Homo politicus har länge varit ett betydande hot mot mänskligheten

publicerad 5 maj 2019
- Torsten Sandström
Apmänniska - Foto: T. Sassersson, NewsVoice
Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

DEBATT. Torsten Sandström menar att det inte är första gången som Homo politicus ställer till det i världen, men människan som art bör överleva även nutidens kris. “Det mest uppenbara exemplet på en huvudlös politik är, enligt min mening, det som idag försiggår inom EU”, förklarar Sandström. NewsVoice publicerar en något redigerad och nedkortad version av artikeln som tidigare publicerats på Anti-pk-bloggen.

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt. | Bild: Apmänniska – Foto: T. Sassersson, NewsVoice

Människan har svingat sig upp från en utsatt tillvaro som jägare med stenverktyg till dagens liv framför datoriserade beslutspaneler. Under resans gång har vi lyckats tämja såväl odling av grödor som boskap. Vi har i städers vimmel gjort affärer och lärt oss att skriva, lagstifta och fatta gemensamma politiska beslut. Och under industrialismen har vi slutligen kommit att behärska energislag från såväl fossila som nukleära källor. Därför kan man knappast säga att homo sapiens har som vana att gömma huvudet i sanden.

Men, frågar kanske någon:

 • har inte människan genom sin nutida dristighet manövrerat in världen i ett riskfyllt skede?
 • Är det inte så att storskalig förbränning av olja och kol har förändrat klimatet?
 • Är atomkraften verkligen säker och kan kärnbränslet förvaras säkert under en mångtusenårig framtid?
 • Och hur ska nya människomiljarder kunna försörjas på jordklotet?

Utan tvekan finns det stora frågor som hotar mänsklighetens öde, men den som tänker efter inser att det egentligen varit så under många tidigare historiska skeden.


Klimatomställningar och födobrist har under de senaste 10,000 åren satt horder av nomadfolk i rörelse västerut över Eurasiens savanner. I spåren har människomassor slaktats och folkgrupper utrotats. Folk har förslavats och erövrare har masslaktat sina motståndare.


Vidare har epidemier med jämna mellanrum förintat en stor del av jordens invånare. Alltså en historia med tusentals år av vardaglig tragik. Även dessa katastrofer har homo sapiens lyckats hantera eller i vart fall passerat. Vad är det som säger att vi i nutid inte kommer att lära oss förstå hur klimat, energi och befolkningstillväxt ska balanseras?

Enligt min bestämda åsikt talar det mesta för att människan lyckas även med detta.

Människan kommer att lyckas överleva även denna gång

En utvecklad kärnkraft och nya energislag är redan på gång. Det finns även teknik för att hantera ett överflöd av koldioxid, exempelvis genom organiserad skogsplantering eller lagring.

Det största problemet förefaller därför vara tillväxten av folk på vår planet, men med en blick tillbaka mot historien är jag övertygad om att människosläktet även ska klara av detta dilemma. Det finns alltså anledning till optimism. Den mediala hysteri som dragit in över Europa är politiskt organiserad och klart överdriven.

Men enligt min mening finns det anledning till oro av annat slag. Det finns nämligen grupper av människor som sticker huvudet i sanden och inte vill se verkligheten i vitögat. I och för sig har liknande grupper existerat också under tidigare historiska skeden. Och då orsakat stora problem och ibland katastrofala skeenden.

Låt mig bland många tänkbara bara nämna kretsar kring personer som Napoleon Bonaparte, Stalin och Hitler. Deras drömmar eller projektioner av verkligheten har kostat miljontals av människoliv. Under de senaste 200 åren tycks det alltså som om homo politicus varit ett betydande hot mot mänskligheten.

Det mest uppenbara exemplet på en huvudlös politik är det som försiggår inom EU

Och om vi ser oss omkring i nutiden finns en lång rad av människoskapade konflikter av politisk-ideologisk karaktär. Jag tänker nu på auktoritära regimer i exempelvis Kina, Nordkorea och Ryssland. Även en lång rad stater eller rörelser under förtryckande islamska regimer bör nämnas med oro. I samtliga fall talar eliterna om medborgarnas lycka och välfärd. Samtidigt utsätts stora befolkningsgrupper för hårt förtryck och stort lidande.

Men någon invänder kanske att en förvriden verklighetsuppfattning hos politiker inte är ett svenskt eller europeiskt problem. I vår del av världen har vi lärt oss att i demokratisk ordning hantera olika samhällskonflikter. Här sticker vi minsann inte huvudet i sanden.  Vi resonerar oss fram till lösningar i kompromissens anda. Det ligger en portion sanning i dessa invändningar. Den politiska debatten är tämligen öppen och flertalet svenskar – och européer – lever idag ett gott liv.

Men under ytan finns det ändå problem som bottnar i politiska tankar som har svag förankring i verkligheten. Eller politiska idéer som mer eller mindre medvetet försöker göra våld på den. Det finns nämligen tydliga exempel på en manipulativ politisk anda. Nu tänker jag inte än en gång utveckla den PK-ism som alltmer styr svensk politik och media.

Det mest uppenbara exemplet på en huvudlös politik är, enligt min mening, det som idag försiggår inom EU. Där har nyligen en stor demokratisk nation bestämt sig för att lämna EU. Även många nationer på Europas östra halva är djupt kritiska till EU:s utveckling mot mer makt från Bryssel. I en sådan krissituation vore en översyn av EU:s författning den rimligaste lösningen. Alltså reformer med målet att ersätta överstatligheten med ett lösare samarbete kring handel och transporter.

För att försöka hålla britterna kvar väntar man sig följaktligen en intensiv diskussion om ett nytt EU light, dvs en organisation utan rätt att lagstifta och utan ett parlament på låtsas.

Satsa på kärnan i gemenskapen

Det gäller i stället att satsa på kärnan i gemenskapen och besluta att EU:s centrala makt först på sikt ska utvecklas, i takt med medlemmarnas gemensamma politiska övertygelse och ekonomiska status, alltså en sammanslutning med mycket mindre politik än dagens EU och en gemenskap som hanterar betydligt färre skattepengar från sina medlemmar.

Det är att stoppa huvudet i sanden att under EU:s värsta kris bara köra vidare. Och än värre att,  liksom Macron, ställa krav på ännu mer av överstatlighet. Vägran att kompromissa för att hålla EU-kritiska England kvar inom unionen är uppenbart stolligt. Här bär övriga medlemsnationer ett tungt politiskt ansvar.

För Sveriges del är det särskilt svårt att förstå vad politikerna tänker då de står på rad med sina huvuden till halsen i sanden. Britterna lämnar vi i sticket – våra främsta allierade på ett ideologiskt, kulturellt och ekonomiskt plan. Och inför det stundande valet till det sk EU-parlamentet är tystnaden stor om viktiga reformer av unionen.

Den politiska eliten (förstås med EU-fundamentalisterna L-partiet i spetsen) blundar och kör bara på rakt in i den eskalerande krisen. Att vänta med reformer tills unionen rasat samman är inte bara oklokt utan också huvudlöst. Det visar att en bristande politisk verklighetsförankring är ett stort svenskt dilemma.

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se)

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Debatten i kommentarsfältet här, m a a Torstens artikel, tenderar väl iofs att gå lite off topic men snart är vi väl ändå inne på USA:s roll i denna fråga. Så jag tog mig tid att försöka få en sammanfattad bild av läget där nu m a a det bråk som uppstått efter släppet av den sk Mueller rapporten.

  Vill varmt rekommendera alla att ta sig tiden att ta del av länkarna härnedan.

  Den minsta gemensamma nämnare jag kan hitta i snart sagt alla politiska diskussioner stavas globalismen, men det är som vanligt mycket svårt att helt exakt förstå hur detta fenomen skall kunna ges en definition vi alla kan enas omkring.

  Jag kan i alla fall själv inte riktigt förstå hur allt hänger ihop, om nu någon egentligen med säkerhet kan beskriva denna globalism entydigt.

  Det finns två element som vi kan diskutera mer än andra, det är hur “corporative america” och de vilka ligger bakom dem samt hur dessa kan påverka och utnyttja olika amerikanska institutioner som FBI, CIA, NSA, mfl för att underlätta deras förmåga att optimera sina vinster och ge dess aktieägare mesta möjliga avkastning.

  Corporative america ser dessa myndigheter som ett sätt för dem att runda den politiska eliten vilka de redan sedan länge korrumperat för att springa sina ärenden.

  MEN så dök Donald Trump upp på scenen och honom kunde de inte köpa och han satte nationens väl i främsta rummet, inte enbart corporative americas bästa.

  Såklart måste då corporate america med alla medel försöka underminera Trumps presidentskap och helst få honom avsatt. Annars hade ju inte demokrater i kongressen så envist fortsatt sitt korståg mot Trump.

  Coroprate america med sina lobbyister håller sig dock i bakgrunden och använder istället Wall Street som sin kanal utåt. Det är ju inte bara Göran Persson vilken tvingats stå inför representanter för Wall Street och bli förnedrad. Den kinesiska handelsdelegationen som just nu förhandlar om ett handelsavtal med USA besökte först av allt Wall Streets aktörer för att sätta press på Trump administrationen INNAN de själva satte sig i förhandlingar med USA:s regerings handelsdelegation.

  Men tillbaka till hur av corporative america köpta politiker, i synnerhet hos Demokraterna, mycket aktivt samspelar med FBI, CIA och NSA för att få bort Trump så att ordningen återgår till den vanliga och att corporative america får full valuta för alla lobby pengar de spenderar på att muta politiker och då främst inom demokraterna.

  Nu efter Mueller rapporten så avser Bill Barr att gå till botten med hur statliga organisationer kan samarbeta med politiker för en viss politisk agenda och aktivt mot en annan politisk agenda.

  Problemet med Deep State är inte så illa som man kan tro, det är faktiskt mycket värre. Titta och lyssna på killen i en av länkarna som själv faktiskt har arbetat i den här världen, han är nu en av rådgivarna till Trump administrationen.

  Hans mantra är att dessa tre organisationer ständigt går för långt och konsekvent och mycket medvetet bryter mot alla lagar och interna regler.

  Deep State finns väl också inom övriga av skattebetalarna finansierade myndigheter men det är särskilt förödande då dessa tre organisationer, FBI, CIA och NSA, kollaborerar med av lobbyister betalda politiker. Övriga deep state myndigheter gör ju detta dels som nyttiga idioter, men också för att öka sina anslag och därmed kunna göra personlig karriär. Illa men inte förödande.

  Nu väntar räfst och rättarting sannolikt i USA, när detta är över så kommer det sannolikt att få konsekvenser också för tex EU och inte minst Sverige.

  USA kan kritiseras för mycket men nu verkar Trump ha bestämt sig för att rensa träsket så att den politiska makten inte korrumperas av Corporative America och dess aggressiva lobbyister samt Wall Street.

  När får vi se något liknande i EU och i Sverige??

  https://www.youtube.com/watch?v=ITvnDtuRIgM

  https://www.youtube.com/watch?v=0V7w0R12eos

  https://www.youtube.com/watch?v=Ii_KQEw0BcA

 • Huvudlös politik?

  Vi har, särskilt här i Sverige, många politiker med låg bildningsnivå. Så det ligger nära till hands att betrakta politiken som huvudlös, eftersom den styrs av till synes huvudlösa politiker.

  Men en rad händelser under de senare decennierna pekar mot en stark styrning utifrån. Mordet på Olof Palme, Estoniakatastrofen, mordet på Lisa Holm, Kalergi-planen, de hemliga avtalen… Listan kan göras lång.

  Peter Grafström talar om det angloamerikanska inflytandet. Jag skulle vilja peka på några samband när det gäller detta inflytande.

  City of London och Washington District of Columbia är två väldigt små självständiga stadsstater med kolossal makt som intimt hänger ihop. De styr över ekonomi, politik och krig. (Dessa båda statsstater hänger också intimt samman med stadsstaten Vatikanen.)

  England spelade en avgörande roll i skapandet av nationen Israel med sin underrättelsetjänst Mossad.

  Mossad, MI6, CIA samverkar i obskyra operationer.

  Här är en intressant kort film om MI6-byggnadens arkitektur och symbolik:

  https://www.youtube.com/watch?v=2Yzl6_sH0Yk

 • Peter, det är intressant att läsa din text, som dock är svår att helt förstå. Du har en poäng i britternas koloniala kraft. Och att dom i historien spelat på/med småstater i stil med Sverige.

  Men sedan blir det svårt för mig att hänga med. Ryssland och Frankrike var i allians med varandra mot en hotande Tysk expansion i början av 1900-talet. När tyskarna startade kriget så ställde sig britterna sig på Frankrikes sida. Hel OK som jag ser det. När sedan Tyskland förlorade genomdrev fransmännen en infernalisk Versaillsesfred med olyckliga krav mot fienden. Det var inte bra av Frankrike att hämnas så in i bänken. Men britterna var inte pådrivande.

