Sverige behöver mer civil olydnad i samhällsdebatten

publicerad 10 juli 2019
- Torsten Sandström
Easy Rider, 1969. Foto: Pando Company Inc

DEBATT. Torsten Sandström skriver att makt med ideologi ger oss elände och att den svenska välfärdsstaten utvecklas till ett “felfärdssamhälle” när makten vägrar lyssna till oppositionen. Han skriver att en godtrogen offentlig sektor luras på miljardbelopp årligen, att feminismens amazoner knappast bör leda Sverige och att alternativa medier behövs mer än någonsin.

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt. | Bild: Easy Rider, 1969. Foto: Pando Company Inc (IMDB)

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

Att vara kritiskt lagd är förmodligen en personlighetsläggning eller ett livsval. Jag vet, för jag har själv förändrat politisk position under mitt ganska långa liv. Uppvuxen med föräldrar som röstat på Folkpartiet, något radikaliserad under gymnasieåren och i full vänsterblom på universitetet och nu en förespråkare för en marknadsliberal högerlinje.

Under hela resans gång har jag argumenterat mot det bestående, men det betyder inte att jag tagit avstånd från det samhälle jag bor i. Jag har levt ett bra liv där, men jag har ständigt önskat forma det annorlunda.


Med blicken i backspegeln är jag numera glad att jag stannat i opposition. Marxismens idéer är förvisso intressanta, men omsatta i politisk handling förödande. När ideologi tar över förnuftigt handlande är det nämligen fara å färde.


Någon kanske vill kalla mig ryggradslös. Eller vindflöjel. Visst finns det en sanning i att mitt sökande efter politisk linje varit mycket krokig, men jag har inte bara flutit med och tyckt som mängden för tillfället gör. Tvärtom har min politiska utveckling färgats av opposition mot den rådande majoritetens linje.

Antagligen har min färd inte åstadkommit några konkreta politiska lösningar värda att minnas, men just personer som agerar motvalls är något som alla samhällen har nytta av. Den majoritet som förvaltar makten behöver alltid motstånd. Kanske kan de fås att öppna ögonen.

I vart fall har de alltid nytta av att lyssna på alternativa åsikter och lösningar. Redan den romerska tidens rättslärda myntade dogmen om det riktiga i att lyssna på andra sidan (motparten). Jag tror många jurister ser detta som ett av de främsta verktygen för framgång i arbetet.

Att ideologi i kombination med och makt kan åstadkomma elände har redan antytts. Jag menar att den svenska välfärdsstaten har utvecklats till ett “felfärdssamhälle” just av denna anledning. Sverige av idag byggs på en handfull politiska dogmer i stil med extrem globalism, extrem feminism och extrem “klimatism”. Även om de tankeblock som nyss nämnts innehåller intressanta budskap riskerar de i praktisk tillämpning att skapa elände. Liksom marxismen i sin förlängning får förödande verkningar leder nutidens svenska dogmatik landet på fel väg. Låt mig kortfattat peka på tre typiska skadeverkningar.

Omänsklighet

Jag anser att den svenska globalismen i sin praktik har drag som motverkar de egna vackra tankarna. Fixeringen vid ansökan om asyl vid Sveriges gränser favoriserar risktagande genom långa, farliga och dyrbara resor. Hundratusentals familjer blir kvar i flyktingläger. Och en oplanerad invandring försvårar ett vettigt mottagande i och med att svenska fackföreningar inte vill öppna dörren för lågbetalda introduktionsjobb samt bostadsbristen är skriande.

Samma omänskliga effekt får den svenska politiken avseende tiggeri. Den officiella attityden är att hjälpa fattiga i nöd. Men vilken hjälp är ett liv framför ICA-affären men tiggarens pappmugg i hand och ledande bossar som samlar in dagskassan? Detta är varken en god väg till integration eller till ett fortsatt liv som tiggare.

Osanning

Alla politiska dogmer har inslag av falskhet. För svensk del blir detta särskilt besvärande i och med att PK-tänkandet av etablissemanget försvaras med näbbar och klor. Mest tydligt syns falskheten i projektionen av Sverige som feminismens hemland på jorden.


Vi har kommit en god väg vad gäller jämställdhet. Mer finns att göra, men vem vill att nationen ska styras av amazoner? Det sista sagt på grund av feminismens anspråk på vetenskaplighet. En lång rad universitet och myndigheter predikar existensen av sociala könsskillnader och bannlyser samtal om tänkbara biologiska skillnader mellan könen.


Den officiella attityden till brottslighet vilar på en liknande vilja att sopa sanningen under mattan. Här finns alltså ännu ett tabu. Det är nämligen dödskallestämpel på att tala om invandringens effekter i statistiken för brott, domar och fängelsestraff, särskilt efter den stora vågen av nyanlända under senare år.

BRÅ och politiskt korrekta kriminologer vill bara tala om ”socialt utsatt grupper”, ett täcknamn för framför allt invandrarkillar i förorterna. Ett öppet samtal om invandringens goda och onda sidor kräver korten på bordet. Men den politiska eliten önskar inte en sådan debatt, som för övrigt skulle tydliggöra deras egna misslyckanden.

Resursslöseri

Det är klart att god välfärd förutsätter att skatt betalas, men i vårt land har höga skatter legitimerat ett storskaligt slöseri med offentliga medel. Utan minsta tvekan kan 10% av kostnaden för de 21 svenska landstingen sparas in om bara en effektivare vårdapparat sätts på plats, i stället för den politiker- och byråkrattunga hydra vi ser idag. Minst lika stora belopp kan bantas bort ifall bidragssystemen slimmas. Genom lagändringar och krav på tjänstemän blir det möjligt att hantera allmänna medel med större ansvar.

En godtrogen offentlig sektor luras på miljardbelopp årligen. Och inget händer. Kravlösheten är något av ett signum för den svenska modell som vänsterpolitikerna stoltserar med. Och denna saknar förstås en revisionsorganisation med skarpa huggtänder.

Okej att jag under mitt liv gjort några politiska snedtramp, men av dessa har jag tagit lärdom. Den viktigaste erfarenheten är som nämnts att inte gå vilse i politisk dogmatik. Det gäller att tala om sakfrågor och inte om idéer. Dogmer förvandlar ofta svart till vitt. Genom teorier övergår goda ambitioner till ondska. Därför är framväxten av alternativa medier ett hopp i dagens PK-mörker. Här väller samhällskritiken fram, oftast i god anda.

Kritik av det bestående är som jag ser det vägen till framgång för varje samhälle. Den före detta slaven Publilius Syrus (från Syrien) fick som kritiker stor framgång i antikens Rom. Han lär ha sagt att ”rullande stenar samlar ingen mossa”. Låt oss ta lärdom av hans ord om rolling stones. Nu gäller det att tänka nytt!

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se)


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • “Fiskargubben slår spiken på huvud med sin jämförelse i historien. Weimarer Repuplik var ett kaos efter århundraden av ordning i Kaiser/Konungsdomet i ett land där medborgarna var osäkert på den nya friheten. SVT´S film “Berlin Babylon” ger en viss inblick, men bara förståelse när man läser samtidigt historien. Ett väl bekannt recept ” ordning ur kaos”. När Sverige har rustats ned så att ingen känner igen sitt gamla trygga Svea riket då kommer många att jublar över stöveln som lovar ordning.
  Att upprätthålla Demokrati kräver mycket engagemang av sina medborgare, för mycket för vissa.

 • Här en liten sammanfattning vad som händer “over there” och som kommer att spilla över på Sverige.
  Gigantiska stölder av skattepengar, pedoringar, Epstein och lärdom om hur undersökningar kan gå till.
  https://youtu.be/_9rP7RWbcXc
  Utan freedom of speech i USA, vad vore då världen idag? Kanske vi t.o.m. ser marxismens sista år på planeten?

 • Den som aldrig ändrar sig står still. Man lär sig nytt hela livet. Det vi nu behöver tänka på är att ett revolutionärt maktövertagande äger rum. Polischefer sparkas som i Tyskland 1933 och i Ryssland efter revolutionen. Andra viktiga samhällsorgan är under full politisk kontroll och flera tidningar är köpta. Visst ser ni stöveln? Åsiktspoliser jagar tankebrottslingar och böcker bränns. Vi måste ta in det här och reagera.

  Ryssarna talade politik i köket under sovjetoket och var ganska skyddade där, men vi är totalövervakade. Stöveln har smugit sig på oss. Vi kan inte ens rösta bort regeringen.

  Det talas om anonymitet. Jag är anonym för att slippa bråka med familjemedlemmar, grannar och gamla arbetskamrater. Staten vet allt om mig. Det är bara att hedra lagen, men tänka själv i denna den vansinnigaste av alla tider.

 • Utmärkt sammanfattning.
  Beträffande invandring bär vi alla fortsätta att acceptera kontrollerad sådan.
  Men massinvandringen vi sett och ser är något helt annorlunda. För dom orter som “får” dessa invandrare i mängd innebär det ungefär samma sak som att ett befäl givit order att sätta 75 och fler personer i livbåtar som är gjorda för 50. Sådant befäl bestraffas och förlorar vanligen sitt jobb. Men politiker som format om invandring till massinvandring tillåts fortsätta propagera för sin “medmänsklighet och hjälpsamhet” istället för att låsas in i celler där dom inte kan skada någon.

 • Mycket bra artikel Torsten. Och tack för att du lämnar ut din egen vandring genom livet. Det ger dina kloka synpunkter stor tyngd.

  Jag tycker att du sammanfattat eländet väldigt bra. Jag tror vidare att en av förutsättningarna till att få folk att vakna och tänka efter är att så många som möjligt slänger sin anonymitet överbord. Och där behövs föregångare.

  Men jag är väl medveten om att orsaken till att inte fler gör det är rädsla, rädsla för att inte uppfattas som politiskt korrekt, och därigenom riskera att bli baktalad, bli av med jobbet, inte få något jobb m.m.

  Inte desto mindre, utan just därför, är sådana artiklar som denna så viktiga. Återigen tack Torsten!

 • Torsten – bra skrivet om hur du ser på Sveriges tillstånd – nästan som om jag själv skulle ha skrivit det !

 • Tack för välgörande ord! Jag tror många känner igen sig i Torstens Sandstöms politiska livsval. Själv var jag röd under ungdomen, nyktrade till och blev blå (brun säger de korrekta) med längtan efter den gamla, mer långsiktiga kapitalismen i stället för dagens snabba klipparekonomi. Problemet är att alltför många aldrig kan nyktra till, för deras försörjning, karriär, forskningsanslag bygger på korrekt ideologi.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *