Forskning: Cannabis läker dödliga svårläkta sår

publicerad 21 augusti 2019
- Sanja Juric
Temabild av sår. Foto: Hans Braxmeier. Licens: Pixabay.com (free use) https://pixabay.com/sv/users/hans-2/
Temabild av sår. Foto: Hans Braxmeier. Licens: Pixabay.com (free use) https://pixabay.com/sv/users/hans-2/
Temabild av sår. Foto: Hans Braxmeier. Licens: Pixabay.com (free use)

Tidningen Forbes skrev nyligen om ett genombrott inom cannabisforskningen. En färsk studie visar att cannabinoidbaserad medicinsk beredning har 90% framgång vid läkning av svårbehandlade kroniska sår.

Med ålderdom kommer också nedsatt förmåga att läka sår. Åldersrelaterade sjukdomar och kirurgiska ingrepp i samband med svagt immunförsvar och infektioner (med påföljande inflammationer), kan leda till svårläkta kroniska sår. För hälso- och sjukvård innebär detta stora kostnader och för patienten smärta och nedsatt livskvalitet. Kostnaden för att behandla bensår inklusive kringkostnader, beräknas till cirka 1% av sjukvårdens totala kostnad i Sverige, det vill säga närmare 2 miljarder kronor per år.

Enligt SBU:s slutsatser är det vetenskapliga underlaget för behandling av svårläkta sår mycket begränsat. Det behövs mer forskning, då äldre patienter oftast har flera sjukdomar och tar olika läkemedel som kan påverka sårläkningen.

Den nya behandlingen med cannabinoidbaserad beredning, har visat mycket goda resultat på att läka även tidigare obahandlingsbara sår.

De antiseptiska egenskaperna hos cannabinoider har fått forskare världen över att leta efter nya användningsområden.

Text: Sanja R. Juric

Läs hela artikeln i TV Helse | Mediasamarbete med NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Sår läks bevisat i praktiken med röd kantarion eller Johanes ort olja,även goda resultat ger med högfrekvens tesla strömar

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *