Kjell Asplunds SOU-utredning om alternativvård ökar kartellbildningen

2
732
Michael Zazzio. Foto: Malmo.tv (Malmotv.se) och Kjell Asplund. Pressfoto: SMER.se
Michael Zazzio. Foto: Malmo.tv (Malmotv.se) och Kjell Asplund. Pressfoto: SMER.se

ANALYS & DEBATT. Den SOU-utredning om alternativ- och komplementärmedicinsk vård som Kjell Asplund höll i under två års tid stred i många stycken mot EU:s artiklar som styr konkurrens och kartellbildning. Det slutliga lagförslag som lades fram stred även det mot EU-rätten. Utifrån den grunden måste utredningen ogiltigförklaras och lagförslaget diskvalificeras.

Text: Michael Zazzio, leg ssk, medicinsk forskare, vetenskapligt och juridiskt sakkunnig i NHF Sweden, chefredaktör för 2000-Talets Vetenskap

Om de inskränkningar som lagförslaget innehåller skulle bli lag, så skulle de komma att strida mot EU-rätten. De begränsande regler som i dag återfinns i patientsäkerhetslagens femte kapitel strider även de mot den EU-rätt som begränsar nationers möjligheter till inskränkningar av den fria konkurrensen.

Patientsäkerhetslagens femte kapitel baseras även på en kartellbildning som ensidigt gynnar de svenska sjukvårdsregionerna och de privata vårdtjänstegivare som har legitimerad personal i sin personalstab. De begränsande svenska patientsäkerhetslagens femte kapitel samt det nya lagförslaget utgör enligt företrädesprincipen lagbrott mot EU-rätten, vilken står över all annan svensk lag.

EU-rättsliga överväganden

Kjell Asplund. Pressfoto: SMER.se
Kjell Asplund. Pressfoto: SMER.se

Utredaren Kjell Asplund har tidigare varit generaldirektör på Socialstyrelsen. Han är således en produkt av det svenska läkarutbildningssystemet som baseras på indoktrinering och inte på utbildning i ordets egentliga bemärkelse.


Kjell Asplund är odiskutabelt en företrädare för den svenska skolmedicinen, och han måste därmed betraktas som jävig i sin position som utredare i en utredning såsom KAM-utredningen.


Kjell Asplund skriver i KAM-utredningen att:

utredningen har haft en expertkommitté med företrädare och utövare som har sakkunskap inom KAM samt företrädare för forskare och utövare inom hälso- och sjukvården”.

Faktum är dock att det endast är tre personer i KAM-kommittén som har någon form av koppling till det alternativ- och komplementärmedicinska området eller integrativ medicin.

Kommittén bestod av 17 personer, men de flesta representerade skolmedicinen och/eller svenska myndigheter. Vid en närmare titt på listan över dem som ingick i den så kallade ”expertkommittén” finner man direkta motståndare till allt vad alternativmedicin heter, till exempel Dan Larhammar som till och med har arbetat enträget mot antroposofin, vilket faktiskt är en gren inom den etablerade medicinen, men som Dan Larhammar helt förkastar. Dan Larhammar och hans gelikars förtalskampanj mot antroposofin har enligt Ursula Flatters fick Vidarkliniken på fall.

Min konklusion är att utredningen måste ogiltigförklaras på grund av jäv. Kjell Asplunds förflutna, där han direkt motarbetar vetenskapliga metoder samt det faktum att han själv är krass skolmedicinare ut i fingerspetsarna, diskvalificerar honom från utredningsuppdrag av den här karaktären. Den som handhar en utredning av den här typen måste vara opartisk och neutral. Utredningen är därmed diskvalificerad och måste således ogiltigförklaras.

KAM-utredningen var alltför partisk och jävig

Expertgruppens sammansättning hade en uppenbart partisk övervikt åt det skolmedicinska hållet. En övervägande majoritet av gruppmedlemmarna kom från regionsjukvården eller svenska myndigheter som har en direkt koppling till den offentliga sjukvården i Sverige. Dessa experter var 16 stycken av totalt 17.

Endast en av experterna arbetade aktivt med KAM-terapier i klinisk verksamhet (6 %). Två av de övriga experterna var öppna för integrativ medicin, men arbetade inom skolmedicinen. Det förelåg för de flesta delegaterna i expertgruppen (minst 14 stycken, 82 %) således ett uppenbart jävsförhållande.

Dan Larhammar
Dan Larhammar

Dan Larhammar i expertgruppen är öppet aktiv motståndare till allt vad KAM-terapier heter. Expertgruppens sammansättning skulle ha bestått av opartiska delegater, och hälften av dem skulle ha haft någon form av alternativmedicinsk utbildning. Eftersom utredningen slutligen har lagt fram ett lagförslag som konkurrensbegränsar sjukvård, så strider det mot EU-rätten och expertgruppen framstår därmed som uppenbart partisk.

Läs hela artikeln i TV Hälsa | Mediasamarbete med NewsVoice

 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

2 KOMMENTARER

 1. Har följt Michael Zazzio under många år och beundrar honom. Kanske för att vi är lika, i driven att avslöja lögnerna, falskheten och sveken. Han har naturligtvis fel ibland, som alla har, men man inte kan avstå att backa då lögn är lögn och sanning är sanning. I den kampen får man offra mycket av sig själv, som få vågar göra.

  Tänk om alla vågade lika mycket…

 2. Mycket bra att Newsvoice uppmärksammar denna ”jäviga” utredning om alternativ vård/behandling.
  En avhandling om läkemedelsbiverkningar har nyligen presenterats från Sahlgrenskas akademi av Hanna Gyllensten som undersökt biverkningar även hos patienter i primär- och öppen vård. Resultatet är att varannan patient blir sjuka av sina läkemedel, vars vårdkostnad uppgår till 19 miljarder varje år. Tidigare grundades undersökningarna endast från sluten vård, där ca 3000 dödsfall sker varje år pga av biverkningar, som främst drabbar sköra gamla, där många skulle må bättre av naturens läkemedel utan Big Pharmas tillsatser.
  https://www.gp.se/nyheter/göteborg/varannan-blir-sjuk-av-vanliga-läkemedel-1.203050
  I Sverige har våra politiker hårdhandskar på vid klappjakten på biverkningsfria alternativ, men silkesvantar råder när blicken riktas mot Big Pharmas dödliga industri.
  Tyvärr verkar inte politiker har läst John Virpanens bok om ”Piller och Profit” om en dödlig industri, eller Peter Gotzsche`s ”Dödliga mediciner och organiserad brottslighet.
  SvD har under året haft en serie om opioid krisen främst i USA, där läkares frikostiga receputskrivning av smärtstillande piller knuffat ut patienter i narkotika missbruk.

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här