Ivar Arpi: Ett tyranniskt EU påtvingar medlemsländerna massmigrationen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 17 maj 2019
- NewsVoice redaktion
Ivar Arpi 21 januari 2019, selfie
Ivar Arpi 21 januari 2019, selfie
Ivar Arpi 21 januari 2019, selfie

NOTERAT. Den politiska skribenten och debattören Ivar Arpi anser att EU transformerats till något ”tyranniskt och odemokratiskt” och att det blivit övertydligt i migrationsfrågan. ”EU skapades för européer”, förklarar han, men globalisterna bedriver utpressning mot medlemsländer att ta emot utomeuropéer på ett osunt sätt som skapar någon grad av osämja eller kaos.

Ivar Arpi skriver på Facebook den 12 maj:

”EU är (bland annat) tänkt som ett fredsprojekt om ska föra europeiska länder närmare varandra. Till exempel genom stöd på olika områden. När Polen och Ungern får stöd sker det med andra ord precis så som EU är tänkt. Välvilja och grannsämja. Från oss lite rikare, till de lite fattigare.

Att då hota fattigare länder med att de måste göra samma misstag som västeuropeiska länder – att ta emot för många migranter av olika slag – annars drar vi in bidragen som hjälper dem. Det är inte välvilja och grannsämja. Det är tyranniskt och odemokratiskt. Odemokratiskt eftersom man inte anser att de har rätt att själva fatta beslut om detta. Tyranniskt eftersom det sker under hot om sanktioner som kommer försämra livet för vanliga polacker och ungrare.

EU kom inte till för att fördela flyktingar. Det kom inte till för att hjälpa ekonomiska migranter att bosätta sig i Europa. EU skapades inte för asylsökande från världens alla hörn. EU skapades för européer. EU kom till för att européer skulle komma varandra närmare. Europa är européernas hem och EU är européernas union.

Nu använder globalisterna i Västeuropa och Bryssel migrationsfrågan för att utpressa östeuropeiska länder. Man kanske inte kommer rulla in stridsvagnar i Prag och Budapest, så gör inte dagens mjuka totalitärer, i stället drar man in bidrag som man vet kommer till nytta. I stället kallar man dem odemokratiska, när det är man själva som kör över demokratiskt valda regeringar.

Varje folk har rätt att själva välja hur deras land ska göra i den här frågan. Det är demokrati. Ett yttre tvång kommer med stor sannolikhet leda till en explosiv situation, vars konsekvenser är svåra att överskåda. Men det leder förmodligen inte till allmän fryntlighet, grannar emellan. Detta sätt att agera på går rakt emot EU:s grundtanke att skapa fred.

Det är värt att notera att vi själva aldrig hade gått med på det man nu ska tvinga Ungern och Polen till. Hade gemene svensk fått välja hade vi aldrig haft den invandring vi sett de senaste 30 åren. Det har aldrig funnits något folkligt stöd för den förda politiken. Våra eliter har ändå tvingat igenom den. Nu lever vi med resultatet. Och nu ska samma eliter tvinga fler att begå samma misstag.

Det är perverst.”

Dagen efter den 13 maj skriver Ivar Arpi en ledarartikel på SvD rubricerad ”EU-samarbetet hotas av tvång” med samma underliggande budskap för att nå en bredare publik. Han drar där en slutsats i slutet av sin text om vart Sverige och EU är på väg:

”Varje land har rätt att själva välja hur deras land ska göra i den här frågan, som jag sade till den polska journalist som intervjuade mig för ett par år sedan. Ett yttre tvång, från Bryssel eller från europeiska grannländer, kommer med stor sannolikhet leda till en explosiv situation, vars konsekvenser är svåra att förutse. En blygsam gissning är att det förmodligen inte leder till allmän fryntlighet, grannar emellan. Sannolikt blir det istället en starkare opinion för fler EU-exits. Detta sätt att agera på går rakt emot EU:s grundtanke att skapa fred i Europa.”

Sammanställning: NewsVoice

Källa


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq