Minska koldioxidutsläppen – men inte med kärnkraft

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 8 april 2019
- NewsVoice redaktion
Kärnkraftanläggning - Foto: Wolfgang Stemme. Licens: Pixabay.com (free use)

DEBATT. Våra barn har fattat det. Vi håller på att förinta deras framtid. De kräver att vi skall sluta. Vad får de för svar? Löften och ord men i handling nästan ingenting. Tvärt om desperata och populistiska förslag från vår bekväma generation som bara hoppas att protesterna skall gå över så vi slipper förändra något i vår livsstil.

Text: Ulf Gustafsson, Sundsvall

Två ledande politiker menar att om vi ökar vår elproduktion med kärnkraft först så kan vi säkert minska elproduktionen från den farliga kolkraften, utomlands, senare, eventuellt. Dessa politiker vågar inte se sanningen i vitögat, den sanning som våra barn ser.

Det krävs förändringar som har effekt och det nu, men inga ytterligare miljövidriga gruvfält för uranbrytning, inga fler miljöfarliga anläggningar för anrikning, ingen mer bränsletillverkning och avfallshantering, inga ytterligare presumtiva härdsmältor och kontaminerade landområden, inte ytterligare radioaktivitet i jordens hav och atmosfär, inte ytterligare mängder av avfall som våra barn och barnbarn måste ansvara för.

 • Nej, stoppa utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil.
 • Stoppa planerna på utbyggnaden av Arlanda.
 • Stoppa planerna på en gashamn i Göteborg.
 • Höj koldioxidskatten rejält och
 • fördela pengarna lika till varje medborgare.

Kärnkraft har aldrig varit lösningen på klimatförändringen. Tvärtom.

Den civila kärnkraften var resultatet av kärnvapenindustrins behov och är fortfarande så i de kärnvapenförande länderna. Den som tror att Saudiarabiens intresse för kärnkraftverk har något med klimatkrisen att göra är enbart naiv. För varje ytterligare land som bygger upp kärnkraftskompetens ökar risken för ytterligare kärnvapenspridning och därmed risken för ett snabbare slut än vad klimatkrisen kan medföra.

Kärnkraften har aldrig varit en ren energikälla

Uranbrytning ger upphov till svåra skador på landskapet, storskaliga föroreningsutsläpp i vattendrag, radioaktivt brytningsavfall mm. Uranet skall konverteras och anrikas, processer som genererar stora mängder giftigt, frätande och lågt radioaktivt avfall. Uranet är en begränsad resurs. Med dagens förbrukning beräknas de brytbara tillgångarna räcka ca 100 år.

Kärnkraftverk släpper också ut små mängder radioaktiva ämnen till luften samt påverkar havsmiljön när använt kylvatten höjer temperaturen på havsvattnet. Endast en tredjedel av energin som produceras tas till vara.

Avfallet efter produktionen är så giftig att den måste isoleras i hundratusen år något som i sig är så absurt och orimligt att den som påstår sig kunna garantera detta snarast bör genomgå mental undersökning.

Kärnkraften har aldrig varit en säker energikälla

Precis som Murphys lag säger att om det finns två eller flera sätt att göra något, och ett av dessa sätt leder till en katastrof, kommer någon att göra det på det sättet. Sannolikheten för tillbud och olyckor ökar med ökat antal kärnkraftverk. Ett så enkelt samband att även högt betalda politiker borde inse detta. Det som inte får hända händer tyvärr förr eller senare hur avancerade system det än gäller. Senaste exemplet är olyckan med den nyaste modellen av flygplanet Boeing.

Låt teknikentusiasterna fortsätta med sina visioner och teorier, men köp dem inte okritiskt. Alla smarta lösningar kanske inte är så smarta. Zeppelinarna, DDT, det finns många exempel. När det gäller kärnkraften finns det dessutom ständigt ny teknik om hörnet. Fjärde generationens reaktorer, bridreaktorer och fusionsreaktorer har funnits med i visionerna sedan tidigt femtiotal men hela tiden med ett ospecificerat antal år kvar till dess förverkligande.

Kärnkraftsivrarna

Staffan Qvist, pressfoto
Staffan Qvist, pressfoto

Nu är en av dessa kärnkraftsivrare Staffan Qvist (ref Climate One) aktuell med boken “Klimatnyckeln” och teorin att det är psykologiska faktorer som hindrar kärnkraftens verkliga glansdagar. Med termen tillgänglighetsbias vill Qvist förklara att människors motstånd mot kärnkraft bygger på att vi endast noterar och minns de stora nyheterna, olyckorna. Sen har han mage att påstå att de katastrofer som har inträffat inte varit så farliga…

Jag tvivlar att Qvist har läst nobelpristagerskan ”Bön för Tjernobyl” en bok av Svetlana Aleksijevitj eller berättelser från människorna som tvingats lämna sina hem kring Fukushima.

I sin iver att försvara kärnkraftstekniken jämför Staffan Qvist den mot alla de dödsfall som orsakas av luftföroreningar kopplade till förbränningen av fossila bränslen som kol, petroleumprodukter och i mindre utsträckning gas, men varför? Det är ingen som vill bygga ut kolkraftsproduktionen för att rädda miljön. Det är ju mot de förnybara alternativen som kärnkraften måste jämföras och där har marknaden redan gjort sitt val.

Som hängiven doktor i reaktorfysik bör han snarast fundera på hur termen tillgänglighetsbias är tillämplig på honom själv. Det kan vara svårt att inse och acceptera att det man satsat på och fascineras av inte blivit den succé man önskade.

Själv önskar jag att min generations beslutsfattare nu tar våra barns oro på allvar och genomför åtgärder som minskar koldioxidutsläppen omgående.

Text: Ulf Gustafsson, Sundsvall

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: kärnkraft
 • Så här slriver signaturen Second Opinion om klimatbluffen i kommentarsfältet till den senaste krönikan på Peter Krabbes fantastiska blogg:

  “Koldioxid = The new boogeyman…
  Syftet med det här koldioxid-drevet är att fattiga länder aldrig ska ha möjlighet att resa sig ur sin fattigdom. Tro inget annat. Koldioxid får öknar att grönska och skördar att bli rikligare.
  Skatter = ett effektivt sätt att bli av med konkurrenter. Vi kommer också i framtiden att få se fler hitte-på-skatter. Allt för att ”rädda miljön” – medan EU-politiker flygar kors och tvärs till så kallade Klimat-conferencer i näst intill tomma plan till en kostnad av en vanlig knegares årsinkomst per resa.”

  Och så här står det i en annan kommentar (av signaturen ceskyraj) på samma tråd:
  “Peter, tänk om det är så. Och lagom före årets slut dök upp fenomenet Greta, som kom upp med raketfart på himlen. Detta fenonen kan jämföras med häxprocesser när mäktig kyrka utnyttjade naiva barn. I Gretas fall är bakom henne lisstiga pennasugna vuxna inkl hennes föräldrar. Nu dikterar hon Europeisk/världens klimatcirkus. Världens elit inkl påven passar på och hyllar henne som en nutidens frälsare. Och historien upprepar sig!!!!”

  Globalisterna hårdsatsar på klimatlögnen, för när DEN faller, då faller också alla andra offentliga lögner som de bedrar folken med!

  Som dominobrickor kommer de att falla och lögnernas legofolk med dem:

  https://www.youtube.com/watch?v=RXnLtnMr2i8

  • Tänk, Savalle har hittat hela TVÅ andra klimatskeptiker på nätet, Fantastiska bevis!!
   Men, tänk om globalisterna i själva verket ligger bakom klimatförnekarna, för att säkra alla sina enorma investeringar i klimatförstörande företag. Vilka är “lögnernas legofolk” då?

 • Anders Åberg

  Detta är ett utkast som Lennart Bengtsson skrev 2014 efter att ha blivit kallad Klimatförnekare och klimatskeptiker.

  “Jag är rädd att det är detta som är dagens problem och den egentliga orsaken till att jag under senare år engagerat mig i klimatdebatten. Jag tror ingen bestrider att jag har varit synnerligen kritisk till de som helt avvisat att växthusgaser påverkar jordens klimat men det är inte detta som är problemet utan hur mycket, hur snart och hur omfattande kan en ”klimatändring” bli? Här föreligger inte någon 97 % -ig konsensus, ännu mindre om hur väder och klimat blir i Västerbotten om 80 år. Det är därför som det tyvärr är missledande att SMHI visar sina vackra kartor ty risken är att folk tror att det blir så. SMHIs klimatforskare vet naturligtvis detta men problemet är att inte användarna har det klart för sig. Min kollega i Hamburg, Guy Brasseur, berättande häromdagen att man gjorde en obetydlig ändring i klimatmodellens mesosfär på ca 70 km höjd vilket ledde till att vädersystemen flyttade sig från Nordtyskland till Alp-området med en radikal regional klimatändring som följd.

  Ännu allvarligare är att ge folk intrycket att vädret blir mer extremt och tom att detta redan inträffat. Bortsett från en möjlig förstärkt nederbörd och en möjlig intensifiering av tropiska orkaner som ännu inte märks, finns det inte ens i modellsimuleringarna någon indikation till extremväder än mindre i dagens observationer som övertygande har demonstrerats och också framhävts av IPCC. Skadorna ökar, liksom från jordbävningar, men det beror på den växande ekonomin. Det är också viktigt att framhäva att personskador från extremväder har minskat kraftigt till följd av förbättrade väderprognoser.

  Det kanske allra mest oroande är en ökad tendens till pseudovetenskap inom klimatforskningen. Detta visar sig i tendensen att endast rapportera om det som stöder en klimathypotes och avstå att berätta om det som avviker. Till och med extremt kallväder som i årets vinter i nordöstra USA och Kanada anses vara en följd av växthuseffekten. Skulle Karl Popper levat idag skulle vi säkert fått möta en våldsam kritik mot detta beteende. Det visar sig också i tidskrifternas ovillighet att ta upp det som strider mot en förenklad klimatuppfattning som den långa perioden under de senaste 17 åren med obetydlig eller över haven ingen uppvärmning samt den ökande havsisen runt Antarktis. Mina kollegor och jag har mött föga förståelse för att påpeka att observationerna indikerar en mindre klimatkänslighet än modellberäkningarna. Ett dylikt beteende behöver inte ens var avsiktligt utan en effekt av vad min kollega Hans von Storch kallar en social konstruktion.

  Så att jag nu satt ned foten och försökt få in klimatdebatten i nya fåror har detta gett upphov till ganska våldsamma protester, Jag har inte bara blivit betecknad som en skeptiker eller tom en förnekare och kritiserats av kollegor. Att bara förställa sig tanken att jag skulle ha en förbindelse till GWFP var oerhörd och skandalös. Jag har svårt att tro att många av de framstående judiska vetenskapsmän i GWPFs råd uppskattar att betecknas som förnekare”.

 • Anders Åberg

  En svala gör ingen sommar.
  Att Lennart Bengtsson har åsikter om saker och ting betyder inte att han alltid har rätt eller fel. Han får ha vilka åsikter han vill men det hindrar inte att De som givit ut denna rapport hänvisar till med hänvisning till nästan 6.000 peer-reviewed studier.

  Glad påsk Anders

  • Anders

   Anders

   En liten rättelse på din länk till Uppsala initiativet som är från 2009 medan de rapporter jag skrev om var från 2013-2014.

   Glad påsk i alla fall
   Göran

   • Enligt Lennart Bengtsson är den första rapporten från 2011. Han påpekar också att dessa rapporter undviker referenser till etablerade vetenskapliga publikationer och istället väljer mer politiskt påverkade sådana som redan från början har en klimatskeptisk bias.

    Hans slutkläm bör reflekteras över.
    “Man kan knappast undgå tanken att NIPCC är ett tydligt beställningsarbete där kravet har varit att visa att växthusgasökningen och speciellt koldioxidökningen är harmlös med en obetydlig effekt på klimatet. Och om det skulle ha någon effekt så är denna huvudsakligen positiv.

    För seriösa medborgare kan jag bara föreslå att ignorera denna tvivelaktiga rapport och vänta på IPCCs nästa utvärdering 2014. Tills vidare kan IPCCs utmärkta och välbalanserade utvärdering från 2007 användas.

    Lennart Bengtsson”

    Allt detta börjar få några år på nacken nu, men Bengtsson framstår som en mycket seriös forskare och om du inte tror mig kan du ju fråga Öystein.
    Dom 6000 studierna framstår knappast som mycket att ta på allvar iallafall.

    Att klimatskeptiker refererar till andra klimatskeptiker och ingen av dom verkar finnas inom den etablerade vetenskapen stärker tesen om att klimatskepticismen snarast är att betrakta som ren pseudovetenskap.

     • Har inga invändningar mot det Bengtsson skrev här heller. Han står fortfarande för att våra CO2 utsläpp påverkar klimatet och han går hårt åt all tvärsäkerhet i frågan. Hur fort detta går kan vi bara spekulera om, precis som jag har skrivit tidigare i tråden.

      Era dumheter om massbedrägerier och korruption är fortfarande bara obevisade dumheter och den tvärsäkra klimatskepticismen är fortfarande bara pseudovetenskap.

      • Jag rekommenderar dig Anders att sluta använda begrepp som klimatskepticism, klimatförnekare m.m. De fördummar bara dig själv.

       Dessa begrepp är “hittepåord” i syfte att idiotförklara alla de som tänker självständigt och drar egna slutsatser utifrån olika källfakta.

       Det finns såklart inga “klimatförnekare” eller “klimatskeptiker”. Vem har påstått att vi inte har något klimat???? Eller, vem är “skeptiskt” till att vi har ett klimat???

      • Att använda etablerade ord brukar förenkla dialogen Öystein.
       Du använder själv ord som “klimatalarmister”, dessutom kallar du dom för falska och korrumperade, utan ens en antydan till bevis! Du kallar klimathotet för en bluff och mig kallar du för nättroll.
       Snacka om att fördumma sig själv!
       Stenarna formligen haglar i glashuset!

       Jag istället skulle rekommendera dig att börja bete dig som en vuxen människa.

       Sassersson signalerade att han ville ha diskussionerna över gymnasienivå, men dit har du långt Öystein.

     • Anders, om du gör dig besväret att ta del av intervjun så klarnar det förhoppningsvis.

      Intervjun har titeln Fjärde statsmakten med Lars Bern om SVTs klimatbedrägeri i “Ekdal och Ekdal”

      • Om nu detta är så illa så att nästan all världens klimatforskare inte bara har fel, utan är medvetna bedragare, så är det en synnerligen allvarlig anklagelse mot sannolikt tusentals enskilda människor. Detta bedrägeri har också tagit sig igenom ett av dom svåraste nålsögon som finns, nämligen peer review granskningen i etablerade vetenskapliga publikationer. Den granskningen är i sin tur en del av den vetenskapliga processen, som verkar fungera alldeles utmärkt i nästan alla andra fall.

       Din bevisbörda är oerhörd Savalle! Har du några bevis alls frågar man sig? Berns privat åsikt är inget bevis i det här fallet och inte stödet från lille trollRönne heller.

   • Följande citat är hämtat från Lars Berns blogg och skrevs för bara några veckor sedan:

    “Vårt lands främste klimatforskare professor Lennart Bengtsson drar sig till minnes några av de förutsägelser om framtidens klimat som gjorts av klimatdomedagssektens predikanter.”

    https://anthropocene.live/2019/03/25/klimatdomedagssektens-prognoser/

    Och här är en annan krönika på Lars Berns blogg om klimatsekten:

    https://anthropocene.live/2019/03/01/domedagssekten/

    Den publicerades också för bara några veckor sedan…

    • Savalle, mycket bra länkar. Men just Anders Åberg har nog väldigt svårt att ta till sig breda vetenskapliga fakta, som levereras i dina länkar.

     Han tycks redan ha bestämt sig för hur det skall vara för att stämma in i hans världsbild. Så programmet med “kusinerna Ekdal” (ingår i din länk ovan) är troligen en av de bästa källorna för Anders evidens som stöd för sin uppfattning om hur situationen för jordens klimatet ser ut.

     Min uppmaning till alla andra här på NV: Om ni inte redan gjort det, ta er igenom dessa länkar som Savalle bifogar ovan. De är verkligen vetenskapligt bra och sunt pedagogiska.

     • Skrattretande Rönne. Om det är några som verkligen har bestämt sig så är det du och Savalle. Ni struntar ju i hela den etablerade vetenskapen och sprider tvärsäkert bullshit om massbedrägerier och t.om. korruption, helt utan bevis.
      Trots uppenbar frånvaro av egen sakkunskap är ni också tvärsäkra i klimatfrågan. Inga seriösa personer stöder den tvärsäkerheten, inte ens Lennart Bengtsson som du själv länkar till.

      Dina patetiska tillmälen som nättroll och annat, som du måste ta till i brist på sakliga argument har en påfallande tendens att slå tillbaka mot dig själv.

      • Håll igen! Vad fan menar du? Dina kommentarer är verkligen både överflödiga och garanterat osakliga.

      • Här kommer lite mera fakta om den påstådda klimatkrisen. Glad Påsk.
       Speciellt info till dom som påstår att det finns en konsensus i klimatfrågan.

       Två stora multi-volym rapporter om globala uppvärmningen släpptes 2013 och 2014 ett av FN: s mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) och ett av Nongovernmental Inernationell Panel on Climate Change (NIPCC). NIPCC är ett internationellt nätverk av 50 oberoende forskare från 15 länder, många av dom är framstående och utan finansiella belastningar i bagaget. Deras nya rapport består av två volymer, varje ungefärligt 1.000 sidor lång, tillsammans med hänvisning till nästan 6.000 peer-reviewed studier. Här är vad forskarna hittat:
       #Det finns ingen vetenskaplig enighet angående människors roll i klimatförändringarna.
       # Framtida uppvärmningen som beror på mänskligt utsläpp av växthusgaser är sannolikt att mycket mindre än IPCC prognoser.
       # Koldioxid har inte orsakat att vädret blir mer extremt, polaris och havsisen att smälta, eller havsnivån att accelerera. Allt detta är konstaterat vara falsklarm.
       # De sannolika fördelarna med den lilla globala uppvärmningen överstiger de eventuella kostnaderna.

       Här är vad detta innebär för samhället i gemen:
       #Global uppvärmning är inte en kris. Hotet var överdrivet.
       # Det finns ingen anledning att minska koldioxidutsläppen och ingen mening i att försöka göra det.
       # Det är dags att upphäva onödiga och dyra politiska åtgärder.
       # Framtida politik bör syfta till att främja ekonomisk tillväxt att anpassa sig till naturliga klimatförändringar.
       Vad händer med dem som fortfarande säger att den globala uppvärmningen är en kris?
       # FN: s nya rapport går tillbaka nästan ett dussin tidigare påståenden, och innehåller mer än en dussin fel som försöker täcka upp nya upptäckter som motsäger dessa tidigare påståenden.
       # The Environmental Protection Agency (EPA) är starkt beroende av FN: s rapporter för deras påstående att koldioxid är en förorening. Detta påstående är nu helt falsifierat.
       # Miljögrupper vägrar att erkänna att de hade fel. Det handlade aldrig om vetenskap.
       För mer information, besök http://www.climatechangereconsidered.org eller http://www.nipccreport.org. The Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC) är ett projekt från Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, the Science and Environmental Policy Project (SEPP), och The Heartland Institute.

 • Ta en titt här (Svenska kraftnät) och fundera på hur vi skall klara vår energiproblem i Sverige ?
  https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/
  Tänk bort Kärnkraften från diagrammen som visas, Vad skall ersätta den elproduktionen en dag som idag. Vindkraften står enbart för 3 – 4% av produktionen. Solcellerna finns i ospecificerad kraft men där ingår en rad andra små leverantörer.

  • Det är allvarligt att det framförs tankar om att avveckla kärnkraften, utan att det finns alternativ. Eller rättare sagt det kommer att bli katastrof. En väg att gå är att köra helt “off grid”. Alltså att helt vara oberoende av kraftbolagen. Jag känner faktiskt en person som har lyckats gjort detta i Skåne.

   • Ale

    Det finns tusentals självförsörjande anläggningar idag i Sverige så det är inget unikt att bygga den här typen av system.
    Jag tänker på alla sommarhus som har en vedkamin och en solcellsanläggning, jag tänker på alla fritidsbåtar, i synnerhets segelbåtar som har en bränsledriven värmare och solceller, jag tänker på husbilar och husvagnar med solceller på taket.
    Problemet för alla dessa system är de fyra månaderna på under vinterperioden då solcellerna producerar alldeles för dåligt för att kunna försörja boendet.
    Produktion från solceller är väl dokumenterat och finns att läsa för den som är intresserad.
    http://www.klimatupplysningen.se/2015/10/30/lasarbrev-om-solel/
    eller här när det gäller både vindkraft och solceller
    http://www.klimatupplysningen.se/2018/12/05/elbolaget-eons-o-driftsanlaggning-med-solceller-och-vindkraftverk-simris/

    • Göran J

     (om det nu är samma “Göran” som tidigare hängde på anthropocene som jag debatterat mycket med, inte minst inom energipolitiken och uppskattade) så kika lite på mina tre länkar ovan, där dem har löst problemet under vinterhalvåret.

     Haken är att inventeringskostnaderna initialt är mycket höga, men problemet är än värre och tudelat: för det första har inte alla råd till med dessa höga inventeringskostnader, utan att ta stor lån. För det andra är svenskar helt oförmögna att tänka i investeringstermer, utan dem är bilda för allt utan konsumtion, då dem är snabbköpande extraprisskadade. Att tänka långt framåt, finns inte, utan här gäller att låna till en mer ökad konsumtion.

    • Ser samma tendens över allt i samhället. Man slukar med hull och hår ett stort elbolags subjektiva reklamblad om energikostnader och solceller osv, utan att klara räka på det själv och göra din egen lösning. Off grid, är det enda sätt som du kan få en sjunkande energikostnad över tid, men dock med höga anskaffningskostnader. Du bör även besitta ett väsentligt know how och du bör även kunna ha kompets nog att snickra ihop en egen lösning, som passar din plånbok samt kunna förhandla och jämföra priser osv.

  • Ok, vi kanske pratade förbi varandra, eller att jag missförstod något. Jag håller med om att det blir näst intill omöjligt att idag ersätta Kärnkraften oavsett vad man tycker om den.

   • Öystein, javisst förstår var och en som bara tar sig omaket att gå in och hämta faktahur illa det står till hos politikerkåren. Att lägga ner kärnkraften skulle innebära ett slut på vår välfärd utan att ersätta det med något annat. Vi ser att Tyskland med sina experiment med sol och vind misslyckats totalt så den dörren är stängd.
    Flumpolitikerna som tagit beslut om vår energiförsörjning har totalt missat ens försöka förstå vad dom beslutat.
    I klimatfrågorna/energiförsörjning har räddslan som basunerats ut av MP, S, C, L totalt kortslutit debatten och vi är sakta men säkert på väg in i en nedmontering av vår välfärd. Allt detta på grund av en helt ogrundad uppfattning om att klimatet är på väg att kolappsa. Det finns många vetenskapliga rapporter som helt och fullt ger bevis på att en ökning av CO2 halten enbart är bra för moder jords innevånare. Någon katastrof med 400ppm CO2 eller ens det dubbla 800ppm kan ingen idag ge bevis på.

    • Tror det finns tankar bakom detta, om än långsökta. Om Kärnkraften fasas ut, utan att något annat fasas in, kontrollerar man energipolitiken ner på makronivå. Rika människor, eller i vart fall typ något mer besuttna är medelklass, kommer ha råd med en dyrare elräkning emedan fattiga, som gör av med ungefär samma mängd energi som rika, kommer att få det mycket tuffare att att ha råd med stigande elpriser. Ett alternativ är att drastiskt skära ner på energiförbrukningen och till sist få elen avstäng och fogen efter sig. Syftet tror jag är subversivt. Att omstörta samhället genom att bryta ner alla fungerande strukturer i samhället (feminisms, ohejdad massinvandring, ökad överstatlighet via EU och FN osv…) för att ormstöpa det. Som en modern form av kommunismens proletariatets diktatur, typ.

     Kan i ärlighetens namn inte se något annat syfte.

     Vinnare bli de tre exemplen i mina länkar ovan, dvs vi som redan har gjort omställningen och är beredda.

     • Nu tror jag du skenade iväg ordentligt här Ale. Orealistiska miljöpartister måste inte alls ha något subversivt syfte. Det räcker långt med lite vanligt flum.
      Sådana syften som du målar upp kräver massiv internationell organisering av sjukligt destruktiva krafter. Dom spökena finns nog inte i verkligheten, även om diverse galna konspirationsteoretiker kanske tror det.

      Annars är det säkert så att vi är tvungna att hålla liv i kärnkraften ett tag till ja.

      • Ok, Anders Åberg, då lämnar vi energi- och klimatdebatten åt sitt öde för ett tag. Man skulle kunna gå så långt, att säga att liberalismen bär fram inget annat än subversionen, om än dold, i sina egna teser.

       Frihet åt alla (allt åt alla) bryter ner strukturer, är kunskapsfientlig och bär fröet till undergång i sin egen ideologi. Relativismen, strukturalismen och för övrigt all kritisk teori är subversiv om den nyttjas, praktiskt och tillämpad i politiken. Ett verktyg i händerna på dem som vill det motsatta: Nämligen förslava alla utom dem själva.

       Miljöpartister utgör inget undantag här. Det gäller att bryta ner samhället. Feminister har samma mål, om än med ett annat språk, bryta ner patriarkatet. Målet är det samma. Radikal klimathysteri, att fasa ut kärnkraft utan att ersätta den, är samma sak som att bryta ner samhällets fungerande producerande strukturer. Detta är högt önskvärt för dem.

      • Nja. Liberalismen är inte enbart av ondo. Den var när den uppstod en nödvändig anpassning av politiken till den framväxande marknadsekonomin och förde också många bra saker med sig. Nyliberalismen däremot har nog gjort sig förtjänt av ditt omdöme om att vara subversiv.

       Miljöpartister har säkert oftast som mål att göra samhället mer hållbart och fungerande, även om dom påfallande ofta hemfaller åt flummiga och orealistiska påhitt.

       Patriarkatet är kanske det värsta elände vi människor har hittat på och det förtjänar verkligen att brytas ner. Patriarkerna har startat i princip varenda krig i världshistorien och något mer nerbrytande än det finns nog inte.

       Bli inte för konspiratorisk nu Ale, det brukar sällan vara nyttigt.

      • http://foliehatteniteckomatorp.blogspot.com
       Sverige har begåvats med en regering som har en vision eller snarare, en fullständigt galen dröm, att Sverige skall bli fossilfritt!
       Det förs en mycket märklig debatt i Sverige, där “klimathotet” eller ”klimatförändringar”, numera är en politisk ideologi, där vetenskapliga fakta, inte duger som svar.
       Al Gore var bland de första och när hans spådom slog fel, flyttade han fram den 10 år! Klimatforskare(med adekvat utbildning) släpps inte fram i MSM eller SVT, utan ignoreras fullständigt. Det är mycket pinsamt för PK-Sverige som lyft fram en tonåring som dessutom utnämnts till Messias sändebud som har herraväldet över hela denna klimathysteri som drabbat i varje fall hela västvärlden och som alltid, mest i PK-Sverige! Hur många ungdomar lever som Greta lär? Troligtvis väldigt få!
       Ännu märkligare blir det, när man synar den debatt som pågår i Sverige, när man inser, att den mest högljudda kampen drivs av grönvänsteraktivister och varför det endast är västvärlden som ska bära ”oket!” Det är dessutom kolossalt pinsamt, att vi har en statsminister som vill sola sig i glansen av Greta, en liten flicka med diagnos, istället för att han, skulle sätta sig in i frågan.
       Masshysterin börjar anta skrämmande proportioner. Hur många människor i vårt land får sin utkomst, från att skrämma upp övriga befolkningen? Förutom SVT så verkar TV4 ha blivit regeringens nya propagandaorgan. Aftonbladet larmade om, att Arktis är isfritt om 25 år som TV4 spädde på med, att domedagsglaciären i Antarktis hotar utlösa klimatkatastrof.
       Nu påstår man på full allvar i TV4 och berättar om hur man ska ge hundar vegankost för att rädda klimatet och lägg till AB påstående, då har vi sjunkit djup ner i ”klimathotarpopulismens dynga!”

      • Som vanligt tror jag att du har fel Korp.
       Sveriges regering är intimt lierad med det internationella storkapitalet och trots klimatskeptikernas alla påhitt om att storkapitalet ligger bakom klimatalarmismen så finns det ingen som helst anledning att tro något annat än att kapitalet slår vakt om sina vinster och sina investeringar. Investeringarna i ny klimatsmart teknik är knappt ens en rännil jämfört med dom pengar som finns i vanlig industri.
       Nästan alla företag i världen är beroende av att kunna fortsätta släppa ut CO2 och det är där dom stora pengarna och den verkliga lobbykraften finns.

       Jag tror att både regeringen och alla andra höjdare som släpper fram Greta tror att dom med det kan skapa en sig fasad av att ta klimatfrågan på allvar, för att sedan fortsätta som vanligt.

       Jag tror också att Greta är betydligt intelligentare än vad höjdarna tror och att hon fångar in dom en efter en och låter dom binda upp sig till löften, som sedan kan bli svåra att krångla sig ur.

   • Öystein. Greiswald ligger i det vi känner som före detta DDR. Placeringsorten för denna försöksanläggning (Wendelstein X) är en produkt av regionalpolitik för att plåstra om såren efter fullskaleexemplet DDR.
    Där bestämdes pris/tillgång/efterfrågan av politiker, därom vittnar omgivningarna ännu med all tydlighet. Energibrist och “off grid” är ett tillstånd som de är väl medvetna om. Industri och samhälle i förfall, för att inte tala om belastningen på miljön.

    Jag är bjuden på denna sittning med anledning av tidigare besök på anläggningen. Det är en grupp studenter som har ett projekt att redovisa med inriktning på transparens och upplysning till allmänheten.
    Varav jag råkar känna två av dem. Det är en intressant anläggning, dock lär det dröja med genombrott för allmänt bruk.

  • Göran J jag tycker att du och Stefan E mycket väl och på ett lättförståeligt sätt försvarar förnuftet i denna tråd och som icke känslostyrd motvikt till klimathysteriker med socialistiska glasögon, så är jag tacksam för många läsares räkning att du och Stefan (och förr all del Öystein) orkar hålla vänsterdårarna stången.

   Ni har båda all heder av ert lugna och metodiska nedmalande av klimathysterikernas känslostyrda argumentation.

 • Angående solceller och vindkraft!

  Tysklands gröna övergång har slagit i taket.
  Fler människor börjar äntligen inser att det är omöjligt att leverera världen med tillräcklig, stabil energi uteslutande från sol och vindkraft.
  Tyskland tog på sig den utmaningen, för att visa världen hur man bygger ett samhälle som helt och hållet bygger på “grön, förnybar” energi. Denna övergång har nu slagit i taket.
  Trots stora investeringar i vindkraft, sol och biobränsleproduktionskapacitet har Tyskland inte minskat koldioxidutsläppen de senaste tio åren. Under samma period har elpriserna ökat dramatiskt, vilket starkt påverkar fabriker, sysselsättning och fattiga familjer negativt.
  Tyskland har installerat sol- och vindkraft i en sådan utsträckning att den teoretiskt skulle kunna uppfylla kraven varje dag som ger tillräckligt med sol och vind. Men eftersom sol och vind ofta saknas – i Tyskland och ännu mer i andra länder som Sverige, Finland och Norge – lyckas landet bara producera cirka 27 procent av årets energibehov från dessa energikällor.
  Likaså är det problematiskt, när vindkraft och vindkraftproduktion är högst, ökar el från vindkraftverk och solpaneler ofta – det vill säga de genererar mer el än Tyskland behöver vid den tiden. Detta skapar stora problem vid utjämning av produktion och konsumtion. Om elnätets frekvens ska hållas nära 50 Hz (50 cykler per sekund) har man inte längre möjligt att öka mängden sol- och vindproduktion i Tyskland utan ytterligare kostsamma åtgärder.
  Produktionen blir i ovanstående fall för hög för att hålla nätverksfrekvensen stabil utan att koppla bort några sol- och vindanläggningar. Detta leder till stora energiförluster och tvångsexport till grannländer till negativa elpriser, under kostnaden för att producera elkraften.
  År 2017 exporterades cirka hälften av Tysklands vindkraftproduktion. Grannländerna vill vanligtvis inte ha denna ofta oväntade elkraft, och de tyska kraftbolagen måste därför betala för att bli av med överskottet. Det är Tyska kunder måste betala den kostnaden.
  Skulle flera länder göra som Tyskland skulle katastrofen på elmarknaden vara ett faktum.
  Låt oss slippa denna utveckling i Sverige, som strider mot allt tekniskt kunnande och sunt förnuft.

  • Göran J.
   Energiwende har slagit i taket som du mycket riktigt påstår.
   Idag har en ny off shore park invigts belägen mellan Rügen och Bornholm.
   Merkel var där och fysiker som hon är agiterade hon för “nya sätt” att transportera energin till förbrukaren.
   Undrar jag vad hon har för “nya sätt” att presentera för en stabil kraftbalans.
   Det blir trångt mellan turbiner och kraftledningar.
   Som finns där även om det inte blåser.
   https://www.tagesschau.de/inland/windpark-offshore-ostsee-101.html

 • Låt oss skingra dimmorna lite här och gå “back to basic”. Ta ett begrepp som självförsörjande. Det låter alternativt, radikalt och lite nytt, men förhåller det sig så egentligen? I ett slutat system, måste alla delar vara självförsörjande – i annat fall har vi inte med ett självförsörjande att göra, utan ett system beroende av någon eller några yttra stödsystem. Det enda slutna system som vi känner till är vårt universum, som vi känner det i dag. Detta ultimata slutna system är, naturligtvis, helt självförsörjande. Så hela universums historia och utveckling är ett slutet och självförsörjande system.

  Jorden med alla växter och djur samt dess utveckling har varit och är ett slutet och självförsörjande system, i det stora slutna och självförsörjande systemet.

  En solcell kan producera el i ca 50 år, i l bland mycket längre, om än att verkningsgraden faller något över tid – ca 20%. Ett kärnkraftverk håller också ungefär i ca 50 år. Alla energiomvandlingsbara system har en livslängd, och 50 år är en ganska lång period. Hur länge håller ett vindkraftverk: 10 – 15 år?

  Klart man skulle kunna producera och installera solceller i en ring jorden runt, ty solen lyser alltid någonstans.

  Har själv 2500 Watt solceller, sedan 2014, som producerar ungefär 1500 – 1600 kilowattimmar årligen (inklusive 10 -15 % förlust som kommer av omvandling får DC till AC). Vi säljer ungefär hälften av detta. Om man skulle strunta i att lagra elen, utan satsa resurserna enbart på att bygga så många som det behövs, jorden runt, och bara på de platser där det är mest gynnsamt: skulle inte det vara en väg framåt, om vi kunde komma på ett sätt att fördela elen? T ex via ett köp och säljsystem?

  • Helt korrekt Ale. problemet med att placera en gigantisk solcellsplats i exempelvis Sahara är distributionen av strömen till jordens alla länder. Dock inget oöverkomligt problem.

   Ett annat sätt att komma till bukt med energibehovet utan att behöva elda fossila bränslen är värmepumpar, där Sverige ligger långt fram.

   Så visst finns det lösningar. Att möjliga lösningar ändå inte verkställs är en tydlig indikation på att det s.k. klimatlarmet är en bluff. Hade det varit ett reellt hot hade man såklart gjort något åt det hela, då teknik och kunskap finns.

   Klokt av dig att ha investerat i solceller!

   • Med alla statliga kompensationer och allt blir det inte så dyrt: 35 % investeringsstöd, skatteavdrag per kilowattimme samt att man slipper transmissionskonstanderna per köpt kilowattimme. Enda kravet är att du måste redogöra för elproduktionen under 3 år. Sedan kan vi klippa från elstolpen och spara alla pengarna som kommer med köpt el så som moms och skatt samt skatt på moms utöver sportpriset. Vi producerar el så det räcker under högsäsong. Under lågsäsong kan man bo utomlands.

    Det är naturligtvis en naiv dröm att världen skulle kunna enas om solceller runt jorden. Alternativ två är fusionskraftverk. Alternativ tre är att drastiskt minska sin elproduktion eller leva helt utan el.

 • Då det figurerar “nättroll” i denna tråd, med uppenbara behov/syften av att söndra, vill jag framföra följande:

  Newsvoce har alltid haft högkvalitativa artiklar där dess innehåll i hög grad varit kopplade till fakta. Denna tråd som iofs är kopplad till en artikel om kärnkraft, har i hög grad i kommentarsfältet kommit att handla om klimatförändring och om CO2-halten i atmosfären som dess orsak. Jag inkommer inom kort med en separat artikel på ämnet.

  Återigen, åsikter bör bygga på vetenskapliga fakta där så är möjligt. Men som i många andra frågor finns det i forskarkåren olika uppfattningar och ibland också olika syften. Även begreppet “fakta” används ibland felaktigt.

  “Fakta” måste dock kunna verifieras för att bli trovärdiga, och inte sällan är källorna tvivelaktiga avseende just vetenskaplig korrekthet, kanske p.g.a. dess ibland olika bakomliggande syften. Ibland är helt enkelt fakta inte alls fakta i vetenskaplig bemärkelse.

  Det är därför viktigt för alla som söker en någorlunda korrekt “sanning” att själv göra ordentlig research, vilket ofta kan vara lite tidskrävande.

  Ofta används påståenden som “en majoritet av forskarvälden” som ett statement, vilket kan vara ett sätt att förvilla, då det ofta helt enkelt inte är sant. Här vill jag inledningsvis hänvisa till en artikel på NV skriven av Jacob Nordangård som är synnerligen tankeväckande:

  https://newsvoice.se/2015/07/jacob-nordangard-om-climategate-del-4-det-stora-avslojandet/

  NV har i sitt stora artikelbibliotek en mängd bra artiklar som tillsammans är en stor vetenskaplig kunskapsbas för att erhålla en hyfsat bred bild av forskarvärldens uppfattning om CO2-utsläppens ev orsak till en ev pågående klimatförändring.

  Ni läsare som är oskäkra på vad ni skall tro, om det finns befogad oro och i vilken grad vi människor kan påverka/styra klimatet dit vi vill, ta er tid att läsa alla dessa nedan synnerligen intessanta och bildande artiklar från NV publicerade de senaste åren. De kommer med all sannolikhet att göra er klokare och i större grad förstå hur situationen för världen ser ut.

  Länkarna nedan innehåller uppfattningar från bl.a. de absolut främsta forskarna i Sverige och världen inom området klimat och klimatförändring. Jag uppskattar att det tar ca 2-3 timmar att ta sig igenom allt, men jag lovar att det är värt det.

  https://newsvoice.se/2019/02/john-stossel-climate-change/
  https://newsvoice.se/2018/12/klimatforandringarna-forandringar-jorden-solsystem/
  https://newsvoice.se/2018/11/lars-bern-svt-forvillar-klimatet/
  https://newsvoice.se/2018/11/mikael-willgert-peter-stilbs-klimafornekelse/
  https://newsvoice.se/2018/02/lars-bern-det-overdrivna-klimathotet/
  https://newsvoice.se/2016/08/forskare-kyliga-somrar-och-iskalla-vintrar-kan-snart-vara-en-verklighet/
  https://newsvoice.se/2018/08/sydsvenskan-klimatalarmisterna/
  https://newsvoice.se/2016/01/matstationer-temperatur-och-koldioxid-ligger-vid-stader-vulkaner/
  https://newsvoice.se/2015/12/97-av-alla-klimatforskare-ar-inte-overens-om-att-klimathotet-beror-pa-manniskan-viralgranskaren-pa-newsvoice/
  https://newsvoice.se/2015/12/bjorn-hammarskjold-klimatbluffen-och-hc-andersen/

  Vidare är även dessa länkar intressanta, även om de ligger utanför NV artikelbibliotek:

  https://www.youtube.com/watch?v=_btWuKdvCps&t=11s
  https://www.youtube.com/watch?v=0PyZ3BqE7bk&t=19s

  Självklart finns det ofantligt mycket mer, men länkarna ovan tror jag är hyfsat lätta att ta till sig, och ta sig igenom.

  Jag hoppas vidare att NV redaktion har överseende med att detta kommentarsinlägg blev lite långt, samt att bifogade länkar är större till antalet än vad reglerna säger, men de flesta länkar är ändå till NV egna artiklar.

  Mitt syfte är att försöka bidra till att ge läsarna en möjlighet att skapa sig en egen bild av klimatproblematiken, utifrån en stor bredd, och inte låta sig förledas av diverse “nättroll”.

  • Ja det närmaste man kommer begreppet nättroll här är väl dom som inte har några egna argument utan enbart ägnar sig åt misstänkliggöranden och smutskastning. Plus kanske dom som ideligen sticker fram trynet och håller med dom. Bill och Bull mentaliteten tycks vara ett av kännetecknen.

   Alla dessa länkar du kommer med ger intrycket av att du tror att den som postar flest länkar vinner.
   Jag skulle antagligen kunna fylla hela bloggen med länkar till artiklar som varnar för klimathotet, men jag skall nöja mig med en.

   Vi har redan gått igenom det här med vad vetenskapen verkar anse om klimatfrågan och resultatet av det, plus innehållet i den länk jag postar, är att klimatskeptiker knappt verkar förekomma i etablerade vetenskapliga publikationer som Science och Nature. Dessa publikationer använder peer review systemet för granskning och kritik av det som publiceras och det gör kraven mycket hårda.
   Sammanfattningsvis så tycks inte klimatskeptiker vara en del av den etablerade vetenskapen alls.

   Den tvärsäkerhet som du och andra ger uttryck för i klimatfrågan kan därför med fog kallas ovetenskaplig och tvärsäkerheten i sig själv är mycket avslöjande. Det gamla talesättet att “ju mindre man vet desto säkrare är man” pekar på ett psykologiskt fenomen som en del kallar kunskapsresistens.

   En del i detta är det som kallas bekräftelsebias, dvs. viljan att få våra åsikter bekräftade. Det kan sedan förstärkas av grupptillhörighet, politisk uppfattning och annat.

   Vi behöver inte fördjupa oss mer i detta, men det är faktiskt rimligt att söka efter orsaken för människors märkliga tvärsäkerhet i frågor som det faktiskt inte går att veta något helt säkert om.

   • Jag säger som jag sagt tidigare, kommentarer överflödiga. Men ett tips är: läs vad jag skrivit och grunna lite.

   • “Det är faktiskt rimligt att söka efter orsaken för människors märkliga tvärsäkerhet i frågor som det faktiskt inte går att veta något helt säkert om”.
    Håller med där Anders, och gör faktiskt ingen bedömning om huruvida Ni själv har kommit till den slutsatsen, eller om det är något hämtat ur din länk här ovan. Det gör inget, jag håller med om detta ändå.

    Just därför ifrågasätter jag vari orsaken står att finna i den massiva indoktrineringen om klimatet och människans förmåga att påverka detsamma.

    De mest högljudda undergångsprofeterna har hittills i vilket fall inte förmått finna bekräftelse i verkligt utfall (evidens).
    Därav en del skepticism bland åskådarleden.
    Rimligt eller hur?

    • Håller med dig Stefan. Ett av problemen med Anders är att hittar på saker och försöker göra gissningar till sanningar. En simpel härskarteknik.

     Exempelvis påstår han ovan att “Den tvärsäkerhet som du och andra ger uttryck för i klimatfrågan…//”

     Ett exempel på att han inte läser eller förstår vad han läst. Jag har aldrig givit uttryck för något tvärsäkert, tvärtom vill jag sprida olika uppfattningar från forskarvärlden, vilket jag också skriver.

     Däremot har jag tidigare uttryckt min egna uppfattning, att vi inte kan påverka klimatet genom minskat utsläpp av CO2.

     Alltså, min kommentar ovan riktar sig till andra läsare här på NV. Att Anders fortsätter sin kamp att söndra var knappast oväntat.

     • “Jag har aldrig givit uttryck för något tvärsäkert”
      Ett enda citat av Herr Rönne från dom länkar han själv postar slår hål på den lögnen.
      “Lars Bern, jag måste framföra ett stort tack för att du oförtrutet kämpar på, med dina kunskaper, att blottlägga klimatalrmalisternas falska och korruptiva agenda!”

      Att debattera med Rönne är som att stjäla godis från småbarn.

      • Snalla Anders, ditt citat av mig är ju ett påstående! Ett påstående som såklart kan sägas emot.

       Precis som jag tar mig friheten att ha en egen uppfattning så har såklart också du det. Jag har aldrig påstått att alla skall ha samma uppfattning.

       Själv har jag ingen erfarenhet av att stjäla godis av barn, men det kanske du har. Så där avstår jag kommentar.

      • Visst är det ett påstående. Du påstår att klimatalarmisterna är falska och korrumperade!
       ““Jag har aldrig givit uttryck för något tvärsäkert”
       Jösses! Dagis på utflykt.

      • Japp, ett påstående utifrån min övertygelse baserad på fakta och sunt förnuft.

       Men självklart kan andra påstå något annat, vilket bl.a. klimatalarmisterna gör. Och tydligen även du.

     • Anders har möjligtvis insett skillnaden mellan “att ha rätt” och “att få rätt”, vilket är strategin hos de som vill få ett ickeproblem att framstå som ett reellt problem.
      Emissioner av CO2 från “fossila källor” är ett ickeproblem.
      Därav ett förhållandevis litet ämne att disputera på.

      Däremot finns vid handen reella problem kopplat till nyttan av fossila bränslen, varav de geopolitiska framstår som de svåraste att komma till bukt med.
      CO2 är inget av dessa problem ännu, men starka krafter verkar för att det skall gå den vägen.
      Starka tillväxtorienterade stater/ekonomier har fattat detta,
      men inte Anders och hans vänner i den åsiktskorridoren.
      För att “få rätt” krävs en del härskarteknik, normalt åsiktsutbyte räcker inte.

      • “Emissioner av CO2 från “fossila källor” är ett ickeproblem” Ett tvärsäkert påstående som förvånar mig lite när det kommer från dig. “Jag har ingen agenda, bara nyfiken, och vetgirig” skrev du tidigare i tråden. Var det verkligen med sanningen överensstämmande?
       Vad vetenskapen anser om det har vi redan gått igenom och din tvärsäkra åsikt i frågan är således att betrakta som ovetenskaplig.
       Dom Starka tillväxtorienterade stater/ekonomierna är då själva bovarna i det dramat och det verkar vara den samlade vetenskapens åsikt.

       Vad i vår diskussion är INTE normalt åsiktsutbyte och var hittar du härskartekniken?
       Jag får istället känslan av du nu har förbrukat dina argument och måste hitta på något annat.

      • Bra klarläggande och kommentar Erik!

       Om CO2-frågan verkligen vore ett reellt problem hade såklart världen redan startat ett gemensamt globakt projekt för att lösa detta. Så är icke fallet, och därmed faller trovärdigheten om detta larm. Svårare behöver det inte vara att förstå bluffen.

      • Hela världen pratar ju om detta som ett reellt problem som måste lösas. Råkade du missa det Öystein?
       Sedan har kanske den starkaste ekonomiska kraften i världen, olje och fordons-industrin, liksom en hel massa annan industri intresse av att kunna fortsätta med utsläppen.

       Att det faktum att världen inte har löst problemet skulle visa att själva problemet är en bluff var kanske det dummaste jag läst om detta hittills och som bekant är ju konkurrensen om den utmärkelsen mycket hård.

      • Kanske skall du Anders Åberg vara lite mer återhållsam i din kategoriska och självsäkra uppfattning om saker och ting. Du tycks tro att allt jag skriver är eget svammel. Jag påstår att jag har ganska mycket på fötterna. Och vill du ha mer fakta än nedanstående länk så kan jag gärna maila dig ett helt batteri av fakta om du ger mig din mailadress.

       Ditt envisa raljerande kommer att slå krokben på dig själv skall du se, me så är det ju med nättroll.

       Jag delger dig nedan följande länk för att få dig att förstå vad jag skrivit i tråden. Om du inte vill/orkar se hela föredraget av Lennart Bengtsson, som är synnerligen lärorikt, kan du spola fram till 29 min in i föredraget. Där behöver du bara anstränga dig att lyssna i ca 5 min.

       Om du tror att Lennart Bengtsson är en skojare så kan du ju Googla honom.

       Väl bekomme!

       https://www.youtube.com/watch?v=0PyZ3BqE7bk

      • Mycket intressant föreläsning av Lennart Bengtsson, men du själv kan omöjligen ha lyssnat på den.
       Han går emot dina tvärsäkra dumheter på varje punkt och bekräftar i princip allt det jag har försökt framföra i den här diskussionen.

      • Beklagar Anders. Visste inte att du hade så svårt att ta till dig innehållet i ett begåvat och klargörande föredrag.

       Men de flesta andra läsarna här på NV tror jag inte har några problem med det.

      • Oj, nu fick du till komik på hög nivå här Öystein.
       Men jag tror inte heller att dom flesta som verkligen lyssnar på föredraget har några problem med att förstå vad han säger.

    • Stefan.
     Visst är det rimligt att vara skeptisk till undergångsprofeter. Vi omges av sådana hela tiden, som t.ex. vissa högerpopulisters bullshit om att muslimerna håller på att ta över vårt land och USA;s och den svenska överhetens utmålande av Ryssland som om dom låg i startgroparna för att invadera oss.

     Den bästa medicinen mot sådant är att försöka ta reda på sanningen. Ibland är det dock mycket svårt för en lekman att göra det. Då hamnar man i dilemmat om vem som är mest trovärdig.
     I fallet med klimatet verkar i princip alla världens forskare ha samma uppfattning och deras vetenskap har sprungit ur den vetenskapliga metod som i alla andra sammanhang ser ut att fungera. Tack vare den metoden så har massor av gamla myter krossats och ny kunskap har kommit fram, som t.ex. gör den här konversationen via processorer grundade på kvantfysik möjlig.

     Att jämföra klimatvetenskapen med en samling tvärsäkra skojare från högerkanten blir därmed närmast ett skämt.
     Det finns sannolikt även seriösa forskare som är skeptiska till klimathotet, konstigt vore det annars, forskare tycks aldrig vara helt överens, men dessa verkar vara i en försvinnande liten minoritet. T.om. så liten så dom inte ens finns representerade i etablerade vetenskapliga publikationer. Trovärdighetsfrågan får därmed anses vara avgjord, iallafall tills eventuell ny kunskap framkommer.

     • Nja, nu är ju halvledarteknik knappast att hänföra till kvantfysikens landvinningar, och tekniken som sådan är knappast “fossilfri”, vare sig vi beaktar framtagande eller drift av dessa processorer. Tänk på det.
      Apropå kvantfysik skall jag nu på Torsdag till Greiswald där Max-plank institutet har anläggningen Wendelstein X i drift för studier av fusionsteknik.
      Där deltager jag i en sittning om bl.a transparens och mytbildning i avsaknad av transparens.
      Ett studiebesök rekommenderas, det finns med säkerhet guidning på Svenska språket.

 • Svar till Anders Åberg
  Har du inte läst Ralf Sundbergs bok “Forskningsfusket” ?
  Jag vet forskare som blivit stoppade. Mats Hansson som på 80-talet forskade om amalgam och varnade myndigheterna. Han fick välja att om han ville ha kvar sin forskartjänst och sluta forska om amalgam. Heder åt den mannen som struntade i karriären och fortsatte att arbeta för att amalgam förbjöds.

  Ann-Charlotte Stewart forskade på papillomviruset och anser inte det orsakar cancer i livmodern. Hon varnar oss för att vaccinera .

  Ändå ska vi vaccinera våra barn till och med pojkarna. Vaccinet verkar möjligtvis på 2-4 stammar av mer än 75.

  Men sådan forskning får vi inte reda på.

  I USA är det många som blir mördade därför att de avslöjar forskningsfusket.

  Vetenskapliga processen är bara ord.
  Samma med okunniga och prestigefulla doktorer och sjuksköterskor som påstår att de arbetar efter vetenskap när de hindrar patienter att få en alternativ behandling eller att ta bort behandling som patienten inte tål.

  Det finns vittnesmål av cancersjuka som botats av alternativ men de alternativa kan inte slå sig för bröstet för då har de begått ett brott.
  Vi har ju en lag att alternativa inte får behandla cancer !

  Hur mycket forskning stoppas där?

  Jag håller med Göran J att WWF är en lobbyorganisation.

  Dokumentet som högsta domstolen i England beslutat om betyder inget för dig?

  Så vill jag ha svar på vad det är för plan som sprider ut aerosoler. Vem har bestämt att de ska sprida och varför?
  Om syftet är att hindra den globala uppvärmningen ska det väl vara vetenskapliga rapporter och utvärderingar om huruvida det fungerar.

  Och alla som kommenterat har någon av er tagit upp Chemtrails ? Jag kan ju ha missat något.

  • Om du med dessa 3-4 exempel vill du misstänkliggöra forskningen som sådan, vilket verkar vara fallet, så är din undersökning oerhört mycket sämre än den enkät med 75 personer som diskuteras här.

   • Jag tycker du svarar fjantigt. Jag kan inte räkna upp hur mycket som helst. Det räcker fullt ut med amalgamet.
    När vi nästan 30 år senare får ett förbud mot kvicksilver ,gör inte det dig upprörd över alla som gick åt under den tiden ,därför att myndigheterna stoppade den sanna forskningen ?
    Och förresten går amalgamskadade fortfarande under därför att vi har en sjukvård som inte kan behandla metabola sjukdomar.

    Jag är mycket kritisk till hur man får forska särskilt om den subventioneras av läkemedelsbolag.
    Men det gäller också inom andra områden. Klimatet till exempel.

    Ingen av er svarar på vad det är för plan som flyger dagligen kors och tvärs över himlen och lämnar efter sig tjocka moln som sprider ut sig över himlen.

    Vem är det som har råd att flyga en massa plan på det sättet ?
    Varför ?
    Om det är någon slags forskning vill jag veta vad jag blir utsatt för ?

 • Anders Åberg !
  Vi har förut i den här tråden berört en av de mest citerade “vetenskapliga” rapporter som berör frågan om CO2 och dess eventuella inverkan på jordens klimat. Begreppet “koncensus” har använts flitigt i de diskussioner kopplat till frågan. Rapporten benämns Zimmermann-rapporten och bestod av i allt väsentligt av en on-line enkät företrädesvis i Nordamerika.
  Det ställdes 2 frågor varav den andra frågan löd:
  “Har människan en betydande påverkan till uppvärmningen”?

  Det var allt,,,,,, Och då som Ni själv här ovan uttryckt saken att “Det är en tunn soppa”, vilket jag själv tycker är ett “understatment”, då undrar jag om vi är överens om tillförlitlighalten i denna “rapport”, nämligen det att den är helt undermålig att utgöra underlag för beslut på nationell och internationell nivå?
  Är vi överens där Anders?
  Kom ihåg att det är den allra mest citerade rapporten i debatten om sakfrågan.

  • Ja om det bara var en enkät besvarad av 75 personer som låg till grund hade det knappast varit övertygande. Enkäter om konsensus om motsatt ståndpunkt verkar dock inte finnas, så någon grund för vissa klimatskeptikers tvärsäkerhet i frågan verkar definitivt inte finnas.

   Dock verkar det finnas betydligt mer som talar för konsensus om klimathotet.
   https://science.sciencemag.org/content/306/5702/1686.full Här redovisas 928 artiklar i vetenskapliga publikationer om klimatet och tydligen har man inte hittat en enda som går emot tesen om mänsklig klimatpåverkan.

   Fler studier. https://ekonomistas.se/2017/03/10/finns-det-vetenskaplig-konsensus-om-global-uppvarmning/

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Klimatskepticism

   Fler än jag har också noterat kopplingen mellan klimatskepticism och högerpopulism. Hur utbredd den är vet jag inte, men jag tycker mig kunna iaktta den även i dessa spalter. Vad jag har sett av den så handlar det om ett tvärsäkert ställningstagande i en mycket svår vetenskaplig fråga på politiska snarare än vetenskapliga grunder och det är nog ungefär så oseriös det alls går att bli när det gäller vetenskap.

   • Det blir så att säga “rundgång” här i och med referenserna till IPCC s rapporter, som i sin tur stöds av exempelvis Zimmermanns enkät.
    IPCC är en fullt ut politisk sammanslutning som ej kan sägas vara något sanningsvittne i vetenskapliga frågeställningar. IPCC väljer också själva vilket underlag som skall anges som källa för evidens.
    Nuvarande presidentämbetet i USA har ju aviserat en genomlysning av den samlade forskningen kring frågan om CO2.
    Är det detta Ni menar är högerpopulism, eller är det ett sökande av sanningen? Jag vet inte, men Ni kanske vet hur det förhåller sig.

    • Varför undvek du dom 928 artiklarna? Passade dom inte agendan kanske?
     Om inte klimatskeptiska forskare ens finns representerade i dom vetenskapliga publikationerna så är den troligaste anledningen till det att dessa forskare inte finns, eller inte har tillräckligt på fötterna för bli publicerade.

     Det här börjar bli en massa meningslösa upprepningar nu Stefan. Varför inte vända på steken och du visar oss stöd för att massor av forskare skulle vara klimatskeptiker istället, vilket jag starkt misstänker att du tror, eller iallafall vill få oss andra att tro.

     • De 928 artiklarna Ni refererar till är ju bestånd i en databas inrättad av IPCC varav den senaste är av anno 2003.
      Många, väldigt många har karaktären av uppsatser som ej kan tillmätas den tyngd som normala avhandlingar rymmer.
      Jag undviker dem inte (har sett den länken förut) och kommit till slutsatsen att även denna sammanställning bygger på ett selektivt urval. OK så, men man bör veta det om man länkar till det.
      Jag tror det är få forskare som vill framstå som skeptiker, så just det “sökordet” blir svårt att använda. Men att grundforskning stöder nyttan med CO2 och dess del i fotosyntesen tror jag väldigt få betvivlar.
      Och.
      Jag har ingen agenda, bara nyfiken, och vetgirig.
      Och jag har lärt mig lite till av att resonera med dig, tack för det Anders.

      • “nyttan med CO2”!! Tror aldrig någonsin jag stött på någon som ifrågasätter det och jag kan lova dig att ingen forskare gör det. Fattar inte ens varför du tog upp det Stefan.
       Debatten handlar om ju ÖKANDE halt av CO2.
       Om vi ökade syrenivån kraftigt skulle det också bli skadligt.

       Sedan kvarstår att det inte hittades EN enda artikel som kunde klassas som klimatskeptisk och att varken du eller någon annan lyckats visa stöd till påståendet att det inte skulle råda nära konsensus bland klimatforskarna om klimathotet.
       Således är den idag mest rimliga hållningen att det faktiskt råder nära vetenskaplig konsensus i klimatfrågan. Då gäller fortfarande alla dom argument jag framfört mot klimatskeptikernas tvärsäkra uppfattning om motsatsen.
       Notera också att det är just tvärsäkerheten jag angriper. I själva klimatfrågan saknar jag helt kompetens att ha en säker uppfattning, utan måste förhålla mig till den tillgängliga vetenskapen.

      • Jag tycker det är ett missbruk av begreppet “koncensus” där selektiva undersökningar ligger till grund för påståenden om vetenskapliga artiklar.
       Koncensus används därtill för att beskriva ett tvärsäkert förhållande, det är vad jag ifrågasätter å det bestämdaste
       Med vänlig hälsning
       Stefan.

 • @ Savalle 12 April, 2019 at 22:28

  Jag tror att du nog kommit sanningen ganska nära då det gäller Anders Åberg, och som jag sade högre upp i tråden så är han sannolikt betald av någon globalistfinansierad organisation. Möjligen av samma organisation som artikelförfattaren Ulf Gustafsson i Sundsvall, en känd miljöaktivist och kärnkraftsmotståndare. Som gammal ursprunglig Sundsvallsbo så är det ju enkelt att ta reda på vem Ulf Gustafsson är.

  Vi får inte låta lura oss att Anders Åbergs intensiva bevakning i just denna tråd är en slump, de känner förstås varandra redan innan.

  Ulf G vill få det att framstå som att han har yngre barn och att han därför oroar sig för klimatet för deras räkning. Till vissa delar sant men Ulf G är pensionär och ingen aktiv familjefar med barn i Klimat Gretas ålder.

  Däremot är han en känd vänsteraktivist som nu tar till orda på ett sätt som är så typiskt för miljöaktivister med socialistiska förtecken, dvs han låter en kompis gå in och ta debatten för sin räkning, läs Anders Åberg.

  När andra vilka kommenterar här går emot klimathysterikerna så mobiliserar de flera för att försöka köra tig i dessa på välkänt vänstermanér.

  Ulf Gustafsson skall dock ha cred för att han skriver under eget namn och inte under signatur. I sak delar jag dessutom Ulfs oro för kärnvapenspridning då det ytterligare ökar krigsriskerna på olika håll i världen. Men frågan är väl om det har någon mer praktisk betydelse då jorden redan har en samlad kärnvapenarsenal så stor att jorden går under om bara så någon enda dåre skulle få för sig att använda dessa vapen.

  Då är det kanske en mer framkomlig väg att aktivt arbeta för världsfreden på andra mer defensiva sätt att begränsa tillgången till kärnvapenteknologi till länder vilka tydligt och klart av religiösa skäl redan uttalat vad de avser att göra om de får tillgång till dessa vapen.

  • OK. Jan då kör vi på din nivå.
   Jan Norberg är sannolikt betald av någon globalistfinansierad organisation, troligen står den att hitta i kretsen av olje eller fordonsindustrin. Hans enda möjlighet, då han, liksom sina meningsfränder, inte kan producera några sakliga argument, är att misstänkliggöra sina debattmotståndare. Mig kallar han b.la. kommunist och antisemit, naturligtvis utan någon som helst saklig grund.

   Denna skrattretande figur har länge ägnat sig åt att förstöra alla diskussioner och mobba alla som inte håller med honom, ivrigt påhejad av sin egen Sancho Panza i form av Öystein Rönne.

   Kanske borde dock hans uppdragsgivare ifrågasätta fortsatt sponsring då det gamla talesättet “med sådana vänner behöver man inga fiender” poppar upp varje gång man läser hans löjliga inlägg.

   • Jag har förstått att du tycker att den stilen är rolig.
    Själv tycker jag den är löjlig och det var med viss tvekan jag skrev det.
    Jag skall försöka undvika den i framtiden och om du gör detsamma så kanske vi båda kan bidra till att höja kvaliteten här på Newsvoice.

  • @Jan Norberg

   Jag har följt Lars Berns blogg under flera år. Det har förekommit många angrepp där av “troll”, d.v.s. personer som intensivt försvarar etablissemangets lögner.

   Lars Bern och vi andra sanningssökare har hjälpts åt att avslöja dem. Sedan har de blivit avstängda. Globalisterna verkar storsatsa på dessa infiltratörer och pengar för detta ändamål lär inte saknas. George Soros och alla hans miljarder…

 • Ok ee1 eller vad du nu hette i ngn annan tråd, visa mig ett enda pappersdokument som bevisar att co2 orsakar katastrofal uppvärmning, ja alltså ingen kalleankafilm från tuben, utan ett protokoll från vidimerade klimatforskare, inte heller klimat-tyckare,kännare,kändisar,oroliga,gretor,ångestdrabbade utan riktiga forskare, sådana som behärskar fysik, kemi och närbesläktade ämnen.
  PS, jag känner ingen som har lyckats med amfetamin, dålig drog, kaffe är bättre ds

 • @Anders Åberg

  Jag minns dig och dina kommentarer mycket väl från Lars Berns blogg . Du var mycket aktiv där under en tid. Jag tror inte att det gav särskilt mycket utdelning för dig där och du upphörde abrubt.

  Nu är du igång igen. Allt du framför pekar på en hemvist hos VoF eller någon liknande organisation.

  Är det så att ni vädrar söndring här på bloggen och att du därför satts att söka sprida förvirring och desinformation igen?

  • Lars Bern vågade inte fortsätta den dialogen så han blockade mig.

   Sedan är det rent märkligt hur ni klimatsvamlare är stöpta i samma form allihop. Ni bara måste hitta på saker om alla som inte håller med er. Enligt Jan Norberg så är jag kommunist och antisemit och nu är jag visst med i VoF också. Det var visserligen en betydligt snällare variant än Norbergs vansinnesutbrott, men likafullt ett meningslöst inslag i debatten. På vilket sätt förändras innehållet i sakliga argument om man är med i VoF? Om du inte kan bemöta dom sakligt så kan du inte, oavsett vilken organisation jag är med i. Upplysningsvis så är jag inte med i VoF, även om jag mycket väl skulle kunna tänka mig att vara det.

   “förvirring och desinformation”?? Vilken förvirring och desinformation menar du. Kan du inte visa det på ett tydligt sätt så har du bara visat på din egen förvirring och den är antagligen inte jag upphovsman till.

   • Som språkintresserad är det spännande att läsa dina kommentarer, Anders Åberg. Du är enormt retoriskt skicklig. På Lars Berns blogg vill jag minnas att du presenterade dig som en fattig pensionär, rätta mig om jag har fel. Det rimmar dåligt med din kapacitet och skriv-intensitet.

    Jag väntade mig inte att ett nättroll skulle erkänna sin hemvist, men det var i alla fall intressant att “fattigpensionären” har så goda kunskaper om VoF att han på rak arm uppger att han mycket väl skulle kunna tänka sig att vara med i VoF.

    Tillsammans med Expo anser jag VoF vara högsäte för desinformation.

    Tack för upplysningen om Lars Berns agerande mot dig!

    • Du skall nog hålla dig till språkfrågorna Savalle. När det kommer till politiken skämmer du ju ut dig fullständigt.

     Uppenbarligen hade du inget stöd för dina påhitt om “förvirring och desinformation”. Redan där avslöjar du dig själv som just spridare av förvirring och desinformation. Minst sagt pinsamt!
     Sedan kan du kanske upplysa oss om varför en fattig pensionär inte skulle kunna vara intresserad av vetenskap och kunna delta i diskussioner?? Något mer fördomsfullt och grundläggande idiotiskt har jag inte läst på länge.

     Ditt inlägg var skrattretande lågt och undermåligt Savalle och du bär alla kännetecken på att vara ett nättroll själv.

     • Den som är högt skolad i lögnens metodik och som med alla tänkbara spåkliga medel och tricks försvarar etablissemangets lögner är troligen inte någon fattig pensionär utan sannolikt en professionell ordvrängare med ett uppdrag och som rikligt belönas för detta av Mammon.

      • Se där hur trollet sprider sin förvirring och desinformation!
       Är det inte deprimerande att tvingas acceptera sin egen totala brist på logiska och sakliga argument på det viset Savalle?

 • Anders Åberg

  Angående isbjörnar kan du läsa rapporter från ledande forskare inom området. En av de mest meriterade forskarna är Dr Susan J. Crockford. Dr Susan Crockford har studerat isbjörnar i 35 år och gav 2008 ut “Things We Know—and Don’tKnow—About Polar Bears”. Där finns en sammanställning för polyecymakers som är relativt lättläst.
  Den nya årsrapporten – ”STATE OF THE POLAR BEAR REPORT 2018” av Susan J. Crockford har just blivit släppt via GWPF.
  Jag kan se av din uppfattning om isbjörnar att du med hull och hår anammat WWF och MP:s skrämselpropaganda om isbjörnar. WWF är en lobbyorganisation och har under åren visat sig som en spridare av falsk information och påhittade fakta om bl.a. isbjörnar.

  • Tror inte att jag behöver fördjupa mig så mycket om just Isbjörnen. Det är allmänt bekant att björnar är anpassningsbara djur, men också att Isbjörnens viktigaste jaktmetod, att jaga säl från isen, kompliceras betydligt av frånvaro av is.

   Björnars relation till klimatet säger oss, precis som åtskilliga andra påståenden här i tråden, inte ett skvatt om klimatets framtida utveckling. En nästan enig forskarkår är däremot värd att lyssnas på.

   • Det måste vara därför de 4-dubblats på rätt kort tid. Fascinerande faktaförnekande slutsatser du försöker presentera.

    • Kalle.
     Någon 4-dubbling av hela Isbjörnsbeståndet på kort tid tror jag inte på, men jakten har ju reglerats eller förbjudits helt sedan 90-talet så att dom har ökat är säkert sant.
     Som jag skrev så gynnas Isbjörnarna på vissa ställen av tunnare is, men om isen försvinner så försvinner också möjligheterna för dom att jaga säl.
     Dom “Fascinerande faktaförnekande slutsatserna” har du nog drömt ihop Kalle.

  • Skönt Göran att det finns kommentatorer som argumenterar utifrån fakta, sund logik och förstånd. Intressant det du delar med dig av.

 • Ni som oroar er för att människorna påverkar klimatet med fossila bränslen förstår ni att det är forskare som inte får komma till tals?
  Det var varmare på jorden mellan år 900 och 1350. Varmare än det är nu.

  Forskare har på TV talat om att “bläckfiskarmar” som Tellus går in i och då får vi ett varmare klimat.
  Forskare har sagt att det är en 30-årig cykel som reglerar isen på polerna. När det smälter på ena polen bygger det på is på den andra.

  Högsta domstolen i England har fastställt att om lärarna ska visa Al Gores film ” En obehaglig sanning” ska de också visa ett dokument med 9 punkter(eller 11 minns inte ) som inte är vetenskapligt bevisade.
  En av punkterna är att isbjörnarna inte har problem med att isen smälter.

  Forskare påstår att vi går mot kallare klimat.

  De regerande har bestämt vilken forskning som gäller och den inställningen matas vi med ständigt. Jag är busschaufför och på yrkesutbildningen är det bara den inställningen som gäller. Inte ett ord om att det finns andra fakta.
  Likadant på en resa till Antarktis. De visade hur vattnet skulle breda ut sig i världen när polisarna smält.

  Man sätter in kostsam apparatur i bussarna som ska mäta att föraren kör grönt. Man ska köra mjukt och bromsa varsamt för att minska bränsleförbrukningen. Om inte så får man utbildas igen.
  man har även satt in det i elbussarna!
  Det är ju SL som bestämmer och kräver detta vid upphandlingarna.

  Sen är det flygplanen som dagligen flyger och spyr ut vad över oss? Ni som tycker att vi ska dra ner på flygandet. Börja med att stoppa de här planen !

  • Maj.
   Om forskare har något av vikt att komma med får dom säkert komma till tals Maj. Strunt sållas däremot bort i den vetenskapliga processen.
   Jordens rörelser lär finnas med i klimatsimuleringarna och isbjörnarna har visst problem med att isen smälter. Björnar är dock anpassningsbara djur och på vissa platser är det lättare för dom att jaga när isen blir lite tunnare och på andra platser har dom lärt sig äta sjöfåglar och ägg, men när istäcket blir för litet eller uteblir helt så kommer dom att svälta. Några av dom kan säkert anpassa sig till det med. Dom kanske parar sig med grizzlybjörnar, vilket redan händer ibland, minskar i storlek och anpassar sin diet till mer av det som grizzlybjörnar äter. Problem för arten Isbjörn lär det bli iallafall.

   • Vad vill du ha sagt om Maj´s inlägg? Att hon är fel ute eller talar klokt?

    Du tycks vidare ha lite lite naiv hållning till den vetenskapliga processen.

    Vidare skriver du att “Jordens rörelser lär finnas med i klimatsimuleringarna”. Vadå “lär finnas”? Antingen finns det väl med eller också inte.

    • Vad jag vill ha sagt om Maj;s inlägg framgår nog för dom flesta.

     Den vetenskapliga processen har tagit mänskligheten till oanade tekniska och kunskapsmässiga höjder. Då den inte resulterat i bekräftelse för din tvärsäkerhet om klimatet så förstår jag att du inte gillar den. Det har du för övrigt gemensamt med en massa andra sagoberättare, som t.ex. kreationisterna.

     Exakt vad som finns med i klimatforskarnas simuleringar vet jag inte, men det skulle förvåna mig oerhört om inte jordens rörelser visavi Solen hade en mycket viktig plats där.

    • Utgår från att allt kol som finns kommer eldas upp. När du tagit med detta i dina beräkningar. Börja din optimering.

     Simpel fakta och logik.

     • Kalle.
      När det är uppeldat kanske det är försent att optimera.
      Om klimatforskarna har rätt så strider det ju istället mot fakta och logik att elda upp det.

      • Snälla Anders, sluta att använda begreppet “klimatforskarna” som om alla av dem skulle ha samma uppfattning. Du vill väl ändå framstå som en klok man?

      • Jag får iallafall för mig att dom som forskar på klimatet är klimatforskare och inget annat och jag får också en mycket tydlig bild av vad en kompakt majoritet av dom tycker.

 • Nej, man ska inte minska koldioxidutsläppen. Man ska låta folk få använda vilken energikälla man vill.

  Om staten vill minska koldioxidutsläppen så får de bidra med gratis (eller svinbillig) grön energi åt folket.

  Att hindra folk från att bygga vedbilar, eller elda hemma, är inte hållbart. Sådana förbud river ned samhället, eftersom samhället är grundat i att folk får lov att bygga sina egna bilar och elda hemma. Hade folk inte fått bygga sina egna bilar och elda hemma så hade vi inte haft något samhälle idag.

  Hela koldioxidförbudskulturen grundar sig i att de multinationella företagen ska maximera sin vinst och har inte med klimatet att göra. Det är alltså samma företag som äger den gröna energin som äger den fossila. Det är inte olika ägare. Skillnaden är att de stora företagen tjänar mycket mer på den gröna energin. Det är även mindre konkurrens på den gröna energin så energibolagen får behålla sina monopol om man förbjuder fossila bränslen.

  Det har inte med klimatet att göra. Det har med vinstmaximering att göra. Begriper man inte det så bör man inte syssla med politik.

  • Patrique.
   “Hela koldioxidförbudskulturen grundar sig i att de multinationella företagen ska maximera sin vinst”
   Nu skojar du allt med oss. Hela koldioxidkulturen grundar sig i att de multinationella företagen ska maximera sin vinst hade stämt bättre med sanningen. Vi har att göra med oljeindustrin, fordonsindustrin, det militärindustriella komplexet och faktiskt nästan alla industrier som är beroende av billig fossilbaserad energi. Alla har dom ekonomiskt intresse av att bagatellisera klimatfrågan.
   Vissa energiföretag försöker säkert möta en förändrad marknad med modern förnyelsebar energi också, men dina svepande formuleringar har nog mycket lite med verkligheten att göra.

  • Jadu Patrique, det där resonemanget var ju inte så svårt att förstå, bra!

   Nu får jag säkert ett nytt påhopp från allas vår expert Anders, för han gillar inte att jag inte alltid tycker som han.

 • @ Göran J 10 April, 2019 at 20:38

  Tack Göran J för att du orkar stå emot klimathysterikernas framskickade “stürmern”, de arbetar säkert på uppdrag någon av de globalister som finansierar många av de organisationer vilka valt den socialistiskt mycket välkända metoden att stigmatisera och och komma med tvärsäkra påståenden om vad som de anser vara den enda sanningen, och som du säger ve den vilken har en avvikande uppfattning. Den är vare sig civiliserad eller demokratisk, sådan är den klimathysteriska agendan som medelst hjärntvätt skall gnuggas in i oss alla.

  Tack Göran och fortsätt stå på dig att dessa debattens marodörer inte får dig att tröttna.

  • Ha ha ha du är en ständig källa till gapskratt Jan. Rakt ner i sandlådan direkt. Nu är alla som inte håller med dig ociviliserade och odemokratiska, men, vad sjutton hände här? Vi är tydligen varken kommunister eller antisemiter! Mycket märkligt. Börjar du tappa stinget eller?

   Som vanligt är dock din läsförståelse rena katastrofen. Tvärsäkerheten står uppenbart du själv och några övriga klimatskeptiker för. Fast klimatskeptiker är ett alldeles för vänligt och tandlöst ord i sammanhanget, även om det säkert finns utbildat folk som passar den benämningen.
   I det här fallet är dock okunniga tvärsäkra idioter som inbillar sig att dom vet allt är en bättre benämning.

 • Anders Åberg

  OBS jag jag skriver inte om klimatforskning utan om hur vi människor upplever det som du kallar klimatforskning.
  Enighet eller konsensus inom forskarvärlden existerar inte utan det är bl.a. politiker som förhandlar för att uppnå konsensus.
  Om du har problem med att andra skribenter på den här forumet hindrar det inte mig att skriva om de fakta som jag vet är verklighet.
  Vilken kompetens du har vet jag inte men av det du skriver bedömer jag att du tillhör du just den falang som inte tål att andra har kunskap som inte passar med ditt tyckande.

  Om du påstår att min farfar berättade sagor om det han upplevde i verkliga livet då undrar jag vem av oss som begick det största misstaget.

  • Konsensus inom forskarvärlden existerar i massor av olika frågor. I klimatfrågan finns det en del olika åsikter, men jag kan iallafall inte upptäcka något som säger emot “nära” konsensus där.

   Jag har fått ändra åsikt åtskilliga gånger i livet då “andra” har redovisat kunskap som stred mot mina åsikter. Det gissar jag att dom flesta har fått göra.

   Din farfar bryr jag mig inte om, men du jämförde modern forskning med svamlande präster och det är ett misstag som heter duga.

     • Res dig då upp som en rakryggad man!

      F.K. har jag ett helt batteri av argument, men anser inte att jag än behöver använda dem då det finns kommentatorer som argumenterar både sakligt och skickligt.

      Tyvärr Anders anser jag inte att du är en av dem. Men du har säkert ett par andra läsare som tycker att du är en vis man, så deppa inte. Det finns en plats för alla.

 • Öystein Rönne

  Tyvärr finns det mest drömmare bland våra politiker varav C och MP tillhör inte bara drömmare utan det är drömmare som målat in sig i ett hörn och i sin förtvivlan försöker hitta en utväg med att spela på människors känslor om klimat och miljö.
  Den enda ångest som jag kan se är att ha ångest över hur man medvetet förnekar andra åsikter som strider mot “den rätta läran” att komma till tals.
  Jag ser en otäck tillbaka gång till den tid då prästerskapet styrde med järnhand över sina försmlingsmedlemmar. Min farfar berättade om hur församlingsprästen gjorde husförhör och dömde medborgarna till skärselden för den som inte kunde sina budord , psalmvers eller katekesen.
  Idag är det ett antal alarmister som är präster i klimatkyrkan och ve den som har en annan uppfattning om klimat och energiproblematiken. Visserligen kan man köpa sig fri genom att betala koldioxidskatt med storebror ser dig!

  • Håller med dig Göran! Du skriver riktigt bra och med reella fakta som grund. Det är långtifrån alla som gör det.

   Jag gillar verkligen det du skriver, och säkert många med mig. Fortsätt så!

  • Göran.
   Nu begick du nog ett stort misstag när du jämförde modern klimatforskning med gamla religiösa sagor.
   Varken du eller jag har nog tillräcklig kompetens för att vifta bort en nästan enig forskarkår. Tvärsäkerhet från lekmän i klimatfrågan är milt uttryckt oseriöst
   Att Rönne gillar det du skriver borde också vara en varningsklocka.

   • Grattis Anders, där fick du in en kniv i sidan igen. Imponerande strategi.

    En “nästan” enig forskarkår är tydligen evidens för dig, dock inte för mig. Göran har nog mer kunskaper om ämnet än vad du bara skulle önska att du hade.

    Du borde kanske fokusera lite mer på din säkert goda IT-kunskap istället.

    • Enligt Göran själv så skriver han inte ens om klimatforskning.
     En nästan enig forskarkår kan ifrågasättas med nya fakta och ny kunskap. Deras slutsatser ifrågasätts faktiskt hela tiden i vetenskapliga publikationer. Det kallas peer to peer, men hittills har det inte förändrat det faktum att det råder nära vetenskaplig konsensus i klimatfrågan.

     Jag har inga som helst kunskaper i ämnet (inte om IT heller) och det verkar inte du heller ha. Skillnaden är att du verkar inbilla dig att du har det. Därav varningsflaggan till Göran.

  • Jo, det svammel som kallas “att klimatkompensera” är inget annat än “avlatsbrev” att jämföra med.
   Om du tvivlar i tron på ett liv i himmelriket efter detta arma jordeliv, finns möjligheten att köpa sig en plats där ändå.
   Fast ändamålet är naturligtvis att skaffa en “skattebas” till samfundets ledargarnityr att förvalta efter eget önskemål för monumentala projekt, som de kan bli ihågkomna för.
   Samfunden kring klimathysterin lever på trossatser och avsaknad av pragmatism.

   • Det är naturligtvis fullt möjligt att klimatkompensation bara är strunt, det är inget jag kan avgöra. Och visst finns det ekonomiska intressen i klimatfrågan. Dom största och värsta dock på den sidan som blir rik på att släppa ut all skit.

    Däremot säger inte detta heller oss något om hur stor faran med mänsklig påverkan på klimatet är.

    • Jag tror att du Anders lite tydligare ska skilja på klimat och miljö. Att det släpps ut mycket skit (CO2 är inte skit), eller rättar sagt gifter, är ingen nyhet. Men dessa gifter påverkar/förstör vår miljö, och det är illa nog.

     Att gifterna skulle påverka klimatet är ren gissning. Och att gissa om klimatet är nog inte någon särskilt intelligent väg att gå.

     • Om klimatet kan vi bara gissa Öystein och dom som kan göra dom mest kvalificerade gissningarna är naturligtvis klimatforskarna. När dom visar upp en sådan kompakt oro över vad människans utsläpp kan ställa till med så finns all anledning att ta den på allvar.

      Jag tror inte att du hittar någon seriös klimatforskare som uttalar sig tvärsäkert om framtidens klimat. Däremot hittar man många sk. klimatskeptiker som gör det, vilket i sin tur gör att det knappast finns anledning att ta dom på allvar.

      Det verkar också finnas en märklig koppling mellan dessa tvärsäkra klimatsvamlare och högerpopulism. Den är mycket intressant i sig och förtjänar att utredas närmare.

      • Det du kallar för kompakt oro finns ju inte hos alla forskare, tvärtom. Och skall man gissa så är det nog klokt att läsa den ststistik som finns, och bygga sin gissning/tro på den.

       Det du påstår om klimatforskare innebär alltså att du anser att alla s.k. klimatforskare som tvärsäkert säger att vi bara har x år på oss att sänka CO2-utsläppen inte är seriösa. I så fall är vi helt överens där.

       Kan du ange en källa till den koppling som du säger “verkar finnas” mellan vad du kallar “klimatsvamlare” (nytt begrepp för mig) , och högerpopulism? Eller är det kanske bara din egen magkänsla…

      • Vad jag har läst så är dom x åren alltid kopplade till reservationen “om” klimatmodellerna stämmer, men det är naturligtvis inte omöjligt att det inte kan finnas enstaka exempel på löjlig tvärsäkerhet även på sidan, även om jag har lyckats missa dom.

       Källan till kopplingen är ett antal olika personers skriverier på olika bloggar, där samma signaturer ger uttryck för bägge uppfattningarna. SD är ju också det enda partiet som inte verkar bry sig om klimatfrågan i någon högre utsträckning.
       Men som sagt det där kanske man borde reda ut lite mer.

 • @ “Ryggsäcken” Rönne

  Problem…? Ja ,det skulle väl vara sysslolösa pensionärer med grava osäkerhetskomplex då.
  Har du för resten kollat med “Narren” att det var okej att skriva det här inlägget innan du postade det ?
  Du har ju en ohejdad vana att ta rygg på honom.

  Jamen , trevlig kväll på dig själv förresten och glöm nu inte den dagliga promenaden jag ordinerade dig.

  • Fortsätt du att hacka. Jag bryr mig inte, och vill inte störa eller påverka andra NV-läsares bedömning av dig.

   God kväll!

  • Kenneth Thorberg, jag anar att du har problem. Försök att ta tag i dem, då skulle du säkert må bättre.

   Skit är inga problem för mig att ta. Men tycker du inte själv att det är dags för dig att göra en självanalys nu?

 • Anders Åberg

  Jag har arbetat med solenergi både termiska solfångare och solceller för generering av el i mera än 40 år. Så för mig är solceller ingen ny teknik jag köpte min första solcell 1976.
  Jag kanske inte var tillräckligt tydlig men mitt inlägg handlade inte om verkningsgraden av solceller utan vilken nytta kan vi förvänta oss att får från något som många kallar förnybara energikällor.

  Själv tycker jag att Tyskland är ett utmärkt exempel på att förnybar energi inte är något alternativ till dagens kärnkraft eller vattenkraft. Den utbyggnad som Tyskland har gjort med förnybar energi skulle med råge kunna förse Tyskland med all energi som dom skulle behöva. Men som kärringen sa som försökte skjuta räven med ett kvastskaft. Om inte om hade funnits hade jag skjutit räven med kvastskaftet.
  Om bara solen skinit 24 timmar per dygn och vinden alltid dragit sitt strå till stacken hade vind och solkraft varit en utmärkt energikälla.

  Jag har ingen glaciär som jag kan gå och titta på men jag kan se på min omgivning att skogen växer som aldrig förr och detta är bekräftat att det beror på ökad koldioxidhalt. Det finns ett stort antal vetenskapliga rapporter om detta. Bl.a. har NASA en film på sina hemsida där man får information om att jordens öknar minskar p.g.a ökad koldioxidhalt.

  Anders se dig omkring så skall du finna att jorden grönskar som aldrig förr, öppna ögonen!

  Påståenden om att vattennivån runt Sveriges ökar kan du lätt konstatera är Fake News. Gå bara in på ett sjökort utgivet av svenska Sjöfartsverket där finns information om att vattenytans medelnivå nu och framåt i tiden. Vattendjupet längs våra kuster minskar! Ja just det minskar! Uppgifterna på sjökorten är från Sveriges Gelogiska institut , och jag tror att dom har bästa kollen vad som rör sig i jordskorpan och längs våra kuster.

  • Och likafullt råder det nästan konsensus bland all världens klimatforskare Göran.
   Klimatet struntar i våra problem med förnybar energi. Frågan är faktiskt fullständigt irrelevant i klimatprognoserna som varnar för följderna om vi fortsätter som idag.

   Vattendjupet påverkas också av landhöjningen efter istiden, som tydligen pågår än idag, men varken vattendjupet i Sverige eller färgen på skogen är antagligen särskilt viktiga parametrar i klimatforskningen.

   Vi skall nog akta oss för att förstora upp trivialiteter som råkar passa våra åsikter. Verkligheten brukar inte förändras mycket av hur vi människor ritar kartan.

    • Tja den artikeln sa oss att dom 97 procenten kan härledas ur ett statistiskt sett begränsat urval av 75 forskare. Så ok. det kanske bara är 95% då. Så mycket mer lärde vi oss inte där.
     Artikelns rubrik “97% av alla klimatforskare är INTE överens om att klimathotet beror på människan” fick vi ingen som helst förklaring till.
     Mer än lovligt tunn soppa det där, kändes mest som ett beställningsjobb av oljeindustrin.

     • Det finns ju ett väl passande uttryck för siffertrixandet i statistiska underlag för beslut.
      Det lyder såhär:
      Lögn,,,,, Förbannad lögn,,,,, och statistik !!

      • Det kan säkert stämma ibland, men i den här artikeln kritiseras en statistisk undersökning för att ge en felaktig bild av forskares uppfattning om klimatet, samtidigt som rubriken ger en helt annan bild av forskares syn på klimatet, utan någon undersökning alls!!
       Tendentiöst strunt kallas sådant. En variant på lögn eller kanske rentav förbannad lögn.

      • Fru Zimmerman har i den här onlineenkäten kunnat redovisa vad en del av forskarna har för uppfattning om antoprogen inverkan på jordens klimat.
       En mycket liten del skall påpekas, så pass liten att man får lov att ta det för vad det är.
       Konstigt egentligen att inga bättre/större statistiska underlag kunnat preciserats när frågan om klimatet betecknas som en ödesfråga överstigande alla andra stora samhällsproblem jorden runt.

      • Stefan.
       Jo det är konstigt, men det är väldigt mycket konstigare att man sätter rubriken “97% av alla klimatforskare är INTE överens om att klimathotet beror på människan” UTAN undersökning.
       Det blir lite som när Jan Norberg kallar alla som inte håller med honom för kommunister.
       Att bara hitta på åsikter åt folk är nästan själva definitionen av dagisnivå.

      • Anders
       Tendentiöst strunt var det !
       Håller med om att Zimmermans “undersökning” är just det.

     • Anders. Ett statistiskt underlag tillägnat redovisning av olika åsikter i ett omdiskuterat ämnesområde (i detta fall jordens klimat), ställer höga krav på frågeställaren.
      Som man frågar får man svar brukar det ju heta.

      Huruvida man med stöd av Zimmermanns redogörelse kan fastställa “koncensus” i vardera åsiktsinriktningen, finner jag inte i den genomförda enkäten.
      Därtill är ju det statistiska underlaget “handplockat” efter det att svar på frågan angivits.
      På så vis förlorar undersökningen all relevans till syftet med densamma.
      Som sagt, innan ett seriöst statistiskt förfarande genomsyrar dylik undersökning, kan man med fog ifrågasätta det påstådda resultatet.

      Jag tycker nog (min åsikt) att denne med argument som kopplas till “konsensus” i forskargebitet bör kunna bifoga en statistik som styrker det påståendet.

      Som sagt igen; mig veterligen finns ingen annan undersökning som kan likställas med Zimmermanns enkät och det finner jag högst märkvärdigt, med tanke på hur ofta begreppet koncensus anförs i debatten.
      Med vänlig hälsning.

      • Kan hålla med om att Zimmermans enkät känns tämligen tunn. Dock är det väl så att när konsensus används så ofta i debatten så borde vi se massiva protester från misstolkade forskare om påfallande många av dom hade en annan åsikt, men vad jag vet så finns inga eller iallafall mycket få sådana i vetenskapliga publikationer. Några forskare går att hitta på diverse skeptikersidor, men hur seriösa dom är vet inte jag.

       Tvärsäkra sk. klimatskeptiker har en märklig ovana att utmåla klimatforskare i gemen som mutade lögnhalsar, men själv finner jag det betydligt troligare att eventuella ekonomiska påtryckningar kommer från den sanslöst mäktiga olje och fordonsindustrin, som med stor sannolikhet har utövat politiska påtryckningar i mer än 100 år.

      • Forskare i allmänhet och naturvetare i synnerhet ventilerar per se ogärna sin åsikt,
       (det är ju oftast åsikter som diskuteras då “koncensus” anförs som argument)
       utan hellre då slutsatser av forskning, evidens, och metoder.
       Forskaren tycker mycket men behåller det helst för sig själv och sina närmaste.
       Därav kan vi knappast förvänta oss en anstormning av åsikter, även om de kan känna sig missförstådda i sitt arbete.
       Forskaren frågar inte vad andra tycker, forskaren efterfrågar stöd och evidens till påståendet.

      • Fast i vetenskapliga publikationer verkar dom älska att hitta fel hos varandra och var det så många med olika uppfattningar så skulle vi veta om det.

       Oavsett hur många procent det rör sig om så finns det faktiskt ingenting alls som indikerar att det INTE råder nära konsensus i klimatfrågan.

       Dom tvärsäkra klimatskeptikerna vill säkert av hela sitt hjärta att det inte skall finnas ens ett spår av vetenskaplig konsensus i frågan, men när det gäller dom så är jag klimatskeptikerskeptiker.

 • Ulf Gustafsson
  Jag respekterar dom som vill att alla ska leva mer återhållsamt med naturresurser. Men vanligen handlar det om den stormrika oligarkin i väst som med diverse förevändningar vill förhindra de fattiga massorna att få tillgång till det som väst unnat sig.
  Exempel boken (Under grön täckmantel)
  Cloak of Green: The Links Between Key Environmental Groups, Government and Big Business (1995) Författare: journalisten Elaine Dewar
  Hon har ingen länk till den på sin hemsida längre så hon kanske fått kalla fötter av att hon därmed skulle beväpna ‘klimatförnekarna’
  http://elainedewar.blogspot.com/p/books.html
  och den är högt prissatt på amazon.
  https://www.amazon.com/Cloak-Green-Environmental-Government-Business/dp/1550284509

  Inget ex fanns på svenska bibliotek enligt färsk info.

  Köp gärna Jacob Nordangård’s En klimatsmart historia som lär utkomma på Earth Day 22 april. http://jacobnordangard.se/böcker.html

  Vad kärnkraft beträffar anser jag att ingenjörer bör inrikta sig på att göra verken sabotagesäkra. Svårt men om man har den inställningen från början underlättar.
  Three Mile Island 1979, (12 dagar efter filmen Kinasyndromet hade premiär)
  Chernobyl 1986 och Fukushima 2011 förefaller ha varit sabotage.
  I det första fallet av Usas egna elit som var malthusianer med Romklubbens världssyn.
  Dom förstör hellre sin egen kärnkraft än att låta de fattiga länderna utvecklas och få en modern konkurrenskraftig industri. 1979 var samma år som Khomeini stängde ner Irans kärnkraftsutveckling. Planer fanns då för Sovjetisk och Europeisk kärnkraft att byggas ut i utvecklingsländer tillsammans med en ny europeisk petrovaluta i samarbete med Opec.
  Det andra fallet var sannolikt Reaganregimens verk. Han godkände sabotage mot Sovjet 4 år tidigare. Fukushima lär ha haft samband med Japans omfattande produktion av höganrikat plutonium. En bestraffning alltså. Säkerhetssystemen påstods ha slagits ut av vattnet vilket kan te sig som en plausibel förklaring. Men en enklare förklaring är att en bomb sprängde reaktorn.
  1957 inträffade ett annat kärnkraftshaveri i Sovjet. Det var betydligt mindre än Chernobyl men det handlade om en explosion så det skulle inte förvåna mig om det också var sabotage. Men osvuret är bäst.

 • @ Rönne 10 April 09:58

  Ja, och syrebrist till hjärnan inte bara kan vara skadligt , utan är det bevisligen , därav min uppmaning i förra inlägget. Sådär , nu har jag sysselsatt dig åtminstone närmaste kvarten , borträknat den där promenaden då , med att försöka hitta på ännu roligare saker att dela med dig av. Kul va ?

  Skillnaden på er två och andra här inne , är att vi har andra intressen än att besvara alla era infantila påhopp om psykisk status och andra irrelevanta etiketter som ni besudlar kommentarsfälten med. Är ni bägge så uppmärksamhetstörstande att ni njuter av att inläggen riktar sig mera till er än de ämnen som artiklarna tar upp , och till vilka de egentligen är avsedda för ?

  Om ni inte har tillräckligt med respekt för vare sig andra kommentatorer eller er själva kan ni kanske åtminstone iaktta respekt för Torbjörn Sassersson som nog lägger ner hela sin själ i denna site. Jag inbillar mig att NV har en ansenlig mängd nya besökare per dag som är nyfikna på att bilda sig en uppfattning om vad som erbjuds här , i form av nyhets-och samhällsbevakning. Vad får de då ta del av , jo två gnabbsjuka pensionärer med fasoner som hos ouppfostrade tonåringar. Ni skitar ju ner hela intrycket av NV , fattar ni inte det , eller skiter ni bara i det ?

  Mona Nilsson , redaktören för strålskyddsstiftelsen , skickade in en artikel för ett tag sen där hon efter nedvärderande och osakliga påhopp från en annan av eran sort bad Sassersson stänga kommentarsfältet. Är det så ni vill ha det ?

  Någon har nämnt om att det måste få vara högt i tak i kommentarsfälten för att gynna en vidlyftig och dynamisk debatt. Jag vet inte om ni missuppfattat innebörden av det uttrycket. Det betyder således inte att man ska utdela personliga påhopp och strö osakliga invektiv omkring sig. Det innebär att man måste kunna ta upp frågor som kan ses som provocerande eller stötande för individer eller grupperingar som berörs på ett eller annat sätt , allt för att kunna föra en debatt om annars tabubelagda ämnen, i avsikt att nå förståelse och kunskap om detsamma.

  Jag är verkligen ingen företrädare för NV , men betraktar det här som ett gemensamt utrymme och då får man också rätta sig efter det. Om man använder en gemensam toalett så spolar man efter sig av respekt för andra besökare , om man nu inte förstår att göra det ändå.

  Har mitt budskap ännu inte gått fram så kan ni ju gå in o läsa kommentarsreglerna och sen ta en funderare på varför Sassersson en gång skrivit desamma.

  Jag vill poängtera att detta inlägg riktar sig lika mycket till ” gammal konservativ stöt” som han stolt presenterar sig själv.

  • ????? Vad har du för problem Kenneth?

   De verkliga sabotörerna av NV´s kommentarsfält är du och några få till.

   Jag tänker inte nedlåta mig till att bemöta dina påhopp och nedlåtande kommentarer. Fortsätt du, jag bryr mig inte ett skvatt. Vill inte gärna nedlåta mig till att föra en diskussion på din nivå. Men fortsätt du att blotta dina tillkortakommanden om det känns bra.

   Trevlig torsdagskväll!

 • Den som är intresserad av fakta och inte TRO kan fundera varför en solcellsanläggning på ditt hustak i bästa fall bara kan producera energi under 19,6 % av årets 8760 timmar i Sverige. Av dessa 19,6 % av tiden kan ägaren (om han är inkopplad på anläggningen) tillgodogöra sig omkring 50% av den producerade energin.
  Ovanstående är bl.a. uppmätta värden från en experimentanläggning i den lilla skånska byn Simris. Eon som byggt anläggningen lovade de boende att ett vindkraftverk och solanläggningen skulle försörja byn med 100% vind och solkraft. Efter ca ett och ett halvt års drift ser vi resultatet.

  Tyskland som är ett av de länder i Europa som har mest sol och vindenergi kommer bara upp i en försörjningsgrad under 2018 på 27%. Resten av energin kommer från andra energikällor som kolkraftverk och naturgas. Dessutom har Tyskland Europas dyraste kostnader per kWh.

  Klimatförändringarna är som Gud alla har hört talas om det men ingen har set det.

  Själv kan jag konstatera att efter en makalös varm och solig sommar har växtligheten gräsmattor, träd och alla växter klarat sommaren utomordentligt fint. Ett fåtal träd torkade och gräsmattorna var tillbaka otroligt snabbt med sina gröna blad. Varför? Jo med en koldioxidhalt på 400 ppm klarar växtligheten torrperioder betydligt bättre än vid t.ex. 350 ppm.
  Detta känner alla stora växthusägare till och ökar därför koldioxidhalten i växthusen till mera än 1000 ppm.

  • Utmärkt Göran J! Fast dina fakta kommer nog inte att uppskattas av alla klimatalarmister.

   Själv gillar jag dock individer som argumenterar med fakta som grund (där man kan), och inte drömmerier.

   Med tanke på att så många idag går omkring med oro och ångest, i klimatdebatten funnit något konkret att hänga upp sin ångest på? Visserligen ett självbedrägeri, men kanske effektivt för att hantera sin ångest.

  • Göran.
   Solenergins verkningsgrad säger oss inget om klimatets utveckling. Växtlighetens relation till koldioxidhalten säger oss heller inget om klimatets utveckling.
   Det enda vi lekmän har att gå på är den massiva enighet som råder bland klimatforskarna om att mänsklig påverkan riskerar att leda till klimatkatastrof.
   Massor av sk. klimatskeptiker länkar hit och dit och klimatupplysningen. se beskrivs som den enda sanningen, men ingen har tillgång till andra fakta än den kompakta majoriteten av klimatforskarna.
   Allt som länkas till finns redan med i deras klimatsimuleringar och då frågan är mycket svårbedömd så finns ingen som helst anledning för oss som inte har utbildning på området att ha tvärsäkra åsikter som går emot forskningen.

   Sedan är det visst många som har sett förändringarna. Ta bara avsmältningen av glaciärerna, den syns ganska tydligt. Det du såg på din gräsmatta i somras säger oss däremot inte mycket.

  • Lite här om ett “nålsöga” i tankebanorna om 100% förnybar energi (intermittent sådan) och då hur elnätet skall kunna “jämna ut” skillnaden mellan toppar och dalar i effekt ut på nätet.
   https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/aerger-um-suedlink-stromtrasse-100.html
   Definitivt en direkt konsekvens av att ställa av baskraft, till förmån för vind och solkraft.
   https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/aerger-um-suedlink-stromtrasse-100.html

 • @ Rönne

  Ja , politikerna är säkert jävligt intresserade av era idiotiska och grundlösa påhopp på personer som har en annan åsikt än ni själva. Är pensionärslivet så in i helvete tråkigt att ni har problem att hitta meningsfulla saker att fylla det med ? Gå ut o ta en promenad emellanåt och få lite syre till hjärnan så ska ni nog se att ni snart mår bättre.

  • Hej Kenneth. Jag mår jättebra och trivs alldeles utmärkt med livet som pensionär.

   Hur är det själv? Kanske du arbetar? I så fall kanske du skulle gå ner lite i arbetstid så att du inte exploderar av all överladdning. Tänk på att högt blodtryck kan vara skadligt. Ett tips i all välmening.

 • Som alla vet ( barn som vuxna ) använder all växtlighet på jorden koldioxid för att tillverka syre. Största absorption av koldioxid sker i världshaven. Halten av koldioxid fluktuerar i atmosfären mellan vinter och sommar, störst upptag under sommaren och lövsprickningen.
  Vad gäller fiśsionskraftverk av den nya generationen, har man eliminerat möjligheten till härdsmältor till 100 procent.
  De stora verken ersätts med fler mindre. Avfallet upparbetas och återanvänds flera gånger. Halveringstiden sänks till runt 100 år. Vindkraftverk och solsellsanläggningar blir komplement till kärnkraften som basleverantör av elkraft. Med mer forskning har vi snart fusionskraftverk.

 • @ Rönne och “Narren” Norberg

  Mobbingpatrullen ute på gemensamt uppdrag igen , ser jag. Sittandes ihop som ler o långhalm. Frågan är ju varför inte politikerna lyssnar på er i stället. Du , “Narren” , kan väl som gammal konservativ stofil föreslå dig själv som minister i stället , kan nog bli bra.

  • Faktum är att jag faktiskt tror att politikerna i en del fall faktiskt lyssnar på flera här på NV, däribland Jag själv och Jan.

   Dock lyssnar de säkerligen inte på alla….

  • Ibland är det bättre för vänstern att bara låta den känslokalla obalanserade högern hållas. Deras framförande skapar en så stark aversion att det gynnar vänstern. Tyvärr kan det ibland skapa en osund motposition och lika känslokall ohövlighet hos vänstern som skadar vänstern och gör även den oattraktiv hos folket.

 • “Vill man ha de breda massornas sympati måste man berätta de dummaste och mest naiva saker för dem.” Sagt av en österrikare, som, tack vare ‘effektivt’ användande av tesen, kom att bli en av världshistoriens allra värsta samhälls- och människoförintare, guess who? Hans vapendragare myntade; “Om en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sann.”
  Klimatalarmismen har anammat dessa teser fullt ut, vilket sundsvallsbon Gustafsson ger oomkullrunkeligt bevis på med ovan inlägg.
  Förbluffad över att slikt BS tillåts få plats på Newsvoice.
  Med vänlig hälsning/TJ

 • Stefan, koldioxid är skitfarligt, säkerligen giftigt, att det sedan är grunden för syreproduktion på planeten jorden ska du fetglömma, att överhuvudtaget tänka tanken att blanda in det med vätgas, ja det kan nästan likställa dig med Hitler!

  • Oj,oj. Jag tror du har missuppfattat min åsikt om CO2 som ju mycket riktigt kallas för livets gas.
   Så den “striden” med “Hitlerassociationer” får du ta med “nån annan”.
   Att indoktrinera stora delar av befolkningen om att CO2 leder till jordens undergång, det finner jag i klass med AH och hans sätt att regera.
   Jag är bara nyfiken!

 • Jag är bara nyfiken om någon snappat upp ett reellt och trovärdigt besked om vad tillverkningen av “elektrobränsle” skulle kosta. Processen finns, men lanseras inte i någon högre utsträckning.
  Förmodligen alldeles för dyrt för att realisera i praktiken, och har då ringa möjlighet att konkurera på en marknad, fri från subventioner.
  https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Syntetisk-bensin-viktig-pusselbit-i-fossilfri-fordonsflotta.aspx

  • Stefan, jag hade inte läst den här artikelnnär jag skrev mitt tidigare svar till dig. Artikenl motsäger inte vad jag skrev. Däremot tog jag inte upp möjligheten att dessa elektrobränslen kan vara användbara just för att ersätta nuvarande fossila bränslen. Att byta ut fossila bränslen mot återvinningsbara kan alltså vara ett bra sätt, dock inte under den närmaste tiden.
   Även om det som skrivs i artikeln är effektivare att använda elen direkt i en elmotor, har vi så många diesel och bensinmotorer som kommer att leva ett antal år till och där kan elektro bränslet vara lämpligt.

 • Ytterligare en i raden av ängsliga föräldrar som tror att telningarna vet bättre än riktiga forskare.
  Valet står inte mellan “förnybara” energikällor och kärnkraft. Det realistiska valet är kol, olja och gas, eftersom koldioxid som sagt är livets gas och optimumnivå för gröna växter ligger runt 800-1000 ppm och giftnivån för oss inte inträffar förrän tidigast vid 5000 ppm.
  Inte heller gör mer CO2 något för temperaturen. Tyvärr, för vi skulle må bra av ett par grader varmare som det var under civilisationsoptimum för sådär 6000 år sedan.

  Då skulle jag sluta oroa mig för barnbarnens framtid. Men med sådana som är beredda att förstöra världshistoriens främsta civilisation, vår, för att “rädda klimatet” ser framtid mörk ut.

  Din röst på mig och Klassiskt liberala partiet i EU-valet kan göra skillnad för Europas utveckling!

  • @Mats, du glömmer att temperaturhöjningen nu går avsevärt fortare än för ca 6000 år sedan. Vad vet du om hur snabbt människan och övriga ekosystem hinner anpassa sig? Hur tänker du att det kommer att gå för de nuvarande stäpperna kring våra öknar om temperaturen höjs? Hur mycket mer skog och biomassa växte för 6000 år sedan som kunde ta upp CO2. Nuvarande biomassa klrar det inte eftersom CO2-halten ökar. Kunde nuvarande biomassa ta upp den mängden CO2 vi nu har skulle halten inte öka. Om du tycker att ett par graders temperaturhöjning är angenämnt kan du ju resa till Stillahavs-öarna som håller på att dränkas; du kan förbereda dig på en enorm invandring till Sverige som får ett skönt klimat. Jag vågar inte ta risken att alla fattiga människor kring ekvatorn blir klimatflyktingar. Du tillhör tydligen också dem som anser att oändlig tillväxt är möjlig i en ändlig värld.

   • @Pentti
    Hur vet du att temperaturhöjningen nu går “avsevärt fortare”? Vi har ju endast proxydata att tillgå.
    Stäpperna har så här långt under senaste seklet, med en temperaturhöjning om 1°C och en gynnsam ökning av CO2 börjat grönska mer. Det låter som en bra anpassning.

    Vad är det för märklig föreställning om att CO2 måste bort ur atmosfären? Optimal halt för växterna är 800-1000 ppm. Det är en nivå som vi med bästa vilja i världen och yttersta ansträngningar inte kan frambringa.

    Jag har varit på flera korallöar i Stilla Havet och kan meddela att de inte alls håller på att dränkas.
    Hur korallerna anpassar sig till varierande havsnivåer beskrev redan Charles Darwin.

    På Maldiverna bygger man just nu ut flygplatsen för att kunna ta emot fler turister som anländer med flyg. Vid Niklas Mörners senaste mätning på ön kunde han notera att rest sig något ur havet och ökat i yta.

    Jag räknar mig själv som klimatflykting, från Norrbotten till Skåne, för det bättre klimatets skull. Det är så klimatflyktingarna ser ut, folk från kalla nordliga breddgrader som söker värme. De som flyttar åt andra hållet gör det inte som klimatflyktingar utan möjligen som ekonomiska eller politiska flyktingar.

    Det är vår uppfinningsrikedom som gör tillväxt möjlig. Vi har ännu inte ens anat gränsen för den utvecklingen. Men det finns människor som inte ser potentialen i vårt intellekt. Dessa människor är att beklaga, ty de måste plågas svårt av ångest.

 • Stefan, om du vill ha svar på dina frågor ska du nog surfa in hos klimatupplysningen istället, NW sysslar mest med humaniora och psykosociala frågor, inte hardcore-kemi.

 • Vad skulle en kWh (3.6 MJ) kosta då metanol används som energibärare. Med följande förutsättningar: Vätet spjälkas ur vatten (elektrolys) och Kolet hämtas ur luftens CO2 och därav framställa metanol (CH3OH). till ett “hanterbart” bränsle?
  Förmodligen dyrt, någon annan här på NW vet nog bättre.

  • Eftersom såväl vatten som CO2 är stabila ämnen krävs mer energi att använda sig av dem för att få fram vätgas, respektive kol för att sedan använda energin får att åter få vatten och CO2, vilket blir slutprodukterna. Det blir ett dyrt sätt att minska den energi man utgår ifrån. Vätgas som tas fram ur vatten via elektrolys med sol-energi kan möjligen vara ett sätt att lagra energi, inte att skapa användbar energi.

   • Jag är noga med att betona: energi går inte att skapa eller förgöra. Konsten är att tillgodoräkna oss den i materien bundna energin så att vi har nytta av den.
    Vätgas (H2) är ett oerhört reaktivt ämne, som förutsätter överdimensionerade anläggningar för att klara det höga trycket som krävs för att hantera gasen. En “tank” till en personbil blir tung och otymplig.
    Därav tankarna kring det mer stabila ämnet metanol.

 • Sol och vind som energikälla förutsätter en annan källa som täcker upp för behovet då solen inte lyser med den intensitetet som önskas och om det inte blåser.
  De är båda en intermittent energikälla.
  Lagring står på önskelistan, men visar sig vara en svår nöt att knäcka.
  Med känd teknik idag medför byggande av “batterier” en avsevärd påverkan av miljön där mineralerna nödvändiga för denna teknik bryts ur jordskorpan.
  Jag tror inte på argumenten om att förnybar energi är hållbar och inget för våra barn att bekymra sig för. Jag tycker det är naivt att hävda det.

  • Det är mycket sällsynt att det inte blåser någonstans eller att solen inte lyser någonstans. Med ett korrekt utbyggt och underhållet elnät fungerar alltså sol- och- vindkraft utan batterier om det införs en lag som säger att jag kan ansluta min anläggning till elnätet och sälja resp köpa el till samma pris.

   • “Någonstans”!
    Har du en idé om vilka geografiska områden som menas?
    Elnätet klarar intermittent källa till en viss gräns som redan med dagens installerade effekt av vindturbiner i Tyskland passerats.
    När det blåser ordentligt i norra Tyskland renderar det i negativa priser på el.
    Inget vidare för den som tänker tanken att investera i detta kraftslag.
    “Korrekt utbyggd”? Menar du kraftigt utbyggd? I så fall kan jag tänka mig hur du menar.
    Menar du att priset skall bestämmas av politiker?
    Skall marknadens prisbildning avskaffas?
    I så fall står vi inför ett värre problem än de värsta scenarior som målas upp av alarmister inom samhällsdebatten.
    Det har ju utförts “fullskaleprov” i t.ex. DDR.

    • Det är däremot jätteVANLIGT att det blåser mycket lite överallt. Det är runt 1000 timmar om året då vindkraften i Sverige levererar klart under 1GW utav sin installerade effekt.

     Simpel fakta som du Kinnunen inte verkar förstå. Det kallas väder och högtryck över Norden.

 • Det finns en enda någorlunda vettig motivering för kärnkraft och det är att OM man får 4:e generationens kärnreaktorer så kan vi om tidigast ca 30 år börja använde det redan lagrade bränsleavfallet och minska dess halveringstid från några tusentals år till kanske några hundra år. Jag räknar då med ca 10 år till innan reaktorerna är klara för allmän användning, 10 år för projektering och överklaganden och ca 10 år för att bygga och göra reaktorerna körklara. Detta ska ställas mot att avfallet så småningom tar slut och vi måste börja bryta ny uran med de problem det innebär, samt de risker som trots allt kvarstår med dessa reaktorer, energiåtgången för att bygga verken och att atomkraften inte längre är billigare att framställa än förnyelsebar energi.
  Dessutom behöver vi göra något nu!
  Nästan alla politiker berömmer Greta och hennes följare med vackra ord, men mycket handling tror jag inte på förrän jag ser det.
  Bioenergi återbildas inte över en dag. Om skogen ska användas för att täcka upp nuvarande energianvändning plus att u-länderna ska tillåtas öka sin energianvändning till samma nivå måste vi i stort sett avskoga större delen av jorden. Vi måste utnyttja den energi vi kan plocka ut ur skog och den energi vi kan få från sol- och vind-kraft enbart till att ersätta nuvarande icke förnybara energikällor. Vi kan förbjuda nya fossilbilar omedelbart, men de gamla måste användas hela deras normala livslängd. Vi måste dra ner på vår energianvändning till det som är nödvändigt. En personbil behöver inte större motor än ca 20 kW. De första VW-bussarna för 8 personer fungerade som transportmedel och hade inte större motor än så med den dagens teknik. Vi kan omedelbart införa strängare isoleringskrav för byggnader. Vi kan omedelbart införa att inte ersätta resor med flyg om man inte tjänar minst 4 timmar på resan. Dessutom är det lättare att jobba med sin dator under resan på tåg än på flyg. Vi kan tämligen omedelbart införa km-skatt för bilar i stället för att de beskattas även när de står stilla. Det gör kollektivtrafiken mer konkurrenskraftig. Vi kan omedelbart införa kraftig koldioxidskatt. Förmodligen finns mer som går att göra tämligen omedelbart.
  Men det måste ske NU!

  • Tur att vi har dig Pentti, som har lösningen på nästan allt. Varför lyssnar inte politikerna på dig?? En gåta!

  • Håller med Öystein till 100 %, dvs varför är inte Pentti Varg stasminister eller miljöminister?? Han skulle sannolikt bi ännu en i raden av framstående vänsterpolitiker, vid sidan om alla små genier vi ser i dagens vänsterkabinett.

  • Bra skrivet Pentti. Du ger en bild av svårigheterna vi står inför, men även av dom omedelbara möjligheter som finns.
   Jag förundras också över att en vanlig Volvo knappt går att få med mindre motor än 150 hk.
   20 kw kanske var lite i minsta laget, men någonstans finns ju ett optimalt förhållande mellan bilens tyngd, bränsleförbrukning och motorstyrka. Det borde gå att räkna ut för varje bil och sedan sätta skatten därefter. Kraftig koldioxidskatt slår dock stenhårt mot lågavlönade i glesbygd och kan vi inte få folkligt stöd för miljöpolitiken så kommer den nog inte långt.

   Allt vi kan komma på idag är dock små rännilar i den stora oceanen, men det skapar likafullt ett regelverk och en atmosfär som stimulerar innovation på miljöområdet. Marknadsekonomins skaparkraft skall inte underskattas.
   Hur långt det kan leda vet ingen, men vi måste försöka.

   • Självklart behövs stöd för landsbygd och en hel del övergångsbestämmelser. Alla regleringar får sina brister som måste åtgärdas, men utrymmet i en sådan här allmän diskussion medger inte att man överskådligt ska få fram sitt budskap om man samtidigt ska presentera allt som samtidigt krävs. Varje normalt tänkande människa bör kunna inse vad som behövs för att genomföra en idé och kan presentera sina frågor som kommentarer till huvudidén.
    Jag bor t.ex. ganska nära Göteborg, men om jag ska handla dagligvaror har jag 12 km till närmaste affär och om jag vill komma till en stormarknad har jag 20 km. om jag ska åka kollektivt får jag åka hemifrån vid 8-tiden på vardagsmorgon och komma tillbaka ca kl 17 på vardagseftermiddagen. Lördag och söndag samt kvällar går ingen kollektivtrafik alls, så bio, teater eller middag hos vänner är inget att tänka på. Färdtjänst är dyrare än kollektivtrafik, över kommungräns mycket dyrare. Närtrafik går bara vissa tider. Då vore det bra att kunna ha en bil stående som bara kostar de få gånger man verkligen vill kosta på sig något, km-skatt alltså. Likaså behövs bilen de gånger man vill storköpa skrymmande saker. Man får ju inte ta med sig alltför mycket bagage på kollektivtrafiken. Likaså passar de olika kollektivtrafikslagen mycket dåligt om man vill besöka flera specialaffärer på samma resa.
    Det är inte alltför svårt att fixa till en formel som ger ett skatteavdrag om man har för dåliga kommunikationer så att man måste ha bil för att veckohandla och/eller komma till arbetet. Jordbruksmaskiner och liknade som används i produktion skall naturligtvis vara skattebefriade på alla sätt. De kan ev. beskattas tillsammans med allt annat i produktionen om en produktionsskatt införs i stället för inkomstskatt, men det är en annan fråga.

    • Vi verkar ha liknande boendeförhållanden t.om. geografiskt och jag har också samma problem. Jag minimerar mitt bilkörande så mycket det går, men helt är svårt, så gärna km skatt för min personliga del.
     Och visst är det jättesvårt att få till det perfekta skattesystemet, men just det här med koldioxidskatten har blivit ett problem för många mindre bemedlade glesbygdsbor. Jag tror att det behöver ses över ordentligt, men jag tvivlar på att våra nyliberala politiker har viljan att göra det.

     Om miljöpolitiken blir en klassfråga, som den tyvärr redan har blivit, så tror jag att vi lägger krokben på oss själva. I Frankrike har detta blivit ganska tydligt.

    • Så sant! Det gäller även områden runt Stockholm faktiskt. Håller med om km-skatten. Då får de som skitar ned mycket betala därefter. Men en kompensation för glesbygden behövs nog då.
     Det sägs att elbilar är lösningen – men. Hur miljövänlig är tillverkningen av framför allt batterierna? Vad jag hört är den bra smutsig. och. Alla områden kommer inte ha möjlighet att sätta upp laddstolpar på alla parkeringsplatser. Den som då av någon anledning är beroende av bilen för att kunna utföra sitt arbete, eller av andra skäl – hur ska den personen då kunna ladda batteriet?
     Jag skulle tro du har idéer om detta också. Tyvärr tror jag inte du kan bli miljöminister Pentti… Du är nämligen för BRA och du har uppenbarligen en fullt fungerande hjärna.. Tyvärr verkar sådant vara minus för att bli politiker på riksnivå.

 • Instämmer med dig Conny Lundberg att koldioxid orsakar inte jordens undergång.

  År 900 till 1350 hade vi också en varm period. Vilket beror på var i Kosmos Tellus befinner sig.

  Fråga er varför vi inte matas med sådana fakta?

  Samtidigt som speciella flygplan spyr ut ämnen över oss.

  Fråga er vad det är de spyr ut och till vilket syfte. Vem äger och bekostar flygplanen?

 • Jorden kommer inte att gå under p g a koldioxiden som är livets gas varutan vi inte skulle kunna andas in det syre som den frisläpper.
  Solen har styrt klimatet under årsmiljoner och kommer att fortsätta att göra det i perioder av varmt och kallt under långa tidsrymder.
  Klimatfrågan har förvandlats till en religion där fakta ställs åt sidan till förmån för känslor och åsikter istället för vetenskapliga fakta.
  Förvisso har vi miljöproblem som vi inte har gjort någonting åt och som verkligen behöver hangteras men koldioxiden är inte ett av dem.

 • “Jag tvivlar att Qvist har läst nobelpristagerskan ”Bön för Tjernobyl” en bok av Svetlana Aleksijevitj”

  Han kanske har läst Nobelpristagaren Georg A Olah istället.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *