DEBATT. “Eftersom det i media numera är vanligt att både “experter”, politiker och allmänhet sprider lögner om ”koldioxidfri kärnkraft” så ville jag rätta till detta genom ett inlägg i Ring P1″. Det skriver Kalle Hellberg som är refuserad av  Ring P1, Sverige Radio. Därför pratade han in följande på Ring P1:s telefonsvarare. NewsVoice publicerar det “förbjudna” meddelandet. 

Kalle Hellberg inleder med dessa ord till NewsVoice läsare.

“Fick ej komma med i programmet, eftersom uppgifterna beskriver sanningen, som makten inte vill att folk ska veta, för det skulle kunna innebära att den reklam för ny kärnkraft som nu pågår kan bli ifrågasatt. Så styr MSM folks tänkande, bara för makten ”rätt information” får komma till tals i media och i Ring P1.”

Meddelandet till Ring P1:s telefonsvarare natten till den 18 juli 2019:

Kalle Hellberg får inte prata med Ring P1
Kalle Hellberg

“I onsdagens Ring P1 var det en man som påstod att kärnkraft är koldioxidfri, det är beklagligt att sådana lögner får florera, men inte konstigt. KD-ledaren Ebba Bush-Thor myntade i våras uttrycket ”utsläppsfri energi” om kärnkraften, vilket hon fick sprida utan motsägelser i de flesta intervjuer hon deltog i. Mannen som spred lögnen om koldioxidfri kärnkraft i Ring P1 är inte insatt i verkligheten, det är ju inte många som går till grunden och själva tar reda på sanningar. Men att KD-ledaren ljuger i intervjuer är verkligen en skandal, eftersom hon genom information från mig ca tre veckor innan hon gick ut med denna lögn offentligt, fick reda på sanningen om kärnkraftens utsläpp.

En kärnkraftreaktor, vi kan ta Ringhals 3, som har en eleffekt på ca 1000 MW, behöver bränsle i form av uranstavar. Dessa stavar kommer inte från någon buske utanför Varberg, de har en tillblivelse genom en massa procedurer. För att försörja Ringhals 3 med bränsle under ett år måste ca 1,1 miljoner ton uranhaltigt berg grävas fram i någon gruva i något annat land, ur denna malm sorteras det ca 416 000 ton uranmalm. Denna blandas med 84 000 ton svavelsyra för att laka ur det som kallas ”natururan”, vilket i vikt blir ca 140 ton. Det mycket giftiga avfallet som tippas i naturen från denna upparbetning är ca 1,2 miljoner ton.

Dessa 140 ton med natururan går sedan till anrikning, för att bli det koncentrerade uranet som vi i Sverige gör bränslestavar av, det blir ca 25 ton uranstavar till en enda reaktors årsbehov.

Under hela denna process används i huvudsak fossila råvaror, från gruvan till färdigt bränsle så bildas det mängder av avfall till mark, vatten och luft. Till luft handlar det om ca 4400 ton svaveldioxid, 1100 ton kväveoxider och nitrater och över 400 000 ton koldioxid, allt för ett års drift av en reaktor i Sverige.

Har ni inte undrat över varför det sitter en 80 meter hög skorsten på varje kärnreaktor?

I reaktorn blidas ett så kraftigt tryck vid kokningen att om man inte släppte ut detta övertryck via skorstenen så skulle reaktorn sprängas. Så främst på nätterna släpper man detta övertryck och det innehåller mätbara radioaktiva gaser och partiklar som sprids och ökar radioaktiviteten i vårt lufthav. Där förekommer Xenon-133, fluor-18, krypton-85, kol-14, väte-3, zink-65, koppar-64, cerium-144, järn-55, järn-59, kobolt-60, jod-131, cesium-137 och mangan-54 för att nämna några ämnen.

Från själva reaktorn bildas ca 3 kg högaktivt avfall per timma från bränslet, som måste förvaras oåtkomligt i minst 100 000 år. Kylningen av reaktorn innebär att havet kontinuerligt får ta emot en värmeeffekt om ca 2100 MW, tillsammans med omfattande radioaktiva ämnen.

Så nu vet ni lite mer om den ”rena och utsläppsfria kärnkraften”.

Kalle Hellberg (läs mer av Kalle Hellberg)

Relaterat

  • Ring P1: https://sverigesradio.se/avsnitt/1314797
Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

31 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
2 augusti 2019 kl 18:49

Så där blir det när man gör som övrig fulmedia, d.v.s. påstår saker storvulet och ovetenskapligt, som om man dragit dem rakt ur [raderat ord].

Käbblet upphör då inte och folk blir förbannade eller förvirrade, medan argument som är viktiga och oomkullrunkeliga, som jag tagit upp, ignoreras fullständigt.

Men visst. Räkna du upp en massa isotoper, utan angivelse om halter, som om det är viktigt, fastän det kan vara försumbart, och ignorera riktiga argument, om du vill det, [raderat].

Kalle Hellberg
Gäst
2 augusti 2019 kl 12:17

Martin Gustavsson, det är sådana skribenter som du som rör upp känslorna hos många andra skribenter och nu resulterat i att ett stort antal personer lämnat NewsVoice. Först berömmer du mig och vill ha med mig i ditt parti, sedan påstår du att jag hämtar siffror ur någons anus, hur ska du ha det?

”Hellberg har uppenbarligen dragit siffror rakt ur arslet…” skriver du, är det god debatteknik i din värld?
Jag tror inte att Vattenfall, STUK, OKG m fl, där jag hämtat uppgifterna till min artikel, vill bli kallade för att vara källa för fakta ”rakt ur arslet”!

I kommentaren jag lade in 7 timmar före din kommentar beskrev jag med kopierade texter från bl a ovan nämnda källor fakta som helt kullkastar uppgifter från ditt ”proffs”, har du inte läst den?

Kalle Hellberg
Gäst
1 augusti 2019 kl 12:19

Bl a så här skriver Vattenfall om utsläppen till luft från Ringhals: ”De gasformiga och luftburna radioaktiva ämnena fördröjs i processystemen innan de släpps ut via skorstenar, där utsläppens storlek och sammansättning mäts och kontrolleras. I omgivningen runt Ringhals finns känsliga mätinstrument, dosimetrar, som mäter radioaktivitet. Vi tar regelbundet prover på växter, kött och mjölk från kor i närområdet. Resultaten skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.” Och så här om utsläppen till vatten: ”På ett kärnkraftverk används vatten för kylning i produktionsprocessen. En del radioaktiva ämnen följer med kylvattnet ut i havet via kraftverkets reningssystem.” Martin Svederberg (MS) skriver bl a: ”Cesium 137 är bundet i bränslet i reaktorn och kan inte släppas ut utan att reaktorn öppnas”. Och vidare skriver MS: ” Jod 131 skapas förvisso i reaktorn men släpps inte ut”, ” kobolt 60 bildas i reaktorn, men släpps inte ut”, ”Järn 59 bildas i reaktorn men släpps inte ut”, Kol-14, Xenon-133 och Krypton 85 släpps inte heller ut, enligt MS. Så här skriver finska STUK om utsläppen via skorstenen från finska kärnkraftverk (torde inte vara annorlunda från svenska verk?): “I de utsläpp som de finländska kärnkraftverken leder ut i luften upptäcks årligen i genomsnitt 10–20 olika radioaktiva ämnen. De vanligaste nukliderna i utsläppen till luft har varit tritium, kol-14, argon-41, krom-51, mangan-54, kobolt-58 och kobolt-60, silver-110m, antimon-122 och antimon-124, jod-131 och cesium-137. Argon-41 är en nuklid som bildas i betydande grad endast på Lovisa kärnkraftverk. Även följande radionuklider har upptäckts i utsläppen från finländska kärnkraftverk: järn-59, arsenik-76, brom-82, kryptonisotoper (-85m, -87 och -88), niob-95, tellur-123m, jod-132 och jod-133, cesium-134 och xenonisotoper (-133, -133m, -135 och -135m).” Och så här om utsläppen till havet: “I de utsläpp som de finländska kärnkraftverken leder ut i havet upptäcks årligen i genomsnitt 10–20 olika radioaktiva ämnen. De vanligaste nukliderna i utsläppen till havet har varit tritium, krom-51, mangan-54, kobolt-58 och kobolt-60, niob-95, zirkonium-95, silver-110m, antimon-122 och antimon-124, jod-131 och jod-133 samt cesium-134 och cesium-137. Även följande radionuklider har upptäckts i utsläppen: natrium-24, kalium-42, järn-59, tenn-125 och antimon-125. Andra radionuklider har upptäckts mera sällan.” Detta kallar alltså MS för ”utsläppsfri produktion”! OKG skriver följande om utsläppen till luft och vatten, se http://www.okg.se/sv/Miljo/Miljopaverkan/Radioaktiv-paverkan/ Östersjön är en av världens mest radioaktiva hav, och det är de svenska kärnkraftverken som är orsaken. Konstaterades för många år sedan av de nordiska strålskyddsmyndigheterna via Helsingforskommissionen, se exempel: https://www.unt.se/insandare/ostersjon-varldens-mest-radioaktiva-hav-1017153.aspx Frågan om vem/vilka som är trovärdiga i detta ämne överlåter jag… Read more »

Martin
Martin
Gäst
31 juli 2019 kl 22:01

Den som skrivit s artikeln har fortfarande en del att lära angående kärnkraften.

Vattnet som bränslet ligger i kokar under process och bir förorenat, ja. Men det vatten som kommer ut skorstenen är inte samma vatten.
Vattnet som kommer ur skorstenen har inte varit i kontakt med reaktorn. Det förs till en kammare där det värms upp av vattnet i reaktorn.

Därför är det vatten du nämner rent och du är fel informerad, avfallsvattnet hur det hanteras är en annan femma.

En annan
En annan
Gäst
31 juli 2019 kl 19:00

Förr fanns det en energipolitik, som främst drevs av Wallenbergarna, som kohandlade med sossarna, typ det som är bra för Wallenberg är bra för Sverige. Hela detta industrikluster är borta nu, i stort sett. Kvar finns bara en spillra av vilsna socialdemokrater, vars nyrekrytering kan ge vem som helst kalla kårar, att fylla upp landet med ointegrerbara människor i en högteknologisk stat, jo tjena, lycka till med det.
Dock bör denna debatt om framtida energiförsörjning, som utesluter intermittent el-produktion lyftas upp i debatten. Därför borde fakta som M S framför få en större plats i den Svenska energidebatten, inte här, snarare hos PS, vi som betalar deras löner vill veta, inte känna eller hur SVT!
Om man undersöker klimatalarmisternas ekonomiska förhållande, verkar det bättre att vara en alarmist än en realist. en en rädd befolkning kan styras hur lätt som helst.
Nu, i glappet mellan juli och augusti brukar det vara varmt, konstigt? Tja både och, sett till solens cykel, solen som är den enda klimatdrivande kraft vi har, utan den är vi bara en isklump i rymden.

Ulf ClaréusD
31 juli 2019 kl 15:32

Var det inte ett gravt misstag att låta den kommunistiska Sara Lidman få bestämma över en fråga, som ju var hela Sveriges angelägenhet, Vindelälvens förestående utbyggnad, alltså. Det är nu runt 50 år sedan detta var en stor fråga, men det var egentligen den förbannade vänstervågens inträngande härstädes, som var raison d’être till att man lyckades förhindra vattenkraftens vidare utbyggnad.

Kärnkraftsmotståndarna fick luft under vingarna och detta tjabbel blev till det, vi ser idag, på snart sagt alla områden. Splittring, osämja och ett dysfunktionellt land. Vid denna tid blev även det (nästan) färdigbyggda Marviken-reaktorn impotensförklarad; den “svenska linjen” med tungvattenreaktor och biprodukt vapenplutonium. Det skulle vi ha behövt nu, för att säkerställa vår neutralitet och oberoende. Flygplan för att leverera atombomber hade vi själva fixat. Istället, antar jag, förbjöd amrisarna oss att sätta Marviken i drift. Palme litade man ju inte på och i förlängningen inte heller på Sverige. Ungefär som det som gäller Iran och Nordkorea. Axis-of-evil.

Som plåster på såren erbjöds vi licens på amerikansk lättvatten-reaktorteknik: Ringhals 3, som det nu är så bråttom att stänga, trots att vi lär behöva den reaktorn i vinter.

Torbjörn Sassersson red.
Admin
31 juli 2019 kl 12:17

Du har satt citattecken runt meningen: “Newsvoice mörkar om den rena kärnkraften”, men det är inget citat.

Artikeln du kommenterar är en debattartikel från en läsare. Artikeln representerar inte NewsVoice-redaktionens åsikter utan artikelförfattarens åsikter.

David löfdal
David löfdal
Gäst
31 juli 2019 kl 11:48

“Newsvoice mörkar om den rena kärnkraften”. Nästan man kan tro Newsvoice driver en agenda? Tack Mattias Svederberg och Mats Jangdal för uppmärksammandet av direkta faktafel i artikeln samt nyanserandet av ämnet! Har inget till övers för public service el andra statligt finansierade (presstöd) medier men två fel ger inte ett rätt.

Mats Jangdal
31 juli 2019 kl 11:28

Att Kalle överdriver inser och i vissa stycken har helt fel inser man direkt när man läser texten.
Mattias har gått igenom felen, men underskattar å andra sidan problemen. Främst skulle jag vilja nämna den subvention (egentligen skattelättnad) till kärnkraft som staten ger via koldioxidskatt och systemet med utsläppsrättigheter, samt att staten står för en okänd del av försäkringskostnaden.

Ingen av herrarna nämner egenheten att svensk lagstiftning förhindrar att man vid gruvverksamhet i Sverige inte får ta till vara det uran som frånskiljs när man bryter malm för andra ändamål. Detta uran anrikas istället och “bakas” till vad som kallas yellowcake och skulle kunna säljas för vidare tillverkning av bränslestavar. Istället grävs svensk yellowcake ned i deponier.
Detta har diskuterats otaliga gånger här:
https://www.frihetsportalen.se/2018/05/vi-smiter-fran-var-egen-miljonota/
Sökord simonsbacka plockar fram de flesta artiklarna.

Savalle
Savalle
Gäst
31 juli 2019 kl 10:47

Vårt lands ledare samtalar inte ärligt med folket. De följer en agenda och använder ljugande massmedier för att invagga människoskaran i en falsk tro på att de handlar av hänsyn till dem.

Mattias Svederberg
Mattias Svederberg
Gäst
31 juli 2019 kl 00:29

Lite mer detaljerad genomgång. “de har en tillblivelse genom en massa procedurer” Fram hit finns de en del åsikter och värdeinlägg, men inget som behöver direkt kommenteras. “vilket i vikt blir ca 140 ton” De flesta reaktorer behöver en laddning på mellan 70 och 80kg uran per MWe. Ringhals 3 bör därmed använda en laddning på ca 80 ton. “För att försörja Ringhals 3 med bränsle under ett år måste ca 1,1 miljoner ton uranhaltigt berg grävas fram i någon gruva i något annat land,” Idag är en stor del av den uran som utvinns utvunnen genom “In situ leach” som innebär att man pumpar ner vatten i ett hål, låter de flyta igenom uranfyndigheter. och pumpar upp de i ett annat hål. Sedan filtrerar man ut uranet. Denna metod är så effektiv och billig att den mer och mer dominerar marknaden. Man behöver alltså inte gräva upp ett enda kg uran eller annat. “ur denna malm sorteras det ca 416 000 ton uranmalm” Hur mycket malm som totalt sett går åt varierar, men den här siffran är totalt vansinnig. Tittar vi på In Situ leach som är en av de populäraste metoderna att utvinna uran idag behöver man cirkulera 280 000 ton vatten för att få ut 140 ton naturligt uran. Notera cirkulera. Man kan cirkulera samma vatten obegränsat antal gånger. Yeelirrie deposit gruvan i Australien som använder traditionell teknik har en koncentration på 0.15%, så man behöver följaktligen. Flytta 10 000 ton malm för att få ihop 140 ton naturligt uran. 93 000 ton låter naturligtvis mycket till man inser att för en Catterpillar 793F behöver den ta 400 vändor.. Vilket om vi antar att den behöver köra 5km per vända (enkel resa) tar strax under 3 dagar. Endast 4% av världens uran utvinns på detta sätt idag. Underjordiska fyndigheter har ca 10 gånger högre koncentration, och malmen blir således 10 gånger mindre. Uranmalm är förvisso inte 100% uran, men de är precis som bränslet i reaktorerna bundna till syre. U3O8. Man behöver separera ut de här när bränslet ska anrikas, men de oxideras åter innan bränslet laddas i reaktorn. Så syret kan här helt räknas bort eftersom de finns i både malmen och färdiga bränslet. “Dessa 140 ton med natururan går sedan till anrikning, för att bli det koncentrerade uranet som vi i Sverige gör bränslestavar av, det blir ca 25 ton uranstavar till en enda reaktors… Read more »

Torbjörn Sassersson red.
Reply to  Mattias Svederberg
31 juli 2019 kl 00:52

Mattias Svederberg, Civilingenjör på Ericsson AB ?
https://www.linkedin.com/in/mattias-svederberg-30740862/

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
Reply to  Mattias Svederberg
31 juli 2019 kl 01:11

Mattias Svederberg, detta var intressant läsning, en riktig lektion, ja, det är mycket som måste “penetreras” noga när man ska diskutera kärnkraft, men detta Du skrev är lärorikt, iallafall för mig.

Kalle Hellberg
Reply to  Mattias Svederberg
31 juli 2019 kl 13:11

Huvudmeningen med min artikel var att påpeka det galna med att kalla kärnkraft för ”utsläppsfri” och ”koldioxidfri” elproduktion, vilket sker nästan dagligdags i media. Om detta har inte Mattias Svederberg (MS) någon specifik kommentar, men MS anger även CO2-halter från processen, så jag utgår från att MS inte anser att kärnkraft är ”utsläppsfri”.

Det finns en del i MS påpekanden som inte stämmer, det verkar som om MS inte har satt sig in i helheten i kärnbränslecykeln. Ett exempel: MS påstår att urlakning av malmen med hjälp av svavelsyra inte sker vid gruvorna, utan senare i processen, vid tillverkningen av uranstavarna. Detta är en nyhet för mig, om den vore sann?
Men det är ju vid gruvorna urlakning med hjälp av svavelsyra sker! Även vid “In situ leach”! Vid urlakningsprocessen förbrukas nästan allt av den tillförda utspädda svavelsyran. Rester av svavelsyran finns dock kvar i avloppsvattnet, som måste neutraliseras och även renas från radium som bildas vid uranets sönderfall. Vattnet neutraliseras först med kalk, därefter tillförs bariumklorid så att radium fälls ut och sedimenterar.

Vidare påstår MS att det inte är fossila bränslen som används i kärnbränslecykeln, utan elektricitet. Men hur tillverkas elektriciteten?

De utsläppssiffror till luft jag anger i artikeln kommer i huvudsak från Stanforduniversitetet i USA, som under åren har justerat sina siffror i takt med utvecklingen (och det är inte minskning av utsläppen som skett, i deras beräkningar). Jag har utgått från 0,5 kg uran per ton gruvmalm vid mängdangivelser.

Jag uppmanar alla som är intresserade av sanningen om kärnkraftens utsläpp att själva söka information, det finns massor med information på Internet för den vetgirige, men var vaksam, det finns informatörer som gärna vill vilseföra allmänheten i denna sak.

Mattias Svederberg
Mattias Svederberg
Gäst
Reply to  Kalle Hellberg
31 juli 2019 kl 16:17

“Huvudmeningen med min artikel var att påpeka det galna med att kalla kärnkraft för ”utsläppsfri” och ”koldioxidfri” elproduktion” Fast produktionen är ju utsläpps fri. Det är upp och ner hanteringen som inte är det. Och på de sättet skiljer sig inte kärnkraft från vindkraft, solkraft, vattenkraft eller biokraft. “Detta är en nyhet för mig, om den vore sann?” Det är det. Uranoxid är tämligen lättlöst i vatten. Det är därför ISL fungerar. Annars skulle de inte gå. ISL är egentligen mer av en genväg än en annan metod. Mer info https://en.wikipedia.org/wiki/In_situ_leach Som jag skrev tidigare. Öppen gruvdrift omfattar idag endast 4% av uranproduktionen och är ständigt på väg neråt. Om 5-10 år kommer troligen all öppen gruvdrift att vara borta. “Även vid “In situ leach”! Vid urlakningsprocessen förbrukas nästan allt av den tillförda utspädda svavelsyran. ” Nej. De gjorde ett experiment med det på 60-tale. Sedan dess har man använd karbonisering i stället. Väldigt seglivad myt. Man har inte gjort så på 50år. Tror du verkligen att man använder dyr svavelsyra när man kan använda billig koldioxid. Ditt påstående är orimligt. “renas från radium som bildas vid uranets sönderfall” Varken Uran 235 eller Uran 238 sönderfaller till radium. Båda isotoperna har bly som slut produkt. Uran i Driksvatten är tämligen vanligt och normalt över allt. “Vidare påstår MS att det inte är fossila bränslen som används i kärnbränslecykeln, utan elektricitet. Men hur tillverkas elektriciteten?” De bästa är ju om de tillverkas i ett kärnkraftverk, men det är ju inte alltid fallet. Så bygg mer kärnkraftverk. “De utsläppssiffror till luft jag anger i artikeln kommer i huvudsak från Stanforduniversitetet i USA,” Om du syftar på Mark Z. Jacobson studie. Den är ett skämt. Den inkluderar framtida hypotetiska kärnvapen krig som en CO2 kostnad för kärnkraft. Professor Jacobson saknar dessutom helt sakkunskap i kärnkraft utan är professor i ett helt annat område. Tips, använd inte honom som källa om du vill vara seriös. “Jag har utgått från 0,5 kg uran per ton gruvmalm vid mängdangivelser.” Finns inga gruvor i drift idag med så låga fyndigheter. Lästa i drift idag har 1.5kg per ton, och de kommer troligen att stänga innom kort. De flesta ligger mellan 4 och 40kg per ton “det finns informatörer som gärna vill vilseföra allmänheten i denna sak.” Var snäll och sluta göra det Kalle. Antagligen är Kärnkraft CO2 fri.. eller så är ingen kraftkälla CO2 fri.. bara att… Read more »

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Kalle Hellberg
1 augusti 2019 kl 19:38

Hellberg har uppenbarligen dragit siffror rakt ur arslet och inte tagit upp de verkligt goda motargumenten mot kärnkraft som jag tagit upp,

Varför har Hellberg utelämnat goda argument och påstått en massa felaktiga saker, för att sedan bli överbevisad av ett proffs?

Det hela luktar Kärnkrafts-lobby lång väg, från början till slut.

En annan
En annan
Gäst
30 juli 2019 kl 22:06

Hade Prof. Weinberg fått som han ville, hade alla kk-verk idag varit thoriumdrivna, sök Oak-ridge, en prototyp som byggdes och drevs i flera år, lustigt att man tömde reaktorn inför helgen, för att köra igång den igen på måndagen. Dock levererade reaktorn inga stora mängder av plutonium så militären såg till att sparka professorn och stänga ner reaktorn. Weinberg återkom senare med konstruktionen av dagens trycksatta ångkokare, som kräver minutiös övervakning.
Thoriumreaktorn har fördelen att om härden når överhettning avstannar processen av sig själv, dessutom finns en frysplugg i densamma varvid härden rasar ner i behållare undertill. Dock bildas icke önskvärda produkter under drift, som exenon o liknande, men man behöver ju inte släppa ut dom så där lättvindigt som asea-atom valde att göra.

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
30 juli 2019 kl 18:57

Ja, Herre Gud, detta är också svårt “svälja” för de styrande, och alla “lata” hjärnor som inte vill ta tag i ett gemensamt problem som vi tyvärr har pådyvlats i ett antal år, konstigt att vi inta lär oss utav misstagen, Harrisburg och dess reaktor, -Three Mile Island, och Tjernobyl 1986, radioaktivt stoff spreds efter härdsmältan in över Vitryssland, Polen, Finland, Sverige, främst Gävleborgs län, Västernorrlands län och fjällvärlden…Men detta har vi de flesta glömt, jag tror inte ungdomar tänker i dessa termer…Tyvärr. Undrar vad som är rent idag från just fossil användning när väl gäller för tillverkning av tex el, mobilmasters sändare, solpaneler m.m. Kanske gör jag mig till åtlöje här och nu, men det bjuder jag, jag vet inte så mycket meb¨n tycker att detta är oerhört viktigt att debattera, varför det mörkas så mycket nu kan man kanske fundera på…Jag hörde någon säga att vädret är så konstigt nu, så beror detta på att det är så mycket elektricitet i luften, ja, jag tror faktiskt också att det är så…I skogen där är det iallafall för mig en ren plats att vara på…skönt att det ännu finns skogar kvar…Tack Kalle Hellberg, Dina ord behövs.

Janne
Janne
Gäst
Reply to  Kerstin Carlsson
30 juli 2019 kl 23:10

Energi är ju basen för hela vår utveckling och kontrollerar man den kontrollerar man allt.

Kerstin Carlsson
Kerstin Carlsson
Gäst
Reply to  Janne
31 juli 2019 kl 00:32

Ja, Janne, där har Du “kärnan”…Vad det inte någon som “myntade”, att äger man vädret, så äger man makten..?

Janne
Janne
Gäst
Reply to  Kerstin Carlsson
31 juli 2019 kl 00:53

Även det för då kan man slå ut matproduktionen och sabba infrastruktur mm.

Peter Grafström
Peter Grafström
Gäst
Reply to  Kerstin Carlsson
31 juli 2019 kl 21:20

Three Mile Island visade tydliga tecken på att det var avsiktligt sabotage. Us/Uk ville få Iran att lägga ned Shahens industrialiseringsprojekt med samarbete med både Öst och väst. Us/Uk’s medhjälpare Khomeini lade ner kärnkraftsprojekten. Usas berörda myndigheter var uttalat negativa mot kärnkraft och Hollywood med Jane Fonda fick ut China Syndrome veckan innan. Chernobyl var sabotage med höga insiders inblandade oavsett vem som utförde den kraftiga sprängningen. Usas experter sa rent ut att det sprängdes som en atombomb. Det finns ingen vetenskapligt rimlig förklaring utom sabotage med en riktig men liten kärnladdning som inte har med reaktorn att göra.

Sovjet och Frankrike stod i begrepp att hjälpa fram moderniseringen av utvecklingsländer vilket då skrinlades.

Motivet var då liksom nu att hålla världens länder nere. Det Usa gjort efter 9/11 är att i sällskap med Uk intensifiera nedbrytandet av fungerande samhällen överallt där dom inbegriper. Uk även i rådgivande funktioner hos dom som finansierat terrorarmeerna.

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Peter Grafström
1 augusti 2019 kl 14:56

Sabotage är inte omöjligt. Människoapans släkte har ca 1-2% psykopater i sina led.

En ingenjör på ett svenskt kärnkraftverk antydde för mig att härdsmältan i vart fall var fullt medvetet utförd, genom att påtala att alla ingenjörer som arbetar med kärnkraft är mycket väl medvetna om resultatet av beteendet som orsakade detonationen. Han nämnde dock inget om en annan atombomb.

Likväl var det början på Sovjetunionens fall. Ukraina var givetvis av central betydelse i denna konflikt mellan monopolkapitalism och socialism. Konflikten fortsätter numera mellan de galna monopolkapitalistiska oligarkerna i väst och den något mer Putin-modererade oligarkin i Ryssland.

Bulletin of Atomic Scientists har numera satt domedagsklockan på två minuter i tolv.

Den superintelligenta andelen av folket, ca 3-7 individer, vilket kan bli fler OM de vaknar, röstar dock superintelligent på nya och hederliga partier som valsamverkar brett med sina nya småpartier för att ta sig över 4% och få vågmästarroll och tränga undan de partier som inte har förmågan att göra det rätta och det superintelligenta.

Öystein Rönne
Öystein Rönne
Gäst
30 juli 2019 kl 18:44

Tack Kalle för dessa synnerligen intressanta uppgifter!

SasjaL
Gäst
30 juli 2019 kl 15:19

Från själva reaktorn bildas ca 3 kg högaktivt avfall per timma från bränslet, som måste förvaras oåtkomligt i minst 100 000 år.

Detta gäller kärnkraftverk fram till och med generation tre. Inte generation fyra/thorium-reaktorer. I de senare utnyttjar man energin i bränslet i princip fullt ut. Det som i dag fortfarande klassas felaktigt som ‘avfall’, går att nyttja i dessa. Onödigt att gräva ner det m.a.o.

Kylningen av reaktorn innebär att havet kontinuerligt får ta emot en värmeeffekt om ca 2100 mW, tillsammans med omfattande radioaktiva ämnen.

Varför inte dra nytta av varmvattnet? Det finns alltid ett behov av varmvatten …

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
30 juli 2019 kl 14:32

Och låt mig tillägga att för stort kärnkraftsberoende är dåligt för vår beredskap, eftersom den är känslig för militära attacker och militärt sabotage, samt inte ens är lönsam, eftersom den inte klarar att bära sina egna miljökostnader eller försäkringskostnader, samt lämnar ett avfall som hotar att läcka ut i framtidens generationers grundvatten.

Varje kraftverk belastas dessutom av det faktum att den, likt Tjernobyl-reaktorn som detonerade, kan kontaminera ett område lika stort som Götaland och göra det obeboeligt i hundratals år. “mW” betyder f.ö. milliwatt, men jag antar att det är Megawatt (MW) som avses.

Olle Johansson
Olle Johansson
Gäst
30 juli 2019 kl 12:41

Jag har flera gånger under det gångna året satt både kaffet och mer därtill i vrångstrupen när jag hör självutnämnda “experter” tala om den ”rena, koldioxidfria, ofarliga, och utsläppsfria kärnkraften”. Tack, Kalle, för att du rättar dessa “experter”, deras agenda borde granskas mycket noga av Uppdrag Granskning, Kalla Fakta, Riksdagens revisorer, polisen, domstolsväsendet, Riksåklagarmyndigheten och SÄPO. Samtidigt!

Clas Kling
Clas Kling
Gäst
30 juli 2019 kl 12:35

Tack Kalle Hellberg för en bra förklaring!
Kan du nu också förklara vad som kommer att hända om man använder det uttjänta uranet från dagens kärnkraft i en så kallad Bridreaktor så skulle jag vara än mer tacksam!

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Clas Kling
30 juli 2019 kl 21:30

Dyrare än vindkraft:
https://www.nyteknik.se/nyheter/karnkraftsprofessorn-fjarde-generationens-reaktorer-ersatter-fossilt-6343559

Än så länge alltså ett kostsamt sätt att ev. minska mängden avfall, tycks det.

Kalle Hellberg
Reply to  Clas Kling
30 juli 2019 kl 22:31

Någon Briderreaktor som i sin helhet fungerar i praktiken finns ännu inte, så vitt jag vet (om så vore så skulle kärnkraftsivrarna sprida sådana uppgifter på högsta volym, men det är ju tyst om detta)! En del försök och testanläggningar har gjorts i Ryssland och Frankrike, men dessa har alltid visat sig vara behäftade med ett antal problem som kullkastar fullskalebyggen. Så vi får väl se om teorierna om den tekniken kommer att bli verklighet i framtiden. Det finns alltid en baksida med all energiutvinning!
Mer om fjärde generationens kärnkraft finns i denna länk:
https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/21817/fjarde-generationens-karnkraft-energiforskrapport-2016-317.pdf

Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Reply to  Kalle Hellberg
1 augusti 2019 kl 14:41

Tack för att du finns Kalle. Du försöker här rätta till en sak som de flesta fulmedier mörkar och alla partier i Riksdagen skiter i fullständigt. Du har karaktär. Jag vill se dig på Vetenskapliga partiets lista eller på Valsamverkanspartiets lista långt innan valdagen 2022.

Givetvis gjorde jag en bloggpost som länkar till ditt utmärkta inlägg i Newsvoice. Det borde fler göra, i min mening. Newsvoice borde även publicera ping, tycker jag.