Levern är inte ett filter utan en kemisk fabrik!

publicerad 4 juni 2019
- av TV Hälsa
Levern. Bild: AdobeStock
Levern. Bild: AdobeStock
Levern. Bild: AdobeStock

DIN KROPP. Ett filter tar bort oönskade saker från luften, vattnet, från olja eller annat material. Det gör det genom att allt samlas upp i filtret och stannar där. På grund av det blir filtret smutsigt och måste så småningom bytas ut. Många människor tror att levern fungerar på samma sätt. Det stämmer inte.

Text: Birthe Storaker, TV Helse Norge | Översättning: Madeleine Lidman

Om du berättar att du äter lever, säger många: “Jag har inte lust att äta något som filtrerar giftiga ämnen”, som om alla dessa giftiga ämnen stannar kvar i levern, men det är inte så levern fungerar. Inte i det stora hela.

För att öka förståelsen för hur levern fungerar finns det tre olika beskrivningar, var och en anpassad till olika nivåer av vetenskaplig information:

“Levern filtrerar inte bort giftiga ämnen ur blodet. Levern hjälper till att skicka ut dem i avföringen och urinen, så att de lämnar kroppen.”

“Levern filtrerar inte bort giftiga ämnen. Istället förändrar levern de giftiga ämnena så de blir mindre giftiga, för att lättare skilja ut dem och bli av med dem. Detta leder till att de elimineras via avföring och urin, inte till att de samlas upp i levern.”

Avgiftningen sker i tre faser…

Läs mer på TV Helse