  Nästa krig blev i revanschens tecken, startat av Tyskland (Hitler), men alls inte av britterna, även om Chamberlain) blivit vilseförd av Hitler. Stalin var inledningsvis villig att hjälpa Hitler. Stalin och Sovjetväldet är väl heller ingen brittsik uppfinning? Stalins järnhand över östeuropa är nyckeln till förståelse av Visegradländernas nuvarande position inom EU. Men det är väl inte britternas ansvar?

  Därefter. Dagens Ryssland är en följd av den sovjetiska diktaturen, inte av brittisk ill-list. Vad Sun Yat Sen säger om småstater har nog sin riktighet. Men det slår väl främst tillbaka mot dagens Ryssland? Och på Sun Yat Sen´s tid fanns det flera imperialistiska stater mot Kina – inte bara Storbritannien.

  Därför känns det som din text bärs upp av antikapitalism. Bakom kapitalet syns britter, amerikaner, tyskar, svenskar, kineser och även Ryssar. Så var finns EU-poängen?

  Slutligen. Jag har läst den text du länkar till. Var finns poängen? Kan du kort beskriva vad författarens budskap går ut på för dagens debatt om EU? Jag hajar inte det.

  Hälsningar

  Torsten

 • Det är mitt intryck att de flesta som skriver artiklar och kommentarer här är konditionerade av en världsbild med positiv syn på anglosaxiska kretsar.
  Att utpeka Napoleon Hitler och Stalin som hot utan att beröra att det var den brittiska aristokratin som var hjärnan bakom alla de historiska förlopp som gjorde de nämnda till hot är att medverka i segrarmakternas dimridåer. Att Storbritannien är en viktig handelspartner är en sak. Men att se England som vår närmaste allierade utan att ta hänsyn till att England alltid allierar sig med små mot stora rivaler och ofta med förödande konsekvenser för de små är vanskligt. England driver på för att vi ska vara fiender till Ryssland och drar därmed in oss i fara. Kinas republikanske revolutionär Sun Yat Sen som var Usa-utbildad och hade god insyn i Europeiska förhållanden anmodade små länder att förhålla sig neutrala eftersom dom riskerar användas som bondoffer vid köpslagan mellan imperiet och dess rivaler. Den varningen är högst befogad även nu.
  Så långt min uppfattning.
  Thierry Meyssan har en mer självständig syn på EU och dess anglosaxiska herrar än ni andra och jag rekommenderar er att kolla in hans artiklar. Här en aktuell som berör artikelns ämne.
  The European Union, in the moment and in the long run
  https://www.voltairenet.org/article206454.html

  • Peter, från 1:a världskriget fram till det andra har britterna spelat en försvarsroll. Och dessutom var britterna inte ensamma i Kina. Stalin och Ryssland är viktiga för förståelsen av politiken hos dagens visegradländer. Men hur kommer britterna in i bilden?

   Att Storbritannien är en gammal kapitalistisk stat är sant. Men det finns flera andra och viktigare idag. Du kanske jagar kapitalismen?

   Den text du länkar till hajar jag inte. Kan du kort förklara vad författaren vill med EU?

   Bästa hälsningar

   Torsten

  • The European Union Fascism Step-By-Step .. Av Julian Rose
   Bryssel hade redan producerat den perfekta mallen för teknokrater för att anta absolut auktoritet.
   EU har sedan starten påbörjat ett projekt för att skapa en federation som drivs av obearbetade byråkrater från tjänstemän som är klokt förklädd som ett ekonomiskt instrument för att förena Europa kring gemensamma ekonomiska intressen.
   Dess tidiga ledare inkluderar Walter Hallstein en ledande före detta nazist som förutsåg Europeiska unionen som en direkt förlängning av det tredje riket: Ett fjärde rike.
   Bilderbergarna var då ansvariga för att samla den förgiftade formeln som i slutändan syftar till att undanröja nationalstaterna och sätta i stället ett överstatligt auktoritativt organ med total kontroll över alla aspekter av civilt och militärt liv.
   https://www.davidicke.com/article/534980/uk-hard-wired-fourth-reich

 • Växthuseffekten är också bara BS eftersom om det kommer mera koldioxid i atmosfären så kommer växterna bara att växa fortare och samtidigt producera mera syre. IPCC är ett B-lag av forskare som inte ens förstår vad de själva håller på med. Kemikalieindustrin och oljeindustrin är en del av de värsta miljöbovarna.

 • Maj, du har många bollar i luften. Var och en räcker för en text. Möjligtvis bör jag vinkla fokus mot företagens roll. Men jag uppfattar politiken och den offentliga makten som mest problematisk. Där finns dom som säger ett gör pris motsatsen. Hörde just nu att den viktigaste frågan för partiernas s, c, mp, l inför EU-valet är åsiktsfrihet! Vilken dubbelmoral.

 • Torsten Sandström
  Din beskrivning haltar. Du tar inte med att de som har pengarna har också makten. De äger media och styr vad som ska komma till befolkningens kännedom. De styr också forskning och utbildning.

  Hela idén med EU är ju att behärska hela länder och till slut hela världen. Det är mycket allvarligare i nutiden därför att makthavarna har teknik och nya uppfinningar till sin hjälp att sprida lögner och ta ifrån oss inflytande.

  Jag undrar hur djupt i vårt samhälle har de trängt in ? Vilka kan man lita på? Redaktörerna på lokaltidningar är de frimurare ?

  Man kan verkligen undra när de skriver och använder sig av ord som gör att läsaren tror att det är något bra som pågår. Att tidningen granskar och visar på orättvisor i samhället. När det är precis tvärtom.
  De tar INTE upp det som är viktigt.

  Särskilt inom miljöförstöringen. Det är ingen global uppvärmningen som hotar oss eller att vi slänger alla plastpåsar i haven.

  Det är andra allvarliga hot mot miljön och i förlängningen mot människan. Då fokuseras vi på lögnerna och lägger alla resurser på dem och kapitalisterna kan fortsätta dra in pengar på det som skadar oss.

  Vad är det för forskning som får pågå nu med artificiell intelligens?
  Är det något som gagnar mänskligheten?

  Miljöpartiet tror jag är skapat av frimurare för att få med alla människor som började inse att vårt levnadssätt utarmar vår natur som vi är så beroende av . Som sagt inom så många områden händer ingenting. Vi har bildat olika instanser till exempel naturvårdsverket men jag tror att det innebär att man i dessa instanser blockerar att något rejält görs för miljön. Man släpper bara fram vissa saker så det ser bra ut.

  Det spelar ingen roll om Trump eller Clinton är president. Det intressanta är vilka som styr dem. Varför ska Sverige involvera sig med denna stormakt ? Är USA:s förbrytelser förlåtna och glömda?

  Och som svenska partierna beter sig ! Det är bara ett spel för galleriet. Det pågår ju ingen politisk debatt i olika frågor. Representanter för partierna står framför TV-kameror och käbblar mot varann sen efteråt är de goda vänner och fikar ihop.

  Ska det vara någon tröst för mig att du påstår att människan som art kommer att överleva detta ?
  Det får mig att ifrågasätta vad du egentligen står för ?

  • Det ligger mycket i vad du skriver här.
   * Bankerna skapar pengar ur luft och banksystemet är egentligen kriminellt och dessa banker ägs av superrika familjer. Våra 4a storbanker tjänar ungefär 4 gånger mera än staten Sverige. Såklart att bankerna och deras ägare tjänar mångmiljardärer plus att deras makt är långt över statens.

   * Hemliga sällskap som frimurarna där alla medlemmar får svära sin lojalitet till frimurarna är högre än lagboken och religion. Frimurarna lyder enbart högre frimurare. Så där kan frimurarna göra lite som de vill.

   * Bilderbergarna är också en sluten krets av 500 mäktiga människor från Jordens alla hörn som vägrar att tala om vad som sägs där. Våra riksdagsledamöter ska inte få gå sådana möten utan att svara inför folket.

   * Media ägs av enbart 4a familjer i Sverige där Bonniers äger ca: 80% av all media, sedan Schibsted äger runt 16% så chefredaktörer måste lyda ägarna sätter policyn som redaktörerna följer .

   Vi behöver reformera hela samhället om det ska sluta bra för människorna.

 • Visst är det intressant hur folk låter sej styras av politiker som uppenbart spelar ett gement regisserat apspel i TV och massmedia. Utan möjlighet att förstå hur manipulationen går till genom ett förvridet utbildningssystem så är det inte mycket att göra åt innan skocken står inför stupet och måste hoppa för att de som står bakom tränger på.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *