Metro – Världens största reklamtidning överlevde konkurs och blev helgblaska

publicerad 24 maj 2019
- av NewsVoice
Metro delas ut på gatan i Sankt Petersburg, 2007. Foto: K11fang. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Metro delas ut på gatan i Sankt Petersburg, 2007. Foto: K11fang. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
Metro delas ut på gatan i Sankt Petersburg, 2007. Foto: K11fang. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

NOTERAT. Metro som torgfördes som världens största dagstidning var aldrig något annat än en tabloid som till hälften bestod av reklam och i övrigt hade stora bilder och mycket korta PK-artiklar. Nu är den epoken slut. Metro har reducerats till en helgreklamtidning.

Vi som bodde i Stockholm på 1990-talet kan minnas hur nästan alla i tunnelbanan satt och läste nyheterna i Metro. Åren gick och tidningen blev allt mer fylld av reklam. Artiklarna blev kortare och allt mer politiskt korrekta. Bilderna blev större för att fylla ut  utrymmet där det borde ha funnits text. Samtidigt förlorade Metro sina läsare. Under tidningens sista tid som tunnelbanetidning var det sällan man såg att någon faktiskt läste tidningen.

Tidningen gavs ut i pappersformat fram till slutet av mars 2019 då ledningen tvingades ställa in betalningarna och begära rekonstruktion. Länsstyrelsen fick betala ut lönerna. Metro har sedan 2014 haft sitt huvudkontor på Regeringsgatan i Stockholm, men i mars 2019 ansökte hyresvärden om vräkning på grund av obetald hyra.

Kronofogden gjorde en utmätning av Metros tillgångar för att driva in obetalda skatteskulder. Den 27 mars meddelade chefredaktör Thomas Eriksson att Metro slutat att komma ut i pappersform eftersom kostnaden att trycka och distribuera tidningen fem dagar i veckan hade blivit för hög.

I april aviserades en uppsägning av 40 procent av Metros personal. Metro överlevde konkursen, men blev reducerad till en reklamtidning som endast delas ut på helger.

Text: NewsVoice

Relaterat och källor