Richard Sörman: Vi behöver en ny integritet och självkänsla i Sverige

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 28 augusti 2019
- NewsVoice redaktion
Richard Sörman. Foto: Anders Löwdin, Riksdagen.se
Richard Sörman, eget verk, 2019
Richard Sörman, eget verk, 2019

DEBATT. Ibland räcker det långt med integritet. Den som har självkänsla och klarar av att sätta gränser utsätter inte sig själv för onödiga förödmjukelser. Fördelen med integritet är också att man klarar av att ta kritik. Det är väl inget konstigt att andra inte håller med? De tycker vad de vill, men jag tycker också vad jag vill. Opinionsbildare till höger borde verkligen odla sin integritet. Äg era åsikter så blir allt mycket enklare! Sverige som land skulle också behöva en ny integritet. Vilken enda orsak i hela himmelriket fanns det att försätta oss i den situation vi nu hamnat i när det gäller immigrationen och dess följder?

Text: Richard Sörman | Artikeln har tidigare publicerats i Det Goda Samhället

Svenska opinionsbildare på högersidan brottas just nu med frågan om hur frispråkiga de ska vara. Är det rättframhet eller försiktighet som gäller? Det kan ha sitt politiska och sociala pris att förbehållslöst säga vad man tycker (fråga Hanif Bali) och det kan eventuellt också vara kontraproduktivt på så vis att man kanske skrämmer bort människor som inte gillar tvärsäkerhet och kompromisslöshet. Å andra sidan riskerar den som satsar på försiktighet och anpassning att anklagas för menlöshet och hyckleri. Hur man än gör kommer någon säga att man gör fel.

En lösning på dilemmat är att tänka att båda strategierna behövs och att varje individ får använda den som passar just honom eller henne. Alla behöver inte göra likadant och precis som vissa människor inte klarar av att anpassa sig till flocken klarar andra inte av att ställa sig utanför.


Men kanske finns det ytterligare en lösning. Den handlar om att acceptera att alla aldrig kommer vilja ingå i samma flock och att världen inte går under för det. Man tillåter andra att vara och tänka precis som de vill, men man tillåter därmed också sig själv att vara och tänka precis som man vill. Det kallas helt enkelt integritet.


Integritet handlar om oberördhet

Ordet har faktiskt sitt ursprung i latinets tangere som betyder röra vid något. Prefixet in– fungerar alltså här som en negation. In-teger är att man inte är berörd och därmed alltså inte påverkad av någon annan. Från början var betydelsen kanske rent fysisk, men nu är den psykologisk och social. En människa som har integritet är helgjuten, självständig, helt och hållet sig själv, autonom och oberoende.

Det viktiga är att den som har integritet tillåter sig att bottna i sig själv, i det egna, i det som är jag. Man ber inte om ursäkt för sina åsikter. Man klarar av att ta kritik (vem bryr sig?). Man klarar också av att ändra sina åsikter om det upplevs som motiverat eftersom en självständig och rättskaffens inte lever på sina åsikter (alla kan ha fel) men på sin självklara ambition att tänka och tycka det rätta.

Däremot kommer en person med integritet inte acceptera att bli trampad på. Han eller hon stannar man inte kvar på ett jobb där man behandlas som skräp av chefen. Han eller hon stannar inte kvar i ett förhållande där man blivit spottkopp åt sin partner. Att ha integritet är nämligen inte bara att vara trygg i sig själv, det är också att vara tillräckligt trygg i sig själv för att våga sätta gränser. Oberördheten förutsätter alltid en kärna av självständighet, av ett eget utrymme. Och ingen annan har rätt att kliva in och göra om mitt innersta utrymme till en del deras värld.


Om svenska opinionsbildare och politiker utstrålade mer av integritet skulle det vara enklare för dem att göra politiskt ”kontroversiella” uttalanden. Är man trygg i sina åsikter och värderingar kan man ta det mesta som kommer av kritik med ro. Visar det sig att motståndarna har rätt får man väl erkänna det. Men så länge det inte händer finns det ingen anledning att böja rygg.


Donald Trump är en person där nästan all kritik mot hans politik och personlighet rinner av som vatten på en gås. Han tar lätt på de spydigheter som grundas i motståndarnas ideologiska värderingar. Det är väl klart att liberaler och pk-journalister tycker tvärtom: vad är problemet? I Sverige hade vi Ian Wachtmeister som med suveränt lugn mitt i en debatt kunde konstatera att han och folkpartisten Bengt Westerberg verkligen inte hade samma åsikter när det gällde bistånds- eller alkoholpolitik. Det var knappast ett problem i Wachtmeisters ögon att han och Bengt Westerberg, eller kanske kommunisten Lars Werner, inte var överens.

Sveriges integritet

Och om vi lämnar individnivån och istället tänker på Sverige som land och som samhälle är det kanske just precis integritet vi behöver mer än något annat. Vi har problem med en kompromisslöst våldsam gängbrottslighet, med kulturella motsättningar, med en underpresterande skola, med kommunernas ekonomi, med medborgarnas bristande framtidstro och tillit till samhället. Och allt detta för ingenting. Inte fanns det någon som helst anledning för oss uppe i vårt lilla land i Norden att dra på oss de här problemen! Vi kunde ha hjälpt människor på andra sätt än att låta dem komma hit i en omfattning som vi inte hade en chans att kunna hantera.

Hade våra politiker haft mer integritet hade de kunnat säga att vi gärna hjälper människor i nöd men att hjälpen inte kan bestå i att alla kommer till Sverige. Man hjälper andra men man släpper inte på sin integritet. Och i den situation vi nu tyvärr befinner oss i skulle våra politiker kunna säga att de som nu har kommit hit faktiskt får anpassa sig till vår kultur, våra lagar och våra normer och att de som inte gör det helt enkelt får ta sitt pick och pack och åka någon annanstans. Vad skulle vara konstigt med det? Vem förväntar sig i grunden något annat?

Och vad är egentligen det så kallade ”problemet” med islamismen i Sverige? Ett problem som går att hantera är i grunden inget problem. Aktiva islamister ska naturligtvis utvisas så fort som möjligt. Vill vi så kan vi. Vad har de här att göra? Vi har tagit emot dem som flyktingar och de tackar oss genom att bedriva en religiös och kulturell verksamhet som står i direkt motsats till allt vad vårt samhälle står för. Var är integriteten? Det jag säger har ingenting med hat eller intolerans eller uppmaningar till våld att göra. Den som har integritet behöver inte reagera med våld eftersom vederbörande sätter tydliga gränser för vad han eller hon kommer att utsätta sig för. Det handlar om att lugnt och metodiskt och i enlighet med gällande lagar se till att problemet försvinner. Det är så vi gör saker i Sverige. Och räcker inte lagarna till får de skärpas. Vill vi så kan vi.


Som jag tidigare har skrivit hoppas jag att vi får en våg av svensk självmedvetenhet bland våra ungdomar. Vi äldre måste naturligtvis visa vägen. Tanken om integritet kan vara ett viktigt spår i det arbetet.


En människa som står för sina åsikter och som bottnar i sina värderingar är i grunden oåtkomlig för kritik. Jag tycker själv att vi ska ha ett flyktingstopp, att vi ska uppmuntra människor att börja återvandra till sina ursprungsländer och att vi ska vara mycket vaksamma på islams utbredning i samhället. Jag står för de åsikterna och jag är beredd att försvara dem mot vem som helst när som helst. Jag vet att jag bottnar i goda värderingar och jag är inte rädd att någon ska bevisa att jag har fel. För det första tror jag inte att jag har fel, men om jag har det får jag väl acceptera det i så fall. Jag lever inte och dör med mina åsikter.

Vi behöver en ny integritet i Sverige. Vi behöver en ny självkänsla.

Text: Richard Sörman


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • I artikeln: Opinionsbildare till höger borde verkligen odla sin integritet.
  Uttrycket Höger är ett trick i “Vänstervärlden” eftersom det skapar en bedräglig liknelse, som pågått i minst 300 år nu. Ser man politik som emotioner och frekvenser ser man bluffen. Det gäller här att blanda bort och ihop korten i två totalt olika emotionella tillstånd (fientlig resp. bevarande) och på så sätt skapa en animositet mot konservatism, som är ett skyhögt högre tillstånd än den marxistiska fientligheten emotionellt sätt. Konservatism innehåller i sig en hög grad av integritet och det “överensstämmer” inte i att hålla en befolkning i emotionen rädsla, därför måste konservatism likställas med fascism i propagandan. Vänster resp. Höger existerar inte verkligheten eftersom tillstånden är tre till antalet. Skilj på fascism och konservatism och halva resan är klar.

 • Slår man upp ordet integritet i en gammal ordbok, ännu ej orwellifierad, får man en del ah-upplevelser och inser snart att ordet i politiken idag betyder underkastelse.

 • Artikeln är tankevärd, Richard, och Ann Ask, tänkare som hon är, förklarar varifrån moralen kommer. Viljan ska vara slav under förnuftet, men nu är det tvärtom. Jag vill, jag använder det ena eller andra argumentet, jag korrumperar förnuftet, tills jag får som jag vill! Se bara på regeringen.

  Det som också behövs är information om hur makthavarna bedrar oss. Det har de lätt kunnat göra, eftersom svenskar har haft förtroende för politiker och statstjänstemän mer än andra. Nu avslöjas det ena och det andra och jag ber om fler skandaler.

  Våra lidanden kommer inte från ovan, de kommer från makthavare med konstiga planer. De tillåts verka, värka, för att göra bort sig och de faller.

  • Jag tror att du sätter fingret på en väsentlig faktor här: “Det har de lätt kunnat göra, eftersom svenskar har haft förtroende för politiker och statstjänstemän mer än andra”. Godtrogenheten har kanske varit förutsättningen för den globala elitens maktövertagande. De har med myrsteg förändrat regelverket och när Gustav VI Adolf somnade in 1973, blev fältet fritt för en ny grundlag, vilket kungen bestämt motsatte sig. Kanske hade kungens moral räddat landet och folket fram tills dess? Uppsalaskolans pragmatiska Hägerströmianism, vilken styrt domstolsväsendet genom hela efterkrigstiden och där makt går före rätt, är en annan faktor som var en nödvändighet för att dupera det svenska folket.

   • Carina,
    Många tänker som Du men ytterst få vågar stödja din analys offentligt, utplundrade bidrag från andra medborgare är för dem viktigare. Skit samma med rätten till våra egna LIV, eller?

    • Javisst – med transformationen från rättsstat till bananrepublik har vi också bevittnat transformationen människa till slav. Transhumanismen – korsningen mellan människa och robot – är ett sätt att förvirra folket bort från föreställningen att hon har berövats ett autentiskt liv. It’s hip to be chipped!

   • Carina, jag skrev nyligen ett inlägg om det här på Peter Krabbes blogg. Fisken ruttnar från huvudet. Våra gamla kungar planerade för århundraden och våra politiker för nästa val för att omväljas. Landet behöver ett bra huvud, inte den konstiga hydra vi ser idag. Carl Philip föddes som kronprins och det såg politikerna till att ändra på. Bernadotterna gav oss fred och politikerna vad som nästan liknar inbördeskrig. Det är vansinne att riksdag och regering inte har ett balanserande huvud. Ingen maktdelning. Vi har en politisk adel lik den Gustaf den tredje tämjde och för det fick han betalade med sitt liv.

    Jag känner ett land där huvudet är kristet och disciplinerat. Ryssland. Därför demoniseras han.

    Sverige är elitens specialprojekt just för att vi är godtrogna och just för att maktapparaten lätt kunde göras om. Började eländet med Palme? Han var språkkunnig och kunde influeras av andra.

    Jag har misstrott rättsväsendet sedan en student berättade att hon fick veta att bara barn till jurister hade en chans att göra karriär.

    • Det som behövs är ett autentiskt paradigm där vuxna människor oavsett profession kan sätta sina egna gränser och veta var ens egen vilja måste ta slut eftersom den tillfogar skada för någon annan. Vi hade troligen haft det bättre med kung och aristokrati, även om paternalismen som princip – eller förmynderi snarast – inte är uthärdligt enligt min mening. Dock lever ju förmynderiet fortfarande i högönsklig välmåga, så vad har egentligen förändrats annat än att det nu är obildade, omoraliska och näriga politiker som står för förmynderiet, och de saknar förmåga att p g a sin brist på moral, sätta gränser för sig själva. Svenskarna är inte vana vid att behöva sätta gränser för andra (som t ex fransmännen), och därför trycks folket lätt undan. Alltså dväljs vi fortfarande med de negativa aspekterna av makten, medan de positiva – ansvaret för folket – försvann med hedern och moralen. PS. Jag läser alltid dina inlägg hos Krabbe med stort intresse!

    • Håller med dig, Fiskargubben.

     Man ser ett mönster i de länder som demoniseras ; De värnar den egna nationen och har en kristen kultur. Inte bara Ryssland. Även Ungern smutskastas av de som vill riva ner nationsgränserna och de kristna idealen.

 • Det behövs inte någon ny “integritet”!!!
  Vi vill ha tillbaka den som socialisterna har bestulit svenska folket på.
  Vi vill ha tillbaka en grundlag som skyddar vår rätt till LIV, den finns inte idag!
  Vi vill ha tillbaka vår rätt till EGENDOM, finns heller inte idag.
  Har jag fel, övertyga mig i så fall!!!

   • Behöver man inte beröva befolkningen på sin integritet innan man plundrar den på allt det övriga? Vi talar om de facto STÖLDER!
    Hade svenska folket genomskådat det socialistiska lurendrejeriet hade vi haft integriteten i behåll.
    Det finns säkert en överväldigande mängd medborgare som tycker sakernas tillstånd är alldeles utmärkt, men den dagen de står öga mot öga mot livets värsta fiender med själva LIVET som insats, vad inbillar man sig då? Att det socialistiska svenska “våldsmonopolet” kommer till undsättning.
    Jag ser fram emot den dagen Löfven och Reinfeldt visas fram i GRÖNA OVERALLER på bästa Tv tid.

   • Kommunister och en liten andel socialdemokrater, kanske 20%, kan anses vara “socialister”.

    Integritet vore att inte släppa in medvetna lögnare som, trots snart kanske 100 tillrättavisningar i olika kommentarsfält, påstår att de andra monopolkapitalistiska partierna, S, MP, C, L och M är “socialister”. Det är att blåljuga. De kallar sig inte socialister och är heller inte socialister, enligt ordets korrekta betydelse.

    Att ljuga en gång om saken är väl ok, men när man ljuger konstant medvetet och upprepat HELA TIDEN, trots tillrättavisningar, vad är då personen, Torbjörn?
    Bör en sådan få husera fritt på Newsvoice? Varför då? Vad blir Newsvoice då?

    Det är sådant där som sänker Newsvoice trovärdighet, i min mening. Detta kommer sannolikt drabba Newsvoice hårt i framtiden, tror jag.

 • Detta är enligt Etymology Dictionary Online,
  integrity (n.)
  c. 1400, “innocence, blamelessness; chastity, purity,” from Old French integrité or directly from Latin integritatem (nominative integritas) “soundness, wholeness, completeness,” figuratively “purity, correctness, blamelessness,” from integer “whole” (see integer). Sense of “wholeness, perfect condition” is mid-15c.

  och då tänkte jag på ordet chastity, alltså kyskhet. Och härleder till den uppenbara marknadsföringen regeringen gjorde från 60-talet – att uppmuntra sex i skolor, förskolor på tv osv och svenskar fick rykte som den lättfotade svensken. Regering har alltid hållt svensken hårt men inte när det gäller den sexuella biten utan tvärtom då har man uppmuntrat. Då citerar jag:
  E. Michael Jones -(Libido Dominandi: Sexual Liberation and Political Control)

  Kaos skapas när det är brist på tradition och moral. Därför går det inte att lämna människan åt sitt öde, just för kaos skulle bli resultatet Om det inte finns nån Gud, kan det inte finnas nån religion, Finns det ingen religion, kan det inte finnas nån moral, Finns det ingen moral finns där heller ingen självkontroll, Finns det ingen självkontroll, finns det ingen social ordning Finns det ingen social ordning kan det inte finnas nåt annat än kaos. Men vi kan inte ha kaos, så därför måste vi införa beteendekontroll.
  Att avskaffa tradition, religion, moral och inrätta en vetenskaplig
  social kontroll är ett och samma projekt. Konsekvensen av kaos berättigar lagar, regler en polisstat. Poängen med pornografi, och den sexuella revolutionen, är att bryta ner traditionella moraliska värderingar, eftersom moral är ditt enda försvar mot de rika och mäktiga.
  Det är den lömska naturens gång den sexuella revolutionen smyger in i dej och du börjar försvara dina egna förtryckare eftersom du hävdar din frihet, eftersom du vill göra vad du vill. Och du förstår inte att du är bara fri när du gör vad som är rätt, inte vad du vill göra, spelar ingen roll vad det är. Och om du bryter dig loss från att göra det som är rätt
  kommer du att bli förslavad av de människor som kontrollerar miljön.
  Den enda friheten vi inte behöver är den sexuella frigörelsen.
  Det är ingen frigörelse det är en boja så länge vi inte vet att
  hantera den – Ironiskt nog –
  – Den sexuella frigörelsen är ett Politisk Vapen –
  – friheten har blivit ett förtryck –

  När du har en längtan, lust eller begär vill du ha den tillgodosedd och du ser till att få det. Sexualitet är en lust, ett begär. Regeringar Sexualiserar kulturen – stimulerar dessa begär – de säger då att om du handlar
  därefter kommer du att bli fri. Detta kallar dom för den sexuella revolutionen.
  När du är slav under din åtrå är du inte fri – Den riktiga Friheten är Moral.
  Folk är förslavade av sina egna begär – Ge dom vad de lustar efter är en social kontroll. De lyckades få till så att folket såg begäret som frihet utan att de ens fattar det. Idag är det inte många som uppskattar att Friheten är Moral. Folk är slavar under sina kroppar, sex, träning, utseende.
  Man har övergett sin moral och självkontroll i jakten på frihet och utveckling. Vilket leder till lössläppthet och uppror. Vilket komer att kräva en diktatur och polisstat för att kontrollera folket. Antingen styr vi oss själva eller så styrs vi utifrån. Den sexuella friheten används för social/politisk kontroll – för att kunna styra/manipulera sin befolkning -ett vapen ~ E. Michael Jones (Libido Dominandi: Sexual Liberation and Political Control) Michael Brown har en Ph.D. i Främre Orienten språk och litteraturer från New York University Han är författare till 25 böcker och är värd för ett radioprogram, Line of Fire.

  • Bra sagt Anna Ask. Jag uppskattar också E Michael Jones. När jag läste sociologi sade läraren att den frihet som systemet ger oss är typ att vi har rätt att blanda blommigt och prickigt när vi gör klädval. Frihet rör sig alltså på den nivån. Vi är också helt fria rörande sexualitet så länge den bryter mot heterosex och känslomässiga relationer. Helst ska vi ha tillfällig expressex med vem som helst oavsett kön, ålder, släktskap och bli helt vilse i pannkakan emotionellt, dvs inte ha några emotionella bindningar till någon annan än staten.
   Vi är alltså fria i allt som inte stör systemet. Gammal hederlig moral och etik är störande. Frimurarnas valspråk är “do what you want”, vilket verkar styra rättsväsendet som hellre friar än fäller våldtäktsmän och kriminella medans offren skuldbeläggs.

  • Bra skrivet, Ann!
   Precis som du skriver – men med andra ord – så måste vi skilja på individualism och individualitet. Individualismen uppstår i ett urartat materialistiskt system där egon har fullt upp med sin egen “utveckling”. Samtidigt avvecklar de sin själsliga dimension. Vi kan polarisera detta fenomen med dikotomierna “att göra” kontra “att vara”.
   Vidare har vi vi lärt oss att internalisera slavsystemets skuld. Vi har lärt oss att det är vårt eget fel om staten via sina halvgudar i landstingen, transfereringsmyndigheter och domstolar misslyckas i sina verksamheter. Om läkare misslyckas med att ställa diagnos trots att vi är sjuka, så slutar de leta. FSK hänvisar till arbeten som innebär att det räcker med att en sjuk människa kan röra en arm, alltså arbeten som inte finns. Domstolarna lägger skulden för våldtäkt på korta kjolar.
   Systemet är därför en teater med sitt penningsystem, sin illusionsjuridik och urspårade moral. Moralteoretikern Lawrence Kohlberg har delat upp moralstadier i en stege där den premoraliska nivån innebär att det som ingen sett, har inte hänt. Alltså det vi normalt uppfattar hos barn. Om Sovjet minns jag att vi skojade att “den ishockeymatch som Sovjet förlorade, den har inte ägt rum”. Det är exakt där samhället har landat p g a vår nya adel – politikerna. Ingenting är längre heligt, en pragmatisk lögn räknas inte som en lögn, utan som smartness.

 • Ja vi behöver intigritet i Sverige. Vi måste stoppa förstörelsen av vårt enda land. Sverige är svenskarnas land.

 • Richard Sörman
  Att du skriver en sådan här artikel som sitter i redaktionen för “Det goda Samhället” och som har blockerat mig utan att tala om varför.
  Jag vet att jag inte gjort något nedvärderande uttalande så jag tolkar er tystnad att ni vill inte erkänna att jag har rätt.

  Om Sverige ska som land ha integritet så ska det absolut inte ha något med USA att göra, kvittar vilken president.

  Din artikel är naiv och beskriver inte verkligheten.

  • Nej Maj, Sörman är inte naiv i det han skriver i sin artikel, den är faktiskt bra, men du har rätt i att den “beskriver inte verkligheten”, därför vi befinner oss i själva verket i en kamp mot en ondska, så stor och satanisk, att en svensk person född efter den samtidigt inträngande “Vänstervågen” i mitten av 1960-talet, inte förmår fatta dess vidd. Ty indoktrineringen och propagandan har vilat på en vetenskaplig mass psykologisk grund, utarbetad sedan länge av ett flertal organisationer, typ Tavistock Institute.

   “Tavistock: The Illuminati’s Psychological War on Society”. Henry Makow. Aug 27, 2019.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=193899;

   Tillsammans med flera andra länder, är åtminstone vi svenskar sedan dess, del av en världsomspännande KONSPIRATION, av i sig, av gammalt datum, från en Mänsklighetens Fiende, med för sig och de sina, tillskansade, enorma resurser.
   Hjälp i förstörelsearbetet har kommit från hjärntvättade, Nyttiga Idioter, i stort sett av hela den politiska skalan, från höger till vänster, men numer med epitetet Globalism, del av “A New World Order”, som närmar sig sin fullbordan och det m h a klimathysteri, historieförfalskning, drogförsäljning, promiskuitet, pornografi, feminism, sanslösa HBQT-provokationer, fake news och särskilt Fals Flaggad Terror.
   Sörmans råd är klart användbara, som en del i Motståndets Estetik, ett begrepp 68-vänstern gärna använde (men jag tror inte dom visste vad det betydde!).

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *