Forskare: Så kan nationalism och främlingsfientlighet skada svensk ekonomi

publicerad 23 augusti 2019
- Hedi Bel Habib
Sverige. Bild: Colorbox.com (köpt licens)

DEBATT & ANALYS. Välfärdsnationalisterna och antiglobalisterna vill ha snävare definierade nationer och högre murar kring nationalstaten, men i verkligheten är det inte nationalism, utan globaliseringen som har gjort Sverige till en rik välfärdsnation.

Hedi Bel Habib
Hedi Bel Habib

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare

Globalisering gör Sveriges ekonomi större och rikare. Nationalism gör den mindre och fattigare! Den svenska välfärden har inte byggts upp med hjälp av nationalism och inskränkthet, utan tack vare global öppenhet och internationellt utbyte. Detta blir uppenbart när 1960- och 80-talets Sverige jämförs med dagens Sverige.

Nationell slutenhet gjorde Sverige till en liten ekonomi med magra kapitalflöden

Under andra världskriget införde industriländerna nationella regleringar på sina valuta- och kapitalmarknader som resulterade i ekonomisk nationell slutenhet. Valutaströmmarna reglerades, vilket innebar att finansiellt kapital inte fick lämna landet utan tillstånd. Räntenivån bestämdes på hemmamarknaden av det politiska systemet.

Produktionssystemet behövde det finansiella kapitalet till investeringar samtidigt som det finansiella kapitalet genom valutaregleringen var helt beroende av det nationella produktionssystemet. Genom att det nationella finanskapitalet inte hade något placeringsalternativ till den svenska marknaden blev den grundläggande målsättningen för den svenska valutaregleringen att skydda den svenska kapital- och kreditmarknaden från oönskat inflytande från utlandet.

Dessa regleringar behölls efter kriget och började avvecklas först under 1980-talet. Under 1980-talet avreglerades kapital- och valutamarknaden successivt vilket medförde att handeln med värdepapper ökade mycket snabbt. Svenska finanskapitalister började i stor utsträckning placera i utlandet och utlänningar började i stor utsträckning placera i Sverige. Kapitalinflöden och utflöden är betydande, men genom att dessa är ungefär lika stora, blir effekten på kapitalbalansen och valutareserven liten.

1960 2017
 

Andra länders direkta investeringar i Sverige i miljarder kronor

 

134

 

3192

 

Sveriges direkta investeringar i andra länder i miljarder kronor

 

288

 

2909

Källa: Riksbanken och SCB

Under 1960-talet, perioden för nationell slutenhet, var kapitalinflöden till Sverige nästan obefintliga. Andra länder investerade 134 miljarder kronor i Sverige. I sin tur investerade Sverige 288 miljarder kronor utomlands. Under globaliseringsperioden och avveckling av den nationella slutenheten ökade de internationella investeringarna explosionsartat. År 2017 uppgick Sveriges investeringar i andra länder till 3192. Andra länder investerade motsvarande 2909 miljarder kronor i Sverige.

Sverige: en liten öppen nation med en globalt större ekonomi

Sverige har en liten ekonomi som blir större och robustare genom global öppenhet. Global öppenhet gör det lilla nationen Sverige till en globalt större ekonomi med stora kapitalflöden över nationsgränser.

Avvecklingen av de nationella regleringarna och en ökad global öppenhet under 8o-talet ledde till att kapitalflöden från andra länder till Sverige ökade från 3 procent som andel av BNP år 1980 till nära 60 procent av BNP år 2017. .

1980 2017
Internationella investeringar i Sverige som andel av BNP  

3 %

 

58,5 %

Källa: Riksbanken och Kommerskollegium

Sverige är en liten öppen ekonomi som behöver utlandsmarknader och utländska direktinvesteringar . Genom att tillföra och tillföras kapital, kompetens och globala kontaktytor bidrar Sveriges internationaliserade näringsliv till att ekonomin blir större och rikare och gör att Sverige kan fortsätta ligga i framkant i den globala konkurrensen.

Svensk ekonomi sträcker sig över fyra kontinenter

Ser man till det totala bokförda värdet av utländska direktinvesteringar i Sverige är det EU-länderna som dominerar. Det bokförda värdet på deras direktinvesteringar i Sverige uppgick år 2017 till 2 239 miljarder kronor, vilket motsvarar över tre fjärdedelar de totala direktinvesteringstillgångarna.

Sveriges direkta investeringar i EU motsvarar 1878 miljarder kronor. Övriga Europa har direkta investeringar i Sverige motsvarande 314 miljarder. Sveriges investeringar i dessa länder motsvarar 421 miljarder.

I Asien investerar Sveriges företag 421 miljarder kronor. Asiens direkta investeringar i Sverige uppgick till 124 miljarder år 2017.

Nord- och Centralamerika har direkta investeringar i Sverige som uppgår till 226 miljarder. Sveriges direkta investeringar i dessa länder uppgår till 515 miljarder.

Totalt har Sverige direktinvesteringar i fyra kontinenter motsvarande 3192 miljarder. Länder i dessa kontinenter har direkta investeringar i Sverige motsvarande 2909 miljarder.

                Svenska direktinvesteringar i utlandet Utländska direktinvesteringar i Sverige
EU-28 1 878 2 239
Övriga Europa 421 314
Asien 245 124
Nord- och Centralamerika 515 226
Övriga 133 6
Totalt 3 192 2 909

Värdet av direktinvesteringstillgångar År 2017, mdr kr. Källa: SCB och Ekonomifakta

Så kan nationalism och bristande global öppenhet skada Sveriges ekonomi

Utländska direktinvesteringar utgör en grundstomme i den svenska ekonomin, vilket tydligt illustreras av det faktum att utländska företag står för närmare hälften av Sveriges varuexport.

Därför är det ett viktigt område att fokusera på för politiska beslutsfattare och en mängd aktörer. Med global öppenhet och ett investeringsvänligt klimat kan Sverige konkurrera om kapital och kompetens på den globala arenan.

Sverige har sedan mitten av 1990-talet varit ett betydande värdland för utländska direktinvesteringar. Global öppenhet har varit en avgörande faktor för att attrahera utländskt kapital och investera i andra länder. Sveriges EU-inträde 1995 liksom en period av omfattande avveckling av nationella regleringar gav utländska företag och utländska investerare nya incitament att investera i Sverige.

Nationalism och utlänningsfientlighet skapar negativa stämningar som kan skrämma bort:

 1. Utländska investerare som förser den svenska ekonomin med 2 900 miljarder kronor.
 2. Utländska företag etablerade i Sverige och som svarar för 48 procent av Sveriges varuexport.
 3. Utländska företag etablerade i Sverige och som sysselsätter nära en miljon svenskar.
 4. Utländska företag etablerade i Sverige och som finansierar forskning med hela 32 miljarder SEK.
 5. Utländska företag etablerade i Sverige och som svarar för 42 procent av näringslivets totala forsknings- och utvecklingsutgifter.

Är det detta vad som nationalisterna och antiglobalisterna vill åstadkomma i Sverige med sin politik?

Bevara Sverige globalt och gör inte samma misstag som USA

Sverige bör göra allt för att slå vakt om Sveriges globala öppenhet och undvika att begå samma misstag som USA. Det som nu händer i USA visar tydligt att nationalismen är skadlig för ekonomin.  Kapitalflöden och utländska investeringar i USA har sjunkit dramatiskt till följd av Trumps ekonomiska nationalism. Kostnaderna för USA i form av förlorade internationella investeringar beskrivs av Peterson Institute for International Economics under rubriken: “The Cost of Trump’s Economic Nationalism: A Loss of Foreign Investment in the United States”.

Kinesiska investeringar i USA har sjunkit med 90% sedan Trump tillträdde

Kinesiska direktinvesteringar uppgick år 2016 till 46,5 miljarder dollar – detta har nu sjunkit till 5,4 miljarder dollar sedan Trump tillträdde. Kinesiska direktinvesteringar i USA har sjunkit och gjort att platser som Silicon Valley och New York fastighetsmarknad är nu sårbara.

Fastighetsmarknaden, bilindustrin, teknikföretagen och jordbruket är marknader som drabbas hårdast och som hittills haft nytta av Kinas investeringar.

Läs mer på Business Insider: “Chinese investment into the US has plunged 90% since Trump took office — and poorer states may get hit the hardest”

Kinesiska utlandsinvesteringar har också sett ett dramatiskt skifte från Nordamerika till Europa under första halvåret 2018. Sverige var det land i Europa som mottog störst andel av kinesiska utlandsinvesteringar under perioden.

Det framgår av en rapport från advokatbyrån Baker McKenzie och Rhodium Group. Kina investerade 3,6 miljarder dollar i Sverige, vilket är den högsta siffran.

Läs mer i Affärsvärlden: Trendskiftet: Kina investerar mest i Sverige

De kinesiska företagen lockas av att Sverige har en global öppenhet och företag som är internationaliserade, innovativa och har global spetskompetens.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • En öppen och free ekonomi där ALLA migranter försörjer sig själva på den fria marknaden är bra och det medför att 90% av migranterna får åka hem eller någon annanstans där de kan försörja sig helt själva som alla andra får göra.

  • Håller med dig Jonny, vi kan ej låta 100 tusentals människor leva på skattebetalarna kostnad i all evighet. Sen att kriminella invandrare ska kastas ut ur landet per automatik måste införas.

 • Det här är skitsnack! Nationalism har inget med den ekonomiska politiken att göra, redan där visar skribenten att hen inte vet vad hen pratar om! De flesta nationalister förespråkar en öppen marknadsekonomi och fritt flöde för varor och kapital!

 • En karta visandes vid 7.30 vilka som har en guldreserv för sin ekonomiska existens och där finns inte Sverige med alls, hmm? En nation som Sverige som inte har råd att distribuera egna kontanter till folket har ju knappast någon egen ekonomisk substans.

  • Vid siluetten av Norge så står det faktiskt Sweden, och Sverige har ju faktiskt en mindre guldreserv kvar. Det blev lite fel på kartan bara.

 • Vilket är viktigast? Att låta makroströmmar med “pengar” fara kors och tvärs över gränserna mot att ha ett folkhem med sansade kommunikationer och förtroende folk emellan? Är man gammal nog att ha sett förvandlingen av Malmö från en världsledande varvsstad till att bli en bidragsdriven “jihadistisk” skjutbana, kan man ju fråga sig vad är viktigt i livet?
  En nation kan gott liknas vid en större orden såsom LIONS t.ex.. Man har regler för uppträdande och tilldelade uppgifter. Om man där släpper på alla regler och lyfter bort alla dörrar, vad blir snart kvar av den ordern? Möjligen en förfallen byggnad och Sverige visar tecken ett sådant förfall.

  • Ordo ab Chao och ur askan kommer den nya världsordningens Fenix att resa sig. Bara lite trist för dem som är askan.

 • @Heidi.

  Det har inkommit nya rön baserade på reell bister verklighet vilket du som sann forskare kan forska vidare på. Som det nu ser ut så verkar det mer vara invandringen i sig som skadar svensk ekonomi, eller i alla fall delar av den, än vad det är någon imaginär “främlingsfientlig nationalism”.

  “Arbetsförmedlingen: Finns inga jobb för utrikesfödda analfabeter”
  https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/arbetsformedlingen-finns-inga-jobb-for-utrikesfodda-analfabeter

  “Desperata läget i Filipstad efter flyktingkrisen – inrikesfödda lämnar kommunen”
  https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/desperata-laget-i-filipstad-efter-flyktingkrisen-inrikesfodda-lamnar-kommunen

  “Nödropet från krisande Bengtsfors: Betala nu!”
  https://www.expressen.se/gt/qs/nodropet-fran-kriskommunerna/

  Väntar med spänning på dina nya verklighetsbaserade forskningsrön. Men med tanke på innehållet i dina tidigare artiklar så utgår jag från att du återigen kommer lägga över skulden på de främlingsfientliga och nationalistiska svenskarna. För som vi alla vet så är det ju alltid deras fel oavsett frågeställning.

 • Jag hade missat denna artikel av Habib. Men jag har kritiserat tidigare artiklar av honom, så min bedömning av denna blir inget undantag.
  Bara några hållpunkter Globalism = monopolism = kapitalism = socialism = imperier.
  Det kanske inte många inser rakt av, men det är denna monopolsträvan som genomsyrar alla dessa riktningar. De tänker sig i slutänden ha en stor uppgörelse om vem som ska styra det globala monopolet.

  Habib (och andra) säger att globalismen är bra för storföretagen, men är den bra för folket?

  Den motsatta riktningen är marknadseknomi, småföretagande, decentralisering, frihet.
  Demokrati kan inte skalas upp till en global stat, för då förlorar demokratin sin legitimitet.

  Nationalism är bra för de skattebetalande människorna, för de vet att den gemensamma kassan är reserverad för deras behov. Utom i Sverige då, där icke-svenskar kan få ut mer pengar via myndigheternas falska solidaritet.

  Om nationalism vore dåligt, varför har vi då finnkampen? Varför hejar svenskar på Sverige i fotboll och ishockey? På Sarah Sjöström och Peder Fredriksson? Varför är vi stolta över L.M. Ericsson, Anders Celsius, Carl von Linné, John Eriksson, Håkan Lans, Alfred Nobel mfl?

 • Tja, att göra den svenska kronan värdelös så blir det billigare för utlänningar att köpa upp svenska företag! Man kan ju kalla det för utländska investeringar men i praktiken säljer man ut landet…Köpet av Volvo är ju en kinesisk “investering” i Sverige om man räknar så!

  • Det visar på att du inte har några argument att komma med. Då tar du till personliga och rasistiska påhopp istället. Habib har lika stor rätt att vara här som du och jag. Så skippa skitsnacket och kom med sakliga argument istället!

 • Massinvandringen och den belåning den driver upp kommer när bubblan spricker att knäcka bolånekunder, företag, kommuner och stat. De överbelånade bolånekunderna kommer bli hemlösa men inte skuldfria. Företag kommer konka och gå under klubban för 1 krona. Vilket blir extra billigt med gällande kronkurs. Överbelånade svenska kommuner kommer tvingas sälja ut kommunala bolag precis på samma sätt som de redan har sålt ut det allmännyttiga bostadsbeståndet. Även staten kommer få sälja ut en massa då den inte kan stjäla skatt från arbetslösa och hemlösa medborgare. Det kommer inte handla om några framtida internationella investeringar. De internationella företagen kommer ha huggsexa när de styckar upp de svenska tillgångarna med samma omsorg gamar styckar upp ett ruttnande as.

  • Kanske därför särskilt moderatkommuner vill skapa skuldsättning av kommunerna? Så att de ska kunna köpa upp kommunernas verksamheter billigt i den kris de har skapat? Reinfeldt på Bank of America Merrill Lynch kommer säkert se till att de får lån att köpa för, tror jag. Vad tror du? 🙂

   Det korkade folket kommer därefter ge makten till SD KD och M, eftersom de är likt barn. De byter mellan de köpta politiker som fulmedierna presenterar, fram och tillbaka, men inser inte att de här politikerna höjer sina egna löner och dricker nubbe tillsammans med exakt den media som inte granskar dem.

 • Nationalism är positivt, utom när det gäller Sverige förstås. Och vänsterextremreligiösa upprepar detta mantra och faller i trans av hänförelse. Vidriga sverigehatande egoister är vad dom är.

 • Habib,
  Av ditt svar framgår att utländska direktinvesteringar inte behöver innebära att något nytt värde skapas i Sverige utan kan innebära att endast makten över svenska tillgångar flyttar utomlands. Det går därför inte att av beloppen på utländska direktinvesteringar utläsa om detta är positivt eller negativt för Sverige utan att känna till de bakomliggande detaljerna som resulterar i detta belopp. När makten över svenska tillgångar flyttar utomlands föreligger risken att även verksamheten på sikt flyttar utomlands. Det är inte vinsten ett land lever av, det är omsättningen. När alla beslut utgår från vinstmaximering är risken stor länder som USA och Sverige avindustrialiseras. Vad är det för positivt för Sverige om ett företag för att öka vinsten med 20 miljoner flyttar en omsättning på 2 miljarder ur landet?

 • Andersson,
  Du säger: “En svenskägd industri med verksamhet i Sverige säljs till utländska ägare, inga andra investeringar sker än att man tar över företaget”. Detta stämmer inte. Data från “Utländska företag i Sverige” (Tillväxtanalys) visar att utländska investeringar i Sverige inte bara äger rum i form av uppköp. Dessa sker också via nya investeringar. År 2018 skedde 45 procent av utländska investeringar i form av nya företagsetableringar. Utländska uppköp och investeringar räddar också jobb. Alternativet har ofta varit neddragningar och arbetslöshet.

 • Habib, är följande exempel på utländska direktinvesteringar i Sverige?
  A) En svenskägd industri med verksamhet i Sverige säljs till utländska ägare, inga andra investeringar sker än att man tar över företaget.
  B) Beroende på skenande budgetunderskott tvingas Sverige sälja ut Vattenfall och det köps upp till 100% av utländska ägare, precis som i A inga andra investeringar utan man tar bara över det existerande bolaget.

  Om svaret är ja att ovan är exempel på utländska direktinvesteringar skulle jag vilja att Habib förklarar på vilket sätt dessa utländska direktinvesteringar gagnar Sverige?

 • Tyvärr är artikeln inte särskilt vetenskaplig. Kommentarsfältet är inte heller vetenskapligt, men får ändå Newsvoice att framstå som balanserat.

  Globalisering leder till ökade transporter. Dåligt för miljön.
  Globalisering leder till mindre grad av självförsörjning. Dåligt för beredskap och trygghet.
  Globalisering leder till förlorad kompetens till utlandet när företag köps upp och läggs ned, ex. Däcksfabriken i Gislaved.
  Globalisering leder till ett “race to the bottom” i välfärd och löner för medelklass och underklass. https://en.wikipedia.org/wiki/Race_to_the_bottom Detta är dåligt för jämlikheten.

  Dålig jämlikhet gör att mordfrekvensen ökar, enligt vetenskapliga metastudier, vilket skapar otrygghet i samhället.

  90% av svenska folket har förlorat förmögenhet de senaste decennierna, p.g.a. globaliseringen, enligt Credit Suisse, enligt Lars Bern. Man kan inte bli fattigare och rikare samtidigt. Således är det Lars Bern(och Cedit Suisse) eller debattören som blåljuger. Frågan är väl åt vem? Och varför? – Åt monopolkapitalister mot betalning?

 • Det behövs ingen globalisering för att gynna inhemsk- såväl som internationella investeringar. Vilka företag vill f ö stanna i Sverige med alla dessa skjutningar, mord, gruppvåldtäkter, våldtäkter, rån, sprängningar, bil- resp skolbränder etc. DÄR är faran.

  Habib förför med siffror. Det blir dock fel, eftersom den “globalisering” som f n drivs gentemot Sverige är något helt annat än “investeringar”. Denna handlar helt om hur Sverige som stat skall göras “obsolete”. De globala storbolagen skall på alla sätt gynnas oavsett vad Sveriges Riksdag beslutar, d v s den typen av globalism leder till planekonomi resp diktatur – globala storbolagens diktatur. Ett folk skall inte acceptera att köras över av någon överstatlighet, som bygger på bankoligarki resp globala storbolag.

  Vill globala storbolag verka inom Sverige, så får de vara så goda och anpassa sig till svenska regler och seder.

  • Bra poäng, Ola.
   Man kan ju undra varför dom två begreppen blivit som ler och långhalm. En människa kan vara nationalist utan att känna fientlighet mot främlingar för det. Vi kan också vara kritiska till en viss migrationspolitik utan att för den skull känna fiendskap mot migranterna.

 • Globalisering gör Sveriges ekonomi större och rikare. Nationalism gör den mindre och fattigare!

  Detta är en gammal socialistisk myt och ren skär propaganda! Stort behöver inte betyda att det är bra. Det finns ett antal exempel under 1900-talet, där olika socialistformer växt sig för stora och havererat. Ju större och/eller fortare den har växt, ju hårdare har den kraschat. Det borde artikelförfattaren kunna, med tanke på titlarna. Här i Sverige bevittnar vi sedan några år i kraschen i slow motion … Flera “borgliga” partier har visat sin rätta natur och kvalificerar sig inte för att klassas som traditionellt höger.

  Globalism är inget annat än socialism, där kapitalism får utföras öppet av några ytterst få, precis som inom kommunismen. (Alla medlöpare/femtekolonnare kommer inte att gynnas i den utsträckning de tror, om det får fortsätta som det gör …) Den inkluderar även varianterna fascism och kommunism, vilket är lätt att förstå om man läser FN:s Agenda 2030 … Ni vet det där det där avtalet våra politiker skrev under utan diskussion och dessutom påstår är frivilligt att följa, trots att det ordagrant står nämnt ‘förbinder sig” på drygt 80-talet ställen. Hur kan det vara frivilligt? Ingen med förståndet i behåll skriver under ett frivilligt avtal …

  • SasjaL@ “Medlöpare/femtekolonnare” kan ju också kallas för nyttiga idioter som sprider globalismens totalitära ideologi i tron att de gör något gott. Jag tror inte heller att dessa idioter kommer att gynnas utan de kommer att behandlas lika illa som alla vi andra när de totalitära (stalinisterna) tagit över kontrollen helt och hållet. FN:s Agenda 2030 är en mardröm för den som kan läsa och förstå hur totalitärerna tänker. Kimatfascismen är ett av de kraftigaste verktygen som totalitärerna har i sin verktygslåda, vid sidan av en fullskalig indoktrinering av våra barn från och med förskolan och framåt (livslångt lärande = propaganda).

 • Sverige har under gången tid varit ett land som exporterat saker p.g.a. stor uppfinningsrikedom hos en förhållandevis liten befolkning och d.v.s. att landet har haft omvärlden någonting att erbjuda. Fortsätter massinvandringsvansinnet så kommer omvärlden vara lika intresserade att investera i Sverige som de är att göra det i t.ex. Afghanistan eller Somalia och d.v.s. inte alls.

  Heidi är sin vana trogen att blanda ihop helt irrelevanta saker samtidigt som han gör rent oärliga sammankopplingar. Det här kan inte kallas “forskningsresultat” då det mer är ren propaganda och det blir än med konstigt när artikelförfattaren poängterar att han är fil doktor och forskare. Vilket är precis lika irrelevant och missledande som artikeln i sig. Det är som att läsa samma artikel om och om igen.

 • Ja man kan bolla mycket med siffror om man har en agenda. Frågan är väl egentligen hur man mäter skalan på “en rik välfärdsnation”? Undrar hur många som håller med om att de upplever mer “välfärd” idag än vad som var fallet på 80 talet?

 • Herregud, vilket skitsnack ! Hoppas några med kunskaper och tid kan vederlägga ditt dravel.

  Sverige är ingen rik välfärdsnation. Sverige är på väg rakt ner i helvetet.
  Svara på vad som är välfärd ?
  Politikerna har sålt ut alla våra näringar vilket var syftet med EU.

  Vi sitter i de multinationella företagens knä och kan inte försörja oss om de vill strypa vår import.

  Folkvalda politiker ska inte delta i några som helst hemliga möten så som Bilderberg.

  Globalismen = kapitalismen och det är av ondo.

  • Tack Maj. Det håller jag helt med om. Jag lade märke till namnet; Habib. Utan tvivel ännu en av dem i mohammeds armé “peace be upon him”, he who terrorizedand killed without scruple and still terrorrizes and kills without scruple as long as his stupid idea survives.

  • Mitt i prick, Maja R. En massa dravel; inte oväntat från en person som definitivt inte har något till övers för det svenska folket, för att uttrycka det riktigt milt.

  • Bra, och helt sant, sagt Maj – “Sverige är på väg rakt ner i helvetet”. Globalism handlar inte om att folk ska få en bättre välfärd i allmänhet utan handlar uteslutande om att ett fåtal ska utarma flertalet = slaveri.2.

   Artikelförfattaren gör gällande att “Nationalism och utlänningsfientlighet skapar negativa stämningar som kan skrämma bort” utländska företag och investeringar. Sanningen är väl snarare att utländska företag är mindre villiga att investera i Sverige pga att det numera är allt svårare för dem att rekrytera välutbildad personal. Ett annat problem är att det inte finns bostäder för de utländska företagens personal eftersom bostäder, i första hand, går till analfabeter/ytterst lågutbildade ekonomiska migranter.

   Inga företag tycks vilja anställa lågkompetenta migranter såvida företagen inte får statlig ersättning för lönekostnaden/slipper betala arbetsgivaravgift.

   En av de allra viktigaste faktorerna för utländsk investeringsvilja är nog bolagsskatten och inte ”nationalism och utlänningsfientlighet”. I Sverige kommer denna att sänkas stegvis från år 2019 till år 2021 då bolagsskatten ska landa på 20,6%. Tanken bakom är att sänkningen ska ha en positiv inverkan på tillväxten. En sänkning av bolagsskatten räcker nog inte i förlängningen utan fler lockbeten behövs som t ex en rejäl sänkning av minimilönen (lönedumpning), vilket kommer att innebära att de utländska investerarna/företagen kommer att, likt asgamar, flockas i landet. Det handlar inte om att investerare skulle avskräckas av “nationalism eller främlingsfientlighet” utan det handlar bara om att de ska kunna casha in. Det finns alltså en illvillig politisk tanke bakom massimport av människor från 3e världen. Dessa ska i förlängningen utgöra lågbetald arbetsboskap i fabriker ägda av globalister. De kommer aldrig att kunna ha råd att ha en ”Volvo, villa och vovve”.

   Lönerna är helt enkelt för höga i landet. Investerare cirklar som gamar över alla nationer för att slå klorna i lågbetalda byten. Den kommande lågkonjunkturen tillsammans med en fortsatt massinvandring av lågutbildade migranter, och hela tjocka släkten, verkar lovande. Utländska investerare och företag kommer att gå en lysande framtid till mötes i Sverige när landet alltmer förvandlas till ett 3e världsland. Det vore löjligt att tro något annat. Hela världen kommer att begråta Sverige – först i topp inom många områden och så snart i botten. Hybris före fall…

   Det är kränkande att läsa att vi i Sverige är utlänningsfientliga då vi under många årtionden välkomnat skötsamma arbetskraftsinvandrare med öppna armar. Det finns nog få medborgare i landet som är fientligt inställda till människor som sköter sig. Tyvärr leker våra politiker och makthavare ”hela havet stormar” och drar undan stolar för svenskar och reserverar andra stolar för misskötsamma personer som inte vill arbeta/studera eller ägnar sig åt kriminalitet. Är det konstigt att man längtar bort, till en annan tid med bättre livs- och samhällsvillkor och då vi inte var så missgynnade pga vår etnicitet, dvs omvänd rasism?

  • Maj Rehnberg! Du har helt rätt. Vilken skit han kommer med. Han försöker villa bort läsarna med en massa onödiga siffror. Verkligheten säger en annan sak oavsett vilka siffror han presenterar. Vad han försöker med är att trixa bort verkligheten med att jämföra med 60-talets invandring. Det var ingen asylinvandring. Det var arbetskraftsinvandring där alla hade ett jobb när dom kom. Arbetsgivaren stod på kajen och väntade på dessa
   finnar, italienare, greker eller jugoslaver. Och märk väl att på en tioårsperiod eller mer kom det kanske 5000. Det var inga somalier, afghaner, eritreaner eller syrier i hundratusental som kom. En annan tönt, Jan Eliasson brukar berätta att han såg när dessa invandrare kom och då spelade han fotboll med dessa. Då var det några italienare som han spelade fotboll med och nästa dag så jobbade dom på Volvo. Hedi vill inte förstå att dom som kommer är outbildade och kommer aldrig att få jobb. Och då kan dom inte vara en tillgång utan bara en belastning. Dom blir bidragstagare livet ut oavsett vilka siffror Hedi svänger sig med.
   Och på 60-talet kanske det fanns några enkla jobb. Nu finns inga enkla jobb. Och vill vi tillbaka till den tiden då blir vi ett u-land igen. Det är tvärtemot vad Hedi skriver. Invandringen som den ser ut nu kommer att fördärva Sverige och det kommer att bli ett u-land inom några år. Och det är för sent att vända utvecklingen
   eftersom den politiska viljan finns inte därför att dom lider av förnekelse och rädsla. Medicinen är stängda gränser och nationalism. Tvärtemot vad sossen Hedi skriver.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *