Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Vilseledande klimatdebatt – Hur kan man förneka ett klimat?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 24 april 2019
- NewsVoice redaktion

DEBATT. Den omfattande debatten om klimatet som nu pågår har i många stycken helt spårat ut. Massmediernas journalister ”äger” i princip frågan samtidigt som de utsett sig själva till att ha tolkningsföreträde med stöd av ofta utvalda ”lojala” PK-forskare.

Text: Öystein Rönne | Bild: Mendenhall-glaciären i Alaskas Tongass National Forest. Glaciären drar sig snabbt tillbaka på grund av varmare lokalklimat. Foto: National Science Foundation, CC BY 2.0

Svenska folket själva har förmodligen inte tid och ork att sätta sig in i klimatdebatten genom att studera diverse olika rapporter och uttalanden från de forskare som har en i förhållande till klimatalarmisterna avvikande uppfattning. De är därmed utlämnade till den ensidiga information och uppfattning som massmedierna anser är korrekt och som skall delges det svenska folket som en sanning.

De som är införstådda med massmediernas agenda inser såklart att de riskerar att bli förda bakom ljuset, men de är inte tillräckligt många, och motarbetas effektivt av de som gör vågen för massmediernas ensidiga information.

Problematiken ligger i att de som ensidigt hävdar att människan är orsak till en eventuell klimatförändring oftast inte kan/vill hålla isär begreppen. Dessutom hittar de på nya begrepp som har till uppgift att smutskasta och kränka alla som har en annan uppfattning är den som fulmedia och dess medlöpare levererar till folket. Ett simpelt men ofta effektivt arbetssätt.

Exempel på dessa begrepp är:

  • Klimatförnekare
  • Klimatskeptiker
  • Klimatskepticism

Inga av dessa begrepp finn i vare sig i SAO eller NE utan är egna ”hitte-på-begrepp” från klimatalarmisterna för att stigmatisera de som har en alternativ och annan uppfattning.

Dessutom försöker man ofta påstå att de som inte delar massmediernas uppfattning tillhör ”den politiska högerkanten” såsom högerextremister, högerkonservativa mm. En synnerligen simpel härskarteknik so iofs fungerat ganska bra hittills på det Svenska folket.

Vidare har de som målar upp hotbilden om klimatet ofta svårt att hålla isär klimat, väder och miljö. När forskare pratar om klimat och dess förändringar är det allmänt vetenskapligt vedertaget att analysera data över en period på minst 30 år, vilket alarmisterna ofta inte inser eller vill ta med i sin skrämselhypotes, då det blir svårare för dem att argumentera med sina grovt förenklade argument.

Alla trender i klimatet understigande tidsperioden 30 år är väder och dess olika skiftningar. Och vädret påverkas av mycket, men sannolikt inte av CO2-utsläpp. Jag har iaf aldrig hittills sett en seriös forskare som hävdar detta.

Skiftningar i såväl klimat som väder kan bero på mycket, säkert ofta många olika faktorer som den samlade vetenskapen idag inte känner till eller den politiskt korrekta forskarkåren av olika skäl inte vill nämna, om dessa faktorer skapar svårighet att bygga upp ett ”klimatlarm”.

Vidare är klimat och miljö två skilda saker som också ofta blandas ihop, förmodligen på grund av okunskap och tankekullerbyttor, kanske ibland också medvetet för att vilseleda.

Det är därför ett stort problem att alla okunniga klimatalarmistpredikanter ofta okritiskt får hålla på med den vilseledning av det Svenska folket som de gör.

En hel del av vår befolkning har ändå själva satt sig in i ”klimatproblematiken” genom att själva söka upp fakta genom bl.a. diverse kanaler på internet (det finns hur mycket som helst), men långtifrån alla.

Hur kan man förneka eller vara skeptisk till ett klimat?

Låt oss en gång för alla klarlägga att de som inte håller med den av massmedierna utrullade självpåtagna ”sanningen”, att människans CO2-utsläpp orsakar den klimatförändring som nu ev pågår, är de som verkligen försöker finna sanningen. Eller iaf söka alternativa vetenskapliga åsikter, för att utifrån dessa bilda sig en egen uppfattning. Dessa är alltså ej ”klimatförnekare” eller ”klimatskeptiker”, snarare ”klimatrealister”.

Låt oss samtidigt fastslå att de som anser att CO2 är ”livets gas” och därmed inte påverkar klimatet negativt, inte heller är att betrakta som klimatförnekare. Hur kan man förneka ett klimat? Det är ungefär lika intelligent som att förneka solen.


Vidare, hur kan man påstå att någon kan vara klimatskeptiker? Kan man vara skeptisk till klimatet? Klimat har alltid funnits, och är men intresserad av detta får man studera utvecklingen under 30 år och däröver.


Däremot kan man utifrån en del forskarfakta konstatera att klimatet troligen är på väg att förändras, men det har det å andra sidan alltid gjort. Och sannolikt beror det på normala cykler som inte har något alls med människans CO2-utsläpp att göra, och isf marginellt. Vidare är det naivt att tro att människan kan styra eller påverka det. Lika lite som vi kan styra solens bana.

Många trovärdiga forskare tror att klimatförändringar har med solens aktivitet att göra. Och solens aktivitet är nog svår att ändra på genom att köra mindre bil.

Ramses saga

En gång i historien i det forna Egypten lyckades faraoner (exempelvis Ramses II) lura i folket att han/de stod i kontakt med solguden Ra. Inledningsvis var detta i den epoken effektivt, då klimatet under en lång period var stabilt. Solen sken och de viktiga regnen kom, med resultat att Nilen regelbundet översvämmades år efter år. Dessa översvämningar var villkoret för att kunna få bra skördar och hålla svälten stången.

Att stå på god fot med solguden var sålunda viktigt för hela kulturens överlevnad, och detta utnyttjade faraonerna och lyckades effektivt att lura/kuva/styra sitt eget folk. Solen stod bl.a. för energin och därmed växtkraften i de grödor man hade, men regnet var minst lika viktigt. När denna epok stod på topp var förhållandena sol och regn goda, och hela Nilendeltat blomstrade med goda skördar och en framgångsrik kultur.

En dag ändrades successivt klimatet. Solen sken men det kom inte tillräckligt mycket regn och det blev missväxt och svält. Befolkningen vände sig då mot sina ledare och började inse att ledarna (faraonerna) alls inte hade kontakt med solguden. De hade lurat folket för att sko sig själva. Detta anser en del vetenskapsmän idag var orsaken till att denna högt utvecklade kultur dog ut, förutom alla krig.

På denna tid (ca 1000-2000 år före Kristus) eldades såklart med biobränsle, kol och olja (från fisk). Men knappast i den omfattningen att det förändrade klimatet. Nä, orsaken till klimatförändringen var de cykler av klimatets naturliga variationer man idag med bestämdhet vet existerar. En ny sådan cykel är vi möjligen på väg in i nu.

Denna kunskap hade såklart inte folket i forna Egypten, utan gav därför Faraonerna, först stödet, men sedan också troligen skulden för den klimatförändring som också då skedde. Faraonerna hade ju sagt sig stå i kontakt med solguden, och därmed också kunna påverka klimatet.

Dagens faraoner

Dagens ”Faraoner” är de politiker, journalister och dess medlöpare som väljer att gå en populistisk väg för att göra sig ett namn, ett uppdrag, få makt och tjäna egna pengar. Detta genom att skrämma upp befolkningen, och utnyttja det faktum att klimatet tycks vara på väg att förändras.

Deras egen ”gudomliga” insikt om att ”rädda klimatet” genom att kraftigt minska CO2-utsläppen vill dessa nya ”faraoner” bestämt hävda är den ända vägen att gå.

Man har i detta arbete tagit hjälp av väl utvalda och lojala forskare och diverse självutnämnda ”experter” varav en del inte ens har klimatfrågan som sitt kärnområde.

Många medborgare sväljer tyvärr resultatet av detta bedrägeri, så man skulle kunna säga att bedrägeriet mot dagens befolkning motsvarar det bedrägeri som de gamla Egyptiska Faraonerna gjorde mot sitt folk och sin kultur. Kanske har man sneglat på Ramses II och sagt åt sig själv: kunde han så kan vi.

Vad kan då dagens lite mer moderna befolkning dra för lärdom av Egyptens historia? Jo, lita inte på dagens förrädare. Gå inte på samma bluff som Egyptens gamla folk gjorde. Slappna av och leta upp alternativa fakta och åsikter på internet. Den möjligheten hade inte de forntida folket. Men vi har den och bör givetvis också utnyttja den.

Vad som är förvånande är att de som skyller klimatförändringen på framförallt CO2-utsläppen, inte lägger ner sin energi på att i stället varna för effekterna av alla de miljöförstörande aktiviteter som dagligen pågår i hela vår värld. Detta är ju det reella hotet mot mänskligheten och allt liv på vår planet!

Ska historien upprepa sig, eller har vi lärt oss något av den, nu i smartphonevärldens förlovade tidevarv där Appar och Facebook styr de flestas liv? Min uppmaning blir, vakna och ägna åtminstone en liten del av din surftid åt att researcha om klimatet!

Och kom ihåg att man inte kan förneka klimatet. Att kalla de med annan åsikt än klimatalarmisternas  för ”klimatförnekare”, vittnar om allvarliga språkbrister. Ett mer korrekt uttryck skulle i stället kunna vara ”klimatrealister” eller ”sanningssökare” eller bara “vetenskapsman/kvinna”.

Text: Öystein Rönne


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq