Ebba Busch Thors ”utsläppsfria” kärnkraft är en bluff

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 maj 2019
- NewsVoice redaktion
Kärnkraftanläggning - Foto: Wolfgang Stemme. Licens: Pixabay.com (free use)
Kalle Hellberg
Kalle Hellberg, privat foto

DEBATT. I P1:s lördagsintervju den 27 april myntar du Ebba Busch Thor ett nytt ord för svensk kärnkraft, ”utsläppsfri energi”, vilket du upprepar flera gånger. Intervjuaren ifrågasätter inte detta uttryck, vilket vittnar om denne journalists brist på kunskap i sakfrågan, men hur ser verkligheten ut?

Text: Kalle Hellberg, ingenjör | Bild ovan: Kärnkraftanläggning – Foto: Wolfgang Stemme. Licens: Pixabay.com (free use)

Betrakta följande illustration nedan noga, så ser bränslecykeln ut för ett års drift av en enda reaktor med avgiven eleffekt 1 MegaWatt (t ex Ringhals 3). Av ett ton malm får man från 200 gram till 2 kilo natururan. Jag har utgått från 0,5 kg/ton. Urlakningen av uranet sker genom att krossa och mala malmen och blanda den med bla svavelsyra (200 kg koncentrerad svavelsyra per ton malm).

Kärnbränslecyckeln - Illustration: Kalle Hellberg, 2019
Kärnbränslecyckeln – Illustration: Kalle Hellberg, 2019 – Ladda ner som PDF

Den sandvälling som återstår efter uranurlakningen, ca 3 ton per ton malm, kan inte återanvändas, utan “tippas” i naturen. Denna välling innehåller ca 90% av malmens radioaktivitet och en mängd tungmetaller. En hel del av svavelsyran avdunstar till atmosfären. Det är mycket stora arealer runt urangruvorna som är obeboeliga för allt levande.

I varje steg i kärnbränslecykeln läcker både försurande och giftiga kemikalier liksom radioaktiva ämnen till luft, mark och vatten (i reaktorn ökar sedan radioaktiviteten i bränslet ca 3 miljoner ggr). Betydande mängder av uranisotopen U-238 frånskiljs i samband med anrikningen, för att användas i militära vapen.

Framställningen av bränsle till våra kärnkraftverk kräver insats av stora mängder energi. Den energin tas vanligen ur fossila bränslen, vilket bidrager till de stora utsläppen av försurande ämnen. Alla de som vill satsa på kärnkraft för att bla minska koldioxidutsläppen, visar bara sin okunskap i sakfrågan.

Att du Ebba Busch Thor nedlåter dig till att så grovt ljuga om denna form av elproduktion är beklämmande. Vi som hoppats på att du Ebba var ett undantag har nu fått bevis för att du och KD inte är ärligare än övriga politiker och partier, allt för att vinna röster från en okunnig allmänhet.

När Vattenfall anser att Ringhals reaktor 1 och 2 är så gamla att de måste skrotas för att inte orsaka en katastrof, då anser du Ebba tom att Staten kan skänka dessa reaktorer till privat företag som driver dessa vidare, snacka om lekmannatyckande, därmed är du en mycket okunnig och farlig politiker.

Du nämner också fjärde generationens kärnreaktorer, något som kärnkraftsivrare hoppats på i över 40 år. Det är inget som finns ännu och som ingen vet om de kommer att fungera så som man hoppas.

Det mest skamliga är att du Ebba fick bilden över kärnbränslecykeln från mig för tre veckor sedan. Du borde alltså veta hur verkligheten ser ut i denna sak. Ändå sitter du i lördagsintervjun och sprider lögner. Du påstår också att KD är ett parti att lita på, en skrämmande nonchalans mot sanningen. Det är inte sådana politiker Sverige behöver. Där förlorade du min och många röster i nästa va.

Text: Kalle Hellberg, Blidsberg


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Att uranbrytningen och upparbetningen kräver stora resurser och skitar ner, det vet ju alla, även om många verkar helt ha glömt bort den detaljen. Att man bara använder omkring 0,5-1% av uranets energi (med massor av förluster i form av värme ut i havet) gör att 99% av energin finns kvar i det högaktiva avfallet. Det måste därför förvaras i 100.000 år innan det börjar svalna av och kunna betraktas som “måttligt radioaktivt”.
  Men jag tror inte heller på att vindkraft, vattenkraft och solkraft kan ersätta den enorma mängd kol- och olje-genererad energi som världens befolkning förbrukar. Man tror på en fördubbling av världens energiförbrukning på några årtionden, framför allt i Kina och Indien. Vindkraften förbrukar enorma mängder betong och påverkar stora områden i naturen. Tillverkning av turbinerna genererar dessutom radioaktivt avfall som sprids i naturen.
  Därför tror jag det är oerhört viktigt att vi inte ignorerar den möjlighet som fjärde generationens kärnkraft kan vara. Vi är inte framme än, men vi är väldigt nära nu. Fjärde generationen har inte bara stora fördelar jämfört med konventionell kärnkraft – den kan även förbränna avfallet och därmed löser vi en hel del problem med slutförvaring. Effektiviteten är upp till 100 gånger större än i konventionell kärnkraft. Det innebär den mängd uran som vi gör av med i våra kärnkraftverk under ett år skulle räcka i 100 år i en modern reaktor. Jag säger inte att det är problemfritt eller enkelt. Men jag fasar för utvecklingen om vi inte gör något. Målet är att fjärde generationens kärnkraft ska vara billig (billigare än kol och olja), småskalig, modulär (massproducerbar) och lokal. Tillsammans med förnybara energikällor är 4-gen det vi behöver för att få en fossilfri värld.

 • Att uranbrytningen och upparbetningen kräver stora resurser och skitar ner, det vet ju alla, även om många verkar helt ha glömt bort den detaljen. Att man bara använder omkring 0,5-1% av uranets energi (med massor av förluster i form av värme ut i havet) gör att 99% av energin finns kvar i det högaktiva avfallet. Det måste därför förvaras i 100.000 år innan det börjar svalna av och kunna betraktas som “måttligt radioaktivt”.
  Men jag tror inte heller på att vindkraft, vattenkraft och solkraft kan ersätta den enorma mängd kol- och olje-genererad energi som världens befolkning förbrukar. Man tror på en fördubbling av världens energiförbrukning på några årtionden, framför allt i Kina och Indien. Vindkraften förbrukar enorma mängder betong och påverkar stora områden i naturen. Tillverkning av turbinerna genererar dessutom radioaktivt avfall som sprids i naturen.
  Därför tror jag det är oerhört viktigt att vi inte ignorerar den möjlighet som fjärde generationens kärnkraft kan vara. Vi är inte framme än, men vi är väldigt nära nu. Fjärde generationen har inte bara stora fördelar jämfört med konventionell kärnkraft – den kan även förbränna avfallet och därmed löser vi en hel del problem med slutförvaring. Effektiviteten är upp till 100 gånger större än i konventionell kärnkraft. Det innebär den mängd uran som vi gör av med i våra kärnkraftverk under ett år skulle räcka i 100 år i en modern reaktor. Jag säger inte att det är problemfritt eller enkelt. Men jag fasar för utvecklingen om vi inte gör något. Målet är att fjärde generationens kärnkraft ska vara billig (billigare än kol och olja), småskalig, modulär (massproducerbar) och lokal. Tillsammans med förnybara energikällor är 4-gen det vi behöver för att få en fossilfri värld.

 • Att det mesta av energin i kärnbränslet förblir outnyttjat och aldrig kommer till någon nytta nämns sällan. Och att en stor del av det som används går bort till att hetta upp det vatten som kyler processen – och som skall hindra den från att gå över styr, talas det heller inte om. När Ringhals går för fullt slukar processen lika mycket vatten som skellefteälvens medelvattenföring – 160 KUBIKMETER I SEKUNDEN. Temperaturen på denna mängd kylvatten ökar då sekundsnabbt med hela ELVA GRADER. Fiskrom, yngel, småfisk och annat liv som sugs in dödas effektivt på silar och galler och av upphettningen. Ett enormt slöseri och en förfärlig förödelse är vad kärnkraften för med sig. För att inte tala om haveririsker och därmed härdsmältor och ödeläggelse av stora områden under oöverskådlig tid. Att beskriva kärnkraft som en
  miljövänlig och utsläppsfri form av energi är en horribel lögn vilken bara kan uttalas av politiker som saknar såväl kunskaper som hederlighet.

 • Att det mesta av energin i kärnbränslet förblir outnyttjat och aldrig kommer till någon nytta nämns sällan. Och att en stor del av det som används går bort till att hetta upp det vatten som kyler processen – och som skall hindra den från att gå över styr, talas det heller inte om. När Ringhals går för fullt slukar processen lika mycket vatten som skellefteälvens medelvattenföring – 160 KUBIKMETER I SEKUNDEN. Temperaturen på denna mängd kylvatten ökar då sekundsnabbt med hela ELVA GRADER. Fiskrom, yngel, småfisk och annat liv som sugs in dödas effektivt på silar och galler och av upphettningen. Ett enormt slöseri och en förfärlig förödelse är vad kärnkraften för med sig. För att inte tala om haveririsker och därmed härdsmältor och ödeläggelse av stora områden under oöverskådlig tid. Att beskriva kärnkraft som en
  miljövänlig och utsläppsfri form av energi är en horribel lögn vilken bara kan uttalas av politiker som saknar såväl kunskaper som hederlighet.

 • Detta med CO2propagandan måste vara en övertäckning av något annat. Och detta övertäckta “syns” om man jämför MSM-utflödet kontra observation i naturen. Det övertäckta rapporteras inget om eftersom det skall förbises.
  Observationer: insekter försvinner, torka utöver historiskt vanligt, lågtryck på Atlanten går norrut vid Norge, flygplans plockepinnstreck upphör när Trump lämnar klimatavtal, ejdern har försvunnit, en yrkesfiskare: två ton fiskad abborre på en dag har blivit två småabborrar på 20 år senare lika datum och plats, en 50-milaresa med bil på 60-talet gav en helt nedsölad bil med insektsrester nu inget alls, mängden småfåglar har minskat i antal rejält, efter ett regn nyligen bilar strösslade med vitt pulver, till sjöss är solens sken inte behaglig längre, “skogsbränder” som enbart bränner hus(Cal.), samma kotterier som med vapen snor åt sig oljekällor puffar för emissionsskatter..
  Orwells 1984: varje generation bör matas med anpassad historia(min tolkning). Denna CO2 hype tycks mig som en false flag.

 • Detta med CO2propagandan måste vara en övertäckning av något annat. Och detta övertäckta “syns” om man jämför MSM-utflödet kontra observation i naturen. Det övertäckta rapporteras inget om eftersom det skall förbises.
  Observationer: insekter försvinner, torka utöver historiskt vanligt, lågtryck på Atlanten går norrut vid Norge, flygplans plockepinnstreck upphör när Trump lämnar klimatavtal, ejdern har försvunnit, en yrkesfiskare: två ton fiskad abborre på en dag har blivit två småabborrar på 20 år senare lika datum och plats, en 50-milaresa med bil på 60-talet gav en helt nedsölad bil med insektsrester nu inget alls, mängden småfåglar har minskat i antal rejält, efter ett regn nyligen bilar strösslade med vitt pulver, till sjöss är solens sken inte behaglig längre, “skogsbränder” som enbart bränner hus(Cal.), samma kotterier som med vapen snor åt sig oljekällor puffar för emissionsskatter..
  Orwells 1984: varje generation bör matas med anpassad historia(min tolkning). Denna CO2 hype tycks mig som en false flag.

 • Tack, Kalle, för att du har klargjort den allmänna mörkläggningen, och – tyvärr – visat vilken fräck lögnare Eva är.
  Det är annars rätt komiskt att läsa hur Ulf Claréus lovordar Mardrömmen, som den kallades av fackfolk när det begav sig. Den reaktorn var för övrigt inte heller svensk då expertis hämtades från Kanada, som utvecklade tungvattenreaktorer.
  Det är ganska tricksit, det där med atomenergi, även bortsett de enorma avfallsproblemen. Bridreaktorerna (plutoniumfabriker) var “grejen” ett tag, sen las de ner, eftersom de slukade för mycket forskningspengar i förhållande till utbytet. Det finns bara någon kvar i drift i Ryssland. Nukleära vattenkokare till stridsfartyg är väl det enda som är aktuell nuförtiden.

  Vad gäller civilkraft finns det någonting som heter värmebölja. Då får man köra kärnkraften på halvfart (reaktorer vid havet) när den inte stängs av helt (det gäller de reaktorer som kyls av floder som har nästan torkat ut). Då är både vindsnurror och solceller mycket välkomna att stöta den kvarvarande elproduktionen.

  Någonting som de flesta debattörer bortser i praktiken är att efterfrågan på el är långt ifrån konstant.
  ALLA elproducenter dras med outnyttjad (reserv)kapacitet.
  Sommartid i exempelvis Sverige tas mycket kapacitet ur drift och man passar på att utföra underhållsarbeten.
  När efterfrågan däremot sjunker snabbt frånkopplas det som är lättast att stoppa, alltså vindkraften och viss vattenkraft (flodverk utan magasin kan inte lagra vatten, alltså körs dom eftersom de spiller vatten när de inte kan göra el). Därför står ofta många snurror stilla dagtid vårtid i exempelvis Rhônedalen fast det blåser bra.
  Gasturbinerna står mest stilla eftersom det är nödsverk, men det syns inte från landsvägen, precis som är fallet för de flesta andra kraftslag (Inte ser man någonting utifrån när EdF för in borsyra i en reaktor för att sänka effekten, eller när något värmekraftverk släcker en panna eller två!).
  Det är inte bara vinden som får vindkraftsverk att snurra eller inte, utan minst lika mycket efterfrågan i distributionsnätet. I spextermer kunde man säga att stryks inga skjortor snurrar inga propeller.

 • Tack, Kalle, för att du har klargjort den allmänna mörkläggningen, och – tyvärr – visat vilken fräck lögnare Eva är.
  Det är annars rätt komiskt att läsa hur Ulf Claréus lovordar Mardrömmen, som den kallades av fackfolk när det begav sig. Den reaktorn var för övrigt inte heller svensk då expertis hämtades från Kanada, som utvecklade tungvattenreaktorer.
  Det är ganska tricksit, det där med atomenergi, även bortsett de enorma avfallsproblemen. Bridreaktorerna (plutoniumfabriker) var “grejen” ett tag, sen las de ner, eftersom de slukade för mycket forskningspengar i förhållande till utbytet. Det finns bara någon kvar i drift i Ryssland. Nukleära vattenkokare till stridsfartyg är väl det enda som är aktuell nuförtiden.

  Vad gäller civilkraft finns det någonting som heter värmebölja. Då får man köra kärnkraften på halvfart (reaktorer vid havet) när den inte stängs av helt (det gäller de reaktorer som kyls av floder som har nästan torkat ut). Då är både vindsnurror och solceller mycket välkomna att stöta den kvarvarande elproduktionen.

  Någonting som de flesta debattörer bortser i praktiken är att efterfrågan på el är långt ifrån konstant.
  ALLA elproducenter dras med outnyttjad (reserv)kapacitet.
  Sommartid i exempelvis Sverige tas mycket kapacitet ur drift och man passar på att utföra underhållsarbeten.
  När efterfrågan däremot sjunker snabbt frånkopplas det som är lättast att stoppa, alltså vindkraften och viss vattenkraft (flodverk utan magasin kan inte lagra vatten, alltså körs dom eftersom de spiller vatten när de inte kan göra el). Därför står ofta många snurror stilla dagtid vårtid i exempelvis Rhônedalen fast det blåser bra.
  Gasturbinerna står mest stilla eftersom det är nödsverk, men det syns inte från landsvägen, precis som är fallet för de flesta andra kraftslag (Inte ser man någonting utifrån när EdF för in borsyra i en reaktor för att sänka effekten, eller när något värmekraftverk släcker en panna eller två!).
  Det är inte bara vinden som får vindkraftsverk att snurra eller inte, utan minst lika mycket efterfrågan i distributionsnätet. I spextermer kunde man säga att stryks inga skjortor snurrar inga propeller.

 • En man som i press och historia har mörkats totalt är Nicola Tesla. Han är troligen större än både Newton och Einstein, men varför har han tystats? En sån kompakt tystnad och utraderad ur historian måste betyda något.
  Vad alstrar elektricitet? Jo, rörelse kontra en statisk bas. Jorden är en gigantisk generator och “mörk materia” är basen. Här finns lite att klura ut för våra unga el-ingenjörer, men sök inga patent utan se det som en välgärning mot mänskligheten.

 • En man som i press och historia har mörkats totalt är Nicola Tesla. Han är troligen större än både Newton och Einstein, men varför har han tystats? En sån kompakt tystnad och utraderad ur historian måste betyda något.
  Vad alstrar elektricitet? Jo, rörelse kontra en statisk bas. Jorden är en gigantisk generator och “mörk materia” är basen. Här finns lite att klura ut för våra unga el-ingenjörer, men sök inga patent utan se det som en välgärning mot mänskligheten.

 • I söndagens politikerdebatt i TV:s Agenda så fortsätter Ebba att påstå att kärnkraft är ”utsläppsfri” och andra politiker i debatten var inne på samma linje, för miljön och klimatets skull måste vi satsa på ren energi, och detta skulle då vara kärnkraft.

  Jag har försett en stor del av svensk media, inkl radio-tv, med ovanstående artikel, ingen har ”haft plats” (bara några få har över huvud taget svarat, de flesta möter mig med tystnad, trots påminnelser). Givetvis har alla partiers kanslier och Ebba personligen också fått artikeln. Detta är ett ämne som politiskt och industriellt inte verkar få ändras i sin grundmening, allmänheten ska itutas och tro att kärnkraftsel är en ”ren” produkt. All annan fakta om verkligheten ska tystas ner. Jag undrar, hur mycket av annat som hoppar ur politikers munnar är också lögner?

  Tack NewsVoice för att ni som enda media tog in artikeln!”

  (Med hänvisning till min artikel är kommentaren av Ulf Claréus helt utanför ämnet.) Ämnet är ju ett påpekande av en politikers lögner, som hon nu fortsätter med, trots att hon har fakta i ämnet. Ämnet är också information om kärnkraftens totala miljöpåverkan, vilket är okänt för de flesta, eftersom media i årtionden medvetet har undanhållit dessa fakta. Hjälp gärna till med att sprida länken till ovanstående artikel, det verkar vara enda sättet för belysning av ämnet!

 • I söndagens politikerdebatt i TV:s Agenda så fortsätter Ebba att påstå att kärnkraft är “utsläppsfri” och andra politiker i debatten var inne på samma linje, för miljön och klimatets skull måste vi satsa på ren energi, och detta skulle då vara kärnkraft.

  Jag har försett en stor del av svensk media, inkl radio-tv, med ovanstående artikel, ingen har “haft plats” (bara några få har över huvud taget svarat, de flesta möter mig med tystnad, trots påminnelser). Givetvis har alla partiers kanslier och Ebba personligen också fått artikeln. Detta är ett ämne som politiskt och industriellt inte verkar få ändras i sin grundmening, allmänheten ska itutas och tro att kärnkraftsel är en “ren” produkt. All annan fakta om verkligheten ska tystas ner. Jag undrar, hur mycket av annat som hoppar ur politikers munnar är också lögner?

  Tack NewsVoice för att ni som enda media tog in artikeln!”

  (Med hänvisning till min artikel är kommentaren av Ulf Claréus helt utanför ämnet.) Ämnet är ju ett påpekande av en politikers lögner, som hon nu fortsätter med, trots att hon har fakta i ämnet. Ämnet är också information om kärnkraftens totala miljöpåverkan, vilket är okänt för de flesta, eftersom media i årtionden medvetet har undanhållit dessa fakta. Hjälp gärna till med att sprida länken till ovanstående artikel, det verkar vara enda sättet för belysning av ämnet!

 • Vattenfall gör EPDr där man går igenom hela cykeln från brytning av uran tills hela reaktor är riven och slutförvarad. Där står det hur mycket som släpps ut. Läs där så ä är det tydligt att kärnkraften inte är utsläppsfri, men helt klart det bästa alternativet frammåt..
  http://www.vattenfall.se/foretag/miljo/epd

  • Jag tror nog också mest på kärnkraften som framtidens energi källa, all utvinning av energi, har nackdelar.

 • Vattenfall gör EPDr där man går igenom hela cykeln från brytning av uran tills hela reaktor är riven och slutförvarad. Där står det hur mycket som släpps ut. Läs där så ä är det tydligt att kärnkraften inte är utsläppsfri, men helt klart det bästa alternativet frammåt..
  http://www.vattenfall.se/foretag/miljo/epd

  • Jag tror nog också mest på kärnkraften som framtidens energi källa, all utvinning av energi, har nackdelar.

 • 1980 folkomröstade vi härstädes om kärnkraftens fortsatta vara eller icke vara. Då hette det från Överheten, att på andra sidan av millenie-skiftet skulle vi tveklöst kunna använda oss av “alternativ energi”, som lika säkert som amen i kyrkan, då skulle vara framme att användas. Fortsatt utbyggnad av (den förnybara) vattenkraften (i Vindelälven tex) förhindrades av kommunistkvinnan Sara Lidman m h a många andra skönandar. Så den då nya kärnkraften (13 blev 12 reaktorer) kunde fasas ut, fick vi veta av politikerna. Olof Palme var förstås den store tråddragaren i vad som blev ett märkligt spel: Istället för tydligt JA eller Nej, fick vi tre alternativ: Nej, NÄH och NJA. Nu har det gått 39 år och det vi har fått som “alternativ energi” är endast ineffektiv vindkraft, som har snurrat runt mest på statliga subventioner på skattebetalarnas bekostnad.
  Vår egna ursprungligen tilltänkta kärnkraftsfilosofi var tungvatten linjen, med Marviken som serie start.
  Den gav ju dessutom vapenplutonium som bieffekt och forskning om atomvapen och bärare av dessa vapen hade pågått länge. Marviken lades ned omkring 1970 pg a “säkerhetsproblem” hette det. Fan trot’.
  Med Palme i spetsen som en slags dåtida “nordkoreansk raketman” förbjöds vi av amerikanerna att fortsätta denna linje. För att rädda ansiktet på oss svenskar fick vi (ASEA), från Westinghouse licens bygga deras lättvattenreaktor varav den förste i Ringhals, amerikabyggd.
  Med tanke på utvecklingen efter 9/11 och det faktum att vi numera är Ett Land Utan Försvar, kan man argumentera för, att det var ju verkligen synd, att Marviken och atombomben gick oss ur händerna!

 • 1980 folkomröstade vi härstädes om kärnkraftens fortsatta vara eller icke vara. Då hette det från Överheten, att på andra sidan av millenie-skiftet skulle vi tveklöst kunna använda oss av “alternativ energi”, som lika säkert som amen i kyrkan, då skulle vara framme att användas. Fortsatt utbyggnad av (den förnybara) vattenkraften (i Vindelälven tex) förhindrades av kommunistkvinnan Sara Lidman m h a många andra skönandar. Så den då nya kärnkraften (13 blev 12 reaktorer) kunde fasas ut, fick vi veta av politikerna. Olof Palme var förstås den store tråddragaren i vad som blev ett märkligt spel: Istället för tydligt JA eller Nej, fick vi tre alternativ: Nej, NÄH och NJA. Nu har det gått 39 år och det vi har fått som “alternativ energi” är endast ineffektiv vindkraft, som har snurrat runt mest på statliga subventioner på skattebetalarnas bekostnad.
  Vår egna ursprungligen tilltänkta kärnkraftsfilosofi var tungvatten linjen, med Marviken som serie start.
  Den gav ju dessutom vapenplutonium som bieffekt och forskning om atomvapen och bärare av dessa vapen hade pågått länge. Marviken lades ned omkring 1970 pg a “säkerhetsproblem” hette det. Fan trot’.
  Med Palme i spetsen som en slags dåtida “nordkoreansk raketman” förbjöds vi av amerikanerna att fortsätta denna linje. För att rädda ansiktet på oss svenskar fick vi (ASEA), från Westinghouse licens bygga deras lättvattenreaktor varav den förste i Ringhals, amerikabyggd.
  Med tanke på utvecklingen efter 9/11 och det faktum att vi numera är Ett Land Utan Försvar, kan man argumentera för, att det var ju verkligen synd, att Marviken och atombomben gick oss ur händerna!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *