Ebba Busch Thors ”utsläppsfria” kärnkraft är en bluff

publicerad 4 maj 2019
- av NewsVoice
Kärnkraftanläggning - Foto: Wolfgang Stemme. Licens: Pixabay.com (free use)
Kalle Hellberg
Kalle Hellberg, privat foto

DEBATT. I P1:s lördagsintervju den 27 april myntar du Ebba Busch Thor ett nytt ord för svensk kärnkraft, ”utsläppsfri energi”, vilket du upprepar flera gånger. Intervjuaren ifrågasätter inte detta uttryck, vilket vittnar om denne journalists brist på kunskap i sakfrågan, men hur ser verkligheten ut?

Text: Kalle Hellberg, ingenjör | Bild ovan: Kärnkraftanläggning - Foto: Wolfgang Stemme. Licens: Pixabay.com (free use)

Betrakta följande illustration nedan noga, så ser bränslecykeln ut för ett års drift av en enda reaktor med avgiven eleffekt 1 MegaWatt (t ex Ringhals 3). Av ett ton malm får man från 200 gram till 2 kilo natururan. Jag har utgått från 0,5 kg/ton. Urlakningen av uranet sker genom att krossa och mala malmen och blanda den med bla svavelsyra (200 kg koncentrerad svavelsyra per ton malm).

Kärnbränslecyckeln - Illustration: Kalle Hellberg, 2019
Kärnbränslecyckeln - Illustration: Kalle Hellberg, 2019 - Ladda ner som PDF

Den sandvälling som återstår efter uranurlakningen, ca 3 ton per ton malm, kan inte återanvändas, utan "tippas" i naturen. Denna välling innehåller ca 90% av malmens radioaktivitet och en mängd tungmetaller. En hel del av svavelsyran avdunstar till atmosfären. Det är mycket stora arealer runt urangruvorna som är obeboeliga för allt levande.

I varje steg i kärnbränslecykeln läcker både försurande och giftiga kemikalier liksom radioaktiva ämnen till luft, mark och vatten (i reaktorn ökar sedan radioaktiviteten i bränslet ca 3 miljoner ggr). Betydande mängder av uranisotopen U-238 frånskiljs i samband med anrikningen, för att användas i militära vapen.

Framställningen av bränsle till våra kärnkraftverk kräver insats av stora mängder energi. Den energin tas vanligen ur fossila bränslen, vilket bidrager till de stora utsläppen av försurande ämnen. Alla de som vill satsa på kärnkraft för att bla minska koldioxidutsläppen, visar bara sin okunskap i sakfrågan.

Att du Ebba Busch Thor nedlåter dig till att så grovt ljuga om denna form av elproduktion är beklämmande. Vi som hoppats på att du Ebba var ett undantag har nu fått bevis för att du och KD inte är ärligare än övriga politiker och partier, allt för att vinna röster från en okunnig allmänhet.

När Vattenfall anser att Ringhals reaktor 1 och 2 är så gamla att de måste skrotas för att inte orsaka en katastrof, då anser du Ebba tom att Staten kan skänka dessa reaktorer till privat företag som driver dessa vidare, snacka om lekmannatyckande, därmed är du en mycket okunnig och farlig politiker.

Du nämner också fjärde generationens kärnreaktorer, något som kärnkraftsivrare hoppats på i över 40 år. Det är inget som finns ännu och som ingen vet om de kommer att fungera så som man hoppas.

Det mest skamliga är att du Ebba fick bilden över kärnbränslecykeln från mig för tre veckor sedan. Du borde alltså veta hur verkligheten ser ut i denna sak. Ändå sitter du i lördagsintervjun och sprider lögner. Du påstår också att KD är ett parti att lita på, en skrämmande nonchalans mot sanningen. Det är inte sådana politiker Sverige behöver. Där förlorade du min och många röster i nästa va.

Text: Kalle Hellberg, Blidsberg