Kent Ekeroth intervjuade NewsVoice om de nya nätmediernas situation

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 29 september 2019
- NewsVoice redaktion
Kent Ekeroth och Torbjörn Sassersson. Foto: Samnytt.se

NewsVoice-redaktören Torbjörn Sassersson intervjuades av tidningsproducenten Kenth Ekeroth, tidigare riksdagsman för SD. Intervjun för Studio Samnytt handlade om censur på nätet, regeringens inblandning, de sociala mediejättarna, övervakning av oliktyckande samt de nya nätmediernas situation och framtid.

Torbjörn Sassersson kompletterar:

Det var givande att bli intervjuad av Kent Ekeroth och den totala intervjun var c:a 25 minuter. En sak som inte kom fram i klippningen är att jag är positiv till framtiden även om jag tror det kommer att bli ännu värre för de nya nätmedierna under en period.

I något läge tror jag att individer inom etablissemanget kommer att börja ifrågasätta vad de håller på med. Allteftersom nya generationer växer upp kommer dessa att ta över beslutsfattande positioner och kan då ändra på saker, men det kan ta 20 år.

I förra veckan lyssnade jag på John Shiptons framträdande om sin son Julian Assange. I lokalen satt runt 50 personer. De allra flesta kom från Sydamerika som Chile och Ecuador. De flesta av dessa personer var äldre än 60 år och de hade därmed egna minnen av hur anhöriga och vänner förts bort och mördats av totalitär makt. Med andra ord är de motiverade att försöka stoppa destruktionen av Assange som för dem representerar tillstånd som: transparens, rättvisa och frihet från diktatur. I lokalen fanns mycket få svenskar och de som var där var äldre, förmodligen från den äldre vänstern. De håller flaggan högt mot imperialism och Julian Assange är helt klart ett offer för imperialism. 

Det här kan tyvärr betyda att de yngre generationerna inte kommer att ta över stafettpinnen från de äldre generationerna eftersom de själva (de yngre) i tex Sverige saknar egna erfarenheter av förtryck. Det kan i sin tur paradoxalt leda till att åsikts- och mediaförtrycket måste öka väsentligt för att de yngre ska känna sig motiverade eftersom de inte blir motiverade annat än om de drabbas själva.

Allt detta sa jag inte i intervjun med Kent Ekeroth, men intervjun tangerade denna infallsvinkel. 

Produktion: Samhällsnytt, YouTube

Källa

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Globalismen är ingalunda någon ny företeelse. Globalismen måste ses i sitt sammanhang, och dessa sammanhang går mycket långt tillbaka i tiden. Globalismen, som vi känner den idag, är en fusion mellan teknologi, kontroll, handel och en krigsmakt med drakonisk blodtörst, där folkmord bara är ett av många verktyg, vars mål är totalitär total världsmakt. Ingenting annat. Alla medel är tillåtna. Där vår fantasi tar slut, tar deras vid.

  Ska vi förstå, måste vi gå tillbaka till dess grund. Dess början, dess skapelse. Vi vet inte varför civilisationen plötsligen uppstod i främre Orienten som senare spred sig kring medelhavet. Vi vet inte med säkerhet hur det kom sig att både ett skriftspråk och betydande kunskaper i geometri, numerologi, astrologi, aktiekurs, gudalitteratur samt matematik kunde uppstå ur intet (kanske också musik?) dessutom vid ungefär samma tidpunkt, fast på helt olika platser.

  De allra tidigaste skriftspråken är få fundamentalt olika, att de garanterat inte har influerat varandra. Skriftspråken uppstod alltså samtidigt, fast på olika platser och utan att influeras av varandra. Vad triggade fram dessa enastående intellektuella framsteg? Darwinism? Knappast. Globalismen föds här. Faktum är att något satte igång civilisationen och det tog fart för 10 0000 år sedan i Mesopotamien, som sedan influerade Sumererna, Assyrierna, Babylonierna, Perserna osv landade senare i romarriket och tar avstamp därifrån till vad vi i dag ser som globalismen. Man måste gå tillbaka till det ursprungliga källorna. Alla de makter jag nyss nämnt drev folkmord som en del i deras i big business, på precis samma sätt som USA drivit igenom folkmord i Irak och är ansvariga för, direkt och indirekt, ca 1 000 000 människor död. Inget nytt under solen.

  Jag är bara en glad amatör, varken forskare eller ens akademiker, trots mina dryga 31 års efterforskningar (till och från) och har kommit fram till att svaret är (går inte att översätta till svenska) Corporation. Ytters handlar allt om att samma corporation styr FN, EU, världsbaken osv, osv. Politiker, ekonomer, journalister vad du vill, är bara deras sköld utåt. När historiker t ex nämner Fenicierna härjningar, handlar det inte om folkgruppen Fenicier, utan om en lite krets upplysta totalt hänsynslösa på samma sätt som det inte är folkgruppen amerikaner som begår folkmord i Irak, utan bakom Fenicierna och bakom USA finns den egentliga makten – corporation.

  Sett ur detta perspektiv är globalismen inget nytt. Det nya är masspropagandan. The deep state influerar med all säkerhet den alternativa så kallade sanningsrörelsen, som vi är en del av. Alla dessa fantasifulla förklaringar om 9/11 om fantasifulla skalärvapen som pulveriserat tvillingtornen kommer naturligtvis från the deep state it self för att skapa förvirring. I det perspektivet kanske samma makt har influerat vaken.se, blueshift eller till och med newsvoice? Vad makten, corporation med dess operativa avdelning The deep state samt dess grindvakter kring msm fruktar, är de individer som tas bort från Youtube direkt. De personer som fängslas, de visselblåsare som mördas eller försvinner.

  Ter corporations störta hot är demokratin. Deras värsta fiende är starka, icke korrupta opåverkbara nationalstater. Dessa måste krossas, genom att manipulera fram världskring mellan länder sedan skapar samma corporation FN – Rockefeller t ex skänkte den mark som FN-skrapan är byggd på. Folket är corporations värsta fiende.

  Förstår man att ett enat folket är corporations absoluta svurne ärkefiende, förstår man varför propagandan mot nationalstaten och dess oberoende parlament samt nationalismen är så förtvivlad lögnaktig. Då förstår man också varför så många säljer ut sig till dess propaganda. Då förstår man massinvandringens yttersta syfte. Förstår EU roll och till sist kanske man även förstår argument att påhittade globala problem, måste lösas i globalisternas egna icke odemokratiskt styrda forum, är så förfärligt viktigt.

  • Ja… Alternativ media, vad är den alternativ till, om den inte drar fram elefanten i rummet? Eliten visar det ju själva, hela tiden, i som man säger “in plain sight”. Se på fotot här i artikeln:

   https://www.svt.se/kultur/skolverket-backar-om-antiken

   Bilden säger vad som är slagfält och hjärntvätt. Globen är själva elefanten – den stora lögnen. Det är en ganska ny doktrin i det falska evangeliet de mässar ut. Jag ser inte att någon kommentator på NV alls har hängt med i det “paradigmskifte” som varit i kanske fyra år nu.

   Mänskligheter och strålande civilisationer har kommit och gått, men aldrig har väl iq och fördumning som nu råder existerat. Man har alltid vetat att det vi går på är ett plan. Globalism är ismen vars rot är att det vi går på är som en kanonkula som likt en pistolkula snurrar fram i hiskelig fart… fast ingen märker det…

   • Ja Sune, förslaget att helt slopa antiken i skolan, är ett genomtänkt förslag med ett syfte. Dessutom förstår nog alla vakna människor vems tankar som låg bakom och vems ärenden skolverket gick. Säger ganska mycket om denna hydra, som har sina tentakler i alla grenar av etablissemanget.

    • Vi ska inget veta om drn upplysta tiden och något om sann historia och mer högtståede förflutna – vi ska ha ett blsnkt psppet ned tramset evonutionsteori och “ut ur Afrika”. Inget få vets om den mycket mer avancerade teknik vi hade överallt på vårt plan. Man har nästan mörkat bort det helt, förvrängt tidsscheman, och massa hittepåbegrepp som “romare”. Vi hade ganska nyligen en stor utbredd kultur hos oss. Man/vi byggde otroliga saker, mycket vackra, som vi inte alls kan bygga och flrstå oss på idag. Vi hade el och fri energi, enligt de enkla principerna om hur vår tillvaro fungerar. Nu kallas en del av de rester dom finns kvat av det för katedraler och annat, och man gjorde det till “kyrkor”. Det var fram till nyligen. Onda krafter förstörde det. Vi ser en liten glimt av det genom det som gjordes i Kalifornien och på andra håll. Det slags ödeläggelse har tidigare skett i stor skala. En video om vad som förlorats:
     https://youtu.be/9hVcTA-LKr0

 • Alla

  “Men det är ju precis där, i det nationella parlamentet, som vi kan göra precis vad folket vill att vi ska göra med etablissemangets internationella banksters osv”

  Igen, problem som finns på en nationsöverskridande nivå måste lösas på just den invån. Annars blir man bara styrd och fäktar utan makt. Ett “internationellt individualiserande” bara ger makten chansen att splittra och härska. Det går inte att stycka upp stora multinatioella företag om man inte når hela dess omfång.
  Att isolera sig i var sitt hörn har aldrig någonsin gynnat någonting.

  “Marknaden och kapitalets roll är att tillfredsställa människornas behov = marknad möter efterfrågan.”
  De skapar efterfrågan och kräver alltid mer. Hela den kulturen med konsumtion och konkurrens både plundrar människor som jordens resurser på energi. Det är den kulturen som genomsyrar etablissemanget och som jag förstår att du i grunden stödjer.

  Detta är också anledningen till att jag inte tror på en seriös opposition mot etablessemanget här på NV eller liknande AK forum. Man är omedveten om de ekonomiska krafterna och i sin högerförflytting och bort fdån ett kollektivt gemensamt tänkande så förlorar man alla möjligheter till påverkan. Det slutar med ett uddlöst protesterande som makten älskar eftersom detta protesterande just saknar muskler och är bunden av en tro på ekonomiska ramar.

  Att protestera mot globalismen måste nyanseras. Lösa konspirationer, lösa kopplingar
  och gissningar som aldrig går att knyta ihop skapar en skön anti-stäming att vara i men samtidigt en mobb som är desto mer lättmanipulerad.

  Inte mycket till anti-etablissemang så länge man låter sig i ingå i dess tankesätt och aldrig vill ställa upp på en med andra gemensam kraftsamling mot de internationella destruktiva krafterna.

  Var inte så rädda för internatonell samverkan. Det går att kombinera med nationer och unika kulturer. Tro jnte på spökhistorier vilket jag anser är vad detta snsck om globalister mest bygger på. Varenda gång jag går in i sakfrågor och läser på om Soros, Agenda30 med mera så håller inte spöhistorierna. Varje gång jag utkräver konkreta fakta så får jag associtonslekar tillbaka.

  Connecting the dots måste göras med skärpa, med konkreta fakta och inte med tro och bitterhet.

  • Mats Sederholm

   Du smetar “bitterhet” på andra samtidigt som du tror att det är du som avgör vad som är “lösa konspirationer, lösa kopplingar och gissningar”, typ ett Sederholmskt Jeopardy där du ger svaren och vi ställer frågorna.

   Men vi har haft den här diskussionen tidigare. När du skrev om din kommande “Truth Tour” i din “Truth Jet” och då tyckte jag att du hade prepubertala pojkrumsfantasier. Jag skrev om verkliga problem och du svarade med att “du inte ville ställa grupper mot varandra” och vidare att “du inte ville diskutera på min ‘nivå’ ” utan du ville “diskutera de stora idéerna” och sen gled du över till att med lågstadieekvationer försöka räkna bort djävulen. Kommer du ihåg?

   Men grejen är om man propagerar för t.ex. massinvandring så ställer man indirekt grupper mot varandra i och med att det är konsekvensen av det man propagerar för. Pensionärer ställs mot invandrare och det omvända när den begränsade kakan ska fördelas. Om man inte vill ta den diskussionen med ursäkten att “man inte vill ställa grupper mot varandra” så påvisar det här bara en ryggradslöshet där man inte har karaktär nog att stå för konsekvenserna av sina egna åsikter.

   Om man sen bara vill diskutera de “stora idéerna” utan att beröra dessa idéers inverkan på verkligheten. Hur ska man då kunna veta om det är bra eller dåliga idéer? Om idéerna inte har någon diskutabel effekt på verkligheten så vilken funktion fyller då dessa idéer? Är det bara idéer för idéernas egen skull så saknar de ju någon som helst verklighetsanknytning och då är man mer ute i psykiatrins domäner.

   Så du kanske skulle ta och hoppa av den där höga hästen och ställa ifrån dig tomtesäcken med färdiga svar. Sen kan du sälla dig till den övriga mänskligheten på ett skitigt verkstadsgolv fyllt med verkliga problem.

 • @mats sederholm”de krafter som är störst i etablissemanget, banker och kapitalism, rör sig över gränserna. Den delen av etablissemanget kan man inte göra någonting åt från nationalstaten.”

  Men det är ju precis där, i det nationella parlamentet, som vi kan göra precis vad folket vill att vi ska göra med etablissemangets internationella banksters osv. Med lag bygger vi landet. Med lagstiftning kan vi stycka upp de globala multinationella företagen, när dem vuxit sig för stora och blivit en malign cancersvulst i världen. I dag är det de globala multinationella företagen och hela banksektorn som via övertaliga organ som stiftar lagar, istället för att folkets representanter gör i nationella parlament. I det perspektivet är kapitalism enda vägen ut ur globalismen. Marknaden och kapitalets roll är att tillfredsställa människornas behov = marknad möter efterfrågan.

  Vi har ett enda globalt problem, och där globala multinationella företag samt vad man skulle kunna förenkla med ordet banksters. Tillsammans vill de införa NWO, just för att beskära folkets inflytande och processen startade med att globaliseringen.

 • “Gör vi oss med med nationalstaten, förlorar vi vår demokrati.”
  Har inte påstått att vi ska göra oss av med nationalstaten.

  Men jag kan konstatera att de krafter som är störst i etablissemanget, banker och kapitalism, rör sig över gränserna. Den delen av etablissemanget kan man inte göra någonting åt från nationalstaten.

  Globala problem måste mötas på global nivå, lokala problem på lokal nivå.

  EU saknar det mesta av demokrati och inflytande, är helt med dig där.
  Därför krävs det radikala politiska alternativ som inte går med på den ordningen.

  Där befinner jag mig med mina initiativ.

  • Skönt att veta att du är emot EU. Det finns ett seriöst parti i Sverige som vill lämna EU – Alternativ för Sverige. Partiet är inte särskilt radikalt, utan baserar sin parti främst på sunt förnuft och logiskt tänkande. Tror det kan vara partiet du letar efter. Nedan kan du bekanta dig med några representanter från AFS. Håll till godo.

   Vägen Till Oppositionen: Lennart Matikainen – https://youtu.be/BHavOvB9wpA
   Luai Ahmed intervjuar AfS:s Jeff Ahl – https://youtu.be/oNfh_XnSs7o
   Gustav Kasselstrand – Alternativ för Sverige – Expressen Bara Politik – https://youtu.be/PeW3AADcGis
   Markus Jonson och Erik Berglund berättar Alternativ för Sveriges syn på svensk kultur – https://www.youtube.com/watch?v=ZindqtqvB0c
   Mikael Jansson (AfS) – Debatt i riksdagen om EU:s verksamhet – https://youtu.be/Lanc4trtoaY

   • Bra skrivet JHL. Alternativ för Sverige kanske kan hjälpa Mats Sederholm (med fru… Tror nämligen att hon skriver lite i tråden då och då…) att förstå vad Sverige skulle behöva i framtiden. för att komma på rätt köl igen.

 • Mats: “En värld av medbestämmande, utvecklad demokrati, närhet och tillit till varandra.
  Humanism”.

  Mats, du verkar inte klara av att “connecting the dots”. Gör vi oss med med nationalstaten, förlorar vi vår demokrati. Demokratin, förutsätter en stark nationalstat, med ett nationellt parlament, där vi avsätta den politiska makten om den får för sig att går sina egna vägar bort från folkets intressen, för att enbart gynna sig själva. Det är orsaken till att globalismen, vill montera ner, försvaga eller på annat sätt flytta makt från nationella parlament till överstatliga organ, där vi har varken insyn eller kan påverka med våra röster.

  Vill man kämpa för demokratin, måste man dels bekämpa globalismen, men även stödja nationalism, där makten utgår från folket.

  Just flyttande av folks inflytande makt från nationalistens parlament är hela grundidén med globalismen. Makten skall tas ifrån medborgarna i alla länder.

  FN kan inte ge osa demokrati. EU kan inte ge oss demokrati. Vi har inget insyn eller på annat sätt makt över EU-kommissionen. Vi kan inte rösta bort deltagare som vi är missnöjda med. Europaparlament är ingen rådsförsamlingen som kan stifta lagar.

  • Ma-ha-ha-ts Sederholm

   Narcissister brukar leva i den villfarelsen att alla tycker om dem, även när motsatsen är så uppenbar.

   Varför besvarar du inte mina frågor istället?

   Men jag vet varför. I tidigare diskussioner med dig så märkte jag rätt snabbt att du alltid försökte flyta ovanpå verkligheten. Mycket snack om storslagna luddiga idéer men så fort man tog upp något konkret så fick du panikartad beröringsskräck. Du gillar att inta den där allvetande attityden med alla s.k. “glasklara svar” som i själva verket bara är grumliga floskler. Du är livrädd för att skita ner dina händer med verklighetens problem. Du verkar inte ha förstått, eller så bryr du dig bara inte, att i andra änden av all smörja du propagerar för så är det människor av kött och blod som får leva med konsekvenserna av allt det där.

   Vi kan ta klimatförändringssmörjan som du kör stenhårt med. Du inbillar dig att vi tyst ska svälja vad du serverar. Men du glömmer att den där fascistoida miljöterrorn kommer drabba mig personligen, alla jag känner och bryr mig och likaså alla jag inte bryr mig så jättemycket om men ändå önskar allt gott. Skiten kommer även drabba dig personligen eller tror att dina 30 silverpenningar kommer erbjuda något magiskt avatar-skydd bara du tror tillräckligt hårt?

   Så mitt största problem med dig är inte dina argument, som faktiskt är rätt lätta att dekonstruera, utan det är att du år såväl oärlig som arrogant. Jag tycker inte om oärligt arroganta människor. Märks inte det?

 • Ma-ha-ha-ts Sederholm

  Var inte arg utan se det mer som en humanitär räddningsaktion. Försök visualisera mig som en trolsk avatar för ren godhet som av sheriffredaktören lånat virtuella cowboysar-pickadoller, samma som han använde för att pang-pang-jaga ut banditerna ur stan, och då blir det lättare för dig att inse min inneboende godhet.

  Som man känner sig själv känner man andra och genom egen text av fria fantasier har man fantasi nog att förstå andras ädla syften. Det är inte lätt för mig att iklädd i endast Sederholmiansk imaginär avataristisk utstyrsel och med simpla virtuella vapen till hands nedstiga i lögnens frätande mörker för att försöka återföra dig till sanningens skinande ljusa väg. Men jag gör det för din skull…

 • “Vad är det för svar? Redogör för dem. ”

  “Vad är det för värld vi vill ha”
  En värld av medbestämmande, utvecklad demokrati, närhet och tillit till varandra.
  Humanism.

  “vilka utsikter har vi människor att kunna skapa en annan värld?”
  Som alltid, goda möjligheter om vi törs lägga gamla idéer och identiteter åt sidan.
  Ex. sluta tro på auktoriteter i former av att man alltid är styrd, att man vill bli styrd att det är bra att man är styrd.

  “Vilka bestämmer över din vardag när allt kommer kring?”””
  Allt och alla som utövar makt över andra i någon mening. (Viktigast av allt)
  Konservativa stater & myndigheter, Kapitalism, Alla möjliga människor, eller grupperingar som tycker att vad de representerar alltid är mer värt än andras fast det egentligen bara är åsikter. De tar sig rätten att utöva fysiskt eller verbalt våld alt. diskriminering mot andra grupper eller människor.

  “Vad är protester och vad är politik? Alla organiserade protester är väl i någon mening politiska. Vem är inte politisk? Vem är politisk? ”
  Rent teoretiskt så är förstås alla protester politik eftersom ALLT är politik.
  Om olika människor protesterar mot olika sakfrågor så utgör detta normalt inte en ism.
  Men om samma typ av protester i sak upprepar sig och samlar samma typ av människor i gemensamma forum och bygger på en gemensam värdegrund så är det politiskt utifrån den värdegrunden.

  “Summas dina inlägg här, är du alltid kritisk, alltid emot”
  Det är sant att jag för det mesta är kritisk här, det har med mina grundvärderingar att göra, med makt och grupptryck med mera. Detta utövas här.

  “Förstår inte vad du har emot att Torbjörn intervjuas av Kent Ekroth.”
  Han får väl intervjuas av vem som helst. Jag tycker bara att det är synd att NV allt tydligare böjs åt en viss ideologisk inriktning. Det förlorar mångfald och potential.

  • Mats Sederholm

   Det var en jättefin textmassa med många ord. Men då undrar jag om du kan ge ett svar på varför du pushar globalisternas bluff om en klimatförändring orsakad av människan? Speciellt då med tanke på att du enligt dig själv inte ens är säker på att det verkligen är så här det ligger till.

   Vad som däremot är säkert är att om den här miljöfascismen drivs igenom så kommer den utvecklade världen avvecklas och den outvecklade världen kommer kvarstå i fattigdom. Det här kommer även leda till mycket mänskligt lidande och i förlängningen också en form av mjuk depopulation världen över.

   Om globalisterna som nästa steg även börjar pusha för en mer handgripligt direkt-depopulation. Kommer du även då propagera för den agendan så fort den fått lite momentum i MSM?

   Varför har du gjort ett yrkesval där du måste ljuga för dina medmänniskor? Du kan ju verkligen inte tjäna så mycket att det blir värt detta. Jag kan inte ens förstå hur ägghuvudet eller svetsaren kunde/kan sälja ut alla andra för egen vinnings skull och du kan ju bara tjäna en bråkdel av vad de gjort/gör. WTF???

 • @Mats: “Absolut frågor vi måste ställa oss. Jag har mina svar glasklara på de punkterna”.

  Vad är det för svar? Redogör för dem.

  “Men det som en gång var en protest mot makten har idag utvecklats till ett politisk fråga, där hoppade jag av”.

  Vad är protester och vad är politik? Alla organiserade protester är väl i någon mening politiska. Vem är inte politisk? Vem är politisk?

  Summas dina inlägg här, är du alltid kritisk, alltid emot. Det enklaste som finns är att vara emot – det klarar vilken tonåring som helst. Det är betydligt svårare att vara för något, att försvara något, än vara emot något. Mats, du har någon sort “hang ups” mot vad du kallar AK, vad det nu är du hänger upp dig på.

  Jag är för Sverige. Sedan vad det betyder, tja… Det är väl där samhällsdebatten borde ta sin början.

  Förstår inte vad du har emot att Torbjörn intervjuas av Kent Ekroth. Vad är fel enligt dig med Kent Ekroth. Han är för Sverige och för Israel, är inte du det också? Det innebär inte med automatik att man, eller jag, är för allt som den Sverigevänliga rörelsen är för, eller för den delen för alla judiska strategier, men vi har mycket av Israels politik att lära här i Sverige om vi ska rädda detta land, undan total kaos.

 • “Men eftersom det är ytterst sällan någon annan håller med dig om någonting; så är det inga verkliga svar du levererar; utan det är bara något du tycker och vill ska vara svar.”
  ???

  Vad de inte håller med mig om verkar vara min syn på AK (Alternativ Korrekt) och högerinriktningen här.

  Det jag står för skriver jag om och arbetar aktivt för rent konkret. Om någon inte håller med om det trots att de tagit del av vad jag producerar så får de komma med sakargument.

  • Mats Sederholm

   Du försöker ge statspropagandan en Alternativ-Media-vinkling med dina s.k. “glasklara svar” som du verkligen går in för att köra ned i halsen på andra. Människor ser igenom det där falska och det är av just därför du ständigt blir motsagd som den mest impopuläre kommentatorn på hela sajten.

   Sen vägrar jag att använda mig av hittepå ord från någon som inte ens sett igenom höger/vänster-illusionen.

   Du står inte för någonting Mats då du bara är en kronisk kappvändare med ett ständigt spott-vätt-finger i luften. Alla dina inlägg är bara ändlösa självförhärligande textmassor, där du tycker dig vara något och verkligen vill vara detta, men när du sen levererar så ser vi vad du verkligen är. Det där behöver vi inte bemöta med några sakargument. Det räcker med att känna ett allmänmänskligt medlidande för en vilsen själ som försöker sälja något ingen annan vill köpa. That’s it…

    • Mats Sederholm

     Jag har läst dina inlägg här på sajten och de har inte gett någon mersmak för att utöka lidandet i bokform, så i det här avseendet kommer jag i allra högsta grad förbli lyckligt ovetande.

     Sen svänger du dig med en högtravande retorik där du försöker ge sken utav att du är emot “etablissemanget” samtidigt som du pushar precis samma agenda, som t.ex. nu när du försöker vara fripassagerare på klimattåget.

     Klimatförändringsbluffen är en del av FN:s Agenda 2030 och eftersom du propagerar för precis samma sak så är du av förklarliga skäl diskvalificerad som någon sann sanningssökare. Men det lönar väl sig bättre att föra husbondens talan än att verkligen stå upp för dem man påstår sig stå upp för.

     Så jag är påläst nog om dig, som att jag har genomskådat dig och av naturliga skäl gör det här dig lite bitter. Men sanningen kommer göra dig fri, så det är kanske i den änden du ska börja.

     Sen kan jag kommentera dig ändå och om du inte kommenterar tillbaka så slipper jag ju läsa. Du är i vissa avseenden en riktig kompis…

    • Mats Sederholm

     Jag gör inte det här för att vara taskig utan det är ett rent altruistiskt projekt med hopp om att leda ut dig i sanningens strålande glans.

     Du har ju anpassat ditt skrivande för att kunna bli utgiven i Aftonbladet och GP. Vilket betyder att de texter du kommer med är en grav förvrängning av verkligheten. Att du sen inne på en Alternativ-Media-sajt blir irriterad för att ingen köper ditt MSM-perspektiv, så är du precis lika ologisk som en köttätare på en vegansajt som blir förbannad för att ingen vill köpa hans recept på grillade revben.

     Antingen skriver du för MSM och strikt håller dig till den lögnaktiga agendans godtrogna läsarkrets eller så skriver du ur ett verkligt sanningsperspektiv vilket i så fall kommer göra dig lite mer accepterad bland kritiskt tänkande människor.

     Om du fortsätter att försöka sitta på två stolar samtidigt blir du bortgjord i båda lägren och då är det nog bättre att hålla sig till MSM, för dem kan du i alla fall kanske lura ett litet tag till. Men tänk på att det snart blir så kasst att även de blinda kommer se och du ska nog fråga dig var du vill bli sedd.

 • I intervjun ger Torbjörn en röst åt oliktänkande samhällskritiker. NewsVoice är en röst mot etablissemanget försök att tysta ner tusentals människors tvivel. NewsVoice är för yttrandefriheten som ger dig rätten att säga din mening i ett samhälle som vill att ingen kan höra dig.

  Vad är det för värld vi vill ha, vilka utsikter har vi människor att kunna skapa en annan värld? Vilka bestämmer över din vardag när allt kommer kring?

  NewsVoice förklarar hur massmedia, VoF, EXPO, Humanisterna med flera använder lögner och retorik i sina försök att tysta ner och demonisera tusentals människor som har något viktigt att säga om vårt samhälle.

  Detta vill och kan inte Mats Sederholm, fast alla andra gör det.

  • “NewsVoice är en röst mot etablissemanget försök att tysta ner tusentals människors tvivel.”
   Så långt är jag med.

   “Vad är det för värld vi vill ha, vilka utsikter har vi människor att kunna skapa en annan värld? Vilka bestämmer över din vardag när allt kommer kring?”
   Absolut frågor vi måste ställa oss. Jag har mina svar glasklara på de punkterna.

   “Detta vill och kan inte Mats Sederholm, fast alla andra gör det.”
   Jag har redan gjort det i artiklar och böcker så detta är bara skitargument och du vet det. Försök att vara ärlig och inte så fulretorisk Erik. Men det som en gång var en protest mot makten har idag utvecklats till ett politisk fråga, där hoppade jag av.

   I varenda artikel jag publicerar utmanar jag både AK och PK, men jag har aldrig gjort detta utifrån ett visst politiskt eller mänskligt diskriminerande perspektiv. Jag har alltid stått självständig. Att vara emot etablissemanget är jag varenda dag, men inte med ett AK eller PK uppsåt och framför allt inte helt omedveten om vilka krafter eller strömningar det är jag gynnar.

   • Mats Sederholm

    Du skrev: “Man är inte vad man tycker att man är eller vad man vill vara, man är vad man levererar.” och påstår vidare “Jag har mina svar glasklara på de punkterna.”

    Men eftersom det är ytterst sällan någon annan håller med dig om någonting; så är det inga verkliga svar du levererar; utan det är bara något du tycker och vill ska vara svar.

    Påståenden som motsäger varandra besvarar inte mycket och kan mest ses som rena litterära självmål.

 • Hej Torbjörn

  Du gör dig bra i media Torbjörn, tror du redan vet det.

  “Jag är öppen för flera intervjuer och samtal med olika medier och profiler”
  Rent ideologiskt fortsätter du på stadig kurs mot högern dock vilket torde vara uppenbart med Kent Ekroth vid rodret men främst för att du är okritisk. Det finns bara ett sätt att bli attraktiv för andra typer av media än de i AK-hörnet och en begränsad grupp med människor, det är att du själv står för något annat personligen. När du gör det så kommer detta också att uttryckas på NV och du kommer att attrahera en bredare grupp av läsare. Nyckelfrågan är vad du egentligen vill och hur ärlig du är i detta mot dig själv och andra.

  Man är inte vad man tycker att man är eller vad man vill vara, man är vad man levererar.

  • Inga fler floskler nu Sorosholm 🙂
   Du försöker fulsmeta redaktören med globalisternas retorik om höger o vänster. Vem av hederligt folk försöker du lura?

   Tänk om man Är vad man levererar… då kommer till sist de som inte levererar enligt globalisternas planer för “du sköna nya värld” att ses dom bortsopningsobjekt. Intervju i Danmark, tror jag, om Agends 2030, huva…:

   https://youtu.be/3PrY7nFbwAY

  • Tack för din dommentar MS. Om Kent Ekeroth skulle fråga dig om han får intervjua dig skulle du tacka nej bara för att du är rolig för vad andra ska tycka? Självklart kan man inte tänka så för då begränsar mig efter den Sederholmska Korrektheten.

   Hur menar du med att jag var okritisk? Han intervjuade mig, inte tvärtom. Måste man tokpolarisera även som intervjuobjekt?

   Jag står redan för något “annat”. Jag levererar det.

   I ett civiliserat land pratar människor med varandra. I PK-hörnet Sverige gör man inte det. Där har du det egentliga hörnet. Sverige har tyvärr blivit ett otäckt litet land med ett fisförnämt etablissemang som vibbar brunt.

   Nästa gång kanske jag intervjuar en ISIS-soldat om hans motiv. Har jag blivit ISIS-troende då? Om jag blir intervjuad av Sederholm har jag blivit Sederholmsk då?

   • “Om Kent Ekeroth skulle fråga dig om han får intervjua dig skulle du tacka nej bara för att du är rolig för vad andra ska tycka?”

    Nej, men jag skulle ta reda på vad syftet och sensmoralen är med hans intervju, jag skulle kanske inte sitta och bara följa upp hans frågor med instämmanden. Jag skulle stå självständig.

    Och ifall jag stod i en situation där jag redan lagt ut ett långt spår med ideologin X som grund men vill framstå som mångsidig så skulle jag nog tveka med att lägga ut ytterligare ett exempel för omvärlden att beskåda. Men som sagt det är upp till dig att bestämma dig för vad du vill vara.

    “Jag står redan för något “annat”. Jag levererar det. ”
    Absolut, jag påstår inte att du inte levererar något. Det är snarare din framtoning och självuppfattning som öppen åt både vänster och höger som du inte levererar, men påstår.

    “I PK-hörnet Sverige gör man inte det. Där har du det egentliga hörnet.”
    Om människor uttrycker samma åsikter grundade på samma kärnvärderingar så utgör de ett hörn. Det finns inga egentliga hörn, det är bara din tillhörighet som spökar här.

    “Sverige har tyvärr blivit ett otäckt litet land med ett fisförnämt etablissemang som vibbar brunt.”
    Är inte helt emot den åsikten.

    Du kan projicera allt på en Sederholmsk korrekthet om du känner för det. Jag tror jag mest bara vittnar om vad du säger vs vad du gör.

  • “Man är inte vad man tycker att man är eller vad man vill vara, man är vad man levererar”.

   Fel. Antingen speglar man sig i andras ögon, eller så är man utelämnad till sin egen spegelbild. Igen föds med en klar bild av vem man är, utom narcissisten som är utelämnad till sin egen ensamma spegelbild.

   NewsVoice är i takt med folket.

   “Det finns bara ett sätt att bli attraktiv för andra typer av media än de i AK-hörnet och en begränsad grupp med människor”.

   Fel. För den som vill bli attraktiv för etablissemanget bör nog hålla sig inom maind stream midias allt snävare åsiktskorridor. Men säg, varför skulle man vilja bli attraktiv för etablissemanget? Den alternativa icke politiskt korrekta sprider sig och är i majoritet bland vanligt folk.

   Attacken på Kent Ekroth, tror jag grundar sig i hans judiska bakgrund. Lågt! Mycket lågt!

 • Jag är öppen för flera intervjuer och samtal med olika medier och profiler. Håll samtalen levande över alla ideologiska gränser. Vi måste kunna prata med varandra. Motsatsen är meningslös.

 • Om man är för att bevara och följa det som tex är en kulturs, familjens eller nationens integritet – varför godtar folk som tex Kent E att globalistkommunismen sätter in “oss” på DERAS tillverkade höger- vänsterskala?

  Det har ju inte någon sådan inneboende koppling.

  Det är hittepå för att de vill ha en slasktratt (höger) som de kan stämpla på folk och genom att bedriva samtidig hjärntvätt och tala om hur dåligt höger är, och då även de som har de “värderingarna”. Men det är bsra “dåligt” för att det stör elitens omskapande av människor till deras orwellianska världsbyggeri av globalism. Så sätter de epitet på denna slasktratt, som att vi har olika fobier mm, och alla andra ord de bombarderar oss med i det kriget, likavärde, berikande “få vara den man ‘är'”, osv.

  Det har väl aldrig i historien funnits sådant att man kallar att skydda någots integritet för “höger”.

  Varför följer du Kent med i detta trams, skärp dig.

  Man har lyckats flytta in det “att bevara och trygga” in på skalan, fast vi aldrig tänkte så när jag var ung. Tex vad Erlander sa på sextiotalet, han sa bara det vi alla kunde känna i våra hjärtan var sant – för att det är det. Men idag har man skapat en “värdeskala” som är perverterad och utanför rätt rakt och riktigt… och tex det han sa det har man förflyttat ut i periferin, ut till “höger” för att lätt kunna få “oss” in i hörnet för beskjutning, för att via det eliminera ett mänskligt samhälle, oss- vilket vi får se igenom och inte godta.

  Det är globalistkrafterna som är på skalan, och är extremvänster, det vanliga röda och det blåa laget. De som vill bevara och skydda följer bara det naturliga och står ovanför deras falska skala för deras gemensamma omstörtande av samhället. Politikers främsta uppgift är att trygga och bevara – men idag har politiker blivit redskap för extremvänster och den sjuka nya världsordningen för upplösning och globalism. Men vi som står kvar… ingår ska väl inte ingå i deras manipulation och fälla de gillrat, och bedriva självskadebeteende genom att köpa deras dogmer och lögner. Eller hur? lol…

  Dr. Stanley Monteith:”The American people will never knowingly adopt Socialism. But under the name of ‘liberalism’ they will adopt every fragment of the Socialist program, until one day America will be a Socialist nation, without knowing how it happened.”

  Dom är alla socialister, det är bara ett falskspel, det med röda laget och blåa laget! Den verkliga och “äkta socialismen” är när alla ÄGS, men fåtts att tro att de själva äger sina liv och tankar. Det är då mänskligt liv är över – och nu går det snabbt.

 • Det där håller jag med om TS att staten medvetet gör oss till beroende och medberoende idioter för att hårddra det lite. Och hjärntvätten börjar med det första sticket när man ploppat ut i denna sköna värld, för det är den ju, det är härligt att leva men när man blir äldre vill man helst leva någon annan stans.

  Men jag kan inte lämna mina barn och barnbarn, finns inte på kartan. Så jag försöker få dem medvetna men som sagt det börjar med det första sticket och det finns absolut en mening med det liksom att ALLA absolut måste vaccineras. Staten är allt, Staten är din familj, din far som fostrar dig till en duktig och lydig MEDBORGARE och absolut inte till fritt tänkande människa.

 • Det som är utmärkande för någon som har både höger/vänster-åsikter som någonting helt annat är väl “sanningssökandet”. Ibland ligger ju sanningen till höger eller till vänster och ibland hos dem båda, eftersom ingen kan ljuga hela tiden, och vid andra tillfällen får man leta vidare någon annanstans. Sen är ju höger/vänster-tänket bara ett försök att genom förenkling tvinga in människor i en av två mentala boskapsfållor, där du är antingen det ena eller det andra och ingenting mer. Som om mänskligt tänkande bara skulle kunna ha två simpla inriktningar. Sen brukar ju denna simpla selekteringen göras av andra. Om vänstern inte tycker om dina åsikter är du “Nazist” och om högern ogillar åsikterna är du “Kommunist”. Nog för att den mänskliga karaktären formas i mötet med andra men den definieras inte av dem, även om de oftast råkar tro motsatsen.

  Sen tycker jag du ger alla möjliga åsikter rätt så fritt utrymme att uttrycka dem och det enda, såvitt jag kan se, är att du är inne och petar i med vilket språk de framförs. Att vara publicist i dagens skitnödiga medielandskap är väl en balansakt på slak lina med en rätt så hög fallhöjd. Sen att du fick kicken från en myndighet p.g.a. Newsvoice är ju ett läskigt symptom på ett sjukt samhälle.

  • Jag håller med dig. Hur svårt ska det behöva bli egentligen när det gäller fri press, öppen debatt och demokratiskt inflytande?

   Polariserandet är fabricerat som du säger. Vilka gagnas av det? Är inte det ganska tydligt? De som polariserar som du beskriver tjänar på det. Look who is talking. Jag syftar nu inte på debattör Norberg utan på sjuklövern. Norberg vill polarisera av andra skäl på ett annat sätt, vilket kan fungera.

   Sverige måste växa som nation, eller om han hellre vill: det svenska folket (för det finns ju faktiskt ett sådant) måste växa upp ur vällingstadiet. Vi måste sluta småsnutta på nappen även om “Staten” helst ser oss som små ängsliga medborgare som ska lyssna och vara tysta. Det är ytterligare en paradox förresten, vi ska inte vara oroliga, men vi ska vara lite ängsliga.

   Det är knepigt att finna logik i vad som händer i detta land, men hela Väst verkar för övrigt kantra ner i olika radikaliseringar just nu.

   • Själv har jag inga speciella krav på verkligheten mer än att den ska vara verklig. Likaså har jag heller inga särskilda krav på “sanningen” mer än att den då helst ska vara sann. Saker och ting är sanna fram till dess att jag vet bättre. Det ligger ingen prestige i att ha rätt då sanningen är så mycket viktigare.

    Jag gillar att diskutera med människor med helt skilda åsikter än mina egna eftersom det är då jag får utmana mina egna och detta kan ibland resultera i små personliga framsteg. Det enda jag kan haka upp mig på är när andra inte är ärliga i sitt resonemang eftersom detta är en återvändsgränd som dödar det konstruktiva samtalet.

    Polariseringsagendan är ett klassiskt knep då människor som gapar och skriker på varandra aldrig kommer börja samarbeta. Men vem vet, 10.000 tals klimatstrejkande människor kanske också vaknar upp till att vi även har andra verkliga problem. När de då ändå är samlade så kanske de också kan börja protestera mot detta. Så globalisterna kanske leker med elden när de enar människor i en sak som rätt lätt kan spilla över i någonting annat. Ska bli spännande att se hur denna verkliga B-films skräckis slutar. Bring out the popcorn…

  • Håller väl med jag också. Sanningen är allt. Vad har man inte offrat i sanningens namn – och till vilken nytta? Vad har man inte försakat? Vad han man fått för fördelar av denna ensamma kamp?

   Tror nog att alla inom sig någonstans känner igen sanningen när den dyker upp. Sanningen är något alla måste förhålla sig till – än mer om man lever i en livslögn. På ett plan är det enklare att ta emot sanningen, än att kämpa emot den – men att förhålla sig till den undslipper ingen. Sanningen är en dock tämligen svårhanterlig och besvärlig livskamrat.

   Anser att intervjun var klargörande och bra. När det offentliga samtalet, över nätet, inte tillåter sanningen längre, kan vi inte heller tillåta lögnen. Tillåter Facebook, Google osv sanningen, tillåter vi också deras lögner. Då har vi en livskraftig debatt.

 • Bra intervju.
  Det är också bra att NV låter båda sidor ( vänster/höger ) få ta plats. Många känner nog igen sig i att ibland ha åsikter åt ena hållet, ibland åt det andra och också åsikter som inte passar in någonstans. Jag känner själv igen mig där.
  Sen det här med konformiteten. Den har funnits länge i Sverige, men blivit mer kännbar dom senaste åren, i samband med flyktingdebatten. Folk har stämplats och “hängts ut” i media för “fel” åsikt. Då är det inte konstigt att folk blir passivt aggressiva. Många är också rädda att förlora jobbet om det blir känt att dom tycker annorlunda i olika frågor.

 • Komiskt, samma dag (25 sep) som Ekeroth intervjuade mig sa Jens Ganman, nästan exakt samma sak som jag, men i en annan intervjun:

  ”De allra flesta public service-anställda lever i en total bubbla präglade av att de har ett ansvar att skydda medborgarna från obehaglig information.” – Jens Ganman, journalist och aktivist intervjuas i ”Champagne med Henrik Jönsson”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *