Lennart Bengtsson – Klimatforskaren som tonar ner klimathotet

publicerad 31 juli 2019
- Hans Sternlycke

RECENSION. Lennart Bengtsson professor i dynamisk meteorologi har gett ut boken: “Vad händer med klimatet? En klimatforskares syn på jordens klimat”, på Karneval förlag. Där tonar han ned klimathotet. Katastrofscenarierna är ovetenskapliga likaväl som påståendena om att koldioxidutsläppen inte ger någon klimateffekt är det. Att det finns någon tipping point, där vi når en drastisk och irreversibel förändring, saknar vetenskapligt stöd.

Text: Hans Sternlycke | Bild: Mendenhall-glaciären i Alaskas Tongass National Forest. Glaciären drar sig snabbt tillbaka på grund av varmare lokalklimat. Foto: National Science Foundation, CC BY 2.0

Väderförändringarna tar vi lätt för klimatförändringar. Det var först på sjuttiotalet vi började oroa oss för temperaturstegringen. Dessförinnan oroade vi oss för en ny istid.

Klimatförändringarna sker på lång sikt, och orsakerna bakom är så komplexa enligt honom, att vi inte säkert kan uttala oss om dem trots all datorkraft vi fått och alla förfinade modeller. Han protesterar mot att utsläppsscenarierna från FN:s klimatpanel, IPPC, ger intrycket av att vi kan urskilja vad som beror på mänsklig påverkan, och vad som inte gör det.

Av de olika scenarierna anser han att det första redan är överspelat, att maximum skall nås detta decennium och man når 450 ppm, miljondelar, koldioxid till 2100. Nästa nivå där vi får 650 ppm 2100 kan nås med en kraftansträngning. Den tredje nivån med 850 ppm är det mest realistiska med hänsyn till möjlig teknisk utveckling och fattiga länders behov av energi. Med den fjärde nivån på 1 370 ppm blir stora delar av jorden obeboelig.

Klimatmötet i Paris 2015 enades om att en uthärdligt nivå på temperaturökningen var två grader från den förindustriella nivån på koldioxidhalt i atmosfären, som sattes till 1750. Eftersom temperaturen redan ökat en grad sedan dess återstår bara en grad till innan vi passerat tillåten ökning. Det motsvarar klimatscenario ett. Det extrema klimatscenariet skulle ge en temperaturökning på 3,7 grader som medelvärde i osäkerhetsintervallet till nästa sekelskifte, alltså nära fem graders ökning från 1750.


En fördubbling av atmosfärens halt av växthusgaser kommer troligen har skett till 2035. Lennart Bengtsson anser alltså att vi inte kan komma undan klimatförändringen, utan att vi måste anpassa oss efter den höjda temperaturen.


Koldioxid är en mycket långlivad växthusgas som stannar kvar länge i atmosfären. En femtedel kan stanna kvar i tusentalet år. Behovet av biomassa och åkerbruk gjorde att stora delar av de västeuropeiska skogarna avverkades redan i medeltid.

Sedan 1750 har jordens befolkning tiodubblats, samtidigt har behovet av energi per person fyrdubblats. Vårt välstånd är beroende av energi. Det kommer att ta lång tid att ersätta den fossila energin med förnybar. Vi kommer inte ifrån växthuseffekten med bioenergi. Avverkning ger en momentan ökning av av koldioxid, som det sedan tar lång tid innan den blivit upptagen ny tillväxt..


Lennart Bengtssons plädering för kärnkraft som överbryggning är inte hållbar. Den tar ännu längre tid att bygga ut, och den är inte klimatneutral som han tror, utan har en växthuseffekt större än fossilgas över sin livscykel.


Om vi inte kan minska växthusgasutsläppen snart nog kan i ställer assimilationen av koldioxid i hav och vegetation öka. En ökning av skogens areal eller tillväxt med sex procent kan räcka. För Sveriges balanseras utsläppen av ackumulationen. Dessutom exporterar vi 20 TWh el som minskar utsläppen i andra länder. Industrin har av konkurrensskäl sluppit energiskatter för att minska utsläpp.

Boken är skriven för lekmän, men kan vara tungläst på grund av rikligt med formler och många fakta. Den ger dock en bred genomgång av alla faktorer som kan påverka klimatet, nyttig för oss som känner oss lite förvirrade av alla tvärsäkra påståenden.

Text: Hans Sternlycke


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Klimat och väder är vetenskap, som politiker, journalister och aktivister no vill koka politik och driver klimatalalarmism för att sprida rädsla och för att öka klimatskatter och nya regler och lagar.

 • Jag läste och skrev recension av Bengtssons bok, därför att han har en gedigen karriär och annonserades av klimatskeptikerna som balanserad. När han visade sig i stort hålla med IPCC, även om han var mindre orolig för konsekvenserna, underkändes han som vetenskapsman av klimatskeptikerna, som vet bäst själva, och jag överöstes med invektiv.

  Reportaget i Effekt i år från en klimatskeptikerkonferens: Förnekelsen i Mölndal är en intressant läsning med vilka källorna är och varifrån finansieringen kommer.
  http://effektmagasin.se/fornekelsen-i-molndal/

  Jag vill bemöta några påståenden. Kor är klimateffektiva och kan återgrönska jorden om de bara betar gräs. ”Forskningen” om klimathot bygger bara på vad de rapar ut, inte vad som kommer ut i andra ändan. Med skiten har Svarta jorden byggts upp. Nu föds korna upp med kraftfoder. Det gör dem sjuka, ger oss ohälsosam mat och ger med konstgödseln jordförstörelse och förödande växthusgasutsläpp.

  Skogen kompenserar inte fullt ut för Sveriges klimatutsläpp. Då resonerar man ensidigt som med koforskningen, att vi fått så mycket mer skog. Men den skulle kunna göra det om vi i stället för kalhyggesbruk hade kontinuitetsskogsbruk, så att skogsmarken alltid är beväxt. Ute i världen huggs mängder med skog ned för att få bete och palmolja. Attenborroughs film visade skrämmande kartor hur mycket som försvunnit:
  https://www.svtplay.se/video/22954438/david-attenborough-klimatkrisen

  Kärnkraft är inte fossilfritt. Med hela cykeln orsakar de mer klimatutsläpp än fossilgasen enligt tysk forskning. De ger därtill joniserande gaser, som också ger klimateffekt. Dessutom kostar elen minst det dubbla mot från förnybar energi. Förutom hoten om katastrof.

  Visst tar haven och växterna upp koldioxid, men bara till en gräns. Havet har blivit försurat och klarar inte mycket mer. När det blir för varmt stänger växterna klyvaröppningarna för att inte förlora för mycket vätska. Så som vi behandlar jorden med monkulturer och förstörd åker hotar vi växtligheten på den.

  • Så du Hans anser alltså att den här uppgiften från Bengtsson är fel: “De svenska koldioxidutsläppen 2017 motsvarar 11,5Mton kol eller 42Mton koldioxid, vilket är något mer än en tusendel av det globala utsläppet. Eftersom den svenska skogen växer i omfattning hamnar i stort sett de svenska nettoutsläppen på noll. För tillfället är Sverige därför koldioxidneutralt.” Du skriver: “Skogen kompenserar inte fullt ut för Sveriges klimatutsläpp” (koldioxidutsläpp?). Hur är det egentligen (med källa?)

   Du anser inte vad jag förstår att Bengtsson är en “klimatskeptiker”. Kan du ge en klar och tydlig definition a en klimatskeptiker?

   Och hur ser du på de uppgifter som ges i den här reklamfilmen från Oxfam Sverige (med Plus-Sverker), där “Tommy” och andra enskilda medborgare – genom sina koldioxidutsläpp – ges skulden för torka (med bilder av döda djur), översvämningar och stigande havsnivåer på planeten. https://www.youtube.com/watch?v=nJXTRbl4Rrk Hur ska man se på det i förhållande till att de svenska nettoutsläppen är på noll (om det nu stämmer)?

   • Enligt Naturvårdsverket hade vi 2017 ett utsläpp av 53 miljoner ton koldioxidekvivalenter och skogen ett upptag av 43 miljoner ton. Man får väl lita mer på siffrorna än Bengtssons.
    Vi lever på samma jord. Blir det torka och människor flyttar till städerna och Blir arbetslösa där och lätta offer för terroristers propganda får vi krig och flyktingar till Sverige. USA behöver inte ta emot dem eller ta ansvar för det proxykrig man för i Syrien, med hjälp av bl. a. IS. Sverigestöder dem och demoniserar Ryssland. Vi ska med i NATO och lägga 50 mdr kr mer på försvaret, när vi inte har ett civilfösvar värt namnet. Vi når inte så långt med att skuldbelägga individer, när det är samhällssystemet med kapitalistisk utsugning som är fel ochmåste förändras.

    • Så det Bengtsson skriver (om de svenska nettoresultatet) är bara nästan rätt.

     Du går in på kriget i Syrien, NATO och annat. Mycket intressanta ämnen (där jag i mycket håller med), men glad om vi håller oss till ämnet. Jag ställde en fråga om det här begreppet “klimatskeptiker”. Tacksam om du vill svara: Du anser inte vad jag förstår att Bengtsson är en “klimatskeptiker”. Kan du ge en klar och tydlig definition a en klimatskeptiker?

     Och vad kan vi säga om filmsnutten jag länkade till ovan? Finns någon rim och reson – något vetenskapligt hållbart bevis – för att “Tommy”, som i filmen, och andra enskilda medborgare i vårt land, åstadkommit och åstadkommer “klimatförändringar” i form av extrem torka i vissa områden och orkanvindar?

    • Tycker inte om när det blandas in politisk propaganda i sammanhang om koldioxid, såsom begrepp siom samhällssystem och “kapitalistisk utsugning”. Du pratar om att vi lever på samma planet, men sist jag kollade så var fortfarande samhällsordningen kommunistisk. Inte konstigt, då världsföretagarlagets bygge av EN världsordning innebör likriktning, styrande och ägande av folket. Har man ännu inte sett igenom och insett att det är just dessa krafter som från början själva skapat socialismen för att få oss att självmant rätta in oss till upplägget. Ju mer du pekar snett ju mindre trovärdighet får du

 • Tydligt är att de i vart fall vill försämra den koldioxidneutraliteten genom import av migranter, massavel och massbyggnationer medelst monokultur-skog.

  De försöker dra in miljöslatter med ena handen, så förstör de miljön med andra handen.

  Havsnära bygger de också, samtidigt som de varnar för havshöjning.

  Folket röstar in dem ändå. Det är märkligt.

 • @Kerstin Unger Salen 2 August, 2019 at 00:31
  Jag förmedlade en faktauppgift ur Bengtssons bok (att Sverige i nuet är “koldioxidneutralt”). En väldigt intressant uppgift. Frågan är då först, om den stämmer. Och sedan om den stämmer, vilka är konsekvenserna? Är det ett budskap från våra myndigheter och politiker att det är så – att Sverige i nuet har ett “nollresultat” vad gäller koldioxidutsläpp? (Märk väl att jag med det här bara vill utreda denna begränsade fråga.)

 • Ju mindre olja vi tar upp ur jorden ju mindre plaster och mindre föroreningar på Jorden. Kan vi enas om detta? Om ni inte vill ta till er att en uppvärmning är på gång eller att isarna och glaciaärer smälter kanske kan ni som är så glada för att vi släpper ut mer “ren” CO2 i luften genom att bränna fossila bränslen ,åtminstone erkänna att utvinning av olja och många produkter som görs på olja, medför fruktansvärd förorening på Jorden.Ju mindre olja vi utvinner desto renare planet.Eller?
  Gläder mig åt att man vill rensa bort personangrepp från Newsvoice kommentarerna och inlägg. Civilt uppträdande kan aldrig vara fel och nog bör man väl kunna tolerera mer än en åsikt i taget.?
  Bara för att man som skribent inte har samma äsikter finns det ingen anledning att puckla på varandra med nedvärderande personliga angrepp. Det har varit minst sagt si och så med detta. En diskussion bör helst utgå från en vilja att föra en dialog. kanske kan vi lära oss något av opponenter?

 • Såg David Attenborought: Klimatkrisen på SVT1 ikväll torsdag 1:a aug. Den är sedan 2018, har också sett den amerikanska dokumentären, Klimatets våldsamma konsekvenser, SVT1…Det är ju ruggiga filmer…
  Klimatet har säkert sina cykler, men människan ligger bakom mycket obekvämt i denna klimattid…Tänker fortfarande på detta (utan att det ska bli tjatigt), vad är chemtrailsbesprutning från flygplan bra för? Det sprutas på nätter, ovanför moln, även när det visar sig vara åskmoln…Varför? Här jag bor på västkusten, Göteborgstrakten, är det alltid hetast 30-35 grader nu senaste veckan, när ikringliggande kommuner har ca,29-30, kan det bero på att Onsala har ett HAARPsystem, LOFAR som används, eftersom molnen är som veckad bomull, så är inte detta naturligt, som barn och ung såg jag aldrig dessa konstiga moln…luften är äckligt fuktig också, det blir som ett lock, detta är också en bidragande ökning av värme, tillsammans med all denna el som också används…Vore tacksam om någon kunde förklara detta med “sprayningen” från flygplanen vad det ska vara bra för…

 • Svante Arrhenius var den svensk som 1896 skapade koldioxidteorin, och han utvecklade en formel, som jag tror används än idag.
  Samtidigt har jag hört att Arrhenius tog tillbaka alltsammans, några år in på 1900-talet, han ska ha insett att det var felaktigt. Jag har försökt att få detta verifierat men har ej hittat nåt. Någon annan som vet?

  @JanneL: Något som sällan nämns är ju växtlighetens betydelse. Växter förbrukar ju koldioxid genom fotosyntesen. Dessutom finns tecken nu på att växtligheten ökar (detta behöver också verifieras)! Öknar krymper, etc.

 • Ser att Bengtsson skriver i boken (s. 76): “De svenska koldioxidutsläppen 2017 motsvarar 11,5Mton kol eller 42Mton koldioxid, vilket är något mer än en tusendel av det globala utsläppet. Eftersom den svenska skogen växer i omfattning hamnar i stort sett de svenska nettoutsläppen på noll. För tillfället är Sverige därför koldioxidneutralt.”
  En mycket intressant information tycker jag. Är det här något som framkommit i debatten i stort? Vad borde det här få för konsekvenser? (Tänk på att redaktören uppmanar till “utforskande dialog”: )

 • Miljöpartiet som blivit för kärnkrraft p.g.a. klimatalarmismen är eniga med klimathots-skeptikerna på två punkter. Tillväxt av population och kärnkraft att mata alla människor med är jätte-toppen, fastän nedväxt till balans med naturen är rätt svar.

  Det luktar kortsiktig girighet, mutor och monopolkapitalism lång väg. Var är den långsiktiga superintelligensen?

  Se “The Most IMPORTANT Video You’ll Ever See” och lär! Meditera på vad i helvete ni håkller på med!

 • “Klimathotet” är antingen en:
  1. Naturvetenskaplig fråga. 1a. “Av människan skapad global uppvärmning”. 1b. “Klimatförändring”. (CO2)!
  2. Politisk påhittad fråga. 2a. Global makt. 2b. Inbringar skattepengar. 2c. Utsläppsrätter och börshandel.

  Alla som kommenterar på “denna nv-tråd” uppehåller sig med punkt 1, vilket ju på sätt och vis är hederligt, men ändå ohederligt, då frågan startade som i 1a, men har sedan några år tillbaka övergått till 1b, varför den kan sägas ha förstört sig själv, eller så har den muterat att sammanfalla med 70-talsståndpunkten, alltså den att det blir kallare. I så fall kan vi ju glömma om det blir +2 grader eller mer i framtiden. Några skatter och avlatsbrev eller flygskam blir det då inte längre frågan om. Snopet!

  Punkt 2. Den politiska makten sprack redan i december 2009 i ett Köpenhamn i snökaos. Time-out proklamerades och Obamas Nobla norska Fredspris hjälpte föga. Tvärtom. Nu kunde ju ALLA se hur politiserad klimatfrågan är. Makt och pengar, pengar och makt åt Eliten. Al Gore gör en film betald av bl a Soros och filmen är full av fel. Flera av Al’s förutsägelser har visat sig helt uppåt väggarna tokiga.

  Politiker ljuger, vet alla, utom dom själva. Dom betraktar det från helt andra bevekelsegrunder där en är att den av Leo Strauss rekommenderade, den att Lögnen är ett nödvändigt politiskt vapen, alltså de neo-konservativas främsta tes. Och det är “the neocons” som har styrt världsskeendet sedan början av 90-talet.

  Intuitionen säger en klart och tydligt att klimatfrågan är en ickefråga ur mänsklig synpunkt. En ny istid kommer sägs det och vad gör vi åt det? Inte mycket.

  [raderat, off topic]

  Schlussfolgerung: Global Warming/Climate Change är enbart något hänsynslösa, vidriga politiker använder sig av och det fullständigt cyniskt. Maktberusningen har stigit Eliten åt huvudet. Klimat och väder blir vad det blir, inget vi kan göra något åt. Solen bestämmer. Allena rådande!

  • Att påstå att det är OT när man nämner andra skeenden som ingår i en händelsekedja av “ingredienser” för att nå ett vissa mål, dessutom kriminella, är inte hållbart. Visserligen är det så MSM fungerar. Den röda tråden är ju det lärorika. Snuttifiering hjälper bara Eliten.

 • Ser inte att Hans har klarat av att få med något av vad en bokrecension ska innehålla. Någon som gör det?

 • Hur man skriver en bokrecension.

  Först fakta: Författarens namn, yrkestitel, förlag, utgivningsår, osv.
  Bakgrund: Presentera författaren samt tidigare böcker av samma författare.
  Referat: Skriv en sammanfattning av handlingen eller innehållet. Förstår man inte innehållet i boken, trots efterforskningar, och inte är förmögen att framföra de klaraste sambanden, bör man ge recension till en som kan det.
  Analys: För en begriplig diskussion gällande teman, motiv osv, och ange för- och emotargumnet. Detta kan göras hur bra som helst, men inte hur dåligt som helst. Detta förutsätter förstås att man begrep vad man nyss läst. Jämför med att lyckas på en tenta.
  Referenser: Ange andra relevanta verk i samma schanger och gör jämförelser som blir begriplig för en novis läsare i termer av för och emot. Sant och falsk.
  Till sist ge ditt professionella omdöme – alltså en bedömning av kvaliteten av boken.

 • Ni kan väl läsa boken innan skriver, att jag inte har gjort det utan bara hittar på. Vad är det i så fall jag refererat fel. Ni beter er som internettroll som har er åsikt klar och bara sprider invektiv i stället för att föra ett resonemang. Vilken trovärdighet ger det er? Stöder det inte kapitalets strävan att få fortsätta som förut och föröda jordens resurser? Det är inte bara klimatet det gäller. Sedan dyker det upp absurda påståenden om att klimathotet är påhittat för att ge forskarna jobb kapitalet en världsregering, som om de inte redan har makten. Följ pengarna. Vilket kapital är det som tjänar på en omställning och vilka är de som förlorar. Det finns mer pengar på fossilsidan

  Hans Sternlycke

  • Nej Hans, du är offer för grava villfarelser. Det finns naturligtvis väsentligt mycket mer pengar och tryggare anställning via skattebetalarna än vad du kallar för kapitalet. I det resonemanget låter du som ett eko från 60-talet.

   Vad gäller klimatet så finns det inget alls som visar att CO2 skulle vara termostatreglaget för global temperatur. Det gäller oavsett vi talar om den naturliga CO2-halten, människans ytterst lilla bidrag eller den sammanlagda totalen.

   Det finns således ingen anledning att larma om ett klimathot.

   Nej, jag behöver inte läsa Bengtssons bok. Jag har debatterat med honom både på DGS och på Frihetsportalen. Jag kan hans argument, de flesta faslifierade av riktiga forskare och andra grovt överdrivna från hans sida. Jag har utmanat honom på duell, fråga för fråga, men han har avböjt.

 • Klimatpolitikens mål högst två graders uppvärmning från 1800-talets slut är inte vetenskapligt. Ekonomen William Nordhaus ville 1975 ha något att utgå från för att beräkna ekonomiska effekter av varmare klimat. Han valde två grader, som nu lever vidare som officiellt ”klimatmål”.

  Fyrdubbelt = 16 gånger. Tiodubbelt = 1.024 gånger. Sternlycke menar fyrfaldigt resp. tiofaldigt (samma tal adderat fyra resp. tio gånger.

  Som Göran J. skriver här ovanför är detta ingen recension utan en plädering. Sternlycke har läst politisk ekonomi, sociologi och kulturgeografi, är miljöpartist och sitter i redaktionen för Miljömagasinet. Knappast en lämplig recensent!

 • En väderspåman, icke klimatforskare, Lennart Bengtsson, har gett ut en bok som recenseras av en miljöexremist som inget heller begriper om klimatet.
  Båda rider sina käphästar i sporrsträck över mediahimlen, men tillför ingen kunskap, varken till politiker, media, eller allmänhet.

  Tron att en ökning av CO2 skulle leda till en dramatisk ökning av global medeltermperatur är genuint felaktig. All forskning visar att det är ökad temperatur som höjer CO2-halten. Mer CO2 är alltså ett resultat av ökad värme, inte en orsak till värme.
  När något påstås vara både orsak och resultat till sig själv påstår man egentligen att det är ett perpeetum mobile av första ordningen. Att något sådant skulle existera i den verkliga världen har aldrig observerats.
  Bengtssons (och IPCC) påstående att CO2 stannar väldigt länge i atmosfären har grundligt motbevisats av bland annat svenska forskare, exempelvis via bombprovskurvan. Det måste Bengtsson vara medveten om, men väljer att ljuga om.
  Fantasierna om temperaturer och Jordens förestående obeboelighet blir bara sorgligt nonsens.

  • Klaus Hasselman på Max Planck institutet kallar Bengtsson för bland annat en mycket ansedd klimatexpert.
   Med den negativa harangen från dig inställer sig frågan om du läst boken Mats.
   Detta med fördröjningen av CO2 beror ju på att haven släpper ifrån sig när det blir varmare. Det motsäger inte att uppvärmningen som föregick utlöstes av MINDRE mängder CO2 som tillfördes atmosfären innan.
   CO2 omkopplare som öppnar en ventil för mer CO2 om du fattar parallellen.
   Två olika källor till CO2, den ena en gammal reservoar.
   Och som en följd positiv återkoppling.

   • Det är väl klart att Klaus Hasselman säger det. Bengtsson har ju varit chef där. Vitsord från Bengtsson väger alltså tungt när Klaus söker nytt jobb.
    Nej, jag har inte läst boken, se mitt svar nedan till Sternlycke.

    Dina funderingar om CO2 är rena spekulationer som jag inte hört någon fysiker, kemist eller annan kunnig person varit i närheten av att tänka. Tvärtom har de avfärdat alla tankar på att CO2 reglerar temperaturen.

 • [raderat ord], [raderat ord] och domedagsprofet, tillika syndikalist, [raderat ord], samt hysande en önskan om kort, men hårt arbete, som inte skall beskattas om inkomsten blir låg. Vill också ha en övergång till hållbarhet? Låter väldigt obestämt.

  Hasse synes vara en av alla dessa uppskrämda världsförbättrare som brinner av iver att hoppa jämfota när Överheten så kräver. Har han och hans cohort någonsin följt tanken till slut, att klimatfrågan i själva verket är en rent politisk gymnastikövning, med orosmoln och obestämd fruktan, som ett maktövertagande verktyg hos de saktmodiga. Inte fan var, eller är, Al Gore intresserad av meteorologi, eller för den delen, inte särskilt många av de andra, som möttes i Rio ´92 (tror jag det var)? Eller en Anders Wijkman, som hoppat från tuva till tuva av alla de slag, sökandes en plats i solen och snabba cash.

  Mycket mer sannolikt att Sternlycke (och vi andra) kommer dö av nukes, epidemiska sjukdomar, kemisk giftspridning eller varför inte från en fullträff, av en lagom stor himlakropp. Allra mest troligt är, att vi alla blir vansinniga på Super-Eliten och går bärsärkagång på allt och alla till dess ingen längre pallar.

 • Här har en [raderat ord] medlem av MP läst en bok men inge förstått.
  Skribenten kallar detta inlägg för en recension, av en välskriven bok av en av Sveriges främsta klimatforskare.
  Detta snurriga inlägg saknar allt vad en bokrecension ska innehålla.
  Skribenten har inte läst boken utan bara Bläddrat och uttrycker sina egna ståndpunkter på frågeställningarna Lennart Bengtsson tar upp.

  • Skillnaden mellan recension och plädering är ju inte så himmelsvid, Tege. Och en åsiktsmotståndare behöver väl inte vara en olämplig recensent? Som ärrad miljöpartist är Sternlycke faktiskt betydligt mer vidsynt än de flesta av sina partivänner. Och han berömmer Bengtssons värdelösa skrift för att minska “hans egen och andras förvirring”. Vilket den i och för sig absolut inte gör, men att erkänna sin egen förvirring är ju ett tilltalande hållning.

   Han har dessutom helt rätt i att kritisera Lennart Bengtssons plädering för kärnkraft som “överbryggning”. Det är ju den tesen som gör LB till en falsk profet, han är i högre grad en reaktorkramare än en klimatskeptiker (som jag så ofta visat på Frihetsportalen). Kanske lite grann som du själv, för vad är annars skälet till att du avstår från att ifrågasätta LB:s överbryggningspropå? Vilket ju är märkligt eftersom kunniga (och hederliga) skeptiker inser att en nej till klimatnojan innebär slutpunkten för Sveriges kärnkraftsparentes. Och omvänt: utan stöd av de extrema klimatskatterna, en subvention till elsektorn, skulle alla svenska reaktorer redan vara skrotade. Den slutsatsen kanske inte Sternlycke delar, men han är på rätt spår.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *