunnar och Alva M., Rockefeller agenterna) har man förstörd grundfestena av ett stabilt samhälle. Ett gammalt ordspråk är om familjen är stabil, blir samhället stabil. Vi kan se det på våra nya invånare som har en mycket stabil familjesammanhållning ( på gott och ond) som nsannolik kommer att ta över Sverige inom överskadligt tid, pga. den inneboende styrkan. Därför är också den totala integration så svårt, då två världbilder möts som inte är förenligt med varandra. Barnen lämnas i en ålder på dagis när de är fortfarande som mest programerbar. Dagisfröknar har vare sig utbildning eller tid att ta sig an ett barns känselutryck för att ge vägledning. På så sätt har det skapats människor som vid minsta svårighet i livet klappar ihop. Ju mer man nedrustar utbildningsnivå desto mer måste man jobbar i menigslösa arbeten, kreativitet och nyfikenhet har i skolan fostrats bort i niveleringens tecken
  ( Jantelagen).
  Allt detta skapar kaos både inuti och utanför och kaos är inträdsesporten till helvete, som dom som har fått en diagnos inkl medicinering kan mycket väl berättar om.
  Vad är antidot ? Att man ger barnen trygghet ( ingen curling) och lär tidigt vad respekt för en annan betyder och hur man blir ansvarstagande för sina handlingar.
  När man betraktar samhället utifrån, då saknas denna viktiga ingrediens i alla leder och de få som fortfarande känner ansvar för sina handlingar mals sönder eller utsätts för lockelse att struntar i sitt ansvarsfulla handlande, då det till synes ett liv i glamour utan ansvar, i total banalitet och nihilism blir mer premierat.

 • Ett ytmärkt artikel igen från Torsten. Du har nuddat problemet ett par gånger “Med andra ord kopplas själsliga symptom till en psykisk diagnos.””Det människan inte klarar av i vardagens ofta komplicerade slit får till resultat att själen lindas in i gasbinda och förses med en sjukdomslapp.”Detta är problem enligt min uppfattning, människorna har förlorat den sakrala, den själsliga väsen och utan det blir de tomma inombords allihopa. De springer runt som galna för att hinna med allt och till detta tillkommer den andra stora problemet BEGÄRAN, att jag ska ha och ha och köpa och köpa den nyaste, den finaste, den kolaste, spelar inget roll hur bara JAG SKA HA DET även om jag måste låna till det för jag ska visa minnsam att jag/vårt familj är inte sämre än de andra. Folk är så tomma i huvudet att de stannar inte upp och frågar sig BEHÖVER JAG DET ? nej de ska bara ha det även om i verkligheten de behöver inte den nyaste telefonen,TV,soffa…… En annan sak är den förbannade FB,Instagram m.m. När man kommer till ett ställe kolla hur många har telefonen i handen så får ni se ca.95 % Alla dessa människor lever i en virtuell verklighet, de kan inte skilja gott och ont,rätt och fel allt detta ska de ta reda på genom deras mobiler. Just det, det är mobilen och vad den säger som är deras verklighet och i.o.m. att deras själ är insvept i gasbinda så kan de inte fatta vad som händer med de i verkligheten bara de känner att trots att de har köpt allt endå de mår inte bra. Vems fel är det ,frågar jag. Felet ligger hos de som skulle kunna upplysa folk om dessa saker som jag har skrivit här. Även gamla grekerna sagt att man kan inte skylla på folket.MEDVETENHET

 • Tag ifrån socialisterna möjligheten att plundra befolkningen på inkomster och egendom så förändras Sverige till ett land med en ljus framtid.
  Varför finns inte rätten till LIVET dvs. dets okränkbarhet inskriven i den svenska GRUNDLAGEN?

  • Bra skrivet Samuel. Men hur skall vi göra det?

   Jag tror att det också handlar om att få socialisterna att förstå att de faktiskt har blivit rejält lurade av sina egna frontfigurer. Tveksamt om de skulle erkänna att så är fallet, men det är iaf inte så lite komiskt.

   Vad gäller grundlagen, bryr sig den sittande regeringen inte ett dyft om den. De vet att man kan skita i den utan att folket klagar över det…..

   Sverige är en bananrepublik redan idag!

  • Samuel af Ugglas

   Menar du att socialdemokratiska partiet är socialisterna ? De bedriver ingen socialism.
   Är det skatterna du klagar över? Det är en bra idé att betala skatt till utbildning, sjukvård, kollektivtrafik.
   Men det går i stöpet när det blir fler och fler som är sjuka och skadade så de behöver extra resurser.
   Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Först får vi slita i företagen och äta förstörd mat och utsättas för gifter. När vi blir sjuka får vi äta mer gifter som ska lindra symtomen som vi först har för att kroppen ropar att det är något som är fel. Så får vi sjukdomar . En del går att ställa till rätta tack vare teknik men det kostar. Bättre vi blivit botade och aldrig hamnat på operationsbordet.
   Kapitalisterna som tjänar sina rikedomar på att vi har sådana liv. Det är det som måste stoppas.

 • Torsten, Du slår ännu en gång till med en mycket pricksäker analys. Jag har försökt hitta någon slags förklaring utöver din analys men kommer egentligen bara fram till varianter på ditt tema.

  I min värld så ligger förklaringen till detta tillstånd i det historiska faktumet att det var Gunnar men framför allt Alva Myrdal vilka i sossarnas regi redan på 30-talet införde sk storbarnkammare, det vi idag bättre känner som förskolan.

  Med detta grepp ville ju sossarna frånta föräldrarna sitt eget uppfostringsansvar, att låta föräldrarna själva ta hand om sina barns uppväxt i tidiga år gick ju inte för sig. Barnen måste ju uppfostras/hjärntvättas till att bli rättrogna socialister vilka sedan i vuxen ålder med partibok i handen hade sin framtid säkrad i sossarnas sold.

  Alltsedan 30-talet har socialisterna drivit på för att individen skall lägga sin utveckling och sitt öde i händerna på samhällets företrädare myndighetsutövarna (det vi idag kallar Deep State) och socialisternas ständiga mantra om att politiker alltid vet bäst vad som är bra för individen.

  Nu låg detta synsätt i tiden då denna epok tog sin början, läs kommunismen i Sovjet och nazismen i Tyskland. Alla socialister och nazister har ju denna doktrinära syn på individen gemensam, individen skall underkasta sig samhällets (läs politikernas) syn på styrkeförhållandet mellan staten och individen.

  När så Sverige under efterkrigstiden kunde höja det materiella välståndet så sågs det svenska socialistiska samhällsbygget som ett lyckat projekt, individen fick stå tillbaka mot en signifikant höjning av levnadsstandarden.

  Den svenska folksjälen var nu i stark förändring så under 50 och 60-talen odlades myten om den framgångsrika svenska modellen, ett veritabelt lurendrejeri som fick fäste och som nu raffinerats till en förfiningsgrad som har svaret på alla problem och utmaningar vi dagligen ställs inför.

  Med allt eget och personligt ansvar undanlagt till förmån för en gigantisk kollektivisering av socialistisk modell går vi med öppna ögon mot vår egen undergång.

   • Maj, om det är till mig du ställer frågan så är mitt svar att tvångsvaccinering inte skall få ske. Mig veterligen är det inte heller så idag. Om det sedan är en moderatpolitiker eller en kommunist som driver den frågan har absolut ingen betydelse. Det är sakfrågan som skall bedömas.

    • Jag tycker det har betydelse vilket parti som driver frågan. Jag har uppfattat att moderaterna och du vill ha frihet åt individen. Att då vilja införa tvångsvaccinering går väl stick i stäv med det.

     • Men Maj R, ta av dig kommunistglasögonen och titta på världen utan förutfattade meningar där du alltid försöker belasta de partier du inte gillar.

      Jag försvarar minsann inte moderaterna och Sofia Arkelsten, och om hon, precis som många andra inom partipolitiken, låtit sig mutas av Big Pharma för att i Riksdagen driva krav på tvångsvaccination så är det lika förkastligt som att Vänsterpartiet låter sig mutas av LO för att driva arbetsmarknadsfrågor som gynnar LO.

      Har du varit på morotskakan nu igen Maj??

 • Om man sätter människans roll i historien i perspektiv på åtminstone 1000 år bakåt så kanske det är lättare att förstå vad som händer idag. Det fanns en tid då människorna inte kunde läsa och skriva och inte hade tillgång till snabb och divergerande (motsägelsefull) information på internet. Då fanns det “visa män” (oftast präster) som berättade hur världsbilden såg ut – Jorden var platt och alla som levde där var underställda en Gud som var allsmäktig och som utdelade levnadsregler. Sedan kom medeltiden med sitt ivriga sökande efter kunskap. Det konstaterades att jorden inte var platt och människorna lärde sig läsa och ta del av en hel del kunskap men även av en massa tyckanden. För att känna någorlunda stadig mark under fötterna i den förvirring som blev när det allsmäktiga ledarskapet föll bort och det uppstod en hel massa tyckare och regelskapare så fick var och en börja skapa sin egen trygghet. Det tog sig uttryck i att man började bygga upp ett materiellt välstånd….. Men kanske är det så att det materiella välståndet inte räcker helt som trygghetsskapare? Kanske måste människan börja se vad den har för val som ger näring till livsglädjen och själen för att må bra. Kanske skulle vi börja “räkna våra välsignelser” (count our blessings) – En bra början till att må bättre psykiskt är att varje kväll åtminstone tänka ut 5 saker man har att vara tacksam för och säga ordet tack lite oftare under dagtid. Det kanske låter cyniskt när man ser på hur världen ser ut idag – men att uttrycka tacksamhet oftare och se vad som händer med psyket är väl värt försöket.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *