Uppfinnare använder artificiell fotosyntes för att sänka koldioxidhalten i avgaserna

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 10 maj 2019
- NewsVoice redaktion
Test av CO2Reaktor, 2 maj 2019. Pressfoto tillhandahållet av Mats Hedman

FORDONSTEKNIK. Motoruppfinnaren, Mats Hedman, säger att han lyckats skapa artificiell fotosyntes genom att låta bilavgaser från en dieselmotor belysas med röd laser i en reaktionskammare som kallas CO2Reaktorn.

Bild: Test av CO2Reaktor, 2 maj 2019. Pressfoto tillhandahållet av Mats Hedman

Mats Hedman beskriver uppfinningen och det låter som något som aldrig tidigare konstruerats. Motorteknik kombineras med insprutning av klorofyll, ett levande biologiskt material, in i en reaktionskammare som belyses med laser.

“Reaktorn ansluts till avgasröret, klorofyll sprejas och elkontakt ansluts varvid lasern tänds. Koldioxid mäts innanför reaktorns avgasmynning…” … “Vid inspektion efter provningen var reaktorrörets väggar blöta av klorofyll. Klorofyll eller annat kunde under provet inte ses komma ut vid reaktorns avgasmynning.” 

“Vid fortsatt utveckling av uppfinningen kommer olika gastemperaturer, laserpenetreringar m.m. att användas med målet att mer än 80% av CO2 skall omvandlas till syre och druvsocker”, skriver Mats Hedman till NewsVoice.

Avgastemperaturen har vid tester legat på endast +28 grader Celsius och frågan är vad som händer vid högre temperaturer och vid ökad laserpenetrering, resonerar Hedman.

Hans Eriksson - Foto: eget verk
Bild: Hans Eriksson

Originaltänkaren Hans G Eriksson som tidigare förekommit i NewsVoice skriver att denna typ av uppfinnare måste få allt stöd de behöver:

“Vi måste ställa vårt hopp till kreativa människor som förmår se runt hörnet. Mats Hedman kommer in med sitt förslag att tänka tvärs och jobba med naturen. Han har öppnat på dörren till nya teknikområden för att bota klimathysterin.” 

Avgasrening som “tvättar” atmosfären

Bilverkstad Jeep
Dieseltrim kan Jeep – ANNONS

Katrineholmskuriren skriver i februari 2019 att Hedmans dieselmotorlösning som minskar utsläppen tidigare testats under ledning av professor Martin Tunér på Lunds tekniska högskola. Nu tar Hedman utvecklingen till en helt ny nivå när han låter levande biologiskt material i form av klorofyll flytta in i motorernas avgassystem. Den röda lasern är vald för att just det ljuset är viktigast för att få fotosyntesen i CO2Reaktorn att fungera. Resten handlar om att optimera omständigheterna för att maximera ombildandet av koldioxid till socker.

“Teoretiskt kan det bli upp till 4 deciliter druvsocker att ta om hand per liter bränsle”, säger Hedman.

Detta leder till att fordonsteknik inte längre behöver tillföra koldioxid till atmosfären. Om vi istället använder fossilfritt bränsle kan tekniken “tvätta bort” koldioxid ur atmosfären, förklarar Hedman. Nu handlar det om att nya tester ska visa hur bra reningen kan bli.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq