Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

20%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Pentagon beordras frisläppa dokument om att fästingar skulle användas som biovapen

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 23 juli 2019
- Torbjörn Sassersson
Fästingen Ixodus ricinus. Foto: Richard Bartz

Det amerikanska representanthuset beordrar Pentagon att frisläppa misstänkta hemligstämplade dokument som befaras visa att fästingar utvecklades som biologiska vapen under experiment mellan 1950 och 1975, skriver Russia Today och CNN.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild: Fästingen Ixodus ricinus. Foto (beskuret): Richard Bartz. Licens: CC BY-SA 2.5, Wikimedia Commons

Försöket att få Pentagon samarbetsvilligt initierades av republikanen Chris Smith. Han säger att han inspirerats av flertalet privata utredningar som ska visa att signifikant forskning genomförts på Fort Detrick i Maryland och Plum Island i New York. Försöken ska ha genomförts på både fästingar (spindeldjur) och insekter. Syftet var att utveckla djuren till självgående biovapen.

“If true, what were the parameters of the program? Who ordered it?” Smith said during a debate for the amendment. “Was there any accidental release anywhere or at any time of any of the diseased ticks?” – CNN

“Americans have a right to know whether any of this is true,” Smith said in a news release. “And have these experiments caused Lyme disease and other tick-borne disease to mutate and to spread? Who ordered it? Were any ticks released by design?” – Russia Today (RT.com)


En stor fråga som uppstått är huruvida dessa förmodade “vapeniserade” fästingar (weaponized ticks) kan ha släppts ut i naturen medvetet eller oavsiktligt.


The Guardian skriver att en ny bok i ämnet kom ut i maj 2019 skriven av Kris Newby en vetenskapsskribent från Stanford University. Newby är själv skadad av fästingar och han ställer frågor om ursprunget till de fästingburna sjukdomar som drabbar 400,000 amerikaner varje år. Titeln på boken är talande: “The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons”.

Skeptiker menar att “weaponized ticks” är en konspirationsteori.

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq