Ny studie visar att alla pelare i WTC byggnad 7 kollapsade samtidigt under attacken 2001

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 10 september 2019
- Torbjörn Sassersson
Ben Swann, 10 sep 2019. Foto: TruthinMedia.com

WTC 911. Studien visar att det krävdes en samtidig och kontrollerad demolering av samtliga bärande pelarstrukturer för att få den 47 våningar höga byggnaden WTC byggnad 7 att falla ihop på knappt 10 sekunder rakt ned i sitt eget fotavtryck. En byggnadsbrand har inte de egenskaper som krävs för en sådan perfektion, säger studiens upphovsmän. Ben Swann rapporterar.

Rapporten som kostade 300,000 USD att genomföra kommer från University of Alaska, Fairbanks och arbetet leddes av erfaren expertis. Slutsatserna är resultatet av avancerade datorsimuleringar baserade på konstruktionsritningar från de berörda byggnaderna.

Rapportförfattarna förkastas den officiella rapportens slutsatser (NIST). Den av etablissemanget ”godkända” äldre rapporten uppger att byggnad 7 föll ihop pga bränder, inte pelarkollapser.

NewsVoice kommentar

Den lilla skaran av utpekade flygplanskapare som flög in tre av fyra flygplan i tre byggnader: WTC byggnad 1 och 2 (men WTC byggnad 7) samt Pentagon, måste alltså ha haft med sig på marken en grupp av sprängmedelsexperter, med stor erfarenhet, för att lyckas fälla de tre skyskarporna.

Dessa terrorister måste ha haft tillgång, under flera dagar/veckor, till samtliga tre fällda WTC-byggnader för att kunna placera ut sprängmedel och detonationsutrustning. Denna tillgång till lokaler måste ha krävt säkerhetsgranskning och deras intensiva arbete måste ha motiverats internt inför fastighetsägarens administration. Detta ter sig högst osannolikt.

Det fjärde planet ”Flight 93” som kapades störtade i Pennsylvania. Det ligger nära till hands att tänka tanken att det planet var avsett för WTC byggnad 7. Trots att planet inte nådde byggnad 7 valde ansvariga bakom fällningen att i så fall ändå iscensätta sprängningarna av samtliga bärande pelare i byggnaden, varpå huset kollapsade.

Enligt andra källor var planets destination Vita Huset eller Kapitolium.

Samma dag som attacken skedde, den 11 september 2001, lanserade Washington slogan ”War on terror” vilken de senaste 18 åren har använts som anledning att bedriva krig i en rad länder i Mellanöstern. Andra menar att kriget även var ett ”War on Islam”.

Krigen i Mellanöstern har sedan lett till enorma migrationer från krigshärjade områden till Europa, varpå EU (en ekonomisk motpart till den Nordamerikanska regionen) fått enorma ekonomiska problem och därtill ihållande politiska konflikter mellan individer, grupper och partier.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 22:56, 10 sep, 2019

Källor


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq