Onaturlig matproduktion skadar hälsa och miljö till skillnad från ekologisk

publicerad 29 augusti 2019
- av TV Hälsa
Skotsk höglandsboskap. Foto: Hussain Ibrahim. Licens: Unsplash.com (free use)
Skotsk höglandsboskap. Foto: Hussain Ibrahim. Licens: Unsplash.com (free use)
Skotsk höglandsboskap. Foto: Hussain Ibrahim. Licens: Unsplash.com (free use)

REPLIK. Livsmedelsindustrin älskar när vi fastnar i diskussioner om huruvida det är kött eller vegetabilier som är nyttigt/farligt. Med dessa förhalar vi nämligen allmänhetens förståelse av hur en verkligt hälsobringande kost ser ut. Följden blir att opinionen mot och utfasningen av livsmedelsindustrins naturvidriga och hälsovådliga matproduktion ytterligare fördröjs.

Text: Per Melin

Debatten:

Absolut viktigast är att onaturligt framtagna animalier och vegetabilier helt försvinner och ersätts av mat som har fötts upp respektive odlats på naturens villkor. För det krävs lagom stora lantbruk med balans mellan djurhållning och odling.

Följaktligen är påståendet: “av solidariska skäl kan vi minska köttkonsumtionen” irrelevant och lika missvisande som “av solidariska skäl kan vi minska konsumtionen av vegetabilier”. Animalier och vegetabilier har båda sina givna platser i produktionen av mat och den optimala balansen dem emellan bestäms av naturen.

Att inte blanda äpplen och päron

Det är viktigt att vi i debatten om vad som är bra mat genomgående håller isär riktigt kött och fulkött. Kött från naturligt ekologiskt uppfödda djur är inte alls samma sak som kött från konventionellt uppfödda djur. Samma förhållande gäller mellan naturligt ekologiskt respektive konventionellt industriellt framodlade vegetabilier. Den konventionella odlingen är lika skadlig för människan, djuren och naturen, som den storskaliga industriella djurhanteringen.

Läs hela repliken i TV Helse