Svenska skolan förvandlas till en institution för idioter

publicerad 21 maj 2019
- av Harriet Larsson
Busiga pojkar. Foto: Crestock.com

I den svenska skolan har genusidentitet blivit viktigare än kunskap. Elever känner otrygghet, särskilt flickor. Läraren har förlorat sin auktoritet och blivit en “kamratpedagog” som inte klarar av att hantera lektionsfarliga elever. Skolan skadas av inkompetenta politiker varav vissa föraktar kunskap, förnuft och ett bättre vetande, menar Harriet Larsson. 

Text: Harriet Larsson, Harriets Blogg

Endast 39% av flickorna i skolan känner sig trygga enligt Skolinspektionens senaste trygghetsundersökning. Kommentar önskas från vår feministiska regering! Totalt redovisas att en av 10 elever upplever otrygghet i skolan.

Lärarnas auktoritet har urholkats successivt i den rådande postmoderna och relativistiska myllan, som gödslats av skolverkets karriärshungriga tjänstemän, med hjärtat till vänster och som sett auktoriteter som ett rött skynke. Lärarens makt fick krympa på bekostnad av elevers och föräldrars, för alla har ju gått i skolan och vet var skåpet ska stå.

Läraren förvandlades till en kamratpedagog och skall lösa allt det som föräldrar och politiker försummat. Kunskapsinlärning har fått stryka på foten.

För att indoktrineringen om allas lika värde ska bestå börjar skolverket med de små. I läroplanen för förskollärare (Lpfö18) finns numera begrepp som värdegrund, genus, mångfald och sexuell läggning högst upp på förskolans uppdrag. Språkinlärning, lyssnande, repetition och reflektion som ska bana vägen fram till ”orden” har flyttats ner i prioritering.

Att skilja på det existentiella värdet och det funktionella är som att svära i kyrkan. För då synliggörs skillnaden mellan svenskar och invandrare, det är bara att se på differensen i arbetslöshetsstatistik, där tärande och närande medborgare avslöjas. Därför råder inflation med nystartsjobb, extratjänster etc.

”Extratjänster borde snarast heta merarbete….som ingen är beredd att betala för, åt personer som ingen vill anställa”. – Per Gudmundsson

Det fria skolvalet gjorde inte saken bättre.

Rektorer, som vill visa på bra skolresultat kan ha fallenhet att dela ut förstalärartjänster till lärare som inte är så kinkiga med betygen och som står rektorn närmast, och om detta finns många vittnesuppgifter, inte minst hos förfördelade och besvikna lärare. Makthavarnas söndra- och splittrastrategi används med framgång inom många områden, för att krossa sammanhållningen inom gruppen. En konsoliderad arbetsgrupp kan rubba rådande hierarki.

Enligt Pisaundersökningen har betygen generellt ökat, medan kunskapen minskat. Datorer, läsplattor och restaurangkuponger kan vara lockbeten, när skolorna slåss om skolpengen.

Att söka kunskap själv enligt epidemin problembaserat lärande (PBL) har varit förödande för elever med mer spring i benen än vilja till att lyssna och lära. Hjärnan i yngre åldrar måste ha mer handfast stöttning från den förtalade katedern, för att nya kopplingar ska skapas i hjärnkontoret. Saknas dessutom stöttande föräldrar, som förhör läxor och hjälper sin unge, ser framtiden mörk ut för deras avkomma på vår kunskapskrävande arbetsmarknad. Heltidsarbetande föräldrar och bidragsföräldrar ropar ofta i korus att läxor det ska minsann skolan sköta, även om ungen inte sitter vid sin bänk, utan föredrar andra jaktmarker utanför skolan.

Därtill finns det många mesiga och fega rektorer, som inte vågar sätta ner foten, när lärare behöver stöttning vid konfrontation med lektionsfarliga elever, vilka helt kan förstöra både trygghet och kunskapsinhämtning för övriga som vill kämpa för betygen mot en bra framtid.

Välutbildade föräldrar flyttar då ofta sina barn till en bättre skola och farten på raset mot botten ökar fram till att skolan till sist måste stängas. Utåt håller många av medelklassens föräldrar krampaktigt fast i den mångkulturella berikningen, men när det gäller sin egen son eller dotter ja då slängs den i papperskorgen. Detta visade studier vid Örebro Universitet av forskaren inom sociologi Maja Lilja redan för flera år sedan.

Gustav Fridolin har nu glömt sina hundra dagar och lämnar moraset som morske Björklund tidigare inte lyckades få stopp på. Björklunds liberala bakgrund, som ingen fattar vad den står för, gjorde att den satte krokben för hans egna ambitioner. Om utbildningsminister Anna Ekströms 475 miljoner till läraravlastande assistenter skall räta upp skolresultaten, återstår att se.

Min misstanke är att Ylva Johansson varit framme igen för att förbättra arbetslöshetsstatistiken för nysvenskar utan reell utbildning. Skulle någon elev handgripligt lyftas ut från klassrummet, då flyger barnombudsmannen i taket för denna fruktansvärda kränkning, som den ”kränkte” kan få skadestånd och beundran för av sina supporter. Vill det sig riktigt illa så kan kniven åka fram och läraren får söka skydd, men för denna kränkning saknas belöning. Allt medan ansvariga politiker, som läraktiga papegojor upprepar statsministerns ”Det är inte OK. Det är inte acceptabelt”, men utan att något händer. Drabbade flickor får istället vara krockkuddar åt förövaren för att: “han har haft det så jobbigt”.

På Caligulas tid i Stig Järrels skepnad på bioduken, var det läraren med pekpinnen i hand som skrämde vettet ur svaga elever. Varför allt måste gå över i sin motsats i en tes/antitesutveckling begriper jag inte, men en orsak är dock klar: våra ministrars mediokra utbildning.

”Flera av regeringens ministrar saknar i princip helt utbildning efter gymnasiet och flera skönmålar sina CV:n på regeringens hemsida, visar en granskning från Dagens Industri.
En minister skriver i sitt CV att hen bedrev forskningsstudier 2010 till 2013. Vår kartläggning visar dock att det bara blev futtiga 15 poäng under de tre åren…..”

Tino Sanandaji förklarar enkelt på Facebook:

Tino Sanandaji. Foto: Tore Sætre. Licens: CC BY SA 4.0, Wikimedia Commons
Tino Sanandaji. Foto: Tore Sætre. Licens: CC BY SA 4.0, Wikimedia Commons

”…akademisk examen är inte enda vägen till kunskap, och det finns många extremt kompetenta som är självlärda eller ackumulerat kunskap genom arbete, företagande och facklig aktivitet. Problemet är att många politiker är anti-intellektuella och föraktfull hånar kunskap de inte förstår, som när Margot Wallström vulgärt bad en professor krypa tillbaks under en sten…

Problemet är när omogen narcissism mixas med ignorans så de inte fattar sin begränsning. Det gäller inte minst de som tar snabba vägen genom ungdomsförbund eller PR-branschen in i politik, som i en del fall är skrämmande blåsta och bidrar till att dra ned nivån på svensk diskurs.”

Margot Wallström med sitt skrala gymnasiebetyg och utan minsta högskolepoäng kvalar nog in i täten på Sanandajis beskrivning av uppblåsta och självgoda politiker, som ständigt ser ner på andra med kunskap och klokskap. Något som jag lärt mig under mina 72 år är att den okunnige endast pladdrar, medan den vise lyssnar innan han/hon tar ordet.

Med denna politiska bakgrund är det förståligt att tryggheten för sparkade, avdankade politiker når rekordnivåer, medan trygghet i skolan och för gamla och unga i och utanför hemmet inte främjas av dessa ”omogna narcisser.” De har stor fallenhet för bortförklaringar och skönmålning av sina nya väljargrupper i förorten och håller hårt i sitt skyddande moraliska paraply över odågor som kräver respekt och inte får kränkas. För dagens köttgrytor lämnas inte frivilligt.

Text: Harriet Larsson, Harriets Blogg

Relaterat och källor

SVT: Var tionde elev känner sig otrygg i skolan
Örebro Universitet: Våra val ökar segregationen
Regeringen: 475 miljoner till satsning för fler lärarassistenter
Dagens Industri: Di granskar: Ministrarna som skönmålar sina meriter
SVD: Per Gudmundson: Extratjänster borde snarast heta merarbete


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Hej.

  Jag saknar en sak i din genomgång: lärarkårens skuld till agens situation. Vi bär huvudansvaret.

  Men det är ju rent ut sagt kliniska idioter till politiker och så kallade pedagogiska experter som tvingat igenom diverse reformer från ca 1970 (bara för att ta ett årtal – vilket år som är avgörande är lite grann som att diskutera exakt vilket år Rom föll…) kanske man vill invända?

  Så vi lärare har alltså inte ett ansvar att bevaka och värna vår yrkesheder, vår professionalism och vår integritet, både i yrket och privat? Vi är alltså duktiga och lyder bara order? Det är ingen ursäkt.

  Alla lärare har alltid valet att samarbeta med reformer och metoder den anser eller vet är fel (tekniskt, moraliskt, eller på annat vis) eller att protestera och vägra utföra felaktiga order – och ultimat ta konsekvensen och lämna yrket.

  Jag hade en gång en lärare i filosofi som gav oss frågan: “Arbetar du kvar vid järnvägen även om du vet vad som är på tågen?”. Jag är honom än idag tacksam för denna övning i moralfilosofi: även om jag kanske inte kan stoppa vad som sker, kan jag låta bli att delta och bidra. Oavsett vilket gör man ett val.

  De allra flesta lärare har gjort som så många andra: de tiger och lyder, och skyller sin lydnad på räkningar och utgifter. Sen när är det en giltig ursäkt för att agera mot sitt samvete?

  Jag tror att det är med skolan som med ett ödehus: vid en viss punkt i förfallet finns där inte längre något att rädda. Man får istället riv ned och bygga nytt; det nya kan dock byggas så att det gamla återuppstår.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 • När Sanna inte ville skolstrejka för klimatet blev hon mobbad av sin lärare. Nu berättar hennes mamma Lena om den svåra tiden.
  Sanna och Lena heter egentligen något annat. Ingen av dem vågar gå ut offentligt med sina namn.
  – Det är så långt det har gått. Har man minsta synpunkt på det här med skolstrejker för klimatet betraktas man som en dålig människa, säger Lena.
  För henne och hennes dotter började problemen i mitten av april, då eleverna i den högstadieskola där Sanna går, hade bestämt sig för att haka på den skolstrejk som initierades av Greta Thunberg och PR-mannen Ingemar Rentzhog i augusti förra året.
  https://sputniknews.com/environment/201905231075256336-sweden-environment-bullying/

  https://detgodasamhallet.com/2019/05/21/bitte-assarmo-mobbades-av-lararen-for-att-hon-inte-ville-skolstrejka/

 • Skolproblemen som i artikeln och kommentarerna beskrivs måste ses i ett perspektiv som ständigt förbises.
  När jag började skolan på 50-talet var det en elev som hade problem med läsförståelse nu är det halva klassen som har problem med inlärning och koncentration.

  Vad är det som hänt under den här tiden ?

  Samtidigt som födan har blivit allt näringsfattigare har olika gifter i vår miljö blivit rikligare. Det är gifter som vi intar i mat och läkemedel, genom vaccinationer, på huden och genom inandning.

  Det värsta brottet är amalgamfyllningar. Stoppet kom först 2009 och socialstyrelsen har inte behövt stå vid skampålen och skämmas för sina lögner.

  Dagligen får vaccinationsindustrin utrymme i media att uppmana oss att injicera in gifter i våra barn. De lurar i oss att vi är skyddade när vaccinet bara är farligt för 2 till 4 av mer än 100-talet stammar av papillom virus.

  Idag var det en intressant artikel om modersmjölk. Skulle vara bra om vi hade en förebyggande vård som informerade föräldrarna om detta. Likaså att immunförsvaret skadas när vi ger vårt barn annan mat än moders-mjölk före 6 månaders ålder.

  Vi har en sjukvård som inte ser till att vi är biologiska varelser utan de tror snarare att vi är maskiner.

  Vi är belastade av mikrober men skolmedicinen kan varken diagnostisera eller behandla detta, vilket alternativa mediciner kan.
  Heltidsarbetande föräldrar nämndes. Så är det, barnen får själva fixa ohälsosam mat i mikron och sen tillbringa fritiden framför datorn. Troligtvis laddar sin mobil vid en säng med metallfjädrar och sover i ett elektromagnetiskt kraftfält.
  Sen ska det utredas på BUP och det sista man gör är att låta en läkare utreda om det är något kroppsligt fel. Skolmedicinen använder inte heller metoder som alternativa har för att se kroppens brist på vitaminer och mineraler och belastning av mikrober.

  Ungdomar som sitter inspärrade på psyket behöver få hjälp med kroppen först. När ungdomar fått en diagnos av BUP behöver inte föräldrar och samhället ha skuld för att de inte givit barnet näring och skyddat det mot gifter.

  Det är i den här änden vi måste börja om det ska bli bra i skolan.

  Sen håller jag med om att alla behöver inte ta studenten. Att utföra ett hantverk ska också ha status.

  En del demenssjukdomar kan botas men det tillåts inte av skolmedicinen.

  Varför vi har en sådan här värdelös skolmedicin tycker jag ni ska fundera över och debattera orsaken.

 • För 50 år sen’ försvann den gamla svenska “pluggskolan”, den där en hyggligt skolbegåvad del av ungdomarna, avlade studentexamen, även kallad “mogenhetsexamen”. Mycket eftersträvansvärd, för en vidare förkovring på universitet och högskolor och därmed sannolikt en god position i samhället. Det var inte helt enkel “att ta'” studenten och de som kom från “bättre hem” med bildning och kultur, hade förstås lättare att slå sig fram i konkurrensen. Denna tingens ordning och som mycket annat från Anno Dazumal, hade hämtats från vårt södra grannland och retade naturligtvis gallfeber på socialdemokratin. “Ett orättvist system eftersom, ingen kan bestämma vilka som blir ens föräldrar” hette det. Inte jämställt, men ojämlikt! Vad göra? Jo, ALLA, skall ta’ studenten, för att vara behöriga till högre studier. Tja, inte alla kanske, men tillräckligt många och det uppnår vi genom att kopiera moderna amerikanska pedagogiska metoder.
  Den svenska skolans tidigare goda rykte försvann på kort tid och inföll tillika samtidigt i tiden med fenomenet, att invasiva folkslag började göra sig breda och bredare och …. . hit hjälpta av liberaler, vänster mm.
  Denna historieskrivning kanske räcker? Redan i februari 1975, sju år efter “sextio-åtta”, bestämdes i en proposition undertecknad Palme och Leijon att Sverige skall bli ett “mångkulturellt” samhälle.
  Det är dock intressant, att man har kunnat höra i skoldebatten, att “det är orättvist att elever från hem med studievana” synes klara sig så mycket bättre, än de som inte har det”.
  Tricket med nivellering av kunskapsnivån, kanske gick hem för 50 år sedan, men nu, med en befolkning som talar 175 olika språk och med en ständigt växande andel muslimer, blir det omöjligt

 • Tro nu inte att allt detta bara händer! Det är genomtänkt och designat och satt i verket med avsikt. Frågan bör snarast bli: Varför just Sverige som försökskanin? Är den egensinnige svensken ett för stort problem för NWO?

  • Instämmer med att det är avsiktligt och det är det angloamerikanska imperiets oligarki som ligger bakom för att försvaga all opposition och underlätta infogandet under deras världsregering. Befolkningsminskning är ju en del av projektet och man kan anta att okunnighet underlättar för att leda folk till slakten.
   Att jordbruk lagts ner underlättar för massvält och kravaller när transporterna hindras.

  • Jag såg en artikel häromdan om Vivallaskolan i Örebro. Där måste varje klass ha minst en polis ständigt närvarande. Så din artikel är högst relevant. Det blir inte lite skattepengar som det kostar.Jag tror att hoppet är ute. Det kommer att saknas 70.000 lärare om ett antal år. Det kommer inte att fungera med att importera från Finland eller andra länder. Dessa lärare är säkert vana vid lite lugnare elever och högre diciplin så dom kommer också att lämna. Ungefär som polisbristen som man vill åtgärda med att anställa nyutexaminerade poliser från Norge. Där har en polis 54.000 kr /mån och i Sverige 26.000/ mån. Hur länge stannar dom? Idiotin i samhället har gått överstyr.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *