Hur hade Säpo reagerat om terrorister monterat 5G sändare överallt?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 maj 2019
- NewsVoice redaktion
Basstation, cellular tower. Foto: Mike Goad.

DEBATT. Föreställd dig ett scenario där en terrororganisation som IS beslutar sig för att i lönndom placera ut mängder av 5G-mikrovågssändare i Norden. Dessa sändare har kontinuerlig sändning i frekvensområden som forskningen kan påvisa är hälsovådlig. Militären i de större nationerna vet att denna typ av strålning kan användas som ”icke dödande vapen” mot människor, djur och natur. IS använder i scenariot tekniken för att påverka och skada människor.

Text: Kalle Hellberg | Basstation (cellular tower). Foto: Mike Goad. Licens: Pixabay.com (free use)

Kalle Hellberg
Kalle Hellberg

Vad skulle vi kalla en utbyggnad enligt ovanstående? Självklart för terrorverksamhet och nog skulle säkerhetspolisen göra allt för att få dessa terrorister bakom lås och bom, eller hur? Det är ju en gigantisk samhällsomstörtande verksamhet som pågår. Ovanstående var en fiktiv beskrivning, men som mycket väl skulle kunna hända, vilket de flesta förstår.

Men nu händer exakt enligt ovanstående! Utplacering av tusentals sk 5G-sändare har påbörjats, vars mikrovågsstrålning kommer att drabba hela befolkningen med skadlig hälsopåverkan, men nu är det inte en erkänd terrororganisation bakom det som sker! Regeringarna i de nordiska nationerna har beslutat att låta industrin placera ut just sådana mikrovågssändare i ofantligt antal, dessa kommer att bestråla medborgarna dygnet runt, och detta utan att någon på något sätt har tagit reda på konsekvenserna!

Statsministrarna begär av sina underlydande att de ska verka för att:

”Ta bort hinder för expansion av 5G-nätverket, särskilt utbyggnad av basstationer och antenner; och uppmuntra och övervaka utvecklingen av 5G”.

Se ministrarnas avsiktsförklaring

Är inte detta anstiftan till terrorverksamhet? Dessa statsministrar är troligen inte ovetande om strålningens hälsopåverkan, ändå förordar de denna utbyggnad och detta endast för att gynna en industris behov av vinster.

Folket i de nordiska länderna har inte fått vara med i detta beslut och media (massmedia) har varit mycket återhållsamma om risker med detta ”icke dödliga vapen”, allt för att bana väg för denna utbyggnad i tysthet. Utplaceringen av dessa basstationer sker utan att medborgarna får vetskap om var och när, precis som om det vore IS som utförde detta jobb.

Så vad ska vi kalla denna verksamhet? Naturligtvis är det samma slags terrorism som om det vore IS bakom utbyggnaden.

Sanningen är ju att detta ”icke dödliga vapen” kommer att bestråla alla medborgare dygnet runt, vare sig man är en lantarbetare, kontorist, polis eller regeringsmedlem. Ändå förordar och underlättar regeringarna denna utbyggnad, politikerna tar alltså beslut som skadar hela den egna befolkningen.

  • Vad bör ske med dem som är anstiftare av terrorverksamhet, ska de inte sitta bakom lås och bom?
  • Eller kommer polismakten i stället, på uppdrag av regeringarna, att bura in de människor som förstår allvaret och själva försöker få stopp på dessa galenskaper, genom att tex sabotera denna utbyggnad?

Jag vet inte, eftersom jag inte får något svar från myndigheten. Den 14:e januari 2019 gjorde jag en anmälan om anstiftan till terrorverksamhet, till SÄPO. De jag anmälde var dåvarande statsministrarna i Norden, Stefan Löven i Sverige, Katrín Jakobsdóttir på Island, Lars Løkke Rasmussen i Danmark, Juha Sipilä i Finland och Erna Solberg i Norge.

Se hela anmälan inkl bilagor som inte nämns i denna artikel

Mina återkommande mail med frågor om vad som händer med min anmälan möttes av SÄPO med total tystnad, inte ett enda svar har jag hittills fått. Så frågan blir, räknas statsministrar som goda terrorister?     

Text: Kalle Hellberg

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: 5G