Bilderbergmötet 2019 handlar om att skapa ”strategisk ordning”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 3 juni 2019
- NewsVoice redaktion
Article: "Secret Meetings to Shape the World", Daily Mirror on the Bilderberg Group, February 13, 1980

Den 2 juni 2019 avslutades det senaste Bilderbergmötet. Det hölls i Montreux vid Genèvesjön. Jacob Nordangård kommenterar mötet som bla tog upp skapandet av en ”stabil strategisk ordning”, kapitalismens framtid, etik och AI samt sociala medier som vapen.

Text: Jacob Nordangård, fil. doktor i tema teknik och social förändring, fil. mag i geografi och kultur- och mediegestaltning. | Artikeln har tidigare publicerats på Stiftelsen-pharos.org | Bild: “Secret Meetings to Shape the World”, Daily Mirror on the Bilderberg Group, February 13, 1980

Jacob Nordangård, maj 2019. Foto: SwebbTV.se

Det ljusskygga sällskapet Bilderberg, som har samlat Europas och Nordamerikas finansiella och politiska elit sedan 1954, har i år ett antal intressanta teman och därtill kopplade deltagare som ger en fingervisning om vart vi är på väg.

Temaområden som diskuteras är bland annat klimatförändringar, kapitalismens framtid, AI-etik och Weaponization of Social Media. Allt hänger nära ihop med den agenda som jag kartlagt såväl i min avhandling som i min senaste bok. Bilderbergeliten har sedan länge haft som mål att skapa en ”stabil strategisk ordning” vilket även är den första punkten som ska diskuteras.

Mötets agenda visar hur nära sammanlänkad klimatfrågan är med det absoluta toppskiktet – något som alla klimataktivister som ber om kontroll och prygling borde fundera över. Klimatfrågan är, som jag skriver om i min bok, skapad av samma elit som vänstern tidigare sett som sin fiende. Nu arbetar de i samma lag med en kader av nyttiga idioter på vänsterkanten som kräver att massan ska få sämre standard och övervakas 24/7 för att hålla sina klimatavtryck i schack.

För att illustrera detta så är planetskötaren Johan Rockström på plats för sitt första Bilderbergmöte. Han har nu tagit över som klimatöverstepräst efter Hans Joachim SchellnhuberPotsdaminstitutet. Rockströms teorier om de nio planetära gränserna används som ramverk för att fastställa människans godkända handlingsutrymme. Han medverkar också i agendan om en teknologisk transformation där allt och alla ska förses med mikrochip i syfte att bilda ett Internet of Everything.

Även den transhumanistiska filosofen Nick Boström debuterar i Bilderbergsammanhang. I samband med att den Fjärde industriella revolutionen sjösattes vid World Economic Forum 2016 har hans idéer alltmer kommit i rampljuset. Boström, som 1998 grundade World Transhumanist Association (numera Humanity+), har bland annat beskrivit framväxten av ett ”Singleton”. Ett globalt teknologiskt centraliserat kontrollsystem på högsta nivå som ska lösa världens alla problem, effektivt försvara sin egen existens samt kontrollera ”sitt” territorium (inklusive hantera beskattning).

Som Boström skriver:

“Once formed, a future singleton might be perpetually stable. This could happen if surveillance, mind control, and other security technologies develop in such a way as to enable a singleton to effectively prevent the emergence of internal challenges.”

Ett stort problem med detta är dock, som Boström påpekar, att skapelsen kan visa sig utvecklas till en ond ”singleton”. Vad händer om man överlåter en ”singleton” till en elit med storhetsvansinne? Är det klokt att exempelvis låta Henry Kissinger, som borde pensionerat sig för länge sen, och Bilderbergvännen Marcus Wallenberg besluta över våra öden?

Boströms idéer har även tydliga beröringar med jesuitprästen Pierre Teilhard de Chardins Omegapunktsteori där formandet av en teknologisk världsorganism ses som oundvikligt (Chardin har varit en inspirationskälla för många världsförbättrare som önskar legitimera sina gemena lösningar genom att hävda att dessa ingår i Guds heliga plan).

Självklart så finns ett antal av teknikjättarnas förgrundsfigurer representerade på mötet tillsammans med europeiska och amerikanska försvarsintressen (Palantir Technologies, Arago, Thales Group, Alphabet, Kudelski Group etc).

En stor överraskning för dem som ansluter sig till teorin om Trump som en utsänd Messias för att en gång för alla sätta “globalistmaffian” inom lås och bom, torde vara att Trumps svärson Jared Kushner deltar på mötet. Även utrikesministern Mike Pompeo rapporteras vara på plats för att diskutera den uppblossande konflikten med Iran.

Trots den starka retorik som Trump använt om klimatåtgärder har han inget emot ordning och reda för att hantera de problem som uppstått i samband med de senaste årens kraftiga migrationsvåg. Han uttrycker exempelvis ett kraftigt stöd till utbyggnaden av den teknologi som är tänkt att ge upphov till Bilderbergarnas ”stabila strategiska ordning” med Smart Borders och biometriska övervakningssystem. USA ska enligt Trump vara ”number one” och slåss med Kina om att nå bäst effektivitet. Teknikjättarna ser förtjänstmöjligheter medan allmänheten får betala.

Nästan alla fastnar i dikotomierna. Vänstern släpper in storebrors kontrollsamhälle för att hantera klimatsynden medan högern prisar en allsmäktig ”singleton” för att hantera flyktingproblemen.

Det gäller att ta till oss av gammal visdom. Det är dags att avslöja hur dessa intressen opererar och inte falla i deras fällor. De utgör mänsklighetens riktiga fiender och behöver ställas till svars för sina brott. Innan vi alla integreras i ett allsmäktigt ”singleton”.

Text: Jacob Nordangård

Källor

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq