Vi kan inte acceptera att sjukvården skördar så många liv – Släpp fram fungerande vårdmetoder

publicerad 30 maj 2019
- Jens Jerndal
Sjukvården måste revolutioneras. Foto: Rawpixel.com.
Jens Jerndal, 2014. Pressfoto: partiet Enhet.se
Jens Jerndal, 2014. Pressfoto: partiet Enhet.se

DEBATT. “Få människor är medvetna om hur begränsad, för att inte säga inskränkt, den sjukvård vi erbjuds för våra skattepengar faktiskt är och hur mycket skada den gör.” Det skriver Jens Jerndal som vill sätta stopp för den sjukvård som blivit till en av de vanligaste dödsorsakerna i samhället, särskilt bland de äldre.

Text: Jens Jerndal | Bild från sjukhus. Foto: Rawpixel.com. Licens: Pixabay.com (free use)

Det började med den nya läkemedelsindustri som växte fram i slutet av 1800-talet med rötter i den kemiska industrin och oljeindustrin, och som sedan dess utvecklats till den mest lönsamma av alla industrier, möjligen med undantag för den hemligstämplade vapenindustrin och den illegala knarkhandeln.

Sedan åtminstone hundra år har läkemedelsindustrin kidnappat och skaffat sig monopol på västerländsk skolmedicin, och politiker, medicinska auktoriteter och media har varit permanent utsatta för intensiv lobbying och stenhård programmering med snudd på hjärntvätt.


Syftet har varit att diskreditera alla traditionella former av hälsovård som oseriösa, ovetenskapliga, bedrägliga och så vidare samt etablera läkemedelsindustrins kemiska och kirurgiska medicin som den enda vetenskapliga och bevisat effektiva medicinen. Samtidigt har allmänheten utsatts för kontinuerlig propaganda via media med samma syfte och innehåll.


Vetenskap och beprövad erfarenhet?

Vad är då bakgrunden och orsaken till detta försök att snävt begränsa vad vi skall acceptera och begära av vår offentliga hälsovård och vad har detta betytt – och betyder – för svenska folkets hälsa, psykiska välbefinnande, och ekonomi?

En ofta använd, och missbrukad, fras som läkemedelsindustrins företrädare älskar att använda, är: ”i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”. I vår tidigare svenska Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, som 2011 byttes ut mot ”Patientsäkerhetslagen”, kan man läsa:

“Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.”

Det finns två problem med denna fras: Att man inte definierar vems eller vilket slag av vetenskap som skall gälla, och att man lika lite definierar vems erfarenhet som åsyftas.

Traditionell ört- och alternativmedicin i samarbete med självläkning kan bota det mesta

Kinas flertusenåriga traditionella medicin omfattar både avancerad örtvetenskap och akupunktur. Akupunkturen arbetar med kroppens elektromagnetiska energier och påverkar därigenom körtelsystemet, som i sin tur reglerar hormoner, peptider och andra signalsubstanser. På så vis åstadkommer man att kroppen själv löser problemen på naturlig väg. Och jag kan försäkra att den traditionella kinesiska medicinen med flera tusen år av ”beprövad erfarenhet” är betydligt mer evidensbaserad än modern västerländsk medicin.


Var och en, som är villig att göra sig besväret, kan lätt konstatera att många sjukdomar eller hälsoproblem som västerländsk medicin står totalt hjälplös inför och anser obotliga, kan enkelt och billigt botas med kinesisk medicin. Utan alla de hemska biverkningar, inte sällan med dödlig utgång, som läkemedelsindustrins syntetiska läkemedel dessutom utsätter oss för.


Fri vård och hälsofrihet löser svenska vårdkrisen

Kan våra svenska hälsovårdsmyndigheter och politiker förklara varför vi inte får tillgång till detta slags behandling, som är långt effektivare – och dessutom mycket billigare och skonsammare – än vad vi erbjuds i Sverige? Trots att de har flera tusen års beprövad erfarenhet och empirisk vetenskap bakom sig!

Akupunktur i Sverige

Om någon framhåller att kinesisk akupunktur numera är laglig och tillgänglig i Sverige, så är det fråga om en bedrägligt avledande manipulation för att slippa ge oss verklig, verksam akupunktur.

Sanningen är att akupunktur används mycket sällan inom den offentliga sjukvården. Och då rör det sig uteslutande om marginell, ytlig smärtbehandling av typ fysioterapi, men inte om bot av allvarliga sjukdomar, som är där akupunkturen verkligen kommer till sin rätt.

De flesta akupunktörer i Sverige har bara en kort ytlig utbildning, jämfört med den traditionella kinesiska utbildningen som brukar ta tio år. Att påstå att vi har tillgång till autentisk kinesisk akupunktur i svensk sjukvård är med andra ord ett bedrägeri, antingen det är medvetet eller i god tro.

Och vad kan orsaken då vara till att på detta sätt avsiktligt marginalisera akupunkturen? – Jo, helt enkelt att ett införande av akupunktur enligt konstens alla regler skulle drastiskt reducera vårdkostnaderna, och därmed läkemedelsindustrins hutlösa vinster, vilket i sin tur skulle innebära miljarder i besparingar för statskassan dvs skattebetalarna.

Vetenskaplig evidens är politisk

Något mycket få känner till är vad som ägde rum på Lunds Universitetssjukhus i slutet av 1980-talet. Man beslöt då att genomföra en stor studie med akupunktur för rehabilitering av patienter med stroke. Man delade på vanligt sätt upp patienterna i två lika stora grupper. Båda fick den gängse behandlingen, och den ena gruppen fick dessutom akupunktur.


Resultatet av denna studie blev att de som fått akupunktur kunde, i genomsnitt, skickas hem efter bara hälften så lång vårdtid som den grupp som inte fått akupunktur. Och detta kunde översättas till en direkt genomsnittlig besparing i vårdkostnader om 150.000 kr per patient!


Svenska Dagbladet publicerade denna ”nyhet” på första sidan i december 1992, flera år efter genomförandet av studien, men jag har varken före eller efter hört eller sett något mer om detta.

Man frågar sig onekligen varför detta positiva resultat inte ledde till akupunkturbehandling av alla stroke-patienter i fortsättningen. Jag fick tillfälle ställa denna fråga till läkare från Lund och Helsingborg vid ett seminarium om just stroke i Almedalen 2015. Svaret blev ett osammanhängande svammel om krav på ”evidens” för att kunna införa en ny terapi. Vad är då ”evidens” om inte ett så positivt resultat av en vetenskaplig studie på ett av våra främsta universitetssjukhus? –

Varför gjorde man förresten i så fall studien överhuvudtaget, om man sedan inte agerade på resultatet? Min teori är att man gjorde studien i övertygelsen att resultatet skulle bli negativt, så att man skulle kunna avfärda akupunktur som bluff och båg, och därmed motivera att den inte användes inom den offentliga sjukvården.

När sedan resultatet blev positivt begravde man helt enkelt studien i tysthet. En annan möjlighet är att studien gjordes utan Läkemedelsindustrins förhandskännedom och godkännande, och när de fick kännedom om resultatet, såg de till att man helt enkelt lade locket på och höll tyst om det. Om Lunds universitet kan komma med en bättre förklaring nu, efter 30 år, så lyssnar jag gärna.

Homeopati

Ett annat exempel på verklig vetenskap och beprövad erfarenhet är homeopatin, uppfunnen av den genialiske tyske skolmedicinske läkaren Samuel Hahnemann för över 200 år sedan. Skulle inte 200 års beprövad erfarenhet över hela världen av imponerande behandlingsresultat vara tillräckligt som ”evidens”?

Detta är ett perfekt exempel på empirisk vetenskap, dvs där man konsekvent får positiva resultat. Empirisk vetenskap kräver inte att vem som helst, med sina egna begränsade kunskaper, tror sig förstå hur resultaten uppnås. Det räcker att man konsekvent får statistiskt signifikativa resultat.

Att skolmedicinens företrädare begränsar sin verklighet till mekaniska och kemiska effekter gör inte den elektromagnetiska dimensionen – som är överordnad den mekaniska och kemiska – mindre verklig eller effektiv. Det är därför upprörande genant när man får höra officiella representanter för vår skolmedicinska sjukvårdsmodell påstå att homeopatin inte kan ha någon effekt, när den kemiskt verksamma komponenten inte längre är närvarande. Trots mer än två seklers kliniska erfarenheter. Och vi befinner oss nu i kvantfysikens tidevarv.

Bioresonans

Apropå kvantfysik, så finns sedan nästan ett sekel åtskilliga elektromagnetiska behandlingsmetoder baserade på bioresonansprincipen, som är långt överlägsna läkemedelsindustrins skolmedicin, men dessa har också konsekvent hindrats från att användas inom den offentliga sjukvården, då de inte kan tjäna in miljarder åt läkemedelsindustrin.

Svenska folket avskärmas från fungerande funktionell medicin

Anledningen till att svenska folket inte får tillgång till de mest effektiva och kostnadseffektiva behandlingsmetoderna är helt enkelt att all sjukvård monopoliserats av läkemedelsindustrin och är utformad på rent kommersiell basis med den enda målsättningen att tjäna så mycket pengar som möjligt åt läkemedelsföretagen. Något vi patienter inte bara betalar med våra skatter, utan med onödigt lidande och för tidig död.


Globalt omsätter läkemedelsindustrin nu långt över tusen miljarder (“a trillion dollar”) om året, utan att de facto ha botat en enda patient. Däremot dör hundratusentals människor varje år av behandlingen. Detta enligt myndigheternas egna, officiella statistik, som inte inbegriper ett mycket stort mörkertal på grund av bristfällig rapportering eller bevisföring.


Sjukvård – en dödsorsak

Det måste anses vara de folkvalda politikernas ansvar och skyldighet att objektivt och utan egenintresse finna och erbjuda den mest effektiva, skonsammaste, och billigaste hälsovården för medborgarna.


När sjukvården enligt officiell statistik kommit att utgöra en av de främsta dödsorsakerna, medan sjukvårdskostnaderna samtidigt skenar iväg och belöper sig till astronomiska summor, ja då anser inte jag att de politiskt och medicinskt ansvariga fullgjort sina uppgifter på ett acceptabelt sätt.


Alla måste få tillgång till effektiva, naturliga och billiga behandlingsmetoder

Cancerns gåta löstes för mycket länge sedan, och de allra flesta cancerfall är lätta och billiga att bota helt, med naturliga medel och till låg kostnad. Information om detta är idag inte svår att finna. Trots det behandlas våra patienter – förutom med kirurgi – fortfarande bara med svindyra cellgifter och strålning, som så gott som aldrig förmår bota cancern helt, själva är cancerframkallande, och ofta direkt påskyndar döden genom s.k. biverkningar. Men som ger miljarder i vinst åt läkemedelsfabrikanterna.

Är det då inte hög tid att medborgarna kräver en total och djupgående omstrukturering av hälso- och sjukvården i Sverige, där vi alla får tillgång till de otaliga effektiva, naturliga och billiga behandlingsmetoder som finns, men som inte används bara därför att de inte tillför läkemedelsindustrin tillräckligt stora intäkter?

Jag står gärna till tjänst med en realistisk plan för hur detta kan genomföras inom en tidsram om cirka 10 år.

Text: Jens Jerndal

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: sjukvården
 • Håller fullständig med Jens. Har själv varit läkare i 40 år och bekämpat tron på big farma. Som andra skrev är kampen inte lätt, man blir snabbt marginaliserat. Redan i svensk universitet undervisas de nya läkare i det nya tankesätt att all modern medicin är rena undermedlet.
  De siste 30 åren har det blivit allt vanligare med att förfalska forskningsartiklar. På min tid på universitet i Tyskland var naturmedicin och dess behandlingar undervisningsämnet. Svenska läkare har ingen aning om detta och pratar man om det så fnyser de flesta. Det är möjligen inte många gånger bonusar som delas ut än skär okunnighet. Sjukvårdens organisation lutar dessutom allt mer åt en mekanisk robotliknande behandling, där kontakt med patienten är minimal med frågeformulären som är grunden till journalföring. Hur många patienter är ärliga eller om de är blir betrodd, då personligheten spelar en stor roll.
  Alla repeterar samma mantra som läkemedelsindustrin har givet ut i sina försäljningssamtal. T.ex att Oxicontin/Oxicodon ( som är en syntetisk morfin) är ofarlig och hjälper mot all slags smärta även muskulära. Detta är fel främst också kronisk smärta inte kan”botas” med Morfin, det finns som i cancerbehandling bättre och billigare metoder.
  Med Morfin bedövar man hjärnan som inte kan uppfattar signalerna som kroppen sänder under en tid. när denna effekten upphör tar pat. en ny tabl efter 3-4 dagar är pat morfinberoende och det iatrogen( från läkaren bevilljat) Det dör tusentals människor i USA i morfin beroende som är receptbelagt. Någon statistik har jag inte sett i Sverige ännu. Dessutom ger man samtidigt Panodil som ” grundmedicinering” samtidigt som man ” kapar toppar” med morfin. Varför skulle man behöva en grundmedicinering när morfinet är redan den starkaste smärtlindraren? I Sverige dör enligt Socialsyrelsen ca 6000 människor/år av Panodil p.g.a. leverpåverkan. Panodil introducerades som den snälla tbl för några årtionden sedan med en fjäril som association för dess snällhet. Naturmedicin har bara biverkningar när man överdriva dess användning men är mindre farlig än de moderna mediciner. Då de dock utgör ett hot mot stora vinster samt ev. befolkningsminskningsprogram måste de givetvis svartmålas och förbjudas. Upplysning är den enda vägen att gå, ju mer som får erfarenhet av alternativa metoder och dess hjälp desto mer minskar övertron på big farma.
  Som exempel på en annan farlig medicin medsänder jag: https://www.nexusnewsfeed.com/article/health-healing/statin-nation-how-millions-are-damaged-in-a-post-health-world/

 • Mycket bra artikel Jens Jerndal
  Jag har gått med i föreningen för metabol hälsa och ska gå på årsmötet nu på torsdag. Jag undrar och hoppas att jag då ska få höra bra förslag på vad som kan göras. Vi måste komma i rampljuset. Ständiga demonstrationer och en Facebook sida är bra förslag.
  Norrtälje kommun utnyttjade att jag inte officiellt var god man till en kvinna och tingsrätten utsåg en annan som har tillåtit att kvinnan lämnades liggande i sin lägenhet. Nu bor hon på ett hem men har fått kontraktioner så hon kan inte gå utan är ännu mer vårdkrävande.

  Jag fick inte vara med och träffa hennes doktor och sköterskan och enhetschefen på Birgittagården, där hon bodde tillfälligt i tre månader och då kunde hon gå, sade att de arbetade efter vetenskap.

  De kommer undan med detta. Min mamma blev lagd i en för tidig grav och rättsliga instanser behöver bara skriva två rader om att de arbetat efter vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Vanligt folk tror ju att skolmedicinen är fantastisk och tror att allt gått rätt till när läkemedel godkänts.
  Sjukhuspersonal tar äran åt sig av att vi har ett förbud mot kvicksilver nu fastän de fortsätter att förneka att vi är sjuka på grund av gifter. Socialstyrelsen har inte erkänt och bett om ursäkt för sina lögner om amalgamet.

  Det måste komma fram att skolmedicinen inte vetenskap. Det är väl en lag som tagits bort så man kan inte ställa myndigheter till svars? Den måste återinföras.

  Programmet “Kalla fakta” hade reportage för ett par veckor sedan om människor som dött i vården. Det kan tyckas som om de står på vår sida men det gör de inte. De kritiserar misstag som doktorerna gör inte behandlingen t ex att göra olika magoperationer på överviktiga patienter.

  Nu håller jag på att sammanställa ett brev till berörda parter om hur det gick för den här kvinnan. Jag kommer också att skicka till de politiska partierna , journalister på Norrtelje tidning. De kommer antagligen inte att svara.

  Jag försörjer mig med att köra buss i kollektivtrafiken. Ett par kolleger är verksamma i SD här i Norrtälje och jag tittade på punkter de satt upp för hur samhället ska styras och en punkt säger att forskningen ska vara evidensbaserad och det tycker inte jag för då går värdefulla och botande metoder förlorade. Jag mailade om det till dem men de svarar inte heller. Jag gick på min kollega om varför de inte svarar och han sa att det var en landstingsfråga. Jag hävdade att det är deras program och att sjukvården kostar mycket mer skattepengar är invandringen gör.
  Jag ska fortsätta med de andra partierna och det borde fler göra. För om partierna varje dag får mail, telefonsamtal, öppna brev om att sjukvården är fel måste de till slut göra något.

  Man skulle kunna ordna med kurser i studieförbunden. De brukar uppmana att komma med egna förslag .
  Då kommer man in på hur den här föreningen ska vara organiserad. Att vi vet om varandra på orterna och kan samarbeta.

  Jag skrev insändare som ifrågasatte vaccinationer i Norrtälje tidning. Känner mig väldigt ensam då ingen mer hakade på än de som var emot mig och det var ju redaktionen också. Kanske var det någon som stödde mig och inte publicerades ? Här borde vi också kunna samarbeta.

  Man kan undra hur tidningen “kommunalarbetaren” som är organ Kommunalförbundet ställer sig till att sjuksköterskor ska verkligen få bota sina patienter. Likaså doktorernas motsvarighet ?
  Det ska finnas en grupp bland doktorer och sköterskor som vill ha en förändring eller är de borta ?

 • Ooops – min kommentar till Hasse smatt iväg oavslutad. Här fortsätter den:
  Av praktiska skäl tror jag att revolutionen, kanske mot alla odds, måste komma på den politiska vägen, och då är det troligt att det först krävs en massiv folkrörelse som äventyrar politikernas möjlighet att bli omvalda. Jag tänker mig att den nu 2 år gamla och snabbt växande Riksföreningen för Metabol Hälsa skulle kunna utgöra fröet till en sådan folkrörelse. Jag rekommenderar alla att bli medlemmar. Kostar bara 200 kr om året, men med tillräckligt många medlemmar kan de hundralapparna åstadkomma mycket och räcka långt.

 • Hasse – Jag håller med dig och har länge drömt om att läkarna kunde gå samman och helt enkelt ställa gemensamma villkor – inte till Big Pharma, men till de svenska beslutsfattande myndigheterna. Men tyvärr kräver detta en omfattande organisation, och en läkarstrejk skulle nog inte bli särskilt populär bland allmänheten. Dessutom är ju de flesta läkare så grundligt hjärntvättade genom sin utbildning, att de verkligen tror på Big Pharmas trossatser. Och alla i Sverige har ju fullt upp med att klara av dagen, och månadsbetalningarna. Så har vi ju manipulerats och programmerats av de sociala ingenjörer som osynliga står bakom vår samhällsutveckling de senaste hundra åren. Av praktiska skäl

 • Helt korrekt och suveränt skrivet Jens Jerndal. Jag är med dig och föreslår att vi två tillsammans skriver alternativutredning nummer två. Den första på 600 sidor avlämnade Kjell Asplund den 31 mars. Den var snömos eftersom direktiven var skrivna förmodligen av industrin (deras språkbruk).

  Men först måste vi ha en mottagare till vår alternativutredning, annars begravs den också. Förslagsvis Socialdepartementet . alternativt Föreningen för Metabol Hälsa.
  Ingemar Ljungqvist, redaktör Alma Nova

 • “Cancerns gåta löstes för mycket länge sedan, och de allra flesta cancerfall är lätta och billiga att bota helt, med naturliga medel och till låg kostnad.”

  Eugenik / massmord / befolkningsdecimering…

  Något fruktansvärt pågår som är så djävulskt att inte ens de allra flesta som medverkat i processen är medvetna om vad som sker.

 • Förändring inom sjukvården är svår men nyckeln är Läkarna.
  Doktorer/Läkare måste tillsammans gå ihop och vägra acceptera medicin som inte fungerar och kräva det motsatta. D.v.s. medicin som fungerar utan bieffekter som kräver ytterligare medicin, samt medicin som behandlar problemen istället för symptomen.
  Om en läkare ensam gör detta kommer ingen förändring att ske förutom att läkaren kommer att få lämna sina uppdrag och folket har förlorat en bra läkare och fått ännu en big pharma “indoktorinerad” person till att ersätta platsen.
  Men att något är fel kommer att uppdagas av hela folket, om alla läkare sparkas samtidigt, vilket därför inte kommer att ske eftersom det då blir för uppenbart att systemet är korrupt.
  Läkarna måste stiga ner ifrån sina “höga” stolar och börja visa integritet istället för att mutas med provision ifrån pillerförsäljning och börja inbördes snacka och bestämma en dag för förändring inom en snar framtid.

  Detta till trots att många läkare känner till problemen men inte vågar tala ut av rädsla att få sparken. Men börja tala med läkare ocgh doktorer som ni själva har förtroende för och litar på och sprid tanken och återkom till tanken gång på gång och låt det gå fort. När många är i linje med detta blir också sinalen för förändring inom sjuk vård.
  Detta är svårt men inte omöjligt.

  • Att vara läkare som intresserar sig för att bota, och sätter sanningen före sin karriär är mycket farligt. Se bara på Dr Erik Enby, som blivit utsatt för drev och fråntagen sin licens. Han riskerade sin karriär och förlorade den. Tack vare honom har jag ett fullgott liv.

   • Ulrika.
    Jag är väl medveten om Erik Enby och har besökt honom på hans mottagning. En sann hjälte.
    Han har återfått sin licens och jobbar ännu så vitt jag vet. Han tog kampen ensam och det kostade en del. Men han har mångas respekt vunnen. Ett bra exempel för andra läkare att följa.
    Jag skrev i ganska tydliga ordalag att en ensam läkare inte borde gå emot den medicinska “vetenskapen” utan många tillsammans.

  • Helena – Du beskriver väl vad vi kan göra. Och liknelsen med de växande grästuvorna som stjälper lasset tycker jag är mycket slående. Men vi kan också engagera oss och organisera oss så att tuvorna växer fortare, och låta både läkare och myndigheter förstå att vi vet hur systemet fungerar, och vi accepterar det inte. Om alla sedan söker fram de bästa alternativen och använder dem i stället för att gynna Big Pharma – det behöver inte bli så mycket dyrare, och vi vinner bättre hälsa utan biverkningseffekter – så ger vi ett budskap, som på sikt förhoppningsvis går fram.

   • Kan vi inte göra något liknande som Bensinupproret 2.0, och så småningom demonstrera, och demonstrera och demonstrera. För det gäller ju att även så småningom få med läkare och andra myndigheter. Det går inte att bara skriva och skriva. För det rinner ut i sanden. Läkemedelsverket försöker ju även förbjuda alla alternativa böcker. Så kan inte någon duktig person dra igång en Facebook sida som sen alla lätt kan gå ned i, för att sen gå vidare med demonstrationer ute i städerna runt om i världen. Ex. LÄKEMEDELSUPPRORET! VI HAR FÅTT NOG!! VI VET….vad ni försöker med.

 • Vad kan vi göra för att ändra detta? Eller hänger allt på att välta lasset med “växande grästuvor” – att vi som förstår sambanden visar våra barn och vår omgivning på vägar att stärka kroppens egna immunförsvar i stället för att efterfråga big pharmas kemiska produkter i tid och otid?

 • Mycket intressant information – tack! Man kan förvisso ur parasiternas perspektiv förstå varför internet är ett hot. Utan spridningen via nätet hade t ex strokestudien fortfarande varit okänd för flertalet. Det svamlande du beskriver beträffande resultatet av studien är ju kraftigt självdiskrediterande för skolmedicinens grindvakter. Allt fler skrattar åt nedsmutsningen av alternativa metoder, och behöver inte skolmedicinsk bekräftelse längre. Problemet är bara att vi får betala för våra behandlingar och naturpreparat själva, och inte alla har möjlighet till det. Det är i denna djupa fåra av orättvisa som fattiga bli skolmedicinens försökskaniner. Skamligt!

 • Efter att ha varit verksam inom (vad som kunde ha varit) komplementär medicin i många år, instämmer jag med vartenda ord i Jens Jerndahls artikel. Jag har hoppats på en förändring så länge jag kan minnas – och jag hoppas fortfarande! Liksom så mycket annat i samhället som gör mer skada än nytta, behöver vi ett mer mänskligt system. Ett system där alla har frihet att välja den vård och de metoder vi vill ha och mår bra av. Det måste bli ett slut på alla gifter i mat, dryck, medicin och vår miljö – för att inte tala om allt tvång som håller på att införas!

 • SVENSKA STATEN HAR ALDRIG VARIT INTRESSERAD AV NÅGON DIALOG MED MEDBORGARNA,SOM ALLA NUMERA VET ÄR DEN TOTALITÄR, VILKET BETYDER SKRÄCK INFÖR ALLT OBEKANT- MED TILLHÖRANDE OFÖRMÅGA KONSEKVENSANALYSERA.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *