Sternlycke om klimatförnekare – Konspiratorisk klimatdebatt gynnar bara kapitalet

publicerad 23 april 2019
- av Hans Sternlycke
The Blue Marble Earth. Image credit: Earthobservatory.nasa.gov

IRONISK DEBATT. Jag förundras över konspirationsteorierna i klimatdebatten, hur vänstersinnade påstår att klimathotet är en bluff för att skapa kriskänsla och på så sätt bereda väg för “globalismen”, så att kapitalet kan styra genom en världsregering och forskarna kan “fuska” med falska larm för att få forskningsanslag, inte…

Text: Hans Sternlycke (Bachelor of Science, politisk ekonomi, sociologi, kulturgeografi) och sedan 18 år arbetar han på ledarredaktionen på Miljömagasinet | Bild: The Blue Marble, Earth. Image credit: Earthobservatory.nasa.gov

Min upplevelse är i stället tvärtom att klimatforskningen är en av de få okorrumperade disciplinerna till skillnad från hur styrda av industriintressen sådant som medicin, strålskydd, skogsbruk, jordbruk och livsmedel är och hur avvikande åsikter där stämplas som skrämselpropaganda och fake news, som bör censureras för att inte skapa oro och som inte bör släppas igenom i media.

Klimatforskarna är i min mening försiktiga och kommer inte med de tvärsäkra påståenden som tillvitas dem utan betonar i stället osäkerhet om alla faktorer som påverkar det. Modellerna stämmer dock på historiska data. I stället är det klimatförnekarna som tar varje liten oöverensstämmelse som bevis på att hela modellen är fel, och särskilt att inte det redan hänt som spåtts hända om några decennier. De har inte beslagits med att ta emot dolda pengar. Däremot har oljekapitalet, som Koch Foundation, gett stora bidrag för propaganda och klimatförnekande forskning.

Energimyndigheten finansierar studie av klimatförnekarna

På Chalmers har skapats ett forskarnätverket för att studera klimatförnekelse under Martin Hultman med finansiering från Energimyndigheten. Man ska granska högernationalism, tankesmedjor och utvinningsindustrin. Att den också är en vänsterföreteelse är man inte medveten om.

Kapitalet behöver inte en världsregering för att styra. De gör det redan i kraft av sina pengar. Det finns sådant som Bilderberggruppen dit politiker inbjuds till hemliga möten, och sådant som ”Deep State” i USA som fördolt styr amerikansk politik.

Det fattas bara att vänstersinnade deltar i den krigsretorik, som nu flertalet partier nu står bakom, för att absurdismen skall bli total. Att vi måste öka på försvaret och liera oss med i NATO för att värna demokratin och stå mot Ryssland. När vi inte har ett civilförsvar som kan klara avspärrning eller sabotage. När det är USA som gjort flest kupper, politiska mord och krigsinsatser, för att med hjälp av NATO värna kapitalets ekonomiska intressen och bevara en kolonial struktur i världen.

Vänstern förenar sig med högerkrafterna

Många till vänster förenar sig med högerkrafterna i att se invandringen som det stora hotet, och att alla Sveriges problem skulle försvinna om den stoppades, att invandringen är den del i den kapitalistiska globalismen för att sänka lönerna och att Sverige tas över av islamister. Vi skall nog vara tacksamma om det finns en “neger” som tar hand om oss på äldreboendet, när svenska folket på grund av strålning och gifter inte är fruktsamma nog för att kunna föda tillräckligt antal unga.

Det hävdas att solens aktivitet har mer betydelse för klimatet än koldioxid, eftersom andelen är så låg i atmosfären, 408 miljondelar [ppm] enligt WMO, mot 280 ppm före industrialiseringen. Om så borde vi vara på väg till en ny istid, och om så borde vi ändå vara oroade av försurningen i havet och dess verkan på kalkbärande djur, när stordelen av ökande halter absorberas där. Dock behövs dock bara en liten minskning av utstrålningen från solens värme för att ge effekter.

Visst ökar växternas tillväxt av koldioxid så att mer kol binds, men bara till en viss gräns. När det blir för varmt stängs klyvöppningarna i bladen för att minska avdunstningen. Visst ökar isen på Antarktis, om än inte i Arktis, men det beror på inkapslingen av luftströmmar runt om, och shelf-isen, som flyter på vattnet kalvar på grund av att havet blir varmare.

Klimatförnekare förtjänar inte tilltro eftersom de bara väljer ut de argument som passar dem och förtiger det som talar mot dem.

Text: Hans Sternlycke