Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Spelmonopolets avreglering – Dubbel vinst för Staten

publicerad 13 juni 2019
- Underhållning @NewsVoice
Online casino. Foto: Jonathan Petersson. Licens: Unsplash.com (free use)

Spelmonopolet är sedan den 1 januari 2019 historia. Numera är stora delar av den svenska spelmarknaden öppen för konkurrens. De initiala effekterna av denna nya ordning visar på att Staten med stor sannolikhet vinner dubbelt på avregleringen, både nu och i framtiden.

Kort sagt: Spelmonopolets avreglering gör att det tidigare monopolet och ett fåtal större konkurrenter blir ännu större. Avregleringen blir sannolikt en dubbel vinst för Staten.

De statliga monopolen har fallit ett efter ett sedan 90-talets början. Telekommunikation, besiktning av fordon, elhandel, TV och apoteksmarknaden är några exempel på marknader som har avreglerats eller liberaliserats.

Den 1 januari 2019 var det dags för marknaden för spel om pengar att öppnas. Innebörden var att större delar av Svenska Spels verksamhet och hela ATG:s verksamhet konkurrensutsattes.

Spelmonopolet har debatterats och kritiserats i många år. Ett argument för att behålla det har varit att folkhälsoaspekten säkras på ett bättre sätt om Staten håller i trådarna. Röster från motståndarsidan pekar i stället på att myndiga svenska medborgare borde få välja själva var de vill spendera sin spelbudget.

Så här fungerar spelmarknaden 2019

Den svenska spelmarknaden var i praktiken redan avreglerad långt innan den nya spellagen trädde ikraft den 1 januari 2019. Utländska aktörer hade alla möjligheter att erbjuda spel till svenska spelare från jurisdiktioner som Malta och Gibraltar utan att svenska Staten hade någon möjlighet att stoppa detta.

Eventuella vinster från onlinecasinon inom EES-området var dessutom skattefria, detta tack vare utfallet i en uppmärksammad dom i EU-domstolen.

Numera gäller en helt annan ordning. I och med att den svenska spelmarknaden har liberaliserats har det effektivt satts upp murar mot utländska casinon. De enda aktörer som har rätt att erbjuda spel i Sverige är spelbolag och casino med svensk licens.

Ett krav för att få licens och kunna verka i Sverige är att spelskatt på 18% betalas in varje månad. Det handlar om en skatt på den så kallade nettoomsättningen. Den är densamma som insatser med avdrag för utbetalda vinster.

Spelskatten på 18% motsvarar åtskilliga miljoner varje månad och dessa pengar går direkt in i statskassan.

Regelverket blir allt tuffare

Spellagen är den lag som ställer upp grunderna för den avreglerade spelmarknaden. Här finns själva ramen för ansvar och skyldigheter samt rättigheter för de spelbolag och casinon som får verka i Sverige.

Precis som gäller för alla lagar i Sverige, är också spellagen allmänt hållen. Kompletteringar och preciseringar görs i spelförordningen och för precisering av reglerna i denna lag har den nya myndigheten Spelinspektionen stort mandat.

Vi har redan under de första månaderna under 2019 sett exempel på hur Spelinspektionen har använt sitt mandat för att göra regelverket än tuffare för casinon och spelbolag med svensk licens. Ett uppenbart exempel är tolkningen av vad som är en bonus.

Inskränkningar av bonusmöjligheter

Redan vid spellagens ikraftträdande blev det tydligt att idén var att låta Spelinspektionen sakta men säkert fylla spellagstiftningen med mer innehåll. Det är utan tvekan så att just frågan om bonusar har varit särskilt på tapeten.

Enligt spellagen finns för en licenshavare möjlighet att ge endast en bonus till en spelare. Det spelar ingen roll om erbjudandet är kostnadsfritt för spelaren eller om det krävs en insättning.

Vad är då en bonus? Det är en fråga som stöts och blöts hos Spelinspektionen, och idén hittills verkar vara att tänja rejält på begreppet.

I början av januari 2019 var antalet olika bonusar och erbjudanden hos nätcasinona och spelbolagen förhållandevis många.

Undan för undan har casinona och spelbolagen emellertid tvingats ta bort alternativt revidera sina koncept. Det ger nackdelar vad gäller möjligheten att sticka ut från mängden och skapa konkurrensfördelar.

Begränsningar i marknadsföring

Spellagens främsta syfte är, på pappret, att stärka konsumentens ställning gentemot spelbolagen. Spelarna får helt enkelt ett starkare konsumentskydd. Det är ett hedervärt syfte och ett som definitivt gagnar spelbranschen som helhet. En del i detta är att skydda spelarna från aggressiv marknadsföring.

Även frågan om vad som är aggressiv marknadsföring har stötts och blötts under den nya spelmarknadens första månader. Trenden här är att Spelinspektionen (och Konsumentverket) sätter ribban mycket lågt. Flera aktörer har hittills uppmärksammats i negativa ordalag och vi har garanterat inte sett det sista i denna fråga.

Ska alla spela på Svenska Spel?

Spelmarknaden i Sverige har på många sätt vänts upp och ned efter den 1 januari 2019. Många aktörer som tidigare har varit aktiva i Sverige har valt att stänga ner sina svenska webbplatser.

Andra har valt att inte ansöka om licens över huvud taget. Spelskatten, begränsningarna i hur man kan erbjuda bonuserbjudanden, de tuffare reglerna för konsumentskydd och själva licensavgiften är faktorer som gör det mindre attraktivt att verka i Sverige.

Statistik från Spelinspektionen för det första kvartalet 2019 visar att de stora spelbolagen och casinona fortsätter att dominera marknaden. Avgjort störst är Svenska Spel. I praktiken står det tidigare monopolet (och ATG) för hälften av omsättningen för spel om pengar på nätet.

Utfallet är inte särskilt överraskande i sig. Många spelare har förmodligen vänt sig till Svenska Spel när bolaget nu erbjuder samma sorts utbud som tidigare bara fanns på utländska casinon. Dessutom är det givetvis många sedan länge aktiva spelare hos Svenska Spel som tar chansen att upptäcka nya spelformer.

Svenska Spel har definitivt inte vilat på lagrarna. Numera verkar målet för det tidigare monopolet vara att erbjuda ett så stort utbud som möjligt. Svenska Spel har kontrakterat alla de större spelutvecklarna för casino och dessutom byggt upp en ny oddsavdelning.

Utbudet av spel växer hela tiden och det är faktiskt så att man dessutom har börjat introducera exklusiva slotstitlar. Det är utan tvekan så att Svenska Spel söker alla möjligheter att ta marknadsandelar.

Hur ser framtiden ut?

Kombinationen av en storsatsning från Svenska Spels sida och de begränsningar som numera gäller kring bonusar, marknadsföring med mera, kan leda till att spelarkollektivet i ännu större utsträckning än nu väljer att spela hos den statliga speljätten. Det kan i sin tur leda till en ännu större utslagning bland de övriga aktörerna och ett generellt minskat utbud av spelmöjligheter.

På sikt finns därför en risk att marknaden blir relativt koncentrerad. När den avreglerade spelmarknaden mognar, är det sannolikt att det tidigare monopolet står för en stor bit av kakan med ett fåtal större konkurrenter. Sistnämnda är de stora privata spelbolag som har de finansiella musklerna att utmana.

Erfarenheter från andra länder med en avreglerad marknad stödjer denna tanke. I länder med en liberaliserad spelmarknad finns generellt ett fåtal större online casinon och spelbolag med licens.

Kort sagt tenderar en avreglering att bli en dubbel vinst för Staten.

Extern skribent


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq