TBE-vaccin: Endast 0,2 procent av fästningarna bär på TBE-virus i högriskområden

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 23 juli 2019
- Torbjörn Sassersson
Fästing. Foto: Andre Karwath

DEBATT. Varje sommar blir allmänheten föremål för påtryckningar att ta TBE-vaccin. En professor emeritus från KI och en pensionerad docent skriver i Läkartidningen att två redan fullvaccinerade personer ändå fick svår TBE med livshotande symtom. Han är tveksam till att Sverige inför TBE-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet. 

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Andre Karwath. Licens: CC BY-SA 2.5, Wikimedia Commons

Bengt Fagrell - privat foto
Bengt Fagrell – privat foto

Bengt Fagrell som är professor emeritus från KI och Gustaf Bergstrand, pensionerad docent, neuroradiologi, skriver i Läkartidningen sommaren 2017 att epidemiologiska och ekologiska studier på TBE-viruset och fästingbitna personer åren 2008–2009 i södra och mellersta Sverige, Umeå och på Åland visade att endast 0,2 procent av fästningarna bar på TBE-virus.

Fagrell skriver att det: “visar att risken att bli biten av en fästing som bär på TBE-virus är extremt låg även i högriskområden”.

Att bli biten av TBE-fästing betyder dessutom inte att den bitne utvecklar svåra symptom.

Fagrell och Bergstrand anser ändå att de som bor i högriskområden bör vaccinera sig.

“Sammanfattningsvis anser vi att TBE-vaccination i Sverige enbart bör ske i högriskområden. Vaccinationen förhindrar inte en reinfektion, och om detta inträffar är risken påtaglig för värre symtom än om man inte är vaccinerad.”

TBE-vaccin kan innehålla levande virus

Det som komplicerar situationen är att en del personer som redan är fullvaccinerade med TBE-vaccin ändå kan drabbas av fästingburen encefalit (TBE). Inom vaccinationsskeptiska kretsar menar man att TBE-vaccin kan innehålla aktivt virus eftersom det anses vara omöjligt för vaccintillverkarna att garantera att alla “batcher” är fria från levande smittämnen. Kritiken handlar om att dessa vaccinsprutor sprider sjukdomen istället för att som förväntat skydda mot den.

Detta betyder att alla fall där personer som drabbats TBE och som samtidigt är fullvaccinerade bör dras bort från statistiken för de totalt antal drabbade, annars finns risken att TBE-infektioner tycks öka i samhället när det själva verket är vaccinationerna som i vissa fall sprider sjukdomen.

I Slovenien redovisas klart oroande resultat, skriver Fagrell och Bergstrand.

“Av 2332 patienter smittade med TBE-virus var 39 (1,7 procent) vaccinerade”.

 Artikelförfattarna nämner även svenska fall:

“Vi är inte infektionsläkare, men har erfarenheter av svår TBE hos två fullvaccinerade personer. Bägge insjuknade i livshotande symtom som krävde långvarig sjukhusvistelse med intensivvård, respiratorbehandling och drygt årslång rehabilitering.”

Det är ovanligt att läkare och insatta akademiker uttrycker tvivel om vacciner i Sverige. En expert som uttalar sig i tidningen VN i juli 2019 menar att många vaccinerar sig i onödan med TBE-vaccin. Denne skriver att:

Man bör vara medveten om att informationen som står där kommer från läkemedelsföretag som vill sälja sin produkt.”

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq