Vitek Ronovsky: Samhällsystemet dehumaniserar oss och främjar kontroll, pedanteri, mätbarhet

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 1 september 2019
- NewsVoice redaktion
Vitek Ronovsky - privat foto
Vitek Ronovsky - privat foto
Vitek Ronovsky – privat foto

DEBATT & SAMHÄLLSFILOSOFI. Vitek Ronovsky analyserar ett slags “nyateistiskt korståg” som ger sig på ny och gammal kunskap. De som deltar i detta “krig” mot kunskap och erfarenhet klarar inte av pluralitet, menar Ronovsky. “Den är hotande och framkallar rädsla, och sedan finns det de som har ett mer uttänkt mål – en ultimat makt som ger en ultimat överlägsenhet.” 

Text: Vitek Ronovsky

Den som har observerat händelser i Järna har säkert chockats av Vidarklinikens nedläggning och stoppet för antroposofisk medicin. Konsekvensen av detta beslut är nu att även Vidar Vårdcentral med över 5000 nöjda patienter, och många listade i kö, ska lägga ner. Alla dessa patienter som medvetet har valt en integrativ vård kommer inte kunna att få den längre.

Jag analyserar denna pågående kamp mot komplementär och integrativ medicin och vård i Sverige, kampen som man till och med kan kalla för ett nyateistiskt korståg. Man kan se att denna kraft ligger i en perverterad tidsanda och har sin grund i tre olika utgångspunkter på tre olika nivåer.

Den första nivån är filosofisk-vetenskaplig, och har sin utgångspunkt i en materialistisk och mekanistisk kunskapsteori och människosyn. Enligt denna människosyn är människan i princip bara en biokemisk massa, en komplicerad sak eller maskin, vilket resulterar även i en mycket snäv och endimensionell tolkning av vetenskap.

Den andra nivån är social och politisk och innefattar den scientistiska övertygelsen om att vetenskap, och i synnerhet naturvetenskap med sina mätbara metoder, är det enda sanna kunskapsverktyget, vilket förklarar varför medborgarnas egna upplevelser eller åsikter är helt sekundära i debatten. Det är därför en totalitär världsuppfattning som antingen exkluderar moral från samhällsdebatten eller ger vetenskapen makt att bestämma vad som är moraliskt rätt eller fel.

Den tredje nivån gäller uppfattning om demokrati och innebär att demokratin misstolkas som de valda politikernas absoluta makt att bestämma över hela samhället. Detta är i grund och botten en auktoritär tendens som går att observera i många så kallade liberala demokratier idag. Därför går det bra att strunta i vad tusentals patienter, hos tex Vidar Rehab och Vidar Vårdcentral själva tycker om sin “patientsäkerhet”, utan att känna att man agerar odemokratiskt.

Pluralitet är besvärande

När det gäller denna kraftens mål, så tror jag nog att för de flesta bärare av dessa tre övertygelser är dessa sanning, för flera även religion, som de känner sig kallade att kämpa för. De måste kämpa därför att deras paradigm inte kan hantera pluralitet. Den är hotande och framkallar rädsla, och sedan finns det de som har ett mer uttänkt mål – en ultimat makt som ger en ultimat överlägsenhet.


De tre pelarna av denna kraft eller paradigm representerar ett endimensionellt tänkande som visar sig i samhället genom ökande administration och kontroll, pedanteri, fokus på mätbarhet och kvantifiering, tidsbrist och arbetslinjen.


Det är därför detta endimensionella tänkande som är vår tids sjukdom, en ultimat källa av den spridande psykiska ohälsan. Det är också där dess högsta irrationalitet ligger: Att vi har skapat ett system som tar kontrollen över oss själva istället och därmed även stjäl vår mänsklighet, “dehumaniserar oss”. Detta system vill slopa vår riktiga valfrihet genom att få oss att se bara de begränsade val som det erbjuder oss genom att tex att diskreditera de andra.

Det är viktigt att vara bildad, informerad och att ha kunskap. Människor idag behöver inte längre präster, vetenskapsmän eller politiker som hela tiden ska tala om för en vad som är rätt eller fel och vad man ska göra. Mänskligheten har blivit myndig nu och har också egna omätbara erfarenheter att lita på. Människan är i grunden fri och därför måste Staten lita på att vi kan hitta dem rätta besluten inom oss själva.

Det är bara då vi kan skapa ett fungerande demokratiskt samhälle för det 21:a århundradet.

Text: Vitek Ronovsky


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *