Bryt globalisternas monopol på moral i invandringspolitiken!

publicerad 24 juli 2019
- Torsten Sandström
Migranter. Foto: Mostafa Meraji. Licens: Unsplash.com (free use)

DEBATT. I sin doktorsavhandling i statsvetenskap tar lundaforskaren Björn Östbring ett politiskt intressant grepp. Han menar att det finns två positioner i invandringsfrågan. Den liberala universalismen som bygger på att vi har folkrättsliga och moraliska skyldigheter mot utländska medborgare. Den liberala nationalismen tar däremot fasta på mottagarnationens rättsordning och säger att staten själv bestämmer hur nationens frihet, jämlikhet och invandring ska utformas.

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet med inriktning mot förmögenhetsrätt, särskilt associationsrätt. | Bild: Migranter. Foto: Mostafa Meraji. Licens: Unsplash.com (free use)

Björn Östbring anser att den senare typen av nationalism bör eftersträvas. Han menar att den överensstämmer med den dominerande opinionen inom folket och lösningen ger staten en möjlighet att på ett praktiskt vis hantera och reglera invandring.


Man kan alltså säga att de två åsiktslinjerna följer debatten mellan dagens globalister och nationalister. Den senare diskussionen har emellertid fått en politisk slagsida i och med att begreppen har laddads av PK-ism.


Att vara globalist framstår nämligen som något hyggligt. Medan nationalisterna pekas ut som fiskare i grumliga vatten. Genom att tala om en ”liberal nationalism” slår Östbring undan benen för en sådan vinkling och jag menar att han inte trixar med orden.

Globalisternas förmenta monopol på moral

För mig betyder liberalism frihet för folket att välja nationens inriktning. Vi har rätt att rösta på det parti som vi bäst anser löser aktuella problem, men i den tudelade probleminventering som Östbring förespråkar hamnar tyvärr frågan om moral i globalisternas händer. De framstår som hyggliga genom att plädera för rätt till invandring för alla på flykt från en främmande nation.

Jag menar att globalisternas förmenta monopol på moral är något djupt problematiskt. Än en gång framstår de som goda och nationalisterna som dåliga. Enligt min mening måste det gå att förena en frihetlig nationell ståndpunkt med moraliska argument. Östbrings dualism (tvåfältsdelning) bjuder in till att moralfrågan överlämnas till globalisterna. Moral bör finnas med i alla samtal bara det klargörs att det är fråga om etik. Men moral är inge frikort, den ska inte inte fungera som en joker som alltid tar hem spelet.

Björn Östbring. Pressfoto: Svet.lu.se
Björn Östbring. Pressfoto: Svet.lu.se

Globalisterna anser att Sverige folkrättsligt måste ha en öppen invandringspolitik

Från en juridisk horisont anser jag att Björn Östbring huvudsakligen har rätt. Varje stat bestämmer i princip själv val av invandringspolitik. Visserligen är många västerländska stater bundna av folkrättsliga regler om mänskliga rättigheter, asyl mm. Det är detta faktum som globalisterna brukar använda som ett slagträ: de anser att Sverige folkrättsligt måste ha en öppen invandringspolitik, men detta är inte juridiskt korrekt.

De folkrättsliga reglerna är för det första gummiartade. Och för det andra har varje stat en möjlighet att förklara att man inte tänker godta en viss tolkning av en folkrättsnorm. Märk väl att dessa normer normalt inte är nationell svensk rätt, dvs svensk lag. De är kontraktuella åtaganden mot andra nationer.

Vi har nyligen sett att S-partiet i Danmark förklarat att man överväger en planerad kvotinvandring (från läger av flyktingar) i stället för en asylrätt vid Danmarks gränser. Det mesta talar för att även Sverige har rätt att göra ett sådant val, vilket jag anser vore bra.


För övrigt har den ”tillfälliga flyktinglagen” –  dvs ändringar 2015 i den svenska utlänningslagen – mycket kraftig begränsat den tidigare rätten till asyl i vårt land. I ett slag köpte nämligen riksdagens majoritet SD-partiets politiska huvudlinje. Det är därför bra om globalisternas moraliska tolkningsföreträde kritiseras och att det vrids ur deras händer.


Östbrings tvåpolsdiskussion försvårar tyvärr detta. Som vanligt gäller det att finna en medelväg eller rättare sagt en moralisk position mellan den globala och nationella. Detta är inte så svårt. Egentligen är det något om redan sker många nationer i väst. Jag har just nämnt två exempel.

En planerad kvotinvandring kan vara en god lösning

Om Sverige öppet lägger den folkrättsliga indoktrineringen åt sidan, vilket man alltså 2015 delvis gjort i en viktig laghandling, så öppnas dörren för den nationella frihet som Östbring förespråkar. Genom nationella lagregler bör motstående intressen vägas mot varandra, utan alla de skygglappar som folkrätten bjuder på. På så vi kan Sverige försöka skapa en egen moralisk invandringspolitik.

Jag menar förstås inte öppna dörrar eller fri asylrätt, men jag anser att en planerad kvotinvandring kan vara en god lösning när Sverige väl fått ordning på de stora problem med utanförskap vi har idag. Här framstår de folkrättsliga konventionerna som ett hinder och en magnet för nya misslyckanden via storskalig invandring.

Jag anser dock inte att all folkrätt ska slängas över bord. Det skulle för övrigt innebära fördragsbrott av Sverige. Hänsyn måste tas till lagregler om skydd för människors etniska ursprung, religion och kön osv, men låt oss tolka den tänjbara folkrätten på ett förnuftig vis. Moral innebär i detta sammanhang för mig att man måste lyssna på människor i nöd. Och därefter agera för att åstadkomma praktiskt vettiga lösningar.

Vad är bra för samhället och vad är bra för familjer av invandrare? Och vad önskar folkmajoriteten som ska betala? Hela tiden måste en pragmatisk och öppen diskussion äga rum om hur stor del moral svenska staten ska tillåta i invandringspolitiken.  Detta förutsätter som sagt att globalisteras monopol på diskussion om moral bryts!

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se)


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jan

  Du undrar på vilket sätt humanistiska grundvärderingar Eller mänskliga rättigheter påverkat vårt rättssamhälle.

  Yttrandefrihet, demokrati, skydd av minoriteter , skydd mot diskriminering, arbetsmiljö lagar är några exempel.

  ASAP Rocky vs afghanen är inte representativt och faktiskt knappt ett Cherry picking exempel eftersom det innehåller så mycket av dina egna värderingar och tolkningar att det är svårt att kartlägga det som ett tydligt misslyckande. Eller som korruption.
  Och även om du har rätt i dina antaganden så vet jag inte vad det skulle bevisa, att hitta exempel på hur människor mest värnar om sin egen karriär och inte sköter sina jobb och åtaganden är ju hur lätt som helst.
  Det handlar om bristande etik.

 • Vilka fina ord du kan Mats, jag är imponerad!!!

  “När man måste skriva så mycket text som du gör och tillämpa umdantagsretorik och cherry-picking(vilket för övrigt flitigt tillämpas av MSM) så borde det ringa en klocka.”

  Är det för mycket begärt att Du definierar vad som är “undantagsretorik” så att vi i den vanliga pöbeln förstår vad du menar, eller är det under din värdighet att besvara?

  Likaså vore det ju mycket intressant att få dig att ge exempel på vad som i min text, enligt dig, är “cherry picking”. Fattar du inte själv att du gör dig till ett åtlöje när du strör flosklerna omkring dig.

  Under punkt 2 så hävdar Du något om: “undantagen som hörnstenen i sitt resonemang och ser på mänsklig omsorg som en slags fjär princip villkorad för vissa.”

  Skulle du kunna ha godheten att åtminstone ge några konkreta exempel på detta??

  Jag behöver verkligen din hjälp att få detta förklarat för mig!!!!

 • “Men Mats lille”

  “Att du inte har självinsikt nog och förstå att vi reagerar på ditt självpåtagna tolkningsföreträde vad avser “humanistiska grundregler”.”

  Ja Jan lille, haha.
  Man behöver inte dricka vin för att komma i kontakt med humanistiska värderingar. De flesta har det i sig!

  När man måste skriva så mycket text som du gör och tillämpa umdantagsretorik och cherry-picking(vilket för övrigt flitigt tillämpas av MSM) så borde det ringa en klocka.

  1 De flesta människor ser de villkorslösa mänskliga värderingarna som hörnstenen och så finns det undantag och misslyckanden.

  2 Eller så väljer man undantagen som hörnstenen i sitt resonemang och ser på mänsklig omsorg som en slags fjär princip villkorad för vissa.

  Du lever i en illusorisk verklighetsbild enligt princip 2. När du tycker att du resonerar i sak så är det trots allt bara ett borrande i undantag och du tror på din egen berättelse för att den framstår som saklig.

  Du dras till detta bittra pga en inre bitterhet. Den kan bara du lösa upp.

  • Du är en sån hycklare att man blir lätt illamående av att lida sig igenom vad du skriver. Du svänger dig med en massa högtravande snack om “humanistiska värderingar” samtidigt som du fullständigt skiter i det mänskliga lidande som det inte är PK att bry sig om. Det visar ju att du varken skriver sanning eller är det minsta humanistisk utan mer någon som papegojar vidare skiten som väller ut från Rosenbad. Du skulle ha varit en riktigt nyttig politisk-kommissarie-kugge i vilken vidrig kommunistdiktatur som helst.

 • @ Mats Sederholm 27 July, 2019 at 15:18
  “Det finns humanistiska grundregler som de flesta förstår redan. Hela vårt rättssamhälle bygger på det. Alla människor vet vad mobbing och förtryck innebär. Och de som inte kan ta in det har i någon mening blivit traumatiserade och fått en blockering.”

  Men Mats lille, nu är du där igen. Vad går du på egentligen, rödvin och värme är inte bra för dig Mats.

  Att du inte har självinsikt nog och förstå att vi reagerar på ditt självpåtagna tolkningsföreträde vad avser “humanistiska grundregler”.

  Att du dessutom kopplar detta till att vårt svenska rättssamhälle ger ju anledning att diskutera om detta innehåller något uns av sanning och vilka konsekvenser detta fått för den svenska rättstillämpningen.

  Personligen håller jag faktiskt med dig om att det svenska rättssamhället, genom utnämningspolitiken från regeringen (både den socialistiska och den borgerliga), blivit ivriga förespråkare av den politiskt korrekta värdegrunden (allt för att kunna vara pk och ta karriärmässiga fördelar).

  Ta bara den påtände och illegale afghanske migranten som fick däng av ASAP Rocky, då klev en karriärsugen åklagare snabbt fram på scenen och häktade Rocky, när också den oduglige rikssvetsaren Löfvén klargjorde att åklagaren gjort rätt samt att han hänvisade till “alla människors lika värde” fick åklagarmyndigheten en tydlig anvisning att låta häktningen övergå till åtal.

  Nu skulle minsann Donald Trump få se på svensk korrekt värdegrund, samtidigt for denne illegale, åldersljugande afghan på semester till hemlandet han flytt ifrån med risk för sitt liv.

  Detta är ett klockrent exempel på korruption, ack så vanligt förekommande inom rättsväsendets alla hörn.

  En mestadels icke pekuniär korruption, åtminstone vid en hastig första anblick, men den är indirekt också ytterst pekuniär då den rätt tillämpad av tex denne åklagare sannolikt leder till en bra karriärutveckling för honom personligen då utnämningsmaktens företrädare (regeringen) skall utse framtida överåklagare.

  Han har ju tillämpat den korrekta värdegrunden och samtidigt givit Donald Trump en känga, det glömmer inte utnämningsmaktens företrädare.

 • “Det finns alltid en ton av förtäckta hot i dina försöka att stigmatisera andras åsikter”
  Det du skriver är redan stigmatiserande för tusentals människor.som du varje dag kränker.

  ,”men här i detta forum har du absolut inget gehör för detta.”
  Jag skriver inte här för att få medhåll. Då hade jag aldrig yttrat mig här.

  • Om ingen annan tycker som du så kan ju det vara ett tecken på att du helt enkelt råkar ha fel. Här kommer man osökt in på liknelsen om någon som totalt saknar sjukdomsinsikt typ “Det är inte mig det är fel på då hela världen har blivit galen”.

   • Det finns humanistiska grundregler som de flesta förstår redan. Hela vårt rättssamhälle bygger på det. Alla människor vet vad mobbing och förtryck innebär. Och de som inte kan ta in det har i någon mening blivit traumatiserade och fått en blockering

    • Sanningen är den bas vilket allt annat emanerar ifrån. Bygger man sitt resonemang på rena lögner gör man folk förbannade. Du Mats Sederholm kan liknas vid en bilförsäljare där bilens verkliga skick inte överensstämmer med din egen fantasifulla beskrivning. Läsaren ser igenom detta och det är just därför du inte står så högt i kurs. Sen kan du ikläda ditt skitsnack i vilka “humanistiska grundregler” du vill, men det är och förblir i slutänden ändå bara ditt repetitiva skitsnack.

     • Måste än en gång säga att du är insiktsfull och verkligen duktig på att uttrycka dig Janne!

     • Läsare berömmer mina artiklar i allmänhet, de uppskattas av redaktörer o.s.v. liksom mina böcker.

      Att jag inte står högt i kurs bland rasister, etnopluralister, alt-höger och AK tar jag som en komplimang.

      • Som de flesta narcissistiska lögnare har du en extremt dålig självinsikt. Jag diskuterar gärna med meningsmotståndare med åsikter i direkt opposition till mina egna. Eftersom dessa diskussioner oftast är de intressantaste. Men det är under förutsättning att motdebattören är ärlig i sitt resonemang och det är här som du har misslyckats så katastrofalt. Du försöker finta med barnpsykologiska manipulationer varvat med rena Stasimetoder att få tyst på andra.

       Jag såg igenom dig för flera år sedan och sen dess har vi bara blivit allt fler. Du är så oåterkalleligen bortgjord att det enda som återstår är att glida tillbaka till din stendöda blogg eller hoppas på att du kan rövslicka in ditt ordbajseri i Aftonbladet, för här har du nog ingenting mer att hämta.

 • Min tidigare fråga här ovan om folkrätten ställs på sin spets av EU gentemot Ungern, se länken nedan.

  Det vore ju klart intressant att få ta del av Torstens syn på folkrätten när EU gör sin tolkning och Ungern en helt annan.

  Schengen har har helt upphört att existera som jag tolkar denna tvist, men när EU springer globalisternas ärenden så tar man ytterligare ett steg för att mota ut Ungern ur EU.

  Konsekvenserna av detta kan, som jag sagt tidigare, bli att Ungern föredrar ett samarbete med Ryssland. Så paradoxalt kan det faktiskt utveckla sig om EU inte upphör att trakassera Ungern och andra sk Visegradsländer.

  Det pågår en veritabel kraftmätning om just definitioner och tolkningar av vad Torsten kallar för följande:

  “Genom nationella lagregler bör motstående intressen vägas mot varandra, utan alla de skygglappar som folkrätten bjuder på. På så vi kan Sverige försöka skapa en egen moralisk invandringspolitik.”

  Förklara då för mig vad Ungern gör om inte just detta, dvs de väger sina nationella lagregler mot EU försök att straffa Ungern för det.

  • Jasså……. says who…..

   Kanske du får ytterligare en anledning att kontakta Näthatsgranskaren igen, dina inkomster behöver ju förstärkning så varför inte försöka ansluta dig till kretsen kring den för djurmisshandel dömde uslingen Åberg.

    • Du liksom alla andra från extremistsidan vilka förordar massinvasion från islamistiska länder försöker alltid “korrigera” andra människor vilka enligt din uppfattning har åsikter som inte är rumsrena.

     Det finns alltid en ton av förtäckta hot i dina försöka att stigmatisera andras åsikter, men här i detta forum har du absolut inget gehör för detta.

     Eller vad tycker ni andra om MS sk portvinsanmärkning??

     Ägna dig åt din egen tynande blogg och inse att Du aldrig kommer att komma upp ur gödselstacken där du simmar omkring som bajskorvsjournalistikens okrönte konung.

     • Rödvinsvänsterns portvinsanmärkning är nog mer en alkoholfördunklad projicering än vad det är en sann representation av verkligheten. För som vi alla vet så lever inte de verklighetsfrånvända i verkligheten.

 • @ Torsten Sandström 26 July, 2019 at 10:54

  Torsten, utan att du blir förbannad så skulle jag vilja ställa en hyggligt enkel fråga. Du säger: “Men samtidigt finns det anledning av fundera över vilket utrymme som finns för framtida inflyttning, när Sverige så att säga kommit på fötter. Det är därför jag vill tala om moral, dvs i form av en öppen diskussion för och mot.”

  Vilka indikationer har du som pekar i i riktningen att det kommer att finnas ett “utrymme” för framtida inflyttning och vid vilken tidpunkt anser du att Sverige “kommit på fötter”????

  Men framför allt vad har “moral” med frågan att göra ???

  Om du insisterar så behöver vi din definition på vad du betraktar som “moral” värd namnet att försvara massinvasion från islamkulturer som är direkt invasiva.

  Du säger vidare att folkrätten är vag och öppen för tolkningar, på vilket sätt är folkrätten vag och öppen för tolkningar??

  Du nämner vidare att folkrätten drivs av flera andra organisationer än FN, vilka organisationer då och vilken rättsverkan har i så fall dessa på den svenska tolkningen och tillämpningen av denna folkrätt??

  Med hänvisning till ditt öppna sinnelag, är du beredd att ompröva dina ståndpunkter vad avser migrationsfrågan, och då gärna med referens till ditt ställningstagande som marknadsliberal??

  • Alla de där internationella fördragen à la FN mm. har ju tagits fram av den internationella motsvarigheten till “våra” nationella samhällsförstörare och d.v.s. av rövhål av en grövre kaliber. Själv blir jag rätt skeptisk när människor hänvisar till t.ex. FN eftersom det antingen är ett tecken på att de inte har förstått FN:s verkliga roll eller ännu värre helt enkelt förespråkar just denna samhällsförstörande roll. “Våra” politiker hänvisar ju alltid till FN och det borde ju vara ett illavarslande tecken för någon som själv kan tänka.

 • Janne, folkrätten gäller inte mellan stat och medborgare, bara staterna emellan. Men om folkrätten överförs till svensk lag blir de bindande för dig och mig beroende på hur reglerna formas. Lagen kan säga att de gäller för dig mot svenska myndigheter. Ytterst kan lagen säga att reglerna gäller mellan dig och mig.

  • @Torsten
   Men då blir det ju lite konstigt om det t.ex. hänvisas till folkrätten när det gäller invandrade människors “rättigheter” samtidigt som dessa s.k. rättigheter inte är applicerbara på den inhemska befolkningen. Invandrarna är ju inte här som något stater emellan utan de är här som enskilda individer och på så vis borde de inte tillskrivas mer/fler rättigheter än ursprungsbefolkningen. Men det blir väl lite av ett typexempel på hur lagstiftningen är till för att motverka människor i det stora hela.

  • @Torsten
   Kan förtydliga lite. Vad jag menar är att alla människor borde ju ha någon typ av folkrättsligt skydd gällande sin egen kultur och särart mm. och detta borde ju även gälla innan de blir någon liten förtryckt grupp boende på något reservat. Annars är ju dessa folkrättsliga principer inte ens värda papperet det är skrivna på.

 • Janne, ett fåtal folkrättsliga regler har upphöjts till svensk lag. Om jag minns rätt gäller detta bara Europakonventionen och Barnkonventionen. Stora risker för rättssäkerheten blir följden, då konventionerna är flummiga….

  • @Torsten
   Att de är flummiga vet jag och de flesta övriga lagar fungerar väl mer efter en tolkningsbar gummibandsprincip än något som är hugget i sten.

   Men vad jag menade är att de folkrättsliga reglerna måste ju även gälla den egna befolkningen, som borde vara varje regerings i respektive lands primära ansvar, och i andra hand gälla människor som inte är medborgare i landet. Ungefär som när en förälder först och främst ser om sina egna barn innan denne tar hand om andras ungar. Har inte regeringsmarionetterna ett sånt folkrättsligt ansvar gentemot den egna befolkningen?

 • Hej alla! Skoj att artikeln medfört intensiv debatt, om än spretig. Invandringen har skapat omfattande samhällsproblem. Men samtidigt finns det anledning av fundera över vilket utrymme som finns för framtida inflyttning, när Sverige så att säga kommit på fötter. Det är därför jag vill tala om moral, dvs i form av en öppen diskussion för och mot.

  Som jurist måste jag slå fast att det finns en folkrätt, dvs konventioner mellan stater. Innehållet är dock tämligen vagt och alltså öppet för olika tolkningar. På så vis passar folkrätten in i mitt pläderande för det öppna samtalet. Exemplet med regler om rätt till bostad är belysande. S-partiet och övriga partier har vållat en djupgående bostadsbrist. Men det är ingen som talar om folkrättsbrott!

  FN är som framgått av diskussionen en motor i folkrättslig reglering, som vissa stater sedan skriver under, dock inte alla. Det rock viktigt att peka på att det finns andra avsändare av folkrättsliga regler, exv en rad andra internationella organisationer verksamma inom olika världsdelar eller för olika problemområden (såsom miljön, handeln etc).

  Vad slutligen gäller min politiska ståndpunkt så presenteras den på min blogg, https://www.anti-pk-bloggen.se. Jag är inte vänster. Närmast marknadsliberal. Det öppna samtalet är mantrat. Jag slår åt olika håll. Se min kritik av Trump i ett färskt inlägg. Han är en onyanserad Tjalle Tvärvigg. Jag ser mig själv som en öppen debattör, villig att plädera, lyssna och ändra uppfattning.

  • Du som är jurist skulle då kunna förklara om inte folkrätten även gäller inom stater och d.v.s. statens skyldigheter gentemot den egna befolkningen. Som folkrätten hanteras nu så har ju detta skapat smått omöjliga livsbetingelser för såväl den etniska ursprungsbefolkningen som för de som har inflyttat på senare tid.

  • Välkommen Torsten!

   Kul med en jurist! Har haft en hel del med jurister att göra samt högaktar (somliga) jurister för deras akt så vackra språk! Språket var det som drog mig till juridiken – bland de vackrare vackraste språk som finns.

  • Den jurist, med sällsynt och den där osedvanliga känslan för dels språkets nyanser samt litterära bildning, är det som styr vad folk lyssnar till och tror på. Hemligheten att rådmannen och de pensionerande nämdemännn på sin sida ligger i att kittla deras fåfänga samt leda dem dit man vill.

 • @ Mats Sederholm 25 July, 2019 at 22:29

  Du skriver: “Du skapar dina egna dramer på noll grunder. Inte ett enda av dina påståenden om mig varken stämmer eller är belagda med fakta.”

  Fakta i ditt fall är lite svårt att definiera då du ständigt fjärmar dig ett vettigt samtal under täckmantel av ständiga floskler.

  Du skriver: “Med ord som “EU-fanatiker”, “extremvänstern” försöker du skaffa momentum och skrika högst istället för att bemöta argument. Det brukar bero på taskigt självförtroende.”

  Talar Du om dig själv, eller…..

  Du skriver: “Jag researchade din tro i många år och verkade i den världen. Den bygger som sagt på tro och indicier ungefär som religioner gör.”

  Sån tur för oss övriga att Du nu kan tala om den ultimata sanningen sett ur din helt objektiva och synnerligen konkreta och väl underbyggda faktaredovisning som Du ägnar dig åt.

  • Du uttalar dig om mig och andra utan täckning. Du väljer att medvetet misstolka när argument tryter.Dessutom bygger grunden för dina argument på tro.

   Och nu slingrar du dig som en mask runt en metkrok.

   • @MS
    Din beskrivning är även rätt så självapplicerande och man kommer osökt in på ordspråket om sten och glashus. Eller du kanske försöker dig på att vara ironisk?

   • Nej då Mats, jag slingrar mig inte som masken runt en metkrok.

    Jag är som en fluga kring bajskorven som du lagt ut till allmän beskådan.

    Eftersom jag inte är särskilt religiös så ägnar jag mig inte heller åt att “tro”, däremot tycker jag en del även om det är ett tyckande som du ogillar.

    • Eller den mest komiska versionen av ditt spattlande i fällan. Du tycker att världen styrs av en globalistisk agenda men tror inte på det. -:)

     Hälsn
     Din bajskorv ha,ha,ha

 • Jag arbetade på en statlig myndighet för ett antal år sedan. Det var en av de myndigheter som fortfarande var till folkets gagn. Sedemera lades den ner.

  Kamratskapen och stämningen var väldigt fin på den arbetsplatsen och vi skojade mycket.

  Vi kallades rätt ofta till en någon konferenssal som rymde hela bemanningen för att lyssna på någon av ledningen utvald föredragshållare.

  Redan på den tiden hade långsamt det politiskt korrekta kommit att få överhand över der sansade och kloka i ledningarna för statens organiserade verksamhet.

  Floskler mättade aukustiken i konferenssalarna.

  Många av oss medarbetare var uttråkade av att behöva lyssna på detta dravel.

  Men så en dag bestämde vi oss för att spela en ny sorts bingo: FLOSKEL-BINGO!

  Och vips blev dessa trista upprapanden jätte-kul.

  Till att börja med var vi bara en handfull medspelare, men vi blev snart flera. Vi hade växlande kodord som vi ropade ut när vi fick bingo. Och vi hade priser som delades ut i efterhand.

  Det var en sund reaktion på något sjukt och vi hade roligt. Vårt bingospel var nog en välkänd hemlig verksamhet, även för ledningen, för det var fler och fler som deltog i bingon, men vi fick hållas…

  De ofta återkommande floskel-föredragen blev plötsligt spännande och skitkul, och vi fnissade som små skolbarn av glädje och förväntan, när någon av de allra floskligaste floskelmakarna stod på tur att hålla föredrag.

  Tänk, Mats Sederholm, vilken tillgång du hade varit där!

 • @ Mats Sederholm 25 July, 2019 at 19:41

  Hmmm…. du skriver:

  “Jag håller dock inte med om den så vanliga konspiratoriska idén att allt detta är en medveten och överenskommen agenda. Täckning saknas helt enkelt för detta.”

  Nu börjar jag sakta förstå varför socialister som du så gärna springer globalisternas ärenden, era intressen om överhöghet sammanfaller men då under en ny och ännu mer socialistisk agenda. Du är nog ganska ensam om att inte se den täckning för den globalistiska agenda som faktiskt finns, om än mycket väl dold.

  Du skriver vidare:

  “Det finns däremot en europeisk koncensus, en “konspiration utan inspiratörer” en politisk och ekonomisk hybrid av överenskommen idé om hur vissa samhällen ska styras.”

  Åsså var vi där igen med dina diminutiva uttalanden, dvs jag kan bara med viss möda tolka vad du menar. Jag tror INTE att det finns en europeisk konsensus (notera stavningen Mats), tvärtom så utgör Visegradsländerna ett bevis för att det inte finns någon konsensus inom EU. Du får gärna skriva en smula mer konkret så att vi läsare förstår vad du egentligen vill med det du skriver. Jag tror att jag inte är ensam om att förstå det du skriver.

  Du skriver: “Internationella problem löses genom samarbete. Inte genom isolering. Om huset brinner måste alla gemensamt hjälpas åt.”

  Jan brukar normal förespråka att man ringer brandkåren om huset brinner!!

  Du skriver: “Den enda plattform för samarbete i Europa är EU. Bättre att politiskt göra om den än att naivt tro att man kan läsa det själv. Det kommer inte att gå.”

  Du kommer ut som en EU-fanatiker, bra jobbat Mats!! Vad var det jag sagt hela tiden, extremvänstern går EU:s och därmed globalisternas ärenden.

  Du skriver: “Hur tror du att tidsplanen ser ut för att alla länder ska lämna EU och sedan skapa något nytt. Tänk lite här och inte minst på Brexit.”

  Jag om jag inte tycker om hur EU drivs, varför skall jag då vara medlem?? Att krossa EU i dess nuvarande form är ett självändamål, dessutom fungerade samarbetet mellan de europeiska länderna innan EU.

  Du avslutar med: “I EU kan man formulera en ny slags demokrati och ekonomisk ordning som gör att finansen inte längre kan hoppa från land till land. Den ska möta samma demokratiska krav på medbestämmande vart den än försöker.”

  Vad är “en ny slags demokrati”??

  Vad är “finansen” ??

  Varför är konkurrens mellan länder på tex skatteområdet något som är fel??

  • “Nu börjar jag sakta förstå varför socialister som du så gärna springer globalisternas ärenden, era intressen om överhöghet …”

   Du skapar dina egna dramer på noll grunder. Inte ett enda av dina påståenden om mig varken stämmer eller är belagda med fakta.

   Med ord som “EU-fanatiker”, “extremvänstern” försöker du skaffa momentum och skrika högst istället för att bemöta argument. Det brukar bero på taskigt självförtroende. Stavfelen, det bjuder jag på, har inte tid att peta i smått.

   ” se den täckning för den globalistiska agenda som faktiskt finns, om än mycket väl dold.”

   Jag researchade din tro i många år och verkade i den världen. Den bygger som sagt på tro och indicier ungefär som religioner gör.
   “Väl dold “, jo det måste ju vara så. Om den inte går att belägga så blir ju enda utvägen att den är dold, lika osynlig som Gud.

   • “Jag researchade din tro i många år…” – imponerar knappast!

    Sniglars fleråriga resor når på sin höjd relativt kort…

    • Vi kämpar mot globalister och deras tjänare, varav vissa helt enkelt är missledda. Moral? Jag ser den inte där. Jag ser kärleken till makt och kärleken till pengar, hjärtats två rotondskor, varifrån annat ont flödar. Det uppenbaras ju nu och den onda makten kommer att falla. Jag har länge bett för Sverige och fick plötsligt veta att det kommer att vända helt. Vet inte när, vet inte hur, bara att och troligen i min livstid.

     Jag har inte fullt ut satt mig in i just dessa kommentarer, men, men. Det går fort fram för vissa, men inte för andra, det kan jag säga. Tron blir inte verklighet med upplevelser förrän man börjar lyda och då får man se det onda från det goda. På annat sätt kan det inte ses bra, men anas av många som är på vägen.

     Jag hann träffa Skepparn innan han tragiskt dog. Vispråmen Storken samlade duktiga artister. Storken flög snabbt.

     Gösta “Skepparn” Cervin Tre sniglar

     https://www.youtube.com/watch?v=WAS2fdn6E2I

     • Tack Fiskargubben för “Skepparen” Gösta Cervin, en fin trubadur och vissångare…På den tiden “då det begav sig”, då fanns det många bra och tänkvärda visor,och trubadurer som skulle passa bra i dagens debatter…
      Angående detta att “ljuset tar över mer och mer”, det har jag hört för inte så länge sedan, att det goda kanske ändå segrar tillslut.
      Jag såg dokumentären Klimatets våldsamma konsekvenser idag på SVT 1, där kan man också prata om politik ihop med en annan typ av invandring, klimatinvandring…Jag tänkte för mig själv, att lägga detta amerikanska program just nu i denna hemska tid av “sommarhetta som drar över Europa”…Ligger det något “lurt” bakom tro?

   • @MS. Än en gång talar du med kluven tunga. När dina egna blaj-argument inte flyger, vilket de oftast inte gör, brukar du själv ägna dig åt härskarteknik kring simpel felstavning.

    Sen är det lite tragikomiskt med en självutnämnd guru, som tror sig veta så mycket mer än alla andra, fortfarande sitter fast i den begränsande höger/vänster-illusionen.

    • Det där med MS fixering på höger/vänster kanske skulle kunna ses som någon slags flykt-reaktion från en som fastnat rejält mitt i skiten…?

     • Ett simpelt sinne försöker förenkla för att göra det obegripliga begripligt. Typ höger, vänster och egenproducerade bajskorvar…

 • Jan
  Jag är helt medveten om de senaste bemaningarna av EU institutionerna.
  Inte minst att de utförs bakom låsta dörrar.
  Jag håller också med dig i en del här.

  Jag håller dock inte med om den så vanliga konspiratoriska idén att allt detta är en medveten och överenskommen agenda. Täckning saknas helt enkelt för detta.

  Det finns däremot en europeisk koncensus, en “konspiration utan inspiratörer” en politisk och ekonomisk hybrid av överenskommen idé om hur vissa samhällen ska styras.

  Men det finns inget magiskt med den. Den finns i lilla småstaden i vilket land som helst där politiker och näringen blir kompisar och skapar en “kast” av makt.
  Detta är en del av mänsklighetens svaghet, att falla för lusten till att få inflytande.

  Internationella problem löses genom samarbete. Inte genom isolering. Om huset brinner måste alla gemensamt hjälpas åt.

  Den enda plattform för samarbete i Europa är EU. Bättre att politiskt göra om den än att naivt tro att man kan läsa det själv. Det kommer inte att gå.

  Hur tror du att tidsplanen ser ut för att alla länder ska lämna EU och sedan skapa något nytt. Tänk lite här och inte minst
  på Brexit.

  I EU kan man formulera en ny slags demokrati och ekonomisk ordning som gör att finansen inte längre kan hoppa från land till land. Den ska möta samma demokratiska krav på medbestämmande vart den än försöker.

  • LYSSNA, SE OCH LÄR AV MIKE ADAMS

   Scarcity vs Abundance, how globalists control humanity
   https://www.brighteon.com/8a6e7cdd-6b08-4c09-8430-f35df9595aa7

   Betänk detta som Mike Adams delger i kommentarerna, verkligheten är att globallisterna äger den ekonomiska makten och kan “köpa” politisk makt dvs. säkerställa en agenda som inte gynnar mänskligheten.

   Kom med saklighet i debatten/kommentarerna utifrån verkligheten, vad är din uppfattning och vilka lösningar?

   Ut ur EU?

   Inför direktdemokrati i Sverige?

   Ut ur FN?

   Är skolmedicinen demokratisk i Sverige, är den BRA för samhället eller är den på uppåtgående bl.a. tack vare invandringen?

   Är UTAN PERSONLIGT ANSVAR en grundorsak till vansinnet i Sverige och invandringsfrågan?

   Har vi ett system i Sverige som säkerställer mer och mer vansinne UTAN PERSONLIGT ANSVAR?

   Ska ämbetsmanna och tjänstemanna ansvaret återinföras och skärpas för att säkerställa rättssäkerhet och återinföra demokrati(direkt demokrati)?

   Makt- och myndighetsmissbrukarna UTAN PERSONLIGT ANSVAR är uppenbart de ansvariga för vansinnet som i Sverige idag existerar fullt ut!

   Har Du en annan uppfattning?

 • @ Mats Sederholm 25 July, 2019 at 17:29

  Mats, för en gångs skull innehåller din kommentar något som åtminstone delvis går att förhålla sig till, tack för det!!

  Du skriver: “Idag leker den globala kapitalism med stater och utnyttjar dem som mer eller mindre bördiga marker. Detta leder till att det uppstår behov av folkomflyttningar när ett land inte längre kan erbjuda arbete eller när stater ockuperas av banklån bl.a. genom EU:s försorg.”

  Det ligger ett visst mått av sanning i ditt påstående, förutsatt att du då menar IMF, World Bank och FED, mfl. Jag vet inte om du snappat upp att Christine Lagarde nu har bytt jobb från att vara chef för IMF till att bli den europeiska centralbankens chef.

  Tillsammans med den nya EU-kommissionens ordf Ursula von der Leyen så skall de nu skrämma in EU:s medlemsländer till lydnad för den globalistiska agendans totalitära doktrin.

  Hur de tänker gå tillväga är väl i dagsläget inte helt klarlagt, men redan har en räntehöjning aviserats så man kan ju ana vartåt det lutar.

  Dvs dessa båda mest korrupta företrädare för globalisternas agenda vill ju självklart skapa och skynda på en recession för EU:s länder så att man därigenom kan framtvinga de “reformer” man vill tvinga på EU:s olika medlemsländer, allt i enighet med FN:s alla påbud.

  Citat från DN (på med handskarna):

  “Ursula von der Leyen gjorde heller inga utfästelser för att försäkra sig om nationalisternas stöd. I stället slog hon i sitt tal till parlamentet innan omröstningen fast att ”rättsstaten är vårt bästa verktyg för att försvara friheten” och att ”det går inte att kompromissa när det gäller att respektera rättsstaten”. Hon lovade dessutom att hon ”garanterar att vi ska använda hela vår omfattande verktygslåda på europeiska nivå” och att hon stödjer en ny mekanism för att införa ekonomiska sanktioner mot regeringar som underminerar rättsstaten. Det är knappast utfästelser som borde lugna Viktor Orbán & Co. Ursula von der Leyen måste visa att det inte handlar om tomma ord.”
  ———————-
  Mats, ditt förslag för en lösning är ju bara ord och återigen ord utan konkret innehåll, du skriver:

  “En internationell makt kan endast motverkas av en motsvarande internationell samverkan där demokrati och medbestämmande står högst på ordningen.

  Tills dess är alla dessa yrkanden på nationalitet fullständigt meningslösa.”
  —————–
  Min uppfattning är precis tvärtom Mats, genom att upprätthålla och förstärka nationalstaternas suveräna rätt att själva fatta sina beslut kommer inte denna duo i EU:s namn att kunna genomdriva sin globalistiska agenda.

  Går vi dessutom ut ur FN så drar vi undan mattan fullständigt för alla globala intressen vilka ser EU som ett rent transportkompani.

  Massinvasionen är bara ett sätt för globalisterna att flytta fokus från de federalistiska strävanden de givit sig fan på att tvinga EU:s folk att acceptera. Men effekterna av denna massinvasion från lågutbildade människor från 3:e världen med islam som sin sk religion leder till fördärv, och det är på inget sätt någon alt-höger uppfattning. Capiche!!!

 • Känsloargumentationen från globakismens lakejer har inte med verklig moral att göra. Denna bamkmaffia, med anhang, säljer vapnen, startar krigen, driver på den ytterst farliga massmigrationen, massdöden i Medelhavet, samt skapar den ojämlikhet och sekterism som föder kaoset, som de också profiterar på.

  Folket är i mediernas våld. Medierna går bankmaffians ärenden och skönskriver det klandervärda spektaklet. Folket röstar för eländet.

 • Hänsyn måste tas till lagregler om skydd för människors etniska ursprung, religion och kön osv. läser jag bland annat i artikeln,(som är upplysande och tänkvärd), tänker man också då på vårt svenska “ursprungsfolk”?
  Vi är ett oerhört stort sammansatt folk på Planeten Jorden—såsom djuren, varelsen människan har “gener” precis som djuren- som är avpassade till olika sätt att leva…ta tex hundar- en del hundar är jakthundar, vakthundar, räddningshundar,osv .beroende på hur man avlar, tränar dem- men alla blir inte en arbetande hund, utan tyvärr hamnar ibland som sällskapshund, om nu mottagaren av denna hund har kunskap om djuret hund, om inte kunskap finns kan det få ödesdigra följder…Till sist, hur skulle det se ut om man släppte samman alla dessa hundar? Troligen kalabalik! Sällskapshunden, som är “avlad som sällskapshund”, söt och snäll får antagligen stryka med i “kriget” om revirmarken…Ja, “vi är fria i en fångad värld”.

  • “Till sist, hur skulle det se ut om man släppte samman alla dessa hundar? ”

   Ja hur känns det Kerstin. Vi är sedan hundratusentals år redan blandade. även du är blandras.

  • Redaktören
   Skulle vara spännande att höra redaktörens åsikt om Kerstins inlägg. Det är något som liknar rasbiologiska åsikter.
   Ytterligare bara någon som du tycker säger som det är, eller har en moderat åskådning?

   • Precis som vanligt så skriker socialisten om censur istället för att själv komma med en bättre förklarande text. Vilket i och för sig är en omöjlighet eftersom censurivraren mer är full av skit än visdom.

     • Janne har ju helt rätt, så fort socialisten tycker sig se “rasism” så kommer ropen på censur mht HMF-lagstiftningen.

      Kanske är dags att uppmärksamma Näthatsgranskaren så att en anmälan mot Janne kan göras??

      Då får du ju tyst på ännu en meningsmotståndare, kanske du kan hitta en inkomstkälla så att du slipper schavottera med alla dina socialistiska floskler.

      • Det är ju ett tecken på en agenda när både Mats och hans fruga lämnar den egna sterilt stendöda bloggen och i omlott försöker bearbeta Torbjörn om vad andra skribenter inte ska få skriva här på NV. Det är så man kräks lite i munnen när man tänker på det och sen undrar Mats varför andra upplever honom som falsk och irriterande.

  • @Kerstin Carlsson
   Du har en rätt viktig poäng med ditt inlägg och för Mats skull tänker jag spinna vidare på detta. Om man tittar på statsmaktens förhållande gentemot t.ex. Lupiner, Jätteloka, Mårdhundar, Tvättbjörnar, Bisam, Signalkräfta, Kinesisk Ullhandskrabba osv. så räknas dessa som invasiva arter som skall utrotas och det är ju en rent hycklande inställning till den mångfald de propagerar på andra områden. Vi som ska gilla olika måste ju göra detta på alla håll och kanter. Hycklarna skall upp på barrikaderna med banderoller där det står “Racoons are Welcome” och “Ingen Mårdhund är illegal”. Mitt i smeten kan Mats stå med en blomsterkrans av Lupiner och saftig Jätteloka. Tror det skulle kunna bli en bra början på ett “all inclusive society” där ingen känner sig utanför.

 • POLITISKA BESLUT I INVANDRINGSFRÅGAN ÄR GRUNDADE PÅ UTAN PERSONLIGT ANSVAR FÖR KONSEKVENSERNA GENTEMOT SVENSKA FOLKET

  Notera särskilt att ämbetsmanna och tjänstemanna ansvaret existerar inte längre i Sverige, sedan mycket lång tid, men majoriteten av svenska folket/medborgarna äger fullt personligt ansvar och bär därtill effekterna/konsekvenserna av vad dessa UTAN PERSONLIGT ANSVAR säkerställt i deras maktutövning.

  LAGSTIFTAREN ÄR UTAN PERSONLIGT ANSVAR
  Har svenska folket förstått grundproblemet där makt- och myndighetsmissbrukarna UTAN PERSONLIGT ANSVAR uppenbart kör över svenska folkets uppfattning, nämligen att alla ska likabehandlas inför lagen utifrån ansvarsfrågan för vad den enskilde ställer till med under livstiden.

  Problemet är uppenbart att i Sverige finns inte längre demokrati och rättssäkerhet, Sverige är inte en rättsstat, de folkvalda politikerna och deras undersåtar(tjänstemän/kvinnor) har makten över skattemiljarderna och lagstiftning under förutsättningen UTAN PERSONLIGT ANSVAR, ett fullständigt vansinne!

  Tacksam om Torsten Sandström utvecklar i kommentar dennes uppfattning i denna mycket viktiga grundproblematik, som säkerställer grundproblemet i artikeln.

  Rättssäkerheten existerar uppenbart inte längre i landet Sverige, därmed existerar inte längre demokratin, bl.a. då utifrån vad som delges om i denna kommentar.

  • Mycket bra frågor som du, min namne, ställer: ” … i Sverige finns inte längre demokrati och rättssäkerhet”.
   Alldeles riktigt och du motiverar det väl med att “LAGSTIFTAREN ÄR UTAN PERSONLIGT ANSVAR”.
   Jag har länge hävdat, att sedan 11/9/2001, lever vi (svenskar) i en feministisk bolsjevik diktatur. Motiv:
   Feministisk: Kolla vem som får alla högre offentliga chefsposter. Begrunda hur de yngre (svenska) männen nedvärderas och görs till våldsmän/våldtäktsmän, mm.
   Bolsjevik: En historisk parallell med oktoberrevolutionen 1917, som ju till stor del bekostades av Wall Streets storbanker och vars ledare/anförare i huvudsak utgjordes av de som omnämns i Solzjenitsyns sista bok “Två Hundra År Tillsammans”, men som dock inte översatts eller utkommit härstädes. Liknar vad som hänt här i Sverige, alltså, där SvD och AB 1998 köptes upp av Wall Street banker.
   Diktatur: Efter 9/11 har MSM, inklusive statliga SR/SVT, INTE berättat sanningen, utan mörklagt och snedvridit viktiga händelser (9/11 exempelvis), på sådant sätt att alla riksdagsval inte kan ha genomförts korrekt, ty väljarna är förda bakom ljuset.
   Kort sagt, yttrande- och tryckfriheten har tagits ifrån oss. Visserligen har Internet (nätet) varit den kanal som har varit ett ljus i mörkret. Nätet är nu utsatt för stor censur av flera stora spelare, som Facebook, Google, Youtube mm.

 • Vi kanske ska byta ut svenskarna mot invandrare. Vart ska vi svenskar då ta vägen?? Öppen fråga, tar globalisterna hand om oss och anvisar mark och länder där vikan bosätta oss. Skulle inte tro det.

 • Artikeln och kommentarerna diskuterar globalism som hotar oss. Men eftersom majoriteten här är starkt högerorienterade så missar ni det faktum att globalism har ägt och styrt oss länge genom globala finansmarknader och kapitalism.

  Varje steg ni tar i era verkliga liv är dominerat av en västerländsk konsumtionskultur som de flesta av er följer utan att protestera.

  Att då ta upp FN vittnar om omedvetenhet. Nationalstaten kommer heller aldrig någonsin att kunna försvara dig mot denna kupa av makt som ni lite naivt undviker.

  • Mats fortsätter sin svanesång om höger och vänster..

   Kanske det beror på alla kommandon uppifrån:

   “If the drum beats once, you all turn to the right.
   If the drum beats twice, you all turn to the left”
   (Sun Tzu, Art of War)

   Efter 29 minuter i detta föredrag berättar Walter Veith om tillkomsten av Sun Tzu, Art of War:

   https://www.youtube.com/watch?v=NOEIBuXOnFE&t=2627s

   (242 – From Crete to Malta – Part 2 – Walter Veith)

   • Om man är höger eller vänster avgörs inte främst vad man uppfattar sig som utan vad man verkar för. Eller vad man inte verkar för.
    Nått att fundera över tror jag bestämt.

   • Löjligt dividerande om höger/vänster… man är rätt så godtrogen om man tror att det är nån skillnad mellan höger/vänster

    • Javisst, Stig, fascism och kommunism är siamesiska tvillingar, bara namnet skiljer
     dem åt.

     Men det är ändå rätt kul med Mats och andra navelskådande spegel-fanatiker, som inte tänker på att det som ses i spegeln är omvänt…

  • Mats, du tycks ha givit upp mot globalisternas övermakt, frågan blir om du själv har något eget förslag på hur alternativet skulle se ut??

   Eller fortsätter du att springa globalisternas ärenden som alla andra kommunistiska skygglappsförsedda kvasiintellektuella och svagsinta??

   BTW var inte du på väg till Grekland, stanna där Mats!!

   Du behövs bättre där än i Sverige, det finns 13 på dussinet av din sort.

   • Jan, med aggression kanske du övertygar redaktören som en som “talar ut” men för de flesta som läser debartiklar i vanliga media så framstår din ton som bara ett sätt att kompensera för sakliga tillkortakommanden.
    Det är därför som du bara syns till här.

    • “Vanlig media”, som du skriver, är MSM, och det är den skaran du hör hemma i! Tro inte att du skall lyckas få oss här på NV att tro något annat.

     Glöm inte att försöka få grekerna att intressera sig för din egen blogg. Då kanske du får upp antalet besökare där. Att många i Grekland inte kan svenska ska du inte bry dig om. Det är antalet besökare som räknas, eller hur?

       • Jag förstår vad du menar, Janne.

        Men vi som var och beskådade babianerna på Apberget har ju fortfarande starkt inpräntade minnesbilder…

        Har man sett några av dessa primater vända sina rödsvullna regnbågsrumpor till allmän beskådan, så kan man ju extrapolera detta kararkteristiska drag till hela skocken…

       • Det är svårt att ta någon på allvar när denne vänder upp det rödsvullna åt det håll som är mest gynnsamt.

       • Just det, en rödsvullen vindflöjel!

        De är roliga, de där regnbågs-feministerna.

        Har man hört en, har man hört alla…

        Skanderande beta-honor i flock…

        Eller… kanske hen-or? – det navelskådande könsbytar-gänget – vad kallas en sådan individ i plural…?

    • @ Mats Sederholm 25 July, 2019 at 15:39

     På tal om aggression så kommer detta nog ur fel mun då det kommer från dig, såsom bajskorvjournalistikens riksordförande bör du nog tvätta munnen varje morgon med mycket tvål så att du så småningom förmår komma upp ur den gödselstack där du verkar höra hemma.

     Att jag bara skriver här på NV är en korrekt uppgift då jag till skillnad från dig inte behöver hora runt och sprida bajskorvjournalistiken som du står för.

     • Jan, du verkligen fastnade på det där med bajskorv. Och sedan lite gödsel och horor på det.

      Du verkar vara i högform. Satsar på stora journalist priset misstänker jag.

      Hoppas redaktören känner sig nöjd med sin nya ledarskribent.

      • Jag undrar hur nöjd din uppdragsgivare är, Mats…

       Var lite försiktig med utgifterna där nere i Grekland…

      • Med artiklar ingen annan håller med om och en helt stendöd blogg så är det din frustration som talar. Istället för att blicka inåt för att försöka reglera de otaliga egna felen så blir det så mycket enklare skylla över allting på alla andra. Här har vi med andra ord en patient utan någon som helst sjukdomsinsikt som är så avgörande för ett eventuellt tillfrisknande.

  • # ” …… (ni) missar … det faktum att globalism har ägt och styrt oss länge genom globala finansmarknader och kapitalism.”
   Jo, det är sant och har varit så i dryga 50 år, bl a genom att svensk industri slutade växa inom Sveriges gränser runt 1965/66, för att istället monolitiskt växa i utlandet, vilket fick till följd att Sverige så småningom inte längre var en “industrination” enligt någon viss definition. Sverige blev ett multikulturellt land genom Riksdagsproposition 1975:2, alltså hela globens befolkning blev potentiella svenskar om man hård drar det, en aning. Den finansiella avregleringen 21.11.1985, samt alla efterföljande privatiseringar av el, flyg, post, tele, järnvägar, har konkurrensutsatts under nittiotalet, har verkat åt det globala hållet. Medlemskapet i EU från 1995 är ju en sorts del-globalisering, som givit fri rörlighet av kapital, varor och människor.
   Vi svenskar är även global-resenärer och kommer nog så förbli, så länge vi har råd, samt inte minst tillåts att få färdas fram i bil, tåg eller flygmaskin. Det kan ju förbjudas vilken dag som helst; det arbetar många för. Efter 2030 är väl det mesta inte heller tillåtet, för den delen?
   Men vad har allt det ovannämnda med folkomflyttning att skaffa. Inte ens det faktum att vi är multikulturella enligt lag, tarvar en inflyttning hit av kreti och pleti.
   Vi som skriver här beskylls för att vara starkt högerorienterade. OK, må så vara. Fast om någon påstås vara just det, så är det israeliska Likud-partiet, som vi banne mig inte försöker efterlikna, om jag får tala för mig själv.
   “Höger” syftar nog mer på allmän konservatism, patriotism, allmän frändskap med sitt fädernesland och dess natur, geografi och kultur, samt sina förfäder och deras betydelse, inte minst. Inte minst ordspråket “lika barn leka bäst” sitter i ryggmärgen och som stärkts av alla erfarenhet vi påtvingats under lång tid.
   Beträffande FN: “Nationalstaten kommer heller aldrig någonsin att kunna försvara dig mot denna kupa av makt …..”. Betänk då att FN, till skillnad mot NF, är den engelsktalande världens konstruktion och tänkt att bli den formella världsregeringen. Dess säte i New York har bekostats av Rockefellerklanen, som tillsammans med Rothschilds ÄR klotets “ägare”. FN uppkom ju en bit ute i Atlanten (The Atlantic Charter som det kallas) utanför Newfoundlands kust, när Churchill och Roosevelt i augusti 1941 möttes ombord på U S S Augusta, för att fastställa sina krigsplaner mot Tredje Riket. USA var då ett neutralt land, men hade likväl i mars ’41 börjat med sitt Lend Lease program, vilket sannerligen inte kunde betraktas som en neutral handling. Allt som skett efter 1945 är ju “The Anglo-American-Zionist”-sfärens strävan efter världsherravälde, en monopolär sådan och som syntes möjlig efter Sovjetunionens ändalykt. Från falskflaggade 9/11, via alla efterföljande krig i MENA, Putin/Rysslandhat, flykting-/migrantströmmar, går en röd tråd. För en gemenskap med denna nya värld in i framtiden, intecknade sig den svenska Eliten runt 1997/98, NATO inkluderat. Svenska folket hade beträffande allt detta INGEN AAAANING. Och har det fortfarande i mycket ringa omfattning!

   • Håller delvis med dig om din analys av 80- talet. Om privatiseringar m.m.
    Du undrat sedan vad detta har att göra med folkomflyttning.

    Idag leker den globala kapitalism med stater och utnyttjar dem som mer eller mindre bördiga marker. Detta leder till att det uppstår behov av folkomflyttningar när ett land inte längre kan erbjuda arbete eller när stater ockuperas av banklån bl.a. genom EU:s försorg.

    Ur detta skapas missnöje som sedan vissa delar av befolkningen skyller på immigrationen.

    En kortsiktig skulbeläggning som endast leder till hat och framkallar destruktivitet.

    En internationell makt kan endast motverkas av en motsvarande internationell samverkan där demokrati och medbestämmande står högst på ordningen.

    Tills dess är alla dessa yrkanden på nationalitet fullständigt meningslösa.

    Den här artikeln är bara ytterligare en artikel för nationalism och i linje med alt-höger och meningslöst missnöje.
    Det drar liktänkande till sig, NV får många besökare och…

     • Jag har några hundra tusen i Europa som håller med och berömmer. Liksom tusentals i USA. Där jag publicerar artiklar likaså.

      Tyckte att det skulle vara lite spännande med lite motstånd och att ni behöver lite solsken trots allt.
      Så nu är jag här!

      • Tja, man kan väl köpa likes och följare per gigabyte. Men oavsett detta så är och förblir skitsnack just skitsnack.

       Du inbillar dig att du kan tugga på om sanning samtidigt som du förespråkar regnbågsparader, feminism, massinvandring och socialism mm. Sen blir du lite förbannad och frustrerad när människor ser igenom alla dina illa utförda duperingsförsök. Det är inte fel på alla andra. Det är du som är kass Mats. Kanske blivit dags att sluta förtränga detta faktum.

      • Du är smart Mats S. för du har tydligen insett att: “If you can’t beat them, join them”. Där kommer pengarna att finnas.
       Men din cynism är grov. “9/11”-vidrigheten accepterar du som en slags “collateral damage”, som att ändamålet helgar medlen. Mord på 3 000 oskyldiga är acceptabelt om vi kan få en statslös, multikulturell värld och slippa våra rötter, vårt språk och historia. Låt En procent av klotets starkt nedbantade befolkning, vara de som bestämmer. Ställ upp som deras närmsta tjänare.

 • Är det så svårt att ta till sig konceptet, det urgamla konceptet dessutom, att det finns en särskild entitet här på klotet, som förfäktat idéen om världsherravälde under lång tid. Men det är förvisso inte PK att se detta förhållande, då entitetens styrka och makt är så överväldigande stor numera, att de flesta blir näst intill paralyserade och kniper käft.
  Finns det då något att göra? Svar: Nej! Inte för oss svenskar. Sverige ÄR det sista, det ultimata Stalin-landet, flera snäpp värre än Norge.
  Befrielsen och en efterföljande frihet kan tyvärr endast förväntas komma från utlandet. Och vem och vilket, då? Tja, många trodde att Donald Trump skulle axla den rollen. Men det lär i så fall inte bli under denna första presidentperiod.
  Om befrielsen inte inträffar, så vet vi dock hur framtiden kommer se att ut i den globala nyordningens värld. Den har avslöjats i Agenda 21 och reviderats något i Agenda 2030. Andra dokument finns, som U N Compact Migration Agreement. Det blir ingen sinekur för bortskämda västerlänningar; näh, ett rent helvete. För den i början omtalade entiteten kallas den, av deras andliga ledare, för den Stora Fredens Tid. En tid då vi de andra, som slavarbetare, enbart har att betjäna Herrefolket. Så ÄR det sagt. Skyll inte på mig!

 • Torsten, efter att ha funderat ytterligare lite grann och då i synnerhet kring din avslutning som rör frågan om folkrätt.

  Din utgångspunkt verkar trots allt vara att det finns någon slags global folkrätt, eller har jag missuppfattat dig?

  Om det, enligt ditt förmenande, finns en global och moralisk “folkrätt” så måste den rimligen åtföljas av en definition, eller hur??

  Denna definition måste ju då också rimligen stadfästas i något globalt organ samt, för att bli legitim, ratificeras av varje nation.

  Allt detta talar för att FN är det forum för den sk folkrätten som globalisterna använder för att reducera och i vissa fall helt underordna nationernas självbestämmande.

  https://newsvoice.se/2018/07/norberg-massmigrationsromantikerna/

 • Mycket bra Jan! Helt på din linje.
  Om nu nationalism är så fult, varför har vi då internationell idrott med landslag? Varför ska det viftas med nationsflaggor när folk springer, hoppar, simmar och studsar bollar?

 • Torsten, låt mig först som vanligt hylla dig för en välskriven och genomtänkt artikel. Den stämmer till eftertanke,

  Efter att ha grunnat en stund så kommer i alla fall jag fram till att det saknas ett element i din och Björn Östrings analys. Det stavas FN och till viss del EU.

  Globalisternas överstatliga plattform, läs FN, för att kunna driva sin agenda tar sin utgångspunkt i det faktum att man på relativt kort tid (några årtionden) lyckats få en majoritet av alla länder, politiker och medborgare, att uppfatta FN som något man måste vara medlem av.

  För att kunna implementera en värld utan nationella gränser så används traktaten FN utfärdar som om FN vore av Gud given makten att diktera villkoren. Detta är fel!!

  Jag citerar dig:

  “Visserligen är många västerländska stater bundna av folkrättsliga regler om mänskliga rättigheter, asyl mm. Det är detta faktum som globalisterna brukar använda som ett slagträ: de anser att Sverige folkrättsligt måste ha en öppen invandringspolitik, men detta är inte juridiskt korrekt.”

  Torsten, vi är som nation inte alls bunden av de folkrättsliga regler som stipuleras av FN, det är en myt som lyckats etablera sig ibland så gott som alla människor.

  Även om vi rent hypotetiskt vore kontraktuellt bundna av FN:s olika deklarationer så finns det utrymme för nationella tolkningar, men här utgör just Sverige det värsta exemplet i hela FN. Sverige skriver väldigt ofta in alla FN:s vansinnigheter som svensk lag, det är bara en tidsfråga innan Global Compact blir svensk lag.

  Vilka jublar??

  Jo, just det globalisterna, vilka med alla sina lobbygruppers finansiella resurser i ryggen infiltrerat FN via påtryckningar, mutor och bestickning.

  Vad kan man då eventuellt göra för att komma ur det grepp som beskrivs i artikeln?? Ledsen men artikeln föreslår ingen konkret lösning på det problem den redovisar.

  Det kan i många människors öron låta väldigt radikalt, men jag tror att om man snabbt skall slå undan benen på globalisternas framfart så måste vi gå ur FN asap.

  För att ge ett konkret exempel så vill jag beskriva en aktuell händelsekedja.

  Sverige har nu i enlighet med FN:s traktat i dagarna beslutat att radikalt öka på anhöriginvandringen så att de vilka vällde in fram till och med 2015 får en förstärkt möjlighet att ta hit sina släktingar. Allt i “medmänsklighetens” namn om man får tro de politiker vilka står bakom det svenska beslutet.

  Det problematiska med detta är ju att just FN:s deklarationer används som något slags ursäkt för att vi juridiskt skulle vara bundna att åta nationen detta ansvar. Detta också utan att fråga sig varför vi tidigare släppt in sådana volymer som vi gjort. Vad den svenska befolkningen tycker, det skiter svenska politiker i högaktningsfullt. Skrämmande!!!

  Det är just FN:s alla traktat och olika deklarationer som politiker använt som ursäkt när de haft migrationsdörrarna på vid gavel under många årtionden.

  Andra länder utnyttjar dessa deklarationers tolkningsutrymme på helt andra sätt, artikeln nämner Danmark som exempel men det finns otaliga andra exempel.

  I spåren av all denna FN-propaganda så återupptar nu Läkare Utan Gränser sin kriminella flyktingsmugglingsverksamhet över Medelhavet. Vilka tror ni finansierar Läkare Utan Gränser??

  Just det, huvudsakligen FN, och varifrån får FN sina medel att slussa vidare till Läkare Utan Gränser?? Just det, från globalisternas alla lobbyorganisationer. I praktiken går det till så att tex George Soros får klartecken av FN att han med sina blodsbesudlade pengar får finansiera tex Läkare Utan Gränser så att de kan återuppta sin kriminella trafficking verksamhet.

  Om ni undrar hur jag kan påstå allt detta så vill jag hänvisa till den migrationskonferens i Estoril som jag för Newsvoice räkning närvarade vid redan i Maj 2017. Se länkarna härnedan.

  Det var ytterst nära att jag fysiskt blev utslängd då jag ställde en del inträngande frågor till Läkare Utan Gränsers representant vid konferensen.

  Den eskalering som vi nu ser återigen ta plats är inget annat än en kraftmätning mellan FN (via MSF, Medicine Sans Frontiere) och Italien/Malta vilka numera helt stoppat denna kriminella flyktingtrafik från att embarkera sina hamnar. De två tyskor som av Italienskt gränsskydd greps efter att med våld försökt lägga till väckte tydligen ont blod varför FN nu på nytt utmanar Italiens inrikesminister Salvini.

  Och allt detta emedan EU bara sitter och tittar på, dvs indirekt stödjer EU därmed FN:s ansträngningar att öka massinvasionen. Schengen, vad är det? Frontex, vad är det??

  https://newsvoice.se/2017/05/estoril-konferensen-usa-massmigrationen/

  https://newsvoice.se/2017/05/estoril-massmigration-invasion/

  https://newsvoice.se/2017/06/estoril-konferensen-islamistiska-extremismen/

  • Ja, FN är Globalisternas överstatliga plattform.

   FN är en enormt viktig organisatorisk styrkraft för att skapa det feodala, teokratiska slavsamhället, där den fria viljan inte längre tillåts och där total kontroll råder.

   I följande föredrag ger professor Walter Veith oss en minutiöst dokumenterad redogörelse för tillkomsten av FN och dess mål och vilka krafter som styrde skapandet.

   Veith visar även på likheten mellan FN:s konventioner och en annan kolossal organisatorisk förstörelsemaskin: konstiutionen i Sovjetunionen.

   https://www.youtube.com/watch?v=fSNU-jlHkDs

   (226 – The UN & the Occult Agenda / Total Onslaught – Walter Veith)

 • Varför krångla till det hela? De som förespråkar globalism, universalism, kan lika gärna gå ut och propagera för “död åt nationalstaten”, “död åt nationen”. Kanske inte låter så käckt, men det blir då tydligare vad det handlar om.

  Alternativet blir “värna nationalstaten, den egna nationen”.

 • Hej Torsten,
  Jag delar din uppfattning att Sverige ska ha en reglerad invandring och denna ordning bör gälla så länge nationalstaten finns som identifikationsobjekt och juridisk enhet. Men därifrån att ställa liberal universalism mot liberal nationalism är jag osäker om man man kan göra detta idag. På 60- och kanske 70-talet var världsekonomierna relativt nationellt isolerade enheter till följd av reglering av valuta- och kapitalflöden. I den avreglerade och liberaliserade värden som råder sedan 8-talets början har vi en sammanflätning av världsekonomierna.

  Sverige är idag ett mycket exportberoende land. Idag exporterar Sverige varor och tjänster till ett värde som motsvarar 47 procent av BNP. Denna andel är betydligt högre nu än den var i början 70-talet. Näringslivet har blivit alltmer globaliserat. Utländska företag investerar i Sverige. År 2017 hade utländska företag motsvarande 2909 miljarder kronor i Sverige. Enligt myndigheten för tillväxtanalys fanns det år 2017 sammanlagt 672 420 anställda vid utlandsägda företag i Sverige. På motsvarande sätt investerar svenska företag i utlandet. År 2017 investerade svenska företag motsvarande 3192 miljarder kronor i andra länder.

  Liberal universalism är här oavsett om vi vill eller inte. Men inom ramen för den är det helt fritt att inta en nationalistisk eller en universalistisk moralisk hållning. Politiken är ju det möjligas konst och är ofta underställd opinionsflöden som inte nödvändigtvis överensstämmer med de ekonomiska flöden. Men även nationalismen kan tvingas till tillfällig global öppenhet. Brist på arbetskraft och demografiska obalanser har alltid tvingat nationer att öppna sig för utländsk arbetskraft.

 • Tanken är god att den liberala nationalismen skall eftersträvas, men hos regeringen med stödpartier finns inte ett uns av denna strävan. Den liberala universalismen är allenarådande, att den har förstört samhällskontraktet och ökat motsättningarna är priset för t.ex. Annie Lööfs “medmänsklighet”. Konsekvenserna av landets destruktiva flykting-, invandrings- och migrationspolitik drabbar aldrig den globala eliten själva, tvärtom de berikar sig på den, till skillnad på majoriteten av vanligt folk, som förlorar.

  • Mycket bra Harriet! Precis så är det. Men vill vi ha det så? Där svarar iaf jag NEEJ, utan gardering!

 • GLOBALISTERNA ÄR UPPENBART ETT MYCKET FARLIGT SÄLLSKAP

  Politik är uppenbart mycket farlig verksamhet som globalisterna nyttjat över mycket lång tid, girighetens lampa lyser! Enorma globala ekonomiska intressen existerar och dessa påverkar såklart globalt.

  Men vem och vilka får betala priset? Och vem tjänar på det?
  Intressant ämne som artikeln bär fram

  Verkligheten är grym, mer och mer avslöjas, det SUPERKORRUPTA SVERIGE en del i denna grymma verklighet

  LÄS MERA OM DENNA GLOBALA VERKLIGHET SOM SÄKERSTÄLLTS AV GLOBALISMENS EKONOMISKA DRIVKRAFT
  https://www.naturalnews.com/2019-07-23-science-in-denial-questioning-so-called-normal-levels-for-deadly-substances-like-formaldehyde-mercury-and-glyphosate.html

  Att värna sig mot det pågående vansinnet är uppenbart mycket viktigt då folket får betala priset på alla områden,oavsett om det är det som artikeln ger vid handen eller det som delges i denna kommentar.

  Ett HOT emot mänskligheten generellt föreligger uppenbart, eller har du en annan uppfattning?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *