Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Regeringen blidkar militärindustrin – skriver inte på FN:s konvention mot kärnvapen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 15 juli 2019
- NewsVoice redaktion
Rockwell B-1 Lancer. Foto: Pixabay.com (free use)

KOMMENTAR. “Sveriges folk vill ha fred. Svenska folkrörelser och svensk opinion har ofta kämpat mot politiker och beslutsfattare som enbart velat tillfredsställa militära och militärindustriella intressen”. Det skriver representanter från tre svenska fredsorganisationer.

Bild: Det amerikanska bombplanet Rockwell B-1 Lancer byggdes för att kunna bära kärnvapen. Foto: Pixabay.com (free use)

Nu, när hotet från kärnvapnen åter ökar, när befintliga nedrustningsavtal gått i stå eller sägs upp, när en majoritet av världens nationer enats om en konvention mot kärnvapen, då väljer Sveriges ledande politiker att lyssna på militär och militärindustri. Sveriges regering väljer att inte skriva på FN:s konvention mot kärnvapen.

Regeringen anger svepskäl för att inte underteckna och presenterar i desperation ett ”paket” för att skyla över sitt svek mot svenska folket.

Sverige observatör till FN:s förbudskonvention”.  Bra, men detta blir aktuellt först efter att femtio länder har ratificerat fördraget. Bättre är därför att skriva på fördraget nu och på så sätt medverka att det snabbare blir gällande och dessutom ger verkligt inflytande över konventionens utveckling.

Fokus på ett stärkt nedrustning- och icke-spridningsfördrag (NPT)”. Det behövs verkligen då NPT efter femtio år inte resulterat i att någon kärnvapenstat har avskaffat sina kärnvapen. FN‑konventionen är ett resultat av detta misslyckande och ett konkret steg att öka trycket på kärnvapenstaterna att nedrusta.

Regeringen inrättar ett svenskt kunskapscentrum om kärnvapennedrustning” och ”Regeringen främjar inrättandet av ett internationellt nedrustningssekretariat om kärnvapen”.  Ett bra förslag, men ett undertecknande av konventionen skulle tvärtom ge ökad tyngd för dessa initiativ.

Fredsorganisationer, religiösa och humanistiska organisationer samt inte minst vanliga medborgare kräver att regeringen skriver på konventionen utan dröjsmål.

De partiföreträdare som mot svenska folkets vilja nu vill fortsätta legitimera kärnvapenmakternas rätt att utplåna mänskligheten måste ändra ståndpunkt, för svenska folket och för mänsklighetens skull.

Signerat:

Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen i Sundsvall

Kvinnor för fred Sundsvall

Måna Wibron, Lena Dahlin, Runa Forsman, Ulrika Hådén, Stefan Aronson, Ulf Gustafsson, Jan Erik Lindblom, från Svenska freds Kärnvapengrupp i Sundsvall


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq