Matsvamp kan minska risken för lindrig kognitiv störning med 50%

publicerad 1 april 2019
- Sanja Juric
Igelkottsvamp (Hericium erinaceus) på engelska Lions mane har neurogenerativa egenskaper. Foto: Lebrac. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

FORSKNING. Två portioner tillagad matsvamp per vecka kan minska risken för vissa hjärnsjukdomar med 50%, visar studie. Äldre som konsumerar mer än 300 gram av tillagad svamp per vecka, löper 50% lägre risk från att utveckla lindring kognitiv störning, enligt forskarna från National University of Singapore (NUS).

Text: Sanja R. Juric, hälsoskribent | Igelkottsvamp (Lions mane) har neurogenerativa egenskaper. Foto: Lebrac. Licens: CC BY-SA 3.0 | Artikeln har tidigare publicerats i TV Helse

Mer än 600 kineser över 60 år bosatta i Singapore, medverkade i en sex år lång studie som genomfördes mellan 2011 och 2017. Resultaten publicerades den 12 mars 2019 i Journal of Alzheimer’s Disease.

“Mild Cognitive Impairment” (MCI)

Lindrig kognitiv störning, även känt som MCI innebär oftast minnesförsämring. Ungefär en tredjedel av personer över 70 år har diagnosen. Av dessa beräknas närmare 50 procent utveckla demens inom fem år.

Då mest vanliga symtom vid MCI är försämring av närminnet, orienteringsförmågan och igenkänning, kan dessa lätt förväxlas med vanliga ålderstecken. Med det sk “Kognitiva Screening-Batteritestet” (KSB), kan man avgöra om personen lider av MCI och är i farozonen för att utveckla demenssjukdom. Förändringarna i den kognitiva förmågan hos patienten är oftast subtila och påverkar inte patientens vardag på samma sätt som vid Alzheimers.

Svampar och förbättrad kognition hos äldre

Resultaten tyder på att en allmänt tillgänglig komponent i svamparna kan ha betydande effekter på hjärnans kognitiva funktioner.

Dr Irwin Cheah, seniorforskare på NUS Biokemi, belyser vikten av att titta närmare på aminosyran Ergothioneine (ET) som kan hittas i de flesta svamparter.

“Denna korrelation är överraskande och uppmuntrande. Det verkar som om en allmänt tillgänglig enskild ingrediens kan ha en dramatisk effekt på kognitiv nedgång”, säger den ansvarige författaren och forskarassistenten Feng Lei.

De svampar som användes i studien var bland annat ostronmussling, shiitake, trägårdschampinjon m.fl. Dock menar forskarna att övriga svampar kan ha liknande positiva effekter tack vare aminosyran. Ergothioneine är känt för att ha unika antiinflammatoriska egenskaper som den mänskliga kroppen inte kan skapa själv. En tidigare studie visade på att individer med lindrig kognitiv störning, hade lägre nivåer av ET än friska personer.

Svampars neurogenerativa egenskaper

Resultaten ledde till slutsatsen att brist på ET kunde leda till neurodegenerativa sjukdomar. Genom att öka intaget av aminosyran som finns i svampar skulle det vara möjligt att främja den kognitiva hälsan. Även andra bioaktiva komponenter som går att hitta i svampar har också visat sig skydda hjärnan från neurodegenerering och ha positiv inverkan på nervtillväxt. En av dessa är bland annat hericenone, som finns i svampen Hericium erinaceum (Igelkottstaggsvamp), även kallat för Lions Mane.

Trots en ökning av kognitiva sjukdomar i Sverige även bland yngre, finns det för närvarande ingen samlad specialistutbildning i landet. Redan 2014 efter att John O’Keefe, May-Britt Moser och Edward Moser vann Nobelpris för sina upptäckter inom kognitiv neurovetenskap, påpekade Anders Wallin, professor emeritus och överläkare vid neuropsykiatriska kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, vikten av att lägga mer fokus på området.

Anders Wallin, professor emeritus vid Sahlgrenska Akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Pressfoto: Neurophys.gu.se
Anders Wallin, professor emeritus vid Sahlgrenska Akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Pressfoto: Neurophys.gu.se

I en debattartikel i Läkartidningen från februari 2019 efterfrågar Anders Wallin en specialistutbildning i kognitiv medicin för läkare. Anders hänvisar till en studie från Malmö, där 73 procent av de 200 patienter som var inlagda på medicinklinik uppvisade en kognitiv svikt som i flera fall var okänd.

”Det är anmärkningsvärt att det saknas specialistutbildning i kognitiv medicin för läkare, säger Anders i artikeln.

”Kunskapsfältet är i stället utspritt på flera discipliner: psykiatri, geriatrik, neurologi, intern- och rehabiliteringsmedicin. Undervisningen är på många håll bristfällig eller saknas helt. Det är hög tid att ändra på det.” – Läkartidningen 08/2019

Fortsatt forskning på medicinsk matsvamp

Medan vi väntar på en ny specialistutbildning i Sverige, är nästa steg för forskarna vid NUS att administrera bland annat aminosyran ergothioneine i en randomiserad kontrollerad studie. Detta i hopp om att hitta ytterligare faktorer som skulle bidra till att reducera risken för åldersrelaterade hjärnsjukdomar.

Text: Sanja R. Juric, hälsoskribent

Källor och relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq