DDR-inspirerade teorier bör inte vara en förebild för svensk skol- och familjepolitik

publicerad 28 juli 2019
- Madeleine Lidman
DDR. Foto: public domain
Madeleine Lidman om svensk skolpolitik och DDR. Pressfoto: Tommy Wiberg
Madeleine Lidman. Pressfoto: Tommy Wiberg

DEBATT. Hemmaföräldrars nätverk: I det gamla DDR skulle alla barn placeras i förskola tidigt. Föräldrarna skulle ut och arbeta och jämställdhet skulle uppnås genom att båda skulle arbeta heltid. Hur kom dessa tankar att implementeras också i svensk familjepolitik? Rakt av – utan närmare riskanalys, när vi nu ändå har facit i hand och vet hur det gick för DDR.

Artikeln har tidigare publicerats 2012-06-19 i Newsmill. Texten återpubliceras med tillstånd av Lidman. Debattartikeln är fortfarande aktuell. Få känner till kopplingen mellan dagens svenska familje/skolpolitik och DDR.

Text: Madeleine Lidman, Hemmaföräldrars nätverk

Det saknas många viktiga pusselbitar hur mycket DDR har infiltrerat Sverige och svensk politik, eftersom vi inte ännu har gjort upp med kommunismen och då Stasiarkiven förblir dolda för gemene man, men det vi vet är i alla fall att DDR:s skolpolitik ligger till grund också för svensk skolpolitik. Sverige har dessutom haft täta kontakter med DDR och sett till att utbilda lärare i det ”rätta” ideologiska synsättet under decennier:

”Under 1970- och 1980-talen åkte tusentals svenska lärare, rektorer och annan skolpersonal på utbildning i kommunistdiktaturen DDR.
 Många av dem finns i dag i såväl Säpos som Stasis register”, skriver Mikael Bergling och Fredrik NejmanSkolvarden.se.

ArcanumSkolan 2024

Socialdemokraterna var det drivande partiet bakom att skapa en enhetsskola efter DDR modell. En skola som till stor del skulle följa samma läroplan som den i DDR. Stasiforskaren Birgitta Almgren beskriver i sin senaste bok:

”Inte bara spioner…: stasi-infiltration i Sverige under kalla kriget”, hur Stellan Arvidsson socialdemokratisk riksdagsledamot, rektor för lärarutbildningen i Stockholm och nära vän med Tage Erlander, var en av de mest drivande bakom DDR samarbetet och han titulerade sig även som ”ansvarig för den svenska enhetsskolan”.

Alla barn ska fostras och formas efter en förutbestämd mall

1989 föll muren och DDR – och en ideologi som var tvungen att stänga in sina medborgare och hota dem till livet för att de inte skulle fly, hade nått vägs ände. Men decennier av utbildningsresor och infiltrering från DDR:s sida i Sverige verkar ha bidragit till att vi i Sverige fortsätter på den en gång inslagna vägen – med DDR inspirerade idéer kring det ”livslånga lärandet” – där alla barn ska fostras och formas efter en förutbestämd mall från förskolan och vidare i skolan. Numera förverkligad i den nya skollagen.


Hur ska man annars förklara allt det vi nu ser i och med den nya skollagens införande, där hemundervisning förbjuds (vem vet vad föräldrar kan indoktrinera sina barn med), allmän förskola från tre års ålder införts och allt fler röster höjs med krav om obligatorisk förskola (från främst S, VP och FP).


Hur kan vi acceptera att barn ska dokumenteras, åsiktsregistreras (i Uppsala fick förskolebarn frågor kring tro och etnicitet), genusstyras och slutligen korrigeras med manualbaserade program. Program som till exempel det omdebatterade SET, social emotionell träning som Skolinspektionen kritiserat och som används flitigt i förskolor och skolor, för att komma tillrätta med den ständiga ökningen av psykisk ohälsa och beteendestörningar hos barn.

Frågan är om det går att kvalitetssäkra och i läroplaner i detalj beskriva hur man ska få fram det ”perfekta barnet” i den ”perfekta pedagogiska miljön”?  Är vi inte på väg helt åt pipsvängen när man nu också kan se, hur till exempel barn som är födda sent på året diagnosticeras med ADHD och får ”medicin” i form av amfetamin, för att få dem att passa in bättre i gruppen.

 • När många av dem bara är i en annan utvecklingsfas än de äldre barnen, och vad hände med kunskapen om att alla barn är olika och följer sin egen utvecklingskurva?
 • Ska inte barn få mogna i sin egen takt?
 • Finns det inte längre plats för olikheter när den nya über-människan ska formas fram i pedagogikens namn?

Vi har teoretiserat barns uppväxt in absurdum och förlorat stora delar av barnperspektivet i vår iver att tro att vi kan skapa det perfekta kvalitetssäkrade barnet. Till det så har vi skapat modellen för vuxenvärlden att följa: Arbetslinjen, en arbetslinje där båda föräldrarna med politiska styrmedel ska tvingas att välja ”standardlösningen” och sätta barnet i förskola från ett års ålder, för att gå ut och arbeta heltid, där jämställdhet inte längre handlar om att åtgärda orättvisor och ge människor samma livschanser – utan om att både män och kvinnor ska välja bort tid för barn, för heltidsarbete, där allt fler skriker efter kvotering i allt från föräldraledighet till börsstyrelser och där föräldrar som väljer annorlunda ses som problem och får utstå ständig kritik i media.


Det räcker med att de stannar hemma längre än ett år, väljer dagmamma istället för förskola eller väljer att arbeta deltid och hämta tidigare i förskola/hos dagmamma för att kritiken ska hagla. Valfrihet är inte okej – alla ska göra lika.


Mitt i all DDR-inspirerad politisk styrning, så finns barnen. Dessa små levande varelser som är under utveckling och som inte först och främst behöver gå i ”skola” i det ”livslånga lärandet” från ett års ålder – utan som framförallt behöver närhet, kärlek, socialt samspel och god omvårdnad för att utvecklas efter sin fulla potential.

Med de nya kunskaperna som finns om neurobiologianknytningstress och vikten av fysisk rörelse för barns utveckling, så förstår alla som har tid och ork att läsa på, att vi i dag saknar många viktiga bitar i dagens familjepolitik/barnpolitik. Vi har helt enkelt inte byggt familjepolitiken på den kunskap som faktiskt finns kring barns utveckling. Vi har byggt den på gamla DDR-inspirerade teorier om hur man skapar de perfekta medborgarna i ett land. Därför är det högt tid att vi tar tag i vår historia och gör upp med dessa gamla kommunistiska idéer för gott och istället ser till att göra om och göra rätt.

Text: Madeleine Lidman, Hemmaföräldrars nätverk

Madeleine Lidman driver Hemmaföräldrars nätverk och arbetar även som redaktör för nättidningen Hemmaföräldrar. Sedan 2001 har hon arbetat för att göra hemmaföräldrarnas röst hörd i media för att föräldrar ska ha många olika barnomsorgsalternativ att välja mellan som alla hög kvalitet.

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Även om jag är uppväxt på 70 och 80-talet så tänker jag helt fritt. I skolan årskurs 1-3 sjung vi psalmsånger varje Fredag. Jag tror inte att den svenska ddr-skolan har påverkat mig, men man vet ju aldrig helt säkert förstås. Jag kan ha fel…

  Intressant text. Tack för den 🙂

 • Även om jag är uppväxt på 70 och 80-talet så tänker jag helt fritt. I skolan årskurs 1-3 sjung vi psalmsånger varje Fredag. Jag tror inte att den svenska ddr-skolan har påverkat mig, men man vet ju aldrig helt säkert förstås. Jag kan ha fel…

  Intressant text. Tack för den 🙂

 • Mycket intressant jag får veta här om DDR. Fiskargubben nämner bl a Realschule och Volksschule , som sen kom till vårt land. Undrar om någon mer än jag här på NV haft förmånen att gå i svensk Realskola?

  Jag hade ingen aning om att det kom från Tyskland. Jag ser det i alla fall som en förmån jag hade kunnat missa med en hårsmån. Vår grupp var nämligen den sista i vårt samhälle som kunde gå där, för sen ersattes det av den 9-åriga grundskolan.

  Jag upplevde Realskolan positivt på många sätt. Och hör och häpna ; varje morgon innan skoldagen började var det obligatorisk kristen morgonbön. Då skulle vi alla samlas i aulan och ha psalmboken med oss. En vakt stod vid dörren och kontrollerade att vi hade den i handen. Annars fick vi springa tillbaka och hämta den. Bönen “Fader Vår” avslutade morgonbönen och sen började skoldagen med olika ämnen.

  Engelska, Svenska och Tyska var obligatoriskt. Jag tyckte om att lära mig tyskan, kanske för att jag hade lätt för språk. Sen var det Fysik, Kemi, Geografi, Historia , Kristendom (!), Matematik, Teckning (kallas Bild i dag), Slöjd, Hemkunskap och gymnastik. Alla obligatoriska ämnen.

  På gymnastiken var pojkar och flickor separerade, utom när det gällde lagsporter utomhus. Jag tyckte faktiskt det var helt i sin ordning då. Ingen av oss tyckte det var konstigt, så jag har viss förståelse för muslimer som vill ha skilda badtider mm. Vi var ju i tonåren och det kändes skönt att kunna byta om utan att pojkarna var där och generade oss.

  Lärarna var också helt ok. Faktiskt så var Realskoletiden ett av de bästa minnen jag har från ungdomen.
  Minns ingen politisk propaganda, eller om jag bara var aningslös. Vem vet.

  Tack i alla fall för all information om det gamla DDR och särskilt informationen om Realskolans ursprung.

  • Jag läste i realskolan och tackar Herren för det. Vi uppmanades att tänka och det var där jag vaknade andligt och intellektuellt. Vi var bara pojkar i klassen och alla kom upp till gymnasiet. Vi hade korum på söndagarna (!) och en lärare befallde mig att sjunga i kyrkokören, där jag varje söndag fick kristen undervisning. Pojkar behöver speciell disciplin, eftersom de absolut ingen har. Flickor har andra behov och det fick de, en har vittnat för mig. Dagarna var långa och läxläsningen obligatorisk. Detta tänka själv har präglat hela mitt liv. Vad läser jag?

   Realskolan föddes i Preussen år 1803. Den lyfte Tyskland och Nordeuropa. Den beredde vägen för industriella och vetenskapliga framgångar i vårt land och glöms bort. Så behändigt.

   Min tyska är arkaisk och det påpekar tyskar. Du talar grammatikaliskt korrekt, sade en, det är konstigt. Skoltyskan är det enda jag har, så hur ska jag annars tala? Läraren var sannolikt adjunkt vid universitetet och hade höga krav. Det var en tid när jag talade bättre tyska än engelska. Det ska tilläggas att franskan var obligatorisk på gymnasiet och att vi hade en viktig latinlinje. Allt har skrotats, allt, men redan då var undervisningen så dålig att jag tvingades till vidare studier innan jag hjälpligt kunde tala franska. Isbjörnen från Nordpolen, en Nordens barbar, hade svårt att kommunicera med Söderns vildar.

   • Tack Fiskargubben. Den här informationen om Realskolans ursprung uppskattar jag mycket! Och även annat om det gamla DDR.

  • Glömde nämna Biologi och musik som också var obligatoriska ämnen i Realskolan.
   En svensk-lärare vi hade var så musikintresserad att vi ibland fick gå till aulan och sjunga svenska visor medan han spelade piano, i stället för den vanliga lektionen.
   Fast det är klart, svenska visor kan väl betraktas som en del i ämnet Svenska kanske ?

 • [Kommentaren delvis raderad eftersom artikeln inte handlar om judar, Israel, Nationale Volksarmee, Joseph Goebbels]

  Under femtiotalet byggde östtyska staten en monumental anläggning där som användes, i hemlighet, för mottagning av utländska potentater och som en “kadersmedja”. Den i öst mycket kände amerikanske protestsångaren Dean Reed, kallad “Der Rote Elvis” uppträdde under 70-talet ofta där vid stora tillställningar och som ett ryktas även ha besökts av många trogna svenska vänstermänniskor och helgjutna kommunister.

  Denne i öst välkände “US-Rockstar”, blev troligen dödad 1986 och blev till en legend, men knappast någon vanlig svensk har hör talas om honom. Han var faktiskt riktigt bra, så bra att Tom Hanks 2003 köpte alla filmrättigheter om Reed’s liv. Men sedan blev det full stopp! Någon film har det aldrig blivit över denne, the most unknown Superstar (i väst!).

  • En svensk vänstermänniska har berättat om sina intryck av DDR och de var positiva. Själv såg jag en sosse stoppas i karriären efter ett besök och drog slutsatsen att det inte var bra för hälsan att åka dit. Jag skulle ha varit trotsigare! Jag skulle ha fått se det Tyskland som märkligt nog konserverades av Sovjet. Av samma anledning bevarades ryssarna. Nå, jag fick se vad som fanns kvar av Europa i västra Tyskland och Frankrike som ung. Senare mäktigt i Ryssland.

   En berlinare har berättat om gamla DDR och jag litar på honom. Trafikmagasinet berättade om landet i en video på youtube. Jag hade förmånen att studera landets ekonomiska system. Det var en udda liten kurs och de var intressantast. Marxistisk ekonomi har beröringspunkter med klassisk och den gamla tyska var unik i sin uppfinningsrikedom. En kunskap på väg att dö ut.

   Jag känner inte till sångaren, men påminns om att kända franska sångare var nästan okända i Sverige. Polnareff, om jag stavar rätt. Jean Ferrat, fransk kommunist, sjöng om sitt älskade Frankrike. När gör en svensk vänstersångare detsamma? Thore Skogman gjorde det sist i vårt arma land på sätt och vis, men vänster var han inte.

   Att anklaga DDR för en amerikansk skolreform svenska lärare misstrodde är inte bra. Att helt fördöma landet är larvigt. Att förtiga det som var bra gränsar till det pressetiskt kriminella. Vi kan dock tala om grymma regler som ledde till arbetaruppror 1953. Om Stasi, som undrade om det var bäst att stödja eller fälla Bernadotterna. Förresten, grundskolan föregicks av enhetsskolan, produktionsenhetsskolan som jag kallar den.

   Thore Skogman – Jag längtar tillbaka till fornstora da’r

   https://www.youtube.com/watch?v=fiaILSXJnJs

 • Mycket intressant jag får veta här om DDR. Fiskargubben nämner bl a Realschule och Volksschule , som sen kom till vårt land. Undrar om någon mer än jag här på NV haft förmånen att gå i svensk Realskola?

  Jag hade ingen aning om att det kom från Tyskland. Jag ser det i alla fall som en förmån jag hade kunnat missa med en hårsmån. Vår grupp var nämligen den sista i vårt samhälle som kunde gå där, för sen ersattes det av den 9-åriga grundskolan.

  Jag upplevde Realskolan positivt på många sätt. Och hör och häpna ; varje morgon innan skoldagen började var det obligatorisk kristen morgonbön. Då skulle vi alla samlas i aulan och ha psalmboken med oss. En vakt stod vid dörren och kontrollerade att vi hade den i handen. Annars fick vi springa tillbaka och hämta den. Bönen “Fader Vår” avslutade morgonbönen och sen började skoldagen med olika ämnen.

  Engelska, Svenska och Tyska var obligatoriskt. Jag tyckte om att lära mig tyskan, kanske för att jag hade lätt för språk. Sen var det Fysik, Kemi, Geografi, Historia , Kristendom (!), Matematik, Teckning (kallas Bild i dag), Slöjd, Hemkunskap och gymnastik. Alla obligatoriska ämnen.

  På gymnastiken var pojkar och flickor separerade, utom när det gällde lagsporter utomhus. Jag tyckte faktiskt det var helt i sin ordning då. Ingen av oss tyckte det var konstigt, så jag har viss förståelse för muslimer som vill ha skilda badtider mm. Vi var ju i tonåren och det kändes skönt att kunna byta om utan att pojkarna var där och generade oss.

  Lärarna var också helt ok. Faktiskt så var Realskoletiden ett av de bästa minnen jag har från ungdomen.
  Minns ingen politisk propaganda, eller om jag bara var aningslös. Vem vet.

  Tack i alla fall för all information om det gamla DDR och särskilt informationen om Realskolans ursprung.

  • Jag läste i realskolan och tackar Herren för det. Vi uppmanades att tänka och det var där jag vaknade andligt och intellektuellt. Vi var bara pojkar i klassen och alla kom upp till gymnasiet. Vi hade korum på söndagarna (!) och en lärare befallde mig att sjunga i kyrkokören, där jag varje söndag fick kristen undervisning. Pojkar behöver speciell disciplin, eftersom de absolut ingen har. Flickor har andra behov och det fick de, en har vittnat för mig. Dagarna var långa och läxläsningen obligatorisk. Detta tänka själv har präglat hela mitt liv. Vad läser jag?

   Realskolan föddes i Preussen år 1803. Den lyfte Tyskland och Nordeuropa. Den beredde vägen för industriella och vetenskapliga framgångar i vårt land och glöms bort. Så behändigt.

   Min tyska är arkaisk och det påpekar tyskar. Du talar grammatikaliskt korrekt, sade en, det är konstigt. Skoltyskan är det enda jag har, så hur ska jag annars tala? Läraren var sannolikt adjunkt vid universitetet och hade höga krav. Det var en tid när jag talade bättre tyska än engelska. Det ska tilläggas att franskan var obligatorisk på gymnasiet och att vi hade en viktig latinlinje. Allt har skrotats, allt, men redan då var undervisningen så dålig att jag tvingades till vidare studier innan jag hjälpligt kunde tala franska. Isbjörnen från Nordpolen, en Nordens barbar, hade svårt att kommunicera med Söderns vildar.

   • Tack Fiskargubben. Den här informationen om Realskolans ursprung uppskattar jag mycket! Och även annat om det gamla DDR.

  • Glömde nämna Biologi och musik som också var obligatoriska ämnen i Realskolan.
   En svensk-lärare vi hade var så musikintresserad att vi ibland fick gå till aulan och sjunga svenska visor medan han spelade piano, i stället för den vanliga lektionen.
   Fast det är klart, svenska visor kan väl betraktas som en del i ämnet Svenska kanske ?

 • [Kommentaren delvis raderad eftersom artikeln inte handlar om judar, Israel, Nationale Volksarmee, Joseph Goebbels]

  Under femtiotalet byggde östtyska staten en monumental anläggning där som användes, i hemlighet, för mottagning av utländska potentater och som en “kadersmedja”. Den i öst mycket kände amerikanske protestsångaren Dean Reed, kallad “Der Rote Elvis” uppträdde under 70-talet ofta där vid stora tillställningar och som ett ryktas även ha besökts av många trogna svenska vänstermänniskor och helgjutna kommunister.

  Denne i öst välkände “US-Rockstar”, blev troligen dödad 1986 och blev till en legend, men knappast någon vanlig svensk har hör talas om honom. Han var faktiskt riktigt bra, så bra att Tom Hanks 2003 köpte alla filmrättigheter om Reed’s liv. Men sedan blev det full stopp! Någon film har det aldrig blivit över denne, the most unknown Superstar (i väst!).

  • En svensk vänstermänniska har berättat om sina intryck av DDR och de var positiva. Själv såg jag en sosse stoppas i karriären efter ett besök och drog slutsatsen att det inte var bra för hälsan att åka dit. Jag skulle ha varit trotsigare! Jag skulle ha fått se det Tyskland som märkligt nog konserverades av Sovjet. Av samma anledning bevarades ryssarna. Nå, jag fick se vad som fanns kvar av Europa i västra Tyskland och Frankrike som ung. Senare mäktigt i Ryssland.

   En berlinare har berättat om gamla DDR och jag litar på honom. Trafikmagasinet berättade om landet i en video på youtube. Jag hade förmånen att studera landets ekonomiska system. Det var en udda liten kurs och de var intressantast. Marxistisk ekonomi har beröringspunkter med klassisk och den gamla tyska var unik i sin uppfinningsrikedom. En kunskap på väg att dö ut.

   Jag känner inte till sångaren, men påminns om att kända franska sångare var nästan okända i Sverige. Polnareff, om jag stavar rätt. Jean Ferrat, fransk kommunist, sjöng om sitt älskade Frankrike. När gör en svensk vänstersångare detsamma? Thore Skogman gjorde det sist i vårt arma land på sätt och vis, men vänster var han inte.

   Att anklaga DDR för en amerikansk skolreform svenska lärare misstrodde är inte bra. Att helt fördöma landet är larvigt. Att förtiga det som var bra gränsar till det pressetiskt kriminella. Vi kan dock tala om grymma regler som ledde till arbetaruppror 1953. Om Stasi, som undrade om det var bäst att stödja eller fälla Bernadotterna. Förresten, grundskolan föregicks av enhetsskolan, produktionsenhetsskolan som jag kallar den.

   Thore Skogman – Jag längtar tillbaka till fornstora da’r

   https://www.youtube.com/watch?v=fiaILSXJnJs

 • Jag har stått vid gränsen vid Göttingen på västsidan med mina barn och förklarat för dem att det är riskfritt att springa mot soldaterna på andra sidan taggtråden i östzon, de skjuter bara sina egna som försöker springa mot oss!!!

  • Samuel, så fostrades också jag. Der Richter und sein Henkel, domaren och hans bödel, var obligatorisk läsning. Vi lärde oss en massa tyska, men fördes också in på kalla krigets propaganda. Det fick jag senare omvärdera när jag förstod mig bättre på båda sidor. Det var intressant att studera de länder som valde egna vägar, inte ren kapitalism eller kommunism. Sverige, DDR och Jugoslavien. Sverige lider nu av en socialism som bara är en front för globalismen.

   Jag stirrade som ung på de östtyskar som vinkade till oss från en klippa i Sassnitz. Stackars människor, tänkte jag, utan att förstå att de hade gått från helvete till liv värda att leva. Från Dresdens ruiner till en enastående återuppbyggnad, som noga förtigs. Det var bara möjligt med en stark centralmakt med vilja som en gammal kung och med långtidsplanering. Centralstyrningen är gammal och speciellt i Sverige. Kristendomen tilläts i DDR, men behandlas nedlåtande i Sverige. Nationalisterna satt i parlamentet, ännu en förbjuden sanning.

   Den tyska skolan hade på den tiden inte helt frigjort sig från Preussens gamla Realschule och Volksschule. Utbildningen var på hög nivå. Vi importerade båda och byggde vårt land. Nu monteras systemet ned, enligt plan. Universiteten? Varför sände jag ett barn utomlands?

 • Mass madness är ett önskat samhällstillstånd. De vill inte ha välutbildade barn eftersom det skulle bli för besvärligt för makthavarna. I en AI-värld behövs väldigt få människor som använder sina hjärnor till kritiskt tänkande. AI tänker åt oss alla. Allt som krävs är att man är LYDIG och kontrollerbar. Kan man rabbla värdegrunden som rinnande vatten och lära sig alla olika identiteter som man kan välja emellan så räcker det för att få godkänt i skolan.

  Bångstyriga treåringar i förskolan gör ibland “motstånd mot så kallade genuspedagogiska ansträngningar genom att vägra, skrika eller gråta”. Är det dessa barn som skickas till BUP för utredning och senare ADHD-medicinering???
  https://timbro.se/smedjan/identitetspolitik-for-trearingar/

  The Dumbing Down of Society by any means to get you into Hell in this World and on the Hereafter: https://www.youtube.com/watch?v=s1sEL6JXdus

  Common Core handlar om att lära alla barn globala standarder för att förbereda dem för ett globalt medborgarskap under “One world governement” = kollektivism/kommunism (enfald istället för mångfald): The Case Against Common Core: https://www.youtube.com/watch?v=inM8WTBT1lg

 • Jag har stått vid gränsen vid Göttingen på västsidan med mina barn och förklarat för dem att det är riskfritt att springa mot soldaterna på andra sidan taggtråden i östzon, de skjuter bara sina egna som försöker springa mot oss!!!

  • Samuel, så fostrades också jag. Der Richter und sein Henkel, domaren och hans bödel, var obligatorisk läsning. Vi lärde oss en massa tyska, men fördes också in på kalla krigets propaganda. Det fick jag senare omvärdera när jag förstod mig bättre på båda sidor. Det var intressant att studera de länder som valde egna vägar, inte ren kapitalism eller kommunism. Sverige, DDR och Jugoslavien. Sverige lider nu av en socialism som bara är en front för globalismen.

   Jag stirrade som ung på de östtyskar som vinkade till oss från en klippa i Sassnitz. Stackars människor, tänkte jag, utan att förstå att de hade gått från helvete till liv värda att leva. Från Dresdens ruiner till en enastående återuppbyggnad, som noga förtigs. Det var bara möjligt med en stark centralmakt med vilja som en gammal kung och med långtidsplanering. Centralstyrningen är gammal och speciellt i Sverige. Kristendomen tilläts i DDR, men behandlas nedlåtande i Sverige. Nationalisterna satt i parlamentet, ännu en förbjuden sanning.

   Den tyska skolan hade på den tiden inte helt frigjort sig från Preussens gamla Realschule och Volksschule. Utbildningen var på hög nivå. Vi importerade båda och byggde vårt land. Nu monteras systemet ned, enligt plan. Universiteten? Varför sände jag ett barn utomlands?

 • Mass madness är ett önskat samhällstillstånd. De vill inte ha välutbildade barn eftersom det skulle bli för besvärligt för makthavarna. I en AI-värld behövs väldigt få människor som använder sina hjärnor till kritiskt tänkande. AI tänker åt oss alla. Allt som krävs är att man är LYDIG och kontrollerbar. Kan man rabbla värdegrunden som rinnande vatten och lära sig alla olika identiteter som man kan välja emellan så räcker det för att få godkänt i skolan.

  Bångstyriga treåringar i förskolan gör ibland “motstånd mot så kallade genuspedagogiska ansträngningar genom att vägra, skrika eller gråta”. Är det dessa barn som skickas till BUP för utredning och senare ADHD-medicinering???
  https://timbro.se/smedjan/identitetspolitik-for-trearingar/

  The Dumbing Down of Society by any means to get you into Hell in this World and on the Hereafter: https://www.youtube.com/watch?v=s1sEL6JXdus

  Common Core handlar om att lära alla barn globala standarder för att förbereda dem för ett globalt medborgarskap under “One world governement” = kollektivism/kommunism (enfald istället för mångfald): The Case Against Common Core: https://www.youtube.com/watch?v=inM8WTBT1lg

 • Jag tillhör de som inte skåpar ut DDR helt och hållet. Landet lyfte sig från ruiner, förstår ni vad det innebar? Tror inte det. Från nöd till välstånd i förtvivlat läge? Vilket arbete! DDR och Jugoslavien kom tillbaka med hårt arbete och intressanta ekonomiska lagar, som naturligtvis förtigs.

  Grundskolan kopierades från USA när det redan var känt att den inte fungerade där. Familjepolitiken ser vi redan i Alva Myrdal långt före DDR. Det för snarare tankarna till Hitlers politik och den var sossarna inte främmande för.

  Auferstanden Aus Ruinen – DDR Anthem English Translation

  https://www.youtube.com/watch?v=P1CyPjQQTAM

  • Javisst, Fiskargubben!

   Alva Myrdal var en av de som dirigerade det hela, redan då.

   Jag besökte några gånger DDR och såg sammanhållning, insikt, vänskap, trofasthet – trots STASI och övervakning till förbannelse i en genomkorrumperad stat.

   Jag arbetade och bodde i Leipzig 1995-2000. Många berättade för mig att det hade varit bättre före “die Wende”, för det fanns mycket mer medmensklighet innan Holywood, penningjakt, perversion… kom som en Tsunami.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Die_Wende

   • Västtyska företag köpte upp och stängde ned 14.000 östtyska industrier för att begränsa konkurrensen och liknande saker hände i resten av Östeuropa. Länderna togs över. Slutligen bombades Jugoslavien samman. Där hade arbetarna ägarinflytande och investerade i de senare sönderbombade företagen. De förlorade allt. I DDR tilläts privata företag med upp till 30 anställda och det kallas kommunism?

    Jag hade inte mod att besöka landet och ångrar mig nu. Avundas dig.

    • Förstörelsen av Jugoslavien inleddes på allvar genom att köra ekonomin i botten.

     Sverige har nu kommit till den fasen, men nedbrytningen av strukturerna började långt tidigare. Vi är under attack sedan lång tid tillbaka.

     Ole Dammegård har skrivit STATSKUPP I SLOWMOTION. Det är det vi upplever nu i allt mer intensifierad form.

     Infiltrationen är enorm.

     “They sentenced me to twenty years of boredom for trying to change the system from within”, sjunger Leonard Cohen här:

     https://www.youtube.com/watch?v=JTTC_fD598A

     First we take Manhattan, than we take Berlin

 • Jag tillhör de som inte skåpar ut DDR helt och hållet. Landet lyfte sig från ruiner, förstår ni vad det innebar? Tror inte det. Från nöd till välstånd i förtvivlat läge? Vilket arbete! DDR och Jugoslavien kom tillbaka med hårt arbete och intressanta ekonomiska lagar, som naturligtvis förtigs.

  Grundskolan kopierades från USA när det redan var känt att den inte fungerade där. Familjepolitiken ser vi redan i Alva Myrdal långt före DDR. Det för snarare tankarna till Hitlers politik och den var sossarna inte främmande för.

  Auferstanden Aus Ruinen – DDR Anthem English Translation

  https://www.youtube.com/watch?v=P1CyPjQQTAM

  • Javisst, Fiskargubben!

   Alva Myrdal var en av de som dirigerade det hela, redan då.

   Jag besökte några gånger DDR och såg sammanhållning, insikt, vänskap, trofasthet – trots STASI och övervakning till förbannelse i en genomkorrumperad stat.

   Jag arbetade och bodde i Leipzig 1995-2000. Många berättade för mig att det hade varit bättre före “die Wende”, för det fanns mycket mer medmensklighet innan Holywood, penningjakt, perversion… kom som en Tsunami.

   https://en.wikipedia.org/wiki/Die_Wende

   • Västtyska företag köpte upp och stängde ned 14.000 östtyska industrier för att begränsa konkurrensen och liknande saker hände i resten av Östeuropa. Länderna togs över. Slutligen bombades Jugoslavien samman. Där hade arbetarna ägarinflytande och investerade i de senare sönderbombade företagen. De förlorade allt. I DDR tilläts privata företag med upp till 30 anställda och det kallas kommunism?

    Jag hade inte mod att besöka landet och ångrar mig nu. Avundas dig.

    • Förstörelsen av Jugoslavien inleddes på allvar genom att köra ekonomin i botten.

     Sverige har nu kommit till den fasen, men nedbrytningen av strukturerna började långt tidigare. Vi är under attack sedan lång tid tillbaka.

     Ole Dammegård har skrivit STATSKUPP I SLOWMOTION. Det är det vi upplever nu i allt mer intensifierad form.

     Infiltrationen är enorm.

     “They sentenced me to twenty years of boredom for trying to change the system from within”, sjunger Leonard Cohen här:

     https://www.youtube.com/watch?v=JTTC_fD598A

     First we take Manhattan, than we take Berlin

 • Själv tycker jag som 72:a att den gamla “DDR-skolan” var trevlig.

  Vi fick lära oss om spara och slösa, vilket dagens politiker inte fatrat.

  Vi hade en mycket bra moderatkvinna som lärare. Eleverna kunde ha vilka åsikter de ville. Det var ok att vifta med Mao:s lilla röda bok. Integrationen fungerade.

  Det är väl dagens monopolkapitalistiska skola, ofria friskolor och sekteristiska hem som är fara för enheten i samhället?

 • Sten-Erik, utan att du behöver bli så förbannad så vill jag bara säga ett par saker.

  Artikeln är återpublicerad från Newsmill 2012, möjligen beroende på sommarstiltjen, vad vet vet jag.

  När man blir förbannad på nåt man läser så vill jag rekommendera att man ändå själv ger uttryck för Vad man blir arg över, utveckla gärna din ilska och spar inte på krutet då det skall vara högt i tak på Newsvoice.

  Själv gör jag reflektionen att svenska skolan faktiskt inspirerats av DDR samt att det faktiskt åkte en rad svenska skolmänniskor från Sverige till DDR. Jag känner själv 2 st numera pensionerade lärare vilka skulle kunna återge fakta i frågan då de var i DDR under 70-talets början om jag minns rätt.

  Glöm heller inte att Alva Myrdals vision om storbarnkammare byggde precis på samma principer som DDR:s.

  Jag håller dessutom med Ulf Clareus, dvs att DDR-modellen emanerar ur NaziTysklands skola.

  • När jag läste Jan Myrdals bok Barndom skrämdes jag av det intensiva hat som kommer till uttryck över de uppfostringsmetoder han utsattes för som litet barn av föräldrarna Alva och Gunnar Myrdal.

   Dessa metoder infördes med statens makt i vårt land och präglar i hög grad de svenska barnens liv.

   Otaliga barn mår mycket dåligt på grund av splittrade familjer, föräldrar i ekorrhjul, tvångstillvaro i ofta steril institutionsmiljö, ateistisk indoktrinering, psykiatrisk neddrogning, regnbågsfilosofi med ifrågasättande av kön och trogen och innerlig kärlek, övergivenhet, ensamhet, moraliskt sönderfall, vekhet, inåtvändhet….

   Det är ett fruktansvärt lidande för dessa stackars barn.

   • Skolan var sjuk redan på min tid men nu är den ju rent vidrig. Jag lider med dagens barn som måste gå igenom detta helvete.

    • Jag talade med en lärare för lite sedan som jag vet är mycket omtänksam och skicklig i sin yrkesutövning och som varit verksam som lärare på olika högstadieskolor sedan 1980-talet.

     Han sade att situationen nu är värre än någonsin tidigare.

     Hur kan de som är ansvariga för att dessa missförhållanden, detta lidande, som för till sjukdom, självmord, våld…, fortsätta att förhärda i att styra i denna riktning?

     • Lärarna är ju stenhårt styrda av läroplanen så det är väl inte så mycket mer de kan göra än att med lite personlig prägel försöka måla läppstift på grisen, men det är och förblir fortfarande en gris. Sen har de varit ett evigt politikermalande om att de “ska fixa skolan” men ändå är det ingenting som blir bättre. Tvärtom. Detta visar att skolan fungerar precis som det var tänkt och att det är barnen som får betala priset. Rimmar dåligt med den där barnkonventionen som hycklarna lyfter fram på så många andra områden.

 • Själv tycker jag som 72:a att den gamla “DDR-skolan” var trevlig.

  Vi fick lära oss om spara och slösa, vilket dagens politiker inte fatrat.

  Vi hade en mycket bra moderatkvinna som lärare. Eleverna kunde ha vilka åsikter de ville. Det var ok att vifta med Mao:s lilla röda bok. Integrationen fungerade.

  Det är väl dagens monopolkapitalistiska skola, ofria friskolor och sekteristiska hem som är fara för enheten i samhället?

 • Bra, Madeleine; glad att det fortfarande finns kvinnor i landet som kan tänka fritt om det uppväxande släktet och inte har malts ned i DDR-kittet och Frankfurterskolans koshermentalitet. Fast i DDR fanns det en stor ungdomsorganisation, FDJ, Frei Deutsche Jugend, som hämtat åtskilligt från föregångarna i branschen, alltså Hitlerjugend inklusive Jungvolk, och Bund Deutsche Mädel. Fast dessa tyska organisationer var det både fart och kläm i. Förutom sång, marscherande, lägereldar, även badresor Dresden -Varna medelst sitt egna blåa Touristenexpress. Samt förstås uniformer. Finns bilder på en ung Trulla Stalinowa, ähum, Fräulein Merkel, iklädd sådant garnityr, som i glatt sällskap trallar vorwärts!

  Den ständiga ökningen av psykisk ohälsa och beteendestörningar hos barn rapporteras det mycket om i SR P1. Varför då? Sossar och allsköns vänster har ju på alla punkter fått igenom sin socialistiska politik avseende barn och ungdom. Å så blir det likväl pytt i panna av alltihopa. Som tillika blivit etter värre med skolororna fullsmockade med aparta, tredje världens barn, oftast komna från Afrika och andra muslimska upptagningsområden. För dryga femtio år sedan avskaffade sossarna studentexamen med jämställdhets argumenteringen, att det var orättvist man inte kan bestämma sina föräldrar, ty de med studievana sådana, hade det mycket lättare. Så skolan sänkte kraven rejält på inlärningsstoffets svårighetsgrad, Svensk skola är nu usel liksom den svenska ekonomin. Spola ut barnet med badvattnet, heter det.
  Nu upprepas precis samma klagan på de blivande “studenterna”: Föräldrastatus bestämmer åter utgången. Nu är det dock kört. Skolans kunskapspensum kan inte tunnas ut mer.

 • Sten-Erik, utan att du behöver bli så förbannad så vill jag bara säga ett par saker.

  Artikeln är återpublicerad från Newsmill 2012, möjligen beroende på sommarstiltjen, vad vet vet jag.

  När man blir förbannad på nåt man läser så vill jag rekommendera att man ändå själv ger uttryck för Vad man blir arg över, utveckla gärna din ilska och spar inte på krutet då det skall vara högt i tak på Newsvoice.

  Själv gör jag reflektionen att svenska skolan faktiskt inspirerats av DDR samt att det faktiskt åkte en rad svenska skolmänniskor från Sverige till DDR. Jag känner själv 2 st numera pensionerade lärare vilka skulle kunna återge fakta i frågan då de var i DDR under 70-talets början om jag minns rätt.

  Glöm heller inte att Alva Myrdals vision om storbarnkammare byggde precis på samma principer som DDR:s.

  Jag håller dessutom med Ulf Clareus, dvs att DDR-modellen emanerar ur NaziTysklands skola.

  • När jag läste Jan Myrdals bok Barndom skrämdes jag av det intensiva hat som kommer till uttryck över de uppfostringsmetoder han utsattes för som litet barn av föräldrarna Alva och Gunnar Myrdal.

   Dessa metoder infördes med statens makt i vårt land och präglar i hög grad de svenska barnens liv.

   Otaliga barn mår mycket dåligt på grund av splittrade familjer, föräldrar i ekorrhjul, tvångstillvaro i ofta steril institutionsmiljö, ateistisk indoktrinering, psykiatrisk neddrogning, regnbågsfilosofi med ifrågasättande av kön och trogen och innerlig kärlek, övergivenhet, ensamhet, moraliskt sönderfall, vekhet, inåtvändhet….

   Det är ett fruktansvärt lidande för dessa stackars barn.

   • Skolan var sjuk redan på min tid men nu är den ju rent vidrig. Jag lider med dagens barn som måste gå igenom detta helvete.

    • Jag talade med en lärare för lite sedan som jag vet är mycket omtänksam och skicklig i sin yrkesutövning och som varit verksam som lärare på olika högstadieskolor sedan 1980-talet.

     Han sade att situationen nu är värre än någonsin tidigare.

     Hur kan de som är ansvariga för att dessa missförhållanden, detta lidande, som för till sjukdom, självmord, våld…, fortsätta att förhärda i att styra i denna riktning?

     • Lärarna är ju stenhårt styrda av läroplanen så det är väl inte så mycket mer de kan göra än att med lite personlig prägel försöka måla läppstift på grisen, men det är och förblir fortfarande en gris. Sen har de varit ett evigt politikermalande om att de “ska fixa skolan” men ändå är det ingenting som blir bättre. Tvärtom. Detta visar att skolan fungerar precis som det var tänkt och att det är barnen som får betala priset. Rimmar dåligt med den där barnkonventionen som hycklarna lyfter fram på så många andra områden.

 • Bra, Madeleine; glad att det fortfarande finns kvinnor i landet som kan tänka fritt om det uppväxande släktet och inte har malts ned i DDR-kittet och Frankfurterskolans koshermentalitet. Fast i DDR fanns det en stor ungdomsorganisation, FDJ, Frei Deutsche Jugend, som hämtat åtskilligt från föregångarna i branschen, alltså Hitlerjugend inklusive Jungvolk, och Bund Deutsche Mädel. Fast dessa tyska organisationer var det både fart och kläm i. Förutom sång, marscherande, lägereldar, även badresor Dresden -Varna medelst sitt egna blåa Touristenexpress. Samt förstås uniformer. Finns bilder på en ung Trulla Stalinowa, ähum, Fräulein Merkel, iklädd sådant garnityr, som i glatt sällskap trallar vorwärts!

  Den ständiga ökningen av psykisk ohälsa och beteendestörningar hos barn rapporteras det mycket om i SR P1. Varför då? Sossar och allsköns vänster har ju på alla punkter fått igenom sin socialistiska politik avseende barn och ungdom. Å så blir det likväl pytt i panna av alltihopa. Som tillika blivit etter värre med skolororna fullsmockade med aparta, tredje världens barn, oftast komna från Afrika och andra muslimska upptagningsområden. För dryga femtio år sedan avskaffade sossarna studentexamen med jämställdhets argumenteringen, att det var orättvist man inte kan bestämma sina föräldrar, ty de med studievana sådana, hade det mycket lättare. Så skolan sänkte kraven rejält på inlärningsstoffets svårighetsgrad, Svensk skola är nu usel liksom den svenska ekonomin. Spola ut barnet med badvattnet, heter det.
  Nu upprepas precis samma klagan på de blivande “studenterna”: Föräldrastatus bestämmer åter utgången. Nu är det dock kört. Skolans kunskapspensum kan inte tunnas ut mer.

 • Tror det var Palme som vid ett besök på en grundskola sa “ni är inte här för att lära, ni är här för att bli som alla andra”.

  Jesuiternas motto är “Give me the child for the first seven years and I will give you the man”.

  Vladimir Lenin sa “Give me four years to teach the children and the seed I have sown will never be uprooted”.

  Ett av Hitlerjugend citaten var “If the older generation can not get accustomed to us, we shall take their children away from them and rear them as needful to the Fatherland.”

  Så den svenska indoktrineringsskolan är i “gott sällskap”. Tittar man sen på den större delen av Sveriges vuxna befolkning så är den försatt i ett smått lobotomerat tillstånd, så skiten är onekligen både effektiv som kronisk.

 • Tror det var Palme som vid ett besök på en grundskola sa “ni är inte här för att lära, ni är här för att bli som alla andra”.

  Jesuiternas motto är “Give me the child for the first seven years and I will give you the man”.

  Vladimir Lenin sa “Give me four years to teach the children and the seed I have sown will never be uprooted”.

  Ett av Hitlerjugend citaten var “If the older generation can not get accustomed to us, we shall take their children away from them and rear them as needful to the Fatherland.”

  Så den svenska indoktrineringsskolan är i “gott sällskap”. Tittar man sen på den större delen av Sveriges vuxna befolkning så är den försatt i ett smått lobotomerat tillstånd, så skiten är onekligen både effektiv som kronisk.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *