Bilderbergmötet 2019 handlar om att skapa ”strategisk ordning”

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 3 juni 2019
- NewsVoice redaktion
Article: "Secret Meetings to Shape the World", Daily Mirror on the Bilderberg Group, February 13, 1980

Den 2 juni 2019 avslutades det senaste Bilderbergmötet. Det hölls i Montreux vid Genèvesjön. Jacob Nordangård kommenterar mötet som bla tog upp skapandet av en ”stabil strategisk ordning”, kapitalismens framtid, etik och AI samt sociala medier som vapen.

Text: Jacob Nordangård, fil. doktor i tema teknik och social förändring, fil. mag i geografi och kultur- och mediegestaltning. | Artikeln har tidigare publicerats på Stiftelsen-pharos.org | Bild: “Secret Meetings to Shape the World”, Daily Mirror on the Bilderberg Group, February 13, 1980

Jacob Nordangård, maj 2019. Foto: SwebbTV.se

Det ljusskygga sällskapet Bilderberg, som har samlat Europas och Nordamerikas finansiella och politiska elit sedan 1954, har i år ett antal intressanta teman och därtill kopplade deltagare som ger en fingervisning om vart vi är på väg.

Temaområden som diskuteras är bland annat klimatförändringar, kapitalismens framtid, AI-etik och Weaponization of Social Media. Allt hänger nära ihop med den agenda som jag kartlagt såväl i min avhandling som i min senaste bok. Bilderbergeliten har sedan länge haft som mål att skapa en ”stabil strategisk ordning” vilket även är den första punkten som ska diskuteras.

Mötets agenda visar hur nära sammanlänkad klimatfrågan är med det absoluta toppskiktet – något som alla klimataktivister som ber om kontroll och prygling borde fundera över. Klimatfrågan är, som jag skriver om i min bok, skapad av samma elit som vänstern tidigare sett som sin fiende. Nu arbetar de i samma lag med en kader av nyttiga idioter på vänsterkanten som kräver att massan ska få sämre standard och övervakas 24/7 för att hålla sina klimatavtryck i schack.

För att illustrera detta så är planetskötaren Johan Rockström på plats för sitt första Bilderbergmöte. Han har nu tagit över som klimatöverstepräst efter Hans Joachim SchellnhuberPotsdaminstitutet. Rockströms teorier om de nio planetära gränserna används som ramverk för att fastställa människans godkända handlingsutrymme. Han medverkar också i agendan om en teknologisk transformation där allt och alla ska förses med mikrochip i syfte att bilda ett Internet of Everything.

Även den transhumanistiska filosofen Nick Boström debuterar i Bilderbergsammanhang. I samband med att den Fjärde industriella revolutionen sjösattes vid World Economic Forum 2016 har hans idéer alltmer kommit i rampljuset. Boström, som 1998 grundade World Transhumanist Association (numera Humanity+), har bland annat beskrivit framväxten av ett ”Singleton”. Ett globalt teknologiskt centraliserat kontrollsystem på högsta nivå som ska lösa världens alla problem, effektivt försvara sin egen existens samt kontrollera ”sitt” territorium (inklusive hantera beskattning).

Som Boström skriver:

“Once formed, a future singleton might be perpetually stable. This could happen if surveillance, mind control, and other security technologies develop in such a way as to enable a singleton to effectively prevent the emergence of internal challenges.”

Ett stort problem med detta är dock, som Boström påpekar, att skapelsen kan visa sig utvecklas till en ond ”singleton”. Vad händer om man överlåter en ”singleton” till en elit med storhetsvansinne? Är det klokt att exempelvis låta Henry Kissinger, som borde pensionerat sig för länge sen, och Bilderbergvännen Marcus Wallenberg besluta över våra öden?

Boströms idéer har även tydliga beröringar med jesuitprästen Pierre Teilhard de Chardins Omegapunktsteori där formandet av en teknologisk världsorganism ses som oundvikligt (Chardin har varit en inspirationskälla för många världsförbättrare som önskar legitimera sina gemena lösningar genom att hävda att dessa ingår i Guds heliga plan).

Självklart så finns ett antal av teknikjättarnas förgrundsfigurer representerade på mötet tillsammans med europeiska och amerikanska försvarsintressen (Palantir Technologies, Arago, Thales Group, Alphabet, Kudelski Group etc).

En stor överraskning för dem som ansluter sig till teorin om Trump som en utsänd Messias för att en gång för alla sätta “globalistmaffian” inom lås och bom, torde vara att Trumps svärson Jared Kushner deltar på mötet. Även utrikesministern Mike Pompeo rapporteras vara på plats för att diskutera den uppblossande konflikten med Iran.

Trots den starka retorik som Trump använt om klimatåtgärder har han inget emot ordning och reda för att hantera de problem som uppstått i samband med de senaste årens kraftiga migrationsvåg. Han uttrycker exempelvis ett kraftigt stöd till utbyggnaden av den teknologi som är tänkt att ge upphov till Bilderbergarnas ”stabila strategiska ordning” med Smart Borders och biometriska övervakningssystem. USA ska enligt Trump vara ”number one” och slåss med Kina om att nå bäst effektivitet. Teknikjättarna ser förtjänstmöjligheter medan allmänheten får betala.

Nästan alla fastnar i dikotomierna. Vänstern släpper in storebrors kontrollsamhälle för att hantera klimatsynden medan högern prisar en allsmäktig ”singleton” för att hantera flyktingproblemen.

Det gäller att ta till oss av gammal visdom. Det är dags att avslöja hur dessa intressen opererar och inte falla i deras fällor. De utgör mänsklighetens riktiga fiender och behöver ställas till svars för sina brott. Innan vi alla integreras i ett allsmäktigt ”singleton”.

Text: Jacob Nordangård

Källor

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Strategisk ordning innebär obligatoriskt Chip .
  Det är vad som kommer snart.
  Acceptera Chippet och du kommer att bli en Kontrollerad Slav.

  • Helt klart! Många frivilliga går till stupstocken för att “det är så himla behändigt utan betalkort och nycklar”: https://www.youtube.com/watch?v=7a_d5i9Tgwk (från TV4 Morgon 8 dec 2014)
   Lockbetet för mer tveksamma när det ekonomiska systemet faller samman är förstås en medborgarlön som “tyvärr inte kan betalas ut utan chip p g a extra krav på säkerhet i identifieringen”. Så kommer folket att älska tjuv- och lögnstaten än mer!

 • Jag håller med Carina Agrell i hennes första kommentar men inte i den andra. Tjatet om vänstern gläder också globalisterna.

  • Omnämnandet av vänstern fanns i citatet från artikeln. Polariseringar är som du skriver till för att vi ska fokusera på detaljerna och missa de stora och avgörande frågorna, t ex centralbanksystemet.

 • Jag instämmer med dig Carina Agrell.
  Debatten här spårar ur. Det viktiga är ju hur vi ska öppna ögonen på alla människorna i Sverige. Härskarklasser har alltid ödelagt civilisationer och i vår tid kan de tack vare tekniken ödelägga hela jorden.

  Härskarna har räknat ut hur de ska behärska oss. Vi ska diskutera hur vi ska nå ut till alla människor om Bilderbergsmötena med mera.

  Att hålla på och diskutera Trump gläder globalisterna.

  Jag frågar dig Jakob Nordangård och andra som tar fram sådana här fakta. Är inte det viktigaste att få oberoende tidningar som alla läser ?
  Vad kan man göra för det? Hur kan man gå till väga ? Demonstrationer ?
  Det borde bildas en förening som samlade alla som vill ha en fri press ?

  • Det fanns en rörelse bestående främst av journalister och annat tidningsfolk, centrerad till Tyskland, för några år sedan, vilken demonstrerade för journalisters rätt att fritt kunna välja ämnen och formulera sig i parasitmedia. De fyllde gator och torg under en period. Den blossade upp och svalnade precis som alla andra försök. I Sverige skrevs inget om den i media, och det tyder kanske på att oppositionen inte var kontrollerad. I Centraleuropa finns starkare motstånd mot förtryck, men inte många kan riskera sina inkomster.

 • @ per 4 June, 2019 at 18:07
  Jan Norberg 4 June, 2019 at 00:09

  Per, jag tog mig tid att verkligen läsa igenom både artiklarna och kommentarsfälten som du hänvisar till. Tack för detta Per, det är nu ganska uppenbart att de tidigare kommentarsfälten dominerades av olika socialister som Sederholm, Per Larsen, Börje Peratt, mfl.

  Skönt och se att dessa vänsterextremister numera nästan helt har tystnat, sannolikt pga brist på argument och att de inte har fritt spelrum att stå oemotsagda. En uppfriskande tillnyktring om du frågar mig.

  Men så till dina referenser och källhänvisningar, jag ser att det främst är andra vilka infogat källor, inte du Per.

  Det intressanta är att du valt 3 relativt gamla och tydligt socialistinspirerade artiklar där mestadels andra vänsterextremister som Börje Peratt, Mats Sederholm, Per Larsen, och andra kappas om att torgföra variationer på samma uttjatade socialistsoppa.

  Du har ju kunnat skriva en artikel själv här hos Newsvoice där du kan torgföra dina mer utvecklade tankar om valfritt ämne. Jag är övertygad att du har det som krävs för att starta debatten om det ämne du själv väljer.

  Låt oss också ta dina synpunkter under lupp.

  Du påstår att Trump “muckar” med Iran. Utan att veta i detalj så tror jag att Trump administrationen främst värderar Iran utifrån helt andra överväganden än de vilka du och andra skulle ha gjort.

  USA säljer massor med krigsmaterial till Saudi Arabien, Israel och några andra länder i denna del av världen. En motprestation från USA är sannolikt att de tar parti mot den andra stora maktspelaren i regionen, dvs Iran.

  Krigsretoriken till trots så tror jag inte att Trump på allvar överväger en militär intervention som skulle hota den regionala freden där borta. Läs vad Steve Bannon har uttalat sig om. Dessutom verkar Trump främst vilja använda olika handelshinder för att tvinga Iran till eftergifter, något jag definitivt stödjer.

  Kom ihåg att de islamska dårarna (sunni och shia) gärna tar ihjäl varandra varhelst de möter varandra. Inget jag heller har något emot så länge de håller sig till sin del av världen för att ta död på varandra.

  När det gäller propagandakriget betr Venezuela så är det ju ren självbevarelsedrift från USA:s sida. Venezuela faller ju förr eller senare och då gäller det för Trump att ha positionerat sig så att USA kan få en bra deal med den nya ledningen. Så länge det Venezuelianska folket först får chansen att rösta om sin egen framtid har jag inga problem med att Trump tar position betr Venezuela.

  Din kritik av SD då det gäller Global Compact, och EU utträdet kan jag hålla med dig om.

  Slutligen tror jag, utan att veta, att vi huvudsakligen delar uppfattning betr kosthållningsfrågor och alternativ medicin, etc.

  Men du kan ju själv få egna artiklar publicerade om du bara stiger ut ur anonymitetens mörka skuggor, låt oss fortsätta debattera när du fått din första artikel publicerad.

 • Bra analys Jacob !

  – Ja, en del av Trumps beslut är sannerligen mystiska, men det är nog mest chimärt, tror jag, för det kan vara så att han är smart nog att strategiskt nästla in sig i motståndarsidan, samtidigt som han också till viss del låtsas att tillmötesgå The Deep State för att han ska vinna terräng.

  – Nä, jag vill inte leva ett kontrollsamhälle som några maktfullkomliga typer efter eget bevåg har skapat åt allmänheten, elitens boskap, där folk i förlängningen inte kommer att ha några rättigheter alls, utom eliten själva. Det värsta är att folk inte har fattat detta stora bedrägeri.
  Folk har inte fattat att det finns en dold elit som medvetet har styrt utvecklingen hit där vi står idag – nära kaos. Och vänsterfolket är värst av alla, för de är ett lättlurat folk och därmed ett lätt byte för eliten som de använder som sitt främsta redskap för att fördärva den fria världen.
  Så, elitens, politikernas, hjärntvätt av vänsterfolket och allt övrigt pk-folk, är verkligen skickligt gjord av eliten. Men frågan är – ska folk hinna vakna innan det är för sent ?

  • Jag instämmer – bra analys!
   “Så, elitens, politikernas, hjärntvätt av vänsterfolket och allt övrigt pk-folk, är verkligen skickligt gjord av eliten. Men frågan är – ska folk hinna vakna innan det är för sent ?”
   Endast ett systemhaveri – ekonomiskt och socialt – kan få folk att vakna enligt min mening. Det är ju runt hörnet nu, och Sverige är på väg mot samma tillstånd som USA.
   “Something NEVER SEEN is Happening in the Streets of USA”:
   https://www.youtube.com/watch?v=QHVKWgM-IoM&lc=z22ewhwjxrfsztdxj04t1aokg1sbjxnhzkvvhbz33z1lbk0h00410.1559588316131105
   Orkar folken revoltera, eller går de istället frivilligt in i FEMA CAMPsen för en brödbit och en slaf i slavfängelserna? Med lite 5G-vågor som mjukat upp hjärnan så går processen snabbare. Det ser mörkt ut.

   • -Ja, tyvärr Carina, det är nog så som du beskriver det här.
    Det trogna pk-folket är så pass drogade att man nästan kan höra den politiska elitens röst, som inom en snar framtid, kanske i en kris-tid, kommer att uppmana sitt trogna pk-folk till ytterligare underkastelse när de säger till dem; Nu ska ni, våra trogna medarbetare, gå utför stupet tillsammans för den goda sakens skull !
    – Ja, Master, svarar pk-massan unisont utan att blinka !

 • Per, du som brukar vara duktig med att ange källa för dina påståenden har missat detta i ditt inlägg.

  Jag kan definitivt hålla med om att Trump inte är helt tillförlitlig men att gå därifrån till och säga att han inte är frälsaren reinkarnerad är att uttrycka sina personliga tvivel på ganska lösan grund.

  Jag håller också med om att Trump gjort en del tvivelaktiga saker, en är att omge sig med Jared Kushner som senior adviser. Han borde ha behållit Steve Bannon och inte låta sin dotters make springa globalisternas ärenden.

  MEN Trump är en vagel i ögat på alla globalister då han med sin nyckfullhet och sitt grandiosa ego ibland går på tvärs med alla vänstermänniskors instinktiva hat mot sin person.

  Trump är inte någon övermänniska, tvärtom faktiskt, han är dock så pass street smart att han för att kunna bli president i 4 år till kommer att hålla fast vid sina avgivna vallöften. Något vi i tex Sverige inte är så vana vid.

  Trump är liksom SD i Sverige det minst dåliga alternativet, varför han och SD genom att lova bara det de kan hålla skapar ett förtroende i breda väljarskaror.

  Först när miljömuppar och socialister gjort upp räkningen med sitt Trump-hat kan det ske någon bre folklig resning mot den gemensamma motståndaren, dvs globalismens alla företrädare.

  • Alla uttalanden och alla handlingar av centralbanksnationernas ledare, vare sig de är presidenter eller statsministrar är repliker och aktioner på en teaterscen. Den inre övertygelsen som avspeglas är att betrakta som rollkaraktärer för spänningens skull. Slutet i principiell mening är redan skrivet, med små variationer tillåtna.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *