Illustrerad Vetenskap förvillar: Nej, blå ögon är inte genfel

publicerad 25 september 2019
- av NewsVoice
Blå ögon är inget genfel. Foto: Joe Leahy. Licens: Unsplash.com (free use)

"Blå ögon är en följd av genfel" och "att ögon är blå beror på defekta gener som gör att ögats regnbågshinna inte kan bilda något pigment" , skriver Illustrerad Vetenskap. De hänvisar till en studie, men tidningen har fel. NewsVoice har kollat upp fakta med en av forskarna bakom studien.

Text: Torbjörn Sassersson | Blå ögon är inget genfel. Foto: Joe Leahy. Licens: Unsplash.com (free use)

Illustrerad Vetenskap får forskning på ögonfärg att nästan låta som hets mot blåögd folkgrupp. Artikeln i tidningen är notislång och den påstår utan vetenskaplig grund att blåögdhet beror på genfel. Istället för att uttrycka sig positivt om människors olikheter pekas blåögda människor ut som evolutionära misslyckanden.

Så här skriver tidningen:

"Blå ögon är en följd av genfel", enligt Illustrerad Vetenskap. Skärmdumpar från tidningens artikel och nyhetsbrev.
"Blå ögon är en följd av genfel", enligt Illustrerad Vetenskap (nyhetsbrevet). Skärmdumpar ovan från tidningens artikel och nyhetsbrev.

"Människor får blå ögon om de varken kan bilda bruna eller gröna pigment i regnbågshinnan på grund av en genetisk defekt.

De pigmentbildande gener som ger ögat färg finns i en brun och en grön version. Blå ögon är egentligen inte alls blå utan pigmentlösa och genomskinliga.

Orsaken till att ögonen uppfattas som blå är att blodkärl, bindväv och andra blåaktiga vävnader framträder synligt under den genomskinliga regnbågshinnan och på så sätt färgar ögat blått.

Ett barn ärver en version av varje gen från båda sina föräldrar. Får barnet blå ögon har det uteslutande ärvt defekta versioner av generna, så att det över huvud taget inte kan bildas pigment i regnbågshinnan."

Illustrerad Vetenskap hänvisar till en artikel i WordAtlas.com som refererar till några danska forskare som ligger bakom en studie om gener och ögonfärg. WordAtlas.com drivs av en liten dedikerad grupp av bloggare.

"Research conducted by the University of Copenhagen in 2008 revealed that a genetic mutation that occurred about 10,000 years ago led to the blue eye and that a gene that prevents the production of melanin in the eye could be passed genetically."

Faktakontroll

NewsVoice kontaktade huvudförfattaren Hans Rudolf Lytchoff Eiberg (Associate professor) bakom studien.

NewsVoice: Are you completely sure it is correct to establish a fact saying blue eyes is a genetic defect? 

Hans Eiberg - Pressfoto: Eiberg Group
Hans Eiberg - Pressfoto: Eiberg Group

Hans Eiberg: "Blue eyes is not a defect, but a genome variation. I think it is normal to have 2-6 million genome variations compared to the reference genome."

NewsVoice: If I understand your point of view, Illustrerad Vetenskap must be wrong? I mean they use the word defect several times instead of  "a genome variation".

Hans Eiberg: "Yes".

Det här kan betyda att Illustrerad Vetenskap valt att göra en egen "politisk" tolkning av studiens resultat. 

Text: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

Obs: Artikeln är rubricerad "Blå ögon är en följd av genfel" i Illustrerad Vetenskaps e-brev, men rubricerad som en fråga i motsvarande artikel på webben: "Är blå ögon ett genetiskt fel?"

Relaterat och källor