Stiftelsen Vidarkliniken, vårdcentral och rehab lägger ner för gott

publicerad 14 augusti 2019
- av NewsVoice
Vidarklinikens vårdcentral, 2012. Foto: Janders. Licens: Wikimedia Commons, CC BY SA 3.0

VÅRDSVERIGE. Stiftelsen Vidarkliniken avvecklar nu i augusti både sjukhuset Vidar Rehab och Vidar vårdcentral i Järna. “Kostnaderna har blivit oss övermäktiga utan landstingsstöd”, säger Anders Kumlander, ordförande i stiftelsen. “Vi har försökt hålla verksamheten igång för patienternas skull i hopp om ändrade politiska beslut, men nu är det inte försvarbart längre”.

Stiftelsen Vidarkliniken har, sedan man öppnade den 29 september 1985, som enda vårdgivare i Norden, erbjudit en integrativ vård, som utgår från den antroposofiska medicinen, den äldsta och mest utvecklade formen av integrativ vård i Europa. Verksamheten har drivits utan vinstintresse.

Integrativ betyder att de vanliga skolmedicinska komponenterna erbjuds fullt ut och därutöver även terapier som, utifrån en bredare syn på sjukdom och hälsa, syftar till att ytterligare stärka det friska hos patienten. Omvårdnaden sker under läkaransvar med individuellt utformade program och hjälp till egenvård på flera nivåer.

Sedan starten har Stiftelsen Vidarkliniken tagit emot över 30,000 patienter i sluten vård samt över hundratusen patientbesök i öppen vård.

Ursula Flatters / Foto Vidarkliniken.se
Ursula Flatters. Pressfoto: Vidarkliniken.se

“Vår verksamhet har varit mycket uppskattad”, säger Ursula Flatters, medicinskt ansvarig läkare och medlem av styrelsen.

“Vi har kunnat uppvisa enastående resultat i omhändertagandet av våra patienter. Det har bedrivits omfattande forskning, som visar att våra resultat vad gäller de stora patientgrupperna cancer-, smärt- och stressrehabilitering, långt överstiger resultaten för jämförbara patientgrupper i den offentliga vården. Vi har nöjdare patienter, lägre läkemedelsförbrukning och lägre sjukskrivning, vilket innebär lägre kostnader för samhället.”

Under en följd av år hade Stiftelsen Vidarkliniken vårdavtal med flera av de största landstingen i Sverige, samt ett riksavtal för patienter utanför dessa landsting.

Anders Kumlander. Pressfoto: Vidarkliniken
Anders Kumlander. Pressfoto: Vidarkliniken

“Vårdavtalen med nuvarande Region Stockholm har varit ekonomiskt avgörande”, säger Anders Kumlander.

“Sedan de avtalen inte förlängdes efter mars 2017 har vi lidit stora och långsiktigt ohållbara ekonomiska förluster. När vi nu dessutom förlorar rätten att använda våra antroposofiska läkemedel i Sverige har vi tagit beslutet att stänga helt.”


De antroposofiska naturliga läkemedlen är en viktig del i de framgångsrika terapierna och har omfattats av särskilda regeringstillstånd sedan 1985. Nu har EU krävt att de inordnas i svensk läkemedelslagstiftning, som på andra håll i Europa, men svenska beslutsfattare har vägrat att skapa realistiska regelverk. I september i år går fristen för dessa läkemedel i Sverige ut.


“Vi är stolta och tacksamma för det stöd vi fått från tidigare och nuvarande patienter”, säger Anders Kumlander.

“Vi är också tacksamma mot tidigare regeringar och beslutsfattare, som oavsett politisk färg, vågade lyssna och se möjligheterna med denna väl beprövade integrativa vårdform och som under dryga 30 år gav de förutsättningar som krävdes. Vår förhoppning är att det återigen i en framtid ska bli möjligt att erbjuda denna vårdform i Sverige. De resultat vi uppvisat talar sitt tydliga språk och efterfrågan från patienterna kvarstår.”

Text: Pressmeddelande från Stiftelsen Vidarkliniken | Bild: Vidarklinikens vårdcentral, 2012. Foto: Janders. Licens: Wikimedia Commons, CC BY SA 3.0


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: Vidarkliniken
 • Så sorgligt med denna okunskap och rädsla som släckt Vidarkliniken! Jag har vänner som blivit hjälpta på det mest fantastiska sätt. Sista halmstrået,så att säga! Denna läkande miljö och fantastiska och kunniga personal!
  Så unikt! Jag har stött Föreningen Vidarkliniken i många år. Storebror har inte alltid rätt! Tack för allt ni gjort för så många! Var finns valfriheten för de förtvivlade människor som vet att de kunnat få hjälp?
  Med hopp om förnuft och förändring Eva Mattsson

 • Hur stor del av klinikens kostnader är utplundring av pengar till det OFFENTLIGA?
  50, 60, 70, 80% eller mer?

 • Finns bara en lösning. Se till att hålla dig frisk. Att hamna på ett svenskt sjuk hus är inget jag önskar något.
  Det finns så mycket kunskap och information för den som öppet söker om hur man håller sig frisk och kry och ung läääääänge.

 • Det finns en ännu värre händelse i dagens vård Sverige. En av landets mest förnäma cancerterapeuter Susanne Johansson sitter sedan den 2 juli i fängelse , just för att hennes metod hjälper patienterna. Domen är på 2,5 år.
  Här kan du lyssna på Susanne: http://www.almanova.eu/laserterapeut-i-fangelse-raddade-liv/
  och här kan du se vad opinionen säger om justitiemordet på Susanne:
  https://anthropocene.live/2019/08/15/ytterligare-ett-justitiemord-i-morgan-johanssons-rattsapparat/

  Kan vi frige Susanne Johansson, kan också Vidarkliniken få nytt hopp.

  Ingemar Ljungqvist,redaktör almanova

 • Vidarkliniken har varit en trygghet för många. Jag har en närstående som fått en behandling där, fantastiskt fin behandling…denna närstående skulle fortsätta med en behandling hemma, men vårdcentralen där personen bor, ville inte vara behjälplig, det gällde injektioner som måste göras, så hon fick göra detta själv, med hjälp av sin mamma som är sjuksköterska…Men nu när hon ska ha tag på sin läkare som skrev ut dessa injektioner, så har hon svårt att hitta denna läkare…Kan någon ge något tips vart dessa läkare tagit vägen? Jag vet att detta är svårt, men jag chansar…Möjligen kan man söka genom de ovanstående namn i artikeln…Ja, snart får vi inte ha något som är bra och tryggt ifred…Vart är vi på väg…Allt är bara pengar som räknas…

 • Man stänger ner en väl fungerande klinik för att spara pengar. Människans behov av vård och omsorg får stå tillbaka för gigantiska byggprojekt både i Sverige och utomlands. Notera att denna klinik kombinerat skolmedicin med alternativ medicin så det är nog inte bara läkemedelsindustrin som ligger bakom beslutet utan inkompetens bland våra folkvalda som inte inser vilket misstag de gjort.
  Alternativen blir färre och färre så även de individuella besluten.

 • Att landstingen ska drivas av politiker är som att sätta en chimpans i förarsätet. Jag misstänker dock att en chimpans har möjlighet att lyckas bättre än vad dessa politiker gör f.närv. En chimpans är nog svårare att korrumpera. Varför får inte människor som kan och förstår vad som krävs för att uppnå det effektivaste vårdalternativet sitta i alla dessa beslutande organ. En politiker har väl en bråkdel av all den erfarenhet läkare, sjuksköterskor, undersköterskor har. Det är ett Systemfel. När någonting inte fungerar så ska det avvecklas.
  Varför lämnar så många denna yrkesverksamhet. Varför har vi en strid ström av vårdpersonal till Norge.
  Politiker är där under en mycket, förhållandevis, period för att sedan klättra vidare på sin karriärstege, utan något ansvar eller, det viktigaste, utan en egen integritet. Alla dessa politiker med sina lik i garderoben är så tröttsamt att få reda på. Att Big Pharma har ett enormt med kapital ska inte ständigt vara det som får våra patienter att bita i gräset.

 • Läkemedelsindustrin får ju visst inkomstbortfall genom lägre medicinerigskostnader och ibland även identifiering av underliggande skäl för sjukdom och även kurering av dem. Och med fortsatt stöd är det risk för spridning av sådan billiga metoder. Skattebetalarna och fattiga patienter blir, som vanligt, offerboskap.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *