Risker med paracetamol – Kan ge leverskador, astma och magsår

publicerad 26 juni 2019
- TV Hälsa
Paracetamol. Foto: Sam Cat. Licens: CC BY-ND 2.0, Creative Commons
Paracetamol. Foto: Sam Cat. Licens: CC BY-ND 2.0, Creative Commons
Paracetamol. Foto: Sam Cat. Licens: CC BY-ND 2.0, Creative Commons

Användningen av läkemedel som innehåller paracetamol kan under en längre period ge allt från inga biverkningar, till dödliga biverkningar. Mer exakt kan ämnet ge leverskador, magsår och astma, visar studier och observationer. Dessa risker med paracetamol bör inte underskattas.

Text: Birthe Storaker, TV Helse Norge | Översättning och redigering: Madeleine Lidman och TV Helse Sverige

Paracetamol är ingrediensen i Paracet [liknar Alvedon] och det läkemedel som oftast förknippas med leverskador. Läkemedelsutlöst leversjukdom står bakom 2-5% av alla fall av gulsot, 10% av alla sjukhusvistelser på grund av diagnosen akut hepatit och 10% av alla fall av akut leversvikt.

Paracetamol har den kemiska formeln: C8H9NO2.

Giftet NAPQI

Anledningen till att det kan orsaka problem är att det blir giftigt när det bryts ner i kroppen. 5% av paracetamolen bryts ner till NAPQI (NAPBQI), en giftig nedbrytningsprodukt som produceras under metaboliseringen av det smärtstillande läkemedlet.

NAPQI produceras normalt endast i små mängder och renas sedan nästan direkt i levern, men under vissa omständigheter där NAPQI inte renas effektivt, orsakar det svåra leverskador. Detta visar sig tydligt 3–4 dagar efter intag och kan leda till dödsfall på grund av akut leversvikt flera dagar efter överdosering.

Paracetamol och levern

Om avgiftningsprocessen (detox) hos en person går långsamt, byggs det giftiga ämnet NAPQI upp och har man en annan kronisk sjukdom i grunden, har man ofta en låg glutationsnivå och är mer mottaglig för skadliga effekter.

Levern är en storproducent av glutation och all rening går igenom levern. Med en bra glutationstatus, gör sig levern av med avfallsämnena. Glutationen ökar med bra tillgång av C-vitamin, B3, cystein och selen.

Läs hela artiklen på TV Helse


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Paracetamol
Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *