Därför mörkar Bonnier-media alternativa förklaringar till klimatuppvärmningen

publicerad 22 oktober 2019
- Torsten Sandström
Bonnierhuset i Stockholm. Foto: I99pema. Licens: CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

DEBATT. Det händer ibland att etermedierna anklagas för att låta bli att omnämna en eller annan omständighet, som är viktig för att ett reportage ska förstås på ett korrekt vis. Ofta kan det vara att en intervjuperson har en viss jävsrelation till det problem som diskuteras. Som tittare eller lyssnare anar man att journalister bakom ett reportage ofta har egna åsiktsbindningar som inte nämns.

Torsten Sandström, selfie
Torsten Sandström, selfie

Text: Torsten Sandström (Anti-pk-bloggen.se) är professor emeritus i civilrätt vid Lunds universitet.

I allmänhet rör det sig om partipolitiska preferenser, feministiska ideal, inställning till klimatkris osv. Sak samma gäller tidningsjournalister som slarvar med att ange sin egen eller intervjupersonens personliga bindningar eller åsikter. Slarv är det egentligen inte fråga om. Det rör sig ofta om en övertygelse om att den framställning som presenteras är riktig, helt enkelt. Alternativa förklaringar ses därför som överflödiga.

I vilket fall som helst tappar läsaren förtroendet för tidningen och journalisten ifråga.

Orsakerna bakom klimatets uppvärmning

Det medialt största samtalsämnet just nu är som bekant klimatets uppvärmning till följd av utsläpp av koldioxid. Det är fullt klart att medierna tagit ställning för att en ökad halt av koldioxid är förklaringen till värmestegringen. Medierna stödjer sig, om jag förstår saken rätt, på FN:s klimatpanel, IPCC. Ändå är den avgörande frågan om det finns andra orsaker till ökad uppvärmning.

Den som på nätet försöker skaffa sig svar på orsaksfrågan får en rad motsägande besked. Om man ska lita på det svenska SMHI blir bilden splittrad. Myndigheten är fullständigt klar med att en solens strålning mot jorden är en naturlig förklaring. SMHI redovisar också en stegvis ökad intensitet av solstrålning för perioden 1985-2015 på mer än 8%. Meningarna är delade om hur siffrorna ska tolkas.

IPCC påstår att en majoritet forskare tror att koldioxid är huvudorsaken. Därmed sagt att även IPCC ger plats för solstrålningen som en av flera förklaringsgrunder till den ökade uppvärmningen. Det är viktigt att inse att en rad forskare däremot anser att solstrålning och liknande globala fenomen är den främsta orsaken. Jag klipper därför in en länk från Wikipedia som kort redovisar olika vetenskapliga åsikter om orsakssambandet.

Av länken kan vi även se att det finns forskare som ifrågasätter IPCC:s val av ledamöter i sin kommitté. Tanken  tycks vara att IPCC vinklat valet av ledamöter så att koldioxid ska framstå som huvudorsaken till uppvärmningen.


Mot bakgrunden av att det råder enighet om att flera viktiga fenomen kan vara orsaken till uppvärmningen är det intressant att konfrontera svenska medier med frågan varför inte detta faktum redovisas fortlöpande i medierna. Varför inte öppenhet, utan en ensidig bild  av koldioxid som boven?


Bonnier följer en “försiktighetslinje”

I en mejlkonversation som jag nyligen haft med Bonnierägda Sydsvenskan politiska chefredaktör Heidi Avellan får jag ett uppriktigt svar på min fråga om varför alternativa orsaker mörkas. Avellan skriver:

”Och vad gäller andra teorier så är jag medveten om dem. Och om hur få forskare som stöder dem – medan merparten ser koldioxidinflytandet som ovedersägligt. Tidningen har valt denna försiktighetslinje på ledarsidan (min kursiv- och fetstil).” 

Jag menar att svaret är politiskt högintressant. Sydsvenskan väljer uppenbarligen av försiktighetsskäl att enbart redovisa IPCC:s åsikt och enbart IPCC:s syn på huvudorsaken, inte på alternativen!

Följden blir att alternativa förklaringar med åtminstone rimligt hög sannolikhetsgrad – såsom solstrålningen –  utelämnas i tidningen många artiklar och feta rubriker om att klimatkrisen orsakas av koldioxidutsläpp.

Jag inledde min text med att betona betydelsen av att medierna inte låter bli att nämna alternativa förklaringar till skeenden som behandlas i press, radio och teve. Vi ser nu hur Avellan öppet medger att tidningen i sina spalter bestämt sig för en enda förklaring, dvs koldioxid. Jag anser att en liknade vinkling till en enda orsaksförklaring genomgående sker i de stora svenska medierna.

Om utelämnandet av fakta beror på en ”försiktighetslinje” liknande den Avellan flaggar för kan jag förstås inte veta, men det är möjligt. Jag blir inte förvånad om frågan dryftats inom Bonnierkoncernen på hög nivå samt av mediernas olika sammanslutningar för publicister. Om det är så blir min tes politiskt sprängstoff.

Hursomhelst, enligt min mening pekar Avellans ord på en utomordentlig dåligt journalistisk metod.

Tidningen mörkar för läsarna en viktig förklaring till uppvärmningen. Orsaken till den ökade värmen är förvisso komplicerad och inte enkel att förstå, men detta är inget godtagbart skäl för en mörkläggning. Inte heller att kamp mot koldioxid alltid är bra oavsett huvudorsaken till uppvärmningen. Det är mediernas sak att allsidigt belysa även komplexa samhällsproblem och låta publiken själv bedöma. Att det inte är möjligt att ständigt ange samtliga orsaker förstår jag, men en, som jag uppfattar saken, systematisk tystnad om solstrålningens betydelse är faktiskt liktydigt med manipulation eller propaganda. För att inte tala om ”fake news”.

Att en betydelsefull alternativ förklaring av misstag utelämnas i en enskild journalists reportage är något som måste kunna hända, men det är inte detta som jag skriver om just nu.

I klimatfrågan driver etablerade medier dag efter dag en formlig kampanj mot koldioxid, utan att nämna solens strålning som tänkbar alternativ förklaring till uppvärmningen. Det som händer är något som är ovärdigt  svenska medier, som säger sig vara fria och obundna. En sådan desinformation riskerar att få mycket stora samhällskonsekvenser och leda till minskat förtroende för landets mediehus, som redan idag utsätts för kritik från alternativa medier.

Text: Torsten Sandström

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Alltså det är bara lögner i den här världen. Om allting inte bara att det ska pågå en global uppvärmning.
  Lögnhalsarna äger ju media och har därmed makten. Vad de har för hållhake på politikerna kan man undra över. Våra politiker deltar i hemliga möten. De är säkert samtliga för en ny världsordning. Så när de munhuggs i riksdagen är det bara ett spel för att inbilla oss att vi har demokrati.
  Kerstin Unger Salen det är bara lögn det du säger. Tala om för mig i stället varför världens största HAARP anläggning har byggts i Småland och varför jag dagligen ska besprutas med aerosoler och gud vet mer vad de skickar ut över oss !

 • Det var länge sedan jag gav upp att kunna lita på en objektiv journalistik..Om jag förstår rätt anser du Torsten Sandström, att man inte ger tillräckligt utrymme om hur den ökade solstrålningen bidrar till uppvärmningen. Det är möjligtvis sant men jag förstår inte hur de som vill skylla att allt beror på solens ökade strålning och att den är ansvarig för uppvärmningen och inte CO2 ökningen. Men tänk om det är bäde solstrålning och CO2 ökning som bidrar till jordens uppvärmning och för att parera effekten av solen stålning måste vi minska CO2 utsläppen än mer?
  Tycker kanske att de som tror att CO2 utsläppen inte är ansvariga för jordens uppvärmning (vid det här laget, utan tvekan, är det ett faktum att uppvärmningen är en realitet) heller är särskilt vidsynta . Detta säger man om solstrålning och CO2, förlåt att jag inte har översatt:”he statistical analysis in this study uses solar radiation data over a forty-year period. Based on these data, the researchers at Tilburg University conclude that, given the increased levels of solar radiation, existing global warming forecasts for the next few years could be far too conservative. They claim that in order to compensate for the increased levels of solar radiation, greater efforts will be needed to reduce CO2 emissions. If action is not taken soon, global warming could accelerate and temperatures could soar by more than four degrees instead of the agreed maximum target of two degrees. The researchers developed a statistical model to separate the impact on temperature of the two effects. This produces different scenarios that demonstrate the effect on temperature of varying solar radiation levels and CO2 emissions.

  • Lite mer på engelska…:

   The notion that CO2 drives temperature is disproved by the ice core record,which shows that temperatures rise first, then CO2 follows later.

   While CO2 has risen steadily over the last decade, global surface temperatures have not increased.

   Temperatures in the mid troposphere (5 km up), where signals of greenhouse warming should be strongest, have actually declined since 2000. According to greenhouse theory, this should not be happening if CO2 increases are the primary cause of global warming.

   • CO2 avges från havet när temperaturen stiger. I det förflutna var det nog solen som värmde och haven som långsamt avgav sitt CO2 så att anomalin du citerar uppstod.

  • Kerstin, jag förstår vad du menar. Min poäng är endast att det finns flera orsaker till uppvärmningen, men att medierna bara vill tala om CO2, som kanske inte ens är huvudorsaken. Medierna måste föra ett öppet samtal, inte mörka en viktig orsak till den ökande uppvärmningen.

   Jag delar annars din åsikt att det är bra att var försiktig med CO2. Dels kan CO2 kanske påverka uppvärmningen, dels är det en ändlig resurs som det är bra att hushålla med.

 • Något man hör allt oftare från vetenskapen är att det inte existerar något vetenskapligt konsensus. Vetenskapen måste alltid vara beredd på förändring, att revidera tidigare uppfattningar och ta in nya.
  Vad som däremot existerar är det kollektiva konsensus som våra mainstram medier (MSM) bygger upp.
  MSM har av tradition alltid varit “för folket”, och alltid haft en vänsterinriktning. De har därmed stort inflytande på vårt kollektiva konsensus. Och stor makt.

  Det allvarliga är att vänstern försöker betrakta klimatkrisen (i den mån det är någon?) som ett “vetenskapligt bevis på att kapitalismen haft fel, och att kommunismen har rätt”.

  Det är precis så han säger, grundaren av den vänsterextrema rörelsen Extinction Rebellion (Roger Hallam i BBC-intervju). De vill göra vetenskapliga fakta av sin politik, för att skaffa sig rätten till världsherravälde. Det är åtråvärt för politiker att kunna förankra sig i vetenskap!
  Folk som riktar minsta kritik mot detta, stämplas av MSM som “höger”. Men MSM undersöker förstås aldrig vad som kan vara “vänster” eftersom MSM ÄR vänster. Vänsterextremism är precis lika farligt som högerextremism.
  De riktiga forskarna stämplas av MSM vara mutade av fossilindustrin. Men samma sak här: ingen kollar den andra sidan, hur IPCC-anslutna forskare uppvaktas av stormrika finansiärer på vänstersidan, politiker och sk “filantroper” såsom Soros, rentav Rockefeller, oftast bakom “obskyra” suborganisationer såsom one.org, 350.org, nämda Extinction Rebellion och många fler, som lockar med en framtid av totalt ekonomiskt oberoende. Lennart Bengtsson såg detta, och lämnade IPCC. De riktiga forskarna har inte en chans att få de ekonomiska anslag som alarmistsidan får.

  Ett frapperande exempel är zoologen Susan Crockford som specialiserat sig på isbjörnar och torde veta mer om isbjörnar än någon annan. Hon kom fram till att isbjörnar som art inte alls är utrotningshotad – tvärtom, att stammen ökar kraftigt.
  Men sådant får man inte säga, om man vill få ekonomiskt anslag. Och mycket riktigt:
  “and her ability to apply for research grants has come to a screeching halt. In May, the Anthropology Department withdrew her Adjunct Professor status, depriving her of a university affiliation.”
  https://wattsupwiththat.com/2019/10/16/was-this-zoologist-punished-for-telling-school-kids-politically-incorrect-facts-about-polar-bears/?fbclid=IwAR35tRC9knXi6LYeFjiCLHRNSqvja1JbE00pGTXXLsuJVIc6aVFBxs6O6cc

 • Varför krångla till det? Klimatet och koldioxiden är enbart ett av flera verktyg som väst-Eliten använder för att nå det mål som Bush-41 proklamerade det nu var dags att genomföra, i ett berömt tal han höll 11/9 1991 (tio år innan 9/11), ett halvår efter att Irakkriget “Desert Storm” hade avslutats, på ett för uppdragsgivaren otillfredsställande sätt. Saddam satt ju kvar!
  Så Bush blev inte omvald till en andra period 1992. Det blev istället The Rattle-Snake Dealer Bill Clinton.
  Målet, en ny världsordning, skulle uppnås med diverse propaganda-medel och där Klimatets “uppvärmning” bara var en. Egentliga målet var och är en gränslös, statslös och helprivatiserad ekonomisk ordning, styrd från en till tre platser på klotet. Bl a The City of London (Därför blir det ingen Brexit, annars spricker ALLT för Illuminati-toppen. NWO blir i så fall inte av. Fan trot. Målet, som uppsattes 1776 kommer inte uppges; hellre nukar man planeten enligt “The Samson Option”!)
  Medias roll är således avgörande och i Sverige är ju Bonniers inflytande fullständigt dominerande. Bonnier-sfärens makt blev redan stor under 60-talet för Vänstervågens “lyckosamma framgångar”. Den var internationellt styrd från USA och även Folkpartiet måste betraktas som en Bonnier angelägenhet. Invandring, kärnkraftsmotstånd och NATO-anslutning, har även legat bra till, från det hållet!

  Torsten Sandström beskyller Bonnier-media för att mörka “klimatuppvärmningen” som en försiktighetsåtgärd. Haha! Sandström borde begrunda om han tror det även är en “försiktighetsåtgärd” att Bonnier-media också har avstått från att allsidigt diskutera vem som verkligen höll i 9/11-terrorn och visade Bonniers media också stor försiktighet när man ljög om Saddams WMD och mycket, mycket annat.
  Nej, det senaste dryga kvartseklet har varit en uppvisning av kriminalitet i galaktisk storleksordning, från en västlig Elit, där även svenska personer kan hittas.

 • Ja varför har vi inte en bredare diskussion i media om vårt klimat och vad som styr det? Vi vet inte hur solen fungerar riktigt ännu. Hypoteser finns men observationerna av solen stämmer inte med hypoteserna. Bla verkar solens yttre vara varmare än det inre…

  Vi vet inte helt och hållet vad som lett till de tidigare istider vi haft och varför temperaturen kring det som kallas Younger Dryas vid förra istidens slut först gick upp sedan gick ner igen för att sedan på bara några år gå upp igen. Tror mig ha läst att det var en medeltemp stegring på 12 gr som man tror inträffade på några få år.

  Det är så mycket vi inte kan förklara hur kan vi då vara så tvärsäkra på att det är koldioxiden som vi släppt ut som orsakat uppvärmningen de senaste 150 åren? Särskilt som den största uppvärmningen kom redan tidigt på 1900-talet då koldioxidutsläppen inte hunnit bli så stora.

  Nej detta handlar inte om vetenskap det kan man konstatera iaf det måste handla om något annat.

 • Enligt sol fysiker är vi på väg in i ett maunder minimum senast det hände behövde Danmark isbrytare och i Holland hade man en skridsko tävling som hette sju städer Och Svenska armen marscherade över bälten och i London hade man ismarknader för Themsen frusen från strand till strand. Vilken överraskning väntar dom gröna Khmererna när det blir kallare och vädret mer kaotiskt med extrem kyla och värme som resultat Under den förra lilla istiden minskade den Svenska befolkningen med 2/3

 • Tack!
  Chefsredaktör Heidi Avellens försiktighetslinje är snarare Bonniers och stöter man sig med denna dominerande medieägare, så kan man sitta löst.
  Förstår fortfarande inte hur SD kunde peta Anna Hagwall för hennes motion om Bonniers ägardominans.
  (“Priset” s. 195 “Petad ur laget”) Eftergivenhet för fakta och tillrättalagd verklighet är ingen hållbar stratgegi inför framtiden.

 • Mycket väl skrivet om en utomordentligt viktig sak, nämligen hur vårt förtroende för nyhetsförmedling havererar och sprider förvirring och oro istället för en allsidig bild av det man vet.
  Berättelsen om viktiga ämnen riskerar att bli förvirrande för allmänheten och skapar därför osäkerhet och rädsla och därmed forum för känslobaserade grupperingar som sliter sönder samhället istället för att ge oss en väg framåt mot konkreta lösningar för att bygga oss en framtid baserad på hopp och förbättring istället för rädslo- och känslobaserade dramor.

 • Försiktighetsprincipen…

  https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsiktighetsprincipen

  ….är en bra princip, men det är lätt att visa att fulmedias bankir-lojala församling av presstiruerade ljuger och INTE är försiktiga alls, samt saknar principer och är kortsiktiga korkade psykopater, eftersom det finns massvis med andra och mycket evidenta utrotningsevent…

  https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_extinction

  …som vi bör vara djävligt försiktiga med, men DÅÅÅÅ är de presstituerade plötsligt inte alls försiktiga.

  Det dinns bland annat “global nedkylning” som helt evident är på gång snart om vi ska tolka diagrammen … eller det mänskligt skapade riskabla eventet kärnvapenkrig…
  …men ändå hetsar de mot ryssen och slickar på Natos framflyttade avfyrningsramper…
  …och ändå skriker inte tonåringarna på stadens gator om beredskap mot den globala nedkylningen, eller om beredskap eller om nedrustning av kärnvapen…

  – Varför inte då, då?

  …naturligtvis för att det alls INTE handlar om “försiktighetsprincipen”, men om något HEELT annat som faktiskt en svensk forskare har tagit reda på och redovisat i sin forskning. Jakob Nordangård heter han, men han får inte synas fulmedia, MEN i finmedia får han synas.

  Finmedia:
  https://www.bitchute.com/video/OWGYVKlnzUyI/

  Hur vågar de, kan man fråga sig? – Ingen aning.

  • IPCC och Sveriges riksdag (bland flera andra) har förvanskat försiktighetsprincipen, exempelvis i Miljöbalken. Denna tokiga tolkning tillämpas nu i all svensk myndighetsutövning.
   Försiktighetsprincipen i klassisk vetenskaplig och filosofisk mening KAN ENDAST TILLÄMPAS PÅ KÄNDA RISKER, ALDRIG PÅ OKÄNDA!
   Försöker man tillämpa den på okända risker öppnar man dörren på vid gavel för fria fantasier, villfarelser, fobier och ångest. De åtgärder man då vidtar, av försiktighet, kommer inte att ha något med verkliga risker att göra.
   De kommer endast vara motiverade av en önskan att dämpa den egna ångesten.

   De verkliga risker som dock kan finnas kommer däremot att förbises och potentiellt förverkligas i form av olycka, epidemi, eller något annat.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *